YIT:n osavuosikatsaus

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YIT:n osavuosikatsaus"

Transkriptio

1 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä

2 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 I. YIT-konsernin taloudellinen katsaus II. Strategia ja taloudelliset tavoitteet III. Tulevaisuuden näkymät IV. YIT:n osake V. Building Systems yrityskaupan eteneminen ja integraatio Liitteet

3 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 I. YIT-konsernin taloudellinen katsaus

4 Merkittävät tapahtumat 1-9/2003* Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 1 435,7 miljoonaa euroa (1-9/2002: 1 258,1 Me). Tilauskanta kasvoi 66% ja oli 1 416,5 miljoonaa euroa (853,6 Me). Sijoitetun pääoman tuotto strategisella tavoitetasolla 18,5% (18,2%). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 23 % (23%). Osakekohtainen tulos 1,72 euroa (1,32 e ilman jälkiveroa). Rahoitusasema säilyi hyvänä sekä hyvän liiketoiminnan kassavirran että Makroflexin myynnin ansiosta. Velkaantumisaste oli 61% (40%) ostetun Building Systems -yrityskaupan myötä YIT on liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaiden suurin kiinteistöteknisiä palveluja tarjoava yritys. Yrityskaupan integraatioprosessi on edennyt eri maissa suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet synergiaetujen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi on aloitettu. Ruotsissa käynnistettiin toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on saattaa ostettu Building Systems -liiketoiminta kannattavaksi myös Ruotsissa vuodesta 2004 alkaen. * Ostetun Building Systems -liiketoiminnan lukuja ajalta ei ole konsolidoitu YIT-konserniin kolmannella neljänneksellä. Ne liitetään konserniin vuoden 2003 tilinpäätöksessä.

5 Konsernituloslaskelma M 1-9/ /2002 Muutos 1-12/2002 Liikevaihto 1 435, ,1 14 % 1 763,0 Ulkomaantoiminnan osuus 291,5 274,3 6 % 386,9 Liiketoiminnan tuotot ja kulut , ,0 13 % ,5 Poistot ja arvonalentumiset -12,3-12,4-1 % -16,9 Konserniliikearvon poisto -9,4-8,7 8 % -12,8 Liikevoitto 85,8 65,0 32 % 89,8 % liikevaihdosta 6,0 % 5,2 %.. 5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut, netto -10,4-9,1 14 % -12,2 Voitto ennen satunnaiseriä 75,4 55,9 35 % 77,6 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto ennen veroja 75,4 55,9 35 % 77,6 Katsauskauden voitto 50,2 27,1*) 85 % 43,0*) *) Tulosta pienensi jälkivero 10,9 M

6 Konsernitase YIT-YHTYMÄ OYJ M 9/2003 9/2002 Muutos 12/2002 VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 148,3 8, % 9,7 Konserniliikearvo 66,2 74,7-11 % 71,8 Aineelliset hyödykkeet 57,9 72,7-20 % 61,9 Sijoitukset Omat osakkeet 0 7,2.. 7,2 Muut sijoitukset 35,3 6,6 435 % 7,1 Vaihto-omaisuus 395,4 306,1 29 % 338,1 Saamiset 585,9 502,2 17 % 503,5 Rahoitusarvopaperit 9,4 3,6 161 % 10,7 Rahat ja pankkisaamiset 25,5 18,8 36 % 28,2 Vastaavaa yhteensä 1 323, ,4 32 % 1 038,2

7 Konsernitase M 9/2003 9/2002 Muutos 12/2002 VASTATTAVAA Osakepääoma 60,2 59,3 2 % 59,5 Muu oma pääoma 345,1 296,6 16 % 313,7 Vähemmistöosuus 2,4 2,8-14 % 2,9 Pakolliset varaukset 8,8 11,5-23 % 14,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 113,5 134,9-16 % 138,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 793,9 495,3 60 % 509,7 Vastattavaa yhteensä 1 323, ,4 32 % 1 038,2

8 Tunnuslukuja 9/2003 9/2002 Muutos 12/2002 Sijoitetun pääoman tuotto 18,5 %*) 18,2 %**).. 17,8 % Omavaraisuusaste 33,2 % 38,0 %.. 38,2 % Korollinen nettovelka, M 246,9 140,0 76 % 104,1 Velkaantumisaste 60,6 % 39,8 %.. 28,2 % Tulos/osake, 1,72 0,94 83 % 1,49 Tulos/osake,, ilman jälkiveroa 1,32.. 1,86 Oma pääoma/osake, 13,46 12,00 12 % 12,54 Osakkeen keskikurssi, 18,53 16,46 13 % 16,40 Osakkeen päätöskurssi, 22,00 15,39 43 % 16,79 Bruttoinvestoinnit, M 187,6 57,4 227 % 60,6 Tilauskanta, M 1 416,5 853,6 66 % 938,8 Henkilöstö keskimäärin % *) Ajalta **) Ajalta

9 Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin M 1-9/ 1-9/ Muutos 10/2002-9/ / 2002 Talonrakennus 603,9 451,0 34 % 772,3 619,4 Kiinteistöpalvelut 135,5 147,0-8 % 195,3 206,8 Infrapalvelut 85,6 84,4 1 % 120,0 118,8 Kansainvälinen toiminta 137,1 114,4 20 % 191,1 168,4 Muut erät (YIT Rakennus) -0,7-1,2-42 % -1,1-1,6 YIT RAKENNUS 961,4 795,6 21 % 1 277, ,8 YIT INSTALLAATIOT 395,7 434,8-9 % 542,6 581,7 YIT PRIMATEL *) 93,0 49,3 89 % 139,5 95,8 Muut erät (konserni) -14,4-21,6-33 % -19,1-26,3 YIT-KONSERNI 1 435, ,1 14 % 1 940, ,0 *) YIT-konserniin

10 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin M 1-9/ 1-9/ Muutos 10/2002-9/ / 2002 Talonrakennus 43,3 36,8 18 % 55,8 49,3 Kiinteistöpalvelut 4,7 9,7-52 % 8,1 13,1 Infrapalvelut 1,9 3,2-41 % 2,8 4,1 Kansainvälinen toiminta 31,9 3,2 897 % 34,9 6,2 Muut erät (YIT Rakennus) -2,9-3,4-15 % -1,9-2,4 YIT RAKENNUS 78,9 49,5 59 % 99,7 70,3 YIT INSTALLAATIOT 7,3 15,9-54 % 12,5 21,1 YIT PRIMATEL *) 6,2 5,6 11 % 6,6 6,0 Muut erät (konserni) -6,6-6,0 10 % -8,2-7,6 YIT-KONSERNI 85,8 65,0 32 % 110,6 89,8 *) YIT-konserniin

11 Tilauskanta vuosineljänneksittäin M M kauden lopussa 1 416,5* *Ostetun Building Systems- liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 266,3 miljoonaa euroa.

12 Operatiivinen kassavirta ennen veroja M / / /2003 sisältää YIT Building Systems yrityskaupan 169,2 miljoonaa euroa. Operatiivinen kassavirta ennen veroja = liiketoiminnan rahavirta + käyttöpääoman muutos + investointien rahavirta

13 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 II. Strategia ja taloudelliset tavoitteet

14 YIT:n päästrategia ja strategian painopistealueita YIT:n päästrategia on kannattava kasvu Strategian painopistealueita lähiaikoina ovat kassavirta ja kustannustehokkuus

15 Markkina-aseman vahvistaminen strategisilla toiminta-alueilla YIT on liikevaihdolla mitattuna kaikilla toimialoillaan markkinajohtaja Suomessa Kiinteistöteknisissä palveluissa YIT on johtava yritys Pohjoismaissa Ruotsissa YIT on markkinajohtaja teollisuusputkistoissa KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT YIT Building Systems (Ruotsi) Liikevaihto 2002 noin 570 M Henkilöstö 9/ Toimipaikkoja 159 YIT Kiinteistötekniikka Oy (Suomi) 1 Liikevaihto 2002 noin 510 M Henkilöstö 9/ Toimipaikkoja 79 YIT Building Systems AS (Norja) Liikevaihto 2002 noin 340 M Henkilöstö 9/ Toimipaikkoja 63 RAKENTAMISPALVELUT TIETOVERKKOPALVELUT Baltian maat - AS FKSM, Tallinna - AB Kausta, Kaunas - YIT Latvija SIA, Riika Venäjä - ZAO Lentek, Pietari - ZAO YIT Genstroi, Moskova - liikevaihto v n. 170 M - henkilöstöä n Baltian ja Venäjän rakennusmarkkinat strateginen kasvu-alue YIT A/S (Tanska) Liikevaihto 2002 noin 100 M Henkilöstö 9/ Toimipaikkoja 13 1 Sisältää Baltian ja Venäjän liiketoiminnot

16 YIT:n strategiset tavoitetasot Liiketoiminnan kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto 18 % Omavaraisuusaste 40 % Osingonjako % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen

17 Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto, M Liikevoitto, M Tavoitetaso: vuosikasvu 5-10 %

18 Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste YIT-YHTYMÄ OYJ Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % ,6 21,2 21,6 40,2 40, ,3 38,2 38,0 18,2 18,5 17, ,2 15, , /02 9/03 9/02 9/03 Tavoitetaso: 18 % Tavoitetaso: 40 %

19 Tulos/osake ja oma pääoma/osake YIT-YHTYMÄ OYJ Tulos/osake, Oma pääoma/osake, 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,98 1,59 1,90 2,14 1,86 *) 1,32 *) 1, ,69 9,25 10,52 11,92 13,46 12,54 12,00 0,80 0,60 4 0,40 0,20 2 0, /02 9/03 9/02 9/03 * Ilman 10,9 M :n jälkiveroa

20 Osingonjako 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,42 Osinko/osake, 0,60 0,75 0,85 0, ,0 Osingonjako % vuosituloksesta 37,7 39,5 39,7 60, ,4 *) YIT:n osingonjakopolitiikka: Osinkona % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen *)Ilman10,9 M :n jälkiveroa

21 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 III. Tulevaisuuden näkymät

22 YIT:n konsernirakenne yrityskaupan jälkeen YIT-YHTYMÄ OYJ YIT-Yhtymä Oyj Reino Hanhinen Konsernijohto, Konsernipalvelut, Konserniviestintä Kiinteistötekniset palvelut Juhani Pitkäkoski Rakentamispalvelut Ilpo Jalasjoki Teollisuuden palvelut Raimo Poutiainen Tietoverkkopalvelut Hannu Leinonen Kiinteistötekniikka Automaatio ja turva Kiinteistönhoitopalvelut Asunnot Työympäristöt Infrastruktuuri Putkistot ja säiliöt Teollisuuden kunnossapito Kiinteät verkot Mobiiliverkot Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto 6-12/ M Henkilöstö 9/ Henkilöstö 9/ Henkilöstö 9/ Henkilöstö 9/

23 Kuntien väliset muutot Suomessa henkeä /2003: /2002: Lähde: Tilastokeskus,

24 Asuntoluottojen nostot ja asuntoluottokorot Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj. e Kotitalouksien uusien asuntoluottojen keskikorko, % Me Kotitalouksien asuntoluottojen keskikorko, %, uusi EU-sarja Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj. e, uusi EU-sarja % Lähde: Suomen Pankki,

25 YIT:n asuntoaloitukset Suomessa kpl / /2003 Vapaarahoitteiset Valtion tukemat + kilpailu-urakat

26 Tulevaisuuden näkymät Vahva tilauskanta ja uuden Building Systems -liiketoiminnan liittäminen konserniin kasvattavat merkittävästi vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihtoa. Building Systemsin integraatiokustannukset ja Ruotsin toiminnan saneerauskustannukset heikentävät loppuvuoden tulosta. Integraatiokustannuksista ja Ruotsin toiminnan saneerauskustannuksista johtuen Kiinteistöteknisten palveluiden toimialan tuloksen ajalta arvioidaan olevan tappiollinen. Koko vuoden tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan parempi kuin edellisvuonna. Building Systems -yrityskaupan vaikutuksen osakekohtaiseen tulokseen arvioidaan olevan positiivinen vuodesta 2004 alkaen. Building Systems yrityskaupan lainarahoituksen takia YIT:n omavaraisuusaste aleni. Tavoitteena on palauttaa omavaraisuusaste strategiselle 40 prosentin tavoitetasolle viimeistään vuonna 2006.

27 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 IV. YIT:n osake

28 YIT:n ja HEX-portfolioindeksin kurssikehitys YIT +58% Building Systems yrityskaupan julkistaminen HEX Portfolio Lähde: Reuters YIT-YHTYMÄ OYJ

29 Kpl YIT:n keskimääräinen päivävaihto Tammikuu-lokakuu Building Systems yrityskaupan julkistaminen Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu saakka

30 Suurimmat osakkeenomistajat kpl % 1. Suomi-yhtiöt ,75 2. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ,86 3. Tapiola-ryhmä ,89 4. Kesk. Eläkevak.yhtiö Varma-Sampo ,75 5. Pohjola-yhtiöt ,22 6. Keskin.Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,25 7. Keskin. Vakuutusyhtiö Kaleva ,54 8. Kuntien Eläkevakuutus ,99 9. Security Trading Oy , Valtion Eläkerahasto ,20 Hallintarekisteröidyt ,66 Muut ,02 Yhteensä ,00 Osakkeenomistajia yht , osakkeen nimellisarvo 2 euroa. Osakepääoma euroa.

31 YIT:n osakkeenomistajien määrä /02 9/

32 Kansainvälisten sijoittajien omistusosuus % koko osakekannasta %

33 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 V. Building Systems yrityskaupan eteneminen ja integraatio

34 Building Systems yrityskauppa YIT osti allekirjoitetulla sopimuksella ABB:ltä sen talotekniikka-, kiinteistö- ja teollisuuspalveluita tarjoavat Building Systems -liiketoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2002 oli noin miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin YIT:stä tuli liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaiden suurin kiinteistöteknisiä palveluja tarjoava yritys, jonka toimipaikkaverkko kattaa kaikki Pohjoismaat. Kauppa toteutui jolloin YIT-Yhtymä Oyj maksoi ABB Ltd:lle kauppasummana 169,2 miljoonaa euroa 1. 1 Kauppasumma määräytyi sopimuksen mukaisesti siten, että yrityskaupan noin 200 miljoonan euron arvosta vähennettiin liiketoimintakauppoina ostettujen liiketoimintojen siirtyvien tase-erien varojen ja velkojen negatiivinen erotus. Kauppasumma täsmennetään lopullisesti marraskuussa 2003, kun elokuun lopun tilannetta koskevat tilintarkastetut taselaskelmat ovat valmistuneet.

35 Kiinteistötekniset palvelut YIT Building Systems Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen YIT Building Systems Ruotsi Tj Kari Kallio YIT Kiinteistötekniikka Oy Suomi 1 Tj Antti Rantanen VTj Pekka Hämäläinen YIT Building Systems AS Norja Tj Arne Malonæs YIT A/S Tanska Tj Leo G Sørensen Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Turvatekniikka Kiinteistöpalvelut Teollisuussähkö Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Teollisuusputkistot Telekom Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Henkilöstö 9/ Henkilöstö 9/ Henkilöstö 9/ Henkilöstö 9/ Sisältää Baltian ja Venäjän liiketoiminnot

36 Building Systems INTEGRAATIO YIT-YHTYMÄ OYJ Integraatioprosessi viedään ensi vaiheessa läpi 100 päivän intensiivisellä ohjelmalla. Prosessi etenee suunnitellun mukaisesti. Tavoitteena on saada toiminnot pääosin yhdistetyksi vuoden 2003 aikana. Vuodelle 2004 jää lähinnä taloushallinnon ja IT:n järjestelmien lopullinen yhdistäminen. Varsinainen työ tehdään maakohtaisissa integraatiotiimeissä, joiden tehtävänä on huolehtia integraation vaatimista toimenpiteistä omalla vastuualueellaan (mm. henkilöstö, talous, IT, viestintä, asiakkaat, markkinointi, toimittajat ja toimitilat). Henkilöstön perehdyttämiseen ja mukaanottoon panostetaan voimakkaasti. Esimerkiksi Suomessa on käynnissä YIT-päivien kiertue, joka koostuu 21 henkilöstötilaisuudesta ympäri maata. Vastaavat tilaisuudet pidetään syksyn aikana myös muissa maissa.

37 Building Systems integraatio SYNERGIAEDUT YIT arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja vuosittain noin 10 miljoonaa euroa vuodesta 2004 alkaen. Toimenpiteet yrityskaupan synergiaetujen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi on käynnistetty useilla eri alueilla kuten esim. materiaalihankinnat toimitilat ja hallinto tietotekniikassa sekä teknologian ja liiketoimintamallien siirrossa entisten ja uusien yksiköiden välillä puhelu- ja telepalvelut huoltoautot ja polttoaineet matkustus vakuutukset. Liiketoiminnan synergioita pyritään saavuttamaan eri toimialojen kesken sekä alueellisilla yhteistyömahdollisuuksilla. Yhteisten asiakkuuksien mahdollistamia synergiaetuja pyritään saavuttamaan sekä eri toimialojen kesken että Building Systems toimialan sisällä.

38 Building Systems integraatio RUOTSIN LIIKETOIMINNOT Lokakuun alussa käynnistettiin toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on saattaa ostettu Building Systems liiketoiminta kannattavaksi myös Ruotsissa vuodesta 2004 alkaen. Toimenpideohjelman pääkohdat ovat kiinteiden kustannusten alentaminen ja tappiollisten alueiden toiminnan sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi. Kiinteiden kustannusten alentaminen kohdistuu pääosin toimihenkilöihin, toimitilojen vuokrakustannuksiin ja IT- ja hallinnollisiin järjestelmiin. Toimenpideohjelma koskee yhteensä noin 400 henkilöä, joista noin 250 toimihenkilöä. Toimenpiteiden kustannusvaikutus on tänä vuonna noin 10 miljoonaa euroa. Niillä tavoitellaan vuosittain noin 20 miljoonan euron säästöjä, jotka alkavat vaikuttaa ensi vuodesta lähtien ja toteutuvat täysimääräisinä vuodesta 2005 alkaen.

39 Lisätietoja nettisivuiltamme Esko Mäkelä Varatoimitusjohtaja Puhelin Faksi Petra Thorén Sijoittajasuhdepäällikkö Puhelin Matkapuhelin Faksi Veikko Myllyperkiö Viestintäjohtaja Puhelin Matkapuhelin Faksi

40 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 Liitteet

41 Tilauskanta toimialoittain M 9/2003 9/2002 Muutos Kiinteistötekniset palvelut 419,9 122,4 243 % Rakentamispalvelut 868,7 613,6 42 % Teollisuuden palvelut 62,6 80,3-22 % Tietoverkkopalvelut 65,3 37,3 75 % YIT-konserni yhteensä 1 416,5 853,6 66 %

42 Tilauskanta toimialoittain Tietoverkkopalvelut 65,3 M 5 % Kiinteistötekniset palvelut 419,9 M 30 % Teollisuuden palvelut 62,6 M 4 % Rakentamispalvelut 868,7 M 61 % Tilauskanta yhteensä 1 416,5 M josta kansainvälistä tilauskantaa 291,9 M

43 YIT-konserni Liikevaihdon jakauma alakonserneittain 1-9/2003 (koko vuosi 2002) YIT Primatel*) 7 % (5 %) YIT Rakennus 66 % (62 %) YIT Installaatiot 27 % (33 %) Liikevaihto 1 435,7 M (1 763,0) *) YIT-konserniin

44 Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 1-9/2003 Talonrakennus 603,9 M (42 %) YIT Primatel 93,0 M (7 %) Kiinteistöpalvelut 135,5 M (9 %) YIT Installaatiot 395,7 M (27 %) Infrapalvelut 85,6M (6 %) Kansainvälinen toiminta 137,1 M (9 %) Yhteensä 1 435,7 M ulkomaantoiminnan osuus 291,5 M

45 YIT Rakennus Liikevaihdon jakauma liiketoimintaryhmittäin 1-9/2003 (koko vuosi 2002) Talonrakennus 63 % (56 %) - Asuntorakentaminen 53 % (46 %) Kansainvälinen toiminta 14 % (15 %) Infrapalvelut 9 % (11 %) Kiinteistöpalvelut 14 % (18 %) - Muu talonrakentaminen 10 % (10 %) Liikevaihto 961,4 M (1 111,8)

46 YIT Primatel Liikevaihdon jakauma 1-9/2003 (6-12/2002) Kansainvälinen toiminta 2 % (1 %) Ylläpito, korjaus ja liittymätoimitukset 59 % (59 %) Projektituotanto 39 % (40 %) Liikevaihto 93,0 M (95,8)

47 YIT-konserni Liikevoiton jakauma alakonserneittain 1-9/2003 (koko vuosi 2002) YIT Primatel*) 7 % (6 %) YIT Installaatiot 8 % (22 %) YIT Rakennus 85 % (72 %) Liikevoitto 85,8 M (89,8) *) YIT-konserniin

48 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin 1-9/2003 Talonrakennus 43,3 M (45 %) YIT Primatel 6,2 M (7 %) YIT Installaatiot 7,3 M (8 %) Kansainvälinen toiminta 31,9 M (33 %) Kiinteistöpalvelut 4,7 M (5 %) Infrapalvelut 1,9 M (2 %) Yhteensä 85,8 M

49 M 600 Liikevaihto vuosineljänneksittäin ,5 315,6 298,6 339,7 355,4 430,3 377,2 460,2 386,4 454,1 417,6 504,9 431,5 500,6 503, I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03

50 Liikevoitto vuosineljänneksittäin M , ,1 30,2 19,3 19,1 19,5 29,4 24,6 26,2 14,8 24,4 25,8 24,8 27,9 10 6,9 0 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03

51 M Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta ,3 % 13,0 % 13,1 % 11,7 % 10,4 % 9,1 % 7,8 % 75 6,5 % 61 4,6 % 57 5,2 % 363,1 % 36 2,9 % 34 3,4 % 4,6 % 3,9 % 2,8 % 2,6 % 1,3 % 0,0 % / /2003 Vuosi 2001 sisältää YIT Calorin yrityskaupan ja vuosi 2002 YIT Primatelin yrityskaupan. 1-9/2003 sisältää YIT Building Systems -yrityskaupan.

52 YIT-konsernin henkilöstö maittain yrityskaupan jälkeen Suomi % Venäjä % Tanska % Baltian maat % Norja % Ruotsi % yhteensä henkeä

53 Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua Saldoluku (myönteisten vastausten prosenttiosuus kielteisten vastausten prosenttiosuus) Suomen talous Oma talous Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri,

54 Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Suomessa mrd. euroa käyvin hinnoin 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 TT:n investointitiedustelu Kansantalouden tilinpidon investoinnit Lähteet: Tilastokeskus ja TT,

YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003

YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 1.8.2003 Konsernijohtaja Reino Hanhinen I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden näkymät VI.

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/21 KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/21 1-6/2 Muutos 1-12/2 % Liikevaihto 785,7 597,1 32 1 235,4 - josta ulkomaantoimintaa 145,3 95,3 52 146,4 Liiketoiminnan tuotot

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 4.5.2004 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.2004 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 Konsernituloslaskelma milj. e 1-3/ 2002 1-3/ 2001 Muutos 1-12/ 2001 Liikevaihto 386,4 355,4 9 % 1 623,1 Ulkomaantoiminnan

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 YIT:n konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/21 KONSERNIRAKENNE YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT OY Juhani Pitkäkoski Asuntorakentaminen

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 2.11.2004 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 II. Strategiset tavoitetasot

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/22 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/21 Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Teollisuus Teollisuus Palvelut

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Reino Hanhinen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkinat

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 4.5.2005 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 II. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2002

YIT-konsernin tilinpäätös 2002 YIT-konsernin tilinpäätös 2002 Reino Hanhinen YIT:n konsernirakenne 1/2003 YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT OY Juhani Pitkäkoski

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2003

YIT-konsernin tilinpäätös 2003 YIT-konsernin tilinpäätös 2003 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 20.2.2004 YIT-konsernin tilinpäätös 2003 YIT-konserni Liitteet A. YIT-konsernin toimialat Kiinteistötekniset

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.25 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 II. Strategiset taloudelliset

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007 1 YIT CORPORATION YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja 27.7.27 2 YIT CORPORATION Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/27 Markkinat ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake Osavuosikatsaus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007 YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikkotilaisuus 26.4.27 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/27 Markkina- ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen Hannu Leinonen Konsernijohtaja Sijoitus - Invest 15.-16.11.2006 Sisältö Palveluvalikoima ja maantieteellinen toiminta-alue Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2005

YIT-konsernin tilinpäätös 2005 YIT-konsernin tilinpäätös 20 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin tilinpäätös 20 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina- ja tulevaisuudennäkymät

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina-

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YIT-konserni Tilinpäätös 2008

YIT-konserni Tilinpäätös 2008 YIT-konserni Tilinpäätös 28 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 6.2.29 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2004

YIT-konsernin tilinpäätös 2004 1 YIT-konsernin tilinpäätös 2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 15.2.2005 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin tilinpäätös 2004 II. Strategiset tavoitteet III. YIT:n

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 27.10.2006 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot