Valukappaleiden puhdistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valukappaleiden puhdistus"

Transkriptio

1 Valukappaleiden puhdistus Lähteet: "Valaminen valmistusmenetelmänä", TKK-VAL 1/2000; Tuomo Tiainen - "Valimotekniikan perusteet" Valukappaleiden puhdistuksella tarkoitetaan työvaiheita, joiden aikana: poistetaan valukkeet eli valukanavisto ja syöttökuvut poistetaan valukappaleen pinnasta muottimateriaalin jäänteet tasoitetaan pinta hiomalla tai talttaamalla jakopintapurseet ja mahdolliset halkeamapurseet sekä valukkeiden ja kappaleen liittymäkohdat Puhdistus on työvoimavaltaista, meluista, pölyistä ja fyysisesti rasittavaa työtä. Se on kuitenkin välttämätön työvaihe ennen kuin kappale on valmis toimitettavaksi. Puhdistus pyritään tekemään mahdollisimman lyhyessä ajassa ja pienillä kustannuksilla sekä rasittamalla työntekijöitä tai ympäristöä mahdollisimman vähän. Puhdistuksen osuus valukappaleen valmistuksen kokonaiskustannuksista on suomugrafiittivalurautavalimossa 10 20%, pallografiittivalurautavalimossa 20 30% ja teräsvalimoissa jopa 30 50%. Puhdistustyötä voidaan vähentää muotoilemalla valukappale siten, että se on helppo täyttää ja syöttää. Sitä voidaan myös tehostaa kehittämällä välineitä, työmenetelmiä ja laitteistoja. Valukkeiden poisto Valukkeiden poistossa kappaleesta irrotetaan siihen kuulumattomat osat eli valukanavisto ja syötöt. Valukkeet voidaan irrottaa leikkaamalla (mekaanisesti tai termisesti), sahaamalla, iskemällä tai kiilaamalla. Tavallisimpia termisiä leikkausmenetelmiä ovat esimerkiksi polttoleikkausmenetelmät. Mekaaninen leikkaus tapahtuu epäkeskopuristimella. Sitä käytetään lähinnä pehmeistä materiaaleista valmistetuille pienikokoisille valuille. Menetelmän valintaan vaikuttavat valumetalli, valukappaleen koko sekä leikattavan osan paksuus ja sijoituskohta kappaleessa. Hauraiden valumateriaalien valukkeet poistetaan tavallisimmin iskemällä tai kiilaamalla. Hauraita materiaaleja ovat esimerkiksi suomugrafiittivalurauta, valkoinen valurauta ja suuri osa pallografiittivaluraudoista. Näiden lisäksi iskemistä ja kiilaamista käytetään myös alumiiniseosvaluille. Valukkeet voidaan irrottaa manuaalisesti lekalla iskien tai vasaroiden, mutta manuaalimenetelmä on suurikokoisten valujen tapauksessa fyysisesti rasittava. Suurikokoisille valuille käytetään pneumaattisia iskimiä joko manipulaattoriin tai nosturiin kiinnitettynä (Kuva 1 ja Kuva 2). Pieni- ja keskikokoisten valujen valukkeet voidaan poistaa kiilaamalla (Kuva 3), mikäli kiinnityskohta on muotoiltu siten, että kiila sopii valukkeen ja valukappaleen väliin. Kaikkein pienikokoisimmat valukkeet poistetaan yksinomaan Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 1

2 vasaroimalla. Kaikki menetelmät jättävät valukappaleeseen rosoisen pinnan, joka tasoitetaan myöhemmin hiomalla. Kuva 1. Vasemmalla: Manipulaattoriin kiinnitetty pneumaattinen iskin. (Kuva Niemi, Pekka: Jälkikäsittelytekniikka, Oikealla: Nosturiin ripustettu pneumaattinen, manuaalisesti liikuteltava iskin. (Kuva Clansman Dynamics, Kuva 2. Syöttökupujen irrotusta nosturiin ripustetulla manuaalisesti liikuteltavalla iskimellä. (Kuva Henschel Industrietechnik GmbH, Kuva 3. Syöttökupujen irrotus pneumaattisella kiilaimella (Kuva Holmatro, Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 2

3 Kuva 4. Vasemmalla: Valukkeiden irrotusta pneumaattisella kiilaimella. (Kuva Primafond S.r.l. Oikealla: Alumiiniseosvalun valukkeiden poistaminen kiilaamalla. (Kuva FILL, Sitkeiden ja lujien valumateriaalien valukkeet poistetaan yleisimmin polttoleikkaamalla. Sitkeitä ja lujia materiaaleja ovat esimerkiksi teräkset ja osa pronsseista. Polttoleikkaus jättää valukappaleen pinnan epätasaisemmaksi kuin mekaaniset menetelmät iskeminen, sahaus, laikkaleikkaus tai kiilaaminen. Sitkeiden ja pehmeiden valumateriaalien valukkeet poistetaan mekaanisesti leikkaamalla tai sahaamalla. Sahattavaksi ja leikattavaksi sopivat erityisesti pienilujuuksiset eirautametallivalut, esimerkiksi alumiini-, sinkki- ja messinkivalut. Kuva 5. Vasemmalla: Valukkeiden leikkaukseen tarkoitettuja epäkeskopuristimia. Oikealla: Painevalun valukkeiden ja jakopintapurseiden leikkaamiseen tarkoitettu leikkaintyökalu. (Kuvat WEKO Automation + Tools GmbH, Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 3

4 Kuva 6. Valukkeiden leikkaamiseen sopiva pyörösaha. (Kuva R.Scheuchl GmbH, Kestomuottimenetelmillä voidaan tuottaa tarkkamittaisia valukappaleita, jonka vuoksi ne ovat helpommin automatisoitavissa kuin hiekkavalumenetelmät. Seuraavassa kuvassa (Kuva 7) on esimerkki vannesahan ja robotin yhdistelmästä kestomuottiin valettujen alumiiniseosvalujen valukkeenpoistossa. Kuva 7. Vasemmalla: Kestomuottiin valetun alumiiniseosvalun valukkeenpoisto robotin ja vannesahan yhdistelmästä muodostetulla automaatiolaitteistolla. Oikealla: Automatisointiin soveltuva vannesaha. (Kuvat FILL, Pintapuhdistus Pintapuhdistuksella tarkoitetaan valukappaleen pintaan kiinni palaneen hiekan ja kappaleen pinnassa olevan oksidikerroksen poistamista. Oksidikerros voi muodostua valamisen tai lämpökäsittelyn aikana. Pintapuhdistusmenetelmät voidaan yleisellä tasolla ryhmitellä seuraavasti: rummutus, suihkupuhdistus (hiekkapuhallus) ja sinkopuhdistus. Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 4

5 Rummutuksessa puhdistettavat kappaleet saatetaan hankaamaan toisiaan ja niiden sekaan pantuja hiovia kappaleita vasten (Kuva 8 ja Kuva 9). Panosta voidaan käsitellä kuivana (kuivarummutus) tai kosteana (märkärummutus). Kappaleiden terävät särmät pyöristyvät ja jakopintapurseet hioutuvat osin tai kokonaan pois. Rummutus sopii pienikokoisille valukappaleille. Kuva 8. Rummutuslaite. Rumpu täytetään keraamisilla partikkeleilla ja käsiteltävillä kappaleilla. Sitä täristetään, kunnes kappaleet ovat hioutuneet riittävästi. (Kuva Rösler Oberflächentechnik GmbH, Kuva 9. Rumpu tai useampia rumpuja voidaan asettaa osaksi automaattista kappaleenkäsittelylinjaa. (Kuva Rösler Oberflächentechnik GmbH, Sinkopuhdistuksessa suurella nopeudella (75-80m/s) pintaan iskeytyvät puhdistusrakeet irrottavat hiekan. Rauta- ja teräsvalun puhdistuksessa rakeet ovat metallia ("teräshiekkapuhallus"). Ei-rautametallivalun puhdistuksessa käytetään epämetallisia puhdistusrakeita. Sinkopuhdistuslaitteita on kooltaan ja kuljetinjärjestelmältään erilaisia. Pienikokoisille yksittäiskappaleille sopii manuaalisesti täytettävä laite. Kappale- ja eräkoon kasvaessa siirrytään kuljettimellisiin ja/tai suurikokoisempiin laitteisiin. Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 5

6 Kuva 10. Vasemmalla: Kertatäyttöinen pyöröpöydällinen sinkomalli keskikokoisille valukappaleille. Oikealla: Kertatäyttöinen nosturikiskoilla varustettu sinkomalli suurikokoisille valukappaleille. (Kuvat Rösler Oberflächentechnik GmbH, Kuva 11. Suurikokoisia valukappaleita tulossa pintapuhdistuksesta. Puhdistuslaite on jatkuvatäyttöinen sinko. Kappale kulkee laitteen läpi nosturiin ripustettuna. (Kuva Rösler Oberflächentechnik GmbH, Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 6

7 Kuva 12. Jatkuvatäyttöinen, kuljetinverkkohihnalla varustettu sinkolaite painevaluille ja muille pienehköille, suurina sarjoina valmistettaville valukappaleille. (Kuva Rösler Oberflächentechnik GmbH, Kuva 13. Vasemmalla: Valukappale sinkopuhdistettuna. Oikealla: Valukappaleita tulossa sinkouksesta Kappaleet täytetään laitteeseen nosturiin ripustetussa korissa. Jotta puhdistusväliaine voitaisiin käyttää uudestaan, on hiekka erotettava siitä esimerkiksi ilmavirralla. Sinkopuhdistus on taloudellisempana menetelmänä melkein kokonaan syrjäyttänyt suihkupuhdistusmenetelmät. Pinnan tasoitus Valukappaleiden pinnan tasoitusmenetelmät jaetaan kahteen pääryhmään: talttaukseen ja hiontaan. Talttauksella poistetaan suuremmat ainemäärät (esim. valukkeiden ja syöttökupujen isku- tai leikkauskannat, valupurseet, ulospäin suuntautuvat valuviat) tai avataan sisäänpäin suuntautuneet valuviat (hiekka- ja kuonaviat, rakkulat jne.) korjausta varten. Talttausmenetelmät jaetaan paineilmatalttaukseen ja hiilikaaritalttaukseen (erityisesti Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 7

8 teräsvalujen vikojen aukaisu). Hionnan avulla suoritetaan usein pinnan tasaisuuden viimeistely esim. maalausta edeltävää hiekkapuhallusta varten. Valumenetelmät jättävät valumuotin osien liittymäkohtiin eli jakopintaan ja keernakannoille enemmän tai vähemmän teräväreunaista pursetta. Ellei sitä poisteta, saattaa se aiheuttaa toiminnallisia haittoja tai haitata kappaleen kiinnitystä työstämisen aikana. Purseet poistetaan useimmiten talttaamalla tai hiomalla. Kuva 14. Vasemmalla: Hiilikaaritalttausta. Oikealla: Hiilikaaritalttauksen periaate. Työstettävän aineen ja hiilipuikon välille tuotetaan jännite-ero. Jännite-ero muodostaa valokaaren, joka sulattaa työstettävän kohdan. Sulanut aine puhalletaan pois paineilman avulla. (Kuvat Niemi, Pekka: Jälkikäsittelytekniikka, Kuva 15. Paineilmakäyttöinen talttavasara (Kuva Atlas Copco, Kuva 16. Teräsvalukappaleen jakopintojen puhdistamista robottiautomaatiota soveltaen. (Kuva EVOLUT S.p.A. Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 8

9 Kuva 17. Vasemmalla: Suurikokoisen valukappaleen hiominen robottiautomaatiolaitteistolla. Robotti kuljettaa hiomakonetta. Valukappale on kiinteästi paikoillaan. Oikealla: Pienikokoisen valukappaleen hiominen robottiautomaatiolaitteistolla. Robotti kuljettaa valukappaletta. Hiomakone on kiinteästi asennettu. (Kuva EVOLUT S.p.A. Kuva 18. Valukappaleen pinnan tasoitus kulmahiomakoneella. (Kuva Niemi, Pekka: Jälkikäsittelytekniikka, Muokattu Valukappaleiden puhdistus - 9

Sinkkiseosten painevalu

Sinkkiseosten painevalu Sinkkiseosten painevalu Miskolc University Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevalu on valumenetelmä, jossa metalliseos työnnetään suurella, mutta kontrolloidulla nopeudella ja paineella

Lisätiedot

Jouni Pesiö 3D-MITTAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ VALIMON LAADUNVARMISTUKSESSA

Jouni Pesiö 3D-MITTAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ VALIMON LAADUNVARMISTUKSESSA Jouni Pesiö 3D-MITTAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ VALIMON LAADUNVARMISTUKSESSA 3D-MITTAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ VALIMON LAADUNVARMISTUKSESSA Jouni Pesiö Opinnäytetyö Kevät 2013 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök Keraamimuotit Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Keraamimuottimenetelmiin kuuluvat vahamenetelmä (jota tässä kutsutaan nimellä tarkkuusvalu), Replicast-,

Lisätiedot

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Alumiinin valaminen Skan Aluminium Pohjoismaisen alumiiniteollisuuden yhteistyöelin: Alumiinin valaminen ja työstäminen Toimittanut: Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Valuseosten seosaineet Alumiinia

Lisätiedot

PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT YRITYKSET

PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT YRITYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT

Lisätiedot

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ Teknillinen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos Helsinki University of Technology, Department of Engineering Design and Production Espoo 2008 TKK-K-1/2008 KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valetun koneenosan suunnittelutiedostot (3D CAD mallit) rakentuvat kolmelle tasolle. Tasot ovat 1.) kappaleen

Lisätiedot

E. Valukappaleen tarkastusmenetelmät

E. Valukappaleen tarkastusmenetelmät E. Valukappaleen tarkastusmenetelmät Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 183. Ultraäänitarkastusta Tarkastusmenetelmiä on useita erilaisille valumateriaaleille, -tavoille sekä laatuvaatimuksille.

Lisätiedot

Alumiiniseokset. Raaka aineet. Sovellukset. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas ja CAE DS Painevaluseokset

Alumiiniseokset. Raaka aineet. Sovellukset. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas ja CAE DS Painevaluseokset Alumiiniseokset Elin Carlholt Swecast AB Käännös: Tampereen Teknillinen Yliopisto Tuula Höök Raaka aineet Alumiini on maankuoren kolmanneksi yleisin alkuaine. Maankuori sisältää suuremmassa määrin vain

Lisätiedot

KILT Oy Kauhakorvenkatu 52, Tampere puh. +358 20 785 1515 fax +358 20 785 1510 ville.hevonkorpi@kilt.fi www.kilt.fi

KILT Oy Kauhakorvenkatu 52, Tampere puh. +358 20 785 1515 fax +358 20 785 1510 ville.hevonkorpi@kilt.fi www.kilt.fi Käsissäsi on lasertyöstöä käsittelevä lyhyt opas, joka on tarkoitettu tueksi laserin soveltamiseen teollisessa tuotannossa. KILT Oy Kauhakorvenkatu 52, Tampere puh. +358 20 785 1515 fax +358 20 785 1510

Lisätiedot

TÄRINÄALTISTUSARVIOINTI JA TÄRINÄNTORJUNTAOHJELMA VALIMOILLE Työsuojelurahaston kehittämishanke 108129

TÄRINÄALTISTUSARVIOINTI JA TÄRINÄNTORJUNTAOHJELMA VALIMOILLE Työsuojelurahaston kehittämishanke 108129 Teknillisen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos Valutuotetekniikan tutkimusryhmä Espoo 2008 TÄRINÄALTISTUSARVIOINTI JA TÄRINÄNTORJUNTAOHJELMA VALIMOILLE Työsuojelurahaston kehittämishanke 108129

Lisätiedot

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL

Lisätiedot

Valukappaleen hankinta

Valukappaleen hankinta Valukappaleen hankinta Juhani Orkas, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden hankinta tapahtuu periaatteessa samanlaisella menettelyllä kuin muukin teollisuustuotteiden hankinta.

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Pneumatiikan perusteita. Toimilaitteet. Veli Hulkkonen. No 14

Pneumatiikan perusteita. Toimilaitteet. Veli Hulkkonen. No 14 Pneumatiikan perusteita Toimilaitteet Veli Hulkkonen No 14 FLUID Finland 1-2006 Johdanto Yleensä toimilaitteilla tarkoitetaan seuraavia laitteita: 1. Sylinterit 2. Paineenmuuntimet 3. Väliaineenvaihtimet

Lisätiedot

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely 11. Valuteräksen sulatus ja käsittely Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 11.1 Lyhyesti Sulaksi ajo eli mellotus Sulaksi ajossa pyritään käyttämään kohta aloituksen jälkeen täyttä sähkötehoa

Lisätiedot

J O H D A N T O J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N V A L U R A U D A N J A V A L U T E R Ä K S E N

J O H D A N T O J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N V A L U R A U D A N J A V A L U T E R Ä K S E N J H D A N T J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N H I T S A U S............................................. C 1. 2 I M P W E L D v a i k e a s t i h i t s a t t a v i e n t e r ä s t e n k o r j a u s h i

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 248. Puikkohitsausmenetelmä Kuva 249. Mig/Mag - hitsausmenetelmä Kuva 250. Tig-hitsausmenetelmä Valukappaleen korjaushitsauksia

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

A.8 Railonvalmistusmenetelmät

A.8 Railonvalmistusmenetelmät A.8 Railonvalmistusmenetelmät 1 A.8.1 Eri materiaaleille soveltuvat leikkausmenetelmät Teräksiä voidaan leikata tavanomaisilla termisillä ja mekaanisilla leikkausmenetelmillä. Alumiinille sopivat parhaiten

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu

Teknillinen Korkeakoulu Teknillinen Korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Pekka Kurki MITTAUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTILEVYJEN VALMISTUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Langasta köydeksi 1:68

Langasta köydeksi 1:68 Langasta köydeksi 1:68 Teräsköyden valinta Teräsköyden tilauksen yhteydessä tulee varmistaa oikea köysityyppi, köyden rakenne, halkaisija ja pituus. Noudata konevalmistajan suosituksia ja varmista, että

Lisätiedot

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Muutokset painoksessa 9.7 Sorvaustyökalujen asetustyökaluun TTS-100 on lisätty uusia muotoja ja tämä kappale on kirjoitettu uudelleen samoin kuin kappaleet,

Lisätiedot

Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus

Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotekniikan laitos Tuula Höök Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus Tarkastanut Paul Andersson 31.08.99 ISBN 952-15-0261-4 Tampere 1999 ISSN 1237-2536 7,,9,67(/0b

Lisätiedot

TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT

TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT Opinnäytetyö TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT Timo Nissinen Muotoilu 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Muotoilu TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Timo Nissinen Työn nimi: Teollisen muotoilun valmistusmenetelmät

Lisätiedot

Mikko Hakoniemi. Levynleikkausmenetelmän valinta ja investoinnin kannattavuus

Mikko Hakoniemi. Levynleikkausmenetelmän valinta ja investoinnin kannattavuus Mikko Hakoniemi Levynleikkausmenetelmän valinta ja investoinnin kannattavuus Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2(55) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot