PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA"

Transkriptio

1 PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

2 PUHTAISTA VESISTÄ KILPAILUETUA Vesiensuojelutarpeet koskevat kaikkea maankäyttöä. Vesienkäsittely voi olla tuottavalle toiminnalle välttämätöntä tai sillä on saavutettavissa tuottavuuden paranemista. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän vuotuista sadantaa, mikä luo tarvetta mm. hulevesien käsittelylle ja tulvien tasaukselle. Vesienkäsittelyratkaisujen toteuttaminen on yhä useammalla toimialalla ympäristöluvan tai vastuullisen toiminnan edellytys. KIRKAS VISIO VEDESTÄ Vapo on vuosien saatossa rakentanut satoja vesienkäsittelyratkaisuja. Olemme oppineet onnistumisista ja epäonnistumisista, siksi uskon meidän voivan olla monessa kohtaa avuksi. Vesienhoidolle on myös yhteiskunnallinen tilaus niin kansalaisten kuin päättäjien keskuudessa. - Mia Suominen, Vapon ympäristöjohtaja Suomalaiset arvostavat puhdasta vettä. Clean Waters toimii puhtaiden luonnonvesien Syksyllä 2012 syntyi uusi ajatus. Voisiko vesienkäsittelyosaamista käyttää laajemmin puolesta ja haluaa parantaa niiden tilaa. yhteiskunnan hyväksi? Muodostui siemen Clean Watersille, vesienkäsittelyn tuotteistamiseen keskittyvälle start up -hankkeelle. Syksyllä 2013 koottiin tiimi, jolla on Tämä tarina alkaa suosta. Vapo ryhtyi tuottamaan energiaturvetta 1970-luvulla. Varsin kokemusta ja ammattitaitoa viedä hanketta eteenpäin. pian huomattiin turvetuotantoon liittyvät vesiensuojelutarpeet, jotka muuttuivat lainsäädännöksi ja niihin reagoitiin. Vuosikymmenten saatossa organisaatioon on Nyt Clean Waters on elävää elämää. Sen kantava ajatus on luonnonvesien puhtaana onnistumisten ja epäonnistumisten kautta kertynyt ainutlaatuinen vesienkäsittelyn säilyminen ja yleensäkin vesistöjen tilan parantaminen. Meillä on kirkas visio vedestä. tietotaito.

3 NEUVONTA- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Tarjoamme osaamistamme vesistökuormituksen selvittämiseen, vedenlaadun tulkintaan ja vesienkäsittelyratkaisujen valintaan. SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISPALVELUT Vesiensuojelua vaativat kohteet ovat yksilöllisiä. Suunnittelemme ja rakennamme kullekin kohteelle parhaiten soveltuvan laadukkaan vesienkäsittelyratkaisun. KUNNOSSAPITOPALVELUT Luonnonmukaiset vesienkäsittelyjärjestelmät elävät luonnon mukana ja vaativat ylläpitämistä. Tarjoamme kunnossapitopalveluna vesienkäsittelyrakenteiden tarkastuksia ja huoltamista. TOIMIMME LUONNONMUKAISESTI Clean Waters käyttää vesienkäsittelyssä luonnonmukaisia menetelmiä. Valtaosa kiintoaineesta ja ravinteista poistuu vedestä luonnon omissa prosesseissa. Vesien puhdistaminen perustuu koeteltuihin ratkaisuihin, kuten kosteikkorakentamiseen, joita voidaan täydentää uusilla, innovatiivisilla tekniikoilla. Vapo on vuosien varrella kehittänyt, suunnitellut ja rakentanut tuhansia vesienpuhdistusrakenteita turvetuotannon vesien käsittelemiseksi. Laskeutusaltaiden ja virtaamansäätöpatojen jälkeen puhdistusmenetelminä käytetään pintavalutusta tai erilaisia kosteikkoja. Kosteikkoja käytetään laajasti eri maankäyttömuotojen vesiensuojelussa, tulvien tasaamisessa ja monimuotoisuuden lisäämisessä. Kosteikko voi olla luonnontilaisuutta hyödyntävä tai täysin rakennettu. Kosteikossa valumavesi puhdistuu luonnon omissa fysikaalisissa, kemiallisissa ja biologisissa prosesseissa suotautuessaan maan ylimpien kerrosten sekä kasvillisuuden lävitse. Tätä menetelmää on käytetty onnistuneesti esimerkiksi turvetuotannossa Juvan Pakinsuolle rakennetussa kasvillisuuskosteikossa, joka pidättää tehokkaasti fosforia ja typpeä. Vastaavasti Vihannin Verkanevalla on luonnontilaiselle suoalueelle toteutettu, ympärivuotisesti käytössä oleva pintavalutuskenttä, jolla on saavutettu erinomaiset puhdistustulokset niin kiintoaineiden kuin ravinteiden osalta. Kontiolahden Linnunsuo taas on esimerkki monivaikutteisesta kosteikosta, jossa on huomioitu erityisesti alueen virkistyskäyttö ja luonnonsuojelulliset näkökohdat. Kemiallinen puhdistaminen tulee kyseeseen ainoastaan erittäin vaativissa kohteissa, joissa luonnonmukaisilla vesienkäsittelymenetelmillä ei päästä tarvittavaan puhdistustehokkuuteen.

4 ONNISTUMISEN AVAIMET Uusista ja vanhoista vapolaisista koostuva kymmenen hengen ryhmä koostuu uusia vesienkäsittelyratkaisuja luovasta tutkimus- ja kehitystiimistä sekä asiakasprojekteja toteuttavasta myynti- ja tuotantotiimistä. Kokonaisuutta johtaa ympäristöjohtaja Mia Suominen. Erik Te ija Jaakko Merja Marika Mia Anneli Jari Tuomo Lasse Tuomo Vilkkilä, projektipäällikkö Jaakko Soikkeli, kehityspäällikkö Lasse Varis, suunnittelija Tuomo on agrologikoulutuksen saanut projektipäällikkö, Kehityspäällikkö Jaakko on kemisti ja Clean Water- Lasse on maa- ja metsätieteiden maisteri, jonka jolla on vankka kokemus vesienkäsittelyrakenteiden sin T&K- tiimin vetäjä. Hänellä on vankka kokemus erityisosaamisena on metsäympäristön hoito ja toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta. myyntityöstä, liiketoiminnan kehittämisestä ja suojelu. Hänen tehtävänään Clean Watersissa on Clean Watersissa hänen vastuullaan on asiakasprojek- johtamisesta. toteutettavien vesienkäsittelyrakenteiden tekninen tien käytännön toteutus ja hallinta. suunnitteleminen. Anneli Wichmann, asiantuntija Marika Ryyppö, projektijohtaja Merja Pulkkanen, mallintaja Anneli on kemisti, jolla on monipuolinen osaaminen Marika on ympäristötekniikan DI ja Clean Watersin Akvaattisista tieteistä filosofian tohtoriksi väitellyt vedenkäsittelyn moninaisten haasteiden analysoinnista operatiivinen projektijohtaja. Marikalla on laaja Merja toimii Clean Watersissa mallintajana. ja ratkaisusta. Anneli on perehtynyt erityisesti kemial- kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, tuotekehityk- Hän kokoaa ja jalostaa olemassa olevaa tietoa lisiin prosesseihin ja happamien maiden problematiik- sestä ja projektien johtamisesta. vesistöistä, maaperästä ja eri maankäyttömuotojen kaan. vaikutuksista. Teija Hakalahti-Sirén, erityisasiantuntija Erik Nieminen, business controller Mia Suominen, ympäristöjohtaja Teija on hydrobiologian ja limnologian tohtori, joka Erik on kokenut rahoituksen ja talouden johtamisen Mia on maa- ja metsätaloustieteiden tohtori ja Clean tuo Clean Waters -hankkeeseen erityisasiantuntijan ammattilainen ja koulutukseltaan KTM/MBA. Clean Waters -tiimin vetäjä. Mialla on kokemusta uusien roolissaan ymmärrystä vesistöjen tilaan vaikuttavista Watersissa hänen vastuullaan on talousraportointi liiketoimintojen käynnistämisestä ja muutosjohtami- tekijöistä ja puhdistuksen biologiasta. ja - ohjaus. sesta. Jari Marja-aho, projektipäällikkö Jari on hydrobiologi, jolla on noin 30 vuoden kokemus Vapolta erilaisista tehtävistä. Jarin vahvuuksina ovat vesienkäsittelymenetelmien tuntemus sekä veden laatuun ja sen tarkkailuun liittyvät asiat.

5 CLEAN WATERS KIRKAS VISIO VEDESTÄ Clean Waters on luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen edelläkävijä. OTA YHTEYTTÄ! Liiketoiminnan kehittäminen, sidosryhmät ja viestintä Mia Suominen p Myynti ja tuotanto Marika Ryyppö p Tutkimus ja kehitys Jaakko Soikkeli p

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän Luonnon puolesta ihmisen hyväksi -strategian ja toimintaohjelman viestintäohjelma vuosille 2009 2016 Johdanto Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tämän haitallisen kehityksen

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot