8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja:"

Transkriptio

1 8. Muottihiekat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valulämpötiloja: Valuteräkset C Valuraudat C Kupariseokset alle 1250 C Alumiiniseokset alle 800 C Sinkkiseokset alle 600 C Kertakäyttöön tarkoitetut valumuotit valmistetaan tyhjennetyistä muoteista saatavasta kiertohiekasta sekä uudesta raakahiekasta, joihin sekoitetaan rakeitten kiinnisitomiseksi sideainetta. Hiekaksi ei sovellu mikä tahansa hiekka, vaan sillä pitää olla tiettyjä ominaisuuksia. Kuva 87. Kvartsipitoisuuden vaikutus hiekan tulenkestävyyteen Puhdas kvartsihiekka on väriltään vaaleaa. Maasälpä tuo siihen ruskeaa sävyä. Määsälvän sulamispiste on 1200 C. Kvartsihiekan tulenkestävyys riippuu suuresti sen puhtaudesta (ks. kuva 87). Rautametalleja, kuten valuterästä ja valurautaa, valettaessa pitää hiekalla olla suuri tulenkestävyys. Tämä ominaisuus on kvartsihiekalla, jota käytetäänkin yleisesti rautametallien muottimateriaalina. Kvartsihiekan tulenkestävyys riippuu suuresti hiekan puhtaudesta. Teräsmuoteissa hiekan SiO 2 - eli kvartsipitoisuus pitää olla vähintään 98 %. Kuva 86. Hiekkaa suursäkeissä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-1

2 Kupari- ja alumiiniseosten muottihiekoilta ei vaadita näin suuria puhtauksia alhaisempien valulämpötilojen vuoksi. Kvartsihiekkojen lisäksi käytetään valimoissa myös muita hiekkoja erikoistarkoituksiin. Esimerkiksi kromiittihiekkaa, jota valmistetaan kromimalmia murskaamalla, käytetään rautametallien muoteissa sellaisissa kohdissa, joissa kvartsihiekan tulenkestävyys ei riitä. Kromiittihiekkaa valmistetaan myös Suomessa. Muottihiekan tulee läpäistä valun aikana syntyvät muottikaasut. Sen vuoksi hiekan raejakautuman eli rakeiden keskinäisen suuruuden pitää olla sopiva (kuva 88). Hiekan tulenkestävyyteen vaikuttaa myös valukappaleen koko. Suuret valukappaleet, joiden lämpökapasiteetti on suuri, rasittavat muottihiekkaa termisesti eli kuumentavat sitä voimakkaammin kuin pienet valukappaleet, koska hiekka huonon lämmönjohtavuutensa vuoksi ei ehdi johtaa suurta lämpömäärää kappaleen ympäriltä pois. Kuva 88 Taulukko1 Edellä mainitun kromiittihiekan hyvä tulenkestävyys perustuukin sen parempaan lämmönjohtavuuteen kvartsihiekkaan verrattuna. Kuva 89 Kuva Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-2

3 9. Sideaineet Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Rakeiden kiinnisitomiseen käytettävät sideaineet ovat yleisimmin joko luonnosta saatavia savisideaineita tai kemiallisesti kovettuvia hartsisideaineita. Savisideaineet saadaan plastisiksi sekoittamalla niihin vettä (Taulukko 1). Kostuessaan saven suomumaiset hiukkaset muodostavat pintajännitysvoimien vaikutuksesta lujia siltoja hiekkarakeiden välille (kuva 89). Sideaineen lujuutta lisätään sullomalla hiekkaseosta. Yleisin savisideaine on bentoniitti. Savisideaineita käytetään sekä tuore- että kuivahiekkamuottien valmistuksessa. Kuivahiekkamuotit kuivataan ennen valua esimerkiksi lämpöpuhaltimilla. Savisideaine ja hiekka sekoitetaan yleisimmin joko kolleri- tai speedmullor-sekoittimilla. Kollerisekoittimen pystyakselin sivuilla pyörii kaksi raskasta jyräpyörää (kuva 90). Sekoittimen pohjaa kaapivat aurat, jotka siirtävät hiekkaa jatkuvasti jyräpyörien alle. Pyörät saavat hiekkaseokseen suuren paineen, jonka ansiosta sideaine tarttuu lujasti hiekkarakenteiden pintaan. Kollerisekoittimien käyttö on vähentynyt, koska sekoitusaika on hidas, n min. Kuva 91. Kollerisekoitin Speedmullor-sekoitin muistuttaa toimintaperiaatteeltaan kollerisekoitinta, mutta se on huomattavasti nopeampi. Jyräpyöriä siinä vastaavat vaakasuorassa asennossa nopeasti pyörivät pyörät, jotka keskipakovoiman vaikutuksesta puristavat hiekkaseoksen sekoittimen seinämää vasten saaden aikaan suuren paineen (kuva 92). Kuva Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-3

4 Vastavirtasekoitin (kutsutaan myös nimillä pyörre- ja sinkosekoitin) on myös kollerityyppinen annossekoitin, jossa jyräpyörät on korvattu nopeasti pyörivillä siivillä. Lisäksi altaan pohjalla pyörii sekoitusaura, joka nostaa hiekkaa ylöspäin. Siivet, kaksi tai useampi, jotka on kiinnitetty sekoittimen kanteen, saavat aikaan tehokkaan mikrosekoittumisen. Sekoitetusta hiekasta tulee myös kuohkeaa. Sekoitusaika on samaa luokkaa kuin speedmullor-sekoittimella. Kuva 93 Kuva 94 Kuva 95 Kuvat Vastavirtasekoittimien sekoitusrakenne Sekoittimista kerrotaan enemmän luvussa Kaavausaineet. Kuva 96 esittää erään kaavaushiekan lujuuden riippuvuutta sen kosteusprosentista. Huomaa lujuuden jyrkkä väheneminen optimikosteuden ylityksen jälkeen. Lujuuden putoamisen lisäksi liiallinen kosteus aiheuttaa myös valuvikoja, kun vesi höyrystyy muotissa valun aikana. Kuva 96 Hiekkaseoksen kosteus vaikuttaa voimakkaasti sen eri ominaisuuksiin Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-4

5 Oikealla kosteusprosentilla saadaan sille parhaat lujuusominaisuudet. Tottunut kaavaaja pystyy määrittämään melko tarkkaan hiekkaseoksen oikean kosteuden käsikokeen avulla. Käteen puristetun hiekkapaakun pitää katketa kauniisti keskeltä kahtia (kuva 97). Kuva 97 Muotinvalmistukseen käytettävät hartsisideaineet ovat enimmäkseen kylmähartseja. Nimitys johtuu siitä, että muotti kovettuu ilman ulkoapäin tuotua lämpöä. Hartsi kovetetaan erikoisella koveteaineella, joka sekoitetaan hiekkaan ja sideaineeseen hieman ennen muotin tai keernalaatikon täyttövaihetta. Hartsihiekat sekoitetaan joko syöttö- tai pystysekoittimilla. Syöttösekoittimessa kuiva puhdas hiekka sekä nestemäinen hartsi ja kovete syötetään sekoitusruuheen, jossa ne kulkevat hitaasti eteenpäin sekoitussiipien työntämänä. Kuva 98. Syöttösekoittimen toimintaperiaate. Sekoittunut hiekka kulkee ruuhen läpi ja putoaa suoraan kaavauskehykseen Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-5

6 Kuva 99. Syöttösekoitin Suuremmissa syöttösekoittimissa saadaan ruuhen liikkumisalue suuremmaksi niveltämällä se kahdesta kohdasta. Pystysekoittimissa kuiva hiekka laitetaan putoamaan pystysuoraan sekoitinkammion läpi, jonka sisällä sideaine ja kovete levitetään hiekkaan nopeasti pyörivien siipipyörien avulla. Pystysekoittimessa sekoitinkammio jakaantuu kahteen päällekkäin olevaan osaan. Ylimmässä kammiossa hiekkaan sekoitetaan kovete, minkä jälkeen seos putoaa välipohjan lävitse alaosaan, jossa siihen sekoitetaan sideaine. Sideaine ja kovete annostellaan pumppujen avulla. Koska pystysekoittimien liikkumisalue on pieni, voidaan niitä käyttää vain pienehköjen muottien ja keernojen valmistukseen. Hartsihiekkaa ei tarvitse juuri sulloa. Ainoastaan muotin kapeat kohdat ja reunat sullotaan. Koska kovettuminen on kemiallinen reaktio, on se sitä nopeampi, mitä lämpimämpää hiekka on. Paljon käytettynä nyrkkisääntöä, jonka mukaan lämpötilan nostaminen kymmenellä asteella kiihdyttää reaktionopeuden kaksinkertaiseksi, voidaan soveltaa tässäkin (kuva 100). Hiekkaa ei saa olla sekoittimeen mennessään lämmintä, koska kovettuminen alkaisi liian aikaisin, jopa sekoittimen ruuhessa. Vastaavasti kylmässä hartsihiekan kovettuminen on hidasta. Niinpä hiekka ei kovetu ulkoa tuotuun kylmään kaavauskehykseen kiinni, minkä vuoksi muotti saattaa hajota sitä nostettaessa. Onpa sattunut tapaturmakin, kun kylmään kehykseen sullottu muottihiekka on pudonnut kaavaajan päälle Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-6

7 Kuva 100 Hiekan pitää olla puhdasta ja kuivaa. Kosteus hidastaa kovettumisreaktiota ja alentaa hiekan lujuutta (kuva 101). Sideaineina toimivat hartsit ovat yleensä joko furaani- tai fenolifuraanihartseja. Furaanihartseille käytetään kovetteena fosforihappoa H 3 PO 4 ja fenolifuraanihartseille paratolueenisufonihappoa kauppanimeltään PTS. Hartsin määrä hiekassa on noin 1 % ja kovetteen määrä % hartsin määrästä. Kovettuminen tapahtuu hapon aiheuttaman polymeroitumisreaktion avulla. Kylmähartsin kovettumisessa voidaan erottaa kolme eri vaihetta (kuva 102). Ensimmäisessä vaiheessa kovettuminen edistyy hitaasti. Toisessa vaiheessa, kun hiekan lämpötila on noussut kovettumisreaktion takia, on kovettuminen ja huomattavasti nopeampaa. Kolmannessa vaiheessa kovettuminen hidastuu jälleen. Malli irrotetaan hiekasta yleensä ensimmäisen ja toisen kovettumisvaiheen rajamailla, koska hiekka on vielä tällöin jonkin verran joustavaa. Kuvan 102 mukaan malli irrotetaan hiekasta 0,5 1 tunnin kuluttua muotin täytöstä. Kuva Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-7

8 Kuva 102. Kylmähartsihiekan kovettumisvaiheet Kuva 103. Syöttösekoitin kaavausympäristössä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-8

9 KERTAUSTEHTÄVIÄ Miten kvartsihiekan puhtaus vaikuttaa sen tulenkestävyyteen? Mitä on kromiittihiekka? Millaisissa muotin kohdissa sitä käytetään? Millä tavoin hiekan raejakautuma vaikuttaa sen kaasunläpäisevyyteen? Selvitä savisideaineen sidontamekanismi? Mitä eroavuuksia on kolleri- ja speedmullor-sekoittimilla? Mitä haittavaikutuksia on liian kostealla tuorehiekalla? Mitä haittavaikutuksia on kostealla hartsihiekalla? Erään hiekan kovettumisaika oli 18 C lämpötilassa 8 h. Mikä on kovettumisaika 28 C:een lämpötilassa? Raimo Keskinen, Pekka Niemi Luvut 8 9-9

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU MATERIAALITEKNIIKAN OSASTO METALLURGIA BO PRIESTER ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök Keraamimuotit Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Keraamimuottimenetelmiin kuuluvat vahamenetelmä (jota tässä kutsutaan nimellä tarkkuusvalu), Replicast-,

Lisätiedot

MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN?

MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? Kuva 2. Maalauksen tarkoitus on antaa pinnalle kaunis ulkonäkö 1. KORROOSIONESTOTARKOITUS Metallien korroosiota voidaan estää ja hidastaa maalien avulla. Maalien välillä

Lisätiedot

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Alumiinin valaminen Skan Aluminium Pohjoismaisen alumiiniteollisuuden yhteistyöelin: Alumiinin valaminen ja työstäminen Toimittanut: Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Valuseosten seosaineet Alumiinia

Lisätiedot

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely

11. Valuteräksen sulatus ja käsittely 11. Valuteräksen sulatus ja käsittely Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 11.1 Lyhyesti Sulaksi ajo eli mellotus Sulaksi ajossa pyritään käyttämään kohta aloituksen jälkeen täyttä sähkötehoa

Lisätiedot

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

2 Betonin kuivuminen, betonin estetty kutistuminen ja betonin halkeilu

2 Betonin kuivuminen, betonin estetty kutistuminen ja betonin halkeilu Juha Komonen, diplomi-insinööri Erikoisasiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut/ Humi-Group juha.komonen@vahanen.com Betonin kutistuminen on betonin materiaaliominaisuus. Kutistumista

Lisätiedot

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ Teknillinen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos Helsinki University of Technology, Department of Engineering Design and Production Espoo 2008 TKK-K-1/2008 KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt Kimmo Sandberg, insinööri Tuoteryhmäpäällikkö, Tikkurila Paints Oy kimmo.sandberg@tikkurila.fi 1 Yleistä 1.1 Maali suojaa kiviainespintoja Seinärakenne ja siihen tuleva pinnoite muodostavat kokonaisuuden,

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot

weber.vetonit juotoslaastit Työohje www.e-weber.fi 4 62 / 1.7.2011

weber.vetonit juotoslaastit Työohje www.e-weber.fi 4 62 / 1.7.2011 weber.vetonit juotoslaastit Työohje 4 62 / 1.7.2011 www.e-weber.fi SISÄLTÖ 1 WEBER.VETONIT JUOTOSLAASTIEN KÄYTTÖKOHTEITA 3 2 ANKKUROINTIPULTIT JA PERUSTUSRUUVIT 4 2.1 Esityöt 4 2.2 Juotostyöt 4 3 KONEEN

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma

Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma Induktiosulatusuunin jäähdytysveden lämmön talteenotto ja hyväksikäyttö Kandidaatintyö

Lisätiedot

Puun teollinen pintakäsittely

Puun teollinen pintakäsittely Puun teollinen pintakäsittely L I V I N G F O R W O O D Puun teollinen pintakäsittely T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S Puun teollinen pintakäsittely Toimituskunta Kaj Fagerholm

Lisätiedot

2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005

2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005 2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005 Tommi Berg 190080 Antti Linna 161130 Mari Valtonen 177216 1. Tuotteen esittely ja käyttötarkoitus...2

Lisätiedot

Posiplan-vaihteen suunnittelijan opas

Posiplan-vaihteen suunnittelijan opas Posiplan-vaihteen suunnittelijan opas Vaihde pieni, välitys suuri Sisältö Vaihde pieni, välitys suuri...3 Mitä tämä opas sisältää?...3 Kenelle tämä opas on tarkoitettu?...3 Millaisiin sovelluksiin Posiplan

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY LOKAKUU 2006 Betonikeskus ry Tassu-projekti 1. JOHDANTO 3 2. LAATUPUUTTEET 4 2.1.M ITTAPOIKKEAMAT 4 2.1.1. Toleranssiohje 4 2.1.2. Ohjearvojen soveltaminen

Lisätiedot

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Muutokset painoksessa 9.7 Sorvaustyökalujen asetustyökaluun TTS-100 on lisätty uusia muotoja ja tämä kappale on kirjoitettu uudelleen samoin kuin kappaleet,

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS Helsinki 1.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 VARJON OMINAISUUDET...5 2.1 Sivusuhde ja tunnelimäärä...5

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu

Teknillinen Korkeakoulu Teknillinen Korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Pekka Kurki MITTAUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTILEVYJEN VALMISTUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas

Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas 4-52 15.4.2006 Korvaa esitteen 4-52 / 1.1.2005 www.maxit.fi Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas Kuivabetonit ovat vuodesta 1969, jolloin toimme ensimmäisen S 100

Lisätiedot

ENALY OZX-300AT otsonigeneraattorin käyttöohje

ENALY OZX-300AT otsonigeneraattorin käyttöohje ENALY OZX-300AT otsonigeneraattorin käyttöohje Pakkaus sisältää seuraavat osat: Keskusyksikkö Ilmankuivain, jossa teksti Air Dryer. Kolme silikoniletkua (yksi lyhyt ja kaksi pidempää). Kaksi hohkakiveä

Lisätiedot

Airsoft-akkujen ABC. Tradesoft Oy, Eero Aarikka ei kaupalliseen käyttöön

Airsoft-akkujen ABC. Tradesoft Oy, Eero Aarikka ei kaupalliseen käyttöön Airsoft-akkujen ABC Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Airsoft-käytössä olevat akut ja niiden erot... 3 2.1. Nikkeli-kadmium (NiCd)... 3 2.2. Nikkeli-metallihydridi (NiMH)... 4 2.3. Litiumpolymeeri (LiPo)...

Lisätiedot

Traktorit ja työkoneet Jukka Ahokas

Traktorit ja työkoneet Jukka Ahokas Traktorit ja työkoneet Jukka Ahokas 1 Sisältö 1 Traktorimoottorit 4 1.1 Traktorimoottorit......................................... 4 1.2 Moottorin polttoainetalous.................................... 5

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biokaasun tuotanto maatilalla Biokaasun tuotanto maatilalla Sisällysluettelo Johdanto 2 Biokaasun tuotannon biologinen tausta 3 Prosessin neljä vaihetta 4 Metaania muodostavat bakteerit 4 Happi 4 Lämpötila 5 ph-arvo 6 Ravinteet 6 Prosessille

Lisätiedot

ENALY OZX-300ST otsonigeneraattorin käyttöohje

ENALY OZX-300ST otsonigeneraattorin käyttöohje ENALY OZX-300ST otsonigeneraattorin käyttöohje Pakkaus sisältää seuraavat osat: Keskusyksikkö Ilmankuivain, joka on muoviputkilo, jossa on teksti Air Dryer. Lasipullo korkkeineen ja letkuineen otsonoidun

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.

Lisätiedot