SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA"

Transkriptio

1 SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4 TEKNINEN TYÖ... 4 TEKSTIILITYÖ... 4 TIETOTEKNIIKKA... 4 KOULUKOHTAINEN TAITO- JA TAIDEAINE 8. JA 9. LUOKKA (1+1vvh)... 5 KUVATAIDE... 5 VALINNAINEN LIIKUNTA... 5 MUSIIKKI... 6 TEKNINEN TYÖ... 6 TEKSTIILITYÖ LUOKAN LYHYTVALINTA (2 vvh)... 7 KOTITALOUS... 7 KUVATAIDE... 7 LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI... 7 LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI... 7 MAANTIETO... 7 MUSIIKKI... 8 TEKNINEN TYÖ, ELEKTRONIIKKAKURSSI... 8 ÄIDINKIELI LUOKAN LYHYTVALINTA (1 vvh)... 9 ENGLANTI... 9 KEMIA... 9 KOTITALOUS... 9 KUVATAIDE... 9 LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI MATEMATIIKKA MUSIIKKI RUOTSI TEKNINEN TYÖ TEKSTIILITYÖ VUOSILUOKKIIN SITOUTUMATON OPETUS MUSIIKKI... 11

2 VALINTAOHJE Valintalomakkeen voi irrottaa tämän vihkosen keskiaukeamalta. Oppilas merkitsee valintalomakkeen sarakkeisiin (Pitkä valinta 1, Pitkä valinta 2, Koulukohtainen taito- ja taideaine ja 8. luokan lyhytvalinta) ensisijaisen valintansa numerolla 1 ja varavalinnat numeroilla 2 ja 3. Huomioithan, ettei sarakkeesta Pitkä valinta 1 ja Pitkä valinta 2 voi valita samaa valinnaisainetta. Valintaohje löytyy myös hakulomakkeen takasivulta. VALINTA-AIKATAULU Huoltajan ja oppilaan allekirjoittama valintalomake palautetaan oppilaanohjaajalle mennessä. Tämän jälkeen oppilas siirtää valinnat Helmiin oppilaanohjaajan johdolla. VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI PITKÄT VALINNAT: Aineet, joita oppilaat opiskelevat yläkoulun aikana vähintään kaksi vuosiviikkotuntia arvioidaan numeroin. LYHYET VALINNAT: Vähintään kaksi vuosiviikkotuntia kestävä yhtenäinen valinnaisaine (koulukohtainen taito- ja taideaine ja 8. luokan lyhytvalinta) arvioidaan numeroin Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaisaineet (9. luokan lyhytvalinta) arvioidaan sanallisesti: hyväksytty/hylätty. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Valinnat ovat pysyviä ja jatkuvat koko perusopetuksen ajan. Valittu valinnaisaine voidaan vaihtaa toiseen vain erittäin perustellusta syystä. Perusteltuina syinä valinnaisaineen vaihtamiselle voivat olla: - oppilaalla ilmenneet terveydelliset syyt - erilaiset oppimisvaikeudet (koulupsykologin toteamat) - koulun oppilashuoltotyöryhmän erikseen katsomat painavat syyt. Päätöksen valinnaisaineen vaihtamisesta tekee koulun rehtori. Oppilaan päättötodistukseen merkitään keskeytyneen valinnaisaineen kohdalle arvio osallistunut. 1

3 KIRKKOHARJUN KOULUN VALINNAISAINEET PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh) A2-KIELI (Huom! Alakoulussa valittu kieli, joka jatkuu yläkoulussa.) Ranska ja saksa Alakoulussa alkanut A2-kieli jatkuu vuosiluokilla 7-9 siten, että oppilaalla on 7. luokalla kaikille yhteisten 30 viikkotunnin lisäksi 2 ylimääräistä tuntia ko. kieltä viikossa. Vuosiluokilla 8 ja 9 A2-kieli sisältyy pitkiin valinnaisaineisiin (kaksi viikkotuntia). B2-KIELI (Valinnainen yläkoulussa alkava kieli.) Ranska ja saksa Tutustutaan kyseiseen kielialueeseen ja sen kulttuuriin. Aihepiirit käsittelevät esimerkiksi lähiympäristöä, perhettä, harrastuksia, matkustamista, koulumaailmaa ja ostoksilla käyntiä. Suullista kielitaitoa harjoitellaan tavallisissa arkielämän tilanteissa. Samalla opitaan ääntäminen sekä tilanteiden vaatimat rakenteet. Kielioppia harjoitellaan myös kirjallisin tuotoksin. EKONOMIA Taloustiedon perusteita Ekonomian tavoitteena on tehdä talouselämää tutuksi oppilaille. Opettelemme talouden perusasioita ja yritämme ymmärtää niitä. Tärkeää on ymmärtää oman talouden merkitys sekä ymmärtää taloutta myös laajempana kokonaisuutena. Pyrimme kiinnittämään huomiota myös ajankohtaisiin talousasioihin. Opiskelemme talousasioita eri lähteistä ja tutkimme niiden syitä ja seurauksia. Opettajajohtoisen opetuksen lisäksi käytämme erilaisia tietolähteitä kuten sanomalehdet, internet, ajankohtaisohjelmat ja dokumentit. Opintokäynnit ovat mahdollisia. Arvioinnin perusteina ovat kokeet, erilaiset tehtävät, esseet, ryhmätyöt ja projektit. 2

4 KOTITALOUS Elämän eväitä Kotitalouden syventävä kurssi ruoanlaittoa, leivontaa, kodinhoitoa ja kuluttajatietoa. Perinteisestä suomalaisesta ruokakulttuurista uusiin makuihin ja ruokavalioihin. Matkalla makujen maailmoissa, Euroopan ja muiden maanosien tapakulttuureihin sekä gastronomiaan tutustuen. Ateriasuunnittelua, erilaiset ruokavaliot, ruokakulttuurin muuttuminen ja monikulttuurisuus huomioon ottaen. Harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa, työskentelyä ja arviointia. KUVATAIDE Opiskelu sisältää monipuolisesti kuvataiteen eri osa-alueita. Kurssin pääteemat ovat "Savesta sarjakuvaan" (8.luokka) ja "Taiteesta omaan ilmaisuun" (9.luokka). Työskentelyyn kuuluu tiedollisia osuuksia, suunnittelua ja luonnostelua, itseilmaisua, töiden esille laittamista, näyttelykäynti sekä keskustelua töistä. Valokuvaamme, maalaamme, teemme grafiikkaa ja kuvanveistoa; kuvataiteen tekniikat tulevat tutuiksi. Seitsemännellä luokalla aloitettu kansio kootaan valmiiksi portfolioksi. LIIKUNTA Oppitunneilla kerrataan, monipuolistetaan ja syvennetään perusliikunnassa opittuja asioita ja taitoja. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon ryhmän toiveet. Olosuhteet, tilat ja ryhmän toivomukset huomioon ottaen voidaan kurssia painottaa esim. tanssiin, aerobiciin, kuntoliikuntaan tai uusiin lajeihin tutustumiseen. MINÄ, KAVERIT JA MUUT Ihmissuhdetaitoja käsittelevä kurssi. Miten tulla toimeen kaverien, vanhempien ja muiden ihmisten kanssa? Kuinka syventää ystävyyssuhteita ja suhdetta vanhempiin? Mahdollisuus löytää oma itseni ja avaimet omaan ja hyvään elämään. Ristiriidat eivät ole ongelma vaan mahdollisuus oppia. 3

5 MUSIIKKI Soitto- ja laulupaja Yhteistä musisointia: - harjoitellaan soittoa akustisella ja sähkökitaroilla, bassolla, syntikalla, rytmisoittimilla ja kehitetään soitto- sekä laulutaitoja - tekemisen lomassa opiskellaan soittajalle tarpeellista musiikin teoriaa NÄYTTÄMÖLLE! Peruukit päähän ja näyttämölle! Tarjolla on rooleja kuninkaista, gangstereista ja murhaajista kaunottariin. Näytellään, ilmaistaan ja improvisoidaan. Tehdään yhdessä näytelmiä ja voidaan myös kurkistaa oikeiden teattereiden kulissien taakse. TEKNINEN TYÖ Suunnitellaan erilaisia tuotteita sekä kehitetään tekniikan taitoja. Omien ja valmiiden ideoiden toteuttamista puusta, metallista sekä muista materiaaleista eri työtapoja ja välineitä käyttäen. Lisäksi syvennetään aikaisemmin hankittuja sähkö- ja elektroniikkataitoja. Työskentelyä yksin ja ryhmissä. TEKSTIILITYÖ Suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita arkeen, vapaa-aikaan ja juhlaan. Tutustutaan erikoistekniikoihin ja tekstiilien koristelutapoihin. Valmistetaan sisustustekstiilejä, lasten vaatteita, neuleita ym. Käytetään monipuolisesti eri materiaaleja, työtapoja ja välineitä. Jokainen oppilas suunnittelee ja valmistaa oman yksilöllisen ohjelmansa ottaen huomioon tarpeensa, taitonsa ja kiinnostuksensa. TIETOTEKNIIKKA 8.lk: - Työelämän TVT-taidot: Word, Excel, Powerpoint, pilvitallennus, jakaminen, sähköposti ja kalenteri. - Ohjelmoinnin alkeet (ohjelmointikieli tarkentuu syksyn aikana ryhmän kanssa käytyjen keskustelujen perusteella) 9. lk: - Jatketaan ohjelmoinnin läpikäyntiä 8. luokalla saatujen perustietojen avulla. - Tehdään yksinkertaisia ohjelmia ja julkaistaan niitä mahdollisuuksien mukaan 4

6 KOULUKOHTAINEN TAITO- JA TAIDEAINE 8. JA 9. LUOKKA (1+1vvh) KUVATAIDE Syvennetään kuvan tekemisen ja viestinnän perustaitoja sekä havainnoidaan omaa ympäristöä. Naamion takaa Millaisia naamioita ja rooleja ihmisillä on? Millainen on mediassa ja mainonnassa näkyvä ihmiskuva omaan minäkuvaan rinnastettuna? Tavoitteena on itsetuntemuksen ja mediataidon lisääntyminen sekä oman kuvailmaisun kehittäminen. Esim. tehtävistä: Sidotaan oma persoonallinen luonnos- ja muistikirja. Toteutetaan mainos. Harjoitellaan ihmisen piirtämistä. Valokuvataan ja videoidaan. Tehdään naamio tai maskeeraus. Jatketaan 7. luokalla aloitettua kuvan perusasioiden opiskelua. Ympäristön kuvaviestit Tutustutaan arkkitehtuurin perusteisiin. Tutkitaan Kirkkonummen rakennettua ympäristöä ja luontoa sekä niiden muuttumista. Esim. tehtävistä: Tarkastellaan kouluympäristöä omin havainnoin ja ehdotetaan muutoksia. Suunnitellaan oma talo tai asunto. Tehdään pohjapiirros ja sisustussuunnitelma. Opiskellaan kahden pakopisteen perspektiivi. Tutustutaan paikalliseen kaavoitukseen, arkkitehtuuriin ja suojeltuihin rakennuksiin. Tehdään ulkoilmamaalaus- tai piirustusretki. VALINNAINEN LIIKUNTA Oppitunneilla kerrataan, monipuolistetaan ja syvennetään jo opittuja asioita ja taitoja. Kurssilla kehitetään urheilijoiden omia laji- ja liiketaitoja sekä fyysistä toimintakykyä. Kurssilla tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan eri lajivalmentajien kanssa. 5

7 MUSIIKKI Musiikin peruskurssi, joka jatkaa seiskaluokalta tuttua linjaa. - tietoa musiikista, sisältäen tasapuolisesti niin laulua, soittoa kuin kuunteluakin eri aiheisiin liittyen teemoja: mm. pop, jazz, näyttämömusiikki, etno ja klassinen TEKNINEN TYÖ Toteutetaan pienimuotoisia teknisen työn projekteja yksin sekä ryhmissä. Käsityökalujen ja koneiden syventävää opiskelua. Lisäksi kodin laitteiden, kuten polkupyörän, rullalaudan, jne., huoltotöitä. TEKSTIILITYÖ Valmistetaan pienimuotoisia tekstiilitöitä sisustukseen ja asusteiksi. Asuste voi olla mm. koru, päähine tai kassi. Hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja syvennetään suunnittelutaitoja sekä opitaan laatimaan työohjeita. Syvennetään kankaanpainanta- ja päällike-ompelutaitoja ja tutustutaan kirjovaan koneeseen. Pieni neule- tai virkkaustyö. 6

8 8. LUOKAN LYHYTVALINTA (2 vvh) KOTITALOUS Arjesta juhlaan Kurssi antaa hyvät valmiudet suunnitella ja toteuttaa vuodenaikaan sopivia teema- ja perhejuhlia idearikkaasti ja yrittäjämäisesti. Valmistetaan tarjottavaa arkeen ja juhlaan, opitaan luontevaa tapakulttuuria tarjoilijana, vieraana, emäntänä/isäntänä roolileikkien avulla. Kurssi huipentuu 9.luokan juhlan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Painotetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivisuutta ja harrastuneisuutta. KUVATAIDE Piirtäen ja maalaten Piirretään ja maalataan sydämen kyllyydestä, tekemisen riemusta ja oppimisen halusta erilaisilla tekniikoilla. LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI Kurssilla tutustutaan sekä yksilö- että paritanssityyleihin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin aerobicin ja kuntoilun muotoihin, joiden avulla kohotetaan fyysistä kuntoa. Kurssilla tehdään pienimuotoisia esityksiä ja harjoitellaan esiintymistä. Oppilaiden toiveet huomioidaan kurssin sisältöä valittaessa. LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI Kurssilla perehdytään eri maila- ja pallopelien sääntöihin ja taktiikkaan, sekä mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin. Mukana on myös palloilijan kehonhuoltoon ja liiketaitoihin liittyviä harjoituksia. Kurssin sisältöä suunniteltaessa otetaan huomioon oppilaiden toiveet sekä kenttä-, sali- ja sääolosuhteet. MAANTIETO Afrikka, Aasia ja Australia Oppilaat tutustuvat vertaillen eri maanosiin: Afrikka, Aasia ja Australia ja tekevät pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen perehtyen luonnonmaantieteeseen ja kulttuuriin. Kehitysmaantiede on osana kurssin sisältöä. 7

9 MUSIIKKI Musiikin lyhytkurssi Laulan, soitan ja kuuntelen Laulamme ja soitamme biisejä laidasta laitaan höystettynä monenmoisen musiikin kuuntelulla. - Soittamisen ja erityyppisten laulujen ohessa äänenhuoltoa ja moniäänisiäkin lauluja ryhmän toiveiden mukaan - Mikä soitin? Mikä maa? Yhdessä kuunnellen arvoitus ratkeaa! Eli laajennamme kuuntelutottumuksiamme ja parannamme havaintokykyämme TEKNINEN TYÖ, ELEKTRONIIKKAKURSSI Elektroniikkaa ja teknologiaa aloittelijoille sekä asiaan jo enemmän perehtyneille. Tutustutaan ja tutkitaan elektroniikkaa rakennussarjojen avulla. Lisäksi toteutetaan teknologiaprojekti. Työskentelyä yksin ja ryhmässä. ÄIDINKIELI Kirwes-verkkolehti Verkkolehti-valinnaisaineessa harjoitellaan tekstin- ja kuvankäsittelyä sekä www-sivujen tekemistä. Oppilaat toimittavat KIRWES-verkkolehteä (Kirkkoharjun koulun Werkkosanomat). Lehdessä kerrotaan kouluun liittyvistä ajankohtaisista asioista ja julkaistaan eri oppiaineiden oppilastöitä. Lehdessä on vakiopalstoja: pääkirjoitus, ajankohtaista, mielipiteet, vapaa-aika jne. Kurssi toteutetaan äidinkielen ja kuvataiteen yhteisenä valinnaisaineena. Sanapaja Sanapajassa keskitytään kaunokirjallisten tekstien tuottamiseen. Harjoitellaan kirjoittamisen eri osa-alueita: aistihavaintojen tekoa, oman mielikuvituksen hyödyntämistä, kielen keinojen soveltamista ja erilaisten kerronnan keinojen käyttöä. Kirjoittamisen ohessa tutustutaan kaunokirjallisuuden helmiin. Tavoitteena on, että oppilaat kokeilevat ja löytävät uusia kirjallisen ilmaisun tapoja, kehittyvät kirjoittajina ja nauttivat kirjoittamisesta. Sanapajassa syntyneitä tekstejä (kertomuksia, kuvauksia, novelleja, runoja) voidaan myös julkaista yhdessä sovittavalla tavalla, esim. Kirwes-verkkolehdessä. 8

10 9. LUOKAN LYHYTVALINTA (1 vvh) VALITAAN VASTA 8. LUOKALLA ENGLANTI Harjoittelet selviytymään käytännön puhetilanteissa ja tutustut englanninkieliseen tapakulttuuriin. Laajennat sanavarastoasi ja vahvistat kielen rakenteiden hallintaa erilaisten puhe- ja kirjoitelmatehtävien muodossa. KEMIA Tutustutaan arkipäivän kemiaan ja tehdään harjoitustöitä. Syvennetään kemian käsitteitä ja opetellaan keskeisimmät asiat jatko-opintoja varten. KOTITALOUS Avaimia elämään Tavoitteet ja sisällöt: Kotitalouden syventävä kurssi, jossa voit kehittää arjen hallinnan taitoja. Avaimia elämään-valinnaisaine painottaa kotitalouden opiskelussa - leivonnan ja ruoanvalmistuksen ohessa - hygieniapassiin vaadittavia asioita, joten voit kurssin lopulla osallistua hygieniapassitestiin. Arviointi Suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty Erinomaisesti suoritetuilla opinnoilla on mahdollisuus korottaa 7. luokan kotitalouden arvosanaa. KUVATAIDE Kuvataiteen työpaja Kurssin alussa oppilaat ja opettaja käyvät yhdessä läpi oppilaiden toiveet ja tarpeet. (Esim. jatko-opinnot, ajankohtaiset aiheet tai projektit). Keskustelun jälkeen opettaja suunnittelee kurssin ohjelman esitettyjen toiveiden pohjalta. Tarkoituksena on syventyä johonkin seuraavista osa-alueista: valokuvaus, muotoilu, arkkitehtuuri, graafinen suunnittelu, taidehistoria, lavastus, elokuva. 9

11 LIIKUNTA, AEROBIC- JA TANSSIKURSSI Kurssilla tutustutaan sekä yksilö- että paritanssityyleihin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin aerobicin ja kuntoilun muotoihin, joiden avulla kohotetaan fyysistä kuntoa. Kurssilla tehdään pienimuotoisia esityksiä ja harjoitellaan esiintymistä. Oppilaiden toiveet huomioidaan kurssin sisältöä valittaessa. LIIKUNTA, MAILA- JA PALLOPELIKURSSI Kurssilla perehdytään eri maila- ja pallopelien sääntöihin ja taktiikkaan, sekä mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin. Mukana on myös palloilijan kehonhuoltoon ja liiketaitoihin liittyviä harjoituksia. Kurssin sisältöä suunniteltaessa otetaan huomioon oppilaiden toiveet sekä kenttä-, sali- ja sääolosuhteet. MATEMATIIKKA Syvennetään potenssi- ja polynomioppia, rationaalilausekkeiden käsittelyä ja yhtälöitä. Perustaa jatko-opinnoille. MUSIIKKI Musaprojekti Aktiivisen tekemisen kurssi soittaen ja laulaen. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen musiikkiesitys ryhmäläisten ideoiden ja toiveiden pohjalta. Aktiivinen osallistuminen voi korottaa musiikin päättöarvosanaa. RUOTSI Välkommen! Kurssin tavoitteena on parantaa oppilaan suullisia ja kirjallisia valmiuksia ruotsin kielessä. Suullista ilmaisua harjoitellaan sekä pari- että ryhmäkeskustelujen avulla; kirjoittamista oppilaasta itsestään, lähiympäristöstään ja harrastuksistaan kertovilla lyhyillä kirjallisilla tuotoksilla. Kurssilla myös kerrataan ja vahvistetaan vanhoja sekä opitaan käyttämään uusia kielen rakenteita. 10

12 TEKNINEN TYÖ Remonttikurssi Oman kodin remonttivinkkejä sekä käytännön harjoittelua. Kurssi sisältää mm. - väliseinän teko - maalaus- ja tapetointivinkkejä - esineiden erilaisia kiinnitystapoja seinään - tutustutaan rakennuksen sähkö- ja LVI-tekniikkaan - sekä paljon muita vinkkejä korjaamiseen ja rakentamiseen TEKSTIILITYÖ Juhlapukukurssi Valmistetaan juhlapuku asusteineen 9. luokkien juhlaan oman suunnitelman pohjalta. Opitaan käsittelemään uusia materiaaleja ja käyttämään niihin soveltuvia koristelu- ja valmistusmenetelmiä. VUOSILUOKKIIN SITOUTUMATON OPETUS (KAIKILLE OPPILAILLE VAPAAEHTOINEN, LUKUJÄRJESTYKSEN ULKOPUOLELLA) MUSIIKKI Pannujen taikaa Tervetuloa mukaan koulumme erikoisuuteen, steelbändiin! Soitamme öljytynnyreistä tehdyillä soittimilla, pannuilla, kaikenlaista musaa. Aiempaa soittotaitoa ei tarvita, innostus ja kiinnostus on tärkeintä! 11

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot