Alumiini valukappaleen suunnitteluprosessi Suunnittelun suuntaviivoja. Avoin yhteistyö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa!!! Työkalun valmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alumiini valukappaleen suunnitteluprosessi Suunnittelun suuntaviivoja. Avoin yhteistyö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa!!! Työkalun valmistus"

Transkriptio

1 Alumiini valukappaleen suunnitteluprosessi Suunnittelun suuntaviivoja. Avoin yhteistyö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa!!! Valimo Olennaiset valutekniikkaan, tuotelaatuun, työkalun kestävyyteen, valun puhdistettavuuteen ja jälkikäsiteltävyyteen vaikuttavat asiat Työkalun valmistus Tuotetarkastelu Tuotekritiikki Tuotekehitys Asiakas Tässä vaiheessa kiinnitetään 90 % tuotteen kustannuksista Mahdollinen simulointi Jähmettyminen Täytöstyminen Jännitykset, muodonm.

2 Suunnitelun suuntaviivoja. Valukappaleen suunnittelussa ensisijainen tarkoitus on luonnollisesti halutun teknisen toiminnon toteuttaminen. Mutta olennaista on, että suunnitteluprosessissa tulee riittävällä painolla huomioiduksi tietyt valutekniset ja valun jalostukseen liittyvät seikat, jotka voimakkaasti vaikuttavat kappaleen valmistettavuuteen ja sen tuotelaatuun. Ja sitä kautta tuotteen kappalehintaan, työkalun hintaan ja työkalun kestoikään. Suunnitelun suuntaviivoja. Monet tekijät vaikuttavat yksittäisen kappaleen ja asiakkaan lopputuotteen kustannuksiin. 90 % näistä määrätään tuotesuunnitteluvaiheessa, eikä niinkään valitun valmistusprosessin tehostamisella. Joihinkin ilmeisiin tekijöihin, esim. materiaalikustannuksiin on vaikeaa olennaisesti vaikuttaa, mutta useilla, vähemmän ilmeisillä voi olla dramaattinen vaikutus valutuotteen kustannuksiin.

3 Suunnitelun suuntaviivoja. Tarkoituksena ei ole sanoa, ettei asiakas saa esittää tiukkojakin vaatimuksia. Valimo suorastaan haluaa tehdä kallista tuotetta, jalostaa mahdollisimman paljon Kuitenkin on myös valimon etu pitkällä tähtäimellä, että asiakkaan laatuvaatimukset ovat optimoitu. Yleisesti ottaen laatuvaatimukset ovat tarpeettoman pyöreästi tiedostettu ja määritetty, ja johtavat kalliiseen ylilaatuun. Tätä ylilaatua vaaditaan ja tehdään niin suunnittelussa, kuin laatutoiminnoissa sekä asiakkaalla, että valimossa Suunnittelun suuntaviivoja. Joitakin olennaisia valukappaleen suunnittelussa huomioitavia seikkoja, jotka vahvasti vaikuttavat tuotteen hintaan, On olennaista, että laatuvaatimuksista sovitaan ajoissa, ja yhdessä. Pinnanlaatuvaatimukset Valun puhdistus, jakotasot, aukot, reiät Pyöristyssäteet kulmissa ja nurkissa Muoto- ja sijainti toleranssit (tasomaisuus, sijainti yms) Sisäisiä virheitä koskevat vaatimukset, materiaalikeskittymät Mittatoleranssit Kappaleen tiiveysvaatimukset Erityiset vaatimukset korroosion kestolle Vaaditut seinämäpaksuudet Työvarat koneistusta varten jne. jne.

4 Suunnittelun suuntaviivoja. Todella suuret vaikutukset tuotteen kustannuksiin syntyvät tuotesuunnittelussa niistä vaatimuksista, jotka johtavat teknisesti monimutkaisiin muottirakenteisiin ja jotka kohdistuvat viimekädessä kappaleen puhdistettavuuteen, pinnan laatuun tai jälkikäsittelyn tasoon. Mitä enemmän jakotason siirtoja, liikkuvia muotin osia, teräviä nurkkasäteitä jne. sitä suuremmiksi muodostuvat vaikeudet valun puhdistuksessa, tarkkojen mittojen hallinnassa, pinnan laadun hallinnassa jne. Esimerkki 1: NADCA:n (North American Die Casting Association) tsekkauslistoista

5 Esimerkki 2: Erään autovalmistajan tsekkilista tarjousvaiheessa Valuseosstandardit: EN 1706, ISO 3522, yms. Vaikutus kustannuksiin. Mitä vaatimuksia valukappaleelle? 1. tuotteen käyttöympäristö, korroosio 2. pintakäsittelyt 3. mekaaniset ominaisuudet 4. fysikaaliset ominaisuudet 5. kulutuksen kestävyys 6. paineen kestävyys 7. hitsattavuus 8. ympäristövaatimukset 9. yms. Mitkä ovat todella tärkeät vaatimukset seokselle?

6 Valuseosstandardit: EN 1706 yms. Vaikutus kustannuksiin. Mitä standardi on? Normaalityyppi, suositus, kanssakäymisen helpottamiseksi, josta voi yhdessä sopien poiketa esim. kustannusten pienentämiseksi. Sekundaari alumiinin hinnan määrää tiettyjen epäpuhtauksien / seosaineiden pitoisuus. (käytettävän raaka-aineen laatu) Esim. Cu, Mg, Pb yms. Erikoisjärjestelyt puhtauden ylläpitämiseksi lisäävät valmistuskustannuksia valimossa Erilliset sulatusuunit, kuljetussenkat, valu-uunit Valuseosstandardit: EN 1706, ISO 3522 yms. Vaikutus kustannuksiin. Pari esimerkkiä (Cu, Mg, Pb): Cu% Mg% EN AC-AlSi12(Fe): 0,10 - (tarkoittaa 0,05) SS (AlSi12Fe): 0,20 0,4 Asiakas haluaa vaihtaa puhtaampaan seokseen korroosiosyistä. Cu 0,20 %:sta 0,10 %:iin nostaa ymmärrettävästi hiukan hintaa Mutta samanaikainen Mg:n pudottaminen nostaa hintaa paljon Mg-pitoisuudella ei tässä tapauksessa ollut mitään merkitystä EN AC-AlSi9Cu3 ja vastaavat Pb max % RoHS direktiivit (Restriction of Hazardous Substances) rajoittaa Pb:n yleisesti 0,10 %:iin. Tätä myös vaaditaan joskus Perinteisten edullisten seosten hinta nousee Ko. direktiivin liite sallii alumiinissa poikettavan tästä Pb 0,4 %:iin

7 Pinnan viimeistelyn laatuvaatimukset Puhtausvaatimukset Absoluuttinen puhtaus kallista tuottaa Toiminnan todelliset vaatimukset? Pinnan mekaaninen laatu, pinnan karheus Metallin juoksuvirheet yms. Muotinvoiteluainejäämät muotin pinnalla Kraahaumat, tarttumat Muotin pinta väsyy ja halkeilee. Jälkien poistaminen hiomalla Tiukat vaatimukset vain todella niitä edellyttäviin kohteisiin. (Painevalussa on mahdollista tehdä < Ra 1,0 pintaa paikallisesti, sen tekeminen edellyttää kuitenkin erityistä prosessin hallinnalta) Pinnan viimeistelyn laatuvaatimukset NADCA:n suosituksia pinnan laatuvaatimuksien esittämiselle Luokka Valutilainen pinnan laatu Pintakäsittely tai loppukäyttö 1. Käyttölaatu Ei kosmeettisia vaatimuksia. Pinnan virheet (kylmäjuoksut, pintahuokoisuus, kraahaumat, voiteluainejäämät jne.) hyväksyttäviä Käyttö valutilaisena tai ei-dekoratiivinen pintakäsittely (anodisointi, kromatointi tms.) 2. Toiminnallinen laatu Pinnan virheet (kylmäjuoksut, pintahuokoisuus, kraahaumat, voiteluainejäämät, jne.), jotka voidaan poistaa paikallisesti tai jotka voidaan peittää maalauksella ovat hyväksyttäviä Dekoratiivinen pinnoitus: Maalaus Metallipinnoitus (Al) kiilloitus yms. 3. Kauppalaatu Pienet virheet, jotka ovat poistettavissa sovituin menetelmin, ovat hyväksyttäviä Rakenne osat (jännityksen alaiset alueet) Metallipinnoitus (Zn) Pulverimaalaus Läpinäkyvät pinnoitteet Tietyt elektroniikan metallipinnoitteet 4. Kulutustavara laatu Ei havaittavia pinnan virheellisyyksiä. Tarkastuskäytännöt sovittava. Esim. pinnan heijastukset yms. Erityiset dekoratiiviset pinnat 5. Erittäin korkea laatu Pinnan laatuvaatimus, määritettynä esim. Ra-arvona rajoitetuille alueille O-rengasurat Tiivistepinnat Transistorialtaat

8 Suunnittelun suuntaviivoja. Valumenetelmillä saavutettavia pinnankarheuksia. Vaatimukset valupurseen hyväksyttävälle tasolle Voi olla valukappaleessa kallein jalostusvaihe Suunnittelun vaikutus erityisen suuri Ongelmat kasvavat työkalun kuluessa Jakotasot Visuaaliset pinnat / metallin sisään menot Lämpöväsyminen, kuluminen Aukot ja reiät Vaativat aukot sijoitettava puhdistettaviksi Kierrereikien ulostulopää tasopintaan Ulostyöntappien jäljet Sijoitus Puhallus, täryhionta, harjaus, hionta, koneistus Nurkat, kulmat Muotin lämpöväsyminen, muotin elinikä

9 Valupurseen poisto Jotain ohjenuoraa NADCA:n ym. suosituksista Menetelmä Paksut Ohuet sisäänmenot ja sisäänmenot ja ylijuoksupussit ylijuoksupussit Jakotasot Purse valetuissa aukoissa Purse keernareissä Ulostyöntö tappien purseet Terävät kulmat Manuaalinen taittaminen. Mahdollisesti yksinkertainen työkalu Leikkaimella. Työkalu kustannus. Työkalun laadulla suuri vaikutus Täryhionta. Laitteisto investoinnit Hionta, manuaalinen tai robotisoitu. Kallis työvaihe Koneistus. Kallein Karkea, 2-3 mm:n sisällä 0,4-1,5 mm:n sisällä. Karkea, 2-3 mm:n sisällä 0,25-0,8 mm:n sisällä Purseet murrettu pois 0,25 mm:n sisällä Pyöristetty Pyöristetty Pyöristetty < 0,4 mm. < 0,25 mm. < 0,25 mm. Purseet mahdollisesti murrettu pois Ei poistettu 0,20 mm:n sisällä. Tarkemminkin 0,20-0,4 mm:n erityisen sisällä tarkoilla työkaluilla Pyöristää suurissa aukoissa < 0,20 mm. Ei paranna tilannetta Vaikea suorittaa Ei poistettu, tai manuaalisesti irtoava pois Ei poistettu Pyöristetty < 0,2 mm. Ei poistettu Ei poistettu Pyöristetty Pyöristetty Geometrisista toleransseista: Geometriset toleranssit vain toiminnallisiin ja kriittisiin kohteisiin. Tasomaisuusvaatimukset Tarpeettoman tiukat vaatimukset aiheuttavat turhaa oikaisua tai jopa turhia koneistusvaiheita Jäykkää kappaletta ei ole!!! Todentaminen asennettuna Sijaintitoleranssi Mitoitus irtoaa usein toleroinnista >> koneistus Esim. keernareikien sijainnit toisiinsa nähden Mitoituksen aloitus! Menorajaperiaate!

10 Geometrisista toleransseista. Tasomaisuustoleransssi painevalu. Mittatoleransseista: Mittatoleranssit Kpl 3-D fileen, toleranssit 2-D kuvasta Muotin rakenne. Valukierto Lämpötilan hallinta Muotin puhdistus Todella kriittiset mitat pitäisi saada syntymään yhdestä muotin osasta Liikkuvat muotin osat (luistit) Jakotason yli menevät mitat Koneistuksen pitäisi olla viimeinen keino

11 Valutoleranssinormeista: SFS-ISO Toilettipaperin arvo kestomuottivalua ajatellen Kuitenkin Suomessa voimassa oleva normi ISO Ei koske kestomuottivalua. Edelleen toilettipaperia Ei voimassa Suomessa pr EN ISO 8062, oct auki vielä Jo käyttökelpoinen. Ottaa kantaa geometrisiin toleransseihin, työvaroihin yms. NADCA Product spesifications. Toistaiseksi ehdottomasti paras (hyvä) painevalua ajatellen Suunnittelun suuntaviivoja. Mittatoleransseista painevalu.

12 Suunnittelun suuntaviivoja. Mittatoleransseista painevalu. Suunnittelun suuntaviivoja. Mittatoleransseista painevalu.

13 Päästökulmat painevalu. Sisäiset virheet, huokoisuus Huokosettomuus on, jos ei mahdotonta, niin ainakin hyvin kallista saavuttaa Vaatimukset huokoisuuden tasolle vaikeaa määrittää. Vaatii hyvää prosessituntemusta ja ehdottomasti konsultaatiota valimon kanssa Konstruktiolla ratkaiseva merkitys imuhuokoisuuden syntyyn. ASTM E155 (8 luokkaa), E505 (4 luokkaa), ISO9915 Läpivalaisu kallis menetelmä Tarvittaessa järkevää määrittää koneistetuille pinnoille erikseen vaatimukset (tiivistepinnat, kierteet...)

14 Sisäiset virheet, huokoisuus Esimerkki Volvon normista Summa summarum. Mietitään ja määritetään selkeästi yhdessä laatuvaatimukset; tarvitaanko extra priimaa, jos normaalikin käy. Ja jos extra priimaa tarvitaan, pohditaan, kuinka se on edullisimmin tehtävissä. Takuuvarmasti tuotekustannukset saadaan optimoitua pienellä vaivannäöllä.

Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi

Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Muovi materiaalina antaa lukemattomia mahdollisuuksia tuotesuunnitteluun. Muovituotetta suunniteltaessa on muistettava

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

KARUSELLI. Aihepiirityöskentelyn suunnitelma. Helsingin yliopisto Luokanopettajan koulutuslinja Teknisen työn erikoistumisopinnot Integroiva aihepiiri

KARUSELLI. Aihepiirityöskentelyn suunnitelma. Helsingin yliopisto Luokanopettajan koulutuslinja Teknisen työn erikoistumisopinnot Integroiva aihepiiri KARUSELLI Aihepiirityöskentelyn suunnitelma Helsingin yliopisto Luokanopettajan koulutuslinja Teknisen työn erikoistumisopinnot Integroiva aihepiiri Henna Lahti 1.1 MOTIVOINTI AIHEPIIRITYÖSKENTELYYN Tavoitteiden

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50 kva suuruisen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Ruuviliitoksen suunnittelu

Ruuviliitoksen suunnittelu WE 00 01 Ruuviliitoksen suunnittelu Käyttöolosuhteet Kosteus Hankaus Lämpötilat Lämpövaihtelut UV-säteily Kemikaalit Raaka-aine Tyyppi Pinnoitus Liitoksen kuormitus Dynaaminen - staattinen Leikkaus - veto

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Oppeja kehitysprojekteista

Oppeja kehitysprojekteista Oppeja kehitysprojekteista jari.paranko@tut.fi 12.12.2014 cost Ability for profit Sisältö Kokemuksia kentältä Jälkilaskenta edellä HiTech ympäristö Tavoitekustannuslaskentacase Järjestelmänäkökulma Tilanne

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi 378 1 Johdanto Kirjoitus pohjautuu rakennusalalla viime vuosina tapahtuneisiin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi

Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi Materiaalit ja niiden käyttösovellukset - sarja, Julkaisu 4 Euro Inox Julkaisu Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia edistävä

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot