Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä"

Transkriptio

1 Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut b) Aterian hinta, kun asukas hankkii ateriansa valmaltaan tuottajalta. Asumisvalmennus (VpL) 15,10 euroa tai 46,60 euroa kuukaudessa a) Aamupala, välipala tai iltapala 1 euroa. Lounas tai päivällinen 4 euroa. b) Ruokapalvelun tuottajan hinnaston 14,60 euroa / vrk + ateriakustannukset käytön mukaan (jolloin maksu voi olla enintään 25,60 euroa/vrk) tai vuokran lisäksi normaalit käyttökustannukset kuten sähkön ja veden. Vuokrasopimus voidaan tehdä myös määräaikaiseksi esim. palveluasumisen asiakkaan oman asunnon muutostöiden ajaksi. Palvelutalon keskitetyistä hankinnoista ja tilojen yhteiskäytöstä voidaan periä maksu (esim. sauna, pesukone, pesuaineet). Maksu 15,10 euroa kun asiakas käyttää 1-3 palvelua ja 46,60 euroa kun asiakas käyttää vähintään neljää palvelua. Käyttäminen kirjataan palvelusuunnitelmaan. a) Silloin kun ruokahuollosta vastaa ohjaushenkilökunta tai kun palveluasumisyksikkö tarjoaa asukkailleen muuten keskitetyt ateriat, asukkaan ateriat voivat maksaa enintään säädettyjen ateriamaksujen verran. Hinta perustuu keskimääräisiin raakaainekustannuksiin, joihin ei sisälly palvelua. Asukkaalta peritään aterioista käytön mukaan. b) Kun asukas hankkii ateriat muulta ruokapalvelutuottajalta, asiakas maksaa ruokapalvelutuottajan määrittämän hinnan aterioista. Mikäli asumisvalmennus kestää alle kuukauden, peritään siitä vuorokausikohtainen asumismaksu ja ateriakustannukset käytön mukaan. Kuukautta pitemmille asumisvalmennusjaksoille tehdään vuokrasopimus. Mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty, peritään asumisvalmennuksen asiakasmaksuna vuokraa korvaava asumis, mutta sovellettu kehitysvammahuollon ateriamaksuja., toiminta käynnistynyt omassa yksikössä v ,70 euroa tai 49,30 euroa tai 73,20 euroa täydet ateriat 13,20 euroa / vrk 73,20 euroa tai 49,30 euroa tai 24,70 euroa sekä täydet ateriat 13,20 euroa / vrk Ei määritelty vastaavia maksuja. Pääsääntöisesti sopeutumisvalmennusta, josta ei asiakasmaksua. Joidenkin palveluntuottajien kohdalla asiakas maksaa vuokran ja ateriat. Vuokraa korvaavana asumismaksuna 233,00 euroa / kk tai vuok- Jos asiakkaalla on oma asunto, josta maksaa vuokran tai käyttökustannukset, ei asumisvalmennuksesta peritä vuokraa tai vuokraa korvaavaa asumismaksua. 1

2 Sosiaalihuoltolain asumispalvelu vammaisille henkilöille Vuokra ja käyttökustannukset Asumispalvelu Ateriamaksut rasopimuksen vuokra. Lisäksi peritään ateriakustannukset käytön mukaisesti. Myös asumiseen liittyvistä keskitetyistä hankinnoista peritään vuokran. Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä Enintään 85% nettotuloista. Käyttövara vähintään 244,90 / kk. sisältyy asumispalvelumaksuun Asumispalvelusta asiakas maksaa voimassa kaupunginhallituksen viimeksi vahvistaman pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteiden mukaisen asiakasmaksun sillä poikkeuksella, että asiakkaan maksamasta asiakasmaksusta irrotetaan vuokra. + perusmaksu 73,20 euroa tai 49,30 euroa / kk (perusmaksu sisältää ylläpitokuluja sekä yhteisten tilojen käyttöä) Maksu määräytyy hoitotuntien ja hoitohenkilöstöstä aiheutuvien kustannusten perusteella. Maksut 115, ,80 euroa / kk. Peritään aterioista täysihoito 415,40 euroa /kk, puolihoito 311,60 euroa / kk tai yksittäisistä aterioista hinnaston mukaisesti. Käyttövaraa 20 % Tulojen mukaan 85 % nettotuloista. Käyttövara vähintään toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokaosuudella. ks. yllä ks. yllä 2

3 nettotuloista. Lyhytaikainen sosiaalihuoltolain hoito vammaisille henkilöille Alle 16-vuotiaat / Tilapäinen perhehoito tai lyhytaikainen hoito asumisyksikössä 16-vuotta täyttäneet / Tilapäinen perhehoito tai lyhytaikainen hoito asumisyksikössä Tuntiperusteinen lastenhoitoapu 11,30 euroa / vrk (sisältää ateriat ja ylläpidon) 25,60 euroa / vrk (sisältää ateriat ja ylläpidon) Asiakasmaksu peritään tilapäisen lapsiperheiden perhetyöstä päätettyjen maksujen mukaisesti. Täyden ylläpidon palvelua, joka sisältää mm. kalustetun huoneen, varusteet, laitteet, yhteistilojen käytön, tarvittavat pesuaineet ja ateriat. Täyden ylläpidon palvelua, joka sisältää mm. kalustetun huoneen, varusteet, laitteet, yhteistilojen käytön, tarvittavat pesuaineet ja ateriat. Palvelulla tuetaan vammaisten lasten kotona tapahtuvaa hoitoa. Palvelusta peritään maksu käytettyjen tuntien perusteella. Maksu perustuu kulloinkin voimassa oleviin tilapäisen lapsiperheiden perhetyön maksuihin. 29,30 euroa / pv (sis. vuokran, perusmaksun ja asumisyksikön ateriat) Mikäli tarve ei aiheudu vammaisuudesta, palvelua ei myönnetä vammaispalveluissa vaan lapsiperhetyössä, jolloin palvelukriteerit ja maksut lapsiperheiden kotipalvelun mukaan. 32,60 euroa (lyhytaikainen asumispalvelu, sisältää kaikki) Vammaispalvelut ei järjestä ko. palvelua. Perhepalvelujen järjestämä lapsiperheiden kotipalvelu on myös vammaisten käytettävissä. Päivätoiminta vaikeavammaisille henkilöille Ateriat Matkat Lounas 4,00 euroa / pv, välipala 1,00 euroa / pv. Yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuutena on julkisen liikenteen hinta. Aterioista laskutetaan käytön mukaan Päivätoiminnan matkoihin sovelletaan vaikeavammaisten kuljetuspalvelun periaatteita. Ryhmäkuljetuksena tai yksilökuljetuksena toteutetusta päivätoimintamatkasta peritään omavastuuosuutena joukkoliikenteen hinta., sovellettu kehitysvammahuollon maksuja. Sovellettu vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksua. Lounas 5,10 euroa / pv, välipala tai aamiainen 2,55 euroa / pv yhdensuuntaisen matkan hinta / suunta Ateriat toimintakeskuksessa 5,60 euroa / pv Vantaan sisäisen liikenteen kertamaksu 3

4 Vammaispalvelulain vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Yhdensuuntainen matka / aikuinen Yhdensuuntainen matka / lapsi (7-16) HSL:n hinta vuonna ,00 euroa sisäinen 5,00 euroa seutu HSL:n hinta vuonna ,50 euroa sisäinen 2,50 euroa seutu 2,80 euroa 3,00 euroa (sisäinen), 5,00 (seutu) 1,40 euroa (sisäinen) 1,50 euroa (sisäinen) 2,50 euroa (seutu) 3,00 euroa (sisäinen), 5,00 euroa (seutu) 1,50 euroa (sisäinen) 2,50 euroa (seutu) Työ- ja opiskelumatka / sisäinen / kk/ aikuinen Opiskelumatka / sisäinen / kk/ lapsi Opiskelija-alennus. HSL:n 30 pv hinta vuonna 2014 on 46,50 euroa/kk. Opiskelijoiden omavastuumaksu määräytyy samoin alennusperustein kuin joukkoliikenteen vastaavat maksut. HSL:n 30 pv hinta vuonna 2014 on 23,30 euroa. Opiskelijoiden omavastuumaksu määräytyy samoin alennusperustein kuin joukkoliikenteen vastaavat maksut. 45,90 euroa 46,50 euroa 46,50 euroa 23,00 euroa 23,30 euroa 23,30 euroa 4

5 Opiskelijaalennus. Työ- ja opiskelumatka / seutu / kk / aikuinen julkisen liikenteen sisäisen tai seudullisen hinnan verran. Opiskelijaalennus. HSL:n 30 pv hinta vuonna 2014 on 95,80 euroa. Opiskelijoiden omavastuumaksu määräytyy samoin alennusperustein kuin joukkoliikenteen vastaavat maksut. 95,80 euroa 95,80 euroa 95,80 euroa HSL:n 30 pv hinta vuonna 2014 on 47,90 euroa. Omaishoidon tuki Opiskelumatka / seutu / kk / lapsi Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito julkisen liikenteen sisäisen tai seudullisen hinnan verran. Opiskelijaalennus. Opiskelijoiden omavastuumaksu määräytyy samoin alennusperustein kuin joukkoliikenteen vastaavat maksut. 11,30 euroa/vrk Asiakasmaksulaki 6b ; ei kerrytä maksukattoa. Laki mahdollistaa maksun perimisen myös alle 18- vuotiailta. Muutoksena esitetään, että peritään kaiken ikäisiltä. Vuoden 2014 indeksitarkistus on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ,90 euroa 47,90 euroa 47,90 euroa 10,60 euroa/vrk alle 18-vuotiaille maksuton 11,30 euroa/vrk 11,30 euroa/vrk Korjaus : Lakisääteisen vapaapäivän ajaksi järjestetyistä sosiaalipalveluista ei peritä maksua. Muista omaishoidettavalle järjestettävistä vapaista peritään asiakasmaksulakiin perustuva 5

6 Koululaisten loma-ajan hoito Koululaisten iltapäivähoito Peruskouluopetusta saavat 16 vuotta täyttäneet (seuraavan lukuvuoden alusta) 16 vuotta täyttäneet (seuraavan lukuvuoden alusta) Peritään 24,00 euroa täydeltä kuukaudelta ja 12,00 euroa enintään 10 päivän hoidosta. Käyttö sovitaan ennakkoon perheen kanssa. 120,00 euroa/täysi kuukausi tai 60,00 euroa/puolikas kuukausi. Opetusta saavan lapsen palvelu on maksutonta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Tämän jälkeen peritään asiakasmaksu iltapäivähoidosta. Opetusta saavan lapsen palvelu on maksutonta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Tämän jälkeen peritään asiakasmaksu loma-ajanhoidosta. Vammaispalvelujen järjestämänä palveluna maksutonta. Päivähoidosta säädetty asiakasmaksu päiväkohtaiseksi hinnaksi muutettuna. Asiakasmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan. Palvelun järjestää päivähoito / opetustoimi. Maksuton 3-10 autistisille lapsille kun palvelu liitetty erityishuoltoohjelmaan. Muille klo päättyvä toiminta maksaa 80 euroa ja klo päättyvä toiminta 100 euroa / kk. Loma-ajan toiminnan maksut lukuvuoden aikana kuten iltapäivätoiminnassa. Kesällä päivähoidon maksujen mukaisesti. Sivistystoimi järjestää. Ei maksua asiakkaalle. Mikäli lapsi kuitenkin osallistuu perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan, Sivistystoimi perii saman maksun kuin muiltakin asiakkailta. Sivistystoimi järjestää ja perii 6 euroa / pv materiaalimaksuna. 6

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot