Vuoden 2009 yritysvastuuraportti. Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2009 yritysvastuuraportti. Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu."

Transkriptio

1 Vuoden 2009 yritysvastuuraportti Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu. Sitoutumisemme innovaatioihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen kattaa kaikki liiketoimintamme osa-alueet. Se takaa menestyksen ja määrittää yrityksen olemuksen. Liiketoimintakäytäntömme Ympäristö Monimuotoisuus Henkilöstömme Asiakkaat ja tavarantoimittajat Yhteisö Every connection is a new opportunity

2 Liiketoimintakäytäntömme Arvomme luovat toiminnallemme kehyksen ja standardit ja varmistavat, että menestyksemme pohjautuu rehellisiin ja oikeudenmukaisiin käytäntöihin. Tuemme tätä kehystä vahvoilla järjestelmillä, joilla suojaamme yritystämme liiketoiminnan riskeiltä ja suojelemme työntekijöidemme yksityisyyttä. Arvot ja eettisyys Arvot määrittävät, keitä olemme yksilöinä ja yrityksenä. Eettiset standardimme ovat korkeat, ja koulutamme työntekijöitämme toimimaan aina rehellisellä ja suoralla tavalla. Riskit ja liiketoiminnan jatkuvuus Olemme henkilöstöllemme ja asiakkaillemme vastuussa siitä, että toimintamme jatkuu kriisitilanteissa. Käytössämme on tehokkaat järjestelmät muun muassa taloudellisten ja toimintojen kestävyyteen liittyvien riskien tunnistamiseen, priorisointiin ja vaikutusten minimointiin. Yksityisyydensuoja Olemme sitoutuneet henkilötietojen ja arkaluontoisten tietojen suojaamiseen. Käytössämme on järjestelmät, joilla suojaamme yksityisyyden ja varmistamme tietoturvan sekä takaamme henkilöstöviestinnän luottamuksellisuuden arkaluontoisissa asioissa. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme Every connection is a new opportunity

3 Arvot Yritysvastuuta korostava lähestymistapamme perustuu yhteisiin arvoihin. Arvomme ovat toimineet yrityksen tukipilareina sukupolvien ajan, mutta arvojen määritelmät toki ovat vuosien saatossa kehittyneet. Vuosina suoritimme pääjohtajamme Murray Martinin johdolla työntekijätutkimuksen, jonka tulosten pohjalta määrittelimme arvomme uudelleen selkeästi ja ytimekkäästi. Arvomme ovat: Aseta asiakkaat etusijalle Keskitymme asiakkaidemme menestykseen Vastaamme asiakkaille nopeasti Luomme huomisen ratkaisuja Tee yhteistyötä Toimimme tasapuolisesti ja kohtelemme kaikkia arvostavasti Teemme yhteistyötä toistemme ja asiakkaidemme kanssa Kannustamme monipuolisia näkökantoja Tuemme paikallisia yhteisöjä Maailman eettisimmät yritykset Ethisphere Institute listasi Pitney Bowesin vuoden 2010 alkupuolella maailman eettisimpien yritysten listalle neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Ethisphere on johtava kansainvälinen tutkimuslaitos, joka keskittyy liiketoimintaetiikan, yritysten yhteiskuntavastuun, korruption vastustamisen ja kestävän kehityksen parhaisiin käytäntöihin. Tämän vuoden 100 voittajaa tulivat yli kymmenestä maasta. Ole innostunut Toimimme ripeästi Pyrimme tuloksiin ja iloitsemme menestyksestä Edistämme innovaatiota ja tuotamme ainutlaatuista lisäarvoa Ole vastuullinen Toteutamme lupauksemme ja sitoumuksemme Asetamme haasteellisia tavoitteita, mittaamme tulokset ja palkitsemme menestyksestä Toimi rehdisti Välitämme Toimimme oikein Huomioimme toimintamme seuraukset. Tiedotamme arvoistamme sisäisen viestinnän eri välineillä. Vuonna 2009 laajensimme kansainvälistä näkyvyyttämme: käänsimme ohjeet kahdeksalle kielelle ja otimme käyttöön uudet koulutusohjelmat Aasian ja Tyynenmeren alueella. Arvot käytännön työssä Joka viikko Pitney Bowesin työntekijät eri puolilla maailmaa saavat uuden esimerkin arvoista käytännön työssä yrityksen intranetin Inside PB -sivuilla. Tarinoiden sisältö vaihtelee, mutta kaikilla on yhteinen tavoite: osoittaa, että Pitney Bowesissa arvot eivät jää pelkäksi teoriaksi, vaan ne ovat kaiken toimintamme perusta. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 3

4 Eettisyys Teemme eettisiä päätöksiä päivittäin. Pyrkimyksemme on kertoa työntekijöille selkeästi heihin kohdistuvista odotuksista ja tarjota heille käytännön keinoja, joilla he saavat lisätietoja velvollisuuksistaan ja opastusta oman toimintansa linjaamiseen sekä työssä että vapaa-aikana Pitney Bowesin käytäntöjen ja laillisten suuntaviivojen mukaiseksi. Menettelytapaohjeet. Menettelytapaohjeemme eli Pitney Bowesin liiketoimintakäytäntöohjeet käsittelevät eettisiä ja säännöstenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat työntekijöihin, asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja yhteisöihin, joissa toimimme. Vahvistaaksemme sitoutumistamme eettiseen toimintaan ja lainsäädännön noudattamiseen olemme kytkeneet eettisyyttä koskevat standardit vuosittaiseen kehityskeskusteluun ja palkkaukseen. Osana vuosittaista kehityskeskustelua työntekijöitä arvioidaan sen mukaan, miten he ovat huomioineet eettisyyden toiminnassaan. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä päällikkötason ja ylimmän johdon toiminnan eettisyydestä vuosittain suoritettavassa työntekijöiden sitoutumista koskevassa kyselyssä. Koulutus. Työntekijöiden on osallistuttava vuosittain koulutukseen, joka käsittelee yrityksen jotakin käytäntöä tai standardia tai esimerkiksi asiakirjojen arkistointia tai kartellien tai korruption vastaista lainsäädäntöä. Etsimme riskialttiit alueet käyttämällä erilaisia analyysityökaluja ja suunnittelemme sitten ohjelmat riskien välttämiseen. Tarjoamme koulutusta seminaareissa, verkko- ja Webex-koulutuksissa sekä muilla menetelmillä niille työntekijöille, joilla ei ole tietokonetta käytössään. Neuvonta- ja raportointikanavat. Kannustamme työntekijöitä hakemaan neuvoja kohtaamiinsa eettisiin ongelmiin ja raportoimaan epäillyistä rikkomuksista. Ethics Help Line -puhelinpalvelumme on kolmannen osapuolen tuottama, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä käytettävissä oleva palvelu, jonka avulla työntekijät voivat raportoida väärinkäytöksistä nimettömänä ja useilla kielillä ilman vastatoimien pelkoa. Työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä Global Ethics & Business Practices -osastoon henkilökohtaisesti tai nimettömänä postitse, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia erityiseen sähköpostiosoitteeseen. Kaikki ilmoitukset mahdollisista käytännön tai lain rikkomuksista tarkistetaan ja tutkitaan tarvittaessa. Mikäli ilmoitus osoittautuu aiheelliseksi, ryhdytään asianmukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Mittarit. Seuraamme jatkuvasti eettisyyden ja säännösten noudattamisen ohjelmiamme niiden tehokkuuden parantamiseksi. Pitney Bowesilla on hyvä sijoitus FTSE Groupin tukemassa vastuullista investointia mittavassa FTSE4Good-indeksissä. FTSE arvioi indeksiin otettavissa yrityksissä pääasiassa lahjonnan ja korruption vastaisia käytäntöjä ja menettelytapoja. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 4

5 Riskit Käytössämme on rakenteeltaan selkeät, johdonmukaiset ja jatkuvat yrityksenlaajuiset riskinhallintaprosessit. Yrityksen riskinhallintajärjestelmä havaitsee ja priorisoi potentiaaliset liiketoimintariskit kuten taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskuntariskit. Seuraavaksi arvioidaan riskien todennäköisyys ja vakavuus sekä niiden minimointisuunnitelmien tila. Ylemmän johdon riskienvalvontalautakunta ja hallitus arvioivat havaitut riskit. Riskinhallintaprosessin arvioi itsenäisesti hallituksen tarkastuslautakunta. Tuloksena on riskejä koskeva strateginen lähestymistapa. Keskittymällä ongelmiin, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen, yritysjohto voi tasapainottaa riskit ja tulokset asianmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Sekä yritysjohdon, työntekijöiden että sidosryhmien intressit pyritään ottamaan huomioon. Viestintä ja riskien ymmärtäminen tulevat osaksi yrityskulttuuria, ja niiden ansiosta toimenpiteet ovat ennakoivia sen sijaan, että niillä korjattaisiin jo tapahtunutta. Liiketoiminnan jatkuvuus Liiketoiminnan jatkuvuuden ohjelmamme on linjassa riskinhallintaprosessin kanssa. Ohjelman ensisijainen tavoite on tukea jatkuvaa toiminnan jatkuvuuden suunnittelua ja arvioida tapahtumia, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus asiakkaisiin, resursseihin tai työntekijöihin. Olemme laatineet prosessit liiketoimintamme jatkuvuuden tukemiseen kriisiaikoina. Ydinhenkilöstömme ja sitoutuneiden liiketoimintayksiköidemme avulla pystymme vastaamaan tilanteisiin asianmukaisella tavalla. Koulutamme työntekijöitä, järjestämme harjoituksia ja arvioimme ohjelmaamme parannustarpeiden suhteen vuosittain. Yksityisyydensuoja Käsittelemme arkaluontoisia ja henkilökohtaisia tietoja, ja monet asiakkaistamme käyttävät tuotteitamme henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Meillä on virallinen hallintotapa, koulutusohjelmia, käytäntöjä ja säännöstenmukaisuuden arviointimenetelmiä yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyen. Maailmanlaajuiset käytäntömme, menettelytapamme ja standardimme kattavat yksityisyydensuojan ja tietoaineiston turvallisuuden, tietoturvan ja tietojen hyväksyttävän käytön. Erityisen arkaluontoisia tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskevat erikoiskäytännöt. Käytäntöjen rikkomustilanteiden tai potentiaalisten poikkeamien tutkintaa ja korjaamista varten on olemassa asianmukaiset menettelytavat. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 5

6 Ympäristö Olemme sitoutuneet vähentämään toimintojemme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutuksia kaikkialla maailmassa. Yrityksemme on ollut edelläkävijä energiaa säästävien tekniikoiden käyttöönotossa, käytettyjen tuotteiden kierrätyksessä ja ympäristövastuun edistämisessä asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa. Tuotteemme ja palvelumme lisäävät tehokkuutta ja vähentävät jätettä viestinnän koko elinkaaren aikana markkina-analyysistä asiakirjojen tuotantoon ja jakeluun. Toimimme useilla foorumeilla ja pyrimme korjaamaan väärinkäsityksiä postin ympäristövaikutuksista erityisesti verrattuna muihin kuluttajatoimintoihin. Työskentelemme yhdessä muiden yritysten, toimialan järjestöjen ja postilaitosten kanssa ympäristötutkimuksen kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen edistämiseksi. Kestävää viestintää Yrityksemme on sitoutunut edistämään yritysten kasvua tehokkaamman asiakasviestinnän avulla. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, joilla voidaan optimoida postin käyttö viestintäkanavana, minimoida toimituskelvottoman postin määrä, vähentää paperinkulutusta ja integroida fyysinen posti digitaaliseen mediaan monikanavaviestintää varten. Suunnittelemme energiatehokkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Energian säästäminen Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta toimipaikoissamme ja toiminnassamme. Mittaamme hiilijalanjälkeämme ja etsimme keinoja pienentää sitä. Edistämme ympäristövastuullisia käytäntöjä paperinhankinnassa ja painatuksessa. Saavutukset 2009 Raportti hiilipäästöistämme, tuotevastuusta ja kierrätysmäärästä. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö Every connection is a new opportunity

7 Kestävää viestintää Pitney Bowes on jo 90 vuoden ajan pyrkinyt edistämään yritysten kasvua tehokkaamman asiakasviestinnän avulla erityisesti postin, mutta kasvavassa määrin myös useiden kanavien, kuten verkko- ja mobiiliviestinnän avulla. Viime vuosina ympäristön huomiointi on noussut yritysten tärkeäksi menestystekijäksi eri puolilla maailmaa, ja olemme auttaneet asiakkaita täyttämään ympäristöä koskevat velvollisuutensa innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla, joilla postin käytön voi optimoida ja integroida osaksi laajempia viestintästrategioita. Tuotteidemme avulla asiakkaat voivat löytää parhaat potentiaaliset asiakkaat, virtaviivaistaa postitettavien lähetysten kehityksen ja tuotannon, kasvattaa tuottoja, hallinnoida kuluja, minimoida toimituskelvottoman postin määrän ja pienentää paperin kokonaiskulutusta. Olemme edelläkävijöitä myös järjestelmissä, joilla voi integroida fyysisen postin digitaalisen median kanssa, käyttää suojattuja verkkotapahtumia, vähentää asiakirjojen säilytysvaatimuksia ja mahdollistaa paperittomat työnkulut kaikenkokoisissa organisaatioissa. Markkinoinnin neuvonta Käytämme eri keinoja, kun neuvomme yrityksiä, hallintoa ja kuluttajia ympäristövastuullisten markkinointi- ja postituskäytäntöjen suhteen. Tämä Australian Pitney Bowesin esite sisältää käytännön vinkkejä, jotka auttavat yrityksiä tehostamaan markkinointiaan ja vähentämään samalla markkinoinnin ympäristövaikutuksia. Vuoden 2009 vuosikertomuksessa kerrottiin useista hiljattain julkaistuista tuotteista, jotka palvelevat sekä liiketoiminnan että ympäristöystävällisyyden tavoitteita samanaikaisesti. Muutamia esimerkkejä: IntelliJet -tulostusjärjestelmä, joka on kehitetty yhdessä HP:n kanssa, sallii kohdistettujen ja personoitujen markkinointiviestien tulostamisen suoraan tositteisiin ilman liitteiden käyttämistä. Se voidaan myös liittää Pitney Bowesin postitusjärjestelmiin erillisten tulostus- ja postitustoimintojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. AddressRightNow on verkkopohjainen osoitteidenhallintajärjestelmä, jolla osoitteet voi päivittää reaaliaikaisesti, jotta minimoidaan toimituskelvottoman postin määrä ja varmistetaan, että posti tavoittaa oikeat vastaanottajat. Kuvantamis- ja työnkulkuratkaisumme käyttää Kodakin tekniikkaa ja auttaa yrityksiä vähentämään paperin määrää ja tehostamaan tuottavuutta sisällön digitoinnilla. Se on osa Pitney Bowesin arkistojen ja tietojenhallinnan ratkaisua, joka nopeuttaa tietojen saatavuutta, auttaa aineettoman pääoman suojaamisessa ja vähentää tietoarkistojen ympäristövaikutuksia. Paikantamisratkaisuissamme yhdistyvät maantieteelliset ja väestötiedot sekä ennakoivat analyysit, jotta yritykset voivat kohdistaa tuotekehityksen, markkinoinnin ja liikkeiden sijainnit parhaiden potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin. Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu Oli käyttötarkoitus mikä tahansa, suunnittelemme tuotteet niin, että niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Ympäristönäkökohdat huomioidaan tuotteen suunnittelussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuonna 1991 julkaistun Design for Environmental Quality (DfEQ) (Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu) -ohjelmamme puitteissa. Clean Up Australia -siivouspäivä Joka vuosi sadattuhannet australialaiset keräävät yhdessä roskia ja siivoavat ympäristöä Clean Up Australia -siivouspäivänä. Tänä vuonna vapaaehtoisten joukossa oli Pitney Bowes Business Insight -toimistojen henkilöstöä Sydneystä ja Brisbanesta sekä kuvassa näkyvä Melbournen ryhmä. Ohjelmassa on viimeisten 20 vuoden aikana kerätty yli tonnia roskia 24 miljoonan työtunnin aikana. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 7

8 Sen jälkeen, kun otimme vuonna 1996 yhteyttä ympäristövirastoon (EPA) uuden Energy Star -luokan luomiseksi kuvantamislaitteille, olemme tuoneet markkinoille valikoiman Energy Star -hyväksyttyjä postitusjärjestelmiä. EPA korotti vaatimustasoaan vuonna 2009 ja olemme huomioineet uudet vaatimukset uusissa tuotteissamme, kuten hiljattain julkaistussa Pitney Bowes Connect+ -tuotteessa. DfEQ-ohjelmamme ansiosta olemme myös pystyneet noudattamaan muita Yhdysvaltain säädöksiä ja kansainvälisiä määräyksiä ja poistamaan tuotteistamme vaarallisia aineita. DfEQ-ohjelman mukaisesti sähköisten komponenttien on noudatettava Euroopan unionin RoHS-direktiiviä tiettyjen haitallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja WEEEdirektiiviä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Vuonna 2008 aloimme edellyttää tavarantoimittajiltamme ja asiakkailtamme kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskevan REACH-direktiivin noudattamista. Tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys Pitney Bowesilla on pitkät perinteet tuotteiden uusioimisesta ja kierrätyksestä. Yli 95 prosenttia kaikista postituslaitteiden komponenteista suunnitellaan kierrätettäviksi, ja lähes kaikki postimaksukoneet ja noin 85 prosenttia postitustuotteistamme palautuu meille. Vuonna 2009 kierrätimme yli 2,9 miljoonaa kiloa materiaaleja, kuten kuparia, alumiinia, terästä, muovia, pahvia ja paperia tuotteiden palautusjärjestelmän avulla (Yhdysvalloissa ja Kanadassa). Palautetut laitteet, joita ei voi käyttää uudelleen, lähetetään hyväksytyille kierrätyskumppaneillemme. Alan johtoasema Yrityksemme tunnetaan postitustoimialan ympäristöjohtajana. Työskentelemme yhdessä muiden yritysten, toimialan järjestöjen ja postilaitosten kanssa ympäristötutkimuksen kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen edistämiseksi. Julkaisemme säännöllisesti tutkimuksia ja osallistumme foorumeihin, joilla asiakkaille ja kuluttajille kerrotaan postin ympäristövaikutuksista ja oikaistaan väärinkäsityksiä postin tehokkuudesta muihin kuluttajatoimintoihin verrattuna. Julkaisuihimme kuuluvat seuraavat: The Truth About Green, tutkimus toimista, joilla postittajat voivat suojella ympäristöä ja omaa toimialaansa The Environmental Impact of Mail: A Baseline The Greening of Government White Paper Olemme myös toimineet aktiivisesti toimialalla muun muassa Yhdysvaltain postilaitoksen ympäristöasioiden erikoisryhmässä (USPS Greening of the Mail Task Force), suoramarkkinointijärjestön (DMA) ympäristö- ja yhteiskuntavastuun komiteassa, postifoorumeilla sekä postin asiakasneuvostoissa. Energian säästäminen Suunnittelemme energiatehokkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta toimipaikoissamme ja toiminnassamme. Mittaamme hiilijalanjälkeämme ja etsimme keinoja pienentää sitä. Edistämme ympäristövastuullisia käytäntöjä paperinhankinnassa ja painatuksessa. Hiilijalanjälki Vuonna 2007 määritimme perustason omalle hiilijalanjäljellemme World Resources Institute -laitoksen standardin avulla. Julkaisemme hiilijalanjälkemme kansainvälisen Carbon Disclosure Project (CDP) -hankkeen kautta. Teemme myös yhteistyötä ulkopuolisen konsultin kanssa hiilipäästöjemme keräämiseen ja ilmoittamiseen liittyvien menetelmien tarkistamisessa ja arvioinnissa. Prosessin odotetaan valmistuvan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Pitney Bowes auttoi Earthsensea arvioimaan ympäristöystävällisimmät osavaltiot New Yorkin Syracusessa toimiva Earthsense on tehnyt Pitney Bowes Business Insight -analyysityökaluilla vuosittaisen listansa Yhdysvaltain kymmenestä parhaasta osavaltiosta asukkaiden ympäristöystävällisyyden perusteella. Earthsensen mukaan sen Eco-Insights Survey -tutkimus voi auttaa yrityksiä tarkentamaan tuotekehityksen kohdistusta ja tehostamaan vihreiden tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Pitney Bowesin ympäristöinnovaatioiden aikajana 1944 Asset Return Program 1991 Design for Environmental Quality 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project -hanke 2008 Eco-Patent Commons, maailman pääkonttorin remontti 2009 Yritysvastuuraportti ja mittarit Coalition for Energy and Environmental Leadership in Leased Space -ryhmä Vuoden 2010 alussa Pitney Bowes sekä DuPont, IBM, Fluor ja Switzer Group perustivat ryhmän, jonka tavoitteena on lisätä edullisten, energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten vuokratilojen saatavuutta. Ryhmä on koonnut ympäristöasioihin liittyvän tarkistuslistan ja sopinut käyttävänsä sitä osana tulevia vuokraneuvotteluja ja sopimusten uusimisia. Yhdessä ryhmän jäsenillä on yhteensä yli 2,3 miljoonaa neliömetriä kaupallista tilaa pelkästään Yhdysvalloissa. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 8

9 Kulutuksen vähentäminen Pitney Bowes on sitoutunut tekemään kaikista toiminnoistaan ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia. Eri toimintojen yhteinen energiaerikoisryhmämme on tiedottanut työntekijöille energiansäästöön liittyvistä asioista ja tuonut huomattavia vähennyksiä sähkönkulutukseen. Vuoden 2009 loppuun mennessä vähensimme sähkönkulutustamme yli 8 miljoonalla kilowattitunnilla vuoden 2007 perustasosta. Säästimme samalla 1,4 miljoonaa dollaria ja pienensimme hiilijalanjälkeämme hiilidioksiditonnilla. Energiansäästöaloitteisiin lukeutuvat valaistusjärjestelmien parantaminen, LVI-järjestelmien ohjauksen tehostaminen, tehokkaampien jäähdyttimien, kuljettimien ja tietokonenäyttöjen hankkiminen sekä liiketunnistimien käyttäminen valojen sammuttamiseen vähän käytetyissä tiloissa. Olemme Green Power Market Development Group -ryhmän perustajajäsen. Ryhmä edistää yhteistyössä Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) kanssa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämistä ja hankkimista. Vuodesta 2003 lähtien olemme ostaneet uusiutuvan energian sertifikaatteja (REC), joilla tuemme ympäristöystävällisiä energiamuotoja kuten aurinko-, tuuli- ja biomassaenergiaa. Tähän mennessä REC-sertifikaattimme ovat tuottaneet yli tonnin vähennykset CO 2 :ta. Vuonna 2009 ostamiemme Green-e REC -sertifikaattien avulla vähensimme CO 2 -päästöjä tonnia. Eco Lighthouse -hyväksyntä Pitney Bowes Norjalle Norjan ympäristöministeriön rahoittamaneco-lighthouse -ohjelman tavoitteena on auttaa norjalaisia yrityksiä pienentämään ympäristövaikutuksiaan, leikkaamaan kulujaan ja hyötymään asemastaan ympäristövastuullisina yrityksinä alakohtaisen hyväksynnän ja testauksen avulla. Pitney Bowes Norja sai vuonna 2009 Eco Lighthouse -hyväksynnän, koska se on sitoutunut käytännöllisiin, käyttäjäystävällisiin ja ympäristövastuullisiin ratkaisuihin. Jätehuolto ja kierrätys Vuodesta 1996 saakka Pitney Bowes on osallistunut Yhdysvaltain ympäristöviraston WasteWise-aloitteeseen. Kyseessä on vapaaehtoisohjelma, joka pyrkii vähentämään jätteen määrää, lisäämään kierrätystä ja edistämään kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden valmistamista ja hankkimista. Olemme mukana aloitteessa kaikissa päätoimipaikoissamme Yhdysvalloissa, kahdessa suurimmassa toimipaikassamme Kanadassa ja suurimmassa toimistorakennuksessamme Harlow'ssa Isossa-Britanniassa. Vuosien mittaan olemme saaneet yhdeksän ympäristöviraston tunnustuspalkintoa mukaan lukien Program Champion- ja Partner of the Year -palkinnot. Vuonna 2008 yrityksemme pääsi kierrätystoiminnan ansiosta WasteWise Hall of Fameen. Puutuotteiden hankinta ja kestävä metsänhoito Postin ja asiakirjanhallinta-alan johtavana yrityksenä olemme sitoutuneet käyttämään paperia ja pahvia vastuullisesti ja suojelemaan maailman luonnonvaroja. Tuemme kestävää metsänhoitoa ja erilaisia sertifiointiohjelmia, joita hallinnoivat esimerkiksi Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association sekä Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Olemme tehneet yrityksen sisällä perustason analyysin kestävien ja kierrätettyjen materiaalien käytöstä ja olemme luomassa mittareita, joilla lisätään paperin ja pahvin hankkimista yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen luonnonvarojen hallintaan. Julkisissa painetuissa materiaaleissa, tuoteluetteloissa ja suoramainontamateriaaleissa on niiden kierrättämiseen kannustava Recycle Please (Kierrätä, kiitos) -merkki. Maailmanlaajuinen ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä Toimiva ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä (Environment, Health and Safety, EHS) edellyttää selkeästi määriteltyjä käytäntöjä, jotka pohjautuvat ydinarvoihimme. Vuonna 2009 julkaisimme uuden integroidun, maailmanlaajuisen EHS-käytännön, joka vahvistaa vastuullisuutta ja kannustaa EHS-kysymysten aktiiviseen hallintaan koko yrityksen laajuisesti. Uudessa käytännössä luonnostellaan sitoumuksemme tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksen pienentämiseen, tapaturmien estämiseen ja jokaisen työntekijän vastuuseen asianmukaisten työterveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevien käytäntöjen noudattamisessa. Vuoden 2009 loppuun mennessä olimme myös julkaisseet tai päivittäneet 34 maailmanlaajuista teknistä standardia uuden käytännön tukemiseksi. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 9

10 Saavutukset 2009 Suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt kivihiilitonneina * Kumppanuudet, tunnustukset ja palkinnot World Environmental Center Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force Suorat CO 2 e-päästöt/miljoonan dollarin tuotto 4,56 3,67 7,65* Epäsuorat CO 2 e-päästöt/miljoonan dollarin tuotto 12,12 11,8 14,6 Kasvihuonekaasupäästöt lattiatilan yksikköä kohden (tonnia CO 2 /ft 2 ) 0,01 0,01 0,02 Kierrätetty/estetty jäte paunaa vuodessa (vain Yhdysvallat) Kierrätetty/estetty jäte vuodessa vältetyt kivihiilitonnit 3 783, ** Kierrätetty/estetty jäte vuodessa vältetyt kivihiilitonnit/miljoonan dollarin tuotto Tuotteiden kierrätys kumulatiivista paunaa (vain Yhdysvallat ja Kanada) 0, , , * Kasvu yhtiön hiilipäästöjen luokassa 1 ja 2 on seurausta tehokkaammasta tietojenkeruusta ulkomaisista tuotantolaitoksista. Nämä tiedot hyväksytään osana kolmannen osapuolen suorittamaa hyväksyntäprosessia ja työ valmistuu lokakuun alussa * * MTCE:n kasvu vältetty pääosin lisäämällä huomattavasti paperin kierrätystä. (MTCE = kivihiilitonni) (CO 2 e = hiilidioksidiekvivalentti) Connecticut Green Business -palkinto Tammikuussa 2010 Connecticut Business News Journal -lehti antoi Pitney Bowesille Connecticut Green Business -palkinnon yritysluokassa ja mainitsi yrityksen pitkäaikaisen sitoutumisen ympäristönsuojeluun ja huomattavan vähennyksen sähkönkulutuksessa yrityksen energiaerikoisryhmän ansiosta. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 10

11 Monimuotoisuus Monimuotoisuus ja osallistavuus Osallistavuus auttaa meitä hyötymään monimuotoisuudesta, sillä se luo avoimuuden, kunnioituksen ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirin, jossa erilaiset ajatukset ja kokemukset lisäävät liiketoiminnan arvoa. Monimuotoisuutemme ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita paremmin, saamme yhteyden maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja pystymme rekrytoimaan ja sitouttamaan huippulahjakkaita työntekijöitä. Monimuotoisuuden hallintaan on meillä olemassa strateginen lähestymistapa, jossa kokonaisvastuu on hallituksella ja pääjohtajalla. Liiketoimintayksiköiden johtajat ja heidän päällikkötason alaisensa ovat vastuussa monimuotoisuusaloitteiden menestyksestä omissa yksiköissään. Jokainen yksikkö laatii omat suunnitelmansa ja tavoitteensa monimuotoisuuden arvostamiselle ja hyödyntämiselle. Nämä suunnitelmat kytketään vuorostaan työntekijöiden suoritusvaatimuksiin, joihin perustuvaa eri liiketoimintayksiköiden menestymistä pääjohtaja ja hallitus arvioivat. Ylemmän johdon palkkaus on sidoksissa monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen. Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme. Monimuotoisuuden ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita, olemme yhteydessä maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja löydämme parhaat kyvyt ja tavarantoimittajat. Lähestymistavassamme on neljä ulottuvuutta: Edustavuus: Valvomme työvoimamme koostumusta ja pyrimme siihen, että se edustaa yrityksen sijaintipaikkojen monimuotoisuutta Rekrytointi: Teemme yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kuten naisinsinöörejä ja afroamerikkalaisia insinöörejä edustavien järjestöjen kanssa monimuotoisuutta vahvistavien työntekijöiden palkkaamiseksi Sitouttaminen: Tarjoamme verkkoseminaareja, verkostoitumistapahtumia, puhujatapahtumia sekä konferensseja kehittääksemme monimuotoista henkilöstöä Johtajuus: Ylemmällä johdolla on tärkeä rooli seminaari- ja verkostoitumisohjelmissamme. Johtamisen kehittämisohjelmamme tarjoaa naispuolisille ja vähemmistöryhmiä edustaville avainhenkilöille työkaluja taitojen kehittämiseen, kokemuksen hankkimiseen omaa alaansa laajemmin sekä näkyvyyden parantamiseen yrityksen ylemmässä johdossa. Kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvosto Vuonna 2007 perustetussa neuvostossa on edustajia yrityksen kaikilta aloilta ja toiminta-alueilta, ja edustajien tavoitteena on luoda yhteisöllisempi työympäristö koulutuksen, johdon esimerkin, tunnustusten ja viestinnän avulla. Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus Every connection is a new opportunity

12 Neuvosto järjesti vuonna 2009 muun muassa seuraavat tapahtumat: Tapahtuman naisille, aiheena naisiin kohdistuvat vaatimukset työelämässä ja kotona. Esiintyjiin ja osallistujiin kuului muun muassa Pitney Bowesin ylemmän johdon naisjäseniä, naisjohtajia eri puolilta Eurooppaa ja Catalyst Organisation -järjestön edustajia. Ison-Britannian Harlow'ssa järjestettiin 536 osallistujalle teatterin keinoin koulutus monimuotoisuudesta, johon kuului myös koulutuksen jälkeinen kysely. Koulutus perustui Ranskassa vuonna 2008 käynnistettyyn ohjelmaan. Kansainväliset Diamond Award -palkinnot tunnustuksena monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisestä. Tänä vuonna voittajia oli 6 kolmesta maasta. Ehdokkaita oli 45 10:stä maasta. Neuvosto arvioi myös tusinan verran vuoden 2009 PB Impact Award- palkinnon ehdokkaita monimuotoisuuden ja osallistavuuden saavutusten suhteen. Alueelliset esitykset liiketoimintajohtajille monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen liittyvän työntekijäkyselyn tuloksista, joissa nähtiin muiden alueiden ja yksiköiden reagointi haasteisiin. Työntekijäfoorumit monimuotoisuudesta ja osallistavuudesta Pohjoismaissa Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2009 Pitney Bowes ja sen työntekijät saivat tunnustusta monilta järjestöiltä menestyksestä monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisessä. Muutamia esimerkkejä: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine ja Hispanic Network Magazine Vammaisten huomiointi työpaikalla, Top 50, Careers & the disabled Magazine Esimiestason monimuotoisuus, Top 50, DiversityMBA Magazine Monimuotoisimmat yritykset, Top 40, Black Enterprise Parhaat työnantajat, Top 100, Savoy Professional Monimuotoisin yritys/careers in Engineering & Information Technology Innovaatiot, Profiles in Diversity Journal Lisäksi viisi Pitney Bowesin työntekijää sai henkilökohtaista tunnustusta Hispanic National Bar Associationilta, National Urban Fellowsilta, DiversityMBA- ja Women of Color -lehdiltä ja Hispanic Association of Corporate Responsibility -järjestöltä. INROADS-kykyhanke Pitney Bowes on työskennellyt vuodesta 1987 INROADS, Inc. -yrityksen kanssa kyky- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tukemalla vähemmistöjä edustavia kyvykkäitä nuoria ja kouluttamalla heitä yritystoiminnan ja yhteisöjen johtotehtäviin. INROADS-ohjelmaan voivat hakea high school- ja collegeopiskelijat. Valituiksi tulleet saavat uraohjausta sekä harjoitteluja kesätyöpaikkoja, jotka saattavat jatkua vakituisena työsuhteena valmistumisen jälkeen. Pitney Bowesin INROADS-ohjelma on tarjonnut uramahdollisuuksia harjoittelijoille rahoituksen, markkinoinnin, viestinnän, suunnittelun, tekniikan, tietotekniikan ja henkilöstöhallinnon aloilla. Viimeisten kolmen vuoden aikana Pitney Bowes on tukenut yli 50:ttä collegetason opiskelijaa. Vuonna 2010 tavoitteenamme on palkata yli puolet kesäharjoittelijoista vakituiseen työsuhteeseen. Women s LeadershipConference -verkkoseminaarit Pidimme vuonna 2009 vuoden 2008 Women s Leadership Conference -tapahtumaan perustuneen kolmen verkkoseminaarin sarjan, jossa esiteltiin Pitney Bowesin ja ulkoisten kumppaniyritysten naisjohtajia. Jokaisen 60 minuutin esityksen aikana työntekijöillä eri puolilta yritystä oli mahdollisuus osallistua keskusteluihin, rakentaa ammatillisia verkostoja ja tutustua uramahdollisuuksiin. Vuonna 2009 osallistujia oli yhteensä yli 800. PB: ssä voin olla oma itseni sai FAN-palkinnon PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma voitti palkinnon parhaana henkilöstöhallinnon ja kestävän kehityksen ohjelmana vuoden 2009 FAN-messuilla Pariisissa. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) järjestää merkittävät kansainväliset messut asiakirjanhallinnan asiantuntijoille. Vuonna 2007 käynnistynyt PB: ssä voin olla oma itseni -ohjelma on maailmanlaajuinen tiedotusohjelma, josta vastaa kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvostomme. Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 12

13 Tavarantoimittajien monimuotoisuus Jotta voimme maksimoida mahdollisuutemme innovaatioihin ja prosessien parannuksiin koko toimitusketjussa, työskentelemme säännöllisesti parhaiden monimuotoisuutta edistävien toimittajien kanssa. Yhteistyön avulla voimme myös vahvistaa sitoutumistamme monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen. Odotamme kaikkien tavarantoimittajien noudattavan asettamiamme tuotteiden ja palvelujen laatukriteereitä sekä saavuttavan kustannuksiin, laatuun ja toimituksiin liittyvät tavoitteet. Halutessaan kumppaniksemme monimuotoisilla yrityksillä on oltava sertifiointi jostakin seuraavista järjestöistä: National Minority Supplier Development Council (NMSDC) Women s Business Enterprise National Council (WBENC) Small Business Administration (SBA) Association for Service Disabled Veterans (ASDV) Hyväksymme myös paikallis- ja osavaltiotason sertifioinnit. Tuemme kansallisia monimuotoisuutta edistäviä järjestöjä yritysjäsenyyksin. Yrityksemme kuuluu National Minority Supplier Development Counciliin, National Veteran-Owned Business Associationiin ja Women s Business Enterprise National Counciliin, jossa yrityksemme epäsuorien hankintojen varapääjohtaja on varapuheenjohtaja. Toimimme myös aktiivisesti NMSDC:issa ja WBENC:issa alueellisella tasolla. Toimittajat voivat rekisteröityä ottamalla yhteyttä tavarantoimittajien monimuotoisuudesta vastaavaan osastoon osoitteessa tai ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 13

14 Saavutukset 2009 Monimuotoisuus ja osallistavuus (vain Yhdysvallat) 2009 % työvoimasta: vähemmistöryhmien edustajia 43 %, naisia 43 % % yrityksen hallituksesta: vähemmistöryhmien edustajia 31 %, naisia 23 % Palkinnot ja tunnustukset Best Employer for Healthy Lifestyles Platinum Award Tavarantoimittajien monimuotoisuus Vuonna 2009 Pitney Bowes työskenteli monimuotoisuutta edistävän yrityksen kanssa yrityksen hankintatietojen järjestämiseksi ja toimittajien jakamiseksi seuraaviin luokkiin: vähemmistö, nainen, veteraani, sotainvalidi tai pienyritys. Pyrimme myös varmistamaan, että oikeita luokkia käytettiin laskelmissamme. Seuraavalla sivulla näkyvät prosenttiosuudet kuvastavat näitä muutoksia. Monimuotoisten yritysten osuus tavarantoimittajista: 2009: 6,0 % 2008: 4,7 % 2007: 4,9 % Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 14

15 Henkilöstömme Sitoutuminen ja kehittyminen Sitoutuneet työntekijät ovat olennainen tekijä yrityksen menestymisessä, ja sitoutumisen kehittäminen on ensisijainen tavoitteemme. Pyrimme sitouttamaan työntekijöitämme haastavilla työtehtävillä, urakehitysmahdollisuuksilla ja ohjelmilla, jotka edistävät henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä. Monimuotoisuus ja osallistavuus Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme. Monimuotoisuuden ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita, olemme yhteydessä maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja löydämme parhaat kyvyt ja tavarantoimittajat. Turvallisuus Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja tähtäämme tapaturmista vapaan työpaikan kehittämiseen. Teemme jatkuvasti työtä vaaratekijöiden kontrolloimiseksi ja poistamiseksi ja pidämme työntekijöitämme vastuussa turvallisuusmääräysten noudattamisesta. Terveys ja hyvinvointi Tiedämme, että terveydestään huolehtivat työntekijät ovat muita onnellisempia ja tuottavampia, ja heidän terveydenhuoltokulunsa ovat matalammat. Tarjoamme vaivattoman ja edullisen terveydenhuollon sekä erilaisia ohjelmia, joiden avulla työntekijät perheineen voivat parantaa elintapojaan. Saavutukset 2009 Raportti monimuotoisuudesta, osallistavuudesta ja työturvallisuudesta. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme Every connection is a new opportunity

16 Sitoutuneisuus Sitoutuneet työntekijät ovat elintärkeitä yrityksen menestykselle. Sitoutuneet työntekijät tulevat töihin mielellään. Heistä hehkuu myönteisyys, he saavuttavat tai ylittävät tavoitteensa, ovat vähemmän poissa ja heille sattuu vähemmän työtapaturmia kuin muille. Yrityksemme hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Murray Martin on nostanut sitoutuneen työvoiman luomisen yhdeksi yrityksen päätavoitteista. Pyrimme sitouttamaan työntekijöitämme haastavilla työtehtävillä, urakehitysmahdollisuuksilla ja ohjelmilla, jotka edistävät henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä. Kannustamme vuoropuheluun, pyydämme palautetta ja mittaamme sitoutuneisuutta erilaisin keinoin verkossa ja verkon ulkopuolella. Annamme tunnustusta erityisen sitoutuneille esimiehille ja tiimeille esittelemällä heidän toimintaansa sisäisessä uutiskirjeessämme, konsernin kokouksissa sekä pyytämällä heitä vetämään sitoutumista ja viestintää koskevia koulutuksia. Yksi kanava sitoutumisen edistämiseen Yhdysvalloissa on PB Voice, intranetsivusto, jossa työntekijät voivat lähettää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia erilaisista aiheista. Lisäksi PB Voice -kumppanimme ylläpitävät paikallisia keskustelufoorumeita ja järjestävät kyselyitä tietyille työntekijäryhmille. Vuonna 2009 otimme käyttöön kaksi muuta maailmanlaajuista verkkofoorumia: Yammer on kattava ja vapaamuotoinen sosiaalisen verkostoitumisen väline, joka edistää yhteistyötä ja jonka avulla työntekijät voivat vaihtaa kokemuksia erilaisista tehtävistä. Ensimmäisen vuoden aikana työntekijää lähetti yli Yammer-viestiä. IdeaNet julkaistiin vuoden 2009 alussa osana uutta työntekijöiden innovaatioohjelmaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää innovaatiokulttuuria koko yrityksen panostuksella. IdeaNet-haasteet luovat uusia ideoita ja tuottavat toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä kasvua ja kehitystä. Vuonna 2009 julkaistiin 32 IdeaNet-haastetta. Tuloksena oli yli ideaa työntekijöiltä 23 maasta. Yli 500 näistä ideoista on otettu käyttöön yrityksessä joko tuotteen tai prosessin parannuksena tai kehiteltävinä uusina tuotteina. Pyydämme työntekijöiltä palautetta myös Pitney Bowesin maailmanlaajuisessa työntekijäkyselyssä, joka on luottamuksellinen ja saatavilla 18 kielellä. Kysely kattaa kokonaissitoutuneisuuden, toiminnan suunnittelun ja esimiesten tehokkuuden ja keskittyy sitoutumista lisääviin seikkoihin, kuten kehittymiseen, palkitsemiseen, tulevaisuuden visioihin ja viestintään. Monivalintakysymyksiin vastaamisen lisäksi työntekijät voivat antaa yksityiskohtaista palautetta luottamuksellisten kirjallisten kommenttien avulla. Vastausprosentti on tyypillisesti High Engager/Triple Crown -voittajat Joka vuosi arvioimme esimiehiä kolmella mittarilla, jotka liittyvät aktiivisuuden lisäämiseen työntekijöiden keskuudessa. Kaikilla alueilla parhaaseen neljännekseen päässeet saavat High Engager/Triple Crown -palkinnon. Kaikkien kolmen alueen voitolla pyritään tukemaan muita esimiehiä. Hiljattain esitetyssä podcast-lähetysten sarjassa kerrottiin parhaista käytännöistä, joita haastatellut sitoutuneet työntekijät olivat käyttäneet menestyksekkäästi. Näistä mittareista ja työkaluista on hyötyä myös vähemmän sitoutuneiden ryhmien esimiesten löytämiseen ja auttamiseen. Pitney Bowes Business Insightin ohjelmistokehitystiimeillä on käytettävissään uusi resurssi: scrum-kokoukset. Scrum on iteratiivinen ja vaiheittainen työskentelytapa, jossa tiimit kokoontuvat lyhyiksi ajoiksi yhteen purkamaan haasteet pienemmiksi osioiksi, jotka voidaan käsitellä nopeasti, jolloin asiakkaat näkevät edistymisen työn edetessä. Scrumien käyttö on lisääntynyt nopeasti. Joulukuussa 2009 pidettiin koko organisaation ensimmäinen maailmanlaajuinen PBBI Scrum -kokoontuminen, jossa jaettiin tietoa ja rakennettiin tukiverkostoa scrumin käyttäjille. Hyödynnämme kyselyn vastauksia uusien työkalujen kehittämisessä ja esitettyjä ongelmia koskevien toimintasuunnitelmien laatimisessa. Kyselytulosten pohjalta luotuja innovaatioita ovat mm. ylemmän johdon maailmanlaajuiset viikkotiedotteet, suorituskyvyn hallintaan ja seuraajien valintaan liittyvien prosessien parannukset sekä lukuisat koulutusohjelmat. Yksi sitouttamisen työkaluista on Agile Work -ohjelma, jonka tavoitteena on hyödyntää mobiilitekniikoita, helpottaa työntekijöiden tehokasta työskentelyä eri paikoissa (muun muassa yhteistyötiloissa, asiakkaiden tiloissa, lentokentillä ja kotona) sekä laskea maailmanlaajuisia kiinteistökuluja. Connecticutissa sijaitsevan pääkonttorin remontissa vuonna 2008 perinteiset työpisteet korvattiin yhteistyötiloilla. Siksi vuoden 2009 pilottiohjelmaamme valittiin Fairfieldin piirikunta Connecticutista. Ohjelman suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon tarvittavien mobiilityökalujen tyyppi, mahdolliset vaikutukset liiketoimintaprosesseihin, infrastruktuuriin ja henkilöstökäytäntöihin sekä koko organisaatiota koskevien työkulttuurin muutosten hallinta. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 16

17 Pilottiohjelmaan osallistuneiden 140 työntekijän palaute oli myönteistä. Yli 80 prosenttia osallistujista oli sitä mieltä, että ohjelma teki heistä tuottavampia, ja esimiehet puolestaan eivät havainneet kielteisiä vaikutuksia tuottavuuteen. Lisäksi 89 prosenttia osallistujista kertoi, että ohjelma sai heidät näkemään yrityksen myönteisemmin ja 98 prosenttia totesi, että ohjelma paransi tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Ohjelma myös pienensi osallistujien hiilijalanjälkeä poistamalla keskimäärin 123 kilometriä työmatkoja työntekijää kohden viikossa. Pilottiversion menestyksen ansiosta laajennamme Agile Work -ohjelmaa vuonna Kehittyminen Palkkaamme lahjakkaita työntekijöitä, kannustamme heidän kasvuaan ja tarjoamme heille mahdollisuuden kehittää itseään ja Pitney Bowesia. Meille työntekijöiden kehittäminen on kumppanuutta työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, ja henkilöstöhallinnon organisaatiomme tukee tätä vahvasti. Helmikuussa 2010 Training-lehti sijoitti Pitney Bowesin Training Top 125 -listalleen toisena peräkkäisenä vuotena. Olimme sijalla 42, eli sijoitus oli parantunut edellisen vuoden sijasta 82. Vuosittaiselle listalle pääsevät Yhdysvalloissa toimivat yritykset, jotka panostavat työntekijöiden koulutuksen ja kehittämiseen. Yrityksemme arvot ovat keskeisiä oppimisen ja kehittymisen filosofiassamme. Olemme määrittäneet arvojemme pohjalta työntekijöiden perusominaisuuksia. Ensimmäisestä työpäivästä alkaen uransa loppuun asti Pitney Bowesin työntekijöitä kannustetaan kantamaan vastuuta omasta urakehityksestään ja hyödyntämään koulutus- ja kehittämisohjelmia. Työntekijät määrittävät yhdessä esimiestensä kanssa vuosittain suoritustavoitteensa ja -päämääränsä, tunnistavat omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa sekä laativat kehityssuunnitelman, jonka avulla he laajentavat nykyisiä taitojaan ja hankkivat uusia. Työntekijöiden kehittäminen on monimuotoista, kuten työssä tapahtuvaa koulutusta ja työnkiertoa, valmennusta ja työntekijöiden mentorointia, sisäisiä koulutusohjelmia sekä verkkomateriaaleja. Osallistumme myös työhön liittyvän korkeakoulutuksen kustannuksiin. Johtamisen kehittäminen on jatkuva tavoite. Pyrimme havaitsemaan johtajatyypit jo varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan heille menestymiseen tarvittavat tiedot ja kokemuksen. Tarjoamme kattavia johtamisen, viestinnän ja suorituksenhallinnan koulutusratkaisuja, joihin kuuluvat muun muassa uusien esimiesten peruskoulutus, erikoiskurssit kokeneille päällikköasemassa oleville ja johtotason koulutusohjelmat. Järjestämme myös yksilöille tai ryhmille räätälöityä koulutusta esimerkiksi uransa alussa oleville huipputyöntekijöille ja lahjakkaille vähemmistöryhmien edustajille. Monimuotoisuus ja osallistavuus Pitney Bowesilla monimuotoisuus kattaa kaikki erilaisuuden muodot. Osallistavuus auttaa meitä hyötymään monimuotoisuudesta, sillä se luo avoimuuden, kunnioituksen ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirin, jossa erilaiset ajatukset ja kokemukset lisäävät liiketoiminnan arvoa. Monimuotoisuutemme ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita paremmin, saamme yhteyden maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja pystymme rekrytoimaan ja sitouttamaan huippulahjakkaita työntekijöitä. Monimuotoisuuden hallintaan on meillä olemassa strateginen lähestymistapa, jossa kokonaisvastuu on hallituksella ja pääjohtajalla. Liiketoimintayksiköiden johtajat ja heidän päällikkötason alaisensa ovat vastuussa monimuotoisuusaloitteiden menestyksestä omissa yksiköissään. Jokainen yksikkö laatii omat suunnitelmansa ja tavoitteensa monimuotoisuuden arvostamiselle ja hyödyntämiselle. Nämä suunnitelmat kytketään vuorostaan työntekijöiden suoritusvaatimuksiin, joihin perustuvaa eri liiketoimintayksiköiden menestymistä pääjohtaja ja hallitus arvioivat. Ylemmän johdon palkkaus on sidoksissa monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen. UK National Training Award -palkinto Harlow'ssa Essexissä toimiva Pitney Bowes Limited sai vuoden 2009 UK National Training Award (NTA) -palkinnon Englannin itäisellä alueella. NTA on tärkein Isossa- Britanniassa jaettava koulutukseen liittyvä palkinto. Vuoden 2009 palkinnolla annettiin tunnustusta myynnin Mail Creation Accreditation -koulutusohjelmalle. INROADS-kykyhanke Pitney Bowes on työskennellyt vuodesta 1987 INROADS, Inc. -yrityksen kanssa kyky- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tukemalla vähemmistöjä edustavia kyvykkäitä nuoria ja kouluttamalla heitä yritystoiminnan ja yhteisöjen johtotehtäviin. INROADS-ohjelmaan voivat hakea high school- ja collegeopiskelijat. Valituiksi tulleet saavat uraohjausta sekä harjoitteluja kesätyöpaikkoja, jotka saattavat jatkua vakituisena työsuhteena valmistumisen jälkeen. Pitney Bowesin INROADS-ohjelma on tarjonnut uramahdollisuuksia harjoittelijoille rahoituksen, markkinoinnin, viestinnän, tekniikan, tietotekniikan ja henkilöstöhallinnon aloilla. Viimeisten kolmen vuoden aikana Pitney Bowes on tukenut yli 50:ttä collegetason opiskelijaa. Vuonna 2010 tavoitteenamme on palkata yli puolet kesäharjoittelijoista vakituiseen työsuhteeseen. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 17

18 Lähestymistavassamme on neljä ulottuvuutta: Edustavuus: Valvomme työvoimamme koostumusta ja pyrimme siihen, että se edustaa yrityksen sijaintipaikkojen monimuotoisuutta Rekrytointi: Teemme yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kuten naisinsinöörejä ja afroamerikkalaisia insinöörejä edustavien järjestöjen kanssa monimuotoisuutta vahvistavien työntekijöiden palkkaamiseksi Sitouttaminen: Tarjoamme verkkoseminaareja, verkostoitumistapahtumia, puhujatapahtumia sekä konferensseja kehittääksemme monimuotoista henkilöstöä Johtajuus: Ylemmällä johdolla on tärkeä rooli seminaari- ja verkostoitumisohjelmissamme. Johtamisen kehittämisohjelmamme tarjoaa naispuolisille ja vähemmistöryhmiä edustaville avaintyöntekijöille työkaluja taitojen kehittämiseen, kokemuksen hankkimiseen omaa alaansa laajemmin sekä näkyvyyden parantamiseen yrityksen ylemmässä johdossa. Kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvosto Vuonna 2007 perustetussa neuvostossa on edustajia yrityksen kaikilta aloilta ja toiminta-alueilta, ja edustajien tavoitteena on luoda yhteisöllisempi työympäristö koulutuksen, johdon esimerkin, tunnustusten ja viestinnän avulla. Neuvosto järjesti vuonna 2009 muun muassa seuraavat tapahtumat: Tapahtuman naisille, aiheena naisiin kohdistuvat vaatimukset työelämässä ja kotona. Esiintyjiin ja osallistujiin kuului muun muassa Pitney Bowesin ylemmän johdon naisjäseniä, naisjohtajia eri puolilta Eurooppaa ja Catalyst Organisation -järjestön edustajia. Ison-Britannian Harlow'ssa 536 osallistujalle teatterin keinoin toteutetun monimuotoisuuskoulutuksen, johon kuului myös koulutuksen jälkeinen kysely. Koulutus perustui Ranskassa vuonna 2008 käynnistettyyn ohjelmaan. Kansainväliset Diamond Award -palkinnot tunnustuksena monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisestä.tänä vuonna voittajia oli 6 kolmesta maasta. Ehdokkaita oli 45 10:stä maasta. Neuvosto arvioi myös tusinan verran vuoden 2009 PB Impact Award- palkinnon ehdokkaita monimuotoisuuden ja osallistavuuden saavutusten suhteen. Alueelliset esitykset liiketoimintajohtajille monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen liittyvän työntekijäkyselyn tuloksista, joissa nähtiin muiden alueiden ja yksiköiden reagointi haasteisiin. Työntekijäfoorumit monimuotoisuudesta ja osallistavuudesta Pohjoismaissa Women s LeadershipConference -verkkoseminaarit Pidimme vuonna 2009 vuoden 2008 Women s Leadership Conference -tapahtumaan perustuneen kolmen verkkoseminaarin sarjan, jossa esiteltiin Pitney Bowesin ja ulkoisten kumppaniyritysten naisjohtajia. Jokaisen 60 minuutin esityksen aikana työntekijöillä eri puolilta yritystä oli mahdollisuus osallistua keskusteluihin, rakentaa ammatillisia verkostoja ja tutustua uramahdollisuuksiin. Vuonna 2009 osallistujia oli yhteensä yli 800. PB: ssä voin olla oma itseni sai FAN-palkinnon Yrityksemme PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma voitti palkinnon parhaana henkilöstöhallinnon ja kestävän kehityksen ohjelmana vuoden 2009 FAN-messuilla Pariisissa. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) järjestää merkittävät kansainväliset messut asiakirjanhallinnan ammattilaisille. Vuonna 2007 käynnistynyt PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma on maailmanlaajuinen tiedotusohjelma, josta vastaa kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvostomme. Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2009 Pitney Bowes ja sen työntekijät saivat tunnustusta monilta järjestöiltä menestyksestä monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisessä. Muutamia esimerkkejä: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine ja Hispanic Network Magazine Vammaisten huomiointi työpaikalla, Top 50, Careers & the disabled Magazine Esimiestason monimuotoisuus, Top 50, DiversityMBA Magazine Monimuotoisimmat yritykset, Top 40, Black Enterprise Parhaat työnantajat, Top 100, Savoy Professional Monimuotoisin yritys/careers in Engineering & Information Technology Innovaatiot, Profiles in Diversity Journal Lisäksi viisi Pitney Bowesin työntekijää sai henkilökohtaista tunnustusta Hispanic National Bar Associationilta, National Urban Fellowsilta, DiversityMBA- ja Women of Color -lehdiltä ja Hispanic Association of Corporate Responsibility -järjestöltä. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 18

19 Turvallisuus Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja tähtäämme tapaturmista vapaan työpaikan luomiseen. Olemme käynnistäneet projekteja ja laatineet prosesseja vaaratekijöiden kontrolloimiseksi ja eliminoimiseksi, ja kaikki työntekijät kantavat osaltaan vastuun työtapaturmien vähentämisestä nollaan, ja autamme työntekijöitä tekemään työpaikalla myönteisiä päätöksiä työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuustiimit (Safety Tiger Teams) Nämä Clearwaterin ja Rancho Dominguezin tiimit ovat kaksi Pitney Bowesin yli 26 tiimistä, jotka järjestivät turvallisuusarvioita ja -koulutusta vuonna Maailmanlaajuinen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusosastomme toimii yhteistyössä liiketoimintajohdon kanssa ja arvioi työpaikan vaaratekijöitä, laatii vuosittaisia parannussuunnitelmia ja seuraa edistymistä. Esimiehille on selkeästi määritelty vastuu ja tavoitteet työterveyden ja -turvallisuuden suhteen. Liiketoimintayksiköissä toimintaa koordinoivat erityiset toimikunnat tai työturvallisuusvastaavat. Annamme tunnustusta ja palkitsemme erinomaisen työturvallisuuden saavuttamisesta. Koulutamme työntekijät suorittamaan työtehtävänsä turvallisuutta noudattaen ja painotamme turvallisuutta koskevien määräysten noudattamista yhtenä työsuhteen ehdoista. Viime vuosien aikana olemme räätälöineet turvallisuusohjelmamme huomioimaan yleisimmät työtapaturmat. Yli puolet työntekijöiden loukkaantumisista on venähdyksiä ja nyrjähdyksiä. Ne johtuvat yleensä manuaalisesti materiaalinkäsittelystä, toistuvista liikkeistä tai hankalista työasennoista. Käynnistimme Every BODY Can Do It -turvallisuuskampanjan ja julkaisimme Quick Stretch -videon, jossa on helppoja harjoituksia. Työturvallisuustiimit (Safety Tiger Teams) tekevät ergonomia-arvioita, pitävät koulutuksia ja kannustavat parannuksiin. Vuonna 2009 kaksi tiimeistä toteutti hankkeita, jotka osoittavat, kuinka paljon saadaan aikaan pienilläkin muutoksilla. Floridan Clearwaterissa Sure Feed Engineering -yrityksen tiimi vaihtoi mustesuihkulaitteen kokoamisessa käytettävät kärryt kokoamistehtäviin suunniteltuihin laitteisiin. Tämä vähensi kumartumisesta ja kiertoliikkeistä aiheutuneita vammoja ja nopeutti samalla työskentelyä. Samanlaisia turvallisuuteen ja nopeuteen liittyviä hyötyjä saavutettiin hitsausasemalla asentamalla nostin suurten osien siirtämiseen hitsauspöydille ja niiltä pois. Kalifornian Rancho Dominguezissa toimiva Presort Servicesin tiimi puolestaan teki muutoksia lajitteluasemien suunnitteluun. Työntekijöiden työskentely helpottui, olkapään yläpuolelle kohoavat liikkeet vähenivät ja toiminta nopeutui ruuhkaisuuden vähenemisen myötä. Tällaiset huomiot parantavat koko yrityksen toimintaa. Yhdysvalloissa työntekijöiden korvausvaatimukset vähenivät tapauksesta vuonna tapaukseen vuonna 2009, ja vaatimusten kokonaiskulut laskivat 2,1 miljoonalla dollarilla ja vaatimuskohtaiset kulut 21 prosentilla. Lisää tunnuslukuja on raportin lopussa olevassa mittareita käsittelevässä osiossa. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 19

20 Terveys ja hyvinvointi Tiedämme, että terveydestään huolehtivat työntekijät ovat muita onnellisempia, sitoutuneempia ja tuottavampia. He myös säästävät sekä omissa että yrityksen terveydenhuoltokuluissa. Näistä kaikista syistä kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan terveydestään esimerkiksi syömällä oikein, liikkumalla, käymällä terveystarkastuksissa ja käyttämällä terveydenhuoltopalveluita mahdollisten ongelmien hoitamiseen. Tarjoamme vaivattoman ja edullisen terveydenhuollon, ja hyvinvointiohjelmissamme on lukuisia vaihtoehtoja, joilla työntekijöitä perheineen kannustetaan noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Terveydenhuoltopakettimme korostavat ennaltaehkäisevää hoitoa, kroonisten sairauksien hallintaa sekä suojautumista vakavien sairauksien aiheuttamien taloudellisten kustannusten varalta. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme poistamaan työntekijöiden esteet hoitoon pääsylle. Olemme järjestäneet kaikille työntekijöille ja heidän perheilleen raskaudenaikaisen terveydenhuollon, sairaanhoitajan puhelinpalvelun, ilmaista talousneuvontaa sekä ohjelmia ongelmien selvittelyyn. Hyvinvointipakettimme kattaa niin fyysiset, henkiset kuin taloudellisetkin terveyteen liittyvät asiat ja keskittyy neuvontaan ja tiedottamiseen, tapojen muuttamiseen sekä hoitoonpääsyn helpottamiseen. One in a Million -päivä Yli askelmittareilla varustautunutta osanottajaa osallistui 103 kävelytapahtumaan eri puolilla Yhdysvaltoja ja Kanadaa kolmantena vuosittaisena PB:n työntekijöiden One in a Million -päivänä kansallisen työntekijöiden kuntoilupäivän kunniaksi. He kävelivät yhteensä askelta, lähes kolminkertaisen määrän edellisvuoteen nähden. Ennen tapahtumaa alle puolet osallistujista kuvaili itseään aktiiviseksi liikkujaksi, mutta jälkeenpäin 95 prosenttia sanoi aikovansa ylläpitää tai lisätä liikunnan määrää. Neuvonta ja tiedottaminen Pyrimme tuomaan terveellisiä elämäntapoja käsittelevän tiedon kaikkien ulottuville. Learn and Earn -ohjelmamme tarjoaa lyhyitä kursseja esimerkiksi painonhallintaan ja stressinhallintaan. Ohjelmaan osallistuvia työntekijöitä kannustetaan rahallisin bonuksin ja palkinnoin. Lisäksi Project: Living -viestintä antaa ajankohtaisia vinkkejä terveyteen ja hyvinvointiin, taloussuunnitteluun ja työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen, myös siihen, miten yrityksen näillä alueilla tarjoamia etuja voi parhaiten hyödyntää. Tapojen muuttaminen Pienetkin muutokset elintavoissa voivat saada aikaan suuria muutoksia yleisessä terveydentilassa, joten tarjoamme työntekijöillemme kattavia ohjelmia muutosten aikaansaamiseksi. Vuonna 2009 yli työntekijää osallistui 12 viikon mittaiseen Change One -painonhallintaohjelmaan. Muita etuja ovat tupakoinnin lopettamisohjelma, maksuton taloussuunnittelu kaikille työntekijöille sekä alennukset tuotteista ja palveluista, esimerkiksi Painonvartijoiden ja kuntosalien jäsenyyksistä. Lisäksi keskustelemme Project: Living -ohjelmassa säännöllisesti terveydenhuollon kuluista ja niistä vaikutuksista, joita elintapojen muutoksella voi olla työntekijän omiin ja yrityksen terveydenhuoltokuluihin. Tiedämme, että tapojen muuttaminen on helpompaa silloin, kun muutkin ympärillä pyrkivät samaan tästä syystä meillä on erilaisia ohjelmia myös työntekijöiden perheenjäsenille. Hoitoonpääsyn helpottaminen Toimipaikkojemme yhteydessä toimii Yhdysvalloissa seitsemän lääkäriasemaa, joissa noin 20 % työntekijöistämme saa ilmaista perusterveydenhoitoa. Nämä lääkäriasemat ovat saaneet Accreditation Association for Ambulatory Health Care -järjestön myöntämän korkean tason akkreditoinnin. Tämän lisäksi terveydenhoitoja hyvinvointiohjelmamme ovat neljänä vuonna peräkkäin saaneet työnantajien järjestämiä terveyspalveluja koskevan korkeimman tason platinapalkinnon National Business Group on Health -järjestöltä. Project: Living Suunnittele huomista, elä tänään", sanotaan Project: Living -hyvinvointiohjelmassa, joka käynnistettiin vuonna Kuukausittaisissa uutiskirjeissä on käytännön vinkkejä siihen, miten työntekijät voivat hyödyntää yrityksen ohjelmia ja etuja, jotta he voivat tehdä parempia elämäntapavalintoja, hallita kuluja, käyttää terveydenhuoltoa paremmin ja oppia tasapainottamaan työ- ja vapaa-aika. Saatavilla on maksuttomia resursseja Value Optionsin Achieve Solutions -ohjelman kautta. Työn ja vapaa-ajan tasapaino Kannustamme työntekijöitämme joustaviin työjärjestelyihin, jotta he jaksavat huolehtia kodin ja työn asettamista vaatimuksista paremmin. Autamme työntekijöitä laatimaan joustavia työjärjestelyjä, jotka vastaavat sekä yrityksen että työntekijän itsensä tarpeita. Joustaviin järjestelyihin kuuluvat muun muassa etätyö, joustava työaika, osa-aikatyö sekä vaihtuvat työaikataulut. Vuonna 2009 kokosimme joitakin näistä järjestelyistä Agile Work -ohjelmaan (joka on kuvattu tämän asiakirjan Sitoutuminen-osiossa). Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 20

Otamme sen. henkilökohtaisesti. Vuoden 2010 yritysvastuuraportti

Otamme sen. henkilökohtaisesti. Vuoden 2010 yritysvastuuraportti Vuoden 2010 yritysvastuuraportti Otamme sen henkilökohtaisesti "Pitney Bowes ottaa yritysvastuun henkilökohtaisesti. Innovaatio, rehtiys ja palvelu ovat menestyksemme avainasioita. Ne ovat sitä myös minulle".

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA WWW.GNB-NORDIC.COM TUNNET MEIDÄT NIMELLÄ EXIDE MUTTA NYT OSASTOMME NIMI ON GNB GNB ON MAAILMAN SUURIMPIA AKKUVALMISTAJIA... TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA ASIAKAS KErTOO: GNB:SSÄ

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto FIBS Edistämme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira Siilinjärvi Kaivos Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira-konserni kuuluu Kemira-konserniin, joka on listattu Helsingin pörssissä. Suomen valtio perusti Kemiran vuonna

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ICF Finland International Coaching Week 19.-23.5.2014 Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Esityksen sisältö International Coaching week Mitä coaching on? Mitä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot