Lapsiasianeuvottelukunnan toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsiasianeuvottelukunnan toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Lapsiasianeuvottelukunnan toimintakertomus 2013 Valtioneuvosto asetti lapsiasianeuvottelukunnan kaudelle Lapsiasianeuvottelukunnan tehtävänä on lapsiasiavaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen (274/2005) 6 :n mukaisesti lapsiasiavaltuutetun apuna 1) tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä; 2) edistää kansallisten ja kansainvälisten eri toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä; 3) seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa; 4) toimia lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että asenteita yhteiskunnassa kehitetään lapsimyönteisemmiksi ja että edistetään tietojen saamista lasten asemasta ja oikeuksista; 5) hoitaa muita mahdollisia toimialaansa kuuluvia asioita, jotka lapsiasiavaltuutettu tuo sen käsiteltäväksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Vuonna 2013 varapuheenjohtajana toimivat neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto ja Kahiluodon siirrytty opetus- ja kulttuuriministeriöön neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen sosiaalija terveysministeriöstä. Sihteereinä toimivat vuoden aikana ylitarkastaja Raija Harju-Kivinen ja osastosihteeri Pirkko-Liisa Rautio lapsiasiavaltuutetun toimistosta sekä osa-aikaisesti ulkopuolinen sihteeri Reetta Peltonen. Neuvottelukunnan jäsenten lista vuonna 2013 löytyy liitteestä. Jäsenkuntaan tuli vuoden aikana paljon vaihdoksia. Neuvottelukunnan ajantasainen kokoonpano löytyy lisäksi osoitteesta Neuvottelukunnan toiminta vuonna 2013 Lapsiasianeuvottelukunta kokoontui vuonna 2013 neljästi. Kokoukset pidettiin 7. maaliskuuta, 23. toukokuuta, 17. syyskuuta ja 28. marraskuuta. Kokouksissa esiteltiin lapsiasiavaltuutetun toimiston ajankohtaisia asioita sekä kuultiin useita asiantuntijaesityksiä. Erityisenä seurannan kohteena olivat vuoden aikana lastensuojelun kehittämistä koskevat valtionhallinnon toimet sekä kuntauudistuksen eteneminen lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Neuvottelukunnan jaostot toivat kokouksiin terveisensä keskeisimmistä jaostoissa käsitellyt asiat. Tärkein aloite oli lapsen oikeuksien päivän saaminen liputuspäiväksi, joka etenikin ripeästi, kun sisäministeriö määräsi syksyllä 2013 valtion laitokset liputtamaan sekä myös 1

2 vuonna Jokaiseen kuntaan lähetettiin neuvottelukunnan syksyllä 2013 yhdessä nuorten kanssa valmistelemaan aloitteeseen perustuva Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa pidettiin keskustelutyöpaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ajankohtaisesta tilasta. Keskustelun pohjalta kartoitettiin neuvottelukunnan vaikuttamisen ja toiminnan painopisteitä tulevalle vuodelle. Keskustelusta tehdynyhteenvedon voi lukea oheisesta verkko-osoitteesta: pdf Vuonna 2013 neuvottelukunnan kokouksissa käsiteltiin seuraavia aiheita: Rikosseuraamuslaitoksen uudet lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi kuluttajana kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille ja viranomaisrakenteen uudistuminen (kilpailu- ja kuluttajaviraston yhdistyminen) Katsaus eduskunnan oikeusasiamiehen lapsiasioihin Aluehallintovirastot lapsen oikeuksien edistäjinä Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa - tutkimus ja vaikuttamisohjelma Maahanmuuttajataustaisten lasten terveys ja hyvinvointi Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen eteneminen (OPS 2016) Kokousten asiakirjat löytyvät verkosta osoitteesta: Neuvottelukunnan aloitteet, kannanotot ja linjaukset 2013 Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta kuntarakennelaiksi Lausunnossa kiinnitetään huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuteen ja vaikuttamiseen, lapsille ja nuorille tiedottamiseen, lapsivaikutusten arviointiin kuntaliitosselvityksissä ja palvelujen saatavuuteen. Lausunnossa otetaan kantaa myös SOTEuudistukseen elämänkaarisesti järjestettyjen palvelujen näkökulmasta katsottuna. Lausunto valmisteltiin neuvottelukunnan kuntajaostossa. 2

3 Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia - esite Kuntaliitoksia kotikunnissaan kokeneet nuoret valmistelivat syksyllä 2012 kannanoton ohjeeksi kuntauudistuksesta päättäville. Yhteistyökumppaneina nuorten kannanoton valmistelussa olivat sekä lapsiasianeuvottelukunnan kuntajaosto että lapsiasiavaltuutettu. Kannanotto hyväksyttiin lapsiasianeuvottelukunnassa ja luovutettiin hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle Kannanotosta valmisteltiin kuntajaoston suunnitelmien mukaisesti keväällä 2013 esite, jota jaettiin vuoden 2013 aikana lapsiasiavaltuutetun toimistosta jokaiseen kuntaan sekä muissa yhteyksissä kuntapäättäjille (mm. Kuntamarkkinoilla). Esite muistuttaa lasten ja nuorten osallistumisen sekä lapsille ja nuorille tiedottamisen merkityksestä kuntarakenteiden ja palvelujen uudistamisen eri vaiheissa suunnittelusta seurantaan. Esite käännettiin myös ruotsin kielelle. Painos oli kappaletta. Esite suomen kielellä: Esite ruotsin kielellä: Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta Neuvottelukunnan lausunto perustuu neuvottelukunnan toimikautensa alussa tekemiin linjauksiin, jäsenistöltä sähköpostitse saatuihin kommentteihin sekä neuvottelukunnan kokouksessa käytyyn keskusteluun. Lausunnossa painotetaan lapsen oikeuksien ottamista lainsäädännön uudistamisen lähtökohdaksi. Lausunnossa esitetään, että ennen kuin uuteen varhaiskasvatuslainsäädäntöön sisällytetään sääntely varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta, tulisi eri ministeriöiden yhteistyönä arvioida miten lasten asioissa neuvoa-antavien elinten kokonaisuutta voitaisiin selkiyttää ja yksinkertaistaa. Lapsiasianeuvottelukunnan aloite lapsen oikeuksien päivän määräämiseksi viralliseksi liputuspäiväksi Lapsiasianeuvottelukunta ehdotti toukokuussa 2013 aloitteessaan, että sisäasiainministeriö määräisi lapsen oikeuksien päivän viralliseksi, asetuksessa määritellyksi tai toissijaisesti Valtiokalenteriin merkityksi liputuspäiväksi. Aloite valmisteltiin lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaostossa. Sisäasiainministeriö vastasi aloitteeseen ja päätti antaa valtion virastoille ja laitoksille liputusmääräyksen lapsen oikeuksien päivänä Sisäasiainministeriö 3

4 suositti samalla yleistä liputusta. Vastaava liputusmääräys ja -suositus tullaan antamaan myös vuonna Sen jälkeen, kun liputtamisesta lapsen oikeuksien päivänä on saatu kokemuksia ja mahdollista palautetta, sisäasiainministeriö päättää siitä, ryhtyykö se toimenpiteisiin päivän merkitsemiseksi liputuspäiväksi kalenteriin. Sisäministeriön tiedote lapsen oikeuksien liputuspäivästä löytyy verkosta osoitteesta: keuksien_paivana_20_11_liputetaan Lapsen oikeuksien viestinnän kansallista yhteistyötä koskevan sitoumus vuosille Neuvottelukunta hyväksyi kokouksessaan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaostossa valmistellun lapsen oikeuksien viestinnän kansallista yhteistyötä koskevan sitoumuksen vuosille Yhteistyösitoumuksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän, tiedotuksen ja ihmisoikeuskasvatuksen/ koulutuksen yhteistyötä alalla toimivien järjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston ja muiden valtionhallinnon toimijoiden kesken. Lasten hyvinvoinnin tietopohjafoorumi Lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistaminen on kuulunut lapsiasianeuvottelukunnan tavoitteisiin työn alkuvaiheista saakka. Lapsiasianeuvottelukunta järjesti elokuussa 2013 yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa lapsen hyvinvoinnin tietopohjafoorumin. Tilaisuudessa esiteltiin laajalle osanottajakunnalle lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden kehitystyötä, jota on tehty Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksessa lapsiasiavaltuutetun toimiston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Tilaisuuteen osallistui xx osanottajaa: viranomaisten, järjestöjen sekä tutkimuksen edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin kommentoitavaksi luonnos lasten hyvinvoinnin kuvaukseksi vuonna 2011 OKM:n raportissa määriteltyjen lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden valossa. Raportin pohjalta valmistellaan lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2014 sekä samalla ehdotuksia valtionhallinnolle lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamiseksi. Lapsiasianeuvottelukunnan jaostojen toiminta Lapsiasianeuvottelukunnan alaisuudessa toimii kolme jaostoa; lastensuojelujaosto, kuntauudistuksen seuranta -jaosto sekä lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto. Jaostojen jäsenet ovat pääosin neuvottelukunnan jäseniä. Jaostojen kokoonpanot ovat liitteenä. 4

5 1) Lastensuojelujaosto Lastensuojelujaoston tarkoituksena on tarjota aloitteellisen yhteistyöfoorumi alan keskeisille toimijoille, seurata ja tukea lastensuojelun laatusuositusten toimeenpanoa, kartoittaa lastensuojelun ja muiden palveluiden rajapintoja sekä varmistaa lastensuojelututkimuksen ja sen koordinaation edistymistä. Jaosto raportoi keskusteluista ja johtopäätöksistä lapsiasianeuvottelukunnalle. Jaoston puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Mikko Oranen ja sihteerinä Jaana Tervo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Jaosto kokoontui vuoden 2013 aikana 3 kertaa. Keväällä keskusteltiin Toimiva lastensuojelutyöryhmän väliraportin johtopäätöksistä, jotka oli annettu loppuvuodesta Työryhmä luovutti lopulliset toimenpide-ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriölle ja niistä sekä niiden toimeenpanosta jaosto keskusteli loppuvuoden kokouksissaan. Jaosto arvioi myös lastensuojelun laatusuosituksista annettua luonnosta. Esillä oli myös avoimen adoption mahdollisuus ja sen nykytilanne verrattuna jaoston vuonna 2010 tekemään aloitteeseen ns. lastensuojelullisesta adoptiosta. Jaosto käsitteli myös SOTErakenneuudistusta ja sosiaalihuoltolakiuudistusta lasten ja perheiden palvelujen sekä lastensuojelun näkökulmasta. 2) Kuntauudistuksen seuranta -jaosto Jaoston tehtävänä on seurata hallituksen kuntauudistusta lasten, nuorten ja perheiden palveluiden näkökulmasta. Tärkeitä kysymyksiä ovat lähipalveluiden turvaaminen, lasten yhdenvertaisuus, tiedolla johtaminen, monialainen johtaminen sekä lapsivaikutusten arviointi. Jaoston puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Markku Rimpelä Hämeenlinnan kaupungista ja sihteerinä Jouko Laaksonen lapsiasiavaltuutetun toimistosta. Vuonna 2013 kuntauudistuksen seurantajaosto kokoontui kolme kertaa, 20.2., ja Jaoston ensimmäisessä kokouksessa helmikuussa keskusteltiin ministeri Henna Virkkuselle marraskuussa 2012 luovutetun kannanoton Lapset ja nuoret mukaan kuntauudistuksen ja kuntaliitosten suunnitteluun -pohjalta laadittavasta esitteestä. Lisäksi käsiteltiin valtiovarainministeriön luonnosta kuntarakennelaista. Syyskuun kokouksessa keskusteltiin jaoston tulevista tehtävistä sekä sote-uudistuksen vaikutuksista lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Jaoston kolmannessa kokouksessa marraskuussa jatkettiin keskustelua soteuudistuksesta ja sen vaikutuksesta lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Teemaa pohdittiin sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen Liisa Heinämäen esityksen pohjalta. 3) Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto Jaoston tehtävänä on varmistaa YK:n lapsen oikeuksien komitean suositusten sekä lapsen oikeuksien kansallisen viestintästrategian toimeenpanoa sekä tukee lapsiasianeuvottelukuntaa sen Euroopan neuvoston kansallisen koordinaattorin tehtävissä. Jaosto jatkaa edellisen hallituskauden lapset, nuoret ja perheet -politiikkaohjelmassa 5

6 aloitettua yhteistyötä lapsen oikeuksiin ja erityisesti viestintään liittyvien kysymysten koordinoimiseksi. Jaoston puheenjohtaja on lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja sihteerinä Reetta Peltonen. Jaosto piti vuoden aikana neljä kokousta. Koko vuoden ajan seurattiin tiiviisti lapsen oikeuksien päivän viestinnän yhteistyön onnistumista sekä Euroopan neuvoston lapsen oikeuksien strategiaa ( Turning a vision into reality - Council of Europe Strategy for the Rights of the Child ) toimeenpanon etenemistä. Kokouksissa käsiteltiin lisäksi seuraavia aiheita: kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman lapsen oikeuksien valtavirtaistamista koskeva hanke, ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia- ja toimintaohjelma, Ihmisoikeuskeskuksen rooli ja toiminta lapsen oikeuksien alalla sekä EN:n lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivojen toimeenpano. Jaostossa valmisteltiin vuoden aikana toimintasuunnitelma lapsen oikeuksien viestinnän edistämiseksi kansallisesti vuosina Toimintasuunnitelma sisältää ne yhteisesti sovitut tavoitteet, joilla lapsen oikeuksien viestintää on tarkoitus edistää vuosina Kunkin toimenpiteen osalta on määritelty tahot, joiden ensisijaisella vastuulla toimenpiteen vaatima suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen on. Toimintasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä lapsiasianeuvottelukunnan vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessa. Lapsiasianeuvottelukunta EN:n lapsen oikeuksien kansallisena koordinaattorina Vuonna 2009 perustettiin lapsen oikeuksien focal point -verkosto edistämään Euroopan neuvoston ja sen jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa lapsen oikeuksien alalla. Verkoston jäsenten nimitys muutettiin viime vuonna kansallisiksi koordinaattoreiksi samalla, kun verkoston roolia täsmennettiin. Suomen kansallisena koordinaattorina on toiminut verkoston perustamisesta lähtien lapsiasianeuvottelukunta. Tehtäviä hoitavat käytännössä lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto ja sen sihteeri Reetta Peltonen. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula osallistui Helsingissä ulkoministeriön järjestämään koordinaatiokokoukseen Euroopan Neuvoston asioissa ja kertoi tilaisuudessa EN lapsen oikeuksien strategian kannalta ajankohtaisista asioista. Keskustelun aiheena oli myös kysymys suhtautumisesta poikien ympärileikkaukseen, josta EN parlamentaarinen yleiskokous oli syksyllä antanut kannanottonsa. Lapsiasianeuvottelukunnan jaosto järjesti Helsingissä OKM:n tiloissa keskustelutilaisuuden Euroopan neuvoston roolista lapsen oikeuksien edistäjänä. Gordana Berjan EN:n lapsen oikeuksien sihteeristöstä esitteli tilaisuudessa EN:n roolia ja toimintaa lapsen oikeuksien alalla. Ulkoasiainministeriön edustajat kertoivat Suomen roolia EN:n lapsen oikeuksien politiikassa ja eri ministeriöiden edustajat pitivät kommenttipuheenvuorot siitä, miten EN:n toiminta lapsiasioissa näyttäytyy heidän työssään. Tilaisuuteen oli kutsuttu Euroopan neuvoston asioissa eri aloilla ja yhteyksissä toimivia suomalaisia virkamiehiä ja 6

7 muita toimijoita. Osanottajia oli yhteensä noin 30 eri ministeriöistä sekä alalla toimivista järjestöistä. Tilaisuutta pidettiin onnistuneena ja sille toivottiin jatkoa tulevina vuosina. Kansallisten koordinaattoreiden verkosto tapasi marraskuun lopussa Strasbourgissa kaksipäiväisessä kokouksessa. Kokouksen erityisenä teemana oli lapsen osallisuus. Kokoukseen osallistui neuvottelukunnan sihteeri Reetta Peltonen. Matkaraportti kokouksesta löytyy verkosta osoitteesta: pdf Vuoden 2013 lopulla vastattiin Euroopan neuvoston kyselyyn lapsen oikeuksien strategian toteutumisen arvioinnista Suomessa sekä ehdotettiin painopisteitä seuraavalle strategialle. 7