YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005"

Transkriptio

1 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus

2 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 II. Strategiset tavoitteet III. Tulevaisuuden näkymät IV. YIT:n uusi toimialarakenne Liitteet YIT:n osake Osavuosikatsaus 1-3/2005 YIT:n uusi toimialarakenne

3 3 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 Esityksessä esitettyä IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan ennen sen sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS-tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja vuodesta 2005 lähtien. Tässä esityksessä esitettävä taloudellinen informaatio on laadittu voimassa olevien IAS/IFRS-standardien mukaisesti. YIT:n uuden toimialarakenteen yhteydessä esitetyt vuoden 20 ja 1-3/2005 taloudelliset luvut on laadittu yhdistämällä Teollisuuden palveluiden ja Tietoverkkopalveluiden IFRS perusteisia taloudellisia lukuja. Yhdistämällä lukuja pyritään antamaan taloudellinen kuva uudesta organisaatiorakenteesta Tämä esitys on tilintarkastamaton.

4 4 Osavuosikatsaus 1-3/2005 Liikevaihto pieneni prosentin ja oli 663,9 milj. euroa (1-3/20: 669,9 Me). Rakentamispalveluiden liikevaihto oli hieman ennätyksellistä edellisvuotta pienempi. Muiden toimialojen liikevaihdot kasvoivat. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 41 prosenttia (39 %). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 36 prosenttia (37 %). Liikevoitto kasvoi 7 prosenttia 40,1 milj. euroon (37,5 Me). Liikevoittoprosentti oli 6,0 (5,6 %). Tulos ennen veroja kasvoi 12 prosenttia ja oli 37,5 milj. euroa (33,4 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,7 prosenttia. Osakekohtainen tulos kasvoi 28 % ja oli 0,46 euroa (0,36 e). Rahoitusasema säilyi hyvänä. Nettovelat 368,1 milj. euroa (379,1 Me) ja velkaantumisaste 85,6 prosenttia (103,1 %). Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa kasvoi 20 prosenttia 1 909,4 milj. euroon (1 585,2 Me), josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 728,9 milj. euroon (582,8 Me).

5 5 YIT:n konsernirakenne YIT-Yhtymä Oyj Reino Hanhinen Konsernijohto, Konsernipalvelut, Konserniviestintä Kiinteistötekniset palvelut Juhani Pitkäkoski Rakentamispalvelut Ilpo Jalasjoki Teollisuuden palvelut Raimo Poutiainen Tietoverkkopalvelut Hannu Leinonen Kiinteistötekniikka Asunnot Putkistot ja säiliöt Kiinteät verkot Automaatio ja turva Kiinteistönhoitopalvelut Työympäristöt Infrastruktuuri Teollisuuden kunnossapito Mobiiliverkot Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/

6 6 Konsernituloslaskelma M 1-3/ /20 Muutos 1-12/20 Liikevaihto 663,9 669,9-1 % 2 780,1 ulkomaantoiminnan osuus 272,5 264,5 3 % 1 183,2 Liiketoiminnan tuotot ja kulut -618,4-626,0-1 % ,7 Poistot ja arvonalentumiset -5,4-6,4-16 % -22,3 Liikevoitto 40,1 37,5 7 % 157,1 % liikevaihdosta 6,0 5,6-5,7 Rahoitustuotot 0,3 0,4-25 % 2,1 Kurssierot 1,5 0,2 *) -1,1 Rahoituskulut -4,5-4,7-4,0-18,1 Voitto ennen veroja 37,5 33,4 12 % 140,0 Tuloverot -9,2-11,2-18 % -39,5 Katsauskauden voitto 28,3 22,2 27 % 100,5 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 28,2 22,1 28 % 99,1 Vähemmistölle 0,1 0,1-1,4 *) Muutos yli 100 % Tulos/osake, e 0,46 0,36 28 % 1,62 Tulos/osake, e, laimennettu 0,45 0,36 25 % 1,60

7 7 Konsernitase M VARAT 3/2005 3/20 Muutos 12/20 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 77,9 103,6-25 % 81,0 Liikearvo 248,9 242,4 3 % 248,8 Muut aineettomat hyödykkeet 12,6 12,7-1 % 13,1 Sijoitukset 4,1 3,9 5 % 4,1 Saamiset 8,5 6,8 25 % 7,8 Laskennalliset verosaamiset 24,4 23,4 4 % 26,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 634,4 534,4 19 % 629,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 458,1 482,5-5 % 469,9 Sijoitukset 0, Rahavarat 39,2 55,6-29 % 36,1 Varat yhteensä 1 508, ,3 3 % 1 516,2

8 8 M OMA PÄÄOMA JA VELAT Konsernitase 3/2005 3/20 Muutos 12/20 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 61,3 61,0-61,3 Muu oma pääoma 364,8 302,6 21 % 380,0 Vähemmistöosuus 4,0 4,0-4,1 Oma pääoma yhteensä 430,1 367,6 17 % 445,4 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 21,1 12,2 73 % 19,9 Eläkevelvoitteet 10,0 5,5 82 % 9,8 Varaukset 23,9 22,9 3 % 26,5 Korolliset velat 220,6 265,5-17 % 224,0 Muut velat 4,3 3,1 39 % 3,7 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 587,8 598,0-2 % 601,9 Varaukset 24,0 21,3 13 % 23,6 Lyhytaikaiset korolliset velat 186,7 169,2 10 % 161,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 508, ,3 3 % 1 516,2

9 Liikevaihto segmenteittäin M 1-3/ / 20 Muutos 1-12/ 20 Kiinteistötekniset palvelut 319,5 316,1 1 % 1 321,2 Rakentamispalvelut 272,0 288,3-6 % 1 147,2 Teollisuuden palvelut 55,6 50,4 10 % 232,1 Tietoverkkopalvelut 30,0 24,4 23 % 127,0 Muut erät -13,2-9,3 42 % -47,4 YIT-konserni yhteensä 663,9 669,9-1 % 2 780,1 9

10 10 Liikevaihto segmenteittäin 1-3/2005 Kiinteistötekniset palvelut 47 % 319,5 M Tietoverkkopalvelut 5 % 30,0 M Teollisuuden palvelut 8 % 55,6 M Rakentamispalvelut 40 % 272,0 M Liikevaihto yhteensä 663,9 M, josta kansainvälistä liiketoimintaa 272,5 M

11 11 Liikevaihto maittain 1-3/2005 Suomi 59,0 % 391,4 M Muut maat 0,6 % 4,1 M Venäjä 2,4 % 16,1 M Baltia 4,0 % 26,8 M Muut Pohjoismaat 34,0 % 225,5 M Liikevaihto yhteensä 663,9 M, josta kansainvälistä liiketoimintaa 272,5 M

12 Liikevoitto segmenteittäin M 1-3/ / 20 Muutos 1-12/ 20 Kiinteistötekniset palvelut 8,2 4,5 82 % 34,1 Rakentamispalvelut 29,4 32,7-10 % 101,9 Teollisuuden palvelut 1,5 0,1 *) 6,9 Tietoverkkopalvelut 4,8 1,3 *) 20,7 Muut erät -3,8-1,1 *) -6,5 YIT-konserni yhteensä 40,1 37,5 7 % 157,1 *) Muutos yli 100 % 12

13 13 Liikevoitto segmenteittäin 1-3/2005 M , ,2 1,5 4, Kiinteistötekniset palvelut Teollisuuden palvelut Rakentamispalvelut Tietoverkkopalvelut Liikevoitto yhteensä 1-3/ ,1 M -3,8 Muut erät

14 14 2 Tulos per osake vuosineljänneksittäin 1,62 1 0,36 0,36 0,54 0,36 0, / / / / / / 2005

15 15 Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste (avaava tase) - 3/ Korollinen nettovelka, M 385,0 379,1 397,4 370,0 368,1 349, / 6/ 9/ 12/ 3/ Velkaantumisaste, % 100,9 103,1 101,7 87,5 78, / 6/ 9/ 12/ 3/05 85,6

16 16 Tilauskanta segmenteittäin M 3/2005 3/20 Muutos 12/20 Kiinteistötekniset palvelut 574,0 557,2 3 % 557,8 Rakentamispalvelut 1 131,0 842,6 34 % 1 066,4 Teollisuuden palvelut 151,1 76,0 99 % 116,5 Tietoverkkopalvelut 83,3 109,4-24 % 82,7 Muut erät -30, YIT-konserni yhteensä 1 909, ,2 20 % 1 823,4

17 17 Tilauskanta kauden lopussa M , , , , , ,4 1082,8 1094,6 1178,4 1180, ,8 639,4 613,6 645,0 728,9 3/ 6/ 9/ 12/ 3/05 Kansainvälinen Suomi

18 18 Strategiset tavoitteet

19 19 YIT:n strategiset taloudelliset tavoitetasot Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5 10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto 20 % Omavaraisuusaste 35 % Osingonjako % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen

20 20 Kunnossapitopalveluiden kasvattaminen M Huolto- ja kunnossapitopalveluiden liikevaihto ja osuus konsernin liikevaihdosta 33 % 37 % % 22 % 24 % 24 % 27 % 37 % 36 % FAS IFRS / 1-3/05

21 21 M Liikevaihto /2005 Keskimääräinen vuosittainen vuosittainen kasvu kasvu (FAS): (FAS): 18,7% 18,7% 2389,7 3033,4 2780, ,1 1763, ,7 1222,1 1235, ,6 660,0 876,3 941,4 669,9 663, FAS IFRS / 1-3/05 Strateginen tavoitetaso: kasvu 5 10 % vuodessa

22 22 % ,1 6,0 Sijoitetun pääoman tuotto / ,8 14,5 13,7 15,5 21,2 21,6 17,8 16,8 Strateginen tavoitetaso: 20 % 19,6 19, FAS IFRS 20 19,7 3/05

23 23 % Omavaraisuusaste / ,2 24,0 36,0 37,3 41,6 40,2 40,3 38,2 28,3 31,1 31,0 26,7 30, , FAS Strateginen tavoitetaso: 35 % IFRS 20 3/ 3/05

24 24 Osingonjako ,80 0,60 0,40 0,20 0, Osinko/osake*, 0,21 0,13 0,17 0,30 0,43 0,45 0,38 0,60 0, ,8 27,4 Osingonjako % vuosituloksesta 43,0 37,7 39,5 39,7 60,4 73,2 51,1 0, * Osingon määrässä on huomioitu YIT:n osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistuminen (splittaus), joka tapahtui YIT:n osingonjakopolitiikka: Osinkona % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen

25 25 Tulevaisuuden näkymät

26 26 Kiinteistötekniset palvelut Liikevoitto 1-3/20 1-3/2005 Liikevoitto, M Liikevoittoprosentti, % , , ,5 7,4 8,5 1) 13,7 8, ,4 2,2 2,7 1) 2,6 2, / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 05 1) Sisältää kahden Tanskan laivaston aluksen sähköistysprojektin yhteensä 4 milj. euron tappiovarausta (kertaluonteinen erä).

27 27 Kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto tammi-maaliskuussa säilyi edellisvuotisella tasolla. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 56 prosenttia. Toimialan liikevoitto kasvoi merkittävästi. Ensimmäisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 2,6 %. Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitomarkkinat kasvoivat edelleen alkuvuonna teknisten järjestelmien lisääntymisen ja monipuolistumisen sekä ulkoistusten seurauksena. Myös asuntojen saneeraukset lisääntyivät. Teollisuudessa markkinoita piristävät suurinvestointien käynnistyminen ja laivateollisuuden tilauskannan kasvu. Venäjän ja Baltian markkinoilla rakentaminen jatkui hyvin vilkkaana ja kehityksen odotetaan jatkuvan. Energiansäästökonsepti ja elinkaarimallitoteutukset kiinnostavat tilaajia enenevästi.

28 28 Rakentamispalvelut Liikevoitto 1-3/20 1-3/2005 Liikevoitto, M Liikevoittoprosentti, % , ,3 8,1 10,5 8,9 10, ,7 25,4 27,9 29,4 5 5, , / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 05

29 29 YIT:n asuntoaloitukset Suomessa Kpl /20 1-3/ Vapaarahoitteiset Valtion tukemat + kilpailu-urakat

30 30 YIT:n asuntotuotanto Venäjällä ja Baltiassa Kpl Aloitetut Valmistuneet Rakenteilla 1-3/ / 1-3/ / /20 3/ /20

31 31 Teollisuuden palvelut Liikevoitto 1-3/20 1-3/2005 Liikevoitto, M Liikevoittoprosentti, % 8 6,9 6 5,4 6 4, ,7 3,1 1,0 1,5 2 1,6 3,0 2,7 0 0,1 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ ,2 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 05

32 32 Teollisuuden palvelut Tilauskanta kauden lopussa lähes kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Tilauskannasta merkittävän osan muodostavat Neste Oil Oyj:n Diesel-hankkeen asennustyöt Porvoossa. YIT:n Teollisuuden palveluiden kaikkien tuote- ja palveluryhmien markkinanäkymät ovat kohtalaisen myönteiset. Energiateollisuudelle tarjottavien palvelujen tilauskanta on kasvanut nousten kuluneen vuosineljänneksen aikana ennätystasolle. Meriteollisuus on Suomessa selvästi vilkastunut telakoiden saamien uusien tilauksien myötä. Prosessiteollisuuden palvelujen työkanta on kasvussa. Metsäteollisuuden investoinnit ovat lisääntyneet sekä Suomessa että Ruotsissa. Metallituotteiden kysynnän kasvusta johtuva hintojen nousu aiheuttaa edelleen epävarmuutta markkinoilla. Maaliskuun aikana YIT:n kaikilla konepajoilla saavutettiin täystyöllisyys. Asennustöiden osalta tilanteen odotetaan paranevan toisen vuosineljänneksen alussa.

33 33 Tietoverkkopalvelut Liikevoitto 1-3/20 1-3/2005 Liikevoitto, M Liikevoittoprosentti, % , , ,3 16,3 16, ,3 3,8 8,9 6,7 4, ,3 12, / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 05

34 34 Tietoverkkopalvelut Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävästi jatkuva tuotannonohjauksen kehittäminen ja toiminnan tehostaminen sekä laajakaistayhteyksien hyvä menekki. Pitkäaikaisiin asiakassopimuksiin perustuvan liiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvu johtui kiinteiden ja mobiiliverkkojen investointiprojektien vähäisyydestä. Teletoimialalla operaattorien välinen kilpailutilanne kiristyi edelleen. Asennuspalvelujen markkinoiden avautuminen ulkopuolisille palveluntarjoajille jatkuu kiristyvän kilpailun myötä. Laajakaistaliittymien toimitusten uskotaan jatkuvan lähitulevaisuudessa nykyisen kaltaisena. Laajakaistatoimitusten yhteydessä tarjottavien tietoteknisten lähitukipalveluiden kysyntä kehittyy myönteisesti. Mobiiliverkon investoinnit ja niihin liittyvien asennus- ja ylläpitopalveluiden kysyntä pysyvät kovasta kilpailusta johtuen alhaisina.

35 35 Markkinanäkymät Pohjoismaissa vallitsee korkeasuhdanne. Taloudelliset tutkimuslaitokset arvioivat Pohjoismaiden kansantalouksien kehittyvän vuosina 2005 ja 2006 vakaasti 2-3 prosentin vauhdilla eli noin prosenttiyksikön EU:n kasvua nopeammin. Venäjä ja Norja hyötyvät öljyn korkeista hinnoista. Venäjän, Viron, Latvian ja Liettuan kasvuvauhti on noin kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna. Korot pysyvät euroalueella nykyisten tietojen perusteella suhteellisen matalalla tasolla vielä muutaman vuoden, mikä tukee investointeja ja asuntokysyntää. Asuntokauppa jatkuu Suomessa yhtä vilkkaana kuin viime vuonna. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta Pohjoismaissa.

36 36 Asuntorakentamisen näkymät vuodelle 2005 Vuoden 2005 aikana arvioidaan Suomessa käynnistettävän noin vapaarahoitteisen asunnon rakentaminen (aloituksia vuonna 20: 2 717, joista vapaarahoitteisia 2 515). Venäjällä sekä Baltiassa arvioidaan käynnistettävän noin (3 873) asunnon rakentaminen.

37 37 Näkymät vuodelle 2005 Arvioimme, että vuoden 2005 tulos ennen veroja muodostuu merkittävästi paremmaksi kuin edellisvuonna.

38 38 YIT:n uusi toimialarakenne

39 39 YIT:n nykyinen konsernirakenne YIT-Yhtymä Oyj Reino Hanhinen Konsernijohto, Konsernipalvelut, Konserniviestintä Kiinteistötekniset palvelut Juhani Pitkäkoski Rakentamispalvelut Ilpo Jalasjoki Teollisuuden palvelut Raimo Poutiainen Tietoverkkopalvelut Hannu Leinonen Kiinteistötekniikka Asunnot Putkistot ja säiliöt Kiinteät verkot Automaatio ja turva Kiinteistönhoitopalvelut Työympäristöt Infrastruktuuri Teollisuuden kunnossapito Mobiiliverkot Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/

40 40 YIT:n konsernirakenne YIT-Yhtymä Oyj Reino Hanhinen Konsernijohto, Konsernipalvelut, Konserniviestintä Kiinteistötekniset palvelut Juhani Pitkäkoski Rakentamispalvelut Ilpo Jalasjoki Teollisuus- ja verkkopalvelut Pekka Frantti Kiinteistötekniikka Automaatio ja turva Kiinteistönhoitopalvelut Asunnot Työympäristöt Infrastruktuuri Teollisuuden projektit Teollisuuden kunnossapito Verkkopalvelut Liikevaihto M Liikevaihto 1-3/ M Henkilöstö 3/ Liikevaihto M Liikevaihto 1-3/ M Henkilöstö 3/ Liikevaihto M * Liikevaihto 1-3/ M * Henkilöstö 3/ * Uuden toimialan Teollisuus- ja verkkopalveluiden kaikki taloudelliset vertailuluvut on laadittu yhdistämällä YIT:n nykyisten toimialojen Teollisuuden palveluiden ja Tietoverkkopalveluiden taloudellisia lukuja.

41 41 Uuden toimialarakenteen perusteet Konsernin johtamisen tiivistäminen pienten toimialojen yhdistämisellä haetaan tehokkuutta ja vahvistamista johtamiseen ja hallintoon Liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet paranevat laajemman toimialapohjan avulla kunnossapitoluonteisten prosessien tehokkuuden kehittäminen ulkoistuskonseptien kehittäminen teollisuudelle ja teleoperaattoreille uuden teknologian hyödyntäminen Projektitoiminnassa synergiaedut paranevat teollisuuden projektien kokonaistoimitukset tieto- ja sähköverkkojen kokonaispalvelut

42 42 Liikevaihto toimialoittain 20 Kiinteistötekniset palvelut 47 % 1 321,2 M Teollisuus- ja verkkopalvelut palvelut 13 % 359,1 M Rakentamispalvelut 40 % 1 147,2 M Liikevaihto yhteensä 2 780,1 M, josta kansainvälistä liiketoimintaa 1 183,2 M

43 43 Liikevoitto toimialoittain 20 M , ,1 27, Kiinteistötekniset palvelut Rakentamispalvelut Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevoitto ,1 M -6,5 Muut erät

44 44 Uuden toimialan muodostamisen vaiheet Vaihe uuden Teollisuus- ja verkkopalvelut toimialan muodostaminen yhdistämällä YIT:n nykyiset toimialat Teollisuuden palvelut ja Tietoverkkopalvelut Vaihe Kiinteistöteknisistä palveluista siirretään uuteen Teollisuus- ja verkkopalvelut toimialaan teollisuuden sähkö, automaatio ja LVI

45 45 Organisaatiokaavio Teollisuus- ja verkkopalvelut Pekka Frantti Antti Nurminen Raimo Poutiainen Teollisuuden investointi- ja kunnossapito palvelut Juha Moisio Tietoverkkopalvelut Kunnossapitopalvelut ja kumppanuussopimukset YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä siirtyvät liiketoiminnat Prosessiteollisuus ja infra Mikko Luoma Shipins Markku Salonen Telesilta Pertti Vuorinen Liikevaihto MEUR Liikevaihto MEUR

46 Kiinteistötekniset palvelut Nykyinen rakenne YIT Building Systems Ltd. Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen Kehitysjohtaja Kalle-Pekka Sävelkoski Talousjohtaja Tuula Haataja Ruotsi YIT Sverige AB Tj Kari Kallio Suomi YIT Kiinteistötekniikka Oy Tj Antti Rantanen Vara Tj Pekka Hämäläinen Norja YIT Building Systems AS Tj Arne Malonæs Tanska YIT A/S Tj Leo G. Sørensen Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Turvatekniikka Kiinteistöpalvelut Teollisuussähkö 1 Sisältää Baltian ja Venäjän liiketoiminnot Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Teollisuusputkistot Telekom Liikevaihto 20: 506 M Henkilöstö 12/20: Liikevaihto 20: 429 M Henkilöstö 12/20: Liikevaihto 20: 281 M Henkilöstö 12/20: Liikevaihto 20: 116 M Henkilöstö 12/20:

47 47 Kiinteistötekniset palvelut YIT Building Systems Ltd. Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Kehitysjohtaja Kalle-Pekka Sävelkoski Talousjohtaja Tuula Haataja Ruotsi YIT Sverige AB Suomi YIT Kiinteistötekniikka Oy Norja YIT Building Systems AS Tanska YIT A/S Venäjä & Baltia Tj Kari Kallio Tj Matti Malmberg Tj Arne Malonæs Tj Leo G. Sørensen Pekka Hämäläinen Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Telekom Kiinteistötekniikka Turvatekniikka Kiinteistöpalvelut Teollisuussähkö Liikevaihto 20: 506 M Henkilöstö 12/20: Liikevaihto 20: 350 M Henkilöstö 12/20: (ilman Venäjää ja Baltiaa sekä Teollisuuden sähköä, automaatiota ja LVI:tä) Liikevaihto 20: 281 M Henkilöstö 12/20: Liikevaihto 20: 116 M Henkilöstö 12/20: Liikevaihto 20: 26 M Henkilöstö 12/20: 465

48 48 Lisätietoja nettisivuiltamme Esko Mäkelä Varatoimitusjohtaja Puhelin Faksi Petra Thorén Sijoittajasuhdepäällikkö Puhelin Matkapuhelin Faksi Veikko Myllyperkiö Viestintäjohtaja Puhelin Matkapuhelin Faksi

49 49 Liite YIT:n osake

50 50 Suurimmat osakkeenomistajat kpl % 1. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ,23 2. Keskinäinen Henkivak.yhtiö Suomi ,99 3. Keskin. Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,37 4. Keskin.Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,27 5. Tapiola-ryhmä , 6. Security Trading Oy ,21 7. Pohjola-konserni ,56 8. Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ,36 9. Odin Förvaltning As , Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,21 Hallintarekisteröidyt ,52 Muut ,99 Yhteensä ,00 Osakkeenomistajia yht Osakkeen nimellisarvo 1 euro rekisteröity , jolloin osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui (splittaus). Osakepääoma euroa.

51 51 Kansainvälisten sijoittajien omistusosuus % YIT:n osakekannasta %

52 Osakkeenomistajien määrä kauden lopussa YIT-Yhtymä Oy muodostettiin YIT:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä lähtien /2005 4/2005

53 53 Liite Osavuosikatsaus 1-3/2005

54 54 IFRS:n merkittävimmät muutokset verrattuna FAS:iin Tuloslaskelma liikevaihto pienenee tulos ennen veroja paranee osakekohtainen tulos paranee Tase korolliset nettovelat ja gearing nousee Tilauskanta nousee Ei vaikutusta kassavirtaan

55 55 Laskelma oman pääoman muutoksista M Oma pääoma FAS:n mukaan 408,3 388,2 407,4 431,4 457,2 Vaikutukset IFRS:in siirtymisestä Vähemmistöosuus 3,9 4,0 4,2 3,9 4,1 Osatuloutus (IAS 11) -14,9-13,6-15,1-14,6-17,8 Laskennalliset verot (IAS 12) 13,5 10,1 8,6 6,9 7,1 Varaukset (IAS 37) -27,0-27,3-26,8-25,7-33,8 Liikearvon poistot (IAS 38) -4,8 2,5 10,1 17,7 25,6 Muut * 2,7 3,7 2,3 3,2 3,0 IFRS-oikaisut yhteensä -26,6-20,6-16,7-8,6-11,8 Oma pääoma IFRS:n mukaan 381,7 367,6 390,7 422,8 445,4 *Muita oman pääoman määräytymiseen vaikuttavia eriä ovat mm. rahoitusleasing, optiot ja eläkevelvoitteet.

56 Laskelma nettovoiton muutoksista M 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/ Nettovoitto FAS:n mukaan 16,4 35,0 58,8 84,0 Vaikutukset IFRS:in siirtymisestä Vähemmistöosuus 0,1 0,6 1,0 1,4 Osatuloutus (IAS 11) 1,3-0,2 0,3-2,9 Laskennalliset verot (IAS 12) -3,4-4,9-6,6-6,4 Varaukset (IAS 37) -0,3 0,2 1,3-6,8 Liikearvon poistot (IAS 38) 7,3 14,9 22,5 30,4 Muut erät * 0,8-0,8 0,6 0,8 IFRS-oikaisut yhteensä 5,8 9,8 19,1 16,5 Nettovoitto IFRS:n mukaan 22,2 44,8 77,9 100,5 *Muita nettovoiton määräytymiseen vaikuttavia eriä ovat mm. rahoitusleasing, optiot ja tytäryhtiöiksi muuttuvat osakkuusyhtiöt. 56

57 57 Tunnusluvut 3/2005 3/20 Muutos 12/20 Sijoitetun pääoman tuotto 19,7 % 1) ,2 % 1) Omavaraisuusaste 30,1 26,7 % - 31,0 % Korollinen nettovelka, M 368,1 379,1-3 % 349,3 Velkaantumisaste 85,6 % 103,1 % - 78,4 % Tulos/osake, 0,46 0,36 2) 28 % 1,62 Oma pääoma/osake, 6,95 5,96 2) 17 % 7,20 Osakkeen keskikurssi, 20,89 15,08 2) 39 % 15,92 Osakkeen päätöskurssi, 21,84 15,40 2) 42 % 18,36 Bruttoinvestoinnit, M 7,0 7,3-4 % 35,6 Tilauskanta, M 1 909, ,2 20 % 1 823,4 Henkilöstö keskimäärin % ) Laskettu katsauskauden päättymistä edeltäneeltä 12 kuukaudelta. 2) YIT:n osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui , kun osakkeen nimellisarvo muuttui kahdesta eurosta yhdeksi euroksi (splittaus). Osakkeen arvoa koskevat tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi.

58 Liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin I/20-I/2005 Liikevaihto, M Liikevoitto, M ,9 729,2 658,9 722,1 663, ,5 37,9 47,4 40, , / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ / 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 05 58

59 59 Kiinteistötekniset palvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2005 YIT Sverige AB Ruotsi 38 % 121,4 M YIT A/S Tanska 10 % 31,0 M YIT Building Systems AS Norja 22 % 71,5 M YIT Kiinteistötekniikka Oy Suomi 1) 30 % 96,2 M Liikevaihto 319,5 M 1) Sisältää Venäjän ja Baltian liiketoiminnot.

60 60 Rakentamispalvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2005 Kansainvälinen liiketoiminta 14 % 38,1 M Kotimainen liiketoiminta 86 % 233,9 M Liikevaihto 272,0 M

61 61 Teollisuuden palvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2005 Investoinnit 38 % 21,0 M Kunnossapito 62 % 34,6 M Liikevaihto 55,6 M

62 62 Tietoverkkopalvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2005 Pitkäjänteiset palvelusopimukset 87 % 26,1 M Projektituotanto 13 % 3,9 M Liikevaihto 30,0 M

63 M Liikevaihto FAS /2005 IFRS 2 389, , , , ,0 1820,7 1596, ,3 941, , , ,4 1292,6 1376,1 1717, ,0 718,9 770,3 503,8 967,7 1056, ,0 330,5 386,9 156,2 157,4 171,1 165,3 146,4 1212,7 672, ,2 20 IFRS 669,9 663,9 405,4 391,4 264,5 1-3/ IFRS 272,5 1-3/05 IFRS Kansainvälinen Suomi 63

64 64 Tilauskanta segmenteittäin 3/2005 Kiinteistötekniset palvelut 29 % 574,0 M Tietoverkkopalvelut 4 % 83,3 M Teollisuuden palvelut 8 % 151,1 M Rakentamispalvelut 59 % 1 131,0 M Tilauskanta yhteensä 1 909,4 M, josta ulkomaan toiminnan tilauskantaa 728,9 M

65 65 Henkilöstö kauden lopussa / 3/05

66 66 Henkilöstö segmenteittäin Kiinteistötekniset palvelut 57 % Konsernipalvelut 1 % 295 Tietoverkkopalvelut 7 % Teollisuuden palvelut 13 % Rakentamispalvelut 22 % Henkilöstö yhteensä

67 67 Henkilöstö maittain Venäjä 4 % 836 Suomi 54 % Baltia 6 % Tanska 5 % Norja 11 % Ruotsi 20 % Henkilöstö yhteensä

68 68 henkilöä Kuntien väliset muutot /2005: /20: Lähde: Tilastokeskus

69 69 Asuntoluottojen nostot ja asuntoluottokorot Me Kotitalouksien uusien asuntoluottojen keskikorko, % % Lähde: /Suomen Pankki, Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj. e

70 Liite YIT:n uusi toimialarakenne

71 71 Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta M 1-3/ /20 Muutos 1-12/20 Liikevaihto 85,6 74,8 14 % 359,1 Liikevoitto 6,3 1,4 *) 27,6 Tilauskanta 234,4 185,4 26 % 199,2 *) Muutos yli 100%

72 72 Liikevaihto toimialoittain M 1-3/ /20 Muutos 1-12/20 Kiinteistötekniset palvelut 319,5 316,1 1 % 1 321,2 Rakentamispalvelut 272,0 288,3-6 % 1 147,2 Teollisuus- ja verkkopalvelut 85,6 74,8 14 % 359,1 Muut erät -13,2-9,3 42 % -47,4 YIT-konserni yhteensä 663,9 669,9-1 % 2 780,1

73 73 Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihdon jakauma 20 Teollisuuden projektit 17% 59,7 M Teollisuuden kunnossapito 48% 172,4 M Verkkopalvelut 35% 127,0 M Liikevaihto ,1 M

74 74 Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihdon jakauma 20 Investoinnit 26 % 94,6 M Kunnossapito 74 % 264,5 M Liikevaihto ,1 M

75 75 Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihto vuosineljänneksittäin I/20-I/2005 M , ,8 90,2 93,1 101,0 85, /20 4-6/20 7-9/ / /20 1-3/2005

76 76 Liikevoitto toimialoittain M 1-3/ /20 Muutos 1-12/20 Kiinteistötekniset palvelut 8,2 4,5 82 % 34,1 Rakentamispalvelut 29,4 32,7-10 % 101,9 Teollisuus- ja verkkopalvelut 6,3 1,4 *) 27,6 Muut erät -3,8-1,1 *) -6,5 YIT-konserni yhteensä 40,1 37,5 7 % 157,1 *) Muutos yli 100%

77 77 Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevoitto vuosineljänneksittäin I/20-I/2005 M , ,0 6,5 7,7 6,3 1,4 1-3/20 4-6/20 7-9/ / /20 1-3/2005

78 78 Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevoitto % vuosineljänneksittäin I/20-I/2005 % 14 12, ,2 7,6 7,7 7, ,9 1-3/20 4-6/20 7-9/ / /20 1-3/2005

79 79 Tilauskanta toimialoittain M 3/2005 3/20 Muutos 12/20 Kiinteistötekniset palvelut 574,0 557,2 3 % 557,8 Rakentamispalvelut 1 131,0 842,6 34 % 1 066,4 Teollisuus- ja verkkopalvelut 234,4 185,4 26 % 199,2 Muut erät -30, YIT-konserni yhteensä 1 909, ,2 20% 1 823,4

80 80 Tilauskanta toimialoittain 3/2005 Kiinteistötekniset palvelut 30 % 574,0 M Teollisuus- ja verkkopalvelut 12 % 234,4 M Rakentamispalvelut 58 % 1 131,0 M Tilauskanta yhteensä 1 909,4 M

81 81 Henkilöstö toimialoittain 3/2005 Konsernipalvelut 1 % 295 Kiinteistötekniset palvelut 57 % Teollisuus- ja verkkopalvelut 20 % Rakentamispalvelut 22 % Yhteensä henkeä

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Reino Hanhinen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkinat

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.25 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 II. Strategiset taloudelliset

Lisätiedot

YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003

YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 1.8.2003 Konsernijohtaja Reino Hanhinen I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden näkymät VI.

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007 1 YIT CORPORATION YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja 27.7.27 2 YIT CORPORATION Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/27 Markkinat ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YIT:n osavuosikatsaus

YIT:n osavuosikatsaus YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä 30.10.2003 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 I. YIT-konsernin taloudellinen katsaus II. Strategia ja taloudelliset tavoitteet III. Tulevaisuuden

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/21 KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/21 1-6/2 Muutos 1-12/2 % Liikevaihto 785,7 597,1 32 1 235,4 - josta ulkomaantoimintaa 145,3 95,3 52 146,4 Liiketoiminnan tuotot

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 4.5.2004 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.2004 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007 YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikkotilaisuus 26.4.27 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/27 Markkina- ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 2.11.2004 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 II. Strategiset tavoitetasot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina-

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2005

YIT-konsernin tilinpäätös 2005 YIT-konsernin tilinpäätös 20 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin tilinpäätös 20 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina- ja tulevaisuudennäkymät

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen Hannu Leinonen Konsernijohtaja Sijoitus - Invest 15.-16.11.2006 Sisältö Palveluvalikoima ja maantieteellinen toiminta-alue Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 Konsernituloslaskelma milj. e 1-3/ 2002 1-3/ 2001 Muutos 1-12/ 2001 Liikevaihto 386,4 355,4 9 % 1 623,1 Ulkomaantoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus

YIT-konserni Osavuosikatsaus YIT-konserni Osavuosikatsaus Palvelua 8 maassa ja 5 toimipaikassa Henkilöstöä noin 24 1-9/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille 26.1.27 1 Sisältö YIT-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

* oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 27.10.2006 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

YIT-konserni Tilinpäätös 2008

YIT-konserni Tilinpäätös 2008 YIT-konserni Tilinpäätös 28 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 6.2.29 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 YIT:n konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2004

YIT-konsernin tilinpäätös 2004 1 YIT-konsernin tilinpäätös 2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 15.2.2005 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin tilinpäätös 2004 II. Strategiset tavoitteet III. YIT:n

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/22 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/21 Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Teollisuus Teollisuus Palvelut

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO TOKMANNISSA 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 PÖRSSITIEDOTE 7.8.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kaksinkertaistui - Liikevaihto 20,3 miljoonaa euroa (20,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,1 miljoonaa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot