Vuoden 2009 yritysvastuuraportti. Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2009 yritysvastuuraportti. Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu."

Transkriptio

1 Vuoden 2009 yritysvastuuraportti Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu. Sitoutumisemme innovaatioihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen kattaa kaikki liiketoimintamme osa-alueet. Se takaa menestyksen ja määrittää yrityksen olemuksen. Liiketoimintakäytäntömme Ympäristö Monimuotoisuus Henkilöstömme Asiakkaat ja tavarantoimittajat Yhteisö Every connection is a new opportunity

2 Liiketoimintakäytäntömme Arvomme luovat toiminnallemme kehyksen ja standardit ja varmistavat, että menestyksemme pohjautuu rehellisiin ja oikeudenmukaisiin käytäntöihin. Tuemme tätä kehystä vahvoilla järjestelmillä, joilla suojaamme yritystämme liiketoiminnan riskeiltä ja suojelemme työntekijöidemme yksityisyyttä. Arvot ja eettisyys Arvot määrittävät, keitä olemme yksilöinä ja yrityksenä. Eettiset standardimme ovat korkeat, ja koulutamme työntekijöitämme toimimaan aina rehellisellä ja suoralla tavalla. Riskit ja liiketoiminnan jatkuvuus Olemme henkilöstöllemme ja asiakkaillemme vastuussa siitä, että toimintamme jatkuu kriisitilanteissa. Käytössämme on tehokkaat järjestelmät muun muassa taloudellisten ja toimintojen kestävyyteen liittyvien riskien tunnistamiseen, priorisointiin ja vaikutusten minimointiin. Yksityisyydensuoja Olemme sitoutuneet henkilötietojen ja arkaluontoisten tietojen suojaamiseen. Käytössämme on järjestelmät, joilla suojaamme yksityisyyden ja varmistamme tietoturvan sekä takaamme henkilöstöviestinnän luottamuksellisuuden arkaluontoisissa asioissa. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme Every connection is a new opportunity

3 Arvot Yritysvastuuta korostava lähestymistapamme perustuu yhteisiin arvoihin. Arvomme ovat toimineet yrityksen tukipilareina sukupolvien ajan, mutta arvojen määritelmät toki ovat vuosien saatossa kehittyneet. Vuosina suoritimme pääjohtajamme Murray Martinin johdolla työntekijätutkimuksen, jonka tulosten pohjalta määrittelimme arvomme uudelleen selkeästi ja ytimekkäästi. Arvomme ovat: Aseta asiakkaat etusijalle Keskitymme asiakkaidemme menestykseen Vastaamme asiakkaille nopeasti Luomme huomisen ratkaisuja Tee yhteistyötä Toimimme tasapuolisesti ja kohtelemme kaikkia arvostavasti Teemme yhteistyötä toistemme ja asiakkaidemme kanssa Kannustamme monipuolisia näkökantoja Tuemme paikallisia yhteisöjä Maailman eettisimmät yritykset Ethisphere Institute listasi Pitney Bowesin vuoden 2010 alkupuolella maailman eettisimpien yritysten listalle neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Ethisphere on johtava kansainvälinen tutkimuslaitos, joka keskittyy liiketoimintaetiikan, yritysten yhteiskuntavastuun, korruption vastustamisen ja kestävän kehityksen parhaisiin käytäntöihin. Tämän vuoden 100 voittajaa tulivat yli kymmenestä maasta. Ole innostunut Toimimme ripeästi Pyrimme tuloksiin ja iloitsemme menestyksestä Edistämme innovaatiota ja tuotamme ainutlaatuista lisäarvoa Ole vastuullinen Toteutamme lupauksemme ja sitoumuksemme Asetamme haasteellisia tavoitteita, mittaamme tulokset ja palkitsemme menestyksestä Toimi rehdisti Välitämme Toimimme oikein Huomioimme toimintamme seuraukset. Tiedotamme arvoistamme sisäisen viestinnän eri välineillä. Vuonna 2009 laajensimme kansainvälistä näkyvyyttämme: käänsimme ohjeet kahdeksalle kielelle ja otimme käyttöön uudet koulutusohjelmat Aasian ja Tyynenmeren alueella. Arvot käytännön työssä Joka viikko Pitney Bowesin työntekijät eri puolilla maailmaa saavat uuden esimerkin arvoista käytännön työssä yrityksen intranetin Inside PB -sivuilla. Tarinoiden sisältö vaihtelee, mutta kaikilla on yhteinen tavoite: osoittaa, että Pitney Bowesissa arvot eivät jää pelkäksi teoriaksi, vaan ne ovat kaiken toimintamme perusta. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 3

4 Eettisyys Teemme eettisiä päätöksiä päivittäin. Pyrkimyksemme on kertoa työntekijöille selkeästi heihin kohdistuvista odotuksista ja tarjota heille käytännön keinoja, joilla he saavat lisätietoja velvollisuuksistaan ja opastusta oman toimintansa linjaamiseen sekä työssä että vapaa-aikana Pitney Bowesin käytäntöjen ja laillisten suuntaviivojen mukaiseksi. Menettelytapaohjeet. Menettelytapaohjeemme eli Pitney Bowesin liiketoimintakäytäntöohjeet käsittelevät eettisiä ja säännöstenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat työntekijöihin, asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja yhteisöihin, joissa toimimme. Vahvistaaksemme sitoutumistamme eettiseen toimintaan ja lainsäädännön noudattamiseen olemme kytkeneet eettisyyttä koskevat standardit vuosittaiseen kehityskeskusteluun ja palkkaukseen. Osana vuosittaista kehityskeskustelua työntekijöitä arvioidaan sen mukaan, miten he ovat huomioineet eettisyyden toiminnassaan. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä päällikkötason ja ylimmän johdon toiminnan eettisyydestä vuosittain suoritettavassa työntekijöiden sitoutumista koskevassa kyselyssä. Koulutus. Työntekijöiden on osallistuttava vuosittain koulutukseen, joka käsittelee yrityksen jotakin käytäntöä tai standardia tai esimerkiksi asiakirjojen arkistointia tai kartellien tai korruption vastaista lainsäädäntöä. Etsimme riskialttiit alueet käyttämällä erilaisia analyysityökaluja ja suunnittelemme sitten ohjelmat riskien välttämiseen. Tarjoamme koulutusta seminaareissa, verkko- ja Webex-koulutuksissa sekä muilla menetelmillä niille työntekijöille, joilla ei ole tietokonetta käytössään. Neuvonta- ja raportointikanavat. Kannustamme työntekijöitä hakemaan neuvoja kohtaamiinsa eettisiin ongelmiin ja raportoimaan epäillyistä rikkomuksista. Ethics Help Line -puhelinpalvelumme on kolmannen osapuolen tuottama, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä käytettävissä oleva palvelu, jonka avulla työntekijät voivat raportoida väärinkäytöksistä nimettömänä ja useilla kielillä ilman vastatoimien pelkoa. Työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä Global Ethics & Business Practices -osastoon henkilökohtaisesti tai nimettömänä postitse, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia erityiseen sähköpostiosoitteeseen. Kaikki ilmoitukset mahdollisista käytännön tai lain rikkomuksista tarkistetaan ja tutkitaan tarvittaessa. Mikäli ilmoitus osoittautuu aiheelliseksi, ryhdytään asianmukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Mittarit. Seuraamme jatkuvasti eettisyyden ja säännösten noudattamisen ohjelmiamme niiden tehokkuuden parantamiseksi. Pitney Bowesilla on hyvä sijoitus FTSE Groupin tukemassa vastuullista investointia mittavassa FTSE4Good-indeksissä. FTSE arvioi indeksiin otettavissa yrityksissä pääasiassa lahjonnan ja korruption vastaisia käytäntöjä ja menettelytapoja. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 4

5 Riskit Käytössämme on rakenteeltaan selkeät, johdonmukaiset ja jatkuvat yrityksenlaajuiset riskinhallintaprosessit. Yrityksen riskinhallintajärjestelmä havaitsee ja priorisoi potentiaaliset liiketoimintariskit kuten taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskuntariskit. Seuraavaksi arvioidaan riskien todennäköisyys ja vakavuus sekä niiden minimointisuunnitelmien tila. Ylemmän johdon riskienvalvontalautakunta ja hallitus arvioivat havaitut riskit. Riskinhallintaprosessin arvioi itsenäisesti hallituksen tarkastuslautakunta. Tuloksena on riskejä koskeva strateginen lähestymistapa. Keskittymällä ongelmiin, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen, yritysjohto voi tasapainottaa riskit ja tulokset asianmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Sekä yritysjohdon, työntekijöiden että sidosryhmien intressit pyritään ottamaan huomioon. Viestintä ja riskien ymmärtäminen tulevat osaksi yrityskulttuuria, ja niiden ansiosta toimenpiteet ovat ennakoivia sen sijaan, että niillä korjattaisiin jo tapahtunutta. Liiketoiminnan jatkuvuus Liiketoiminnan jatkuvuuden ohjelmamme on linjassa riskinhallintaprosessin kanssa. Ohjelman ensisijainen tavoite on tukea jatkuvaa toiminnan jatkuvuuden suunnittelua ja arvioida tapahtumia, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus asiakkaisiin, resursseihin tai työntekijöihin. Olemme laatineet prosessit liiketoimintamme jatkuvuuden tukemiseen kriisiaikoina. Ydinhenkilöstömme ja sitoutuneiden liiketoimintayksiköidemme avulla pystymme vastaamaan tilanteisiin asianmukaisella tavalla. Koulutamme työntekijöitä, järjestämme harjoituksia ja arvioimme ohjelmaamme parannustarpeiden suhteen vuosittain. Yksityisyydensuoja Käsittelemme arkaluontoisia ja henkilökohtaisia tietoja, ja monet asiakkaistamme käyttävät tuotteitamme henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Meillä on virallinen hallintotapa, koulutusohjelmia, käytäntöjä ja säännöstenmukaisuuden arviointimenetelmiä yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyen. Maailmanlaajuiset käytäntömme, menettelytapamme ja standardimme kattavat yksityisyydensuojan ja tietoaineiston turvallisuuden, tietoturvan ja tietojen hyväksyttävän käytön. Erityisen arkaluontoisia tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskevat erikoiskäytännöt. Käytäntöjen rikkomustilanteiden tai potentiaalisten poikkeamien tutkintaa ja korjaamista varten on olemassa asianmukaiset menettelytavat. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 5

6 Ympäristö Olemme sitoutuneet vähentämään toimintojemme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutuksia kaikkialla maailmassa. Yrityksemme on ollut edelläkävijä energiaa säästävien tekniikoiden käyttöönotossa, käytettyjen tuotteiden kierrätyksessä ja ympäristövastuun edistämisessä asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa. Tuotteemme ja palvelumme lisäävät tehokkuutta ja vähentävät jätettä viestinnän koko elinkaaren aikana markkina-analyysistä asiakirjojen tuotantoon ja jakeluun. Toimimme useilla foorumeilla ja pyrimme korjaamaan väärinkäsityksiä postin ympäristövaikutuksista erityisesti verrattuna muihin kuluttajatoimintoihin. Työskentelemme yhdessä muiden yritysten, toimialan järjestöjen ja postilaitosten kanssa ympäristötutkimuksen kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen edistämiseksi. Kestävää viestintää Yrityksemme on sitoutunut edistämään yritysten kasvua tehokkaamman asiakasviestinnän avulla. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, joilla voidaan optimoida postin käyttö viestintäkanavana, minimoida toimituskelvottoman postin määrä, vähentää paperinkulutusta ja integroida fyysinen posti digitaaliseen mediaan monikanavaviestintää varten. Suunnittelemme energiatehokkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Energian säästäminen Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta toimipaikoissamme ja toiminnassamme. Mittaamme hiilijalanjälkeämme ja etsimme keinoja pienentää sitä. Edistämme ympäristövastuullisia käytäntöjä paperinhankinnassa ja painatuksessa. Saavutukset 2009 Raportti hiilipäästöistämme, tuotevastuusta ja kierrätysmäärästä. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö Every connection is a new opportunity

7 Kestävää viestintää Pitney Bowes on jo 90 vuoden ajan pyrkinyt edistämään yritysten kasvua tehokkaamman asiakasviestinnän avulla erityisesti postin, mutta kasvavassa määrin myös useiden kanavien, kuten verkko- ja mobiiliviestinnän avulla. Viime vuosina ympäristön huomiointi on noussut yritysten tärkeäksi menestystekijäksi eri puolilla maailmaa, ja olemme auttaneet asiakkaita täyttämään ympäristöä koskevat velvollisuutensa innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla, joilla postin käytön voi optimoida ja integroida osaksi laajempia viestintästrategioita. Tuotteidemme avulla asiakkaat voivat löytää parhaat potentiaaliset asiakkaat, virtaviivaistaa postitettavien lähetysten kehityksen ja tuotannon, kasvattaa tuottoja, hallinnoida kuluja, minimoida toimituskelvottoman postin määrän ja pienentää paperin kokonaiskulutusta. Olemme edelläkävijöitä myös järjestelmissä, joilla voi integroida fyysisen postin digitaalisen median kanssa, käyttää suojattuja verkkotapahtumia, vähentää asiakirjojen säilytysvaatimuksia ja mahdollistaa paperittomat työnkulut kaikenkokoisissa organisaatioissa. Markkinoinnin neuvonta Käytämme eri keinoja, kun neuvomme yrityksiä, hallintoa ja kuluttajia ympäristövastuullisten markkinointi- ja postituskäytäntöjen suhteen. Tämä Australian Pitney Bowesin esite sisältää käytännön vinkkejä, jotka auttavat yrityksiä tehostamaan markkinointiaan ja vähentämään samalla markkinoinnin ympäristövaikutuksia. Vuoden 2009 vuosikertomuksessa kerrottiin useista hiljattain julkaistuista tuotteista, jotka palvelevat sekä liiketoiminnan että ympäristöystävällisyyden tavoitteita samanaikaisesti. Muutamia esimerkkejä: IntelliJet -tulostusjärjestelmä, joka on kehitetty yhdessä HP:n kanssa, sallii kohdistettujen ja personoitujen markkinointiviestien tulostamisen suoraan tositteisiin ilman liitteiden käyttämistä. Se voidaan myös liittää Pitney Bowesin postitusjärjestelmiin erillisten tulostus- ja postitustoimintojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. AddressRightNow on verkkopohjainen osoitteidenhallintajärjestelmä, jolla osoitteet voi päivittää reaaliaikaisesti, jotta minimoidaan toimituskelvottoman postin määrä ja varmistetaan, että posti tavoittaa oikeat vastaanottajat. Kuvantamis- ja työnkulkuratkaisumme käyttää Kodakin tekniikkaa ja auttaa yrityksiä vähentämään paperin määrää ja tehostamaan tuottavuutta sisällön digitoinnilla. Se on osa Pitney Bowesin arkistojen ja tietojenhallinnan ratkaisua, joka nopeuttaa tietojen saatavuutta, auttaa aineettoman pääoman suojaamisessa ja vähentää tietoarkistojen ympäristövaikutuksia. Paikantamisratkaisuissamme yhdistyvät maantieteelliset ja väestötiedot sekä ennakoivat analyysit, jotta yritykset voivat kohdistaa tuotekehityksen, markkinoinnin ja liikkeiden sijainnit parhaiden potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin. Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu Oli käyttötarkoitus mikä tahansa, suunnittelemme tuotteet niin, että niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Ympäristönäkökohdat huomioidaan tuotteen suunnittelussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuonna 1991 julkaistun Design for Environmental Quality (DfEQ) (Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu) -ohjelmamme puitteissa. Clean Up Australia -siivouspäivä Joka vuosi sadattuhannet australialaiset keräävät yhdessä roskia ja siivoavat ympäristöä Clean Up Australia -siivouspäivänä. Tänä vuonna vapaaehtoisten joukossa oli Pitney Bowes Business Insight -toimistojen henkilöstöä Sydneystä ja Brisbanesta sekä kuvassa näkyvä Melbournen ryhmä. Ohjelmassa on viimeisten 20 vuoden aikana kerätty yli tonnia roskia 24 miljoonan työtunnin aikana. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 7

8 Sen jälkeen, kun otimme vuonna 1996 yhteyttä ympäristövirastoon (EPA) uuden Energy Star -luokan luomiseksi kuvantamislaitteille, olemme tuoneet markkinoille valikoiman Energy Star -hyväksyttyjä postitusjärjestelmiä. EPA korotti vaatimustasoaan vuonna 2009 ja olemme huomioineet uudet vaatimukset uusissa tuotteissamme, kuten hiljattain julkaistussa Pitney Bowes Connect+ -tuotteessa. DfEQ-ohjelmamme ansiosta olemme myös pystyneet noudattamaan muita Yhdysvaltain säädöksiä ja kansainvälisiä määräyksiä ja poistamaan tuotteistamme vaarallisia aineita. DfEQ-ohjelman mukaisesti sähköisten komponenttien on noudatettava Euroopan unionin RoHS-direktiiviä tiettyjen haitallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja WEEEdirektiiviä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Vuonna 2008 aloimme edellyttää tavarantoimittajiltamme ja asiakkailtamme kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskevan REACH-direktiivin noudattamista. Tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys Pitney Bowesilla on pitkät perinteet tuotteiden uusioimisesta ja kierrätyksestä. Yli 95 prosenttia kaikista postituslaitteiden komponenteista suunnitellaan kierrätettäviksi, ja lähes kaikki postimaksukoneet ja noin 85 prosenttia postitustuotteistamme palautuu meille. Vuonna 2009 kierrätimme yli 2,9 miljoonaa kiloa materiaaleja, kuten kuparia, alumiinia, terästä, muovia, pahvia ja paperia tuotteiden palautusjärjestelmän avulla (Yhdysvalloissa ja Kanadassa). Palautetut laitteet, joita ei voi käyttää uudelleen, lähetetään hyväksytyille kierrätyskumppaneillemme. Alan johtoasema Yrityksemme tunnetaan postitustoimialan ympäristöjohtajana. Työskentelemme yhdessä muiden yritysten, toimialan järjestöjen ja postilaitosten kanssa ympäristötutkimuksen kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen edistämiseksi. Julkaisemme säännöllisesti tutkimuksia ja osallistumme foorumeihin, joilla asiakkaille ja kuluttajille kerrotaan postin ympäristövaikutuksista ja oikaistaan väärinkäsityksiä postin tehokkuudesta muihin kuluttajatoimintoihin verrattuna. Julkaisuihimme kuuluvat seuraavat: The Truth About Green, tutkimus toimista, joilla postittajat voivat suojella ympäristöä ja omaa toimialaansa The Environmental Impact of Mail: A Baseline The Greening of Government White Paper Olemme myös toimineet aktiivisesti toimialalla muun muassa Yhdysvaltain postilaitoksen ympäristöasioiden erikoisryhmässä (USPS Greening of the Mail Task Force), suoramarkkinointijärjestön (DMA) ympäristö- ja yhteiskuntavastuun komiteassa, postifoorumeilla sekä postin asiakasneuvostoissa. Energian säästäminen Suunnittelemme energiatehokkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta toimipaikoissamme ja toiminnassamme. Mittaamme hiilijalanjälkeämme ja etsimme keinoja pienentää sitä. Edistämme ympäristövastuullisia käytäntöjä paperinhankinnassa ja painatuksessa. Hiilijalanjälki Vuonna 2007 määritimme perustason omalle hiilijalanjäljellemme World Resources Institute -laitoksen standardin avulla. Julkaisemme hiilijalanjälkemme kansainvälisen Carbon Disclosure Project (CDP) -hankkeen kautta. Teemme myös yhteistyötä ulkopuolisen konsultin kanssa hiilipäästöjemme keräämiseen ja ilmoittamiseen liittyvien menetelmien tarkistamisessa ja arvioinnissa. Prosessin odotetaan valmistuvan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Pitney Bowes auttoi Earthsensea arvioimaan ympäristöystävällisimmät osavaltiot New Yorkin Syracusessa toimiva Earthsense on tehnyt Pitney Bowes Business Insight -analyysityökaluilla vuosittaisen listansa Yhdysvaltain kymmenestä parhaasta osavaltiosta asukkaiden ympäristöystävällisyyden perusteella. Earthsensen mukaan sen Eco-Insights Survey -tutkimus voi auttaa yrityksiä tarkentamaan tuotekehityksen kohdistusta ja tehostamaan vihreiden tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Pitney Bowesin ympäristöinnovaatioiden aikajana 1944 Asset Return Program 1991 Design for Environmental Quality 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project -hanke 2008 Eco-Patent Commons, maailman pääkonttorin remontti 2009 Yritysvastuuraportti ja mittarit Coalition for Energy and Environmental Leadership in Leased Space -ryhmä Vuoden 2010 alussa Pitney Bowes sekä DuPont, IBM, Fluor ja Switzer Group perustivat ryhmän, jonka tavoitteena on lisätä edullisten, energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten vuokratilojen saatavuutta. Ryhmä on koonnut ympäristöasioihin liittyvän tarkistuslistan ja sopinut käyttävänsä sitä osana tulevia vuokraneuvotteluja ja sopimusten uusimisia. Yhdessä ryhmän jäsenillä on yhteensä yli 2,3 miljoonaa neliömetriä kaupallista tilaa pelkästään Yhdysvalloissa. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 8

9 Kulutuksen vähentäminen Pitney Bowes on sitoutunut tekemään kaikista toiminnoistaan ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia. Eri toimintojen yhteinen energiaerikoisryhmämme on tiedottanut työntekijöille energiansäästöön liittyvistä asioista ja tuonut huomattavia vähennyksiä sähkönkulutukseen. Vuoden 2009 loppuun mennessä vähensimme sähkönkulutustamme yli 8 miljoonalla kilowattitunnilla vuoden 2007 perustasosta. Säästimme samalla 1,4 miljoonaa dollaria ja pienensimme hiilijalanjälkeämme hiilidioksiditonnilla. Energiansäästöaloitteisiin lukeutuvat valaistusjärjestelmien parantaminen, LVI-järjestelmien ohjauksen tehostaminen, tehokkaampien jäähdyttimien, kuljettimien ja tietokonenäyttöjen hankkiminen sekä liiketunnistimien käyttäminen valojen sammuttamiseen vähän käytetyissä tiloissa. Olemme Green Power Market Development Group -ryhmän perustajajäsen. Ryhmä edistää yhteistyössä Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) kanssa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämistä ja hankkimista. Vuodesta 2003 lähtien olemme ostaneet uusiutuvan energian sertifikaatteja (REC), joilla tuemme ympäristöystävällisiä energiamuotoja kuten aurinko-, tuuli- ja biomassaenergiaa. Tähän mennessä REC-sertifikaattimme ovat tuottaneet yli tonnin vähennykset CO 2 :ta. Vuonna 2009 ostamiemme Green-e REC -sertifikaattien avulla vähensimme CO 2 -päästöjä tonnia. Eco Lighthouse -hyväksyntä Pitney Bowes Norjalle Norjan ympäristöministeriön rahoittamaneco-lighthouse -ohjelman tavoitteena on auttaa norjalaisia yrityksiä pienentämään ympäristövaikutuksiaan, leikkaamaan kulujaan ja hyötymään asemastaan ympäristövastuullisina yrityksinä alakohtaisen hyväksynnän ja testauksen avulla. Pitney Bowes Norja sai vuonna 2009 Eco Lighthouse -hyväksynnän, koska se on sitoutunut käytännöllisiin, käyttäjäystävällisiin ja ympäristövastuullisiin ratkaisuihin. Jätehuolto ja kierrätys Vuodesta 1996 saakka Pitney Bowes on osallistunut Yhdysvaltain ympäristöviraston WasteWise-aloitteeseen. Kyseessä on vapaaehtoisohjelma, joka pyrkii vähentämään jätteen määrää, lisäämään kierrätystä ja edistämään kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden valmistamista ja hankkimista. Olemme mukana aloitteessa kaikissa päätoimipaikoissamme Yhdysvalloissa, kahdessa suurimmassa toimipaikassamme Kanadassa ja suurimmassa toimistorakennuksessamme Harlow'ssa Isossa-Britanniassa. Vuosien mittaan olemme saaneet yhdeksän ympäristöviraston tunnustuspalkintoa mukaan lukien Program Champion- ja Partner of the Year -palkinnot. Vuonna 2008 yrityksemme pääsi kierrätystoiminnan ansiosta WasteWise Hall of Fameen. Puutuotteiden hankinta ja kestävä metsänhoito Postin ja asiakirjanhallinta-alan johtavana yrityksenä olemme sitoutuneet käyttämään paperia ja pahvia vastuullisesti ja suojelemaan maailman luonnonvaroja. Tuemme kestävää metsänhoitoa ja erilaisia sertifiointiohjelmia, joita hallinnoivat esimerkiksi Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association sekä Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Olemme tehneet yrityksen sisällä perustason analyysin kestävien ja kierrätettyjen materiaalien käytöstä ja olemme luomassa mittareita, joilla lisätään paperin ja pahvin hankkimista yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen luonnonvarojen hallintaan. Julkisissa painetuissa materiaaleissa, tuoteluetteloissa ja suoramainontamateriaaleissa on niiden kierrättämiseen kannustava Recycle Please (Kierrätä, kiitos) -merkki. Maailmanlaajuinen ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä Toimiva ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä (Environment, Health and Safety, EHS) edellyttää selkeästi määriteltyjä käytäntöjä, jotka pohjautuvat ydinarvoihimme. Vuonna 2009 julkaisimme uuden integroidun, maailmanlaajuisen EHS-käytännön, joka vahvistaa vastuullisuutta ja kannustaa EHS-kysymysten aktiiviseen hallintaan koko yrityksen laajuisesti. Uudessa käytännössä luonnostellaan sitoumuksemme tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksen pienentämiseen, tapaturmien estämiseen ja jokaisen työntekijän vastuuseen asianmukaisten työterveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevien käytäntöjen noudattamisessa. Vuoden 2009 loppuun mennessä olimme myös julkaisseet tai päivittäneet 34 maailmanlaajuista teknistä standardia uuden käytännön tukemiseksi. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 9

10 Saavutukset 2009 Suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt kivihiilitonneina * Kumppanuudet, tunnustukset ja palkinnot World Environmental Center Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force Suorat CO 2 e-päästöt/miljoonan dollarin tuotto 4,56 3,67 7,65* Epäsuorat CO 2 e-päästöt/miljoonan dollarin tuotto 12,12 11,8 14,6 Kasvihuonekaasupäästöt lattiatilan yksikköä kohden (tonnia CO 2 /ft 2 ) 0,01 0,01 0,02 Kierrätetty/estetty jäte paunaa vuodessa (vain Yhdysvallat) Kierrätetty/estetty jäte vuodessa vältetyt kivihiilitonnit 3 783, ** Kierrätetty/estetty jäte vuodessa vältetyt kivihiilitonnit/miljoonan dollarin tuotto Tuotteiden kierrätys kumulatiivista paunaa (vain Yhdysvallat ja Kanada) 0, , , * Kasvu yhtiön hiilipäästöjen luokassa 1 ja 2 on seurausta tehokkaammasta tietojenkeruusta ulkomaisista tuotantolaitoksista. Nämä tiedot hyväksytään osana kolmannen osapuolen suorittamaa hyväksyntäprosessia ja työ valmistuu lokakuun alussa * * MTCE:n kasvu vältetty pääosin lisäämällä huomattavasti paperin kierrätystä. (MTCE = kivihiilitonni) (CO 2 e = hiilidioksidiekvivalentti) Connecticut Green Business -palkinto Tammikuussa 2010 Connecticut Business News Journal -lehti antoi Pitney Bowesille Connecticut Green Business -palkinnon yritysluokassa ja mainitsi yrityksen pitkäaikaisen sitoutumisen ympäristönsuojeluun ja huomattavan vähennyksen sähkönkulutuksessa yrityksen energiaerikoisryhmän ansiosta. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 10

11 Monimuotoisuus Monimuotoisuus ja osallistavuus Osallistavuus auttaa meitä hyötymään monimuotoisuudesta, sillä se luo avoimuuden, kunnioituksen ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirin, jossa erilaiset ajatukset ja kokemukset lisäävät liiketoiminnan arvoa. Monimuotoisuutemme ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita paremmin, saamme yhteyden maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja pystymme rekrytoimaan ja sitouttamaan huippulahjakkaita työntekijöitä. Monimuotoisuuden hallintaan on meillä olemassa strateginen lähestymistapa, jossa kokonaisvastuu on hallituksella ja pääjohtajalla. Liiketoimintayksiköiden johtajat ja heidän päällikkötason alaisensa ovat vastuussa monimuotoisuusaloitteiden menestyksestä omissa yksiköissään. Jokainen yksikkö laatii omat suunnitelmansa ja tavoitteensa monimuotoisuuden arvostamiselle ja hyödyntämiselle. Nämä suunnitelmat kytketään vuorostaan työntekijöiden suoritusvaatimuksiin, joihin perustuvaa eri liiketoimintayksiköiden menestymistä pääjohtaja ja hallitus arvioivat. Ylemmän johdon palkkaus on sidoksissa monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen. Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme. Monimuotoisuuden ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita, olemme yhteydessä maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja löydämme parhaat kyvyt ja tavarantoimittajat. Lähestymistavassamme on neljä ulottuvuutta: Edustavuus: Valvomme työvoimamme koostumusta ja pyrimme siihen, että se edustaa yrityksen sijaintipaikkojen monimuotoisuutta Rekrytointi: Teemme yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kuten naisinsinöörejä ja afroamerikkalaisia insinöörejä edustavien järjestöjen kanssa monimuotoisuutta vahvistavien työntekijöiden palkkaamiseksi Sitouttaminen: Tarjoamme verkkoseminaareja, verkostoitumistapahtumia, puhujatapahtumia sekä konferensseja kehittääksemme monimuotoista henkilöstöä Johtajuus: Ylemmällä johdolla on tärkeä rooli seminaari- ja verkostoitumisohjelmissamme. Johtamisen kehittämisohjelmamme tarjoaa naispuolisille ja vähemmistöryhmiä edustaville avainhenkilöille työkaluja taitojen kehittämiseen, kokemuksen hankkimiseen omaa alaansa laajemmin sekä näkyvyyden parantamiseen yrityksen ylemmässä johdossa. Kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvosto Vuonna 2007 perustetussa neuvostossa on edustajia yrityksen kaikilta aloilta ja toiminta-alueilta, ja edustajien tavoitteena on luoda yhteisöllisempi työympäristö koulutuksen, johdon esimerkin, tunnustusten ja viestinnän avulla. Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus Every connection is a new opportunity

12 Neuvosto järjesti vuonna 2009 muun muassa seuraavat tapahtumat: Tapahtuman naisille, aiheena naisiin kohdistuvat vaatimukset työelämässä ja kotona. Esiintyjiin ja osallistujiin kuului muun muassa Pitney Bowesin ylemmän johdon naisjäseniä, naisjohtajia eri puolilta Eurooppaa ja Catalyst Organisation -järjestön edustajia. Ison-Britannian Harlow'ssa järjestettiin 536 osallistujalle teatterin keinoin koulutus monimuotoisuudesta, johon kuului myös koulutuksen jälkeinen kysely. Koulutus perustui Ranskassa vuonna 2008 käynnistettyyn ohjelmaan. Kansainväliset Diamond Award -palkinnot tunnustuksena monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisestä. Tänä vuonna voittajia oli 6 kolmesta maasta. Ehdokkaita oli 45 10:stä maasta. Neuvosto arvioi myös tusinan verran vuoden 2009 PB Impact Award- palkinnon ehdokkaita monimuotoisuuden ja osallistavuuden saavutusten suhteen. Alueelliset esitykset liiketoimintajohtajille monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen liittyvän työntekijäkyselyn tuloksista, joissa nähtiin muiden alueiden ja yksiköiden reagointi haasteisiin. Työntekijäfoorumit monimuotoisuudesta ja osallistavuudesta Pohjoismaissa Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2009 Pitney Bowes ja sen työntekijät saivat tunnustusta monilta järjestöiltä menestyksestä monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisessä. Muutamia esimerkkejä: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine ja Hispanic Network Magazine Vammaisten huomiointi työpaikalla, Top 50, Careers & the disabled Magazine Esimiestason monimuotoisuus, Top 50, DiversityMBA Magazine Monimuotoisimmat yritykset, Top 40, Black Enterprise Parhaat työnantajat, Top 100, Savoy Professional Monimuotoisin yritys/careers in Engineering & Information Technology Innovaatiot, Profiles in Diversity Journal Lisäksi viisi Pitney Bowesin työntekijää sai henkilökohtaista tunnustusta Hispanic National Bar Associationilta, National Urban Fellowsilta, DiversityMBA- ja Women of Color -lehdiltä ja Hispanic Association of Corporate Responsibility -järjestöltä. INROADS-kykyhanke Pitney Bowes on työskennellyt vuodesta 1987 INROADS, Inc. -yrityksen kanssa kyky- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tukemalla vähemmistöjä edustavia kyvykkäitä nuoria ja kouluttamalla heitä yritystoiminnan ja yhteisöjen johtotehtäviin. INROADS-ohjelmaan voivat hakea high school- ja collegeopiskelijat. Valituiksi tulleet saavat uraohjausta sekä harjoitteluja kesätyöpaikkoja, jotka saattavat jatkua vakituisena työsuhteena valmistumisen jälkeen. Pitney Bowesin INROADS-ohjelma on tarjonnut uramahdollisuuksia harjoittelijoille rahoituksen, markkinoinnin, viestinnän, suunnittelun, tekniikan, tietotekniikan ja henkilöstöhallinnon aloilla. Viimeisten kolmen vuoden aikana Pitney Bowes on tukenut yli 50:ttä collegetason opiskelijaa. Vuonna 2010 tavoitteenamme on palkata yli puolet kesäharjoittelijoista vakituiseen työsuhteeseen. Women s LeadershipConference -verkkoseminaarit Pidimme vuonna 2009 vuoden 2008 Women s Leadership Conference -tapahtumaan perustuneen kolmen verkkoseminaarin sarjan, jossa esiteltiin Pitney Bowesin ja ulkoisten kumppaniyritysten naisjohtajia. Jokaisen 60 minuutin esityksen aikana työntekijöillä eri puolilta yritystä oli mahdollisuus osallistua keskusteluihin, rakentaa ammatillisia verkostoja ja tutustua uramahdollisuuksiin. Vuonna 2009 osallistujia oli yhteensä yli 800. PB: ssä voin olla oma itseni sai FAN-palkinnon PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma voitti palkinnon parhaana henkilöstöhallinnon ja kestävän kehityksen ohjelmana vuoden 2009 FAN-messuilla Pariisissa. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) järjestää merkittävät kansainväliset messut asiakirjanhallinnan asiantuntijoille. Vuonna 2007 käynnistynyt PB: ssä voin olla oma itseni -ohjelma on maailmanlaajuinen tiedotusohjelma, josta vastaa kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvostomme. Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 12

13 Tavarantoimittajien monimuotoisuus Jotta voimme maksimoida mahdollisuutemme innovaatioihin ja prosessien parannuksiin koko toimitusketjussa, työskentelemme säännöllisesti parhaiden monimuotoisuutta edistävien toimittajien kanssa. Yhteistyön avulla voimme myös vahvistaa sitoutumistamme monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen. Odotamme kaikkien tavarantoimittajien noudattavan asettamiamme tuotteiden ja palvelujen laatukriteereitä sekä saavuttavan kustannuksiin, laatuun ja toimituksiin liittyvät tavoitteet. Halutessaan kumppaniksemme monimuotoisilla yrityksillä on oltava sertifiointi jostakin seuraavista järjestöistä: National Minority Supplier Development Council (NMSDC) Women s Business Enterprise National Council (WBENC) Small Business Administration (SBA) Association for Service Disabled Veterans (ASDV) Hyväksymme myös paikallis- ja osavaltiotason sertifioinnit. Tuemme kansallisia monimuotoisuutta edistäviä järjestöjä yritysjäsenyyksin. Yrityksemme kuuluu National Minority Supplier Development Counciliin, National Veteran-Owned Business Associationiin ja Women s Business Enterprise National Counciliin, jossa yrityksemme epäsuorien hankintojen varapääjohtaja on varapuheenjohtaja. Toimimme myös aktiivisesti NMSDC:issa ja WBENC:issa alueellisella tasolla. Toimittajat voivat rekisteröityä ottamalla yhteyttä tavarantoimittajien monimuotoisuudesta vastaavaan osastoon osoitteessa tai ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 13

14 Saavutukset 2009 Monimuotoisuus ja osallistavuus (vain Yhdysvallat) 2009 % työvoimasta: vähemmistöryhmien edustajia 43 %, naisia 43 % % yrityksen hallituksesta: vähemmistöryhmien edustajia 31 %, naisia 23 % Palkinnot ja tunnustukset Best Employer for Healthy Lifestyles Platinum Award Tavarantoimittajien monimuotoisuus Vuonna 2009 Pitney Bowes työskenteli monimuotoisuutta edistävän yrityksen kanssa yrityksen hankintatietojen järjestämiseksi ja toimittajien jakamiseksi seuraaviin luokkiin: vähemmistö, nainen, veteraani, sotainvalidi tai pienyritys. Pyrimme myös varmistamaan, että oikeita luokkia käytettiin laskelmissamme. Seuraavalla sivulla näkyvät prosenttiosuudet kuvastavat näitä muutoksia. Monimuotoisten yritysten osuus tavarantoimittajista: 2009: 6,0 % 2008: 4,7 % 2007: 4,9 % Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 14

15 Henkilöstömme Sitoutuminen ja kehittyminen Sitoutuneet työntekijät ovat olennainen tekijä yrityksen menestymisessä, ja sitoutumisen kehittäminen on ensisijainen tavoitteemme. Pyrimme sitouttamaan työntekijöitämme haastavilla työtehtävillä, urakehitysmahdollisuuksilla ja ohjelmilla, jotka edistävät henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä. Monimuotoisuus ja osallistavuus Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme. Monimuotoisuuden ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita, olemme yhteydessä maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja löydämme parhaat kyvyt ja tavarantoimittajat. Turvallisuus Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja tähtäämme tapaturmista vapaan työpaikan kehittämiseen. Teemme jatkuvasti työtä vaaratekijöiden kontrolloimiseksi ja poistamiseksi ja pidämme työntekijöitämme vastuussa turvallisuusmääräysten noudattamisesta. Terveys ja hyvinvointi Tiedämme, että terveydestään huolehtivat työntekijät ovat muita onnellisempia ja tuottavampia, ja heidän terveydenhuoltokulunsa ovat matalammat. Tarjoamme vaivattoman ja edullisen terveydenhuollon sekä erilaisia ohjelmia, joiden avulla työntekijät perheineen voivat parantaa elintapojaan. Saavutukset 2009 Raportti monimuotoisuudesta, osallistavuudesta ja työturvallisuudesta. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme Every connection is a new opportunity

16 Sitoutuneisuus Sitoutuneet työntekijät ovat elintärkeitä yrityksen menestykselle. Sitoutuneet työntekijät tulevat töihin mielellään. Heistä hehkuu myönteisyys, he saavuttavat tai ylittävät tavoitteensa, ovat vähemmän poissa ja heille sattuu vähemmän työtapaturmia kuin muille. Yrityksemme hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Murray Martin on nostanut sitoutuneen työvoiman luomisen yhdeksi yrityksen päätavoitteista. Pyrimme sitouttamaan työntekijöitämme haastavilla työtehtävillä, urakehitysmahdollisuuksilla ja ohjelmilla, jotka edistävät henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä. Kannustamme vuoropuheluun, pyydämme palautetta ja mittaamme sitoutuneisuutta erilaisin keinoin verkossa ja verkon ulkopuolella. Annamme tunnustusta erityisen sitoutuneille esimiehille ja tiimeille esittelemällä heidän toimintaansa sisäisessä uutiskirjeessämme, konsernin kokouksissa sekä pyytämällä heitä vetämään sitoutumista ja viestintää koskevia koulutuksia. Yksi kanava sitoutumisen edistämiseen Yhdysvalloissa on PB Voice, intranetsivusto, jossa työntekijät voivat lähettää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia erilaisista aiheista. Lisäksi PB Voice -kumppanimme ylläpitävät paikallisia keskustelufoorumeita ja järjestävät kyselyitä tietyille työntekijäryhmille. Vuonna 2009 otimme käyttöön kaksi muuta maailmanlaajuista verkkofoorumia: Yammer on kattava ja vapaamuotoinen sosiaalisen verkostoitumisen väline, joka edistää yhteistyötä ja jonka avulla työntekijät voivat vaihtaa kokemuksia erilaisista tehtävistä. Ensimmäisen vuoden aikana työntekijää lähetti yli Yammer-viestiä. IdeaNet julkaistiin vuoden 2009 alussa osana uutta työntekijöiden innovaatioohjelmaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää innovaatiokulttuuria koko yrityksen panostuksella. IdeaNet-haasteet luovat uusia ideoita ja tuottavat toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä kasvua ja kehitystä. Vuonna 2009 julkaistiin 32 IdeaNet-haastetta. Tuloksena oli yli ideaa työntekijöiltä 23 maasta. Yli 500 näistä ideoista on otettu käyttöön yrityksessä joko tuotteen tai prosessin parannuksena tai kehiteltävinä uusina tuotteina. Pyydämme työntekijöiltä palautetta myös Pitney Bowesin maailmanlaajuisessa työntekijäkyselyssä, joka on luottamuksellinen ja saatavilla 18 kielellä. Kysely kattaa kokonaissitoutuneisuuden, toiminnan suunnittelun ja esimiesten tehokkuuden ja keskittyy sitoutumista lisääviin seikkoihin, kuten kehittymiseen, palkitsemiseen, tulevaisuuden visioihin ja viestintään. Monivalintakysymyksiin vastaamisen lisäksi työntekijät voivat antaa yksityiskohtaista palautetta luottamuksellisten kirjallisten kommenttien avulla. Vastausprosentti on tyypillisesti High Engager/Triple Crown -voittajat Joka vuosi arvioimme esimiehiä kolmella mittarilla, jotka liittyvät aktiivisuuden lisäämiseen työntekijöiden keskuudessa. Kaikilla alueilla parhaaseen neljännekseen päässeet saavat High Engager/Triple Crown -palkinnon. Kaikkien kolmen alueen voitolla pyritään tukemaan muita esimiehiä. Hiljattain esitetyssä podcast-lähetysten sarjassa kerrottiin parhaista käytännöistä, joita haastatellut sitoutuneet työntekijät olivat käyttäneet menestyksekkäästi. Näistä mittareista ja työkaluista on hyötyä myös vähemmän sitoutuneiden ryhmien esimiesten löytämiseen ja auttamiseen. Pitney Bowes Business Insightin ohjelmistokehitystiimeillä on käytettävissään uusi resurssi: scrum-kokoukset. Scrum on iteratiivinen ja vaiheittainen työskentelytapa, jossa tiimit kokoontuvat lyhyiksi ajoiksi yhteen purkamaan haasteet pienemmiksi osioiksi, jotka voidaan käsitellä nopeasti, jolloin asiakkaat näkevät edistymisen työn edetessä. Scrumien käyttö on lisääntynyt nopeasti. Joulukuussa 2009 pidettiin koko organisaation ensimmäinen maailmanlaajuinen PBBI Scrum -kokoontuminen, jossa jaettiin tietoa ja rakennettiin tukiverkostoa scrumin käyttäjille. Hyödynnämme kyselyn vastauksia uusien työkalujen kehittämisessä ja esitettyjä ongelmia koskevien toimintasuunnitelmien laatimisessa. Kyselytulosten pohjalta luotuja innovaatioita ovat mm. ylemmän johdon maailmanlaajuiset viikkotiedotteet, suorituskyvyn hallintaan ja seuraajien valintaan liittyvien prosessien parannukset sekä lukuisat koulutusohjelmat. Yksi sitouttamisen työkaluista on Agile Work -ohjelma, jonka tavoitteena on hyödyntää mobiilitekniikoita, helpottaa työntekijöiden tehokasta työskentelyä eri paikoissa (muun muassa yhteistyötiloissa, asiakkaiden tiloissa, lentokentillä ja kotona) sekä laskea maailmanlaajuisia kiinteistökuluja. Connecticutissa sijaitsevan pääkonttorin remontissa vuonna 2008 perinteiset työpisteet korvattiin yhteistyötiloilla. Siksi vuoden 2009 pilottiohjelmaamme valittiin Fairfieldin piirikunta Connecticutista. Ohjelman suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon tarvittavien mobiilityökalujen tyyppi, mahdolliset vaikutukset liiketoimintaprosesseihin, infrastruktuuriin ja henkilöstökäytäntöihin sekä koko organisaatiota koskevien työkulttuurin muutosten hallinta. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 16

17 Pilottiohjelmaan osallistuneiden 140 työntekijän palaute oli myönteistä. Yli 80 prosenttia osallistujista oli sitä mieltä, että ohjelma teki heistä tuottavampia, ja esimiehet puolestaan eivät havainneet kielteisiä vaikutuksia tuottavuuteen. Lisäksi 89 prosenttia osallistujista kertoi, että ohjelma sai heidät näkemään yrityksen myönteisemmin ja 98 prosenttia totesi, että ohjelma paransi tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Ohjelma myös pienensi osallistujien hiilijalanjälkeä poistamalla keskimäärin 123 kilometriä työmatkoja työntekijää kohden viikossa. Pilottiversion menestyksen ansiosta laajennamme Agile Work -ohjelmaa vuonna Kehittyminen Palkkaamme lahjakkaita työntekijöitä, kannustamme heidän kasvuaan ja tarjoamme heille mahdollisuuden kehittää itseään ja Pitney Bowesia. Meille työntekijöiden kehittäminen on kumppanuutta työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, ja henkilöstöhallinnon organisaatiomme tukee tätä vahvasti. Helmikuussa 2010 Training-lehti sijoitti Pitney Bowesin Training Top 125 -listalleen toisena peräkkäisenä vuotena. Olimme sijalla 42, eli sijoitus oli parantunut edellisen vuoden sijasta 82. Vuosittaiselle listalle pääsevät Yhdysvalloissa toimivat yritykset, jotka panostavat työntekijöiden koulutuksen ja kehittämiseen. Yrityksemme arvot ovat keskeisiä oppimisen ja kehittymisen filosofiassamme. Olemme määrittäneet arvojemme pohjalta työntekijöiden perusominaisuuksia. Ensimmäisestä työpäivästä alkaen uransa loppuun asti Pitney Bowesin työntekijöitä kannustetaan kantamaan vastuuta omasta urakehityksestään ja hyödyntämään koulutus- ja kehittämisohjelmia. Työntekijät määrittävät yhdessä esimiestensä kanssa vuosittain suoritustavoitteensa ja -päämääränsä, tunnistavat omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa sekä laativat kehityssuunnitelman, jonka avulla he laajentavat nykyisiä taitojaan ja hankkivat uusia. Työntekijöiden kehittäminen on monimuotoista, kuten työssä tapahtuvaa koulutusta ja työnkiertoa, valmennusta ja työntekijöiden mentorointia, sisäisiä koulutusohjelmia sekä verkkomateriaaleja. Osallistumme myös työhön liittyvän korkeakoulutuksen kustannuksiin. Johtamisen kehittäminen on jatkuva tavoite. Pyrimme havaitsemaan johtajatyypit jo varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan heille menestymiseen tarvittavat tiedot ja kokemuksen. Tarjoamme kattavia johtamisen, viestinnän ja suorituksenhallinnan koulutusratkaisuja, joihin kuuluvat muun muassa uusien esimiesten peruskoulutus, erikoiskurssit kokeneille päällikköasemassa oleville ja johtotason koulutusohjelmat. Järjestämme myös yksilöille tai ryhmille räätälöityä koulutusta esimerkiksi uransa alussa oleville huipputyöntekijöille ja lahjakkaille vähemmistöryhmien edustajille. Monimuotoisuus ja osallistavuus Pitney Bowesilla monimuotoisuus kattaa kaikki erilaisuuden muodot. Osallistavuus auttaa meitä hyötymään monimuotoisuudesta, sillä se luo avoimuuden, kunnioituksen ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirin, jossa erilaiset ajatukset ja kokemukset lisäävät liiketoiminnan arvoa. Monimuotoisuutemme ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita paremmin, saamme yhteyden maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja pystymme rekrytoimaan ja sitouttamaan huippulahjakkaita työntekijöitä. Monimuotoisuuden hallintaan on meillä olemassa strateginen lähestymistapa, jossa kokonaisvastuu on hallituksella ja pääjohtajalla. Liiketoimintayksiköiden johtajat ja heidän päällikkötason alaisensa ovat vastuussa monimuotoisuusaloitteiden menestyksestä omissa yksiköissään. Jokainen yksikkö laatii omat suunnitelmansa ja tavoitteensa monimuotoisuuden arvostamiselle ja hyödyntämiselle. Nämä suunnitelmat kytketään vuorostaan työntekijöiden suoritusvaatimuksiin, joihin perustuvaa eri liiketoimintayksiköiden menestymistä pääjohtaja ja hallitus arvioivat. Ylemmän johdon palkkaus on sidoksissa monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen. UK National Training Award -palkinto Harlow'ssa Essexissä toimiva Pitney Bowes Limited sai vuoden 2009 UK National Training Award (NTA) -palkinnon Englannin itäisellä alueella. NTA on tärkein Isossa- Britanniassa jaettava koulutukseen liittyvä palkinto. Vuoden 2009 palkinnolla annettiin tunnustusta myynnin Mail Creation Accreditation -koulutusohjelmalle. INROADS-kykyhanke Pitney Bowes on työskennellyt vuodesta 1987 INROADS, Inc. -yrityksen kanssa kyky- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tukemalla vähemmistöjä edustavia kyvykkäitä nuoria ja kouluttamalla heitä yritystoiminnan ja yhteisöjen johtotehtäviin. INROADS-ohjelmaan voivat hakea high school- ja collegeopiskelijat. Valituiksi tulleet saavat uraohjausta sekä harjoitteluja kesätyöpaikkoja, jotka saattavat jatkua vakituisena työsuhteena valmistumisen jälkeen. Pitney Bowesin INROADS-ohjelma on tarjonnut uramahdollisuuksia harjoittelijoille rahoituksen, markkinoinnin, viestinnän, tekniikan, tietotekniikan ja henkilöstöhallinnon aloilla. Viimeisten kolmen vuoden aikana Pitney Bowes on tukenut yli 50:ttä collegetason opiskelijaa. Vuonna 2010 tavoitteenamme on palkata yli puolet kesäharjoittelijoista vakituiseen työsuhteeseen. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 17

18 Lähestymistavassamme on neljä ulottuvuutta: Edustavuus: Valvomme työvoimamme koostumusta ja pyrimme siihen, että se edustaa yrityksen sijaintipaikkojen monimuotoisuutta Rekrytointi: Teemme yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kuten naisinsinöörejä ja afroamerikkalaisia insinöörejä edustavien järjestöjen kanssa monimuotoisuutta vahvistavien työntekijöiden palkkaamiseksi Sitouttaminen: Tarjoamme verkkoseminaareja, verkostoitumistapahtumia, puhujatapahtumia sekä konferensseja kehittääksemme monimuotoista henkilöstöä Johtajuus: Ylemmällä johdolla on tärkeä rooli seminaari- ja verkostoitumisohjelmissamme. Johtamisen kehittämisohjelmamme tarjoaa naispuolisille ja vähemmistöryhmiä edustaville avaintyöntekijöille työkaluja taitojen kehittämiseen, kokemuksen hankkimiseen omaa alaansa laajemmin sekä näkyvyyden parantamiseen yrityksen ylemmässä johdossa. Kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvosto Vuonna 2007 perustetussa neuvostossa on edustajia yrityksen kaikilta aloilta ja toiminta-alueilta, ja edustajien tavoitteena on luoda yhteisöllisempi työympäristö koulutuksen, johdon esimerkin, tunnustusten ja viestinnän avulla. Neuvosto järjesti vuonna 2009 muun muassa seuraavat tapahtumat: Tapahtuman naisille, aiheena naisiin kohdistuvat vaatimukset työelämässä ja kotona. Esiintyjiin ja osallistujiin kuului muun muassa Pitney Bowesin ylemmän johdon naisjäseniä, naisjohtajia eri puolilta Eurooppaa ja Catalyst Organisation -järjestön edustajia. Ison-Britannian Harlow'ssa 536 osallistujalle teatterin keinoin toteutetun monimuotoisuuskoulutuksen, johon kuului myös koulutuksen jälkeinen kysely. Koulutus perustui Ranskassa vuonna 2008 käynnistettyyn ohjelmaan. Kansainväliset Diamond Award -palkinnot tunnustuksena monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisestä.tänä vuonna voittajia oli 6 kolmesta maasta. Ehdokkaita oli 45 10:stä maasta. Neuvosto arvioi myös tusinan verran vuoden 2009 PB Impact Award- palkinnon ehdokkaita monimuotoisuuden ja osallistavuuden saavutusten suhteen. Alueelliset esitykset liiketoimintajohtajille monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen liittyvän työntekijäkyselyn tuloksista, joissa nähtiin muiden alueiden ja yksiköiden reagointi haasteisiin. Työntekijäfoorumit monimuotoisuudesta ja osallistavuudesta Pohjoismaissa Women s LeadershipConference -verkkoseminaarit Pidimme vuonna 2009 vuoden 2008 Women s Leadership Conference -tapahtumaan perustuneen kolmen verkkoseminaarin sarjan, jossa esiteltiin Pitney Bowesin ja ulkoisten kumppaniyritysten naisjohtajia. Jokaisen 60 minuutin esityksen aikana työntekijöillä eri puolilta yritystä oli mahdollisuus osallistua keskusteluihin, rakentaa ammatillisia verkostoja ja tutustua uramahdollisuuksiin. Vuonna 2009 osallistujia oli yhteensä yli 800. PB: ssä voin olla oma itseni sai FAN-palkinnon Yrityksemme PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma voitti palkinnon parhaana henkilöstöhallinnon ja kestävän kehityksen ohjelmana vuoden 2009 FAN-messuilla Pariisissa. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) järjestää merkittävät kansainväliset messut asiakirjanhallinnan ammattilaisille. Vuonna 2007 käynnistynyt PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma on maailmanlaajuinen tiedotusohjelma, josta vastaa kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvostomme. Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2009 Pitney Bowes ja sen työntekijät saivat tunnustusta monilta järjestöiltä menestyksestä monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisessä. Muutamia esimerkkejä: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine ja Hispanic Network Magazine Vammaisten huomiointi työpaikalla, Top 50, Careers & the disabled Magazine Esimiestason monimuotoisuus, Top 50, DiversityMBA Magazine Monimuotoisimmat yritykset, Top 40, Black Enterprise Parhaat työnantajat, Top 100, Savoy Professional Monimuotoisin yritys/careers in Engineering & Information Technology Innovaatiot, Profiles in Diversity Journal Lisäksi viisi Pitney Bowesin työntekijää sai henkilökohtaista tunnustusta Hispanic National Bar Associationilta, National Urban Fellowsilta, DiversityMBA- ja Women of Color -lehdiltä ja Hispanic Association of Corporate Responsibility -järjestöltä. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 18

19 Turvallisuus Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja tähtäämme tapaturmista vapaan työpaikan luomiseen. Olemme käynnistäneet projekteja ja laatineet prosesseja vaaratekijöiden kontrolloimiseksi ja eliminoimiseksi, ja kaikki työntekijät kantavat osaltaan vastuun työtapaturmien vähentämisestä nollaan, ja autamme työntekijöitä tekemään työpaikalla myönteisiä päätöksiä työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuustiimit (Safety Tiger Teams) Nämä Clearwaterin ja Rancho Dominguezin tiimit ovat kaksi Pitney Bowesin yli 26 tiimistä, jotka järjestivät turvallisuusarvioita ja -koulutusta vuonna Maailmanlaajuinen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusosastomme toimii yhteistyössä liiketoimintajohdon kanssa ja arvioi työpaikan vaaratekijöitä, laatii vuosittaisia parannussuunnitelmia ja seuraa edistymistä. Esimiehille on selkeästi määritelty vastuu ja tavoitteet työterveyden ja -turvallisuuden suhteen. Liiketoimintayksiköissä toimintaa koordinoivat erityiset toimikunnat tai työturvallisuusvastaavat. Annamme tunnustusta ja palkitsemme erinomaisen työturvallisuuden saavuttamisesta. Koulutamme työntekijät suorittamaan työtehtävänsä turvallisuutta noudattaen ja painotamme turvallisuutta koskevien määräysten noudattamista yhtenä työsuhteen ehdoista. Viime vuosien aikana olemme räätälöineet turvallisuusohjelmamme huomioimaan yleisimmät työtapaturmat. Yli puolet työntekijöiden loukkaantumisista on venähdyksiä ja nyrjähdyksiä. Ne johtuvat yleensä manuaalisesti materiaalinkäsittelystä, toistuvista liikkeistä tai hankalista työasennoista. Käynnistimme Every BODY Can Do It -turvallisuuskampanjan ja julkaisimme Quick Stretch -videon, jossa on helppoja harjoituksia. Työturvallisuustiimit (Safety Tiger Teams) tekevät ergonomia-arvioita, pitävät koulutuksia ja kannustavat parannuksiin. Vuonna 2009 kaksi tiimeistä toteutti hankkeita, jotka osoittavat, kuinka paljon saadaan aikaan pienilläkin muutoksilla. Floridan Clearwaterissa Sure Feed Engineering -yrityksen tiimi vaihtoi mustesuihkulaitteen kokoamisessa käytettävät kärryt kokoamistehtäviin suunniteltuihin laitteisiin. Tämä vähensi kumartumisesta ja kiertoliikkeistä aiheutuneita vammoja ja nopeutti samalla työskentelyä. Samanlaisia turvallisuuteen ja nopeuteen liittyviä hyötyjä saavutettiin hitsausasemalla asentamalla nostin suurten osien siirtämiseen hitsauspöydille ja niiltä pois. Kalifornian Rancho Dominguezissa toimiva Presort Servicesin tiimi puolestaan teki muutoksia lajitteluasemien suunnitteluun. Työntekijöiden työskentely helpottui, olkapään yläpuolelle kohoavat liikkeet vähenivät ja toiminta nopeutui ruuhkaisuuden vähenemisen myötä. Tällaiset huomiot parantavat koko yrityksen toimintaa. Yhdysvalloissa työntekijöiden korvausvaatimukset vähenivät tapauksesta vuonna tapaukseen vuonna 2009, ja vaatimusten kokonaiskulut laskivat 2,1 miljoonalla dollarilla ja vaatimuskohtaiset kulut 21 prosentilla. Lisää tunnuslukuja on raportin lopussa olevassa mittareita käsittelevässä osiossa. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 19

20 Terveys ja hyvinvointi Tiedämme, että terveydestään huolehtivat työntekijät ovat muita onnellisempia, sitoutuneempia ja tuottavampia. He myös säästävät sekä omissa että yrityksen terveydenhuoltokuluissa. Näistä kaikista syistä kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan terveydestään esimerkiksi syömällä oikein, liikkumalla, käymällä terveystarkastuksissa ja käyttämällä terveydenhuoltopalveluita mahdollisten ongelmien hoitamiseen. Tarjoamme vaivattoman ja edullisen terveydenhuollon, ja hyvinvointiohjelmissamme on lukuisia vaihtoehtoja, joilla työntekijöitä perheineen kannustetaan noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Terveydenhuoltopakettimme korostavat ennaltaehkäisevää hoitoa, kroonisten sairauksien hallintaa sekä suojautumista vakavien sairauksien aiheuttamien taloudellisten kustannusten varalta. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme poistamaan työntekijöiden esteet hoitoon pääsylle. Olemme järjestäneet kaikille työntekijöille ja heidän perheilleen raskaudenaikaisen terveydenhuollon, sairaanhoitajan puhelinpalvelun, ilmaista talousneuvontaa sekä ohjelmia ongelmien selvittelyyn. Hyvinvointipakettimme kattaa niin fyysiset, henkiset kuin taloudellisetkin terveyteen liittyvät asiat ja keskittyy neuvontaan ja tiedottamiseen, tapojen muuttamiseen sekä hoitoonpääsyn helpottamiseen. One in a Million -päivä Yli askelmittareilla varustautunutta osanottajaa osallistui 103 kävelytapahtumaan eri puolilla Yhdysvaltoja ja Kanadaa kolmantena vuosittaisena PB:n työntekijöiden One in a Million -päivänä kansallisen työntekijöiden kuntoilupäivän kunniaksi. He kävelivät yhteensä askelta, lähes kolminkertaisen määrän edellisvuoteen nähden. Ennen tapahtumaa alle puolet osallistujista kuvaili itseään aktiiviseksi liikkujaksi, mutta jälkeenpäin 95 prosenttia sanoi aikovansa ylläpitää tai lisätä liikunnan määrää. Neuvonta ja tiedottaminen Pyrimme tuomaan terveellisiä elämäntapoja käsittelevän tiedon kaikkien ulottuville. Learn and Earn -ohjelmamme tarjoaa lyhyitä kursseja esimerkiksi painonhallintaan ja stressinhallintaan. Ohjelmaan osallistuvia työntekijöitä kannustetaan rahallisin bonuksin ja palkinnoin. Lisäksi Project: Living -viestintä antaa ajankohtaisia vinkkejä terveyteen ja hyvinvointiin, taloussuunnitteluun ja työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen, myös siihen, miten yrityksen näillä alueilla tarjoamia etuja voi parhaiten hyödyntää. Tapojen muuttaminen Pienetkin muutokset elintavoissa voivat saada aikaan suuria muutoksia yleisessä terveydentilassa, joten tarjoamme työntekijöillemme kattavia ohjelmia muutosten aikaansaamiseksi. Vuonna 2009 yli työntekijää osallistui 12 viikon mittaiseen Change One -painonhallintaohjelmaan. Muita etuja ovat tupakoinnin lopettamisohjelma, maksuton taloussuunnittelu kaikille työntekijöille sekä alennukset tuotteista ja palveluista, esimerkiksi Painonvartijoiden ja kuntosalien jäsenyyksistä. Lisäksi keskustelemme Project: Living -ohjelmassa säännöllisesti terveydenhuollon kuluista ja niistä vaikutuksista, joita elintapojen muutoksella voi olla työntekijän omiin ja yrityksen terveydenhuoltokuluihin. Tiedämme, että tapojen muuttaminen on helpompaa silloin, kun muutkin ympärillä pyrkivät samaan tästä syystä meillä on erilaisia ohjelmia myös työntekijöiden perheenjäsenille. Hoitoonpääsyn helpottaminen Toimipaikkojemme yhteydessä toimii Yhdysvalloissa seitsemän lääkäriasemaa, joissa noin 20 % työntekijöistämme saa ilmaista perusterveydenhoitoa. Nämä lääkäriasemat ovat saaneet Accreditation Association for Ambulatory Health Care -järjestön myöntämän korkean tason akkreditoinnin. Tämän lisäksi terveydenhoitoja hyvinvointiohjelmamme ovat neljänä vuonna peräkkäin saaneet työnantajien järjestämiä terveyspalveluja koskevan korkeimman tason platinapalkinnon National Business Group on Health -järjestöltä. Project: Living Suunnittele huomista, elä tänään", sanotaan Project: Living -hyvinvointiohjelmassa, joka käynnistettiin vuonna Kuukausittaisissa uutiskirjeissä on käytännön vinkkejä siihen, miten työntekijät voivat hyödyntää yrityksen ohjelmia ja etuja, jotta he voivat tehdä parempia elämäntapavalintoja, hallita kuluja, käyttää terveydenhuoltoa paremmin ja oppia tasapainottamaan työ- ja vapaa-aika. Saatavilla on maksuttomia resursseja Value Optionsin Achieve Solutions -ohjelman kautta. Työn ja vapaa-ajan tasapaino Kannustamme työntekijöitämme joustaviin työjärjestelyihin, jotta he jaksavat huolehtia kodin ja työn asettamista vaatimuksista paremmin. Autamme työntekijöitä laatimaan joustavia työjärjestelyjä, jotka vastaavat sekä yrityksen että työntekijän itsensä tarpeita. Joustaviin järjestelyihin kuuluvat muun muassa etätyö, joustava työaika, osa-aikatyö sekä vaihtuvat työaikataulut. Vuonna 2009 kokosimme joitakin näistä järjestelyistä Agile Work -ohjelmaan (joka on kuvattu tämän asiakirjan Sitoutuminen-osiossa). Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 20

Otamme sen. henkilökohtaisesti. Vuoden 2010 yritysvastuuraportti

Otamme sen. henkilökohtaisesti. Vuoden 2010 yritysvastuuraportti Vuoden 2010 yritysvastuuraportti Otamme sen henkilökohtaisesti "Pitney Bowes ottaa yritysvastuun henkilökohtaisesti. Innovaatio, rehtiys ja palvelu ovat menestyksemme avainasioita. Ne ovat sitä myös minulle".

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Viestintäalan ympäristölinjaus

Viestintäalan ympäristölinjaus Viestintäalan ympäristölinjaus Matkalla kestävämpään 24.8.2010 1 Ympäristölinjaus-projekti Projektin ohjausryhmä VKL:n strategia- ja tulevaisuusryhmä Projektin johtoryhmä Jukka Ottela, ESA Tarja Kyllönen,

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun

Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun Hannele Torvinen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu hannele.torvinen@jamk.fi Koordinaattori(t) (fasilitaattori(t))

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Monikulttuurinen työyhteisö yrityksessä

Monikulttuurinen työyhteisö yrityksessä Monikulttuurinen työyhteisö yrityksessä HR Manager, Halton Marine Oy Halton Group Perustettu vuonna 1969 Perheyritys/omistajana Halttusen perhe Liikevaihto 198 M (2015) Henkilöstön määrä 1400 (2015) Halton

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

TULOSTÄHTI. Vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut

TULOSTÄHTI. Vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut TULOSTÄHTI Vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut UUSIA auttaa tuottamaan kestäviä muutoksia UUSIAn huoneentaulu Johtotähtenä inhimillisyys ja vaikuttavuus Tee kehittävää vaikutusten arviointia Siirry

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot