Jokioisten strategian päivittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokioisten strategian päivittäminen"

Transkriptio

1 Hyvinvointi ja terveys Palvelut ja tuottavuus Osallistuminen ja demokratia Elinvoima ja kilpailukyky Talous ja henkilöstö Jokioisten strategian päivittäminen

2 Tausta: Jokioisten strategia Toiminta-ajatus Kunnan asukkaat saavat kotikunnastaan ja Forssan seudulta turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen asuinympäristön sekä riittävät ja hyvät kunnalliset peruspalvelut. Palvelut tuotetaan ekologisesti kestävällä tavalla, noudattaen eri väestö- ja ikäryhmien tasavertaista kohtelua. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan. Palvelut järjestetään taloudellisesti ja tarvittaessa käyttäen hyväksi kuntien välistä yhteistyötä Forssan seudun talous- ja työssäkäyntialueella. Visio n asukkaan kehittyvä kunta, joka on tunnettu hyvistä peruspalveluista ja siitä, että kunta kehittää ja lisää jatkuvasti uusia asukkaittensa vaikutuskanavia. Palvelutuotannossa tehdään laajaa, kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kunnan yrityspohja on monipuolistunut, etenkin logistiikka- elintarvikeja matkailualan yritysten osalta. Metropolialue on laajentunut valtatie 2:n suunnassa ja sen vaikutukset näkyvät seudun positiivisessa kehityksessä. Arvot Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus ja ekologisesti kestävä kehitys Page 2

3 UUSI VISIO 2021 Jokioisilla elämä virtaa Hyvinvointi ja terveys: Elinvoima ja kilpailukyky: Palvelut ja tuottavuus: Talous ja henkilöstö: Osallistuminen ja demokratia: Jokioinen luo hyvät edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille ja tukee terveellisiä elämäntapoja. Jokioisilla ennaltaehkäistää n pahoinvointia ja puututaan varhain epäkohtiin. Asukkaille kunta tarjoaa viihtyisän ja luonnonläheisen asumisympäristön. Valtatie 2:n kuntana Jokioinen hyödyntää logistiikassa ja muussa toiminnassa metropolialueen laajentumista, jotta se näkyisi seudun positiivisessa kehityksessä. Kunnan yritystoiminta kasvaa ja monipuolistuu erityisesti logistiikka-, energia-, tietotalous-, elintarvike- ja matkailualoilla. tunnettu hyvistä ja lähellä tarjotuista palveluistaan noin asukkaalleen. aktiivinen muiden kanssa verkostoissa toimija ja järjestää palveluja myös yhdessä naapurikuntien kanssa. kestävän talouden kunta, joka varmistaa hyvällä talouden johtamisella talouden voimavarat tulevaisuudessa kin. vetovoimainen työnantaja osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstölleen. Kunta kehittää esimiesosaamist aan ja työyhteisöjen toimivuutta. ihmisten yhteisö. Kunta lisää ja kehittää jatkuvasti uusia asukkaittensa vuorovaikutteisia ja monipuolisia vaikutuskanavia. aloitteellinen ja aktiivinen kunnan toiminnan viestinnässä sekä tiedottaessa päätöksenteostaan ja sen valmistelusta.

4 Teema: Elinvoima ja kilpailukyky Työpaikkojen määrä kasvaa ja työttömyys pienenee Kunnan sekä yritysten ja Luken välillä on hyvät ja toimivat vuorovaikutussuhteet Seudullinen yhteistyö toimii saumattomasti Tehdään tunnetuksi omat laadukkaat palvelut sekä tonttitarjonta ja yritysmyönteisyys Kunnan johto reagoi nopeasti ja ennakoiden tarvittaviin muutoksiin Hyödynnetään hallitusohjelman antamia mahdollisuuksia kunnan toiminnassa Tuetaan aktiivisesti työllistymistä (esim. työpajatoiminta) Tuetaan aktiivisesti uusien työpaikkojen syntyä (luodaan yrittäjille mahdollisuuksia tavoitteellisesti) Luodaan ja ylläpidetään hyvät henkilösuhteet viranhaltija- ja luottamushenkilötasoilla. Edistetään aktiivisella omalla ja yhteisellä toiminnalla Forssan seudun seutuneuvoston toimivuutta Suunnitelmallinen markkinointistrategia (mihin kohdennetaan, mitä medioita käytetään, ennakoiva budjetointi) Tiedotetaan luottamushenkilöitä valmistelussa olevista asioista. Ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti valtakunnallisia muutoksia Vaikutetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän säilymiseen alueella.

5 Teema: Hyvinvointi ja terveys Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat Lähipalveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa soterakenneuudistuksessa Viihtyisä ja ekologinen elinympäristö Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on käytössä ja niitä arvioidaan vuosittain Luonnon ympäristökeskus LUKE:n/Senaatin liikuntatilojen hankkiminen kuntalaisten käyttöön Toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia. Aktiivinen ja aloitteellinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa Kuntalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan tuetaan Oman hyvinvointikuntayhtymän toiminnan turvaaminen Aktiivinen lobbaustyö valtakunnallisesti Keskustaajaman kaava valmistellaan pikaisesti Kevyen liikenteen väyliin panostaminen (mm. Vaulammi) Paukkumäen hankinta

6 Teema: Palvelut ja tuottavuus Turvataan korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut Palveluja tarjotaan tasapuolisesti kaikille kuntalaisille Uudenlaiset palvelutavat Osaavat ja asiakaslähtöiset työtiimit Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen palveluissa Palveluyhteistyötä kehitetään kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Tehokkaalla toiminnalla pyritään vahvistamaan oman toiminnan olemassaoloja Rahoitus, henkilöstö sekä toimitilat mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarpeeseen nähden. Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen palveluiden kustannuksista Palveluita tuotetaan yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja yhteisöjen (esim. urheiluseurat) kanssa. Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä HyKy:n ja kunnan välillä Muille kunnille myytävät palvelut kilpailukykyisesti (vesihuolto, ruokahuolto, lomituspalvelut)

7 Teema: Henkilöstö ja talous Turvataan kestävä talous tulevaisuudessa Toiminnan tehostaminen (vakanssit, automatisointi, itsepalvelut) Palveluiden hinnoittelu ja maksut sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talouteen Talouden johtaminen ja systemaattinen seuranta Mittareita: Ylijäämä, vuosikate > poistot Mittareita: Veroprosentti pysyttävä kohtuullisena suhteessa seudun muihin kuntiin Osaava ja sitoutuva henkilöstö Etenemismahdollisuuksien tarjoaminen Jatkuva henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin valvonta Henkilöstön saatavuus Vetovoimainen työnantaja (luotettava, motivoiva, monipuolinen, osallistuva, joustava )

8 Teema: Demokratia ja osallistuminen Äänestysaktiivisuuden säilymistä ja kasvua tuetaan Kuntalaisille jaetaan aktiivisesti tietoa vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä toiminnasta Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkautuminen kyliin esim. puoleensa vetävät tapahtumat yhteistyössä hankkeiden ja kolmannen sektorin kanssa Lisätään ja kehitetään vuorovaikutusvaikutuskanavia ja menetelmiä (esim. kuntalaisaloite.fi sivuston käyttöönotto) Toimivat ja informatiiviset nettisivut Opetussuunnitelmiin kytketään demokratian ja vaikuttamisen tärkeys ja keinot

9 Seuraavat vaiheet 1. Seminaarin kirjaukset toimivat pohjana strategian työstämiselle 2. Kunnanvaltuuston iltakoulu kesäkuussa 3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän iltakoulu elokuussa strategialuonnoksen julkaiseminen ja kehitysideoiden koonti henkilöstöltä ja kuntalaisilta kesä syyskuussa 5. Valtuuston iltakoulu elokuun syyskuun alussa 6. Strategian käsittely syys-lokakuussa 7. Uusi strategia budjetin valmistelun pohjana lokamarraskuussa

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Sydämellinen Laukaa 2009 2020

Sydämellinen Laukaa 2009 2020 Sydämellinen Laukaa 2009 2020 Kuntastrategia valtuustokaudelle 2009-2012 Hyväksytty valtuustossa 16.11.2009 71 SISÄLTÖ: 1. Sydämellinen Laukaa 2009 2020, strategia pähkinänkuoressa...3 2. Lähtökohta...4

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

TAIPALSAARI-STRATEGIA

TAIPALSAARI-STRATEGIA TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla LIMINKA Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla 1 Toimintaympäristö Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnan muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti. Toimintaympäristön muutoksien ennakointi korostuu tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta11.9.2006 Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.9.2006 Kunnanhallitus 18.9.2006 Kunnanvaltuusto,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristön haasteet 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 0 Oikeus ikääntyä arvokkaasti, täyttä elämää eläen Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 1 1. Johdanto 3 2. Lähtökohdat ikääntymispoliittiselle ohjelmalle 4 2.1 Ikääntyvien määrän kehitys 4 2.2 Puutteellisesti

Lisätiedot

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 KUOPION KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 SISÄLLYS 03 Johdanto 04 Toimintaympäristön haasteet 06 Strategian laatiminen,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.4.2007 Kunnanhallitus 4.6.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA

KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA KANGASALAN ONNISTUMISSUUNNITELMA KUNTASTRATEGIA 2020 Kh 26.8.2013 Val 9.9.2013 1. Johdanto Kangasalan onnistumissuunnitelma kuntastrategia 2020 kuvaa keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka vievät kunnan

Lisätiedot

Uuden Kouvolan strategian ja organisaation valmistelu. KOUVOLAN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGIALUONNOS Yhdistymistyöryhmä 9.4.2008

Uuden Kouvolan strategian ja organisaation valmistelu. KOUVOLAN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGIALUONNOS Yhdistymistyöryhmä 9.4.2008 Uuden Kouvolan strategian ja organisaation valmistelu KOUVOLAN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGIALUONNOS Yhdistymistyöryhmä 9.4.008 Taustaa siirtymäkauden strategian valmistelulle Yhdistymisen strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunkistrategia 2009 2012

Hyvinkään kaupunkistrategia 2009 2012 Hyvinkään kaupunkistrategia 2009 2012 PL 1015 (Itämerentori 2) 00101 HELSINKI Puhelin +358 9 22 800 Faksi +358 9 174 102 etunimi.sukunimi@fi.pwc.com Hyvinkään kaupunki Kutomokatu 1 05801 Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot