TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTAMME TARKOITUS Edistämme ja valvomme suomalaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien ammatillisia ja taloudellisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä. TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT AKTIIVISUUS musiikintekijöiden etujen ajajana AVOIMUUS toiminnassa, viestinnässä sekä päätöksenteossa ARVOSTUS kaikkia ammattimaisesti toimivia musiikintekijöitä ja musiikin lajeja kohtaan VISIO Tekijänoikeuslaki turvaa kattavammin musiikintekijöiden oikeudet. Taiteilijoiden vero-, eläke- ja sosiaaliturvalainsäädäntö on uudistettu. Musiikintekijöiden arvostus on kasvanut. Suomalainen musiikki on säilynyt elinkelpoisena ja monimuotoisena. Suomalaisten teosten vienti on kasvanut huomattavasti. TEKIJYYS Musiikintekeminen (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) on mielekästä työtä. TOIMINTAMME PAINOPISTEET EDUNVALVONTA Musiikintekijöiden verotuksen ja sosiaaliturvan yhdenvertainen kohtelu muiden ammatinharjoittajien kanssa. Kohtuullinen korvaus -pykälän lisääminen tekijänoikeuslakiin. Musiikin käyttölupien lisensioinnin käyttäjäystävällisyys. Ylen ja Elvisin välisten sopimusten tulkintojen yhtenäisyys ja sopimusten noudattaminen. Tekijän aseman turvaaminen neuvotteluissa. Hallitusohjelmaan kirjattavien musiikintekijöitä koskevien toimenpiteiden toteutuminen. Musiikintekijät ymmärtävät tekijänoikeuslain merkityksen oman toimeentulonsa turvaajana. Tekijöiden neuvottelutaitojen sekä sopimussisältöjen tulkintataidon kehittyminen. House Writer -sopimukseen liittyvän tietoisuuden lisääminen. Nykyisen hyvitysmaksukäytännön korvaavan järjestelmän löytyminen. Suomalaisen av-tuotanto- ja elokuvasäveltämisen turvaaminen. Elävän musiikin esitysraportoinnin tehostuminen tiedotustoiminnan ja tekijöiden aktiivisuuden ansiosta. Yle ja muut ohjelmantarjoajat noudattaisivat tekijänoikeuslain pykälää 3, jossa käsitellään tekijätietojen ilmoittamista (, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii ). Toimimme veroaloitteen toteutumiseksi. Sosiaaliturvatyöryhmä toimii ratkaisujen löytämiseksi. Tapaamme ja teemme yhteistyötä kulttuuriministerin ja tämän nimittämän

2 virkamiehistön sekä poliittisten päättäjien kanssa. Jatkamme aktiivista yhteistyötä Teoston sekä muiden etujärjestöjen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Tuemme pyrkimyksiä musiikin luvattoman jakelun ja käytön kitkemiseksi oikeudenmukaisin keinoin. Jatkamme tekijöiden ja kustantajien yhteistyötä ohjelmaraportoinnin parantamiseksi. Kannustamme esiintyjiä tekemään esitysilmoitukset sekä tekijöitä tekemään huomautukset puuttuvista esitysilmoituksista. Etsimme keinoja tekijöiden opastamiseksi ja valmentamiseksi sopimustekstien tulkitsemisessa sekä neuvottelutaitojen lisäämiseksi. Aloitamme House Writer -sopimusohjeistuksen laatimisen. Käsittelemme jäsenistölle suunnatuissa keskustelutilaisuuksissamme tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Kohdennamme toimintasuunnitelmasta osion Visio 2015 vuoteen KANSALLINEN YHTEISTYÖ EDUNVALVONNASSA o Olemme rakentava yhteistyökumppani. Edistämme sekä valvomme suomalaisen musiikintekijän etuja: Teosto ry Tuemme Teoston elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn säilyttämiseen tähtääviä toimia. Tuemme kollektiivihallinnon säilyttämistä alueilla, joilla se on tekijän kokonaisedun kannalta paras vaihtoehto. Seuraamme online-jakeluun liittyvien sopimusneuvottelujen ja tilityskäytäntöjen kehitystä. Työskentelemme sähköisen ohjelmaraportoinnin kehittämiseksi. Seuraamme tilanteen kehittymistä kansallisten varojen pidätysprosentin osalta ja ehdotamme mahdollisia korjausliikkeitä. Olemme aktiivisia Teoston ylläpitämissä hankkeissa, mm. kulttuurikummit ja Pumppu. Teemme yhteistyötä Teoston kanssa laadukkaan musiikintekijäkoulutuksen järjestämiseksi. Olemme mukana Yhteistyöfoorumissa, Tulevaisuustyöryhmässä sekä Yhteiskuntasuhdetyöryhmässä, jotka koostuvat Teoston toimihenkilöistä sekä sen jäsenjärjestöjen edustajista. Vaikutamme myös muissa Teoston toimikunnissa ja työryhmissä. Olemme tiiviisti yhteydessä Teoston toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten kanssa. Ohjaamme jäseniämme hakeutumaan Teoston jäseniksi. Suomen Säveltäjät ry ja Suomen Musiikkikustantajat ry Teemme yhteistyötä, jonka tavoitteena on yhteinen etu. Seuraamme yhdessä sovittujen musiikin kustantamisen hyvien käytäntöjen toteutumista. Kannustamme yhdessä musiikkialaa uuden mallikustannussopimuksen käyttöön. Kopiosto ry Seuraamme valo- ja digitaalisen kopioinnin kehitystä nuottijulkaisujen osalta. Edustajamme on valokopiojaostossa ja seuraamme hallituksen työskentelyä. Music Finland Tuemme yhdistyksen tasapuoliseen ja tehokkuuteen tähtääviä toimia kaiken laadukkaan suomalaisen musiikin parhaaksi. Edustajamme on hallituksen jäsen.

3 Musiikin edistämissäätiö, MES Edustajamme on MES:n hallituksessa, ja toimikunnissa on useita yhdistyksemme jäseniä. Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY Edustajiamme on mukana kaikissa organisaation tasoissa: johtoryhmässä, valtuuskunnassa ja työryhmissä. Tekijänoikeusneuvosto Edistämme ja valvomme suomalaisten musiikintekijöiden etuja tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä tekijänoikeuslain soveltamista koskevissa lausunnoissa. Edustajamme on neuvoston jäsen. Tekijäfoorumi Pidämme esillä kantaamme, jonka mukaan vahva tekijänoikeuslaki turvaa tekijän oikeudet ja sisältää perusajatuksen kohtuullisista korvauksista tekijänoikeuksien luovutustilanteissa. Edustajamme on foorumin jäsen. Tekijänoikeuden valvonta- ja tiedotuskeskus TTVK Tuemme pyrkimyksiä musiikin luvattoman jakelun ja käytön kitkemisestä oikeudenmukaisin keinoin. Edustajamme on yhdistyksen valvontajaostossa sekä viestintäryhmässä. Suomen Muusikkojen Liitto Teemme yhteistyötä, jonka tavoitteena on yhteinen etu. Tavoitteena on mm. kohtuulliset sopimukset sekä esiintyvien taiteilijoiden ohjelmaraportointitietoisuus. Yle on Ylen ja Elvisin välisten sopimusten tulkintojen yhtenäisyys ja sopimusten noudattaminen. Turvaamme tarvittaessa tekijän asemaa yksittäisissäkin tekijän ja Ylen välisissä neuvotteluissa. Edellytämme, että Yle noudattaa tekijänoikeuslain pykälää 3., jossa käsitellään tekijätietojen ilmoittamista (, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii ). Toimimme aktiivisesti suomalaisen av-tuotanto- ja elokuvasäveltämisen turvaamiseksi Ylen tuotannoissa. Forum Artis Foorumin jäsenenä vaikutamme mm. taiteilijoiden sosiaaliturva- ja verolainsäädännön uudistamiseen. Edustajamme on foorumin puheenjohtaja. Muita yhteistyötahoja Georg Malmstén säätiö; Musiikkiteatteri Kapsäkki; Juha Vainio rahasto; Pomus.net; Suomen Musiikkineuvosto; Vuoden Merilaulukilpailu KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ EDUNVALVONNASSA ECSA: Vaikuttaminen EU-tason päätöksentekoon suomalaisen musiikintekijän ja tekijänoikeuden näkökulmasta. NPU: Tiivis yhteistyö pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa.

4 NFCN/Harpa-Award: Suomalaisen elokuvamusiikin ja sen tekijöiden esiintuominen ja arvostuksen nostaminen. Osallistumme eurooppalaisten musiikintekijäjärjestöjen katto-organisaation ECSA:n (European Composer and Songwriter Alliance) toimintaan. NPU: Tietojen ja kokemusten vaihtamista yhteisissä tapaamisissa ja aktiivinen yhteistyö toimistojen välillä. Edustajamme osallistuvat kokouksiin ja huolehtivat tiedonkulusta. Jäseniämme toimii Teoston järjestämässä europarlamentaarikkojen kulttuurikummiprojektissa. Osallistumme ja kehitämme pohjoismaisen elokuvamusiikkiyhteisön (NFCN, Nordic Film Composers Network) toimintaa. 2. JÄSENYYS JA JÄSENPALVELUT Yhdistyksemme jäsenet ovat tietoisia omista oikeuksistaan musiikintekijöinä. Yhteistyökumppanuuksien syntyminen, yhteisöllisyys jäsenten kesken. Yhteyden luominen musiikintekijöiden ja teosten tilaajien (levy-yhtiöiden, kustantajien) välille. Jäsenemme saavat hyödyllistä tietoa uusista media- ja teknologiaympäristöistä. Yhdistyksemme jäsenet tietävät, miten pitää huolta ammattitaidostaan. Yhdistyksemme jäsenet tietävät, että musiikintekijyyteen liittyvissä ongelmissa he saavat neuvoja yhdistyksen toimistosta ja tarvittaessa myös yhdistyksen käyttämältä lakimieheltä. Yhdistyksemme jäsenyys koetaan hyödylliseksi ja houkuttelevaksi. Neuvonta Autamme sopimusoikeuteen ja musiikintekijöiden oikeuksiin liittyvissä asioissa. Annamme sopimus-, laki-, vero- ja tariffineuvontaa. Hallituksemme harkinnan mukaan annamme myös sellaista lakiapua, joka vaatii ns. laajan käsittelyn. Tarvittaessa toimimme myös sovittelijana ja annamme ongelmatilanteissa asiantuntija-apua. Verkostoituminen, yhteisöllisyys Järjestämme kevätkokouksen ja -seminaarin, syyskokouksen sekä pikkujoulut. Järjestämme Tekosyy-klubeja Musiikkiteatteri Kapsäkissä. Pyrimme järjestämään klubeja myös muilla paikkakunnilla. Klubeissa esitellään tekijöitä ja teoksia rennolla ja yleisöä osallistavalla otteella. Järjestämme keskustelutilaisuuksia, joissa käsittelemme päivänpolttavia aiheita. Tilaisuuksia pyritään järjestämään myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Edistämme jäsentemme keskinäistä vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Järjestämme jäsentemme tiimityöskentelyä ja verkostoitumista edistävän Laululabran. Jatkamme ja kehitämme Laulut liikkeelle -projektia. Uudet jäsenet Olemme henkilökohtaisessa yhteydessä musiikintekijöihin, joiden arvioimme täyttävän jäsenkriteerimme. Helpotamme uusien jäsenten tuloa osaksi Elvis-yhteisöä olemalla heihin yhteydessä liittymisen jälkeen. Kannustamme jäseniämme tutustumaan ja

5 osallistumaan Elvisin toimintaan. Apurahatoiminta, kilpailu- ja koulutusyhteistyö Lahjoitamme Georg Malmstén -säätiölle varoja apurahoiksi. Osallistumme vuosittaisen Juha Vainio -palkinnon rahoittamiseen ja palkinnon saajan valintaan. Olemme Vuoden Merilaulu -kilpailun yhteistyökumppani. Teemme viestinnällistä yhteistyötä Valkeakosken Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä järjestettävän Uusien laulujen festivaalin kanssa. Tiedotamme laadukkaasta musiikintekijöille suunnatusta ammatillisesta koulutustarjonnasta, sekä teemme yhteistyötä eri koulutus- ja tutkintojärjestäjien kanssa. Olemme mukana The House of Songs -vaihto-ohjelmassa. 3. VIESTINTÄ Viestinnällä tuetaan edunvalvontaan ja jäsenyyteen liittyvien tavoitteidemme toteutumista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhdistyksemme tunnistetaan ja koetaan aktiivisena musiikintekijöiden asiantuntijaorganisaationa. Yhdistyksemme jäsenyys koetaan hyödyllisenä ja houkuttelevana. Sujuva tiedonkulku ja hyvät vaikuttamismahdollisuudet yhteistyöorganisaatioissa sekä suhteissa päättäjätahoihin. Kaikessa viestinnässä käytetään pääviestiä Musiikilla on tekijänsä. Viestimme aktiivisesti ajankohtaisista musiikintekijöitä koskettavista asioista. Viestimme jäsenille kansainvälisen päätöksenteon merkityksestä. Hyödynnämme monipuolisesti viestinnän eri kanavia ja mahdollisuuksia. Julkaisemme neljä jäsenille, sidosryhmille ja päättäjille suunnattua Selvislehteä. Huomioimme lehdessä vuoden 2015 eduskuntavaalit. Päivitämme Selvis-lehden ulkoasua. Huolehdimme, että Selvis-lehti tarjoaa laadukkaita, tietoa lisääviä artikkeleita musiikintekijöille tärkeistä aiheista, sekä mielenkiintoisia henkilökuvia jäsenistämme. Kehitämme ja lisäämme kantaaottavien kirjoituksien määrää nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kirjoituksia pyydetään mm. yhteistyötahoilta ja jäseniltä. Viestimme medialle mitä kuuluu musiikintekijälle -tiedottein. Toteutamme jäsenkyselyitä, joilla pyrimme saamaan tietoa mm. jäsenten tulonmuodostuksesta. Kyselyiden tuloksilla toivomme saavamme jäsenistöstä kattavan kuvan, sekä saamaan statistiikkaa edunvalvonnan viestien tueksi. Jatkamme ja kehitämme Musiikintekijän puheenvuoro -tapahtumia. Käymme mm. läpi puheenvuorojen tueksi tarkoitetun materiaalin ajankohtaisuuden ja päivitämme sitä tarvittaessa. Kehitämme erilaisia jäsenseminaareja ja -tietoiskuja. Lisäämme jäsenten tietoutta uusista mahdollisuuksista oman ammatillisen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Saatamme nettisivujen päivityksen valmiiksi.

6 4. TALOUS Katamme perustoimintamme pääosin Teoston toiminta-avustuksella, jäsenmaksuilla, sekä OKM:n toiminta-avustuksella. Kopioston valokopiokorvauksia käytetään kevyen musiikin edistämistoimintaan, kuten apurahoihin, palkintoihin, kansainväliseen toimintaan, tiedotus- ja koulutustoimintaan, sekä lakimiesapu- ja -neuvontakuluihin. Arvioimme yhdistyksen toiminnan osa-alueita, tiimien toimintaa, tapahtumajärjestämisiä, yhteistyökuvioita sekä niistä aiheutuvia kuluja suhteessa hyötyihin. 5. VOIMAVARAMME HENKILÖRESURSSIT Toimihenkilöt Toiminnanjohtaja Sihteeri-talouspäällikkö Viestintäpäällikkö Hallitus Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 5 jäsentä Lakiasioissa käytämme ostopalvelua. TIIMIT Perustetaan kulloinkin tärkeiden asioiden hoitamiseen. Kun tarvetta ei enää ole, tiimi lopetetaan. Osa tiimeistä toimii jatkuvasti. Tiimit valitsevat tiimin vetäjän, joka huolehtii tavoitteista, koollekutsumisesta, muistioista ja tiedon jakamisesta. Tiimit laativat myös menoarvion, mikäli toiminnasta aiheutuu kuluja. Viestintäpäällikkö on aina kutsuttavissa kaikkiin tiimeihin, ja on myös itse aloitteellisesti yhteydessä tiimien vetäjiin tarpeen mukaan. A-tiimi (Ajankohtaistiimi) Kokoonpano: puheenjohtajat, toiminnanjohtaja, sihteeri-talouspäällikkö. Kokoontuu tarvittaessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Valmistelee suurempia kokonaisuuksia esitettäväksi hallitukselle. Edunvalvontatiimi Tehtävä: edunvalvontaan liittyvien asioiden esikäsittely sekä tarvittaessa tarkempi ja laajempi käsittely. Jäsenpalvelutiimi Tehtävä: Tiimi kartoittaa, suunnittelee ja päivittää jäsenistöä monin tavoin koskevia palveluja. Tiimiä vetää varapuheenjohtaja. Selvis-tiimi Tehtävä: Selvis-lehden sisältöjen ja taiton ideointi sekä toteutus. Lehden päätoimittajalla on tiimin vetovastuu sekä juridinen vastuu lehden sisällöstä. Tapahtumatiimit Kootaan ja nimetään tapahtumien ja tarpeen mukaan. o Vuoden Merilaulukilpailu -tiimi; tehtävä on suunnitella ja toteuttaa kilpailu yhteistyökumppanien kanssa.

7 Projektitiimit Kootaan ja nimetään tarpeen mukaan projektin tueksi. o Sovitustariffitiimi; tehtävä on valmistella ja neuvottella tariffi orkesterisovituksille Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa. 6. MUITA TOIMINTAAMME OHJAAVIA ASIOITA Toimimme joustavasti, rakentavasti ja palveluhenkisesti, byrokratia on vähäistä. Valitsemme toiminnan painopisteet sekä kulloisetkin edunvalvonnan kärkiaiheet niin että voimavaramme ja aikamme riittävät. Tavoittelemme yhdistyksellemme hallitusta, jonka kaikki jäsenet ovat sitoutuneita yhdistyksen arvoihin, tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmaan, sekä ovat aktiivisia toimijoita. Perehdytämme uudet hallituksen jäsenet toimintatapoihimme ja autamme heitä löytämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan hallitustyössä. Pidämme hallituksen ja toimihenkilöiden kesken Kipinäpäivät kaksi kertaa vuodessa. Tammikuussa arvioimme toimintamme tuloksia ja elokuussa suunnittelemme tulevan vuoden toimintaa. Olemme sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti ja edistämään kaikissa toimissamme musiikintekijän etuja.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTAMME TARKOITUS Edistämme ja valvomme suomalaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä.

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2013 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Gramexin tutkimuksen mukaan Chisu oli vuoden 2012 radiotähti. Gramexpress 2/2013 3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2013 * Gramex tekee

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta STRATEGIA 2017 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä

Lisätiedot

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y.

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Hallituksen puheenjohtajalta Teoston ensimmäistä henkilökuntaa 1930-luvulla. 85 vuotta rakkaudesta musiikkiin K evättalvella 1928 Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus

Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus Suomen tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, joka sääntöjensä mukaan 1. edistää tietokirjallisuutta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA 2014 3. JÄSENISTÖ TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (5)

1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA 2014 3. JÄSENISTÖ TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (5) TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (5) 1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS Suomen Motoristit ry:n perustehtävä ja toiminnan tarkoitus käy ilmi yhdistyksen säännöistä, joissa todetaan: 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 68. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Tapio Tuomela Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma yhteistyön teemavuodelle 2015

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma yhteistyön teemavuodelle 2015 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma yhteistyön teemavuodelle 2015 Hyväksytty Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n hallituksen kokouksessa 29.9.2014 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Olemme valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot