TERVETULOA! Tilaisuuden avaus. Apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta Hallintopäällikkö Aija-Marita Näsänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA! Tilaisuuden avaus. Apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta Hallintopäällikkö Aija-Marita Näsänen"

Transkriptio

1 TERVETULOA! Tilaisuuden avaus Apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta Hallintopäällikkö Aija-Marita Näsänen Kehitysvammahuollon ja omaishoidontuen esittely sosiaaliohjaajat Minna Sillanpää ja Pia Salovaara Vammaispalveluiden esittely sosiaalityöntekijä Kirsi Hakala Keskustelua ja kysymyksiä SEINÄJOEN KAUPUNKI Vammaispalvelut

2 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT Minna Sillanpää (A-M) ja Pia Salovaara (N-Ö) Kehitysvammahuollon ostopalvelut -KEHITYSVAMMAISTEN AVO-JA LAITOSHOITO JA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUJEN OSTO Kehitysvammahuollon omat palvelut -PALVELUKOTI LIISANTUPA -YLISTARON KEHITYSVAMMAISTEN TOIMINTAKESKUS -VUORIKOTI -KYTÖSAVUNKATU (Syyskuussa 2011) -Vuonna 2012 KÄRJENMÄEN TOIMINTAKESKUS ja KUNTOUTUSOHJAUS siirtyvät Seinäjoen kaupungin omaksi toiminnaksi. Asiakkaita yhteensä vajaa 400 Kehitysvammahuollon palvelut -Palveluohjaus -Asumispalvelut / laitoshuolto -Avohuollon ostopalvelut -Perhehoito -Päivätoiminta -Työvalmennus ja työtoiminta -Avotyötoiminta -Neuvola / kuntoutusohjaus

3 Haasteena -Laitoshoidon purku Työnkuva -Palveluohjaus -Tuki- ja palvelusuunnitelmien laatiminen ja päivitys -Erityishuolto-ohjelmien laadinnan valmistelu ja päivitys -Yhteistyö Eskoon sosiaalityöntekijöiden sekä erilaisten tukiyhdistysten ja järjestöjen kanssa -Ostopalveluosoitusten myöntäminen palveluihin -Määrärahatilanteen seuraaminen

4 ERITYISHUOLTO-OHJELMAT Palvelut, jotka kirjataan erityishuoltoohjelmaan: Erityislasten aamu- ja iltapäivätoiminta + kuljetukset Työ ja päivätoiminta + kuljetukset ja työosuusraha Asumispalvelut - pysyvä ja tilapäinen Kuntouttava päivähoito + kuljetukset Lisäksi Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä laatii antamistaan palveluista oman erityishuolto-ohjelman

5 Työ- ja päivätoiminta Kaupungin omana toimintana järjestetty työ- ja päivätoiminta (Ylistaron toimintakeskus) Kaupungin ostopalveluna järjestetty työ- ja päivätoiminta (muut kunnat, Kivipuro ry) Kehitysvammaisten erityishuollon päivä- ja työtoiminnassa asiakkailta ei peritä muita maksuja kuin ateriamaksu. Palvelun järjestäjä maksaa kuljetuskustannukset. Mikäli kehitysvammaisen omaiset kuljettavat kehitysvammaista työtoimintaan, voidaan hänelle korvata matkakustannuksista aiheutuvat kulut

6 OMAISHOIDONTUKI ALLE- 65 vuotiaat Minna Sillanpää (A-M) ja Pia Salovaara (N-Ö) Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavat hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut (esim. ryhmälomitus). Omaishoidontuen palkkio -357,39 Päivittäinen hoidon tarve -467,71 Ympärivuorokautinen hoidon tarve -722,89 Raskaan siirtymävaiheen aikana (määräaikainen sopimus) Omaishoidontuen palkkiota saa koko Seinäjoen alueella 159 henkilöä. Hoidettavia aikuisia on 80 ja lapsia 79. Haasteet: Omaishoidontuen saajana oleminen voi kestää vuosikymmeniä määrärahaa vapautuu hitaasti tuen saajalta toiselle -Omaishoidontukea ei aina pystytä myöntämään uusille hakijoille määrärahatilanteen vuoksi -Tilapäishoidon tarve

7 Tarve: -Uusien tilapäishoitoratkaisujen löytyminen perhehoitolomituksina. Työnkuva: - Hakemusten vastaanotto ja käsittely - Asiakaspalvelu - Kotikäynnit, toimintakyvyn kartoitukset ja erilaiset arvioinnit -Omaishoidontukipäätösten ja -sopimusten laatiminen -Palvelu- ja hoitosuunnitelmien laatiminen ja päivitys -Määrärahatilanteen seuraaminen -Tilastojen luominen ja päivittäminen -Maksulistojen käsittely -Oikaisuvaatimuksiin vastaaminen

8 Vammaispalvelut Kirsi Hakala Vammaispalvelulain mukaiset etuudet ja menoerittely -VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT -VAMMAISTEN PALVELUT, SUBJEKTIIVISET -VAMMAISTEN PALVELUT, HARKINNANVARAISET -VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT Asumispalveluja ostetaan mm. MS-liitolta, Kuurojen Palvelusäätiöltä ja Tuulikellolta. Haasteena: -Kasvava asiakasmäärä -Moniongelmaiset asiakkaat Työnkuva: -Palveluohjaus -Tuki- ja palvelusuunnitelmien laatiminen ja päivitys -Hakemusten käsittely, päätökset, kotikäynnit,neuvonta,ohjaus -Määrärahan riittävyyden seuranta -Vammaisneuvoston sihteerinä toimiminen

9

10 Erityishuoltolaki Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain(519/1977) 1 mukaiset palvelut 1) tutkimus, joka käsittää erityishuollon yksilöllisen suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämät lääketieteelliset, psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä soveltuvuuskokeet 2) terveydenhuolto 3 )tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus 4) työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta 5) henkilökohtaisten apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen 6) yksilöllinen hoito ja muu huolenpito; 7) henkilön aviopuolison, vanhempien ja muiden perheenjäsenten, muun huoltajan tai hänelle muuten läheisen henkilön ohjaus ja neuvonta; 8) tiedotustoiminnan harjoittaminen erityishuoltopalveluksista 9) kehityshäiriöiden ehkäisy; sekä muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta Erityishuolto-ohjelma laaditaan sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottamista palveluista ja ostopalveluosoituksin annetuista kehitysvammahuollon palveluista. Poikkeuksena on Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, joka laatii erityishuolto-ohjelmat Seinäjoen kaupungin ostamista kehitysvammahuollon palveluista (poikkeuksena neuvolapalvelut). Seinäjoen kaupunki on tehnyt linjauksen, ettei se korvaa takautuvasti erityishuolto-ohjelman palveluja

11 Aamu- ja iltapäivätoiminta Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta, jos se on osa kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelmaa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan hakuaikana omalla hakulomakkeella. Päätöksen toimintaan ottamisesta tehdään lukuvuosittain. Aamu- ja Iltapäivätoimintaan liittyvät kuljetuspalvelut Vanhempien on anottava kuljetuspalveluja ja niihin oikeutus mainitaan erityishuolto-ohjelmassa. Pääsääntöisesti maksuton kuljetusoikeus myönnetään silloin, kun vanhemmat eivät voi itse kuljettaa oppilasta aamu- ja iltapäivätoimintaan. Kuljetustarve on perusteltava sivistystoimen erityispalveluun. Apip- toiminnan aikana tapahtuviin oppilaan harrastuksiin ei maksutonta kuljetusoikeutta ole, mikäli sitä ei ole mainittu erityishuolto-ohjelmassa. Mikäli vanhemmat itse kuljettavat oppilasta toimintaan on heillä oikeus anoa matkakorvauksia suoritetuista matkoista. Siitä voidaan myöntää verotuksen mukainen korvaus (0,20e/km) Toiminta on maksutonta kehitysvammalain perusteella kunnes oppilas täyttää 16 vuotta. Tämä koskee myös kokopäiväistä loma-aikojen toimintaa. Koulun loma-aikoina hoito tapahtuu pääsääntöisesti erityislasten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Hoitotarpeen pitää olla perusteltu, sillä kyse ei ole automaattisesta avusta. Mikäli oppilas ei kykene perustellusta syystä ottamaan osaa aamu- ja iltapäivätoimintaan koulun loma-aikana, voidaan hänelle järjestää vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua kotiin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta

12 Asumispalvelut Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, hoidon ja ohjauksen tarve päivittäisessä elämässä. Palvelut voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisissa asumisyksiköissä, ryhmäkodeissa, palvelutaloissa, sekä perhehoitona ja laitoshoitona. Kaupungin omia asumispalveluyksiköitä ovat Liisantupa Ylistarossa ja Vuorikodin asuntola Nurmossa Kaupunki ostaa asumispalveluja tällä hetkellä mm. seuraavilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja kuntayhtymiltä: KVPS Hirvinummi (Kurikka) Koivukoti ( Jalasjärvi) Aspa Palvelut Oy Värttinä (Kurikka) Validia (Kokkola) Vehkoo (Multia) Mäntyniemi yhdistys Ry (Nastola) Ylistaron palvelukoti Kivipuro Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Kuusiniemikoti (Kurejoki) Villen tupa (Peräseinäjoki) Lakeuden omaishoitajien kotipalvelu Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksu. Asumispalveluissa ylläpitona voidaan pitää asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Maksua ei voi periä henkilökunnan antamasta hoivasta ja tuesta. Jos kyse on sellaisesta hoidosta, ohjauksesta tai huolenpidosta, joita kehitysvammainen henkilö tarvitsee nimenomaan kehitysvammaisuutensa perusteella, on kyse maksuttomasta erityishuollosta. Asumispalveluratkaisu tehdään yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Asiakkaalle pyritään löytämään mahdollisimman hyvä ratkaisu tarjolla olevista vaihtoehdoista

13 Vapaa-aika ja erityisliikunta Ystävänkortti-toiminta Seurakunnan tai tukiyhdistyksen järjestämä vammaisten kesäleiri Down-perheiden kerho kokoontuu Eskoon terapiatalolla. Mm. kansalaisopistolla pidetään kehitysvammaisten tanssikursseja. Lisätietoja Kansalasiopiston kurssioppaasta. Kulttuuriyhdistys Kurpitsa järjestää kulttuurikerhon perheen pienille erityislapsille ja vanhemmille. Seurakunnan kevakerho kokoontuu Ystäväntuvalla. Seinäjoen taitoluistelijat pitävät erityislapsille omaa Ihaat-luisteluryhmää. Lisätietoja Seinäjoen Taitoluistelijoiden kautta. Seinäjoen kaupunki järjestää eritysryhmille erilaisia tapahtumia mm. soveltavan talviliikunnan puuhapäivä ja Leppoisalenkki. Lisäksi Seinäjokelaisilla erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus anomuksesta saada käyttöönsä uinti-/ kuntosalikortti, joka on voimassa Seinäjoen uimahalli (uinti ja kuntosali), sekä Kirmaushallin, Nurmohallin ja Ritolahallin kuntosaleilla. Törnävän pallo jatkaa kesän aikana erityislapsille TP Tiikereiden jalkapalloharjoituksia. Lisätietoja Törnävän Pallon kautta. NETISTÄ LUETTAVISSA JA TULOSTETTAVISSA ILOA ARKEEN! OPAS KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN HARRASTUSMAHDOLLISUUKISTA SEINÄJOELLA, NURMOSSA JA YLISTAROSSA, LAATIJA JENNI VIINIKAINEN JÄRJESTÖJÄ Lakeuden Omaishoitajat ry. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoitajapalvelu Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Kehitysvammaisuus Perhe Tukiyhdistys Seinäjoen seudun me itse ry - liike itsenäisen elämän puolesta

14 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2011

Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ovat joka päivä klo 9-10. Puhelut vaihteen kautta, p. 06 416 2111

Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ovat joka päivä klo 9-10. Puhelut vaihteen kautta, p. 06 416 2111 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on helpottaa tiedonsaantiasi Seinäjoen kaupungin tarjoamista vammaispalveluista. Oppaasta saat tietoa mm. siitä kenelle tuet kuuluvat ja mistä niitä voi hakea. Vammaispalveluopas

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE

PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE PALVELUOPAS ERITYISLASTEN PERHEILLE image: www.freeimages.co.uk Kolpeneen palvelukeskus, KOTA-keskus Opas saatavilla osoitteessa www.kolpene.fi SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS...1 1 ENSITIETO...2 2 SOPEUTUMISVALMENNUS...3

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO

PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO Pikaopas PALVELUIHIN 1 PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO PIKAOPAS PALVELUIHIN 1 PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUISTA

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom YLEISTÄ PALVELUTARPEEN SELVITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa.

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa. Asumispalvelusäätiö ASPA toteuttaa TARVE-projekteja, jotka ovat mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja muihin erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumista ja asumiseen liittyviä palvelutarpeita

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013 Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnro 540-2013 Toimintasuunnitelma vammaispalvelulain toteuttamiseksi 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 VAIKEAVAMMAISILLE TARKOITETUT

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot