PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai hoitohenkilökunnan puoleen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Propofol-Lipuro 20 mg/ml on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä 3. Miten Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionesteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Propofol-Lipuro 20 mg/ml kuuluu yleisanesteettien lääkeryhmään. Yleisanesteetteja käytetään aiheuttamaan tajuttomuus (nukutus), jotta voidaan tehdä kirurgisia tai muita toimenpiteitä. Niitä voidaan käyttää myös potilaan rauhoittamiseen (potilas on uninen, mutta ei täysin unessa). Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä käytetään: yleisanestesian aikaansaamiseen ja ylläpitoon aikuisilla ja yli 3 vuoden ikäisillä lapsilla hengityslaitehoidossa olevien yli 16-vuotiaiden potilaiden rauhoittamiseen tehohoidossa aikuisten ja yli 3 vuoden ikäisten lasten rauhoittamiseen diagnostisten ja kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä joko yksinään tai yhdessä paikallisen tai laajan puudutuksen kanssa. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML -INJEKTIO- /INFUUSIONESTETTÄ Älä käytä Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä: jos olet allerginen (yliherkkä) propofolille, soijalle tai maapähkinälle tai Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionesteen jollekin muulle aineelle Propofol-Lipuro injektio-/infuusionestettä ei saa käyttää 16-vuotiaille tai sitä nuoremmille potilaille nukuttamiseen tehohoidossa. Ole erityisen varovainen Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionesteen suhteen jos sinulla on jokin rasva-aineenvaihdunnan häiriö jos sinulla on muita terveydellisiä syitä, joiden vuoksi rasvaemulsioita on käytettävä varoen jos olet huomattavan ylipainoinen jos elimistössäsi kiertävän veren määrä on liian pieni (hypovolemia) jos olet hyvin huonokuntoinen tai sinulla on sydämen, verenkierron, munuaisten tai maksan toimintaan liittyviä ongelmia jos sinulla on korkea kallonsisäinen paine tai alhainen verenpaine jos sinulla on hengitysvaikeuksia jos sairastat epilepsiaa

2 jos sinulle tehdään hoitotoimenpiteitä, joissa äkilliset liikkeet ovat erityisen haitallisia, esim. silmäleikkaus. Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin yllä mainituista sairauksista tai tiloista. Propofol-Lipuro 20 mg/ml -valmistetta ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. Propofol-Lipuro injektio-/infuusionestettä ei käytetä, jos sinulle annetaan sähkösokkihoitoa. Jos sinulle annetaan samanaikaisesti ravintoa suonensisäisesti, lääkäri tarkkailee päivittäistä kokonaisrasvan saantiasi. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto tai käyttö Kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tietyillä lääkevalmisteilla saattaa olla hengitystä tai verenkiertoa heikentävä vaikutus, jos niitä käytetään samanaikaisesti propofolin kanssa tai ne saattavat pitkittää propofolin vaikutusta: kipulääkkeet, bentsodiatsepiinia sisältävät rauhoittavat lääkkeet, nukutuskaasut, tietyt paikallispuudutteet, fentanyyli ja muu tavallisesti leikkausten yhteydessä käytettävä esilääkitys. Toisaalta, joidenkin edellä mainittujen lääkevalmisteiden rauhoittava vaikutus saattaa voimistua. Tietyt lihasrelaksantit (suksametoni) tai vasta-aineet (neostigmiini) saattavat heikentää sydämen toimintaa, kun niitä käytetään samanaikaisesti propofolin kanssa. Tiettyjä elimellisiä aivokudosmuutoksia (leukoenkefalopatiaa) on raportoitu, kun siklosporiinia (lääke, jolla pyritään estämään hylkimisreaktiota elimensiirron jälkeen tai heikentämään elimistön liiallista immuunivastetta) saaville potilaille on annettu rasvaemulsioita kuten Propofol-Lipuro injektio- /infuusionestettä. Kerro lääkärille, jos käytät jotain edellä mainituista lääkkeistä. Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionesteen käyttö ruoan ja juoman kanssa Alkoholi ja propofoli vahvistavat toistensa rauhoittavaa vaikutusta. Älä sen vuoksi nauti alkoholia ennen Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionesteen käyttöä tai juuri sen jälkeen. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä ei tule käyttää raskauden aikana, ellei sen käyttö ole aivan välttämätöntä. Suuria annoksia tulee välttää. Jos imetät, keskeytä imetys ja heitä pois se äidinmaito, joka erittyy ensimmäisen 24 tunnin aikana Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionesteen annon jälkeen. Tutkimukset imettävillä äideillä osoittavat propofolin erittyvän rintamaitoon pieninä määrinä. Ajaminen ja koneiden käyttö Sinun on odotettava jonkin aikaa, ennen kuin ajat tai käytät koneita saatuasi Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan sinun tulee odottaa, ennen kuin voit jälleen ajaa autoa tai käyttää koneita.

3 Tärkeää tietoa Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusionesteen sisältämistä aineista Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia 100 millilitraa kohti, joten se on käytännössä natriumiton. Propofol-Lipuro 20 mg/ml sisältää soijaöljyä. Jos olet allerginen soijalle tai maapähkinälle, älä käytä tätä lääkevalmistetta. 3. MITEN PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML -INJEKTIO-/INFUUSIONESTETTÄ KÄYTETÄÄN Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä annetaan ainoastaan nukutuslääkärin tai erikoislääkärin toimesta teho-osastolla. Annostus Saamasi annos riippuu iästäsi, painostasi ja fyysisestä kunnostasi. Lääkäri antaa oikean annoksen nukutuksen aikaansaamiseen ja ylläpitoon tai riittävän tajunnan tason alentamiseen, samalla kun hän seuraa huolellisesti elintoimintojasi (sydämen syke, verenpaine, hengitys jne.) ja sitä, miten reagoit lääkkeeseen. Lääkäri huomioi tarvittaessa myös valmisteen antoon liittyvät aikarajat. Propofol-Lipuro 20 mg/ml annetaan yleensä injektiona nukutuksen aikaansaamiseen ja jatkuvana infuusiona (hitaampi ja pitkäkestoisempi injektio) nukutuksen ylläpitoon. Käytettäessä tajunnan tason alentamiseen Propofol-Lipuro 20 mg/ml annetaan yleensä infuusiona. Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä annetaan enintään 7 vuorokauden ajan. Antotapa Saat Propofol-Lipuro 20 mg/ml -valmistetta laskimonsisäisenä injektiona tai infuusiona, ts. laskimoon asetetun neulan tai ohuen letkun kautta. Koska Propofol-Lipuro 20 mg/ml ei sisällä säilytysaineita, yhdestä Propofol-Lipuro 20 mg/ml - injektiopullosta annettu infuusio voi kestää enimmillään 12 tuntia. Verenkiertoasi ja hengitystäsi seurataan jatkuvasti injektion tai infuusion annon aikana. Jos saat enemmän Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusionestettä kuin sinun pitäisi On erittäin epätodennäköistä, että saisit liian suuren annoksen Propofol-Lipuro injektio- /infuusionestettä, sillä annoksesi suuruutta seurataan hyvin tarkasti. Jos kuitenkin vahingossa saisit yliannoksen, voi seurauksena olla sydämen toiminnan, verenkierron ja hengityksen heikentyminen. Tässä tapauksessa lääkäri antaa välittömästi asianmukaista hoitoa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkäri tai hoitohenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusionestekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla lueteltujen haittavaikutusten esiintyvyyttä kuvataan seuraavilla termeillä:

4 - hyvin yleinen (yli 1 potilaalla 10:stä) - yleinen (1-10 potilaalla 100:sta) - melko harvinainen (1-10 potilaalla 1 000:sta) - harvinainen (1-10 potilaalla :sta) - hyvin harvinainen (alle 1 potilaalla :sta) - tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Lääkäri on heti kutsuttava paikalle, jos esiintyy seuraavia oireita. Melko harvinaiset: Huomattava verenpaineen lasku. Tämä saattaa vaatia erityistoimenpiteitä, kuten suonensisäinen nesteen anto ja sopivien lääkkeiden antaminen verenpaineen normalisoimiseksi. Harvinaiset: Allergiset reaktiot, joihin voi kuulua kasvojen, kielen tai nielun turvotus, hengityksen vinkuminen, punoitus tai verenpaineen lasku. Epileptistyyppiset kouristukset. Epäsäännöllinen tai hidas sydämen syke. Sydämen sykkeen normalisoimiseksi voidaan joutua antamaan sopivia lääkkeitä. Hyvin harvinaiset: Kouristuskohtaukset, joita esiintyy muutaman tunnin tai useiden päivien kuluttua propofolin käytöstä. Yksittäistapauksissa kouristuksia on esiintynyt epilepsiapotilailla propofolin annon jälkeen. Leikkauksen jälkeistä tajuttomuutta on raportoitu. Tilaasi seurataan sen vuoksi huolellisesti heräämisvaiheen aikana. Nesteen kertyminen keuhkoihin (keuhkoedeema) propofolin annon jälkeen (yksittäisiä tapauksia). Haimatulehdusta on esiintynyt propofolin annon jälkeen. Syy-yhteys haimatulehduksen ja propofolin annon välillä on kuitenkin epävarmaa. Yksittäistapauksissa on raportoitu vakavista haittavaikutustapauksista, joihin on kuulunut yhdistelmä seuraavia oireita: lihaskudoksen tuhoutuminen, happamien aineiden kertyminen vereen, veren epätavallisen korkea kaliumpitoisuus, veren rasva-arvojen kohoaminen ja sydämen vajaatoiminta. Tätä ilmiötä on kutsuttu myös propofoli-infuusio-oireyhtymäksi. Jotkut raportoiduista tapauksista ovat johtaneet kuolemaan. Näitä vaikutuksia on havaittu ainoastaan tehohoitopotilailla, joille oli annettu propofolia yli 4 mg/kg/h. Vaikeat kudosvauriot, kun lääkettä on vahingossa annettu suonta ympäröivään kudokseen. Annettaessa Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä kivunlievitykseen käytetyn lidokaiinin kanssa, seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä: huimaus, oksentelu, uneliaisuus, kouristukset, sydämen rytmihäiriöt ja sokki. Muita haittavaikutuksia ovat: Hyvin yleiset: pistoskohdan kipu ensimmäisen injektion aikana. Kipua voidaan lievittää antamalla samanaikaisesti lidokaiinia (paikallispuudute). Yleiset: tahattomat liikkeet ja lihasnykäykset nukutuksen aloitusvaiheessa lievä tai keskivaikea verenpaineen aleneminen nopea hengitys tai lyhyet hengityskatkokset, yskä hikka nukutuksen aloitusvaiheessa kuumat aallot nukutuksen aloitusvaiheessa. Melko harvinaiset:

5 tahattomat lihaskouristukset ja muut hallitsemattomat liikkeet yskä nukutuksen aikana. Harvinaiset: epänormaali hyväntuulisuus tai seksuaalinen estottomuus heräämisvaiheessa päänsärky, huimaus, vilunväristykset ja kylmän tunne heräämisvaiheessa yskä heräämisvaiheessa pahoinvointi tai oksentelu heräämisvaiheessa epänormaali virtsan väri pidempiaikaisen propofolin annon jälkeen leikkauksen jälkeinen kuume verihyytymät laskimossa tai laskimotulehdus. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai hoitohenkilökunnalle. 5. PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML INJEKTIO-/INFUUSIONESTEEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä ulkopakkauksessa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Säilytä alle 25 C. Ei saa jäätyä. Propofol-Lipuro 20 mg/ml on käytettävä välittömästi injektiopullon avaamisen jälkeen. Älä käytä Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä, jos valmisteessa on näkyvissä kaksi eri kerrosta ravistamisen jälkeen. 6. MUUTA TIETOA Mitä Propofol-Lipuro 20 mg/ml sisältää Vaikuttava aine on propofoli. Yksi millilitra Propofol-Lipuro 20 mg/ml -injektio-/infuusionestettä sisältää 20 mg propofolia. Yksi 50 ml:n injektiopullo sisältää 1000 mg propofolia. - Muut aineet ovat: puhdistettu soijaöljy keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit munalesitiini glyseroli natriumoleaatti injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Propofol-Lipuro on injektio-/infuusioneste, emulsio. Propofol-Lipuro on valkoinen, maitomainen öljy/vedessä -emulsio. Propofol-Lipuro toimitetaan 50 millilitran injektiopulloissa, jotka ovat saatavina yhden tai 10 injektiopullon pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6 Myyntiluvan haltija ja valmistaja B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße Melsungen, Saksa Postiosoite: Melsungen, Saksa Lisätietoja antaa: B. Braun Medical Oy Huopalahdentie Helsinki Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavalla kauppanimellä: Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml): Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Portugali, Latvia, Puola, Slovakia Propofol B.Braun 20 mg/ml: Tanska Propofol B.Braun 2%: Italia Propofol-Lipuro 20 mg/ml: Itävalta. Tsekin tasavalta, Suomi, Alankomaat, Ruotsi, Norja, Eesti, Ranska, Saksa, Unkari, Liettua, Luxemburg, Slovenia Propofol-Lipuro 2%: Kreikka Tämä seloste on hyväksytty viimeksi Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Injektiopullot ovat kertakäyttöisiä ja yksi injektiopullo on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Käyttämättä jäänyt emulsio on hävitettävä käytön jälkeen. Ravista injektiopulloa hyvin ennen käyttöä.

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektions-/infusionsvätska, emulsion Propofol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller vårdpersonal. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller vårdpersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Propofol-Lipuro 20 mg/ml är och vad det används för 2. Innan du använder Propofol-Lipuro 20 mg/ml 3. Hur du använder Propofol-Lipuro 20 mg/ml 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Propofol-Lipuro 20 mg/ml ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Propofol-Lipuro 20 mg/ml hör till en grupp mediciner som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att uppnå medvetslöshet (sömn) så att kirurgiska operationer eller andra ingrepp kan utföras. De kan även användas för att lugna (sedera) dig så att du är sömnig men inte fullständigt insomnad. Propofol-Lipuro 20 mg/ml används för att: - starta och underhålla allmän anestesi hos vuxna och barn >3 år - sedera ventilerade patienter >16 års ålder i intensivvård - sedera vuxna och barn >3 år under diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi. 2. INNAN DU ANVÄNDER PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML Använd inte Propofol-Lipuro 20 mg/ml - om du är allergisk (överkänslig) mot propofol, soja eller jordnöt eller mot något av övriga innehållsämnen i Propofol-Lipuro 20 mg/ml, Läkemedlet får inte ges till patienter som är 16 år eller yngre för sedering i intensivvård. Var särskilt försiktig med Propofol-Lipuro 20 mg/ml - om du har någon störning i kroppens omsättning av fetter - om du har några andra hälsoproblem som förutsätter stor försiktighet vid användning av fettemulsioner - om du har stor övervikt - om din blodvolym är för liten (hypovolemi) - om du är mycket svag eller har problem med hjärtat, blodcirkulationen, njurarna eller levern - om du har högt intrakraniellt tryck eller lågt blodtryck - om du har problem med andningen - om du har epilepsi - om du ska genomgå något ingrepp där spontana rörelser är särskilt oönskade, t.ex. ögonoperation. Tala om för läkaren om du har någon av de angivna sjukdomarna eller tillstånden.

8 Användning av Propofol-Lipuro 20 mg/ml rekommenderas inte åt barn <3 års ålder. Läkemedlet används inte om du får elektrokonvulsiv behandling. Om du samtidigt får intravenös näringstillförsel kommer din läkare att fästa uppmärksamhet till ditt totala fettintag. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa mediciner kan dämpa andningen eller blodcirkulationen eller förlänga effekterna av propofol om de ges samtidigt med propofol: Smärtstillande mediciner, lugnande mediciner av bensodiazepintyp, narkosmedel i gasform, vissa lokalbedövningsmedel, fentanyl, andra läkemedel som i allmänhet ges före operationer. Å andra sidan kan den lugnande effekten av vissa av dessa läkemedel förstärkas. Hjärtfunktionen kan dämpas om vissa läkemedel som används för muskelrelaxering (suxameton) eller som motgift till dessa (neostigmin) ges tillsammans med propofol. Specifika organiska förändringar i hjärnan (leukoencefalopati) har rapporterats hos patienter som fått fettemulsioner, t.ex. Propofol-Lipuro 20 mg/ml, tillsammans med ciklosporin (en medicin som används för att förhindra avstötningsreaktioner efter organtransplantation och för att hämma ett alltför kraftigt immunförsvar). Försäkra dig om att din läkare vet om du använder något av dessa läkemedel. Användning av Propofol-Lipuro 20 mg/ml med mat och dryck Alkohol och propofol förstärker varandras lugnande inverkan. Därför ska du inte ta alkohol strax före eller strax efter Propofol-Lipuro 20 mg/ml. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller vårdpersonal innan du tar något läkemedel. Propofol-Lipuro 20 mg/ml ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Stora doser skall i vilket fall som helst undvikas. Om du ammar ska du avhålla dig från amning i 24 timmar efter att du fått Propofol-Lipuro 20 mg/ml. Bröstmjölken som utsöndras under denna tid ska kasseras. Studier med ammande kvinnor har visat att små mängder propofol utsöndras i bröstmjölk. Körförmåga och användning av maskiner Kör inte bil och använd inte maskiner genast efter en Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektion eller infusion. Din läkare talar om för dig hur länge du ska vänta innan du kan köra bil eller använda maskiner igen. Viktig information om något innehållsämne i Propofol-Lipuro 20 mg/ml Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 ml, d.v.s. det är så gott som natriumfritt.

9 Propofol-Lipuro 20 mg/ml innehåller sojaolja. Använd inte detta läkemedel, om du är allergisk mot soja eller jordnötter. 3. HUR DU ANVÄNDER PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML Propofol-Lipuro 20 mg/ml ges endast av anestesiläkare eller av särskilt utbildade läkare på intensivvårdsenheter. Dosering Den dos som du får beror på din ålder, vikt och fysiska kondition. Läkaren ger rätt dos för att starta och sedan upprätthålla anestesin (= nedsövningen) eller för att nå önskad sänkning av medvetandegraden genom att omsorgsfullt iaktta dina reaktioner och dina kroppsfunktioner (puls, blodtryck, andning o.s.v.). Läkaren observerar även begränsningarna för administreringstiden, om nödvändigt. Propofol-Lipuro 20 mg/ml ges i allmänhet som en injektion för att starta anestesin och som kontinuerlig infusion (som dropp i en ven, vilket är en långsam och långvarig injektion) för att upprätthålla anestesin. Om läkemedlet används för sänkande av medvetandegraden, ges det i allmänhet i form av en infusion. Propofol-Lipuro 20 mg/ml kan ges i högst 7 dygn. Administration Du får Propofol-Lipuro 20 mg/ml som en injektion eller infusion i en ven, d.v.s. genom en nål eller en liten slang som sticks in i någon av dina vener. Eftersom Propofol-Lipuro 20 mg/ml inte innehåller konserveringsmedel, pågår en infusion från en och samma Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektionsflaska inte längre än i 12 timmar. Din blodcirkulation och andning övervakas fortgående medan injektionen eller infusionen ges. Om du fått för stor mängd av Propofol-Lipuro 20 mg/ml Det är osannolikt att så skulle ske, eftersom den dos som du får övervakas mycket omsorgsfullt. Om du dock av misstag skulle få en överdos, kan detta ge dämpad hjärtfunktion, blodcirkulation och andning. I detta fall vidtar läkaren omedelbart nödvändiga åtgärder. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller vårdpersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Propofol-Lipuro 20 mg/ml orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Betydelsen av begreppen som används för att beskriva hur vanliga biverkningarna i nedanstående avsnitt är, är följande: - mycket vanlig (hos flere än 1 av 10 patienter ) - vanlig (hos 1-10 av 100 patienter) - mindre vanlig (hos 1-10 av patienter) - sällsynt (hos 1-10 av patienter)

10 - mycket sällsynt (hos färre än 1 av patienter) - ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Tillkalla genast läkare om detta händer: Mindre vanliga: - Kraftigt blodtrycksfall. Detta kan förutsätta särskild behandling, eventuellt bl.a. vätskeinfusion och administration av lämpliga läkemedel för att normalisera blodtrycket. Sällsynta: - Allergiska reaktioner inklusive svullnad i ansikte, tunga eller svalg, pipande andning, rodnad och sjunkande blodtryck - Epilepsiliknande krampanfall - Oregelbunden eller alltför långsam puls. Lämpliga läkemedel kan behövas för att normalisera pulsen. Mycket sällsynta: - Krampanfall som uppkommer några timmar till flera dagar efter administration av propofol. I enstaka fall har kramper förekommit efter administration av propofol åt patienter med epilepsi. - Fall av medvetslöshet efter operation har förekommit. Därför övervakas du omsorgsfullt under uppvakningen. - Lungsvullnad (lungödem) efter administration av propofol (i enstaka fall) - Bukspottkörtelinflammation har förekommit efter administration av propofol. Det är dock tveksamt om orsaken till detta varit propofol. - Rapporter om enstaka fall av allvarliga biverkningar som yppat sig som en kombination av följande symptom har förekommit: nedbrytning av muskelvävnad, ansamling av sura ämnen i blodet, onormalt hög kaliumhalt i blodet, förhöjda blodfettvärden samt hjärtsvikt. Detta har kallats för propofolinfusionssyndrom. Några av de inrapporterade fallen har haft dödlig utgång. Dessa biverkningar har endast observerats hos intensivvårdspatienter som fått högre propofoldoser än 4 mg per kg kroppsvikt per timme. - Allvarliga vävnadsreaktioner då injektionen av misstag injicerats utanför venen i kringliggande vävnad Då Propofol-Lipuro 20 mg/ml ges tillsammans med lidokain, som kan ges för att minska smärta, kan följande biverkningar uppstå: svindel, kräkning, sömnighet, kramper, rytmstörningar och chock. Andra biverkningar utgörs av: Mycket vanliga: - Smärta vid injektionsstället efter första injektionen. Smärtan kan minskas genom samtidig injektion av lidokain (lokalbedövningsmedel). Vanliga: - Spontana rörelser och muskelryckningar under början av narkosen - Lindrig eller medelsvår blodtryckssänkning - Snabb andning eller korta andningsstopp, hosta - Hicka under anestesistart - Heta vallningar vid anestesistart Mindre vanliga: - Ofrivilliga muskelsammandragningar och andra okontrollerade rörelser. - Hosta under allmänanestesin. Sällsynta: - Onormalt gott humör eller förlust av kontrollen över könsdriften under uppvakningen. - Huvudvärk, svindel, skakningar och köldkänsla under uppvakningen

11 - Hosta under uppvakningen. - Illamående eller kräkning under uppvakningen. - Onormal färg på urinen efter en längre tids administration av propofol. - Fall av feber efter operation - Blodproppar i vener eller inflammation av ven. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller vårdpersonal. 5. HUR PROPOFOL-LIPURO 20 MG/ML SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas. Propofol-Lipuro 20 mg/ml ska användas omedelbart sedan injektionsflaskan öppnats. Använd inte Propofol-Lipuro 20 mg/ml, om två skilda lager kan ses sedan injektionsflaskan skakats. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är propofol. En milliliter Propofol-Lipuro 20 mg/ml innehåller 20 mg propofol. 1 injektionsflaska på 50 ml innehåller mg propofol. - Övriga innehållsämnen är: Sojaolja, raffinerad, Medellångkedjiga triglycerider, Ägglecitin, Glycerol, Natriumoleat, Vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Propofol-Lipuro 20 mg/ml är en injektions-/infusionsvätska, emulsion Emulsionen är mjölkvit olja-i-vatten emulsion. Produkten saluförs i injektionsflaskor av glas på 50 milliliter och finns att få i förpackningar på 1 eller 10 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1

12 D Melsungen Tyskland Postadress: D Melsungen Tyskland Information lämnas av: B. Braun Medical Oy Hoplaksvägen Helsingfors Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet under namnen: Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml): Spanien, Storbritannien, Irland, Portugal, Lettland, Polen, Slovakien Propofol B.Braun : Propofol B.Braun 2%: Propofol-Lipuro 20 mg/ml: Propofol-Lipuro 2%: Danmark Italien Österrike, Tjeckien, Finland, Nederländerna, Sverige, Norge, Estland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Litauen, Lusemburg, Slovenien Grekland Denna bipacksedel godkändes senast den Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Förpackningarna är avsedda för engångsbruk och innehållet i varje flaska för endast en patient. Oanvänd emulsion måste kasseras vid avslutad administrering. Förpackningen måste skakas före användning.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Norocarp 20 mg/50 mg tabletit

Norocarp 20 mg/50 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Norocarp 20 mg/50 mg tabletit MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Norbrook Laboratories Limited

Lisätiedot