TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTAMME TARKOITUS Edistämme ja valvomme suomalaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä. TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT AKTIIVISUUS musiikintekijöiden etujen ajajana AVOIMUUS toiminnassa, viestinnässä sekä päätöksenteossa ARVOSTUS kaikkia ammattimaisesti toimivia musiikintekijöitä ja musiikin lajeja kohtaan VISIO 2015 Tekijänoikeuslaki turvaa kattavammin musiikintekijöiden oikeudet. Taiteilijoiden vero-, eläke- ja sosiaaliturvalainsäädäntö on uudistettu. Musiikintekijöiden arvostus on kasvanut. Suomalainen musiikki on säilynyt elinkelpoisena ja monimuotoisena. Suomalaisten teosten vienti on kasvanut huomattavasti. TEKIJYYS Musiikintekeminen (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) on mielekästä työtä. TOIMINTAMME EDUNVALVONTA Nykyisen hyvitysmaksukäytännön korvaava järjestelmä löytyy. Elävän musiikin esitysraportointi tehostuu tiedotustoiminnan ja tekijöiden aktiivisuuden ansiosta. Online-tilitykset kasvavat ja tilitysten laatu sekä kattavuus paranee. Musiikkitiedostojen luvaton jakelu ja käyttö verkkopalveluissa vähenee. YLE ja muut ohjelmantarjoajat noudattavat tekijänoikeuslain pykälää 3, jossa käsitellään tekijätietojen ilmoittamista. Hallitusohjelmaan kirjatut seuraavat toimenpiteet toteutuvat: o Tekijänoikeuslaki turvaa tekijän moraaliset sekä taloudelliset oikeudet ja sisältää perusajatuksen kohtuullisista korvauksista tekijänoikeuksien luovutustilanteissa. o Hallitusohjelmaan kirjattu työ-, sosiaaliturva- ja verolainsäädännön uudistustarpeen selvitystyö jatkuu ja toimenpiteisiin ryhdytään. Tapaamme ja teemme yhteistyötä kulttuuriministerin ja tämän nimittämän virkamiehistön sekä poliittisten päättäjien kanssa. Kerromme tavoitteistamme ja toteutamme yhteisiä keskustelutilaisuuksia (kutsu- ja avoimia tilaisuuksia). Teemme tiivistä yhteistyötä muiden luovien alojen kanssa ja tähtäämme aktiiviseen dialogiin sekä kuluttajien että elinkeinoelämän kanssa. Jatkamme aktiivista yhteistyötä Teoston sekä muiden etujärjestöjen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Jatkamme verkostoitumista IT- ja startup-alojen toimijoiden kanssa. Tuemme pyrkimyksiä musiikin luvattoman jakelun ja käytön kitkemiseksi oikeudenmukaisin keinoin.

2 2 Jatkamme tekijöiden ja kustantajien yhteistyötä ohjelmaraportoinnin parantamiseksi. Kannustamme esiintyjiä tekemään esitysilmoitukset sekä tekijöitä tekemään huomautukset puuttuvista esitysilmoituksista. Elvis ry:n, Suomen Säveltäjien ja Teoston yhteinen SOS-työryhmä seuraa Sosiaalija terveysministeriön kehittämistyöryhmän työn tulosten edistymistä ja pyrkii vaikuttamaan suoraan päättäjiin ko. ministeriössä ja hallituksessa. SOS-työryhmä järjestää yhdessä Teoston kanssa aiheeseen liittyvän seminaarin. Elvis ry:n, Suomen Säveltäjien, Musiikkikustantajien ja Teoston yhteinen verotyöryhmä seuraa työnsä etenemistä KANSALLINEN YHTEISTYÖ EDUNVALVONNASSA Olemme rakentava yhteistyökumppani. Teosto ry Tuemme Teoston elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn säilyttämiseen tähtääviä toimia. Tuemme kollektiivihallinnon säilyttämistä alueilla, joilla se on tekijän kokonaisedun kannalta paras vaihtoehto. Seuraamme online-jakeluun liittyvien sopimusneuvottelujen ja tilityskäytäntöjen kehitystä. Työskentelemme sähköisen ohjelmaraportoinnin kehittämiseksi. Seuraamme tilanteen kehittymistä kansallisten varojen pidätysprosentin osalta ja ehdotamme mahdollisia korjausliikkeitä. Olemme aktiivisia Teoston ylläpitämissä hankkeissa, mm. kulttuurikummit ja Pumppu. Olemme mukana yhteistyöfoorumissa, johon kuuluvat Teoston jäsenjärjestöjen edustajat. Vaikutamme Teoston eri toimikunnissa ja työryhmissä. Olemme tiiviisti yhteydessä Teoston toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenien kanssa. Suomen Säveltäjät ry ja Suomen Musiikkikustantajat ry Ajamme yhteisiä etuja. Seuraamme yhdessä sovittujen musiikin kustantamisen hyvien käytäntöjen toteutumista. Neuvottelemme uuden mallikustannussopimuksen sisällöstä. Kopiosto ry Seuraamme valo- ja digitaalisen kopioinnin kehitystä nuottijulkaisujen osalta. Edustajamme on valokopiojaostossa ja seuraamme hallituksen työskentelyä. Music Finland Tuemme uuden yhdistyksen tasapuoliseen ja tehokkuuteen tähtääviä toimia kaiken laadukkaan suomalaisen musiikin parhaaksi. Edustajamme on hallituksen jäsen. Musiikin edistämissäätiö, MES MES on ESEK- ja Luses -toimintojen yhteenliittymä. MES:n edistää ja tukee kotimaista monimuotoista musiikkia sekä sen ammattimaista tekemistä, esittämistä, kustantamista ja tuottamista. Edustajamme on MES:n hallituksessa, ja toimikunnissa on useita yhdistyksemme jäseniä. Toimimme aktiivisesti sen hyväksi, että jäsenillämme säilyy jatkossakin mahdollisuus tiimityöskentelyyn Villa Vikanissa Raaseporissa.

3 3 Tekijänoikeusneuvosto Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Edustajamme on neuvoston jäsen. Tekijäfoorumi Vaikutamme siihen, että vahva tekijänoikeuslaki turvaa tekijän oikeudet ja sisältää perusajatuksen kohtuullisista korvauksista tekijänoikeuksien luovutustilanteissa. Edustajamme on foorumin jäsen. Tekijänoikeuden valvonta- ja tiedotuskeskus TTVK Tuemme pyrkimyksiä musiikin luvattoman jakelun ja käytön kitkemisestä oikeudenmukaisin keinoin. Edustajamme on yhdistyksen valvontajaostossa sekä viestintäryhmässä. Suomen Muusikkojen Liitto Teemme yhteistyötä, jonka tavoitteena on molemminpuolinen etu. Tavoitteena on mm. kohtuulliset sopimukset sekä esiintyvien taiteilijoiden ohjelmaraportointitietoisuus. Forum Artis Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö, jonka aktiivisena jäsenenä vaikutamme mm. taiteilijoiden sosiaaliturva- ja verolainsäädännön uudistamiseen. Muita yhteistyötahoja Georg Malmstén säätiö; Musiikkiteatteri Kapsäkki; Juha Vainio rahasto; Pomus.net; Suomen Musiikkineuvosto; Kotkan Meripäivät; Osta Elämä ry. Yhdistyksemme toimisto muuttaa keväällä uusiin toimitiloihin Helsingin ytimeen, Kampin Huippuun. Teosto vuokraa tilat Eläke-Fennialta, ja yhdistyksemme maksaa omasta tilaosuudestaan vuokraa Teostolle. Mukana yhteisessä tilakeskittymässä ovat myös Music Finland ry, Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry sekä Tekijänoikeuden tietokeskuksen kirjasto ja tietopalvelu KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ EDUNVALVONNASSA Aktiivinen pohjoismainen yhteistyö ja tiedon jakaminen. Vaikuttaminen eurooppalaisten musiikintekijöiden katto-organisaatioiden (APCOE, FFACE ja ECSA) välityksellä EU-päätäntään. Suomalaisen elokuvamusiikkiosaamisen tuominen esille ja sen arvostuksen nostaminen. Olemme aktiivisia Pohjoismaiden välisessä NPU yhteistyössä. Tämä lisääntyy järjestöjen sisäisen verkko-intran rakentamisen myötä. Edustajamme vaikuttavat NPU-, APCOE-, ECSA-, FFACE- ja NFCN -järjestöissä ja huolehtivat tiedonkulusta. Peilaamme kansallisia tavoitteita ja toimintatapoja kansainvälisiin. Seuraamme ja vaikutamme osaltamme Teoston kansainväliseen strategiaan. Jäseniämme toimii Teoston järjestämässä EU-meppien kulttuurikummiprojektissa. Järjestämme vuorostamme Pohjoismaiset elokuvamusiikkipäivät ja sen yhteydessä HARPA-Award konsertin. Tuemme elokuvamusiikin tekijöitä osallistumalla NFCN pohjoismaiseen elokuvamusiikkipalkintoon.

4 4 2. JÄSENYYS JA JÄSENPALVELUT Jäsenistömme kokee musiikintekemisen (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) mielekkääksi työksi. Jäsenet kokevat saavansa tarvitsemiansa neuvoja sekä tietoa ja tukea yhdistyksemme toiminnasta. Yhteistyökumppanuuksien syntyminen ja sukupolvien välisen kuilun poistaminen. Musiikintekijöiden tiimityöskentelyn sekä keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Toimintaamme tulee mukaan vähintään 30 uutta jäsentä. Teoston jäseniksi valitaan vähintään 20 elvisläistä. Neuvonta Autamme sopimusoikeuteen ja tekijän oikeuksiin liittyvissä asioissa. Annamme sopimus- ja veroneuvontaa, hallituksemme harkinnan mukaan myös lakiapua. Tarvittaessa toimimme myös sovittelijana ja annamme ongelmatilanteissa asiantuntija-apua. Verkostoituminen, yhteisöllisyys Järjestämme kevätkokouksen ja -seminaarin, syyskokouksen sekä pikkujoulut. Järjestämme Tekosyy-klubeja Musiikkiteatteri Kapsäkissä. Klubeissa esitellään tekijöitä ja teoksia rennolla ja yleisöä osallistavalla otteella. Päivitämme aktiivisesti tietoamme musiikintekijän arjen haasteista mm. järjestämällä aamukahvitilaisuuksia, joissa käsittelemme päivänpolttavia aiheita. Tilaisuuksia järjestetään ainakin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Edistämme tekijäjäsentemme keskinäistä vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Järjestämme tekijöiden tiimityöskentelyä ja verkostoitumista edistävän Laululabran. Uudet jäsenet Olemme henkilökohtaisessa yhteydessä musiikintekijöihin, joiden arvioimme täyttävän jäsenkriteerimme. Helpotamme uusien jäsenten tuloa osaksi Elvis-yhteisöä olemalla heihin yhteydessä liittymisen jälkeen. Kannustamme jäseniämme osallistumaan aktiivisesti Elvisin toimintaan. Olemme yleisen tiedottamisen lisäksi yhteydessä jäseniimme, joiden arvioimme täyttävän Teoston jäsenkriteerit. Apurahatoiminta, kilpailu- ja koulutusyhteistyö Lahjoitamme Georg Malmstén -säätiölle varoja apurahoiksi. Osallistumme vuosittaisen Juha Vainio -palkinnon rahoittamiseen ja palkinnon saajan valintaan. Olemme Vuoden Merilaulu- sekä Pop n Roll -sävellys- ja sanoituskilpailujen yhteistyökumppani. Tiedotamme laadukkaasta musiikintekijöille suunnatusta ammatillisesta koulutustarjonnasta, sekä teemme yhteistyötä eri koulutus- ja tutkintojärjestäjien kanssa. Teemme yhteistyötä Teoston kanssa laadukkaan musiikintekijäkoulutuksen järjestämiseksi. Olemme mukana The House of Songs -vaihto-ohjelmassa.

5 5 3. VIESTINTÄ Yhteiskunnallinen asennemuutos luovan työn tekijän - etenkin musiikintekijän työn ja ammattialan arvostamisessa. Yhdistyksemme tunnistetaan ja koetaan aktiivisena musiikintekijöiden asiantuntijaorganisaationa. Sujuva tiedonkulku ja hyvät vaikuttamismahdollisuudet yhteistyöorganisaatioissa sekä suhteissa päättäjätahoihin. Avoin ja selkeä, elvisläinen viestintä. Määrittelemme ydinviestit ja viestinnän keinot kohderyhmien mukaan. Julkaisemme neljä jäsenille, sidosryhmille ja päättäjille suunnattua Selvis-lehteä. Lehden avulla edistämme tavoitteidemme toteutumista, jäsentemme verkostoitumista, päättäjiin vaikuttamista, sekä pyrimme kasvattamaan yhdistyksemme tunnettuutta. Olemme aktiivisia viestijöitä: tiedotamme ajankohtaisista asioista kotisivuillamme, sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) sekä uutiskirjeillä. Huolehdimme henkilökohtaisin kontaktein ja eri työryhmäedustajiemme välityksellä avoimesta tiedon vaihdosta sidosryhmien edustajien kanssa. Kannustamme jäseniämme aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa - etenkin oikean tiedon levittämisessä. Vääriä käsityksiä korjataan, huolehdimme hallituksen yhtenäisen linjan näkymisestä kaikissa kanavissa. 4. TALOUS Katamme perustoimintamme pääosin Teoston toiminta-avustuksella, jäsenmaksuilla, sekä OKM:n toiminta-avustuksella. Kopioston valokopiokorvauksia käytetään kevyen musiikin edistämistoimintaan, kuten apurahoihin, palkintoihin, kansainväliseen toimintaan, tiedotus- ja koulutustoimintaan, sekä lakimiesapu- ja -neuvontakuluihin. Arvioimme yhdistyksen toiminnan osa-alueita, tiimien toimintaa, tapahtumajärjestämisiä, yhteistyökuvioita sekä niistä aiheutuvia kuluja suhteessa hyötyihin. 5. VOIMAVARAMME HENKILÖRESURSSIT Toimihenkilöt Toiminnanjohtaja Sihteeri-talouspäällikkö Viestintäpäällikkö Hallitus Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 5 jäsentä Lakiasioissa käytämme ostopalvelua.

6 6 TIIMIT Perustetaan kulloinkin tärkeiden asioiden hoitamiseen. Kun tarvetta ei enää ole, tiimi lopetetaan. Osa tiimeistä toimii jatkuvasti. Tiimit valitsevat tiimin vetäjän, joka huolehtii tavoitteista, koollekutsumisesta, muistioista ja tiedon jakamisesta. Tiimit laativat myös menoarvion, mikäli toiminnasta aiheutuu kuluja. Viestintäpäällikkö on aina kutsuttavissa kaikkiin tiimeihin, ja on myös itse aloitteellisesti yhteydessä tiimien vetäjiin tarpeen mukaan. A-tiimi (Ajankohtaistiimi) Kokoonpano: puheenjohtajat, toiminnanjohtaja, sihteeri-talouspäällikkö. Kokoontuu tarvittaessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Valmistelee suurempia kokonaisuuksia esitettäväksi hallitukselle. Mediatiimi Tavoitteet: YLE ja muut ohjelmantarjoajat noudattavat tekijänoikeuslain pykälää 3, jossa käsitellään tekijätietojen ilmoittamista. Musiikin kotimaisuusasteen lisääminen radioissa. Sovitustariffitiimi Tavoite: Neuvottella tariffi orkesterisovituksille Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa. Selvis-tiimi Tehtävä: Selvis-lehden sisältöjen ja taiton ideointi sekä toteutus. Lehden päätoimittajalla on tiimin vetovastuu sekä juridinen vastuu lehden sisällöstä. Jäsenpalvelujen kehittämistiimi Tehtävä: Tiimi kartoittaa, suunnittelee ja päivittää jäsenistöä monin tavoin koskevia palveluja. Tiimiä vetää varapuheenjohtaja. Tapahtumatiimit Kootaan tapahtumien ja tarpeen mukaan, tällä hetkellä Juhlavuositiimi, Harpa-tiimi (Pohjoismaiset elokuvamusiikkipäivät), Tekosyy-tiimi ja Merilaulukilpailutiimi. 6. MUITA TOIMINTAAMME OHJAAVIA ASIOITA Toimimme joustavasti, rakentavasti ja palveluhenkisesti, byrokratia on vähäistä. Valitsemme toiminnan painopisteet sekä kulloisetkin edunvalvonnan kärkiaiheet niin että voimavaramme ja aikamme riittävät. Tavoittelemme yhdistyksellemme hallitusta, jonka kaikki jäsenet ovat sitoutuneita yhdistyksen arvoihin, tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmaan, sekä ovat aktiivisia toimijoita. Perehdytämme uudet hallituksen jäsenet toimintatapoihimme, ja autamme heitä löytämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan hallitustyössä. Pidämme hallituksen ja toimihenkilöiden kesken Kipinäpäivät kaksi kertaa vuodessa. Tammikuussa arvioimme toimintamme tuloksia ja elokuussa suunnittelemme tulevaa toimintaa. Hyödynnämme jäsen- ja sidosryhmäkyselyn tuloksia toimintamme kehittämisessä. Olemme sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti ja edistämään kaikissa toimissamme musiikintekijän etuja.

7 7 Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry 60 vuotta -juhlavuosi JUHLAVUODESTA YLEISESTI Juhlavuoden teemat ovat 1. musiikintekijyyden ydinviestien kertominen, 2. toiminnan näkyminen ja kuuluminen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 3. jäsenistön ja yhteistyökumppanien juhla. Juhlavuodelle kutsutaan arvojamme ja päämääräämme tukeva suojelija. JUHLAVUODEN OHJELMASUUNNITELMA Tekosyy-klubit Musiikkiteatteri Kapsäkissä (Helsinki; 7 kertaa) Tammikuu o MARS-tapahtuma Seinäjoella Paneelikeskustelu Tekosyy-klubi Maaliskuu o Tekosyy-klubi myös Tampereella o Arthur Fuhrmann -palkinnon jakaminen Toukokuu o Tutustumistilaisuus jäsenille yhdistyksen uusissa toimitiloissa Heinäkuu o SuomiAreena-tapahtuma Porissa, tarjoudumme keskusteluosallistujaksi Elokuu o Media&Message tapahtuma, tarjoudumme keskusteluosallistujaksi o Oulun Musiikkivideofestivaalit, tarjoudumme keskusteluosallistujaksi o Harpa Nordic Film Composer Days and Award - Elvis ry:n vetämä seminaaritapahtuma ja konsertti (yhteistyössä Espoo Ciné, Tapiola Sinfonietta, Suomen Säveltäjät ry, Music Finland, kaikki Pohjoismaiset tekijäjärjestöt) o Suomalaisen musiikintekijän päivä -konsertti Huvilateltassa yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa Lokakuu o Musiikki & Media, tarjoudumme keskusteluosallistujaksi o Helsingin Musiikkimessut, tarjoudumme keskusteluosallistujaksi o Elvis 60 vuotta juhlatilaisuus Finlandia-talolla Juhlatilaisuus jäsenille ja yhteistyökumppaneille o Tekosyy-klubi myös Jyväskylässä

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y.

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Hallituksen puheenjohtajalta Teoston ensimmäistä henkilökuntaa 1930-luvulla. 85 vuotta rakkaudesta musiikkiin K evättalvella 1928 Suomen

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus

Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus Suomen tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, joka sääntöjensä mukaan 1. edistää tietokirjallisuutta

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Suomen arvostelijain liitto (SARV) on eri taiteenalojen arvostelijain ammatillinen järjestö, jonka tarkoituksena on arvostelijain

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 68. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Tapio Tuomela Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 69. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Antti Auvinen Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola 30.6.2014 asti Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot