EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0660/2006, Albert Tan, Alankomaiden kansalainen, ongelmistaan sosiaaliturvasta vastaavien Alankomaiden viranomaisten kanssa 1. Yhteenveto vetoomuksesta Vetoomuksen esittäjä ja hänen vaimonsa ovat muuttaneet Ranskaan. Vetoomuksen esittäjä kertoo heidän joutuneen kärsimään suhteettomasti Alankomaiden voimassa olevan sosiaaliturva- ja eläkelainsäädännön vuoksi: he ovat menettäneet sosiaalietuuksia, sillä uuden lainsäädännön nojalla ulkomaille muuttaneilla Alankomaiden kansalaisilla ei ole oikeutta Alankomaiden maksamaan eläkkeeseen eikä sosiaalietuuksiin. Vetoomuksen esittäjä katsoo tilanteen rikkovan EU:n periaatteita yhtäläisistä oikeuksista ja henkilöiden liikkumisen vapaudesta ja pyytää siksi Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan. 2. Käsiteltäväksi ottaminen Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. tammikuuta Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007 Vetoomuksen esittäjä on Alankomaiden kansalainen, ja hän on asunut vaimonsa kanssa Ranskassa vuodesta Vetoomuksen esittäjä muutti Ranskaan vuonna Hänen mukaansa muutto johtui suoraan siitä, että Reuselin paikallisviranomaiset päättivät, ettei vetoomuksen esittäjä täyttänyt kaupungin vuokra-asunnon saamiselle asetettuja ehtoja. Koska vetoomuksen esittäjällä ei ollut pysyvää osoitetta Alankomaissa, hänen katsottiin muuttaneen Ranskaan. CM\ doc PE v03-00

2 Toukokuun 12. päivänä 2006 eli samana päivänä, jolloin vetoomuksen esittäjä saavutti 65 vuoden eläkeiän, hän sai kirjeen SVB:ltä (Sociale Verzekeringsbank, sosiaalivakuutuspankki), joka vastaa eläkkeiden maksamisesta toisessa jäsenvaltiossa asuville alankomaalaisille eläkeläisille. Kirjeessä häntä kehotettiin pyytämään Caisse de Francelta lomakkeet E-202, E-205 ja 207-F varmistaakseen, että hänen alankomaalaisten eläkeetuuksiensa maksaminen jatkuisi. Vetoomuksen esittäjän mukaan SVB ei ole maksanut hänelle tähän mennessä minkäänlaisia eläke-etuuksia. Lisäksi vetoomuksen esittäjä kertoo, että kun hänen eläke-etuutensa määrä laskettiin hiljattain, siihen tehtiin vähennyksiä, jotka johtuivat siitä, että hän asuu ulkomailla. Vetoomuksen esittäjän mielestä nämä vähennykset ovat perusteettomia, sillä hänen muuttonsa johtui pääasiassa Alankomaiden paikallisviranomaisten hallinnollisista ongelmista. Näiden ongelmien vuoksi vetoomuksen esittäjä ei myöskään kuulu enää Alankomaiden sairausvakuutuskassaan. Tämä kaikki on johtanut siihen, etteivät vetoomuksen esittäjän tulot enää riitä välttämättömimpään. Siksi vetoomuksen esittäjä pyytää komissiota toimimaan välittäjänä asiassa ja varmistamaan, että hänen eläkkeensä maksaminen aloitetaan ja siihen tehdyt vähennykset perutaan. Komission väliaikaiset huomiot vetoomuksessa esitetyistä väitteistä Komissiolla ei ole vielä riittävästi tietoa vetoomuksen esittäjän tosiasiallisesta tilanteesta, eikä se voi tästä syystä vastata sitovasti vetoomuksen esiin tuomiin kysymyksiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vetoomuksen esittäjän eläkkeen maksamiseen liittyvät ongelmat johtuvat asetuksissa (ETY) N:o 1408/71 ja N:o 574/71 säädetystä menettelystä, jota kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on noudatettava määritellessään, voidaanko eläkettä maksaa ja minkä suuruisena. Se, ettei vetoomuksen esittäjä kuulu enää Alankomaiden sairausvakuutuskassaan, johtuu hyvin todennäköisesti siitä, että hän on muuttanut toiseen jäsenvaltioon. Alankomaiden sosiaaliturvalainsäädännön mukaan Alankomaista pois muuttaneet eläkeläiset eivät kuulu enää Alankomaiden sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 28 ja 28 a artiklan nojalla Alankomaat kantaa kuitenkin edelleen taloudellisen vastuun lääkärinhoidosta, jota eläkeläinen ja hänen perheensä saavat vastaanottavassa jäsenvaltiossa eli Ranskassa. Siksi Alankomailla on oikeus tehdä vetoomuksen esittäjälle maksettavaan eläkkeeseen vähennyksiä, jotka vastaavat sairausvakuutusmaksuja (asetuksen (ETY) N:o 1408/71 33 artikla). Komissio tekee hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sosiaaliturvan koordinoimiseksi yksittäisiä tapauksia käsiteltäessä. Siksi komissio on välittänyt vetoomuksen Alankomaiden viranomaisille, jotta nämä voivat tarkastella vetoomuksen esittäjän tapausta ja ilmoittaa komissiolle tuloksistaan. Päätelmät Vetoomuksen esittäjän esiin tuomat kysymykset edellyttävät, että Alankomaiden viranomaiset tutkivat asiaa tarkemmin. Komissio palaa asiaan heti saatuaan vastauksen Alankomaiden viranomaisilta ja ilmoittaa Euroopan parlamentille lopputuloksesta. PE v /7 CM\ doc

3 CM\ doc 3/7 PE v03-00

4 4. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008 Vetoomuksen esittäjä on asunut puolisonsa kanssa Ranskassa vuodesta Hänen mukaansa muutto johtui suoraan siitä, että Reuselin paikallisviranomaiset päättivät, ettei vetoomuksen esittäjä täyttänyt kaupungin vuokra-asunnon saamiselle asetettuja ehtoja. Koska vetoomuksen esittäjällä ei ollut pysyvää osoitetta Alankomaissa, hänen katsottiin muuttaneen Ranskaan. Toukokuun 12. päivänä 2006 eli samana päivänä, jolloin vetoomuksen esittäjä saavutti 65 vuoden eläkeiän, hän sai kirjeen SVB:ltä (Sociale Verzekeringsbank, sosiaalivakuutuspankki), joka vastaa eläkkeiden maksamisesta toisessa jäsenvaltiossa asuville alankomaalaisille eläkeläisille. Kirjeessä häntä kehotettiin pyytämään Caisse de Francelta lomakkeet E-202, E-205 ja 207-F varmistaakseen, että hänen alankomaalaisten eläkeetuuksiensa maksaminen jatkuisi. Vetoomuksen esittäjän mukaan SVB ei ole maksanut hänelle tähän mennessä minkäänlaisia eläke-etuuksia. Lisäksi vetoomuksen esittäjä kertoo, että kun hänen eläke-etuutensa määrä laskettiin hiljattain, siihen tehtiin vähennyksiä, jotka johtuivat siitä, että hän asuu ulkomailla. Vetoomuksen esittäjän mielestä nämä vähennykset ovat perusteettomia, sillä hänen muuttonsa johtui pääasiassa Alankomaiden paikallisviranomaisten hallinnollisista ongelmista. Näiden ongelmien vuoksi vetoomuksen esittäjä ei myöskään kuulu enää Alankomaiden sairausvakuutuskassaan. Tämä kaikki on johtanut siihen, etteivät vetoomuksen esittäjän tulot enää riitä välttämättömimpään. Siksi vetoomuksen esittäjä pyytää komissiota toimimaan välittäjänä asiassa ja varmistamaan, että hänen eläkkeensä maksaminen aloitetaan ja siihen tehdyt vähennykset perutaan. Vetoomusta koskevat komission huomiot Komissio pyysi 8. maaliskuuta 2007 päivätyssä kirjeessään Alankomaiden sosiaaliturvasta vastaavia viranomaisia selvittämään tarkemmin vetoomuksessa esiin tulleita kysymyksiä. Äskettäin Alankomaiden sosiaaliasioista vastaava ministeriö kertoi komissiolle Albert Tanin eläkeoikeuksista. Alankomaiden sosiaaliasioista vastaavan ministeriön mukaan vetoomuksen esittäjälle on maksettu syyskuusta 2006 lähtien kuukausittain lakisääteistä eläkettä. Eläke-etuuden määrittelee ja maksaa SVB (Sociale Verzekeringsbank, sosiaalivakuutuspankki), joka vastaa eläkkeistä Alankomaissa. Vetoomuksen esittäjä saavutti eläkeiän toukokuussa 2006, ja hänelle maksettiin syyskuussa 2006 takautuvasti myös toukokuusta elokuuhun 2006 kertyneet eläkkeet. Alankomaiden sosiaaliasioista vastaavan ministeriön mukaan Albert Tan ei ole oikeutettu täysimääräiseen lakisääteiseen eläkkeeseen. Kuuden vuoden ajan, vuosina ja , vetoomuksen esittäjä ei asunut Alankomaissa, eikä hänen eläkkeensä siksi karttunut tuona aikana Alankomaiden eläkejärjestelmän piirissä. Hänen lakisääteisestä eläkkeestään vähennetään näin ollen kaksi prosenttia kutakin kalenterivuotta kohti siltä ajalta, kun vetoomuksen esittäjä ei kuulunut Alankomaiden sosiaaliturvan piiriin. PE v /7 CM\ doc

5 Lisäksi vetoomuksen esittäjän eläkkeestä tehdään vähennyksiä, jotka liittyvät 1. tammikuuta 2006 voimaan tulleen Alankomaiden uuden lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän sairautta ja äitiyttä koskeviin säännöksiin. Alankomaiden uuden lainsäädännön mukaan eläkeläiset, joiden asuinpaikka on toisessa maassa, eivät kuulu enää Alankomaiden sairasvakuutusjärjestelmän piiriin. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja erityisesti sen 28 artiklan mukaan eläkeläinen, jolla on oikeus eläkkeeseen yhdessä jäsenvaltiossa mutta joka asuu vakituisesti toisessa jäsenvaltiossa, on oikeutettu sairausvakuutusetuuksiin sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alueella hän asuu, mutta niiden kustannuksista vastaa eläkettä maksava jäsenvaltio. Näin ollen Alankomailla on edelleen taloudellinen vastuu vetoomuksen esittäjän asuinmaan tarjoamasta sairaanhoidosta. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 33 artiklan mukaan eläkettä maksavalla jäsenvaltiolla on vastaavasti oikeus vähentää eläkettä eläkeläisen asuinmaan terveydenhuoltokustannusten rahoittamiseksi. Tavallisesti vähennysten määrät määritetään eläkettä maksavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Vetoomuksen esittäjä valitti, että hänen oli pakko muuttaa vuonna 2003 Ranskaan, sillä Reuselin paikallisviranomaiset olivat poistaneet hänet kirjoistaan, koska hänellä ei ollut pysyvää osoitetta Alankomaissa. Vetoomuksen esittäjän mukaan tätä tilannetta ei pitäisi käyttää häntä vastaan lakisääteistä eläkettä koskevissa laskelmissa. Sosiaaliasioista vastaavan ministeriön selvityksen mukaan vetoomuksen esittäjä poistettiin Reuselin paikallishallinnon kirjoista, koska vetoomuksen esittäjä oli ilmoittanut, ettei hän ollut enää Reuselin kunnan vakituinen asukas. Siksi ei voida katsoa, että vetoomuksen esittäjän oli pakko muuttaa Ranskaan. Johtopäätökset Alankomaiden viranomaisten esittämien tietojen perusteella käy ilmi, että vetoomuksen esittäjälle on maksettu eläkettä ja että eläkkeen vähennykset eivät ole ristiriidassa sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimista koskevien yhteisön säännösten kanssa. 5. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008 Alankomaiden sosiaaliasioista vastaavan ministeriön vuonna 2007 toimittamien tietojen perusteella komission yksiköt tulivat siihen tulokseen, ettei yhteisön lainsäädäntöä ollut rikottu eikä tässä tapauksessa ollut näin ollen tarvetta ryhtyä jatkotoimiin. Vetoomuksen esittäjä kuitenkin toisti 8. heinäkuuta 2008 päivätyssä kirjeessään väitteen, jonka mukaan hänen lakisääteiseen eläkkeeseensä tehdyt vähennykset ovat perusteettomia, koska ne ovat seurausta siitä, että hänen oli pakko muuttaa Ranskaan. Vähennykset ovat myös ristiriidassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, koska maksut ovat 2,5 kertaa korkeammat kuin Alankomaissa asuvien kansalaisten maksamat keskimääräiset vakuutusmaksut. Lisäksi vetoomuksen esittäjä valittaa, että pakkomuuttonsa seurauksena hänellä ja hänen puolisollaan ei ole enää oikeutta sairaanhoitoon Alankomaissa. Komission yksiköt haluavat toistaa ensimmäisessä vastauksessa esittämänsä toteamuksen, jonka mukaan lakisääteiseen eläkkeeseen tehdyt vähennykset, joihin vetoomuksen esittäjä on viitannut, ovat seurausta neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 säädetystä kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Asetuksen 28 artiklassa säädetään, että eläkeläisellä, joka asuu jossain toisessa jäsenvaltiossa kuin hänelle eläkettä maksavassa CM\ doc 5/7 PE v03-00

6 jäsenvaltiossa, on oikeus sairausetuuksiin asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön mukaan, mutta etuuksien kustannuksista vastaa jäsenvaltio, joka maksaa hänelle eläkettä. Vastavuoroisesti eläkettä maksavalla jäsenvaltiolla on oikeus tehdä eläkkeeseen vähennyksiä tasatakseen eläkeläisen asuinjäsenvaltiolle korvatut terveydenhuollosta aiheutuneet kustannukset (33 artikla). Vähennykset määritetään tavallisesti eläkettä maksavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Asetuksen 28 artiklassa säädetyllä menettelyllä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin sillä varmistetaan, etteivät eläkeläiset jää ilman sairausvakuutussuojaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Monien jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan eläkeläiset voivat liittyä niiden sairausvakuutusjärjestelmään vain, jos heillä on ollut aiemmin yhteys tähän valtioon (esim. työskentely, asuminen tai eläke). Toisena tavoitteena on varmistaa, että kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämistä koskevaa perusperiaatetta noudatetaan uudessa asuinvaltiossa. Eläkeläinen saa sairausetuudet samoilla edellytyksillä kuin asuinvaltion kansalaiset. Heinäkuussa 2006 Alankomaat päätti muuttaa laskentatapaa, jolla määritetään Alankomaiden ulkopuolella asuvien eläkeläisten terveydenhuollon kustannuksista maksamat maksut, ottamalla käyttöön niin sanotun asuinvaltiokertoimen (woonlandfactor). Kertoimessa otetaan huomioon keskimääräiset terveydenhuoltokustannukset henkilöä kohti siinä maassa, jossa eläkeläinen asuu. Tämän seurauksena monet Alankomaiden ulkopuolella asuvat eläkeläiset maksavat pienempiä maksuja kuin Alankomaissa asuvat eläkeläiset. Vuonna 2008 asuinvaltiokertoimeksi on Ranskan osalta vahvistettu 0,6935. Komission käsityksen mukaan Alankomaiden sairausvakuutuslainsäädännössä noudatetaan asetukseen (ETY) N:o 1408/71 sisältyviä sääntöjä. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että eläkeläiset, jotka asuvat jossain toisessa jäsenvaltiossa kuin heille eläkettä maksavassa jäsenvaltiossa, eivät ole täysin samassa tilanteessa kuin eläkeläiset, jotka ovat jääneet asumaan heille eläkettä maksavaan jäsenvaltioon. Viimeksi mainituista eläkeläisistä poiketen heille annetaan hoitoa asuinjäsenvaltion lainsäädännön edellytysten mukaisesti eikä eläkettä maksavan jäsenvaltion lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Toisessa jäsenvaltiossa asuvien alankomaalaisten eläkeläisten mahdollisuutta saada hoitoa Alankomaissa säännellään myös asetuksessa (ETY) N:o 1408/71. Sen nojalla Ranskassa asuva alankomaalainen eläkeläinen kuuluu lähtökohtaisesti Ranskan kansallisen sairausvakuutuslainsäädännön piiriin. Hänellä on kuitenkin oikeus saada hoitoa, joka on lääketieteellisesti välttämätöntä hänen oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Toisin sanoen hän saa hoitoa, jota hän todella tarvitsee. Tämä eroaa tilanteesta, jossa henkilö matkustaa ulkomaille saadakseen hoitoa, jolloin sovelletaan erityissääntöjä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC), joka annetaan jäsenvaltion lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille, voi helpottaa sairaanhoidon saamiseen ulkomailla liittyvää menettelyä. Vetoomuksen esittäjä ei ole tuonut esille muita yksityiskohtaisia tietoja, joiden perusteella komissio voisi arvioida, onko se, että Alankomaissa sairaanhoitoa tarjoava taho on kieltäytynyt antamasta vetoomuksen esittäjälle lääkemääräystä, ristiriidassa edellä esitettyjen sääntöjen kanssa. PE v /7 CM\ doc

7 Päätelmä Vetoomuksen esittäjä ei ole esittänyt uusia tosiseikkoja, joiden vuoksi komission olisi perusteltua muuttaa kantaansa. CM\ doc 7/7 PE v03-00

EU:n sosiaaliturvasäännökset

EU:n sosiaaliturvasäännökset Päivitetty 2010 EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden oikeudet VUOTTA EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista Euroopan komissio EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS TAUSTA-ASIAKIRJA EUROOPAN KANSALAISTEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Sosiaaliturvaoikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Sosiaaliturvaoikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan komissio Tämän oppaan

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa 1 2 Rajaesteet Pohjoismaissa Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.3.2005 KOM(2005) 82 lopullinen VIHREÄ KIRJA sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa (komission esittämä) {SEC(2005) 331}

Lisätiedot

Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet. Sosiaaliturva ja yhteiskunnallinen integraatio

Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet. Sosiaaliturva ja yhteiskunnallinen integraatio Päivitetty 2002 Sosiaaliturva ja yhteiskunnallinen integraatio Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura v. Suomi. Kantelu No. 88/2012. Raportti ministerikomitealle. Strasbourg 9. syyskuuta 2014

Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura v. Suomi. Kantelu No. 88/2012. Raportti ministerikomitealle. Strasbourg 9. syyskuuta 2014 1 Epävirallinen käännös 12.2.2015/ Yrjö Mattila, Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry, puheenjohtaja Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura v. Suomi Kantelu No. 88/2012 Raportti ministerikomitealle Strasbourg

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

PERUSTELUT. Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin

PERUSTELUT. Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.8.2011 KOM(2011) 493 lopullinen 2011/0220 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Tarkistettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Tarkistettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.7.2005 KOM(2005) 319 lopullinen 2000/0212 (COD) Tarkistettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.07.2006 KOM(2006) 400 lopullinen VIHREÄ KIRJA AVIOVARALLISUUSSUHTEISIIN SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA ERITYISESTI TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA JA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.10.2008 KOM(2008) 636 lopullinen 2008/0192 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä Tiina Nurmimäki Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä 1. Johdanto 1.1. Elatusavun vahvistaminen kansainvälisen oikeusavun

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 SWD(2012) 146 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA ohjeistuksen antamiseksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY ( palveludirektiivi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.3.2002 KOM(2002) 136 lopullinen 2001/0027 (CNS) 2002/0069 (CNS) 2002/0070 (CNS) 2001/0028 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen virkamiesten

Lisätiedot

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA OSA 1: SÄÄNTELYKEHIKKO KANSALLISESSA JA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ TERVEYDEN- HUOLLOSSA HELENA TUORILA Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde:

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Direktiivi 2005/36/EY. Tärkeimmät tiedot ammattipätevyyden tunnustamisesta 66 KYSYMYSTÄ 66 VASTAUSTA

KÄYTTÖOPAS. Direktiivi 2005/36/EY. Tärkeimmät tiedot ammattipätevyyden tunnustamisesta 66 KYSYMYSTÄ 66 VASTAUSTA KÄYTTÖOPAS Direktiivi 2005/36/EY Tärkeimmät tiedot ammattipätevyyden tunnustamisesta 66 KYSYMYSTÄ 66 VASTAUSTA Tämän asiakirjan tarkoituksena on jakaa tietoa. Komissio tai sen yksiköt eivät vastaa asiakirjan

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.05.2005 KOM(2005) 198 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-suurlähettiläskomiteassa vahvistettavasta maatalouden ja maaseudun teknisen yhteistyön keskuksen

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot