Vuoden 2009 yritysvastuuraportti. Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2009 yritysvastuuraportti. Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu."

Transkriptio

1 Vuoden 2009 yritysvastuuraportti Pitney Bowesissa yritysvastuu on samalla yhteinen vastuu. Sitoutumisemme innovaatioihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen kattaa kaikki liiketoimintamme osa-alueet. Se takaa menestyksen ja määrittää yrityksen olemuksen. Liiketoimintakäytäntömme Ympäristö Monimuotoisuus Henkilöstömme Asiakkaat ja tavarantoimittajat Yhteisö Every connection is a new opportunity

2 Liiketoimintakäytäntömme Arvomme luovat toiminnallemme kehyksen ja standardit ja varmistavat, että menestyksemme pohjautuu rehellisiin ja oikeudenmukaisiin käytäntöihin. Tuemme tätä kehystä vahvoilla järjestelmillä, joilla suojaamme yritystämme liiketoiminnan riskeiltä ja suojelemme työntekijöidemme yksityisyyttä. Arvot ja eettisyys Arvot määrittävät, keitä olemme yksilöinä ja yrityksenä. Eettiset standardimme ovat korkeat, ja koulutamme työntekijöitämme toimimaan aina rehellisellä ja suoralla tavalla. Riskit ja liiketoiminnan jatkuvuus Olemme henkilöstöllemme ja asiakkaillemme vastuussa siitä, että toimintamme jatkuu kriisitilanteissa. Käytössämme on tehokkaat järjestelmät muun muassa taloudellisten ja toimintojen kestävyyteen liittyvien riskien tunnistamiseen, priorisointiin ja vaikutusten minimointiin. Yksityisyydensuoja Olemme sitoutuneet henkilötietojen ja arkaluontoisten tietojen suojaamiseen. Käytössämme on järjestelmät, joilla suojaamme yksityisyyden ja varmistamme tietoturvan sekä takaamme henkilöstöviestinnän luottamuksellisuuden arkaluontoisissa asioissa. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme Every connection is a new opportunity

3 Arvot Yritysvastuuta korostava lähestymistapamme perustuu yhteisiin arvoihin. Arvomme ovat toimineet yrityksen tukipilareina sukupolvien ajan, mutta arvojen määritelmät toki ovat vuosien saatossa kehittyneet. Vuosina suoritimme pääjohtajamme Murray Martinin johdolla työntekijätutkimuksen, jonka tulosten pohjalta määrittelimme arvomme uudelleen selkeästi ja ytimekkäästi. Arvomme ovat: Aseta asiakkaat etusijalle Keskitymme asiakkaidemme menestykseen Vastaamme asiakkaille nopeasti Luomme huomisen ratkaisuja Tee yhteistyötä Toimimme tasapuolisesti ja kohtelemme kaikkia arvostavasti Teemme yhteistyötä toistemme ja asiakkaidemme kanssa Kannustamme monipuolisia näkökantoja Tuemme paikallisia yhteisöjä Maailman eettisimmät yritykset Ethisphere Institute listasi Pitney Bowesin vuoden 2010 alkupuolella maailman eettisimpien yritysten listalle neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Ethisphere on johtava kansainvälinen tutkimuslaitos, joka keskittyy liiketoimintaetiikan, yritysten yhteiskuntavastuun, korruption vastustamisen ja kestävän kehityksen parhaisiin käytäntöihin. Tämän vuoden 100 voittajaa tulivat yli kymmenestä maasta. Ole innostunut Toimimme ripeästi Pyrimme tuloksiin ja iloitsemme menestyksestä Edistämme innovaatiota ja tuotamme ainutlaatuista lisäarvoa Ole vastuullinen Toteutamme lupauksemme ja sitoumuksemme Asetamme haasteellisia tavoitteita, mittaamme tulokset ja palkitsemme menestyksestä Toimi rehdisti Välitämme Toimimme oikein Huomioimme toimintamme seuraukset. Tiedotamme arvoistamme sisäisen viestinnän eri välineillä. Vuonna 2009 laajensimme kansainvälistä näkyvyyttämme: käänsimme ohjeet kahdeksalle kielelle ja otimme käyttöön uudet koulutusohjelmat Aasian ja Tyynenmeren alueella. Arvot käytännön työssä Joka viikko Pitney Bowesin työntekijät eri puolilla maailmaa saavat uuden esimerkin arvoista käytännön työssä yrityksen intranetin Inside PB -sivuilla. Tarinoiden sisältö vaihtelee, mutta kaikilla on yhteinen tavoite: osoittaa, että Pitney Bowesissa arvot eivät jää pelkäksi teoriaksi, vaan ne ovat kaiken toimintamme perusta. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 3

4 Eettisyys Teemme eettisiä päätöksiä päivittäin. Pyrkimyksemme on kertoa työntekijöille selkeästi heihin kohdistuvista odotuksista ja tarjota heille käytännön keinoja, joilla he saavat lisätietoja velvollisuuksistaan ja opastusta oman toimintansa linjaamiseen sekä työssä että vapaa-aikana Pitney Bowesin käytäntöjen ja laillisten suuntaviivojen mukaiseksi. Menettelytapaohjeet. Menettelytapaohjeemme eli Pitney Bowesin liiketoimintakäytäntöohjeet käsittelevät eettisiä ja säännöstenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat työntekijöihin, asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja yhteisöihin, joissa toimimme. Vahvistaaksemme sitoutumistamme eettiseen toimintaan ja lainsäädännön noudattamiseen olemme kytkeneet eettisyyttä koskevat standardit vuosittaiseen kehityskeskusteluun ja palkkaukseen. Osana vuosittaista kehityskeskustelua työntekijöitä arvioidaan sen mukaan, miten he ovat huomioineet eettisyyden toiminnassaan. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä päällikkötason ja ylimmän johdon toiminnan eettisyydestä vuosittain suoritettavassa työntekijöiden sitoutumista koskevassa kyselyssä. Koulutus. Työntekijöiden on osallistuttava vuosittain koulutukseen, joka käsittelee yrityksen jotakin käytäntöä tai standardia tai esimerkiksi asiakirjojen arkistointia tai kartellien tai korruption vastaista lainsäädäntöä. Etsimme riskialttiit alueet käyttämällä erilaisia analyysityökaluja ja suunnittelemme sitten ohjelmat riskien välttämiseen. Tarjoamme koulutusta seminaareissa, verkko- ja Webex-koulutuksissa sekä muilla menetelmillä niille työntekijöille, joilla ei ole tietokonetta käytössään. Neuvonta- ja raportointikanavat. Kannustamme työntekijöitä hakemaan neuvoja kohtaamiinsa eettisiin ongelmiin ja raportoimaan epäillyistä rikkomuksista. Ethics Help Line -puhelinpalvelumme on kolmannen osapuolen tuottama, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä käytettävissä oleva palvelu, jonka avulla työntekijät voivat raportoida väärinkäytöksistä nimettömänä ja useilla kielillä ilman vastatoimien pelkoa. Työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä Global Ethics & Business Practices -osastoon henkilökohtaisesti tai nimettömänä postitse, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia erityiseen sähköpostiosoitteeseen. Kaikki ilmoitukset mahdollisista käytännön tai lain rikkomuksista tarkistetaan ja tutkitaan tarvittaessa. Mikäli ilmoitus osoittautuu aiheelliseksi, ryhdytään asianmukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Mittarit. Seuraamme jatkuvasti eettisyyden ja säännösten noudattamisen ohjelmiamme niiden tehokkuuden parantamiseksi. Pitney Bowesilla on hyvä sijoitus FTSE Groupin tukemassa vastuullista investointia mittavassa FTSE4Good-indeksissä. FTSE arvioi indeksiin otettavissa yrityksissä pääasiassa lahjonnan ja korruption vastaisia käytäntöjä ja menettelytapoja. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 4

5 Riskit Käytössämme on rakenteeltaan selkeät, johdonmukaiset ja jatkuvat yrityksenlaajuiset riskinhallintaprosessit. Yrityksen riskinhallintajärjestelmä havaitsee ja priorisoi potentiaaliset liiketoimintariskit kuten taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskuntariskit. Seuraavaksi arvioidaan riskien todennäköisyys ja vakavuus sekä niiden minimointisuunnitelmien tila. Ylemmän johdon riskienvalvontalautakunta ja hallitus arvioivat havaitut riskit. Riskinhallintaprosessin arvioi itsenäisesti hallituksen tarkastuslautakunta. Tuloksena on riskejä koskeva strateginen lähestymistapa. Keskittymällä ongelmiin, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen, yritysjohto voi tasapainottaa riskit ja tulokset asianmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Sekä yritysjohdon, työntekijöiden että sidosryhmien intressit pyritään ottamaan huomioon. Viestintä ja riskien ymmärtäminen tulevat osaksi yrityskulttuuria, ja niiden ansiosta toimenpiteet ovat ennakoivia sen sijaan, että niillä korjattaisiin jo tapahtunutta. Liiketoiminnan jatkuvuus Liiketoiminnan jatkuvuuden ohjelmamme on linjassa riskinhallintaprosessin kanssa. Ohjelman ensisijainen tavoite on tukea jatkuvaa toiminnan jatkuvuuden suunnittelua ja arvioida tapahtumia, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus asiakkaisiin, resursseihin tai työntekijöihin. Olemme laatineet prosessit liiketoimintamme jatkuvuuden tukemiseen kriisiaikoina. Ydinhenkilöstömme ja sitoutuneiden liiketoimintayksiköidemme avulla pystymme vastaamaan tilanteisiin asianmukaisella tavalla. Koulutamme työntekijöitä, järjestämme harjoituksia ja arvioimme ohjelmaamme parannustarpeiden suhteen vuosittain. Yksityisyydensuoja Käsittelemme arkaluontoisia ja henkilökohtaisia tietoja, ja monet asiakkaistamme käyttävät tuotteitamme henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Meillä on virallinen hallintotapa, koulutusohjelmia, käytäntöjä ja säännöstenmukaisuuden arviointimenetelmiä yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyen. Maailmanlaajuiset käytäntömme, menettelytapamme ja standardimme kattavat yksityisyydensuojan ja tietoaineiston turvallisuuden, tietoturvan ja tietojen hyväksyttävän käytön. Erityisen arkaluontoisia tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskevat erikoiskäytännöt. Käytäntöjen rikkomustilanteiden tai potentiaalisten poikkeamien tutkintaa ja korjaamista varten on olemassa asianmukaiset menettelytavat. Yritysvastuuraportti 2009: liiketoimintakäytäntömme 5

6 Ympäristö Olemme sitoutuneet vähentämään toimintojemme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutuksia kaikkialla maailmassa. Yrityksemme on ollut edelläkävijä energiaa säästävien tekniikoiden käyttöönotossa, käytettyjen tuotteiden kierrätyksessä ja ympäristövastuun edistämisessä asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa. Tuotteemme ja palvelumme lisäävät tehokkuutta ja vähentävät jätettä viestinnän koko elinkaaren aikana markkina-analyysistä asiakirjojen tuotantoon ja jakeluun. Toimimme useilla foorumeilla ja pyrimme korjaamaan väärinkäsityksiä postin ympäristövaikutuksista erityisesti verrattuna muihin kuluttajatoimintoihin. Työskentelemme yhdessä muiden yritysten, toimialan järjestöjen ja postilaitosten kanssa ympäristötutkimuksen kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen edistämiseksi. Kestävää viestintää Yrityksemme on sitoutunut edistämään yritysten kasvua tehokkaamman asiakasviestinnän avulla. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, joilla voidaan optimoida postin käyttö viestintäkanavana, minimoida toimituskelvottoman postin määrä, vähentää paperinkulutusta ja integroida fyysinen posti digitaaliseen mediaan monikanavaviestintää varten. Suunnittelemme energiatehokkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Energian säästäminen Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta toimipaikoissamme ja toiminnassamme. Mittaamme hiilijalanjälkeämme ja etsimme keinoja pienentää sitä. Edistämme ympäristövastuullisia käytäntöjä paperinhankinnassa ja painatuksessa. Saavutukset 2009 Raportti hiilipäästöistämme, tuotevastuusta ja kierrätysmäärästä. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö Every connection is a new opportunity

7 Kestävää viestintää Pitney Bowes on jo 90 vuoden ajan pyrkinyt edistämään yritysten kasvua tehokkaamman asiakasviestinnän avulla erityisesti postin, mutta kasvavassa määrin myös useiden kanavien, kuten verkko- ja mobiiliviestinnän avulla. Viime vuosina ympäristön huomiointi on noussut yritysten tärkeäksi menestystekijäksi eri puolilla maailmaa, ja olemme auttaneet asiakkaita täyttämään ympäristöä koskevat velvollisuutensa innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla, joilla postin käytön voi optimoida ja integroida osaksi laajempia viestintästrategioita. Tuotteidemme avulla asiakkaat voivat löytää parhaat potentiaaliset asiakkaat, virtaviivaistaa postitettavien lähetysten kehityksen ja tuotannon, kasvattaa tuottoja, hallinnoida kuluja, minimoida toimituskelvottoman postin määrän ja pienentää paperin kokonaiskulutusta. Olemme edelläkävijöitä myös järjestelmissä, joilla voi integroida fyysisen postin digitaalisen median kanssa, käyttää suojattuja verkkotapahtumia, vähentää asiakirjojen säilytysvaatimuksia ja mahdollistaa paperittomat työnkulut kaikenkokoisissa organisaatioissa. Markkinoinnin neuvonta Käytämme eri keinoja, kun neuvomme yrityksiä, hallintoa ja kuluttajia ympäristövastuullisten markkinointi- ja postituskäytäntöjen suhteen. Tämä Australian Pitney Bowesin esite sisältää käytännön vinkkejä, jotka auttavat yrityksiä tehostamaan markkinointiaan ja vähentämään samalla markkinoinnin ympäristövaikutuksia. Vuoden 2009 vuosikertomuksessa kerrottiin useista hiljattain julkaistuista tuotteista, jotka palvelevat sekä liiketoiminnan että ympäristöystävällisyyden tavoitteita samanaikaisesti. Muutamia esimerkkejä: IntelliJet -tulostusjärjestelmä, joka on kehitetty yhdessä HP:n kanssa, sallii kohdistettujen ja personoitujen markkinointiviestien tulostamisen suoraan tositteisiin ilman liitteiden käyttämistä. Se voidaan myös liittää Pitney Bowesin postitusjärjestelmiin erillisten tulostus- ja postitustoimintojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. AddressRightNow on verkkopohjainen osoitteidenhallintajärjestelmä, jolla osoitteet voi päivittää reaaliaikaisesti, jotta minimoidaan toimituskelvottoman postin määrä ja varmistetaan, että posti tavoittaa oikeat vastaanottajat. Kuvantamis- ja työnkulkuratkaisumme käyttää Kodakin tekniikkaa ja auttaa yrityksiä vähentämään paperin määrää ja tehostamaan tuottavuutta sisällön digitoinnilla. Se on osa Pitney Bowesin arkistojen ja tietojenhallinnan ratkaisua, joka nopeuttaa tietojen saatavuutta, auttaa aineettoman pääoman suojaamisessa ja vähentää tietoarkistojen ympäristövaikutuksia. Paikantamisratkaisuissamme yhdistyvät maantieteelliset ja väestötiedot sekä ennakoivat analyysit, jotta yritykset voivat kohdistaa tuotekehityksen, markkinoinnin ja liikkeiden sijainnit parhaiden potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin. Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu Oli käyttötarkoitus mikä tahansa, suunnittelemme tuotteet niin, että niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Ympäristönäkökohdat huomioidaan tuotteen suunnittelussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuonna 1991 julkaistun Design for Environmental Quality (DfEQ) (Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu) -ohjelmamme puitteissa. Clean Up Australia -siivouspäivä Joka vuosi sadattuhannet australialaiset keräävät yhdessä roskia ja siivoavat ympäristöä Clean Up Australia -siivouspäivänä. Tänä vuonna vapaaehtoisten joukossa oli Pitney Bowes Business Insight -toimistojen henkilöstöä Sydneystä ja Brisbanesta sekä kuvassa näkyvä Melbournen ryhmä. Ohjelmassa on viimeisten 20 vuoden aikana kerätty yli tonnia roskia 24 miljoonan työtunnin aikana. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 7

8 Sen jälkeen, kun otimme vuonna 1996 yhteyttä ympäristövirastoon (EPA) uuden Energy Star -luokan luomiseksi kuvantamislaitteille, olemme tuoneet markkinoille valikoiman Energy Star -hyväksyttyjä postitusjärjestelmiä. EPA korotti vaatimustasoaan vuonna 2009 ja olemme huomioineet uudet vaatimukset uusissa tuotteissamme, kuten hiljattain julkaistussa Pitney Bowes Connect+ -tuotteessa. DfEQ-ohjelmamme ansiosta olemme myös pystyneet noudattamaan muita Yhdysvaltain säädöksiä ja kansainvälisiä määräyksiä ja poistamaan tuotteistamme vaarallisia aineita. DfEQ-ohjelman mukaisesti sähköisten komponenttien on noudatettava Euroopan unionin RoHS-direktiiviä tiettyjen haitallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja WEEEdirektiiviä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Vuonna 2008 aloimme edellyttää tavarantoimittajiltamme ja asiakkailtamme kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskevan REACH-direktiivin noudattamista. Tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys Pitney Bowesilla on pitkät perinteet tuotteiden uusioimisesta ja kierrätyksestä. Yli 95 prosenttia kaikista postituslaitteiden komponenteista suunnitellaan kierrätettäviksi, ja lähes kaikki postimaksukoneet ja noin 85 prosenttia postitustuotteistamme palautuu meille. Vuonna 2009 kierrätimme yli 2,9 miljoonaa kiloa materiaaleja, kuten kuparia, alumiinia, terästä, muovia, pahvia ja paperia tuotteiden palautusjärjestelmän avulla (Yhdysvalloissa ja Kanadassa). Palautetut laitteet, joita ei voi käyttää uudelleen, lähetetään hyväksytyille kierrätyskumppaneillemme. Alan johtoasema Yrityksemme tunnetaan postitustoimialan ympäristöjohtajana. Työskentelemme yhdessä muiden yritysten, toimialan järjestöjen ja postilaitosten kanssa ympäristötutkimuksen kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen edistämiseksi. Julkaisemme säännöllisesti tutkimuksia ja osallistumme foorumeihin, joilla asiakkaille ja kuluttajille kerrotaan postin ympäristövaikutuksista ja oikaistaan väärinkäsityksiä postin tehokkuudesta muihin kuluttajatoimintoihin verrattuna. Julkaisuihimme kuuluvat seuraavat: The Truth About Green, tutkimus toimista, joilla postittajat voivat suojella ympäristöä ja omaa toimialaansa The Environmental Impact of Mail: A Baseline The Greening of Government White Paper Olemme myös toimineet aktiivisesti toimialalla muun muassa Yhdysvaltain postilaitoksen ympäristöasioiden erikoisryhmässä (USPS Greening of the Mail Task Force), suoramarkkinointijärjestön (DMA) ympäristö- ja yhteiskuntavastuun komiteassa, postifoorumeilla sekä postin asiakasneuvostoissa. Energian säästäminen Suunnittelemme energiatehokkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset jokaisessa vaiheessa aina valmistuksesta ja jakelusta tuotteiden lopulliseen palautumiseen meille. Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta toimipaikoissamme ja toiminnassamme. Mittaamme hiilijalanjälkeämme ja etsimme keinoja pienentää sitä. Edistämme ympäristövastuullisia käytäntöjä paperinhankinnassa ja painatuksessa. Hiilijalanjälki Vuonna 2007 määritimme perustason omalle hiilijalanjäljellemme World Resources Institute -laitoksen standardin avulla. Julkaisemme hiilijalanjälkemme kansainvälisen Carbon Disclosure Project (CDP) -hankkeen kautta. Teemme myös yhteistyötä ulkopuolisen konsultin kanssa hiilipäästöjemme keräämiseen ja ilmoittamiseen liittyvien menetelmien tarkistamisessa ja arvioinnissa. Prosessin odotetaan valmistuvan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Pitney Bowes auttoi Earthsensea arvioimaan ympäristöystävällisimmät osavaltiot New Yorkin Syracusessa toimiva Earthsense on tehnyt Pitney Bowes Business Insight -analyysityökaluilla vuosittaisen listansa Yhdysvaltain kymmenestä parhaasta osavaltiosta asukkaiden ympäristöystävällisyyden perusteella. Earthsensen mukaan sen Eco-Insights Survey -tutkimus voi auttaa yrityksiä tarkentamaan tuotekehityksen kohdistusta ja tehostamaan vihreiden tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Pitney Bowesin ympäristöinnovaatioiden aikajana 1944 Asset Return Program 1991 Design for Environmental Quality 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project -hanke 2008 Eco-Patent Commons, maailman pääkonttorin remontti 2009 Yritysvastuuraportti ja mittarit Coalition for Energy and Environmental Leadership in Leased Space -ryhmä Vuoden 2010 alussa Pitney Bowes sekä DuPont, IBM, Fluor ja Switzer Group perustivat ryhmän, jonka tavoitteena on lisätä edullisten, energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten vuokratilojen saatavuutta. Ryhmä on koonnut ympäristöasioihin liittyvän tarkistuslistan ja sopinut käyttävänsä sitä osana tulevia vuokraneuvotteluja ja sopimusten uusimisia. Yhdessä ryhmän jäsenillä on yhteensä yli 2,3 miljoonaa neliömetriä kaupallista tilaa pelkästään Yhdysvalloissa. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 8

9 Kulutuksen vähentäminen Pitney Bowes on sitoutunut tekemään kaikista toiminnoistaan ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia. Eri toimintojen yhteinen energiaerikoisryhmämme on tiedottanut työntekijöille energiansäästöön liittyvistä asioista ja tuonut huomattavia vähennyksiä sähkönkulutukseen. Vuoden 2009 loppuun mennessä vähensimme sähkönkulutustamme yli 8 miljoonalla kilowattitunnilla vuoden 2007 perustasosta. Säästimme samalla 1,4 miljoonaa dollaria ja pienensimme hiilijalanjälkeämme hiilidioksiditonnilla. Energiansäästöaloitteisiin lukeutuvat valaistusjärjestelmien parantaminen, LVI-järjestelmien ohjauksen tehostaminen, tehokkaampien jäähdyttimien, kuljettimien ja tietokonenäyttöjen hankkiminen sekä liiketunnistimien käyttäminen valojen sammuttamiseen vähän käytetyissä tiloissa. Olemme Green Power Market Development Group -ryhmän perustajajäsen. Ryhmä edistää yhteistyössä Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) kanssa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämistä ja hankkimista. Vuodesta 2003 lähtien olemme ostaneet uusiutuvan energian sertifikaatteja (REC), joilla tuemme ympäristöystävällisiä energiamuotoja kuten aurinko-, tuuli- ja biomassaenergiaa. Tähän mennessä REC-sertifikaattimme ovat tuottaneet yli tonnin vähennykset CO 2 :ta. Vuonna 2009 ostamiemme Green-e REC -sertifikaattien avulla vähensimme CO 2 -päästöjä tonnia. Eco Lighthouse -hyväksyntä Pitney Bowes Norjalle Norjan ympäristöministeriön rahoittamaneco-lighthouse -ohjelman tavoitteena on auttaa norjalaisia yrityksiä pienentämään ympäristövaikutuksiaan, leikkaamaan kulujaan ja hyötymään asemastaan ympäristövastuullisina yrityksinä alakohtaisen hyväksynnän ja testauksen avulla. Pitney Bowes Norja sai vuonna 2009 Eco Lighthouse -hyväksynnän, koska se on sitoutunut käytännöllisiin, käyttäjäystävällisiin ja ympäristövastuullisiin ratkaisuihin. Jätehuolto ja kierrätys Vuodesta 1996 saakka Pitney Bowes on osallistunut Yhdysvaltain ympäristöviraston WasteWise-aloitteeseen. Kyseessä on vapaaehtoisohjelma, joka pyrkii vähentämään jätteen määrää, lisäämään kierrätystä ja edistämään kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden valmistamista ja hankkimista. Olemme mukana aloitteessa kaikissa päätoimipaikoissamme Yhdysvalloissa, kahdessa suurimmassa toimipaikassamme Kanadassa ja suurimmassa toimistorakennuksessamme Harlow'ssa Isossa-Britanniassa. Vuosien mittaan olemme saaneet yhdeksän ympäristöviraston tunnustuspalkintoa mukaan lukien Program Champion- ja Partner of the Year -palkinnot. Vuonna 2008 yrityksemme pääsi kierrätystoiminnan ansiosta WasteWise Hall of Fameen. Puutuotteiden hankinta ja kestävä metsänhoito Postin ja asiakirjanhallinta-alan johtavana yrityksenä olemme sitoutuneet käyttämään paperia ja pahvia vastuullisesti ja suojelemaan maailman luonnonvaroja. Tuemme kestävää metsänhoitoa ja erilaisia sertifiointiohjelmia, joita hallinnoivat esimerkiksi Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association sekä Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Olemme tehneet yrityksen sisällä perustason analyysin kestävien ja kierrätettyjen materiaalien käytöstä ja olemme luomassa mittareita, joilla lisätään paperin ja pahvin hankkimista yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen luonnonvarojen hallintaan. Julkisissa painetuissa materiaaleissa, tuoteluetteloissa ja suoramainontamateriaaleissa on niiden kierrättämiseen kannustava Recycle Please (Kierrätä, kiitos) -merkki. Maailmanlaajuinen ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä Toimiva ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä (Environment, Health and Safety, EHS) edellyttää selkeästi määriteltyjä käytäntöjä, jotka pohjautuvat ydinarvoihimme. Vuonna 2009 julkaisimme uuden integroidun, maailmanlaajuisen EHS-käytännön, joka vahvistaa vastuullisuutta ja kannustaa EHS-kysymysten aktiiviseen hallintaan koko yrityksen laajuisesti. Uudessa käytännössä luonnostellaan sitoumuksemme tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksen pienentämiseen, tapaturmien estämiseen ja jokaisen työntekijän vastuuseen asianmukaisten työterveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevien käytäntöjen noudattamisessa. Vuoden 2009 loppuun mennessä olimme myös julkaisseet tai päivittäneet 34 maailmanlaajuista teknistä standardia uuden käytännön tukemiseksi. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 9

10 Saavutukset 2009 Suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt kivihiilitonneina * Kumppanuudet, tunnustukset ja palkinnot World Environmental Center Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force Suorat CO 2 e-päästöt/miljoonan dollarin tuotto 4,56 3,67 7,65* Epäsuorat CO 2 e-päästöt/miljoonan dollarin tuotto 12,12 11,8 14,6 Kasvihuonekaasupäästöt lattiatilan yksikköä kohden (tonnia CO 2 /ft 2 ) 0,01 0,01 0,02 Kierrätetty/estetty jäte paunaa vuodessa (vain Yhdysvallat) Kierrätetty/estetty jäte vuodessa vältetyt kivihiilitonnit 3 783, ** Kierrätetty/estetty jäte vuodessa vältetyt kivihiilitonnit/miljoonan dollarin tuotto Tuotteiden kierrätys kumulatiivista paunaa (vain Yhdysvallat ja Kanada) 0, , , * Kasvu yhtiön hiilipäästöjen luokassa 1 ja 2 on seurausta tehokkaammasta tietojenkeruusta ulkomaisista tuotantolaitoksista. Nämä tiedot hyväksytään osana kolmannen osapuolen suorittamaa hyväksyntäprosessia ja työ valmistuu lokakuun alussa * * MTCE:n kasvu vältetty pääosin lisäämällä huomattavasti paperin kierrätystä. (MTCE = kivihiilitonni) (CO 2 e = hiilidioksidiekvivalentti) Connecticut Green Business -palkinto Tammikuussa 2010 Connecticut Business News Journal -lehti antoi Pitney Bowesille Connecticut Green Business -palkinnon yritysluokassa ja mainitsi yrityksen pitkäaikaisen sitoutumisen ympäristönsuojeluun ja huomattavan vähennyksen sähkönkulutuksessa yrityksen energiaerikoisryhmän ansiosta. Yritysvastuuraportti 2009: ympäristö 10

11 Monimuotoisuus Monimuotoisuus ja osallistavuus Osallistavuus auttaa meitä hyötymään monimuotoisuudesta, sillä se luo avoimuuden, kunnioituksen ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirin, jossa erilaiset ajatukset ja kokemukset lisäävät liiketoiminnan arvoa. Monimuotoisuutemme ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita paremmin, saamme yhteyden maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja pystymme rekrytoimaan ja sitouttamaan huippulahjakkaita työntekijöitä. Monimuotoisuuden hallintaan on meillä olemassa strateginen lähestymistapa, jossa kokonaisvastuu on hallituksella ja pääjohtajalla. Liiketoimintayksiköiden johtajat ja heidän päällikkötason alaisensa ovat vastuussa monimuotoisuusaloitteiden menestyksestä omissa yksiköissään. Jokainen yksikkö laatii omat suunnitelmansa ja tavoitteensa monimuotoisuuden arvostamiselle ja hyödyntämiselle. Nämä suunnitelmat kytketään vuorostaan työntekijöiden suoritusvaatimuksiin, joihin perustuvaa eri liiketoimintayksiköiden menestymistä pääjohtaja ja hallitus arvioivat. Ylemmän johdon palkkaus on sidoksissa monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen. Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme. Monimuotoisuuden ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita, olemme yhteydessä maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja löydämme parhaat kyvyt ja tavarantoimittajat. Lähestymistavassamme on neljä ulottuvuutta: Edustavuus: Valvomme työvoimamme koostumusta ja pyrimme siihen, että se edustaa yrityksen sijaintipaikkojen monimuotoisuutta Rekrytointi: Teemme yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kuten naisinsinöörejä ja afroamerikkalaisia insinöörejä edustavien järjestöjen kanssa monimuotoisuutta vahvistavien työntekijöiden palkkaamiseksi Sitouttaminen: Tarjoamme verkkoseminaareja, verkostoitumistapahtumia, puhujatapahtumia sekä konferensseja kehittääksemme monimuotoista henkilöstöä Johtajuus: Ylemmällä johdolla on tärkeä rooli seminaari- ja verkostoitumisohjelmissamme. Johtamisen kehittämisohjelmamme tarjoaa naispuolisille ja vähemmistöryhmiä edustaville avainhenkilöille työkaluja taitojen kehittämiseen, kokemuksen hankkimiseen omaa alaansa laajemmin sekä näkyvyyden parantamiseen yrityksen ylemmässä johdossa. Kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvosto Vuonna 2007 perustetussa neuvostossa on edustajia yrityksen kaikilta aloilta ja toiminta-alueilta, ja edustajien tavoitteena on luoda yhteisöllisempi työympäristö koulutuksen, johdon esimerkin, tunnustusten ja viestinnän avulla. Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus Every connection is a new opportunity

12 Neuvosto järjesti vuonna 2009 muun muassa seuraavat tapahtumat: Tapahtuman naisille, aiheena naisiin kohdistuvat vaatimukset työelämässä ja kotona. Esiintyjiin ja osallistujiin kuului muun muassa Pitney Bowesin ylemmän johdon naisjäseniä, naisjohtajia eri puolilta Eurooppaa ja Catalyst Organisation -järjestön edustajia. Ison-Britannian Harlow'ssa järjestettiin 536 osallistujalle teatterin keinoin koulutus monimuotoisuudesta, johon kuului myös koulutuksen jälkeinen kysely. Koulutus perustui Ranskassa vuonna 2008 käynnistettyyn ohjelmaan. Kansainväliset Diamond Award -palkinnot tunnustuksena monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisestä. Tänä vuonna voittajia oli 6 kolmesta maasta. Ehdokkaita oli 45 10:stä maasta. Neuvosto arvioi myös tusinan verran vuoden 2009 PB Impact Award- palkinnon ehdokkaita monimuotoisuuden ja osallistavuuden saavutusten suhteen. Alueelliset esitykset liiketoimintajohtajille monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen liittyvän työntekijäkyselyn tuloksista, joissa nähtiin muiden alueiden ja yksiköiden reagointi haasteisiin. Työntekijäfoorumit monimuotoisuudesta ja osallistavuudesta Pohjoismaissa Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2009 Pitney Bowes ja sen työntekijät saivat tunnustusta monilta järjestöiltä menestyksestä monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisessä. Muutamia esimerkkejä: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine ja Hispanic Network Magazine Vammaisten huomiointi työpaikalla, Top 50, Careers & the disabled Magazine Esimiestason monimuotoisuus, Top 50, DiversityMBA Magazine Monimuotoisimmat yritykset, Top 40, Black Enterprise Parhaat työnantajat, Top 100, Savoy Professional Monimuotoisin yritys/careers in Engineering & Information Technology Innovaatiot, Profiles in Diversity Journal Lisäksi viisi Pitney Bowesin työntekijää sai henkilökohtaista tunnustusta Hispanic National Bar Associationilta, National Urban Fellowsilta, DiversityMBA- ja Women of Color -lehdiltä ja Hispanic Association of Corporate Responsibility -järjestöltä. INROADS-kykyhanke Pitney Bowes on työskennellyt vuodesta 1987 INROADS, Inc. -yrityksen kanssa kyky- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tukemalla vähemmistöjä edustavia kyvykkäitä nuoria ja kouluttamalla heitä yritystoiminnan ja yhteisöjen johtotehtäviin. INROADS-ohjelmaan voivat hakea high school- ja collegeopiskelijat. Valituiksi tulleet saavat uraohjausta sekä harjoitteluja kesätyöpaikkoja, jotka saattavat jatkua vakituisena työsuhteena valmistumisen jälkeen. Pitney Bowesin INROADS-ohjelma on tarjonnut uramahdollisuuksia harjoittelijoille rahoituksen, markkinoinnin, viestinnän, suunnittelun, tekniikan, tietotekniikan ja henkilöstöhallinnon aloilla. Viimeisten kolmen vuoden aikana Pitney Bowes on tukenut yli 50:ttä collegetason opiskelijaa. Vuonna 2010 tavoitteenamme on palkata yli puolet kesäharjoittelijoista vakituiseen työsuhteeseen. Women s LeadershipConference -verkkoseminaarit Pidimme vuonna 2009 vuoden 2008 Women s Leadership Conference -tapahtumaan perustuneen kolmen verkkoseminaarin sarjan, jossa esiteltiin Pitney Bowesin ja ulkoisten kumppaniyritysten naisjohtajia. Jokaisen 60 minuutin esityksen aikana työntekijöillä eri puolilta yritystä oli mahdollisuus osallistua keskusteluihin, rakentaa ammatillisia verkostoja ja tutustua uramahdollisuuksiin. Vuonna 2009 osallistujia oli yhteensä yli 800. PB: ssä voin olla oma itseni sai FAN-palkinnon PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma voitti palkinnon parhaana henkilöstöhallinnon ja kestävän kehityksen ohjelmana vuoden 2009 FAN-messuilla Pariisissa. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) järjestää merkittävät kansainväliset messut asiakirjanhallinnan asiantuntijoille. Vuonna 2007 käynnistynyt PB: ssä voin olla oma itseni -ohjelma on maailmanlaajuinen tiedotusohjelma, josta vastaa kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvostomme. Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 12

13 Tavarantoimittajien monimuotoisuus Jotta voimme maksimoida mahdollisuutemme innovaatioihin ja prosessien parannuksiin koko toimitusketjussa, työskentelemme säännöllisesti parhaiden monimuotoisuutta edistävien toimittajien kanssa. Yhteistyön avulla voimme myös vahvistaa sitoutumistamme monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen. Odotamme kaikkien tavarantoimittajien noudattavan asettamiamme tuotteiden ja palvelujen laatukriteereitä sekä saavuttavan kustannuksiin, laatuun ja toimituksiin liittyvät tavoitteet. Halutessaan kumppaniksemme monimuotoisilla yrityksillä on oltava sertifiointi jostakin seuraavista järjestöistä: National Minority Supplier Development Council (NMSDC) Women s Business Enterprise National Council (WBENC) Small Business Administration (SBA) Association for Service Disabled Veterans (ASDV) Hyväksymme myös paikallis- ja osavaltiotason sertifioinnit. Tuemme kansallisia monimuotoisuutta edistäviä järjestöjä yritysjäsenyyksin. Yrityksemme kuuluu National Minority Supplier Development Counciliin, National Veteran-Owned Business Associationiin ja Women s Business Enterprise National Counciliin, jossa yrityksemme epäsuorien hankintojen varapääjohtaja on varapuheenjohtaja. Toimimme myös aktiivisesti NMSDC:issa ja WBENC:issa alueellisella tasolla. Toimittajat voivat rekisteröityä ottamalla yhteyttä tavarantoimittajien monimuotoisuudesta vastaavaan osastoon osoitteessa tai ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 13

14 Saavutukset 2009 Monimuotoisuus ja osallistavuus (vain Yhdysvallat) 2009 % työvoimasta: vähemmistöryhmien edustajia 43 %, naisia 43 % % yrityksen hallituksesta: vähemmistöryhmien edustajia 31 %, naisia 23 % Palkinnot ja tunnustukset Best Employer for Healthy Lifestyles Platinum Award Tavarantoimittajien monimuotoisuus Vuonna 2009 Pitney Bowes työskenteli monimuotoisuutta edistävän yrityksen kanssa yrityksen hankintatietojen järjestämiseksi ja toimittajien jakamiseksi seuraaviin luokkiin: vähemmistö, nainen, veteraani, sotainvalidi tai pienyritys. Pyrimme myös varmistamaan, että oikeita luokkia käytettiin laskelmissamme. Seuraavalla sivulla näkyvät prosenttiosuudet kuvastavat näitä muutoksia. Monimuotoisten yritysten osuus tavarantoimittajista: 2009: 6,0 % 2008: 4,7 % 2007: 4,9 % Yritysvastuuraportti 2009: monimuotoisuus 14

15 Henkilöstömme Sitoutuminen ja kehittyminen Sitoutuneet työntekijät ovat olennainen tekijä yrityksen menestymisessä, ja sitoutumisen kehittäminen on ensisijainen tavoitteemme. Pyrimme sitouttamaan työntekijöitämme haastavilla työtehtävillä, urakehitysmahdollisuuksilla ja ohjelmilla, jotka edistävät henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä. Monimuotoisuus ja osallistavuus Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme. Monimuotoisuuden ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita, olemme yhteydessä maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja löydämme parhaat kyvyt ja tavarantoimittajat. Turvallisuus Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja tähtäämme tapaturmista vapaan työpaikan kehittämiseen. Teemme jatkuvasti työtä vaaratekijöiden kontrolloimiseksi ja poistamiseksi ja pidämme työntekijöitämme vastuussa turvallisuusmääräysten noudattamisesta. Terveys ja hyvinvointi Tiedämme, että terveydestään huolehtivat työntekijät ovat muita onnellisempia ja tuottavampia, ja heidän terveydenhuoltokulunsa ovat matalammat. Tarjoamme vaivattoman ja edullisen terveydenhuollon sekä erilaisia ohjelmia, joiden avulla työntekijät perheineen voivat parantaa elintapojaan. Saavutukset 2009 Raportti monimuotoisuudesta, osallistavuudesta ja työturvallisuudesta. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme Every connection is a new opportunity

16 Sitoutuneisuus Sitoutuneet työntekijät ovat elintärkeitä yrityksen menestykselle. Sitoutuneet työntekijät tulevat töihin mielellään. Heistä hehkuu myönteisyys, he saavuttavat tai ylittävät tavoitteensa, ovat vähemmän poissa ja heille sattuu vähemmän työtapaturmia kuin muille. Yrityksemme hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Murray Martin on nostanut sitoutuneen työvoiman luomisen yhdeksi yrityksen päätavoitteista. Pyrimme sitouttamaan työntekijöitämme haastavilla työtehtävillä, urakehitysmahdollisuuksilla ja ohjelmilla, jotka edistävät henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä. Kannustamme vuoropuheluun, pyydämme palautetta ja mittaamme sitoutuneisuutta erilaisin keinoin verkossa ja verkon ulkopuolella. Annamme tunnustusta erityisen sitoutuneille esimiehille ja tiimeille esittelemällä heidän toimintaansa sisäisessä uutiskirjeessämme, konsernin kokouksissa sekä pyytämällä heitä vetämään sitoutumista ja viestintää koskevia koulutuksia. Yksi kanava sitoutumisen edistämiseen Yhdysvalloissa on PB Voice, intranetsivusto, jossa työntekijät voivat lähettää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia erilaisista aiheista. Lisäksi PB Voice -kumppanimme ylläpitävät paikallisia keskustelufoorumeita ja järjestävät kyselyitä tietyille työntekijäryhmille. Vuonna 2009 otimme käyttöön kaksi muuta maailmanlaajuista verkkofoorumia: Yammer on kattava ja vapaamuotoinen sosiaalisen verkostoitumisen väline, joka edistää yhteistyötä ja jonka avulla työntekijät voivat vaihtaa kokemuksia erilaisista tehtävistä. Ensimmäisen vuoden aikana työntekijää lähetti yli Yammer-viestiä. IdeaNet julkaistiin vuoden 2009 alussa osana uutta työntekijöiden innovaatioohjelmaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää innovaatiokulttuuria koko yrityksen panostuksella. IdeaNet-haasteet luovat uusia ideoita ja tuottavat toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä kasvua ja kehitystä. Vuonna 2009 julkaistiin 32 IdeaNet-haastetta. Tuloksena oli yli ideaa työntekijöiltä 23 maasta. Yli 500 näistä ideoista on otettu käyttöön yrityksessä joko tuotteen tai prosessin parannuksena tai kehiteltävinä uusina tuotteina. Pyydämme työntekijöiltä palautetta myös Pitney Bowesin maailmanlaajuisessa työntekijäkyselyssä, joka on luottamuksellinen ja saatavilla 18 kielellä. Kysely kattaa kokonaissitoutuneisuuden, toiminnan suunnittelun ja esimiesten tehokkuuden ja keskittyy sitoutumista lisääviin seikkoihin, kuten kehittymiseen, palkitsemiseen, tulevaisuuden visioihin ja viestintään. Monivalintakysymyksiin vastaamisen lisäksi työntekijät voivat antaa yksityiskohtaista palautetta luottamuksellisten kirjallisten kommenttien avulla. Vastausprosentti on tyypillisesti High Engager/Triple Crown -voittajat Joka vuosi arvioimme esimiehiä kolmella mittarilla, jotka liittyvät aktiivisuuden lisäämiseen työntekijöiden keskuudessa. Kaikilla alueilla parhaaseen neljännekseen päässeet saavat High Engager/Triple Crown -palkinnon. Kaikkien kolmen alueen voitolla pyritään tukemaan muita esimiehiä. Hiljattain esitetyssä podcast-lähetysten sarjassa kerrottiin parhaista käytännöistä, joita haastatellut sitoutuneet työntekijät olivat käyttäneet menestyksekkäästi. Näistä mittareista ja työkaluista on hyötyä myös vähemmän sitoutuneiden ryhmien esimiesten löytämiseen ja auttamiseen. Pitney Bowes Business Insightin ohjelmistokehitystiimeillä on käytettävissään uusi resurssi: scrum-kokoukset. Scrum on iteratiivinen ja vaiheittainen työskentelytapa, jossa tiimit kokoontuvat lyhyiksi ajoiksi yhteen purkamaan haasteet pienemmiksi osioiksi, jotka voidaan käsitellä nopeasti, jolloin asiakkaat näkevät edistymisen työn edetessä. Scrumien käyttö on lisääntynyt nopeasti. Joulukuussa 2009 pidettiin koko organisaation ensimmäinen maailmanlaajuinen PBBI Scrum -kokoontuminen, jossa jaettiin tietoa ja rakennettiin tukiverkostoa scrumin käyttäjille. Hyödynnämme kyselyn vastauksia uusien työkalujen kehittämisessä ja esitettyjä ongelmia koskevien toimintasuunnitelmien laatimisessa. Kyselytulosten pohjalta luotuja innovaatioita ovat mm. ylemmän johdon maailmanlaajuiset viikkotiedotteet, suorituskyvyn hallintaan ja seuraajien valintaan liittyvien prosessien parannukset sekä lukuisat koulutusohjelmat. Yksi sitouttamisen työkaluista on Agile Work -ohjelma, jonka tavoitteena on hyödyntää mobiilitekniikoita, helpottaa työntekijöiden tehokasta työskentelyä eri paikoissa (muun muassa yhteistyötiloissa, asiakkaiden tiloissa, lentokentillä ja kotona) sekä laskea maailmanlaajuisia kiinteistökuluja. Connecticutissa sijaitsevan pääkonttorin remontissa vuonna 2008 perinteiset työpisteet korvattiin yhteistyötiloilla. Siksi vuoden 2009 pilottiohjelmaamme valittiin Fairfieldin piirikunta Connecticutista. Ohjelman suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon tarvittavien mobiilityökalujen tyyppi, mahdolliset vaikutukset liiketoimintaprosesseihin, infrastruktuuriin ja henkilöstökäytäntöihin sekä koko organisaatiota koskevien työkulttuurin muutosten hallinta. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 16

17 Pilottiohjelmaan osallistuneiden 140 työntekijän palaute oli myönteistä. Yli 80 prosenttia osallistujista oli sitä mieltä, että ohjelma teki heistä tuottavampia, ja esimiehet puolestaan eivät havainneet kielteisiä vaikutuksia tuottavuuteen. Lisäksi 89 prosenttia osallistujista kertoi, että ohjelma sai heidät näkemään yrityksen myönteisemmin ja 98 prosenttia totesi, että ohjelma paransi tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Ohjelma myös pienensi osallistujien hiilijalanjälkeä poistamalla keskimäärin 123 kilometriä työmatkoja työntekijää kohden viikossa. Pilottiversion menestyksen ansiosta laajennamme Agile Work -ohjelmaa vuonna Kehittyminen Palkkaamme lahjakkaita työntekijöitä, kannustamme heidän kasvuaan ja tarjoamme heille mahdollisuuden kehittää itseään ja Pitney Bowesia. Meille työntekijöiden kehittäminen on kumppanuutta työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, ja henkilöstöhallinnon organisaatiomme tukee tätä vahvasti. Helmikuussa 2010 Training-lehti sijoitti Pitney Bowesin Training Top 125 -listalleen toisena peräkkäisenä vuotena. Olimme sijalla 42, eli sijoitus oli parantunut edellisen vuoden sijasta 82. Vuosittaiselle listalle pääsevät Yhdysvalloissa toimivat yritykset, jotka panostavat työntekijöiden koulutuksen ja kehittämiseen. Yrityksemme arvot ovat keskeisiä oppimisen ja kehittymisen filosofiassamme. Olemme määrittäneet arvojemme pohjalta työntekijöiden perusominaisuuksia. Ensimmäisestä työpäivästä alkaen uransa loppuun asti Pitney Bowesin työntekijöitä kannustetaan kantamaan vastuuta omasta urakehityksestään ja hyödyntämään koulutus- ja kehittämisohjelmia. Työntekijät määrittävät yhdessä esimiestensä kanssa vuosittain suoritustavoitteensa ja -päämääränsä, tunnistavat omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa sekä laativat kehityssuunnitelman, jonka avulla he laajentavat nykyisiä taitojaan ja hankkivat uusia. Työntekijöiden kehittäminen on monimuotoista, kuten työssä tapahtuvaa koulutusta ja työnkiertoa, valmennusta ja työntekijöiden mentorointia, sisäisiä koulutusohjelmia sekä verkkomateriaaleja. Osallistumme myös työhön liittyvän korkeakoulutuksen kustannuksiin. Johtamisen kehittäminen on jatkuva tavoite. Pyrimme havaitsemaan johtajatyypit jo varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan heille menestymiseen tarvittavat tiedot ja kokemuksen. Tarjoamme kattavia johtamisen, viestinnän ja suorituksenhallinnan koulutusratkaisuja, joihin kuuluvat muun muassa uusien esimiesten peruskoulutus, erikoiskurssit kokeneille päällikköasemassa oleville ja johtotason koulutusohjelmat. Järjestämme myös yksilöille tai ryhmille räätälöityä koulutusta esimerkiksi uransa alussa oleville huipputyöntekijöille ja lahjakkaille vähemmistöryhmien edustajille. Monimuotoisuus ja osallistavuus Pitney Bowesilla monimuotoisuus kattaa kaikki erilaisuuden muodot. Osallistavuus auttaa meitä hyötymään monimuotoisuudesta, sillä se luo avoimuuden, kunnioituksen ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirin, jossa erilaiset ajatukset ja kokemukset lisäävät liiketoiminnan arvoa. Monimuotoisuutemme ansiosta ymmärrämme kehittyviä markkinoita paremmin, saamme yhteyden maailmanlaajuiseen asiakaskuntaamme, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja pystymme rekrytoimaan ja sitouttamaan huippulahjakkaita työntekijöitä. Monimuotoisuuden hallintaan on meillä olemassa strateginen lähestymistapa, jossa kokonaisvastuu on hallituksella ja pääjohtajalla. Liiketoimintayksiköiden johtajat ja heidän päällikkötason alaisensa ovat vastuussa monimuotoisuusaloitteiden menestyksestä omissa yksiköissään. Jokainen yksikkö laatii omat suunnitelmansa ja tavoitteensa monimuotoisuuden arvostamiselle ja hyödyntämiselle. Nämä suunnitelmat kytketään vuorostaan työntekijöiden suoritusvaatimuksiin, joihin perustuvaa eri liiketoimintayksiköiden menestymistä pääjohtaja ja hallitus arvioivat. Ylemmän johdon palkkaus on sidoksissa monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen. UK National Training Award -palkinto Harlow'ssa Essexissä toimiva Pitney Bowes Limited sai vuoden 2009 UK National Training Award (NTA) -palkinnon Englannin itäisellä alueella. NTA on tärkein Isossa- Britanniassa jaettava koulutukseen liittyvä palkinto. Vuoden 2009 palkinnolla annettiin tunnustusta myynnin Mail Creation Accreditation -koulutusohjelmalle. INROADS-kykyhanke Pitney Bowes on työskennellyt vuodesta 1987 INROADS, Inc. -yrityksen kanssa kyky- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tukemalla vähemmistöjä edustavia kyvykkäitä nuoria ja kouluttamalla heitä yritystoiminnan ja yhteisöjen johtotehtäviin. INROADS-ohjelmaan voivat hakea high school- ja collegeopiskelijat. Valituiksi tulleet saavat uraohjausta sekä harjoitteluja kesätyöpaikkoja, jotka saattavat jatkua vakituisena työsuhteena valmistumisen jälkeen. Pitney Bowesin INROADS-ohjelma on tarjonnut uramahdollisuuksia harjoittelijoille rahoituksen, markkinoinnin, viestinnän, tekniikan, tietotekniikan ja henkilöstöhallinnon aloilla. Viimeisten kolmen vuoden aikana Pitney Bowes on tukenut yli 50:ttä collegetason opiskelijaa. Vuonna 2010 tavoitteenamme on palkata yli puolet kesäharjoittelijoista vakituiseen työsuhteeseen. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 17

18 Lähestymistavassamme on neljä ulottuvuutta: Edustavuus: Valvomme työvoimamme koostumusta ja pyrimme siihen, että se edustaa yrityksen sijaintipaikkojen monimuotoisuutta Rekrytointi: Teemme yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kuten naisinsinöörejä ja afroamerikkalaisia insinöörejä edustavien järjestöjen kanssa monimuotoisuutta vahvistavien työntekijöiden palkkaamiseksi Sitouttaminen: Tarjoamme verkkoseminaareja, verkostoitumistapahtumia, puhujatapahtumia sekä konferensseja kehittääksemme monimuotoista henkilöstöä Johtajuus: Ylemmällä johdolla on tärkeä rooli seminaari- ja verkostoitumisohjelmissamme. Johtamisen kehittämisohjelmamme tarjoaa naispuolisille ja vähemmistöryhmiä edustaville avaintyöntekijöille työkaluja taitojen kehittämiseen, kokemuksen hankkimiseen omaa alaansa laajemmin sekä näkyvyyden parantamiseen yrityksen ylemmässä johdossa. Kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvosto Vuonna 2007 perustetussa neuvostossa on edustajia yrityksen kaikilta aloilta ja toiminta-alueilta, ja edustajien tavoitteena on luoda yhteisöllisempi työympäristö koulutuksen, johdon esimerkin, tunnustusten ja viestinnän avulla. Neuvosto järjesti vuonna 2009 muun muassa seuraavat tapahtumat: Tapahtuman naisille, aiheena naisiin kohdistuvat vaatimukset työelämässä ja kotona. Esiintyjiin ja osallistujiin kuului muun muassa Pitney Bowesin ylemmän johdon naisjäseniä, naisjohtajia eri puolilta Eurooppaa ja Catalyst Organisation -järjestön edustajia. Ison-Britannian Harlow'ssa 536 osallistujalle teatterin keinoin toteutetun monimuotoisuuskoulutuksen, johon kuului myös koulutuksen jälkeinen kysely. Koulutus perustui Ranskassa vuonna 2008 käynnistettyyn ohjelmaan. Kansainväliset Diamond Award -palkinnot tunnustuksena monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisestä.tänä vuonna voittajia oli 6 kolmesta maasta. Ehdokkaita oli 45 10:stä maasta. Neuvosto arvioi myös tusinan verran vuoden 2009 PB Impact Award- palkinnon ehdokkaita monimuotoisuuden ja osallistavuuden saavutusten suhteen. Alueelliset esitykset liiketoimintajohtajille monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen liittyvän työntekijäkyselyn tuloksista, joissa nähtiin muiden alueiden ja yksiköiden reagointi haasteisiin. Työntekijäfoorumit monimuotoisuudesta ja osallistavuudesta Pohjoismaissa Women s LeadershipConference -verkkoseminaarit Pidimme vuonna 2009 vuoden 2008 Women s Leadership Conference -tapahtumaan perustuneen kolmen verkkoseminaarin sarjan, jossa esiteltiin Pitney Bowesin ja ulkoisten kumppaniyritysten naisjohtajia. Jokaisen 60 minuutin esityksen aikana työntekijöillä eri puolilta yritystä oli mahdollisuus osallistua keskusteluihin, rakentaa ammatillisia verkostoja ja tutustua uramahdollisuuksiin. Vuonna 2009 osallistujia oli yhteensä yli 800. PB: ssä voin olla oma itseni sai FAN-palkinnon Yrityksemme PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma voitti palkinnon parhaana henkilöstöhallinnon ja kestävän kehityksen ohjelmana vuoden 2009 FAN-messuilla Pariisissa. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) järjestää merkittävät kansainväliset messut asiakirjanhallinnan ammattilaisille. Vuonna 2007 käynnistynyt PB:ssä voin olla oma itseni -ohjelma on maailmanlaajuinen tiedotusohjelma, josta vastaa kansainvälinen Diversity and Inclusion Council -neuvostomme. Palkinnot ja tunnustukset Vuonna 2009 Pitney Bowes ja sen työntekijät saivat tunnustusta monilta järjestöiltä menestyksestä monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistämisessä. Muutamia esimerkkejä: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine ja Hispanic Network Magazine Vammaisten huomiointi työpaikalla, Top 50, Careers & the disabled Magazine Esimiestason monimuotoisuus, Top 50, DiversityMBA Magazine Monimuotoisimmat yritykset, Top 40, Black Enterprise Parhaat työnantajat, Top 100, Savoy Professional Monimuotoisin yritys/careers in Engineering & Information Technology Innovaatiot, Profiles in Diversity Journal Lisäksi viisi Pitney Bowesin työntekijää sai henkilökohtaista tunnustusta Hispanic National Bar Associationilta, National Urban Fellowsilta, DiversityMBA- ja Women of Color -lehdiltä ja Hispanic Association of Corporate Responsibility -järjestöltä. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 18

19 Turvallisuus Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja tähtäämme tapaturmista vapaan työpaikan luomiseen. Olemme käynnistäneet projekteja ja laatineet prosesseja vaaratekijöiden kontrolloimiseksi ja eliminoimiseksi, ja kaikki työntekijät kantavat osaltaan vastuun työtapaturmien vähentämisestä nollaan, ja autamme työntekijöitä tekemään työpaikalla myönteisiä päätöksiä työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuustiimit (Safety Tiger Teams) Nämä Clearwaterin ja Rancho Dominguezin tiimit ovat kaksi Pitney Bowesin yli 26 tiimistä, jotka järjestivät turvallisuusarvioita ja -koulutusta vuonna Maailmanlaajuinen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusosastomme toimii yhteistyössä liiketoimintajohdon kanssa ja arvioi työpaikan vaaratekijöitä, laatii vuosittaisia parannussuunnitelmia ja seuraa edistymistä. Esimiehille on selkeästi määritelty vastuu ja tavoitteet työterveyden ja -turvallisuuden suhteen. Liiketoimintayksiköissä toimintaa koordinoivat erityiset toimikunnat tai työturvallisuusvastaavat. Annamme tunnustusta ja palkitsemme erinomaisen työturvallisuuden saavuttamisesta. Koulutamme työntekijät suorittamaan työtehtävänsä turvallisuutta noudattaen ja painotamme turvallisuutta koskevien määräysten noudattamista yhtenä työsuhteen ehdoista. Viime vuosien aikana olemme räätälöineet turvallisuusohjelmamme huomioimaan yleisimmät työtapaturmat. Yli puolet työntekijöiden loukkaantumisista on venähdyksiä ja nyrjähdyksiä. Ne johtuvat yleensä manuaalisesti materiaalinkäsittelystä, toistuvista liikkeistä tai hankalista työasennoista. Käynnistimme Every BODY Can Do It -turvallisuuskampanjan ja julkaisimme Quick Stretch -videon, jossa on helppoja harjoituksia. Työturvallisuustiimit (Safety Tiger Teams) tekevät ergonomia-arvioita, pitävät koulutuksia ja kannustavat parannuksiin. Vuonna 2009 kaksi tiimeistä toteutti hankkeita, jotka osoittavat, kuinka paljon saadaan aikaan pienilläkin muutoksilla. Floridan Clearwaterissa Sure Feed Engineering -yrityksen tiimi vaihtoi mustesuihkulaitteen kokoamisessa käytettävät kärryt kokoamistehtäviin suunniteltuihin laitteisiin. Tämä vähensi kumartumisesta ja kiertoliikkeistä aiheutuneita vammoja ja nopeutti samalla työskentelyä. Samanlaisia turvallisuuteen ja nopeuteen liittyviä hyötyjä saavutettiin hitsausasemalla asentamalla nostin suurten osien siirtämiseen hitsauspöydille ja niiltä pois. Kalifornian Rancho Dominguezissa toimiva Presort Servicesin tiimi puolestaan teki muutoksia lajitteluasemien suunnitteluun. Työntekijöiden työskentely helpottui, olkapään yläpuolelle kohoavat liikkeet vähenivät ja toiminta nopeutui ruuhkaisuuden vähenemisen myötä. Tällaiset huomiot parantavat koko yrityksen toimintaa. Yhdysvalloissa työntekijöiden korvausvaatimukset vähenivät tapauksesta vuonna tapaukseen vuonna 2009, ja vaatimusten kokonaiskulut laskivat 2,1 miljoonalla dollarilla ja vaatimuskohtaiset kulut 21 prosentilla. Lisää tunnuslukuja on raportin lopussa olevassa mittareita käsittelevässä osiossa. Yritysvastuuraportti 2009: henkilöstömme 19

Kestävän kehityksen raportti 2014

Kestävän kehityksen raportti 2014 Kestävän kehityksen raportti 2014 Sisällys Visiomme ja lähestymistapamme 3 Yhtiöstä 6 Kasvua läpi vuosikymmenten 8 Työntekijämme 10 Ympäristörasituksen minimointi 14 Terveys ja turvallisuus 19 Yhteisön

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2012 canon-europe.com Canon Eurooppa Canon Europa N.V. on Japanin Canon Inc:in kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2013 canon-europe.com Sisällys 3 Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan pääjohtajan viesti 4 Canon yrityksenä 6 Asiakkaille tarjottu tuki 8 Ympäristö

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2011 2012 canon-europe.com Yhteiskuntavastuu = ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu Selkeyden vuoksi olemme jakaneet yhteiskuntavastuuraportointimme kolmeen

Lisätiedot

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta

Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Meidän vastuumme kestävästä tulevaisuudesta Strålfors ja kestävä kehitys vastuullisuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Vastuullisuus on keskeinen osa Strålforsin liiketoimintamallia. Toiminta kestävän

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja MARINA BAY SANDS, SINGAPORE, 13.30 Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja Siva ja hänen kollegansa työskentelevät sykkivässä Marina Bay Sandsissä. Hotellija viihdekeskus on ensimmäinen kohde

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää Art on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2013

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2013 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2014

Kestävän kehityksen raportti 2014 Kestävän kehityksen raportti 2014 Sisältö Tärkeitä tapahtumia vuonna 2014... 3 Konsernijohtajan lausunto... 4 5 Peab lyhyesti... 6 9 Sidosryhmäkeskustelut... 10 13 Henkilöstö... 14 17 Liiketoiminta...

Lisätiedot

yhteiskunta- vastuun raportti

yhteiskunta- vastuun raportti yhteiskunta- vastuun raportti 2012 2 Sisältö 3 Stockmann-konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuoden 2012 vastuullisia tekoja 6 Yhteiskuntavastuun strategia ja visio 8 Keskeiset sidosryhmät ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 STOCKMANN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 2 Toimintamme on eettisesti kestävää, oikeudenmukaista ja ympäristöarvoja kunnioittavaa. SISÄLTÖ 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Li ja miljoonat muut työmatkalaiset voivat matkustaa turvallisesti joka päivä.

Yritysvastuuraportti. Li ja miljoonat muut työmatkalaiset voivat matkustaa turvallisesti joka päivä. KONE 2011 YRITYSVASTUURAPORTTI SHANGHAI, 12:45 Li ja miljoonat muut työmatkalaiset voivat matkustaa turvallisesti joka päivä. Miljoonat ihmiset käyttävät KONEen hissejä ja liukuportaita joka päivä. Yli

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot