KIRKKOHARJUN KOULUN VALINNAISAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKOHARJUN KOULUN VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 KIRKKOHARJUN KOULUN VALINNAISAINEET Sini Niskanen lv

2 VALINTAOHJE Oppilas merkitsee valintalomakkeen jokaiseen palkkiin (VR1, VR2, VR3, VR4=KKO) ensisijaisen valintansa numerolla 1 ja varavalinnat numeroilla 2 ja 3. Huomioithan, ettei palkeista VR1 ja VR2 voi valita samaa valinnaisainetta. Valintaohje löytyy myös hakulomakkeen takasivulta. Lisäkuvauksia valinnaisaineista voi lukea myös Kirkkoharjun koulun kotisivuilta Kirwes-verkkolehdestä. VALINTA-AIKATAULU Huoltajan ja oppilaan allekirjoittama valintalomake palautetaan oppilaanohjaajalle mennessä. Tämän jälkeen oppilas siirtää valinnat sähköiseen hakulomakkeeseen oppilaanohjaajan johdolla joko ennen joululomaa tai tammikuun alussa. VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI PITKÄT VALINNAT: aineet, joita oppilaat opiskelevat yläasteen aikana vähintään kaksi vuosiviikkotuntia arvioidaan todistuksessa numerolla. LYHYET VALINNAT: aineet, joita oppilaat opiskelevat yläasteen aikana vähintään kaksi vuosiviikkotuntia arvioidaan todistuksessa numerolla, sitä lyhyemmät aineet arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty. VALINNAISAINEEN VAIHTAMINEN Valinnat ovat pysyviä ja jatkuvat koko perusopetuksen ajan. Valittu valinnaisaine voidaan vaihtaa toiseen vain erittäin perustellusta syystä. Perusteltuina syinä valinnaisaineen vaihtamiselle voivat olla: - oppilaalla ilmenneet terveydelliset syyt - erilaiset oppimisvaikeudet (koulupsykologin toteamat) - koulun oppilashuoltotyöryhmän erikseen katsomat painavat syyt. Päätöksen valinnaisaineen vaihtamisesta tekee koulun rehtori. Oppilaan päättötodistukseen merkitään keskeytyneen valinnaisaineen kohdalle arvio osallistunut.

3 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2h) 1 A2-KIELI 1 B2-KIELI 1 EKONOMIA 2 KOTITALOUS 2 KUVATAIDE 2 LIIKUNTA 3 MUSIIKKI 3 NÄYTTÄMÖLLE! 4 TEKNINEN TYÖ 4 TEKSTIILITYÖ 4 MINÄ, KAVERIT JA MUUT 4 8. LUOKAN LYHYTVALINNAT (2 h) 5 LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI 5 LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI 5 TEKNINEN TYÖ, ELEKTRONIIKKAKURSSI 5 KOTITALOUS 5 MUSIIKKI 6 KUVATAIDE 6 KIRWES-VERKKOLEHTI 6 MAANTIETO 6 ÄIDINKIELI 7 9. LUOKAN LYHYTVALINNAT (1h) 8 RUOTSI 8 MATEMATIIKKA 8 TEKSTIILITYÖ 8 TEKNINEN TYÖ 8 KOTITALOUS 9 MUSIIKKI 9 KUVATAIDE 9 KEMIA 9 ENGLANTI 10 LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI 10 LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI 10 KOULUKOHTAINEN TAITO- JA TAIDEAINE 8. JA 9. LUOKKA (1+1 h) 11 TEKSTIILITYÖ 11 TEKNINEN TYÖ 11 KUVATAIDE 11 VALINNAINEN LIIKUNTA 12 MUSIIKKI 12 VUOSILUOKKIIN SITOUTUMATON OPETUS 12 MUSIIKKI 12

4 KIRKKOHARJUN KOULUN VALINNAISAINEET PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2h) A2-KIELI (Huom! Alakoulussa valittu kieli, joka jatkuu yläkoulussa.) Saksa ja ranska Alakoulussa alkanut A2-kieli jatkuu vuosiluokilla 7-9 siten, että oppilaalla on 7. luokalla kaikille yhteisten 30 viikkotunnin lisäksi 2 ylimääräistä tuntia ko. kieltä viikossa. Vuosiluokilla 8 ja 9 A2-kieli sisältyy pitkiin valinnaisaineisiin (kaksi viikkotuntia). B2-KIELI (Valinnainen yläkoulussa alkava kieli.) Saksa ja ranska Tutustutaan kyseiseen kielialueeseen ja sen kulttuuriin. Aihepiirit käsittelevät esimerkiksi lähiympäristöä, perhettä, harrastuksia, matkustamista, koulumaailmaa ja ostoksilla käyntiä. Suullista kielitaitoa harjoitellaan tavallisissa arkielämän tilanteissa. Samalla opitaan ääntäminen sekä tilanteiden vaatimat rakenteet. Kielioppia harjoitellaan myös kirjallisin tuotoksin. 1

5 EKONOMIA Taloustiedon perusteita Ekonomian tavoitteena on tehdä talouselämää tutuksi oppilaille. Opettelemme talouden perusasioita ja yritämme ymmärtää niitä. Tärkeää on ymmärtää oman talouden merkitys sekä ymmärtää taloutta myös laajempana kokonaisuutena. Pyrimme kiinnittämään huomiota myös ajankohtaisiin talousasioihin. Opiskelemme talousasioita eri lähteistä ja tutkimme niiden syitä ja seurauksia. Opettajajohtoisen opetuksen lisäksi käytämme erilaisia tietolähteitä kuten sanomalehdet, internet, ajankohtaisohjelmat ja dokumentit. Opintokäynnit ovat mahdollisia. Arvioinnin perusteina ovat kokeet, erilaiset tehtävät, esseet, ryhmätyöt ja projektit. KOTITALOUS Elämän eväitä Kotitalouden syventävä kurssi ruoanlaittoa, leivontaa, kodinhoitoa ja kuluttajatietoa. Perinteisestä suomalaisesta ruokakulttuurista uusiin makuihin ja ruokavalioihin. Matkalla makujen maailmoissa, Euroopan ja muiden maanosien tapakulttuureihin sekä gastronomiaan tutustuen. Ateriasuunnittelua, erilaiset ruokavaliot, ruokakulttuurin muuttuminen ja monikulttuurisuus huomioon ottaen. Harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa, työskentelyä ja arviointia. KUVATAIDE Opiskelu sisältää monipuolisesti kuvataiteen eri osa-alueita. Kurssin pääteemat ovat "Savesta sarjakuvaan" (8.luokka) ja "Taiteesta omaan ilmaisuun" (9.luokka). 2

6 Työskentelyyn kuuluu tiedollisia osuuksia, suunnittelua ja luonnostelua, itseilmaisua, töiden esille laittamista, näyttelykäynti sekä keskustelua töistä. Valokuvaamme, maalaamme, teemme grafiikkaa ja kuvanveistoa; kuvataiteen tekniikat tulevat tutuiksi. Seitsemännellä luokalla aloitettu kansio kootaan valmiiksi portfolioksi. LIIKUNTA Oppitunneilla kerrataan, monipuolistetaan ja syvennetään perusliikunnassa opittuja asioita ja taitoja. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon ryhmän toiveet. Olosuhteet, tilat ja ryhmän toivomukset huomioon ottaen voidaan kurssia painottaa esim. tanssiin, aerobiciin, kuntoliikuntaan tai uusiin lajeihin tutustumiseen. MUSIIKKI Soitto- ja laulupaja Yhteistä musisointia - harjoitellaan soittoa akustisella ja sähkökitaroilla, bassolla, syntikalla, rytmisoittimilla ja kehitetään soitto- sekä laulutaitoja - tekemisen lomassa opiskellaan soittajalle tarpeellista musiikin teoriaa 3

7 NÄYTTÄMÖLLE! Peruukit päähän ja näyttämölle! Tarjolla on rooleja kuninkaista, gangstereista ja murhaajista kaunottariin. Näytellään, ilmaistaan ja improvisoidaan. Tehdään yhdessä näytelmiä ja voidaan myös kurkistaa oikeiden teattereiden kulissien taakse. TEKNINEN TYÖ Suunnitellaan erilaisia tuotteita sekä kehitetään tekniikan taitoja. Omien ja valmiiden ideoiden toteuttamista puusta, metallista sekä muista materiaaleista eri työtapoja ja välineitä käyttäen. Lisäksi syvennetään aikaisemmin hankittuja sähkö- ja elektroniikkataitoja. Työskentelyä yksin ja ryhmissä. TEKSTIILITYÖ Suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita arkeen, vapaa-aikaan ja juhlaan. Tutustutaan erikoistekniikoihin ja tekstiilien koristelutapoihin. Valmistetaan sisustustekstiilejä, lasten vaatteita, neuleita ym. Käytetään monipuolisesti eri materiaaleja, työtapoja ja välineitä. Jokainen oppilas suunnittelee ja valmistaa oman yksilöllisen ohjelmansa ottaen huomioon tarpeensa, taitonsa ja kiinnostuksensa. MINÄ, KAVERIT JA MUUT Ihmissuhdetaitoja käsittelevä kurssi. Miten tulla toimeen kaverien, vanhempien ja muiden ihmisten kanssa? Kuinka syventää ystävyyssuhteita ja suhdetta vanhempiin? Mahdollisuus löytää oma itseni ja avaimet omaan ja hyvään elämään. Ristiriidat eivät ole ongelma vaan mahdollisuus oppia. 4

8 8. LUOKAN LYHYTVALINNAT (2 h) LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI Tutustutaan eri aerobic- ja tanssilajeihin. LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI Kurssilla perehdytään eri maila- ja pallopelien sääntöihin ja taktiikkaa, sekä mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin. Kurssin sisältöä suunniteltaessa otetaan huomioon oppilaiden toiveet sekä kenttä-, sali- ja sääolosuhteet. TEKNINEN TYÖ, ELEKTRONIIKKAKURSSI Elektroniikkaa ja teknologiaa aloittelijoille sekä asiaan jo enemmän perehtyneille. Tutustutaan ja tutkitaan elektroniikkaa rakennussarjojen avulla. Lisäksi toteutetaan teknologiaprojekti. Työskentelyä yksin ja ryhmässä. KOTITALOUS Arjesta juhlaan Kurssi antaa hyvät valmiudet suunnitella ja toteuttaa vuodenaikaan sopivia teema- ja perhejuhlia idearikkaasti ja yrittäjämäisesti. Valmistetaan tarjottavaa arkeen ja juhlaan, opitaan luontevaa tapakulttuuria tarjoilijana, vieraana, emäntänä/isäntänä roolileikkien avulla. Kurssi huipentuu 9.luokan juhlan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Painotetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivisuutta ja harrastuneisuutta. 5

9 MUSIIKKI Musiikin lyhytkurssi Laulan, soitan ja kuuntelen Laulamme ja soitamme biisejä laidasta laitaan höystettynä monenmoisen musiikin kuuntelulla. - Soittamisen ja erityyppisten laulujen ohessa äänenhuoltoa ja moniäänisiäkin lauluja ryhmän toiveiden mukaan - Mikä soitin? Mikä maa? Yhdessä kuunnellen arvoitus ratkeaa! Eli laajennamme kuuntelutottumuksiamme ja parannamme havaintokykyämme KUVATAIDE Piirtäen ja maalaten Piirretään ja maalataan sydämen kyllyydestä, tekemisen riemusta ja oppimisen halusta erilaisilla tekniikoilla. KIRWES-VERKKOLEHTI Verkkolehti-valinnaisaineessa harjoitellaan tekstin- ja kuvankäsittelyä sekä www-sivujen tekemistä. Oppilaat toimittavat KIRWES-verkkolehteä (Kirkkoharjun koulun Werkkosanomat). Lehdessä kerrotaan kouluun liittyvistä ajankohtaisista asioista ja julkaistaan eri oppiaineiden oppilastöitä. Lehdessä on vakiopalstoja: pääkirjoitus, ajankohtaista, mielipiteet, vapaa-aika jne. Kurssi toteutetaan äidinkielen ja kuvataiteen yhteisenä valinnaisaineena. MAANTIETO Afrikka, Aasia ja Australia Oppilaat tutustuvat vertaillen eri maanosiin: Afrikka, Aasia ja Australia ja tekevät pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen perehtyen luonnonmaantieteeseen ja kulttuuriin. Kehitysmaantiede on osana kurssin sisältöä. 6

10 ÄIDINKIELI Sanapaja Sanapajassa keskitytään kaunokirjallisten tekstien tuottamiseen. Harjoitellaan kirjoittamisen eri osa-alueita: aistihavaintojen tekoa, oman mielikuvituksen hyödyntämistä, kielen keinojen soveltamista ja erilaisten kerronnan keinojen käyttöä. Kirjoittamisen ohessa tutustutaan kaunokirjallisuuden helmiin. Tavoitteena on, että oppilaat kokeilevat ja löytävät uusia kirjallisen ilmaisun tapoja, kehittyvät kirjoittajina ja nauttivat kirjoittamisesta. Sanapajassa syntyneitä tekstejä (kertomuksia, kuvauksia, novelleja, runoja) voidaan myös julkaista yhdessä sovittavalla tavalla, esim. Kirwes-verkkolehdessä. 7

11 9. LUOKAN LYHYTVALINNAT (1h) RUOTSI Välkommen! Kurssin tavoitteena on parantaa oppilaan suullisia ja kirjallisia valmiuksia ruotsin kielessä. Suullista ilmaisua harjoitellaan sekä pari- että ryhmäkeskustelujen avulla; kirjoittamista oppilaasta itsestään, lähiympäristöstään ja harrastuksistaan kertovilla lyhyillä kirjallisilla tuotoksilla. Kurssilla myös kerrataan ja vahvistetaan vanhoja sekä opitaan käyttämään uusia kielen rakenteita. MATEMATIIKKA Syvennetään potenssi- ja polynomioppia, rationaalilausekkeiden käsittelyä ja yhtälöitä. Perustaa jatko-opinnoille. TEKSTIILITYÖ Juhlapukukurssi Valmistetaan juhlapuku asusteineen 9. luokkien juhlaan oman suunnitelman pohjalta. Opitaan käsittelemään uusia materiaaleja ja käyttämään niihin soveltuvia koristelu- ja valmistusmenetelmiä. TEKNINEN TYÖ Remonttikurssi Oman kodin remonttivinkkejä sekä käytännön harjoittelua. Kurssi sisältää mm. - väliseinän teko - maalaus- ja tapetointivinkkejä - esineiden erilaisia kiinnitystapoja seinään - tutustutaan rakennuksen sähkö- ja LVI-tekniikkaan - sekä paljon muita vinkkejä korjaamiseen ja rakentamiseen 8

12 KOTITALOUS Avaimia elämään Kotitalouden syventävä kurssi, jossa voit kehittää arjen hallinnan taitoja. Kurssin alussa valitset, haluatko ryhmään, joka painottaa opiskelussa - leivonnan ja ruuanvalmistuksen ohessa - itsenäiseen arkeen valmentavia taitoja vai hygieniapassiin vaadittavia asioita. Arviointi Suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty Erinomaisesti suoritetuilla opinnoilla on mahdollisuus korottaa 7. luokan kotitalouden arvosanaa. MUSIIKKI Musaprojekti Aktiivisen tekemisen kurssi soittaen ja laulaen. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen musiikkiesitys ryhmäläisten ideoiden ja toiveiden pohjalta. Aktiivinen osallistuminen voi korottaa musiikin päättöarvosanaa. KUVATAIDE Kuvataiteen työpaja Kurssin alussa oppilaat ja opettaja käyvät yhdessä läpi oppilaiden toiveet ja tarpeet. (Esim. jatko-opinnot, ajankohtaiset aiheet tai projektit). Keskustelun jälkeen opettaja suunnittelee kurssin ohjelman esitettyjen toiveiden pohjalta. Tarkoituksena on syventyä johonkin seuraavista osaalueista: valokuvaus, muotoilu, arkkitehtuuri, graafinen suunnittelu, taidehistoria, lavastus, elokuva. KEMIA Tutustutaan arkipäivän kemiaan ja tehdään harjoitustöitä. Syvennetään kemian käsitteitä ja opetellaan keskeisimmät asiat jatko-opintoja varten. 9

13 ENGLANTI Harjoittelet selviytymään käytännön puhetilanteissa ja tutustut englanninkieliseen tapakulttuuriin. Laajennat sanavarastoasi ja vahvistat kielen rakenteiden hallintaa erilaisten puhe- ja kirjoitelmatehtävien muodossa. LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI Tutustutaan eri aerobic- ja tanssilajeihin. Tehdään tanssiesityksiä esim. koulun juhliin. LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI Kurssilla perehdytään eri maila- ja pallopelien sääntöihin ja taktiikkaan, sekä mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin. Kurssin sisältöä suunniteltaessa otetaan huomioon oppilaiden toiveet sekä kenttä-, sali- ja sääolosuhteet. 10

14 KOULUKOHTAINEN TAITO- JA TAIDEAINE 8. JA 9. LUOKKA (1+1 h) TEKSTIILITYÖ Valmistetaan erilaisia tekstiilitöitä kiinnostuksen, tarpeiden, muodin ja vuodenajan mukaan omien suunnitelmien pohjalta. Mm. vaatteita ja asusteita kangas- ja/tai lankamateriaaleista sekä sisustustekstiilejä eri tekniikoin. TEKNINEN TYÖ Toteutetaan pienimuotoisia teknisen työn projekteja yksin sekä ryhmissä. Käsityökalujen ja koneiden syventävää opiskelua. Lisäksi kodin laitteiden, kuten polkupyörän, rullalaudan, jne., huoltotöitä. KUVATAIDE Syvennetään kuvan tekemisen ja viestinnän perustaitoja sekä havainnoidaan omaa ympäristöä. Naamion takaa Millaisia naamioita ja rooleja ihmisillä on? Millainen on mediassa ja mainonnassa näkyvä ihmiskuva omaan minäkuvaan rinnastettuna? Tavoitteena on itsetuntemuksen ja mediataidon lisääntyminen sekä oman kuvailmaisun kehittäminen. Esim. tehtävistä: Sidotaan oma persoonallinen luonnos- ja muistikirja. Toteutetaan mainos. Harjoitellaan ihmisen piirtämistä. Valokuvataan ja videoidaan. Tehdään naamio tai maskeeraus. Jatketaan 7. luokalla aloitettua kuvan perusasioiden opiskelua. Ympäristön kuvaviestit Tutustutaan arkkitehtuurin perusteisiin. Tutkitaan Kirkkonummen rakennettua ympäristöä ja luontoa sekä niiden muuttumista. Esim. tehtävistä: Tarkastellaan kouluympäristöä omin havainnoin ja ehdotetaan muutoksia. Suunnitellaan oma talo tai asunto. Tehdään pohjapiirros ja 11

15 sisustussuunnitelma. Opiskellaan kahden pakopisteen perspektiivi. Tutustutaan paikalliseen kaavoitukseen, arkkitehtuuriin ja suojeltuihin rakennuksiin. Tehdään ulkoilmamaalaus- tai piirustusretki. VALINNAINEN LIIKUNTA Oppitunneilla kerrataan, monipuolistetaan ja syvennetään perusliikunnassa opittuja asioita ja taitoja. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon ryhmän toiveet. Olosuhteet, tilat ja ryhmän toivomukset huomioon ottaen voidaan kurssia painottaa esim. tanssiin, aerobiciin, kuntoliikuntaan tai uusiin lajeihin tutustumiseen. MUSIIKKI Musiikin peruskurssi, joka jatkaa seiskaluokalta tuttua linjaa. - tietoa musiikista, sisältäen tasapuolisesti niin laulua, soittoa kuin kuunteluakin eri aiheisiin liittyen - teemoja: mm. pop, jazz, näyttämömusiikki, etno ja klassinen VUOSILUOKKIIN SITOUTUMATON OPETUS (KAIKILLE OPPILAILLE VAPAAEHTOINEN, LUKUJÄRJESTYKSEN ULKOPUOLELLA) MUSIIKKI Pannujen taikaa Tervetuloa mukaan koulumme erikoisuuteen, steelbändiin! Soitamme öljytynnyreistä tehdyillä soittimilla, pannuilla, kaikenlaista musaa. Aiempaa soittotaitoa ei tarvita, innostus ja kiinnostus on tärkeintä! 12

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Valkeavuoren koulu. Valinnaisaineet. 8 ja 9

Valkeavuoren koulu. Valinnaisaineet. 8 ja 9 Valkeavuoren koulu Valinnaisaineet 2015 8 ja 9 Valinnaisaineet Valintojen tekeminen on oman opiskelun ja jopa uran suunnittelua. Koska valinnaisaineita on runsaasti, on selvää, että kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

8-LUOKAN VALINNAISAINEET

8-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 8-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkiä valinnaisia valitaan kaksi (yksi pitkä valinnainen = 2 kurssia 8-luokalla ja 2 kurssia 9-luokalla).

Lisätiedot

Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille.

Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille. 2014-2015 Y L E I S T Ä Lue tämä ennen kuin teet valintasi. Hakalahden koulun opetussuunnitelman tuntijaossa on valinnaisia oppiaineita: - 8. luokalla 7 kurssia - 9. luokalla 6 kurssia. Yhden kurssin pituus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Savonlinnan normaalikoulu VALINNAISAINEET OPAS 2014-2015 S i s ä l l y s 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YLEISTÄ... 4 Perusopetuksen 7. vuosiluokkaa koskevat valinnat... 4 Perusopetuksen 8.-9.

Lisätiedot

VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA

VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA VALINTOJEN TEKEMINEN SEISKALLA Mitä uutta kahdeksannella luokalla? Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa omaan opinto-ohjelmaasi valitsemalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO PITKÄT VALINNAISAINEET

SISÄLLYSLUETTELO PITKÄT VALINNAISAINEET VALINNAISAINE OPAS LÄNSIMÄEN KOULU 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ LÄNSIMÄEN KOULUN OPPILAS!... 1 OPINTO-OHJELMASSA HUOMIOITAVAA... 2 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI... 2 VALINNASSA TÄRKEÄÄ... 2 TUNTIJAKO...

Lisätiedot

TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2015

TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2015 TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2015 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Oppilaille 8. luokalla tarjottavat valinnaisaineet ja niiden sisällöt esitellään tässä oppaassa. Aluksi selvitellään valinnan perusteita

Lisätiedot

Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa 2015 2016

Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa 2015 2016 Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa 2015 2016 5.1.2015 1 Sisällys: VALINNAISUUS VIITANIEMEN KOULUSSA 4 KAKSIVUOTISET VALINNAT A2-kielet. 5 B-kielet 5 espanja. 5 ranska 5 saksa 6 venäjä 6 Kuvataide

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014

Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014 Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014 Sompion koulu Aleksis Kiven tie 18 04200 KERAVA Yhteystiedot Opinto-ohjaajat: Johanna Yli-Koski-Vellonen p. 040-318 2136 johanna.yli-koski-vellonen@kerava.fi

Lisätiedot

Yhteiset oppiaineet 7 8 9 yht.

Yhteiset oppiaineet 7 8 9 yht. 27.2.2014 YLEISTÄ Sauvon koulukeskuksen tuntijako vuosiluokilla 7 9 lv. 2014-2015 vuosiluokka Yhteiset oppiaineet 7 8 9 yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 4 3 10 A-kieli ( englanti ) 2 3 3 8 B-kieli ( ruotsi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle 2013-2014

OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle 2013-2014 KARHULAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle 2013-2014 Hyväksytty opettajainkokouksessa 15.11.2012 2 VALINNAISET AINEET Seuraavat valinnaisaineet ovat kahden vuoden valintoja (sitovia)

Lisätiedot

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet Keskuskoulu 05-06 KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET 05-06 Merkitse kaksi kahden tunnin valintaa numeroilla (mieluisin) ja (toiseksi mieluisin) Merkitse varavalintaa X ja X Oppilaan nimi ja luokka: Huoltajan

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 2 Maijamäen koulun valinnaisaineopas peruskoulun luokille 8 9 Lukuvuodet 2014 2016 Kaikille yhteiset aineet 7. luokalla kaikille

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot