Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2"

Transkriptio

1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2

2 sisältö Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisältö Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Julkaisija Lapsiasiavaltuutetun toimisto Vaasankatu 2, Jyväskylä Vaihde: Faksi: (014) Sähköposti: Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen kuva 123rf Muut kuvat Panu Pälviä, 123rf, Colourbox Julkaisun kuvituksena käytetyt valokuvat eivät liity selvitykseen ja tekstissä esiintyvät sitaatit eivät ole kuvissa olevien lasten ja nuorten ajatuksia. ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) PDF julkaistu verkossa Lapsiasiavaltuutetun esipuhe... 3 Arvioita toimintaympäristöstä vuonna Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2013 viestit päättäjille... 5 Aikuinen: Hyödy lasten ja nuorten kokemustiedosta!... 6 Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia!... 7 Lasten ja nuorten oikeusturva paremmaksi!... 8 Lapsinäkökulmaa terveydenhuoltoon ja vammaispolitiikkaan Lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa ja seuraa valtionhallinnon lapsipolitiikkaa Kansallista lapsen oikeuksien viestintäverkostoa vahvistetaan Lapset ja nuoret toimiston neuvonantajina Viestintä ja verkostoituminen Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisut vuonna Hallinto, talous ja kansainvälinen toiminta Hyvä lapsuus kaikille! Lapsiasiavaltuutetun strategia Lapsiasiavaltuutetun toimiston tehtävä Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelevät Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

3 esipuhe Lapsiasiavaltuutetun esipuhe Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on edistää lapsen etua ja oikeuksia yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Teemme työtä selvittämällä lasten ja nuorten mielipiteitä, sekä välittämällä niitä päättäjille. Tiedotamme lapsen oikeuksista, seuraamme lasten hyvinvointia ja vaikutamme päättäjiin aloittein, lausunnoin ja tapaamisin. Mielipidevaikuttaminen, verkostoituminen sekä lasten ja nuorten tapaamiset ovat viisihenkisen toimistomme arkea. Vuonna 2013 rohkaisemme päättäjiä, lasten kanssa työskenteleviä sekä palveluiden kehittäjiä oppimaan lasten ja nuorten kokemustiedosta. Vahvistamme lasten ja nuorten ääntä kuntauudistuksessa ja kuntaliitoksissa. Edistämme lasten kokemusasiantuntemuksen hyödyntämistä lastensuojelun, terveydenhuollon ja sairaaloiden toiminnan kehittämisessä. Haemme keinoja myös vammaisten lasten osallistamiseen. Edistämme lasten ja nuorten oikeusturvaa ja -suojaa. Kannustamme ihmisoikeusja lainvalvontaviranomaisia sekä palveluiden ammattilaisia kohtaamaan lapset ja nuoret laadukkaasti. Evästämme heitä toimimaan lapsiystävällisesti sekä tiedottamaan toiminnastaan lapsille ja nuorille ymmärrettävästi. Edistämme lapsen oikeuksien tuntemusta järjestöissä, kouluissa sekä lasten kanssa työskentelevien koulutuksessa. Vakiinnutamme lapsen oikeuksien viestinnän kansallisia yhteistyörakenteita. Lapsen oikeuksien päivän yhteisenä teemana ovat vammaisten lasten oikeudet. Jalkautamme ihmisoikeuskasvatuksen toiminnallisia menetelmiä laajassa yhteistyöverkostossa. Tarjoamme vuosikirjassamme päättäjille tiiviin ajankohtaiskatsauksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan. Tuemme tietoon perustuvan lapsipolitiikan kehittämistä ja lasten hyvinvoinnin seurannan vakiintumista. Toiminnaltamme odotetaan paljon. Lausuntopyyntöjä saamme lähes viikoittain. Kansalaisyhteydenottojen määrä kasvaa vuosittain. Puheet ja luennot kiinnostavat. Toimistoon tarvitaan pian lisää henkilökuntaa. Missään muussa Euroopan maassa lapsiasiavaltuutetun työtä ei tehdä näin pienillä henkilöstövoimavaroilla. Jyväskylässä Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutettu PS. Toimistomme strategian päälinjat löydät suunnitelman lopusta sekä strategian kokonaisuudessaan Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

4 Vaikuttaminen Arvioita toimintaympäristöstä vuonna 2013 Myönteistä Monialainen yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa saa kunnissa enemmän jalansijaa, valtion vastaava koordinaatio ei ole edennyt. Kasvatus kiinnostaa ja puhuttaa kansalaisia ja mediaa. Ihmisoikeustoimijoiden yhteistyö tiivistyy ja vuoropuhelu vakiintuu. Tietoisuus lastensuojelun laatuongelmista on vahvistunut. Opetussuunnitelma- ja lakiuudistus rohkaisee lasten osallistumista kouluympäristössä. Lasten näkemysten arvostaminen sekä terveydenhuollossa että erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluissa on vahvistunut. Riskejä Julkisen talouden tiukkuus uhkaa heikentää lasten ja perheiden palveluita. Eteneekö kuntauudistuksessa palveluiden yhdenvertainen saatavuus? Valvovien viranomaisten liian pienet resurssit ja pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Lisääntyykö erilaisuuden pelko? Ennaltaehkäisevä toiminta vähenee, kun resurssit hupenevat erityistason palveluihin. Mahdollisuuksia Lasten mielipiteiden selvittäminen ja huomioon ottaminen ei ole ensisijaisesti kiinni rahasta vaan aikuisten asenteista ja toimintatavoista. Kasvatuskumppanuuden vahvistuminen ja yhteistyö vanhempien kanssa koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Ihmisoikeuskasvatuksen vahvistuminen perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin eteneminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä lisääntyvä lasten kokemustiedon kysyntä. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

5 minulla on oikeus kasvatukseen Vaikuttaminen Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2013 viestit päättäjille Lapsiasiavaltuutetun toimiston ohjeet aikuisille, päättäjille ja viranomaisille: Opi hyötymään lasten ja nuorten kokemustiedosta toiminnan kehittämisessä! Tiedota toiminnastasi lapsille ja nuorille heille ymmärrettävällä tavalla! Selvitä lasten ja nuorten näkökulmaa palveluiden laatuun! Ota selvää lasten ja nuorten hyvinvoinnista kysymällä myös heiltä itseltään! Vahvista osaamista lasten ja nuorten kohtaamisessa! Ennakoi päätöstesi vaikutuksia lapsiin ja nuoriin! Monialaisella kumppanuudella ja johtamisella ehkäistään lasten pahoinvointia! Yksin kasvamisen ja yksin kasvattamisen aika on ohi! Jokainen kasvattaa esimerkillään! Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

6 Vaikuttaminen Aikuinen: Hyödy lasten ja nuorten kokemustiedosta! Lapsiasiavaltuutettu rohkaisee eri hallinnonalojen ja palveluiden suunnittelijoita, päättäjiä ja ammattilaisia ottamaan selvää lasten ja nuorten kokemustiedosta. Lasten kokemustieto auttaa aikuisia palveluiden kehittämisessä. Niin koulussa, terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa kuin vapaa-ajan ja liikennepalveluissakin tulee kerätä lasten palautetta ja mielipiteitä. Keskeistä on parantaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ja palveluita suunnittelevien aikuisten osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tulee luoda menetelmiä lasten ja nuorten palautteen säännönmukaiseen keräämiseen sekä kohentaa lasten ja nuorten osallistumisrakenteiden toimivuutta (oppilaskunnat, lasten parlamentit, nuorisovaltuustot). Levitämme lasten ja nuorten suosituksia lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi. Syksyllä 2012 julkaistusta Uskomme sinuun Usko sinäkin -kiertueen raportista Suojele unelmia, vaali toivoa Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi otetaan uusi painos. Yhteistyökumppaneiden (THL, Pesäpuu ry, Lastensuojelun Keskusliitto) kanssa laaditaan jatkosuunnitelma ja selvitetään alueellisten koulutusten järjestämismahdollisuudet. Osallistumme yhteistyökumppanina Pesäpuu ry:n alkavaan hankkeeseen ( ) kodin ulkopuolelle sijoitettujen pienten lasten (6 8-vuotiaat) kokemustiedon keräämisestä. Teemme yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Pesäpuu ry:n Selviytyjät nuoret sijaishuollon kehittäjät -ryhmän kanssa kokemusasiantuntemusta arvostavan toimintamallin levittämiseksi eri puolille Suomea sekä lasten osallistumisen edistämiseksi myös sijaishuollon valvonnassa. Lapsiasiavaltuutettu valmistelee vuoden aikana yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa opasta lapsen oikeuksista ja kohtaamisesta viranomaistoiminnassa ja palveluissa. MLL hyödyntää hankkeessa Lasten ja nuorten puhelimen kautta kerättyjä lasten ja nuorten kokemuksia ammattilaisten kohtaamisesta. Lapsiasiavaltuutetun toimisto hyödyntää eri selvitysten kautta koottua näkemystä lasten laatukokemuksesta palveluissa. Marraskuussa järjestetään viranomaisille työpaja oppaan näkökulmien ja ideoiden työstämiseksi. Osallistumme kehittämistyöhön vammaisten lasten osallistumisen vahvistamiseksi sekä vammaisten lasten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Yhteistyötä tehdään Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Vaikuttava vertaistoiminta -projektin sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) yhteydessä toimivan YTRY-verkoston (Verkosto pitkäaikaissairaiden /vammaisten lasten ja nuorten asialla) kanssa. Osallistumme alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajatoiminnan kehittämiseen Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hankkeessa. Tuemme hankkeen järjestämiä turvapaikanhakijalasten vertaisryhmien tapaamisia ja osallistutaan niihin. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

7 Vaikuttaminen Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia! Lapsiystävällinen kunta -teema jatkuu lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä. Työnsä aloittavat kunnanvaltuustot tulevat hyväksymään lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Niiden perustaksi tulee selvittää lasten ja nuorten omia mielipiteitä. Lapsiasiavaltuutettu seuraa ja vaikuttaa kuntauudistuksen toteuttamiseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden näkökulmasta. Lapsiasianeuvottelukunnan kuntajaosto verkostoi yhteistyötahoja ja ideoi vaikuttamistyötä niin, että lasten ja nuorten omat mielipiteet otettaisiin hallinnossa kuntauudistuksen ja kuntaliitosten valmistelussa huomioon. Lasten ja nuorten kannanotto osallistumisesta kuntauudistuksen ja kuntaliitosten valmisteluun jaetaan vuoden alussa jokaiseen kuntaan. Lasten ja nuorten kuntaosallistuminen on painopisteenä lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä. Päättäjiä muistutetaan lapsen edusta kuntauudistusten ohjenuorana. Päätösten lapsivaikutukset tulee arvioida ja ennakoida. Lasten ja nuorten kannalta tärkeää on palveluiden läheisyys. Kuntavaikuttamisessa korostetaan myös palveluiden monialaista johtamista sekä lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista. Lapsiasiavaltuutettu ja -neuvottelukunta ottavat aktiivisesti kantaa kuntauudistukseen sen edetessä. Lapsiasiavaltuutettu osallistuu myös kuntalain kokonaisuudistuksen valmisteluun sen demokratiajaoston jäsenenä (VM). Lapsiasiavaltuutettu tapaa säännöllisesti Kuntaliiton asiantuntijoita ja johtoa lapsiasioissa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n kanssa. Toimisto markkinoi lasten ja nuorten osallistumista kuntauudistukseen Kuntamarkkinoilla syyskuussa 2013 Helsingissä. Kuntavaalien vaikuttamiseen koottu lapsi- ja nuorisoalan toimijoiden yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa. Yhteistyössä ovat mukana Kirkkohallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Lastensuojelun Keskusliitto ry, Nuori Suomi ry, Pelastakaa Lapset ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) sekä Suomen Nuorisovaltuustojen liitto. Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun allekirjoitti yli kuntavaalien ehdokasta. Yhteydenpitoa allekirjoittaneisiin jatketaan sähköisin uutiskirjein ja kyselyin Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kautta. Lapsiasiavaltuutettu tekee vuoden aikana 2 3 kuntavierailua Lapsiystävällinen kunta -teemalla. Vierailuissa neuvotaan kunnan johtoa lapsen oikeuksien valtavirtaistamisessa sekä lasten ja nuorten osallistumisen edistämisessä. Lapsiasiavaltuutetun toimisto vahvistaa lapsinäkökulmaa ja lapsiystävällinen kunta -ajattelua tekemällä yhteistyötä Keski-Suomen liiton kanssa muun muassa maakuntasuunnittelussa ja verkostotapaamisissa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

8 Vaikuttaminen Lasten ja nuorten oikeusturva paremmaksi! Suomalainen perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja lainvalvontajärjestelmä on hajanainen. Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa ei ole helppo päästä selville siitä, mihin ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä. Sekä aluehallintovirastojen että paikallisten sosiaali- ja potilasasiamiesten tehtävistä on kansalaisilla vähän tietoa. Lapsiasiavaltuutetulle tulevat kansalaisyhteydenotot kertovat tarpeesta lapsen oikeuksia ja palveluita koskevaan oikeudelliseen neuvontaan. Lapsiasiavaltuutettu aloitti vuonna 2010 useampivuotisen vaikuttamishankkeen lasten ja nuorten oikeusturvan ja -suojan parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä viranomaisten tietoisuutta lasten ja nuorten oikeusturvatarpeista ja saada ihmisoikeus-, lainvalvonta- ja perusoikeusviranomaiset uudistamaan toimintaansa lapsiystävällisemmäksi. Painopisteenä on laitoksissa asuvien (lastensuojelun asiakkaat, kehitysvammaiset lapset) lasten oikeusturvatiedon ja osallistumisen parantaminen. Selvitetään keinoja, joilla koulukiusaamistapaukset tulisivat viranomaisissa käsiteltyä vaikuttavammin ja lapsiystävällisemmin. Tehdään kartoitusta yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kanssa. Julkaistaan keväällä 2013 yhteinen aloite tehokkaammista oikeussuojakeinoista koulukiusaamisasioissa. Lapsiasiavaltuutettu kokoaa omille verkkosivuilleen yleistajuista ja myös lapsille ymmärrettävää tietoa oikeusturvasta sekä oikeussuojakeinoista ja tahoista, joihin voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä (Apua moneen ongelmaan). Tiedottamisessa hyödynnetään sekä että -sivustoja. Käytetään lasten ja nuorten asiantuntemusta tiedotuksen sisällön suunnittelussa ja testaamisessa. Selvitetään nuorten kokemusta siitä, millaisissa tilanteissa ja palveluissa oikeusturvatietoa eniten tarvittaisiin. Jyväskylän yliopiston Agora Centerin kanssa aloitetaan kehityshanke alakouluikäisille suunnatun viranomaistiedotuksen innovatiivisista toteutuksista verkossa -sivustolla. Lapsiasiavaltuutettu tekee yhteistyötä Eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa tavoitteena oikeusasiamiehen toiminnan lapsiystävällisyyden lisääminen (tiedotus, lasten ja nuorten kuuleminen lastensuojelulaitosten tarkastuksissa). Yhteistyötä tehdään valmistautumisessa niin sanotun OPCAT-lisäpöytäkirjan Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

9 Vaikuttaminen toimeenpanoon Suomessa. Uudet toimintamallit vaikuttavat erityisesti laitosten tarkastuksiin ja mahdollistavat esimerkiksi vertaisarvioitsijoiden käytön. Koulutetaan lasten kuulemisessa ja lapsinäkökulman vahvistamisessa myös Oikeuskanslerinviraston henkilökuntaa. Osallistutaan aktiivisesti eduskunnan oikeusasiamiehen yhteyteen perustetun uuden kansallisen Ihmisoikeuskeskuksen toimintaan. Tavoitteena on valtavirtaistaa lapsen oikeuksia osaksi myös muiden ihmisoikeustoimijoiden työtä. Tuodaan esille lasten oikeuksien näkökulma hallituksen ihmisoikeustoimintaohjelman eri osioiden toimeenpanossa. Yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja VALVIRAn kanssa tuetaan aluehallintovirastojen lastensuojelulaitosten tarkastustoiminnan kehittymistä lapsiystävällisempään suuntaan. Laaditaan ohjeet valtion viranomaisille lapsiystävällisestä toimintatavasta. Erityisesti huomioidaan ihmisoikeus-, lainvalvonta- ja perusoikeusvalvontaviranomaisten toiminta. Kootaan syksyllä 2013 valtion em. viranomaiset yhteen tekemään tilannearviota. Edistetään suomen kielellä keväällä 2013 julkaistavien Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivojen levitystä viranomaisille ja alan toimijoille. Tehdään lapsiystävällisen oikeuden alalla yhteistyötä Lastensuojelun Keskusliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja oikeusministeriön kanssa. Vahvistetaan yhteistyötä potilas- ja sosiaaliasiamiesten, järjestöjen, kuntien sekä alan koulutusta antavien tahojen kanssa, jotta tiedottamista lapsille ja nuorille asiamiestoiminnasta lisättäisiin. Tuetaan Kulttuurien kohtaaminen lastensuojelussa -hankkeen esiselvityksen käynnistymistä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus yhteistyössä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Hankkeella tuetaan ja kehitetään kulttuurisesti monimuotoistuvassa toimintaympäristössä työskentelevien lastensuojelun ammattilaisten osaamista. Osallistutaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäyntiä edistävän Sisukas -hankkeen ohjausryhmään. Hanke toimii lastensuojelun osaamiskeskus Pesäpuu ry:n yhteydessä. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

10 Vaikuttaminen Lapsinäkökulmaa terveydenhuoltoon ja vammaispolitiikkaan Vaikuttamistyössä jatketaan vuonna 2011 aloitettuja teemoja lapsinäkökulman ja lapsen oikeuksien vahvistamiseksi terveydenhuollossa ja vammaispolitiikassa. Vammaisten lasten oikeudet ovat yhteinen kansallinen lapsen oikeuksien päivän viestintäteema. Teemaa konkretisoidaan kevään 2013 aikana yhteistyössä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa päättäjiä siitä, että erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi eikä diagnoosin tai vammansa määrittämä. Työssä hyödynnetään vuoden 2011 ilmestynyttä lapsiasiavaltuutetun julkaisua, joka sisältää linjaukset lapsiystävälliseen vammaispolitiikkaan. Tavoitteena on vuoden aikana myös edistää vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten oman äänen kuulumista ja osallistumismahdollisuuksia. Vaikuttamisessa edistetään myös vammaisten lasten palveluiden yhdenvertaista saatavuutta sekä vanhempien tukemista. Lapsiasiavaltuutettu on mukana työryhmässä tekemässä aloitetta ensitiedon antamisen vakiinnuttamiseksi ja yhtenäistämiseksi Suomessa. Ensitiedolla tarkoitetaan sairaalan antamaa neuvontaa ja informaatiota vammaisten tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen odotusaikana tai syntymän jälkeen. Ensitieto -työryhmä koostuu järjestötoimijoista sekä HUS, HYKS Ensitieto (ETRI) -työryhmässä mukana olevista terveydenhuoltoalan ammattilaisista. Huonokuuloisten ja kuurojen sekä viittomakielisten lasten asemaa ja oikeuksien toteutumista kartoittava selvitys julkaistiin keväällä 2012 yhteistyössä Kuurojen Liitto ry:n sekä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n kanssa. Selvitetään mahdollisuudet julkaisun kääntämiseen ruotsiksi tai englanniksi yhteistyössä Kuurojen Liitto ry:n kanssa. Jatketaan verkostoyhteistyötä kuulo- ja viittomakielialan toimijoiden kanssa lapsiasiavaltuutetun suositusten edistämiseksi. Edistetään Huonokuuloisten ja kuurojen lasten kasvun ja kuntoutumisen tuki -suosituksen laadintaa. Lapsiasiavaltuutettu haluaa yhdistää lapsen oikeuksien, vammaisten henkilöiden oikeuksien ja kielellisten oikeuksien näkökulman, mikä edistää myös lapsen edun toteutumista. Vammaisten lasten oikeuksien edistämisessä tehdään yhteistyötä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) yhteydessä toimivan YTRYverkoston, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Vaikuttava vertaistoiminta -pro- Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

11 Vaikuttaminen jektin, Kehitysvammaliiton, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) Lasten ja nuorten jaoksen sekä Keski-Suomessa Arvokas elämä kaikille -hankkeen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita erityistä tukea tarvitsevien lasten asioiden edistämisessä ovat myös Leijonaemot ry sekä Jaatinen Vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vammaispalvelujen käsikirjan Lapset ja perheet -osion kirjoittajatiimissä vuoden 2012 aikana. Tiimityö jatkuu vuoden 2013 kevään ajan. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on yhdessä Kehitysvammaliiton asiantuntijan kanssa työstänyt tekstiosiota liittyen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaiseen kaikkien lasten yhdenvertaiseen oikeuteen osallistua. Lapsiystävällisyyttä terveydenhuoltoon ja sairaaloihin Lapsiystävällinen terveydenhuolto -vaikuttamistyön tavoitteina on parantaa lasten palautteen huomioimista hoitotyössä, tuoda lapsinäkökulmaa sairaalarakentamiseen sekä edistää potilasasiamiesten tiedottamista myös lapsille ja nuorille. Työ aloitettiin vuonna 2011, jolloin osallistuttiin Euroopan neuvoston kyselyyn (Child-friendly health care: the views and experiences of children and young people in Council of Europe member States) aiheesta. Edistetään lapsiystävällisen sairaalarakentamisen hanketta Hyvinvointia ja toipumista edistävä lasten sairaala yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Etsitään yhteistyökumppaneita ja tahoja asiaan liittyvän keskustelun ja toimenpiteiden virittämiseksi Suomessa. Asia on ajankohtainen, koska monet sairaalarakennukset odottavat peruskorjausta. Lapsiystävällisestä terveydenhuollosta valmistellaan vuodelle 2014 julkaisua, joka sisältää lapsiasiavaltuutetun suositukset päättäjille. Julkaisun ytimenä ovat viime vuonna toteutetun Euroopan neuvoston kyselyn tulokset sekä Euroopan neuvoston lapsiystävällisen terveydenhuollon linjausten esittely. Verkostoidaan työhön alan kansallisia asiantuntijoita. Jatketaan yhteistyötä Nordisk förening för sjuka barns behov -yhdistyksen, Suomen NOBAB ry:n kanssa. Terveydenhuoltoon kytkeytyy myös vaikuttaminen väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi joutuneiden lasten tuen ja rikostutkinnan uuden, kokonaisvaltaisen toimintamallin kehittämiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on jäsenenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lastenasiaintalo -hankkeen ohjausryhmässä. Tavoitteena on sosiaalitoimen, terveydenhuollon, poliisin ja syyttäjän viranomaistoimintaa yhdistävän Lastenasiaintalon pilotoinnin aloittaminen vuonna 2014 Turun yliopistosairaalan toiminta-alueella. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

12 Vaikuttaminen Lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa ja seuraa valtionhallinnon lapsipolitiikkaa Lapsiasiavaltuutettu seuraa ja arvioi yhdessä lapsiasianeuvottelukunnan kanssa hallituksen lapsia koskevien ohjelmien toteutumista. Tärkeimpiä näistä ovat vuosien valtioneuvoston Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma , Hallitusohjelman koulutuspoliittiset linjaukset ja toimeenpanosuunnitelma (KESU)) sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste). Myös Sisäisen turvallisuuden ohjelma on lasten oikeuksien näkökulmasta merkittävä. Lapsiasiavaltuutetun toimisto seuraa hallituksen Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toteutumista oikeusministeriön asettaman ihmisoikeustoimijoiden paneelin jäsenenä. Yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa varmistetaan lapsia koskevien hankkeiden etenemistä. Lapsiasiavaltuutettu osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla olevan hankkeen 4 (YK:n lapsen oikeuksien komitean suositusten toimeenpano ja lapsen oikeuksien valtavirtaistaminen) toimeenpanoon. Vaikutetaan aktiivisesti ulkoministeriöön työn alla olevan ihmisoikeusselonteon lapsinäkökulman vahvistamiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on mukana sekä yhdenvertaisuuslain että tasa-arvolain muutoksen jatkovalmisteluryhmässä. Lapsiasiavaltuutettu osallistuu myös sisäasiainministeriön syrjinnän seurantaryhmän toimintaan sekä YES Yhdenvertaisuus etusijalle -hankkeen ohjausryhmään. Opetus- ja kulttuuriministeriön alalla uudistetaan perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä valmistellaan uutta varhaiskasvatuslakia. OPS-perusteisiin vaikuttamisessa korostetaan koulun kasvatustehtävää, koulun ja vanhempien kasvatuskumppanuutta, lasten ja nuorten kokonaishyvinvoinnin tukemista sekä lasten ja nuorten osallistumisen mahdollisuuksien lisäämistä kouluyhteisössä. Varhaiskasvatuslakiin vaikuttamisessa perustana ovat vuonna 2009 laaditut linjaukset, jotka korostavat lapsen oikeuksien näkökulmaa sekä pienten lasten palveluiden kokonaisuuden parempaa toimivuutta. Lapsiasiavaltuutettu on mukana Nuori Suomi ry:n Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin -verkostossa. Verkosto tuottaa valtakunnallinen liikkumis- / hyvinvointiohjelman varhaiskasvatukseen. Vaikuttamisen tavoitteena on saada Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

13 Vaikuttaminen lasten liikkumisen edistäminen mukaan uuteen varhaiskasvatuslainsäädäntöön. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa arvioidaan mahdollisuuksia yhdistää ministeriön piirissä toimivia lapsiasioiden neuvottelukuntia. Tämä liittyy laajempaan tavoitteeseen valtioneuvoston sisäisen lapsi-, nuoriso- ja perheasioiden koordinaation kehittämisestä. Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden suunnittelua ja johtamista laajasti hallinnonalarajat ylittävinä kokonaisuuksina. Tämä koskee sekä valtiota että kuntia. Euroopan neuvoston lapsen oikeuksien strategian tiedottamista ja sitoutumista edistetään suomalaisten toimijoiden keskuudessa yhdessä lapsiasianeuvottelukunnan jaoston kanssa. Yhdessä lapsiasianeuvottelukunnan kanssa kootaan syksyllä neuvonpitoon suomalaiset virkamiehet ja toimijat, joiden työhön Euroopan neuvoston lapsen oikeuksien strategia vaikuttaa. Lasten hyvinvoinnin tietopohjayhteistyötä edistetään Edistetään Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työn jatkumista eri ministeriöiden yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2011 ilmestyneessä lasten hyvinvoinnin tietopohjapolitiikkaa linjanneessa raportissa ehdotettiin, että lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa esitettäisiin jatkossa lasten hyvinvoinnin kuvaus, jonka perustana ovat valitut kansalliset indikaattorit. Indikaattoreita testataan yhteistyöhankkeessa lapsiasiavaltuutetun toimiston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Lasten hyvinvoinnin kuvaus indikaattoreiden avulla kootaan lapsiasiavaltuutetun vuoden 2013 vuosikirjaan. Se julkistetaan elokuussa. Elokuussa järjestetään myös lapsiasianeuvottelukunnan kanssa lasten hyvinvoinnin tietopohjafoorumi, johon kootaan alan toimijoita arvioimaan lasten hyvinvoinnin seurannan tilaa ja kehittämistarpeita. Erityisen tärkeä olisi koota yhteen myös lasten kokemustietoa hyvinvoinnin seurannassa kehittävät toimijat. Lapsiasiavaltuutettu osallistuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn asiantuntijaryhmään. Siinä edistetään kouluterveyskyselyn ulottamista myös alakoululaisille sekä nuorten osallistumista kouluterveyskyselyn tulosten paikalliseen tulkintaan. Vaikuttamista lapsi- ja perhelainsäädäntöön Lapsiasiavaltuutettu on jäsenenä oikeusministeriön asettamassa isyyslain uudistamisen seurantaryhmässä. Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsiperheiden erotilanteen palveluiden kehittämistä niin, että ne tukevat nykyistä paremmin lapsen etua ja vanhemmuuden jatkumista eron jälkeen. Selvitetään erityisesti lasten mielipiteiden selvittämistä ja osallistumista ero- ja huoltokiistatilanteissa. Yhteistyötahona on Fasilitatiivinen perhesovittelu -hankkeen (FASPER) neuvottelukunta. Lapsiasiavaltuutettu osallistuu Kriminaalihuollon tukisäätiön (KRITS) Vankiperhetyön verkoston toimintaan. Yhteistyö jatkuu vuoden 2013 aikana. Vankiperhetyön verkoston tavoitteena on vankiperhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja ongelmakohtiin vaikuttaminen. Työssä seurataan Rikosseuraamuslaitoksessa (RISE) valmistellun lapsi- ja perhetyön strategian toimeenpanoa. Lapsiasianeuvottelukunnan aloite vuonna 2011 vauhditti strategian laadintaa. Lapsiasiavaltuutettu jatkaa vaikuttamistyötä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön rikosten ehkäisemiseksi. Seurataan, miten oikeusministeriössä etenee lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lainsäädännön uudistaminen etenkin vapaaehtoisten rikostaustan tarkistamisen kannalta. Lapsiasiavaltuutettu teki asiasta aloitteen tammikuussa Lapsiasiavaltuutettu on mukana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa nuorten nettikampanjassa, joka liittyy seksuaalisen väkivallan vastustamiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on puolestaan turvataitokasvatuksen kansallista koordinaatiota tukeva hanke Tunne- ja turvataidot osaamiseksi, jonka ohjausryhmässä lapsiasiavaltuutettu on mukana. Lähisuhdeväkivallan vähentämisen kehitystyötä seurataan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus -hankkeen kautta. Lapsiasiavaltuutettu on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Lapsiasiavaltuutettu osallistuu myös Lastensuojelun Keskusliiton Lapsen oikeudet ja kansainvälinen lasten suojelu -neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunnassa tiedotetaan lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyöstä. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

14 Lapsen oikeuksien tiedotus Kansallista lapsen oikeuksien viestintäverkostoa vahvistetaan Lapsen oikeuksien päivän teema 2013 on vammaisten lasten oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimisto valmistelee teemaa ja kokoaa yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa alan toimijoita yhteen toiminnan suunnittelemiseksi. Lapsiasianeuvottelukunta toteutti lapsen oikeuksien kansallisen viestintästrategian (OKM/2010) väliarvioinnin syksyllä Sen johtopäätöksenä selkiytetään lapsen oikeuksien kansallisen viestintäyhteistyön rakenteita. Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja lapsiasianeuvottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto vastaavat strategisista linjauksista kansallisesti. Käytännön viestintäyhteistyötä varten erityisesti lapsen oikeuksien päivän (20.11.) viestinnässä toimii yhteistyöverkosto, jonka puheenjohtajuutta hoidetaan Lastensuojelun Keskusliitossa. Kevään 2013 aikana haetaan keskeisten toimijoiden sitoumus uuteen toimintamalliin (ministeriöt, muut viranomaiset, järjestöt), josta myös tiedotetaan. Lapsen oikeuksien viestintäyhteistyötä tehdään alan järjestöjen, Emma ja Elias -hankkeen sekä Pystymetsä Oy:n kanssa liittyen perheiden moninaisuutta esittelevän dokumenttielokuvan ja sen lapsen oikeuksia edistävän esittelyaineiston tuottamiseksi. Lapsen oikeuksien viestintää verkossa ja esittein Lapsiasiavaltuutetun vastuulla on erityisesti alakouluikäisille suunnattu verkkotiedottaminen sekä lapsen oikeuksien esitteiden tarjonta eri kielillä. Arvioidaan keväällä 2013 lapsen oikeuksien esitekokonaisuus eri kielisine versioineen ja tuotetaan uudistetut esitteet syksyksi Selvitetään selkokielisen lapsen oikeuksien viestinnän tarpeet ja mahdollisuudet. Käännetään myös ruotsiksi uudistettu Toteutuvatko oikeutesi? -esite, joka kertoo nuorille lapsen oikeuksien sopimuksen raportoinnista ja Suomen saamista suosituksista. Lapsiasiavaltuutettu tiedottaa lapsen oikeuksista alakouluikäisille omilla -verkkosivuilla sekä Sisu-kissan koulukiertueilla. Lastensivuja tuotetaan ja vuorovaikutteista viestintää lapsille kehitetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Agora Centerin kanssa. Lapsiasiavaltuutetulla ja Jyväskylän yliopistolla on lapsen oikeuksien viestinnän tutkimus- ja kehitystyön sopimus sekä vuosittainen toimintasuunnitelma. Vuoden 2013 tavoitteena on tehokkaampi tiedottaminen lapsiasiavaltuute- Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

15 Lapsen oikeuksien tiedotus tun lastensivuista erillisen suunnitelman mukaan. Kohteena ovat etenkin koulut ja opettajat. Tiedotuksen tueksi tehdään postikortti ja juliste. Kuva-aiheita haetaan alkuvuodesta lasten piirustuskilpailussa. Lastensivuille kehitetään uusi osio Apua moneen ongelmaan, jossa annetaan lapsille yleistajuista tietoa viranomaisten toiminnasta ja omista oikeuksistaan erilaisissa pulmatilanteissa. Sisällön viimeistelyyn ja testaamiseen lasten ryhmien kanssa ostetaan ulkopuolista työpanosta. Apua moneen ongelmaan -osiota pilotoidaan ja kehitetään vuorovaikutteiseen suuntaan. Kehitystyöhön haetaan erillisrahoitusta. Lasten sivujen maskotti Sisun sekä ruotsinkielisen Katten Sam -serkun matkalaukkukiertue jatkuu vuoden aikana vähintään kuuteen kouluun. Koulujen viestit julkaistaan verkkosivuilla. Lapsen oikeuksia esittelevät Sisun taulut käännetään ruotsiksi. Tauluista tuotetaan verkkoon sekä suomen- että ruotsinkieliset tulostettavat versiot. Suomenkieliset taulut myös painetaan. Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Alkuteoksen Euroopan neuvostolle toimittanut Nancy Flowers Suomeksi Lasten Keskukselle toimittaneet Kaisu Maijala ja Marja-Liisa Tonteri Julkaistu verkossa > Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Kirjaa voi ostaa painettuna Lasten Keskuksesta puh , Ihmisoikeuskasvatuksen jalkauttaminen jatkuu Lapsiasiavaltuutetun toimisto kokoaa kaksi kertaa vuodessa yhteen ihmisoikeuskasvatuksen toiminnallisten menetelmien Compasito-oppaan jalkautuksen toimijatahot. Yhteistyön tarkoituksena on tiedonvaihto ja yhteinen suunnittelu sekä kansallisesti yhteisten koulutusten toteuttaminen. Yhteistyötahoina ovat UNICEF, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöt (Poikien ja tyttöjen keskus ry), Kerhokeskus Koulutyön tuki ry sekä Koulutus Elämään -säätiö. Lapsiasiavaltuutetun toimiston oma Compasito-ihmisoikeuskasvatuksen edistäminen suuntautuu vuonna 2013 nuorisotyön oppilaitoksiin sekä opettajankoulutuslaitoksille tiedottamiseen. Yhteistyöhön pyritään erityisesti Jyväskylän yliopiston kanssa (opettajankoulutus, varhaiskasvatus, sosiaalityön koulutus). Kumppanina työssä on free-lancer kouluttaja Mirkka Jalonen-Alava. Keski-Suomessa tehdään Compasito-oppaan jalkauttamisessa yhteistyötä opettajankoulutuksen yhteistyötoimijoiden sekä Nuorten Keski-Suomi ry:n kanssa. Hyödynnetään Jyväskylässä järjestettäviä lasten ja nuorten messutapahtumia (ToukoFest) lapsen oikeuksista ja lapsiasiavaltuutetun työstä tiedottamisessa. Yhteistyötä uskonnollisten yhteisöjen ja kirkkojen kanssa Tärkeä yhteistyökumppani lapsen oikeuksien viestinnässä on myös evankelisluterilainen kirkko, jonka lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöt jatkavat lapsen oikeuksien vaikuttamista kirkon sisällä. Tarjotaan lapsen oikeuksien asiantuntemusta seurakuntien lapsiasiahenkilöiden koulutukseen sekä lapsivaikutusten arvioinnin edistämiseen kirkon sisällä. Jatketaan yhteydenpitoa myös muihin uskonnollisiin yhteisöihin lapsen oikeuksien näkökulman vahvistamiseksi niiden toiminnassa. Osallistutaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyöverkostoon uskonnollisten yhteisöjen ja kirkkojen kanssa vanhemmuuden tukemisen ja lasten hyvinvoinnin teemasta. Lapsiasiavaltuutettu on mukana alueellisissa verkostotapaamisissa Oulussa ja Kuopiossa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

16 Lapsen oikeuksien tiedotus Lapset ja nuoret toimiston neuvonantajina Lapsiasiavaltuutettu vahvistaa edelleen lasten ja nuorten toimintaa toimiston oman toiminnan neuvonantajina. Lapsiasiavaltuutetun toimiston antamiin lausuntoihin haetaan lasten ja nuorten näkemyksiä neuvonantajaryhmien kautta, silloin kun lausuntojen aihepiirit antavat siihen mahdollisuuden. Lisäksi toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lapsilta ja nuorilta tulevat ehdotukset. Lapsiasiavaltuutetulla on kolme neuvonantajaryhmää. Ensinnäkin neuvonantajina toimii yläkouluikäisistä nuorista koottu 14-jäseninen NuoNe -nuorten neuvonantajaryhmä, joka kokoontuu 5 6 kertaa vuodessa pääosin Jyväskylässä. Nuorten neuvonantajien kanssa järjestetään myös päättäjätapaamisia vuoden mittaan sekä vierailu eduskunnassa. Nuorten omaa vaikuttamista toiminnan sisältöön vahvistetaan. Toisena eli alakouluikäisten lasten neuvonantajaryhmänä toimivat Suomen Lasten Parlamentin (SLP) jäsenet, jotka toimivat pääasiassa verkon kautta. Suomen Lasten Parlamentissa on noin 340 eri kuntien nimeämää jäsentä. Suomen Lasten Parlamentin toiminta on ollut syksystä 2012 pysähdyksissä rahoitusongelmien takia. Lapsiasiavaltuutettu toimii aktiivisesti SLP:n perustoiminnan uudelleen käynnistämiseksi. Suomen Lasten Parlamentin tueksi tarvitaan nykyistä säätiötä vahvempaa ylläpitäjäorganisaatiota. Lasten ja nuorten sijaishuollon asioissa Lapsiasiavaltuutetun toimiston neuvonantajaryhmänä toimii Pesäpuu ry:n Selviytyjät -nuorten ryhmä. Arvioimme vuosien USUS Uskomme Sinuun Usko Sinäkin -sijaishuollon kiertueen tulokset ja päätämme jatkotoimet kevään 2013 aikana. Selviytyjät-ryhmän jäsenet toimivat lapsiasiavaltuutetun apuna etenkin lasten ja nuorten oikeusturvan parantamisessa sekä laitosten tarkastusten lapsiystävällisen prosessin kehittämisessä. Tiivistetään yhteistyötä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n ja edustajiston kanssa erityisesti liittyen kuntavaikuttamiseen. Keski-Suomessa lapsiasiavaltuutettu pitää yhteyksiä maakunnalliseen nuorten vaikuttajaryhmään. Yhteistyöllä vahvistetaan nuorten äänen kuulumista maakunnallisesti Keski-Suomen liiton toiminnassa. Oikeusturvateemaan liittyen selvitetään yhteistyö myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilaiden verkoston kanssa. Lapsiasiavaltuutettu tapaa vuosittain myös Plan Suomi Säätiön Lastenhallituksen sekä Suomen Lukiolaisten Liiton edustajia. Lapsiasiavaltuutettu seuraa myös saamelaiskäräjien nuorisolautakunnan toimintaa sekä edistää romanilasten ja nuorten äänen kuulumista. Tässä tehdään yhteistyötä sisäministeriön yhdenvertaisuus-hankkeiden kanssa. Suomen lapsiasiavaltuutetun toimisto osallistuu tutkimushankkeeseen, jossa arvioidaan eräiden eurooppalaisten lapsiasiavaltuutettu -instituutioiden toiminnan vaikuttavuutta. Suomen osalta arvioidaan erityisesti lasten ja nuorten näkökulmien välittymistä vaikuttamistyöhön. Tutkimuksen toteuttaa Central Lancashiren yliopiston sosiaalityön laitoksen professori Nigel Thomasin johdolla väitöskirjatutkija Sara Imanian. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

17 Lapsen oikeuksien tiedotus Viestintä ja verkostoituminen Lapsiasiavaltuutetun keskeisiä viestintäkanavia ovat verkkosivut ja Suunnitelmallisen mediavaikuttamisen rinnalla otetaan käyttöön lapsiasiavaltuutetun toimiston Facebook-sivu tehostamaan vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sidosryhmien kanssa. Toiminnasta tiedotetaan myös sähköisellä uutiskirjeellä yli tilaajalle kuusi kertaa vuodessa. Alakouluikäisille suunnattuja Lasten sivuja uudistettiin 2012 ja tänä vuonna kiinnitetään erityistä huomiota Lasten sivujen markkinointiin ja niiden tunnetuksi tekemiseen myös lasten vanhemmille. Lasten sivuilla julkaistaan Apua moneen ongelmaan -osio, joka kertoo lapsille ymmärrettävällä tavalla, miten toimia ja kenen puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Lapsiasia-sivujen rakennetta selkiytetään edelleen ja ajankohtaisaineistoa tuotetaan entiseen tapaan viikottain. Alkuvuodesta julkaistaan nuorille ja aikuisille tarkoitettu lasten ja nuorten oikeusturvaa tukeva Apua moneen ongelmaan -osio. Myös ruotsin, englannin ja pohjoissaamenkielisiä sivuja selkiytetään ja tarkistetaan sisältöjen ajantasaisuus. Viestinnän sisällöissä korostuvat kuntavaikuttaminen, Lapsen oikeuksien päivän teemaksi valittu vammaisten lasten oikeudet sekä lasten ja nuorten kokemustiedon hyödyntäminen. Lisäksi lasten hyvinvoinnin tilan arviointi on pääosassa myös lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa, joka luovutetaan valtioneuvostolle ja jaetaan laajasti eri sidosryhmille edellisvuosia myöhemmin eli vasta elokuussa. Vuosikirjan julkistamisella elokuussa haetaan yhteiskunnallisen keskustelun kannalta otollisempaa aikaa kuin alkukesä. Jatketaan lasten ja nuorten kuntavaikuttamisen teemaa ja julkaistaan esite nuorten oikeudesta osallistua ja vaikuttaa kuntauudistukseen ja -liitoksiin. Esite jaetaan kaikkiin kuntiin ja myös tapahtumajakelulla pyritään varmistamaan viestille huomiota juuri siellä missä uudistuksia valmistellaan. Lisäksi uudistetaan nuorille tarkoitettu esite Toteutuvatko oikeutesi?. Laaditaan suunnitelma erilaisiin messuihin ja tapahtumiin osallistumisesta ja haetaan siihen yhteistyökumppaneita. Tapahtumajakeluun soveltuvaa ajankohtaista aineistoa tuotetaan tarpeen mukaan. Lapsiasiavaltuutetun toimisto osallistuu seuraaviin tapahtumiin: ToukoFest Jyväskylässä, Kuntamarkkinat Helsingissä sekä Valtakunnalliset sijaishuollonpäivät Tampereella. Viestinnällinen yhteistyö aloitetaan Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskuksen ja sen Koordinaatti.fi -palvelun kanssa. Tarkistetaan lapsiasiavaltuutetun sidosryhmäyhteistyön, kumppanuuksien ja verkostoitumisen suunnitelma. Vahvistetaan edelleen verkostoitumista Keski-Suomessa yliopiston, maakunnallisten toimijoiden ja kuntien suuntaan. Keski-Suomessa tuetaan nuorten maakunnallisen vaikuttamisen rakenteiden luomista. Valtakunnallisesti tavoitteena on entistä tiiviimpi vaikuttaminen kunta- ja aluetasolla. Ulkoisen viestinnän palveluiden ostoa jatketaan entisen sopimuksen perusteella Medita Communication Oy:n kanssa. Jyväskylän Yliopiston Agora Centerin kanssa jatketaan lasten verkkosivujen kehittämistä tutkimus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti. Mediaseurantaa hyödynnetään toimiston työn yhteisen vaikuttavuuden kehittämisessä. Julkaisujen ulkoasun graafinen suunnittelu ostetaan ulkoa. Tavoitteena on parantaa tiedottamista lapsiasiavaltuutetun toiminnasta suoraan lapsille ja nuorille. Laaditaan kokonaisvaltainen ja useampivuotien suunnitelma lapsiasiavaltuutetun lapsille ja nuorille suuntautuvasta viestinnästä. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

18 Lapsen oikeuksien tiedotus Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisut vuonna 2013 Toimiston omia julkaisuja Suojele unelmia vaali toivoa. Nuorten suositukset lastensuojelun laadun kehittämiseksi l uusi painos l paino ja verkko I kevät Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2013 l suomi, ruotsi ja englanti I verkko I helmikuu Nuorten näkökulma kuntauudistukseen -esite l verkko I suomi, ruotsi l paino I suomi I maaliskuu Raportti lapsiasiavaltuutetulle tulleista kansalaisyhteydenotoista vuodelta 2012 l verkkojulkaisu I kevät Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2013: Miten lapset Suomessa voivat? l suomi ja ruotsi I paino ja verkko I elokuu Lapsen oikeuksien perusesitteiden uusitut versiot l paino I suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saame l verkko I syksy Toteutuvatko oikeutesi? lapsen oikeuksia lapsille ja nuorille l uusi tarkistettu painos, sekä ruotsinkielinen versio l paino ja verkko I syksy Lapsen oikeuksista selkokielellä l verkko ja paino I syksy Sisun taulut lapsen oikeuksista pienille lapsille l verkko ja paino I suomi, ruotsi I syksy Lasten sivujen Sisu-aiheinen postikortti ja juliste l paino I kevät Ohjeet lainvalvonta- ja ihmisoikeusviranomaisille lapsinäkökulmasta l verkko ja paino I suomi, ruotsi I syksy Valmistelussa vuoden aikana Lapsen oikeudet ja kohtaaminen viranomaispalveluissa l opas yhteistyössä MLL:n kanssa l verkko ja paino I kevät 2014 Lapsiystävällinen terveydenhuolto lapsiasiavaltuutetun linjaukset l verkko ja paino I kevät 2014 Yhteistyössä julkaistavia Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat l ilmestyy EU:n julkaisemana l verkko Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

19 lapsiasiavaltuutetun toimisto Hallinto, talous ja kansainvälinen toiminta Toimiston työhyvinvoinnin parantamisen kannalta on vähennettävä työn kuormittavuutta ja kiireen tuntua. Toimintaa suunnitellaan entistä paremmin ja otetaan työn alle vähemmän uusia hankkeita. Toimistolle yritetään saada lisää työvoimaa. Ulkoisia palveluiden ostoja käytetään työkuormituksen tasaamisen apuna etenkin kansalaisyhteydenotoissa. Viron lapsiasiavaltuutetun toimisto perehtyy pohjoismaisten kollegojensa toimintaan. Kuvassa vasemmalta Andra Reinomägi, Anne Hujala, Maria Kaisa Aula, Andres Aru, Margit Sarv ja Aigi Kivioja. Toimistossa työskentelee viisi vakituista työntekijää. Vuoden 2013 aikana palkataan kaksi korkeakouluharjoittelijaa (3 kk). Toimiston toimintamäärärahat ovat vuonna 2013 palkkamenojen lisäksi euroa. Videoneuvotteluyhteyksien käytöllä vähennetään matkustustarpeita. Sosiaalija terveysministeriön koulutuksia (atk, asiakirjahallinta, verkkopalvelut) pyritään tuomaan mahdollisimman paljon Jyväskylään. Vuoden aikana henkilöstön vaihtuvuus ja uuden henkilöstön perehdyttäminen tulee vaatimaan paljon aikaa. Toimistotyöhön ostetaan apua vuokratyönä. Sekä tukitehtäviin että kansalaisyhteydenottoihin vastaamiseen tarvittaisiin toimistoon virkalisäystä. Toimeksiantosopimuksin verkostoidaan lisävoimavaroja kansalaisyhteydenottoihin vastaamiseen, ihmisoikeuskasvatukseen sekä lasten sivujen sisällön kehittämiseen (AMO). Korkeakouluharjoittelijoiden työpanokset kohdentuvat oikeusturva- ja kansalaisyhteydenottotyöhön sekä lapsen oikeuksien viestintään. Kansalaisyhteydenottojen prosessia sujuvoitetaan lajittelemalla yhteydenottoja tyypin mukaan ja eriyttämällä vastausten luonnetta perusteellisempiin ja vakiomuotoisempiin. Tärkeänä tavoitteena on nopeuttaa vastausten aikataulua. Taloushallinnossa jatketaan toiminnan sisältöön perustuvan suunnittelun ja seurannan kehittämistä. Koko vuoden mittaan kiinnitetään huomiota kustannusten hallintaan ja priorisointiin. Arkistoinnissa vastataan maakunta-arkiston arvioinnissa esille tulleisiin kehittämistarpeisiin. Toteutetaan toimiston turvallisuussuunnitelmaa. Toimiston sisäilmaongelmia kartoitetaan kevään 2013 aikana ja tehdään tarvittavat johtopäätökset. Selvitetään vuoden aikana mahdollisuuksia saada lisärahoitusta lapsen oikeuksien viestinnän tarpeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai yksityiseltä säätiöltä. Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen kokous järjestetään Suomessa Kokouksen loppuosaan kutsutaan mukaan myös Baltian maiden (Viro, Latvia, Liettua) lapsiasiavaltuutettuja. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vierailee Pietarissa, alueen lapsiasiavaltuutetun Svetlana Agapitovan kutsusta. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

20 lapsiasiavaltuutetun strategia Hyvä lapsuus kaikille! Lapsiasiavaltuutetun strategia l Enemmän aikuisten läsnäoloa ja vähemmän yksinäisyyttä. l Enemmän leikkiä ja vähemmän suorittamista. l enemmän ehkäiseviä palveluita ja varhaista tukea. l Lapsille enemmän mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi. Kaikissa yhteiskunnan päätöksissä lapsen etu tulee asettaa etusijalle. Tavoitteena on se, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella Suomessa on riittävän pitkä ja huoleton lapsuus. Jokaisella alle 18-vuotiaalla on oikeus olla lapsi. Lapsiasiavaltuutettu on hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen. Tehtävä on määritelty laissa lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004). Toimipaikka on Jyväskylä. Lapsiasiavaltuutetun apuna toimii valtioneuvoston asettama lapsiasianeuvottelukunta (asetus 274/2005). Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

21 lapsiasiavaltuutetun toimisto Lapsiasiavaltuutetun toimiston tehtävä Lapsiasiavaltuutettu on yhteiskunnassa l lapsen äänen vahvistaja l sillanrakentaja eri toimijoiden kesken l aloitteellinen vaikuttaja Työtä ohjaavat arvot l lapsuuden arvostus l rohkeus ja itsenäisyys lapsen edun puolustamisessa l herkkyys ja välittäminen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus Toimiston työssä: l yhteistyökyky ja palvelualttius l luovuus ja kehitysmyönteisyys Lapsiasiavaltuutetun toiminnan kuvaus Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen etua ja oikeuksia seuraavin tavoin: 1) Kuuntelee lasten mielipiteitä ja välittää niitä päättäjille. 2) vaikuttaa lapsinäkökulman vahvistamiseksi. 3) seuraa ja raportoi lasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta. 4) Jakaa tietoa lapsen oikeuksista. 5) edistää lapsipolitiikan yhteistyötä. Lapsiasiavaltuutettu ei ratkaise tai anna kannanottoja yksittäisen lapsen tai perheen asiassa. Lapsiasiavaltuutetun toimisto kerää tietoa lasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta seuraavin tavoin: l lasten tapaamiset ja mielipiteiden selvitykset l kansalaisyhteydenotot l tutkimusjulkaisujen seuranta l yhteydenpito alan järjestöihin asiantuntijoihin ja muihin viranomaisiin Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen etua ja oikeuksia yleisellä yhteiskunnallisella tasolla, itsenäisesti mutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lapsiasiavaltuutetun toiminnan tuotoksia ovat: l vuosikirja l aloitteet, lausunnot, suositukset ja ohjeet viranomaisille ja muille alan toimijoille l kansalaisyhteydenottovastaukset l lasten mielipiteiden raportit l Sisu-kissan kiertueet l muut julkaisut, tiedotteet medialle l verkkopalvelut aikuisille ja alakouluikäisille ja l lapsen oikeuksien tiedotusaineisto (esitteet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saamen kieliksi, romanikielellä, venäjäksi ja viittomakielellä) l puhe- ja koulutustilaisuudet sekä julkiset esiintymiset mediassa l sidosryhmäkirjeet Asetuksessa määritelty tehtävä on laatia valtioneuvostolle vuosikirja, jossa kuvataan lapsiasiavaltuutetun toimintaa sekä arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien tilaa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

22 lapsiasiavaltuutetun toimisto Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelevät Maria Kaisa Aula lapsiasiavaltuutettu l esimies l suunnittelu l viestintä ja vaikuttaminen Kirsi Pollari ylitarkastaja l kansalaisyhteydenotot l lausuntojen valmistelu vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeudet l lapsen oikeudet terveydenhuollossa Maria Kaisa Aulasta tuli Espoon kuvataidekoulun ensimmäinen Kuviskummi. Vilma oli piirtänyt Muksumessujen tunnuskuvan ja sai kiitokseksi piirustuksellaan varustetun t-paidan. Anne Hujala, Jaana Tervo ja Johanna Kiili osallistuivat lapsiasiavaltuutetun toimiston suunnittelupäivään Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä elokuussa Lapsiasiavaltuutettu tarkastelee lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreita yhdessä Jyväskylän yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Kuvassa professori Lasse Kannas, ylitarkastaja Raija Harju-Kivinen, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sekä tutkijat Tuula Aira ja Riikka Hämylä. Raija Harju-Kivinen ylitarkastaja l hallinto, suunnittelu ja talous l lapsiasiavaltuutetun sijainen l vaikuttaminen: lastensuojelu l lasten hyvinvoinnin seuranta l lasten osallistuminen, pienet lapset Jouko Laaksonen ylitarkastaja l lapset ja nuoret neuvonantajina l lapsen oikeuksien tiedotus l Lasten sivut yhteistyö l ihmisoikeuskasvatuksen Compasito-yhteistyö l lapsen oikeudet koulussa ja koulutuksessa Pirkko-Liisa Rautio osastosihteeri l yhteydenpito ja viestintä l talous ja henkilöstöhallinto l lapsiasianeuvottelukunta Reetta Peltonen lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri (sivutoiminen) Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Toimintasuunnitelma vuodelle

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2012. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2012. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:1 sisältö Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sisältö Lapsiasiavaltuutetun

Lisätiedot

Aikuinen hyödy lasten ja nuorten kokemustiedosta!

Aikuinen hyödy lasten ja nuorten kokemustiedosta! Aikuinen hyödy lasten ja nuorten kokemustiedosta! Elinvoimainen kunta tarvitsee lapsia ja nuoria. Jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen oikeus hyvään elämään kotona ja kotikunnassa, tässä ja

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Viestintä ja tiedon tuottaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä - ajankohtaista lapsiasiavaltuutetun työssä

Viestintä ja tiedon tuottaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä - ajankohtaista lapsiasiavaltuutetun työssä Viestintä ja tiedon tuottaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä - ajankohtaista lapsiasiavaltuutetun työssä Jouko Laaksonen, ylitarkastaja, lapsiasiavaltuutetun toimisto Nuorten tieto- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä.

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. LAPE-päivät Helsingissä 21.9.2017 Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM), VTL, YTT (h.c) Maria

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

LAPE pre-seminaari Helsingissä Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

LAPE pre-seminaari Helsingissä Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. LAPE pre-seminaari Helsingissä 20.9.2017 Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. Kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa - kuuntele ja opi lapsilta ja nuorilta Hankejohtaja,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE KOHTI LAPSIYSTÄVÄLLISTÄ MAAKUNTAA! Maria Kaisa Aula Hankejohtaja, LAPE (STM), @AulaMK #lapemuutos LAPSI - JA PERHELÄHTÖISYYS VALTAVIRTAISTUU

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

www.lapsiasia.fi 21.4.2010

www.lapsiasia.fi 21.4.2010 Lapsen oikeuksien näkökulma vanhemman vankeuteen - kommenttipuheenvuoro Maria Kaisa Aula Lapsi näkyväksi - seminaari vankien lasten huomioimisesta Ruotsissa ja Suomessa. Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Hyvä lapsuus kaikille! Lapsiasiavaltuutetun visio Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Internetjulkaisu on luettavissa

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintakertomus 2013

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintakertomus 2013 3.3.2014 Lapsiasianeuvottelukunnan toimintakertomus 2013 Valtioneuvosto asetti 31.8.2011 lapsiasianeuvottelukunnan kaudelle 1.6.2011 31.8.2015. Lapsiasianeuvottelukunnan tehtävänä on lapsiasiavaltuutetusta

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2008

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2008 ! LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä.

LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä. LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä. Hankejohtaja, ohjausryhmän pj Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma Maria Kaisa Aula Avauspuheenvuoro 7.9.2017 Lasten

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS. ja sen suomennos. Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2.

Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS. ja sen suomennos. Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2. Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS ja sen suomennos Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2.2015 ALKU IRLANTILAISELLE SUOSITUKSELLE Vanhempien järjestöille* antaman

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta Kasvata ilolla Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta Lapsen oikeudet toteutuvat kun aikuiset ottavat niistä vastuun sekä kunnioittavat lapsen ihmisarvoa. Lapsen oikeuksissa on kysymys myös

Lisätiedot

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia LAPE-päivät 29.-30.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 1 29.5.2017 Hanne Kalmari hankepäällikkö LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Lasten ja nuorten oikeusturvakeinot

Lasten ja nuorten oikeusturvakeinot Lasten ja nuorten oikeusturvakeinot Valtakunnalliset LAPE-päivät Näkökulmia lapsiystävällisen maakunnan kehittämiseen ja ohjeistukseen -työpaja Kirsi Pollari, kirsi.pollari@lskl.fi Jaana Tervo, jaana.tervo@thl.fi

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa LAPE- päivät 30.5.2017 Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO 3.12.2014 Kaija Lajunen & RiiAa Ala- Luhtala Tunne- ja turvataidot osaamiseksi - hanke Lajunen & Ala- Luhtala 3.12.2014 1 TUNNE- JA TURVATAITOJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto romaniasiain suunnittelija

SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto romaniasiain suunnittelija SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA 29.5.2013 1 ROMPO Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2008 työryhmän valmistelemaan Suomen ensimmäistä romanipoliittista ohjelmaa. Päätöksen taustalla oli

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu

Toimiva lastensuojelu Toimiva lastensuojelu - selvitysryhmän keskeiset tulokset ja päätelmät 27.2.2014 Lastensuojelun tila Useita lastensuojelun tilaa arvioivia selvityksiä, mm: Lastensuojelun tarkastuskertomus, Valtiontalouden

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun strategia: Lapsiystävällisempään Suomeen

Lapsiasiavaltuutetun strategia: Lapsiystävällisempään Suomeen LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun strategia: Lapsiystävällisempään Suomeen Esipuhe Lapsiasiavaltuutetun strategia on laadittu toimistossa ohjaamaan toiminnan suunnittelua vuotta pidemmällä aikavälillä.

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Sosiaali- ja terveysvaliokunta 06.10.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. 1 LAPE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä 11.2.2014 1 Lapsiasiavaltuutettu Ottaa selvää lasten mielipiteistä ja kertoo niistä aikuisille. Selvittää,

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2012 4.10.2012 Finlandia-talo Johanna Barkman & Pipsa Vario Pesäpuu ry Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Selviytyjät lastensuojelun kehittäjäryhmä..on

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina

Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina Maria Kaisa Aula Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi kunta- ja palvelumuutoksissa seminaari 11.6.2008 Suolahtisalissa 1 Uutta lapsipolitiikkaa Suomessa

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa 18.9.2017 Tapaaminen 18.9. Esittäytymiset Lapsiystävällinen maakunta -pilotti (Ira) Osa LAPEa Palvelukuvaus, toimintatapa Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö

KEHITTÄMISPROJEKTIT. SISUKAS- projekti 2012 2016. SISUKAS-projektin visio ja päätavoite. Projektin henkilöstö SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMISPROJEKTIT Pääosa Pesäpuun kehittämistyöstä tapahtuu RAY:n rahoittamissa kehittämisprojekteissa. Projekteissa tapahtuva kehittämistyö ja Pesäpuun perustyö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot