JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 2 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh Aika: tiistaina klo Paikka: kokoushuone L-314 Jäsenet: Läsnä: Osallistui: Dekaani Lauri Laakso Professori Keijo Häkkinen Professori Lasse Kannas Professori Harri Suominen Professori Taru Lintunen Tutkimusjohtaja Janne Avela Toimistosihteeri Heljä Göös Lehtori Ilkka Keskinen Opiskelija Hanna Savander-Niiniketo Opiskelija Marko Vapa Opiskelija Matti Villgren Esittelijät: Hallintopäällikkö Roope Nieminen, asiat 1-7 Opintoasiainpäällikkö Juha Rantakari, asiat 8-10 Pöytäkirjanpitäjä: Osastosihteeri Pirjo Koikkalainen sivu 1 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 2 Viranhoitojärjestelyjä Tutkijaopiskelijan määräaikainen virkasuhde 1690 /kk ajalle Tutkimuskoordinaattorin määräaikainen virkasuhde A 19 ajaksi Projektipäällikön määräaikainen virkasuhde A 21 ajaksi Lehtorin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on liikuntapedagogiikka ajaksi Professorin virka A 28, jonka ala on gerontologia ja kansanterveys (nro 10836); virantäyttöseloste 6 5 Professorin virka A 28, jonka ala on toimintaterapia (nro 11193); virantäyttöseloste 6 6 Professorin virka, jonka ala on liikuntasosiologia (nro 10816); virkaehdotus 7 7 Lukuvuoden työsuunnitelmat 8 8 Tiedekunnan yleiset tenttipäivät lukuvuonna Painatusluvan myöntäminen TtL Sirkka-Liisa Palomäen väitöskirjalle 9

2 2 10 Painatusluvan myöntäminen LitL Margareetta Tummavuoren väitöskirjalle 9 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Kutsut kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 4. helmikuuta Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi. 2 Viranhoitojärjestelyjä 2.1 Tutkijaopiskelijan määräaikainen virkasuhde 1690 /kk ajalle Määräaikaisuuden perusteena on yliopiston rahoittama määräaikainen jatkokoulutusprojekti. Terveystieteiden laitoksen johtaja professori Harri Suominen esittää, että virkasuhteeseen nimitetään TtM Sirpa Mustalampi-Mikkonen. Esitys: Nimitettäneen TtM Sirpa Mustalampi-Mikkonen tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle Päätös: Nimitettiin. 2.2 Tutkimuskoordinaattorin määräaikainen virkasuhde A 19 ajaksi Määräaikaisuuden perusteena on Punainen Sulka -järjestön rahoittama määräaikainen NORA-projekti. Virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttavat hyvä englannin kielen taito, yhteistyö- ja järjestelykyky. Myös gerontologisen tutkimuksen tuntemus on eduksi. Virkasuhdetta hakivat sen ollessa haettavana aikaisempaa täyttöä varten päättyneen määräajan kuluessa: sh Anne Autiolahti, kasv. yo., TtK Piia Järvenpää, fil. yo. Hanna-Miia Kuusimäki, YM Timo Raunela, fil. yo. Lauri Tapola, HuK Timo Törmäkangas ja fil. yo. Paula Vuorinen Henkilöstöjohtaja on antanut tiedekunnalle luvan ryhtyä virkasuhteen täyttämiseen sitä uudelleen haettavaksi julistamatta. Terveystieteiden laitoksen johtaja professori Harri Suominen esittää, että tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään edelleen HuK

3 3 Timo Törmäkangas. Törmäkangas on ollut nimitettynä vastaavaan virkasuhteeseen lähtien. Esitys: Nimitettäneen HuK Timo Törmäkangas tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen virkasuhteeseen A 19 ajaksi Törmäkangas on hakijoista koulutuksensa ja aikaisemman työkokemuksensa perusteella selvästi ansioitunein. Hänellä on opintojen kautta hankittu erittäin hyvä englannin kielen taito sekä runsaasti aikaisempaa kokemusta työskentelystä tutkijana ja koordinaattorina gerontologisessa tutkimushankkeessa. Päätös: Nimitettiin. 2.3 Projektipäällikön määräaikainen virkasuhde A 22 ajaksi Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen projekti. Virkasuhde liittyy Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeeseen Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen edistäminen. Tehtävänä on kehittämishankkeen koordinointi, projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen, hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteistyön edistäminen ja muut johtoryhmän määrittämät tehtävät. Virkasuhteen menestyksellistä hoitamista edesauttavat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai tieteellinen jatkotutkinto, perehtyneisyys ikääntyvän väestön toimintakyvyn arviointiin ja ylläpitämiseen, halu kehittää uutta yhteistoimintakulttuuria korkeakoulujen ja sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän toimijoiden välille ja eduksi lasketaan korkeakoulujen tuntemus sekä kokemus projekti-työstä Virkasuhdetta hakivat päättyneen määräajan kuluessa TtM, LitM Jouni Airola, YtM Matti Hakamäki (peruuttanut hakemuksensa ), HuK, tradenomi Anu Hänninen, LitM, HuK Mirja Huovinen, insinööri Tiina Itkonen, FK Tuomo Kuusela, TtM Pia-Leena Salo, TtM Sanna Sihvonen ja TtL Marja Äijö. Terveystieteiden laitoksen johtaja professori Harri Suominen esittää, että virkasuhteeseen nimitetään TtM, LitM Jouni Airola. Yhteenveto hakijoiden ansioista on liitteenä 2.3/1.

4 4 Esitys: Nimitettäneen TtM, LitM Jouni Airola projektipäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen A22 ajaksi Airolalla on virkasuhteeseen muita hakijoita monipuolisempi ja paremmin soveltuva koulutus. Hän on suorittanut sekä terveystieteiden että liikuntatieteiden maisterin tutkinnot. Hänellä on myös virkasuhteen tehtäviin muita hakijoita paremmin soveltuva viimeaikainen työkokemus, jonka hän on hankkinut toimimalla mm. liikuntatoimenjohtajana ja projektipäällikkönä useiden eri yhteisöjen toimesta toteutettavassa ikääntyvän väestön toimintakykyhankkeessa. Airola on myös tiedekunnan jatko-opiskelija. Päätös: Nimitettiin. 3 Lehtorin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on liikuntapedagogiikka ajaksi Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön määräaikainen liikunnan opettajakoulutuksen kehittämishanke. Virkasuhteen tehtäväpiirinä on liikuntaa opettavien opettajien pätevöittämiskoulutushankkeen suunnittelu ja organisointi vuonna 2004 sekä hankkeen toteutusvaiheessa liikuntapedagogiikan opetustehtävät vuosina Opetustehtäviin sisältyy monipuolisesti sekä teoreettista että käytännön liikunnan opetusta. Virkasuhteeseen nimitettävän edellytetään osallistuvan myös liikuntapedagogiikan perusopetukseen sekä tutkimus- ja opetusyhteistyön kehittämiseen yhdessä tiedekunnan muiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Pätevöittämiskoulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena työelämässä jo toimiville opettajille, minkä vuoksi kontaktijaksot ajoittuvat myös koulujen loma-aikoihin sekä viikonloppuihin. Virkasuhteeseen valittavan tulee varautua normaalista poikkeaviin työaikoihin. Virkasuhdetta hakivat päättyneen määräajan kuluessa: LitM Antti Laine, LitT Juha Kokkonen, LitM Minna Rasinaho, LitL, KM Harri Rintala ja LitL, HuK Maarit Ylönen Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93 muutettu A 463/98) 15 :n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 :n ja kielitaitolain (424/2003) 17 :n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kie-

5 5 len kirjallinen ja suullinen taitoa taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 :ssä määrätyllä tavalla. Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. Kelpoisuusasetuksen (309/93, muutettu 1083/95 ja 1217/00) 3 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko virkaan nimitettävältä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Tiedekunta on päättänyt kokouksessaan hyväksyessään virkasuhteen täyttösuunnitelman, että virkasuhteeseen nimitettävältä edellytetään käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Käytännöllistä perehtyneisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon mm. hakijoiden opettajankoulutus, opettajakokemus ja opettajankoulutuskokemus. Hakuilmoituksen mukaisesti virkasuhteen tehtäväpiirinä on liikuntaa opettavien opettajien pätevöittämiskoulutushankkeen suunnittelu ja organisointi ja myöhemmin myös opettaminen. Opetustehtäviin sisältyy monipuolisesti sekä teoreettista että käytännön liikunnan opetusta. Näiden tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää virkasuhteeseen nimitettävältä laajaa opettajakokemusta ja perehtyneisyyttä opettajankoulutukseen. Virkasuhteen hakijoista vastaavan lehtorin viran kelpoisuusvaatimukset täyttää ainoastaan Ylönen. Laineelta ja Rasinaholta puuttuu vaadittava lisensiaatin tutkinto. Kokkoselta puuttuu haettavana olevan tehtävän edellyttämä opetustyön käytännöllistä perehtyneisyyttä osoittava riittävä opettajakokemus ja Rintalalta opettajankoulutuskokemus. Ylösellä on soveltuva lisensiaatin tutkinto, hakijoista monipuolisin ja laaja-alaisin opettajakokemus ja opettajankoulutuskokemus, käytännöllisen koulumaailman tuntemus sekä ohjaavan opettajan perehtyneisyys. Hänellä on myös hyvä pätevöittämiskoulutuksen tuntemus ja sen vaatimien menetelmien osaaminen sekä muita hakijoita laajempi kokemus liikuntapedagogiikasta. Liikuntakasvatuksen laitoksen johtaja professori Pauli Rintala esittää, että virkasuhteeseen nimitetään LitL, HuK Maarit Ylönen. Yhteenveto hakijoiden ansioista on liitteenä 3/1.

6 6 Esitys: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että LitL, HuK Maarit Ylönen nimitetään lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on liikuntapedagogiikka ajaksi, Päätös: Päätettiin esittää hallitukselle esityksen mukaisesti. 4 Professorin virka A 28, jonka ala on gerontologia ja kansanterveys (nro 10836); virantäyttöseloste Jyväskylän yliopistoon on perustettu asetuksella n:o 440/65 1. päivästä syyskuuta 1965 lukien liikuntahygienian ja kansanterveyden professorin virka, joka on muutettu myöhemmin gerontologian ja kansanterveyden professorin viraksi. Virka on sijoitettu liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntaan ja osoitettu terveystieteiden laitokselle. Virka tulee avoimeksi viran haltijan professori Eino Heikkisen jäädessä eläkkeelle. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen n:o 309/93 (muutettu A1083/95 ja A1217/00) 2 :n mukaan ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko virkaan nimitettävältä tieteellinen vai taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko häneltä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Esittelijän esitys virantäyttöselosteeksi on liitteenä 4/1. Esitys: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 2. Esitettäneen rehtorille hyväksyttäväksi liitteen 4/1 mukainen virantäyttöseloste. Päätös: 1. Päätettiin. 2. Päätettiin esittää rehtorille hyväksyttäväksi liitteen 4/1/1 mukaisesti. 5 Professorin virka A 28, jonka ala on toimintaterapia (nro 11193); virantäyttöseloste Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1. päivästä elokuuta 1997 lukien apulaisprofessorin virka, jonka ala on toimintaterapia. Virka on muutettu yliopiston hallituksen tekemällä päätöksellä alkaen professorin viraksi. Virka on sijoitettu liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntaan ja osoitettu terveystieteiden laitokselle. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muutettu A1083/95 ja A1217/00) 2 :n mukaan ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaadi-

7 7 taanko virkaan nimitettävältä tieteellinen vai taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko häneltä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Esittelijän esitys virantäyttöselosteeksi on liitteenä 5/1. Esitys: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 2. Esitettäneen rehtorille hyväksyttäväksi liitteen 5/1 mukainen virantäyttöseloste. Päätös: 1. Päätettiin, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys sekä käytännöllinen perehtyneisyys alaan. 2. Päätettiin esittää rehtorille hyväksyttäväksi liitteen 5/1/1 mukaisesti. 6 Professorin virka, jonka ala on liikuntasosiologia (nro 10816); virkaehdotus Vireille ja esillä , ja Virkaa hakivat päättyneen määräajan kuluessa: YTT, dosentti Hannu Itkonen, FT, dosentti Pasi Koski, Ph.D. Pirkko Markula, YTT, LuK Esa Sironen ja VTT, yliassistentti Soile Veijola (per päivätyllä kirjeellään) Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan asiantuntijoiksi professori Leena Alasen (Jyväskylän yliopisto), professori Seppo Hentilän (Helsingin yliopisto) ja professori Martti Siisiäisen (Jyväskylän yliopisto). Asiantuntijat ovat antaneet kirjatun yhteisen lausunnon hakijoiden kelpoisuudesta virkaan. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen (1581/91) 15 :n mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta tekee korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain (856/91, muutettu 648/97) 9 :ssä tarkoitetun virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa ehdolle virkaan, päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen. Virantäyttölain 9 :n mukaisesti professorin virkaa koskevaan virkaehdotukseen pannaan säädetyt kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista kolme vahvistettujen perusteiden mukaan ansiokkainta. Ehdollepanoviranomaisen on perusteltava päätöksensä virkaehdotukseksi ja päätöksensä virantäyttöasian raukeamisesta. Virantäyttöasetuksen 15 :n mukaan erimielisyyden sattuessa toimitetaan äänestys samaa menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. Kaikista ehdokassi-

8 8 joista äänestetään samalla kertaa. Ääniä laskettaessa korkeampaa ehdokassijaa kannattava ääni luetaan hakijan hyväksi myös alempaan ehdokassijaan. Liitteet: Liite 6/1 Esittelijän päätösmuistio Liite 6/2 Yhteenveto hakijoiden ansioista Liite 6/3 Asiantuntijoiden lausunto Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. Esitys: 1. Tehtäneen seuraava virkaehdotus professorin virkaan, jonka ala on liikuntasosiologia: Ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijalle asetetaan YTT, dosentti Hannu Itkonen. 2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että YTT, dosentti Hannu Itkonen nimitetään tähän virkaan alkaen. Päätös: 1. Esityksen mukaisesti. 2. Päätettiin esittää hallitukselle esityksen mukaisesti. 7 Lukuvuoden työsuunnitelmat Asia vireille ja esillä ja Yliopiston hallintojohtosäännön 15 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä tiedekunnan henkilökunnan työsuunnitelmat. Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt kokouksissaan , ja laitosten työsuunnitelmat lukuvuodelle Virkajärjestelyissä tapahtuneiden muutosten vuoksi työsuunnitelmat ovat joiltakin osin muuttuneet ja tarkentuneet kevätlukukauden 2004 osalta. Laitosten esitykset henkilökuntansa lukuvuoden työsuunnitelmien muutoksiksi ja tarkistuksiksi ovat liitteenä 7/1-4. Esitys: Hyväksyttäneen lukuvuoden työsuunnitelmien muutokset ja tarkistukset liitteiden 7/1-4 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. 8 Tiedekunnan yleiset tenttipäivät lukuvuonna Tiedekunnan kansliassa on valmisteltu lukuvuoden yleisten tenttipäivien sijoittelua. Yleinen tentti järjestetään lukuvuoden jokaisena kuukautena tiedekunnan laitosrakennuksen suurissa luen-

9 9 tosaleissa. Tenttipäivä on maanantai ja tentin alkamisajankohta klo Esitys: Määrättäneen liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan yleiset tenttipäivät lukuvuodelle seuraavasti: sl 2004 kl 2005 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 ma klo 8.15 Päätös: Hyväksyttiin. 9 Painatusluvan myöntäminen TtL Sirkka-Liisa Palomäen väitöskirjalle TtL Sirkka-Liisa Palomäki pyytää tiedekunnalta painatuslupaa gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjatutkimuksen käsikirjoitukselle Suhde vanhenemiseen. Iäkkäät naiset elämänsä kertojina ja rakentajina Tiedekunnan dekaanin määräämien esitarkastajien professori Juha Perttulan ja professori Päivi Åstedt-Kurjen lausunnot ovat liitteinä 9/1 ja 9/2. Esitys: Myönnettäneen painatuslupa TtL Sirkka-Liisa Palomäen väitöskirjalle. Päätös: Myönnettiin. 10 Painatusluvan myöntäminen LitL Margareetta Tummavuoren väitöskirjalle LitL Margareetta Tummavuori pyytää tiedekunnalta painatuslupaa liikuntafysiologian väitöskirjatutkimuksen käsikirjoitukselle Development of the Athlete s Heart: Longitudinal 6.5 years Echocardiographic Study on Young Cross-Country Skiers Tiedekunnan dekaanin määräämien esitarkastajien professori Benjamin Levine n ja professori Dr. Jürgen Steinacker in lausunnot ovat liitteinä 10/1 ja 10/2. Esitys: Myönnettäneen painatuslupa LitL Margareetta Tummavuoren väitöskirjalle. Päätös: Päätettiin yksimielisesti ottaa asia käsiteltäväksi. Myönnettiin.

10 10 Tiedekunnassa 4. helmikuuta 2004 Esittelijä, hallintopäällikkö Roope Nieminen Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Juha Rantakari Vakuudeksi Dekaani Lauri Laakso Hallintopäällikkö Roope Nieminen Opintoasiainpäällikkö Juha Rantakari

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 23.1.2007 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 1 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-9 1-9

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 4.4.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 6.11.2007 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 10 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-9 1-9

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 4 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 6.4.2004 klo 13.15 Paikka: kokoushuone L-314 Jäsenet:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 20.3.2007 kello 13.15 Pöytäkirja Paikka L-314 N:o 3 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-7 1-7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 1 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 1 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 1 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 17.1.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 1 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 13.1.2004 klo 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 8 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 8 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 8 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 11.10.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 10 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 10 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 10 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 10.10.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 17. päivänä helmikuuta 2006. PÄÄTÖS: Todettiin päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 17. päivänä helmikuuta 2006. PÄÄTÖS: Todettiin päätösvaltaiseksi. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 22.2.2006 klo 13.15 N:o 10/2006 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 7.10.2008 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 9 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-6; 8-10

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 2 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 2 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 2 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 15.2.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 9.10.2007 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 9 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-12 1-5;

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 11.11.2008 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 10 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-10 1-10

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 2 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 2 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 2 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 14.2.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 13.9.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 12. päivänä syyskuuta Todettiin päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 12. päivänä syyskuuta Todettiin päätösvaltaiseksi. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 17.9.2008 klo 13.15 N:o 28/2008 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 20.2.2007 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 2 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-13 1-13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 10.11.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 10 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-13 1-13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 12.9.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 10 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 14.12.2004 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 8.9.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 8 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas Varadekaani

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Kokous: Keskiviikkona klo N:o 47/2006 Keuruun vanhassa pappilassa Jouni Valjakka, p. (014) ,

Kokous: Keskiviikkona klo N:o 47/2006 Keuruun vanhassa pappilassa Jouni Valjakka, p. (014) , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 13.12.2006 klo 13.15 N:o 47/2006 Keuruun vanhassa pappilassa Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori Aino

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: maanantaina 16.5.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 6.10.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 9 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1 16 1 16

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 15.5.2007 kello 13.35 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 5 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-14 1-14

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 11.5.2004 klo 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 7.4.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 4 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas Varadekaani

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Virantäyttöseloste professorin viran, jonka ala on erityispedagogiikka, täyttämistä varten (vakanssinumero 00070) 1. Viran ala ja tehtävät Jyväskylän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIEDEKUNTANEUVOSTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Kokous: Aika 11.3.2008 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 3 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-8 1-8

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 11.9.2007 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 8 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-12 1-12

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIEDEKUNTANEUVOSTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Kokous: Aika 15.1.2008 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 1 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-8 1-8

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 10.2.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 2 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1 9 1 9

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 11 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 11 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 11 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 14.11.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 6 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 6 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 6 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.5.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

1. Professorin virka, jonka ala on markkinointi, alan täsmennys kuluttajamarkkinointi ( alkaen/taloustieteiden tiedekunta)

1. Professorin virka, jonka ala on markkinointi, alan täsmennys kuluttajamarkkinointi ( alkaen/taloustieteiden tiedekunta) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 15.11.2006 klo 13.15 N:o 43/2006 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE KANSANTALOUSTIETEEN PROFESSORIN VIRAN (nro 42) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

VIRANTÄYTTÖSELOSTE KANSANTALOUSTIETEEN PROFESSORIN VIRAN (nro 42) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 (1/6) VIRANTÄYTTÖSELOSTE KANSANTALOUSTIETEEN PROFESSORIN VIRAN (nro 42) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Virka Kansantaloustieteen professorin

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi 1 LAPIN YLIOPISTO Tuula Tolppi 341 3236 Aika keskiviikko 26.1.2005 klo 10.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) =Kari E Nurmi +Marja Tuominen

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 10/2006 Aika Tiistaina 31.10.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 16.6.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 7 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1 19 1 19

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 3 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 3 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 3 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 22.3.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 13.6.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 14.9.2004 klo 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIEDEKUNTANEUVOSTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Kokous: Aika 13.5.2008 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 6 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-17 1-17

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIEDEKUNTANEUVOSTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Kokous: Aika 8.4.2008 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 4 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-10 1-10

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1 VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta VIRANTÄYTTÖSELOSTE NYKYSUOMEN, ERITYISESTI SUOMEN AMMATTIKIELTEN PROFESSORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1. Viran alaa tai tehtäväpiiriä ja sen täsmentämistä sekä

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 12.5.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 5 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-13 1-13

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2007 Aika Tiistaina 22.5.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Opintoasiainpäällikön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 6 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 6 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 6 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 7.6.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8,E siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 13.1.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 1 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-11 1-11

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIEDEKUNTANEUVOSTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Kokous: Aika 17.6.2008 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 7 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-29 1-29

Lisätiedot

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 (1/6) VIRANTÄYTTÖSELOSTE LIIKETALOUSTIETEEN, ERITYISESTI LASKENTATOIMEN PROFESSORIN VIRAN (nro 68) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Virka Liiketaloustieteen,

Lisätiedot

Lappalainen Raimo, Ph.D. Laukkanen Eila, LT Leiman Mikael, PsT

Lappalainen Raimo, Ph.D. Laukkanen Eila, LT Leiman Mikael, PsT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 16.8.2006 klo 14.00 N:o 32/2006 Konneveden tutkimusasema Erkki Tuunanen, p. (014) 260 1009, erkki.tuunanen@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori Aino

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 TIEDEKUNTANEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 TIEDEKUNTANEUVOSTO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Tiistaina 2.5.2006 klo 14 Lyhty Jäsenet: Läsnä: Päätös: Dekaani Maarit Valo 1-28 1-28 Varadekaani Heikki Hanka

Lisätiedot

VIRANTÄYTTÖSELOSTE Kognitiotieteen professorin virka (viran numero 21442)

VIRANTÄYTTÖSELOSTE Kognitiotieteen professorin virka (viran numero 21442) HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta VIRANTÄYTTÖSELOSTE Kognitiotieteen professorin virka (viran numero 21442) 1. Viran alaa, sen täsmentämistä ja tehtäväpiiriä sekä viran sijoittamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 8.11.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 4/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 4/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 4/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 15.5.2007 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Professori Risto Heiskala, pj. asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 10.3.2009 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 3 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1 13 1 13

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 15.11.2010 1/6 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan, 31 :n ja 33 :n 3 momentin nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 15.11.2010. Tämä

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka HALLITUS kokous 11/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri 4 Ympäristösosiologian dosentuuri 5 Finanssioikeuden

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika 24.4.2007 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 4 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-16 1-16

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 10/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 10/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 10/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 4.12.2007 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Professori Risto Heiskala, pj. asiat

Lisätiedot

sivu 1 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 2 Opetusnäytteet lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen OV05-07 englanninkielisessä

sivu 1 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 2 Opetusnäytteet lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen OV05-07 englanninkielisessä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIEDEKUNTANEUVOSTO Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Kokous: Aika 11.12.2007 kello 8.15 PÖYTÄKIRJA Paikka L-314 N:o 11 Läsnä Osallistui Jäsenet: Dekaani Lasse Kannas 1-21 1-21

Lisätiedot

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 24. päivänä lokakuuta Todettiin päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 24. päivänä lokakuuta Todettiin päätösvaltaiseksi. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 29.10.2008 klo 13.15 N:o 32/2008 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Todettiin päätösvaltaiseksi.

Todettiin päätösvaltaiseksi. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 10.12.2008 klo 13.15 N:o 35/2008 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt selosteen kokouksessaan 23.11.2016. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Virantäyttöseloste professorin viran, jonka ala on kasvatustiede, erityisesti opetushallinto ja oppilaitosjohtaminen, täyttämistä varten 1.12.2009 alkaen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS 2.3.2005 Kokous 03/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Kasvatustieteen, erityisesti

Lisätiedot

Osastosihteeri Riitta Kuusimäki, puh. 3072,

Osastosihteeri Riitta Kuusimäki, puh. 3072, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 17.4.2007 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Professori Risto Heiskala, pj. asiakohdissa

Lisätiedot

Virantäyttöasetus 5 Korkeakoulun kansleri tai, jos kansleria ei ole, rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen ehdollepanoviranomaisen esityksestä

Virantäyttöasetus 5 Korkeakoulun kansleri tai, jos kansleria ei ole, rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen ehdollepanoviranomaisen esityksestä 1 OPETUSVIRKOJEN TÄYTTÖÄ KOSKEVAT MENETTELYTAVAT, ERITYISESTI PROFESSORIN VIRAT Luonnontieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto Osaavan ja tehtäviinsä sitoutuvan henkilöstön saaminen yliopiston palvelukseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2007 TIEDEKUNTANEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2007 TIEDEKUNTANEUVOSTO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2007 TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Tiistaina 17.4.2007 klo 14 Lyhty Jäsenet: Läsnä: Päätös: Dekaani Maarit Valo, pj. 1-18 1-18 Varadekaani Heikki

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 1 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 1 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 1 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 18.1.2005 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot