working group for complete renewal of vocationally oriented adult education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "working group for complete renewal of vocationally oriented adult education"

Transkriptio

1 KORKEAKOULUSANASTO SUOMI ENGLISH SVENSKA AHOT-hanke (aiemmin hankitun rpl, recognition of prior learning osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) aiesopimus memorandum of understanding intentionsavtal aikuiskoulutus aikuissosiaalityö ainejärjestö ainejärjestö ainejärjestö ainejärjestöhuone akateeminen neuvosto akateeminen työttömyys akateemisten asioiden komitea akku-työryhmä alayhdistys alayhdistys adult education adult social work student association student organisation subject organisation student organisation room academic council academic unemployment academic affairs committee working group for complete renewal of vocationally oriented adult education affiliate affiliated association, sub-organisation

2 alayhdistysavustus alempi korkeakoulututkinto alennus aloite aloituspaikkojen vähentäminen alumni alumniyhteistyö ammattikorkeakoulu apuraha, stipendi ARA Ars Yo (taidekorkeakoulujen sub-organisation grant bachelor's degree discount motion, propose a motion reduction of study places alumnus cooperation with alumni university of applied sciences scholarship The Housing Finance and Development Centre of Finland student unions of ART ACADEMIES ylioppilaskunnat) arviointi, evaluointi evaluation utvärdering, evaluering arvostelun oikaiseminen asettaa maksu asetus asukasneuvosto asukastoimikunta asumislisä asumisoikeus correction of evaluation set a fee regulation tenants' council tenants' committee housing supplement right of occupancy

3 asumispolitiikka asuntosäätiö (HOAS) ateriatuki auditointi automaatiojäsenyys avata kokous avoin yliopisto avustus AYY Bolognan prosessi housing policy Foundation for Student Housing in the Helsinki Region meal subsidy institutional audit compulsory membership open a meeting, call a meeting to order open university grant Aalto University Student Union The Bologna Process budjettiliite budget appendix budgetbilagor dekaani diplomi-insinööri duaalimalli edaattori (edustajiston jäsen) edistymisen seuranta edunvalvonta edunvalvontatoimikunta edustajisto edustajiston 1. varapuh. joht. dean Master of Science in Technology dual model member of the representative council follow-up of the progress supervision of interests, advocacy advocacy committee (student union) council of representatives, representative council first Vice President of the Representative Council

4 edustajiston jäsen edustajiston puheenjohtaja edustajistoryhmä edustajistovaali ehdokas ehdokkuus ehkäisevä toimeentulotuki e-hops ekskursio elinikäinen oppiminen enemmistövaali enemmistövaalitapa epäluottamuslause erillislaitos eroanomus esitys esityslista este esteellinen esteellisyys Representative Council member President of the Representative Council council group representative council elections candidate candidacy preventive social assistance, electronic (personal) study plan excursion lifelong learning election by majority system of election by majority, majority vote vote of no confidence separate institute resignation motion agenda impediment challengeable, disqualified disqualification

5 esteettömyys estynyt etenttitila accessibility prevented e-examination room etukäteisarviointi, appraisal förhandsbedömning, planbedömning fuksi fuksiaiset fuksivastaava gradun ohjaaja haalarimerkki haalarit haalarivastaava hakemus hakujulistus hakukuulutus hallinnon opiskelijaedustaja hallinnon opiskelijaedustajat hallinto- ja tukipalvelut hallinto hallintoelin hallintojohtaja fresher, freshman fresher bash the person in charge of freshman activities thesis supervisor, the supervisor of the Master's Thesis overall patch student overall the person in charge of overalls application declaration for applications call for applications student representative student representative body administrative and support services administration administrative organ head of administration

6 hallintojohtosääntö hallintovalta hallituksen jäsen hallitus (yliopiston) hallitus (ylioppilaskunnan) hallitus järjestäytyy halloped, hallinnon administrative guidelines administrative authority board member board (of trustees) executive board the executive board comes to order student representative opiskelijaedustaja hanke project projekt hankehakemus project application ansökning for projectstöd hankehallinnointi hankekoordinaattori hankekumppani project management project coordinator partner hankeorganisaatio project organisation projektorganisation hankesuunnitelma, project plan, project document projektplan hanketuki harrastejärjestö hengailuilta hoitotakuu henk. koht. opintosuunnitelma project support recreational association hang around night health care guarantee PSP (personal study plan)

7 hpj htm-tilintarkastaja huoltajakorotus (opintorahan) hyvinvointi hyvinvointitoimikunta hyvinvointivastaava hyvinvointiviikko Hyvä opettaja palkinto hyväksilukeminen (opintojen) HYY chairperson of the board of executives authorised auditor (htm Master of Administrative Sciences) raise in student grant for students with children wellbeing, welfare welfare committee the person in charge of welfare welfare week Good teacher prize acceptance of credits Student Union of the University of Helsinki hyödynsaaja beneficiary nyttohavare hyötyliikunta häirintä häirintäyhdyshenkilö hätämajoitus ilmoittautuminen ilmoitustaulu functional exercise harassment harassment contact person emergency housing signing up notice board investoinnit investments investeringar investointiavustus itsehallinnollinen investment subsidy self-governing

8 itsehallinto jaosto jaosto jatkokoulutus jatko-opiskelija johtokunta johtokunta johtoryhmä johtosääntö joustava opinto-oikeus julkisoikeudellinen laitos julkisoikeudellinen yhteisö järjestyksenvalvoja järjestäytymiskokous järjestösihteeri jäsen jäsenmaksu jäsenpalvelu jäsenpalvelusihteeri jäsenyys autonomy division section / meeting (sections in Finnish are only advertised in Finnish); committee, section postgraduate studies postgraduate/doctoral student board of directors/trustees executive board executive management group rules of procedure, university regulations flexible study right public law institution public corporation security steward organisation meeting secretary for organisational affairs member membership fee member services secretary of member services membership

9 jäsenäänestys kampuskirjasto kandidaatin tutkinnon suorittanut kandidaatintutkinto kandidaatti kannanotto kannattajajäsen kannatustyöryhmä kansainväliset asiat kansainvälistyminen kansainvälistymisstrategia membership vote (put to the vote among members) campus library bachelor of arts, science etc. bachelor's degree bachelor of arts, -- science etc. comment supporting member supporting expert group international affairs internationalisation internationalisation strategy, (Strategy for the Internationalisation of Higher Education Institutions in Finland ) kansainvälisyys kansalaisjärjestö kansalaisvaikuttaminen kansallinen opiskelijaliitto kansallinen viitekehys kausikortti internationality non-governmental organisation (NGO) citizen participation national union of students nqf, national qualifications framework seasonal/period ticket kehitysapu development aid utvecklingshjälp kehityspoliittinen ohjelma (strategia)development policy programme (strategy)

10 kehitystavoite overall objective, development objective, goal utvecklingsmål, övergripande mål kehitysyhteistyö development cooperation utvecklingssamarbete kehitysyhteistyöhanke kehyvaliokunta Kela KEPA development cooperation project subcommittee for development cooperation Social Insurance Institution Service Centre for Development Cooperation kerho club klubb kerätä maksuja keräysvarat keskustoimisto keskusvaalilautakunta collect fees fund-raising funds central office central electoral committee/board kestävyys sustainability hållbarhet KHT-tilintarkastaja kilta kiltahuone kirjallinen lausunto kirpputori kiusaaminen authorised public accountant guild guild room written statement second hand market harassment kohderyhmä target group målgrupp kokouksen työjärjestys agenda

11 kokous meeting möte kokouskutsu kokousslangi kollegio kommentti konferenssi konsistori kontaktiopetus koposihteeri korkeakoulu korkeakoulupolitiikka korkeakoulutus korkotukilaina korvaaminen (opintojen) kotikansainvälistyminen kotikuntaoikeus koulutus koulutusala koulutusjohtaja koulutusjärjestelmä notice of meeting meeting jargon collegium comment conference consistory contact teaching secretary for educational/academic affairs institution of higher education, university, college, polytechnic, academy higher education policy higher education interest subsidy loan substitution of studies internationalisation at home right for permanent abode/residency education field of study director of education educational system

12 koulutusneuvosto koulutusohjelma koulutusohjelmajohtaja education council degree programme head of degree programme koulutusohjelman opiskelijaedustaja student representative in the degree programme koulutuspoliittinen jaosto koulutuspoliittinen sihteeri koulutuspoliittinen sihteeri koulutuspolitiikka koulutussektori koulutustarjonta koulutustoimikunta koulutusvastuu subcommittee for education Secretary for Academic Affairs Educational Officer, Secretary for Educational/Academic Affairs educational policy educational sector education supply education committee educational responsibility (responsibility/right to offer teaching and degrees in a certain field of study) koulutusvienti kulttuurisihteeri kulttuurivaliokunta kummikohde kumppanijärjestö kumppanuus kunnallispolitiikka export of education Secretary for Cultural Affairs subcommittee for cultural affairs sponsorship/charity recipient partner organisation partnership municipal politics

13 kunniajäsen kunniateekkari kuntavaikuttaminen kurssi honorary member honorary tech student municipal interest work course kustannukset, budjetti costs, budget kostnader, budget kutsua kokous koolle kutsua varajäsen kuulustelutilaisuus (tentti) kv-palvelut kv-sihteeri kv-tutkareille suunnattu jaosto kv-tuutori kv-valiokunta kv-vastaava kylteri käyntimaksu summon a meeting summon a deputy member examination international office secretary for international affairs international degree students group/committee international student tutor subcommittee for international affairs board member responsible for international affairs student of economics/student of business studies visiting/consultation/service fee köyhyydenvähentämisohjelma poverty reduction strategy paper fattigdomsbekämpningsstrategi köyhyysraja laadun valvonta laadun varmistus poverty threshold, poverty line quality control quality assurance

14 laatia lahjoitus laillisuus todeta lailliseksi laitos laitosneuvosto lakitus lapsikuolleisuus lausunto lautakunta liiketoiminta liikkuvuus liikunta liikuntavaliokunta liittokokous linja (toimintalinja, -tavat) linjapaperi listavaali lisäosa lisätalousarvio lomake compose, compile donation legality state the legality department department council capping infant mortality statement board, committee business mobility exercise/sports subcommittee for sports board meeting, general assembly policy policy document list voting accessory (part) supplementary budget form

15 looginen viitekehys logical framework logisk referensram, planens struktur loppuarviointi final evaluation slutevaluering loppukevennys lukukausi lukukausi/ vuosi lukukausimaksu lukukausimaksukokeilu lukuvuosi luottamushenkilö luottamustoimi luottamustoiminta maahanmuuttaja maahanmuuttovirasto maisteri maisterintutkinto maisteriohjelma maistraatti maksuhäiriö maksullinen koulutusohjelma maksuton koulutus comic relief in the end term term/academic year tuition fee tuition fee trial academic year trustee position of trust luottamustoimi position of trust immigrant Finnish Immigration Service master of arts, -- science etc. master's degree Master's Degree programme local register office default paid degree programme free education

16 maksuttoman koulutuksen päivä massaluennot mentori mielenilmaus mielenterveys mielenterveyspalvelut minimietuus free education day mass lectures mentor manifestation mental health mental health services minimum allowance mittarit, indikaattorit indicators mätare, indikatorer monialayliopisto monitieteinen myöntää ero nettisivut neuvoa-antava neuvosto nimenhuutoäänestys nimenkirjoitusoikeus nuuska ohjausryhmä ohjesääntö oikaisupyyntö multidisciplinary university multidisciplinary grant a resignation web page consultative council roll call vote authority to sign (~ for a company) snuff steering committee standing order petition for correction

17 oikeusturva legal protection omarahoitus self-financing egeninsats omarahoitusosuus omavastuuosuus self financing contribution excess share (insurance) omistajuus ownership ägande ootti (opiskelijaopinto-ohjaaja) opetuksen johtosääntö opetuksen kehittäminen opetuksen kehittämistyöryhmä opetuksen laadunvarmistus opetus- ja kulttuuriministeriö opetusministeri opetusohjelma opetussuunnitelma opinnäytetyö opinto- ja tiedevaliokunta opintoasiainpäällikkö opintokokonaisuus opinto-ohjaus opinto-oikeus student study counsellor rules of procedure for teaching development of teaching working group for the development of teaching quality assurance of teaching Ministry of Education and Culture Minister of Education curriculum syllabus thesis subcommittee for academic affairs head of academic affairs study module guidance counselling right to study

18 opinto-opas opintopiste opintopistekertymä opintopolitiikka opintopsykologi opintoraha opintosuoritusote opintosuoritusrekisteri opintosuunnitelma opintotoimisto opintotuen rakenteellinen kehitys opintotuki opintotukiasetus opintotukijärjestelmä opintotukikuukausi opintotukilaki opintotukilautakunta opintotukiuudistus opintovastaava, esim. kopoopiskelija-alennus study guide credit (ECTS) credit accumulation educational policy study psychologist student grant transcript of records study/course register study plan student affairs office structural development of financial aid for students financial aid for students Student Financial Aid Decree student financial aid system month of student financial aid Student Financial Aid Act student financial aid committee student financial aid reform board member responsible for academic/educational affairs student discount

19 opiskelija-asuminen opiskelija-asunto opiskelija-asuntosäätiö opiskelija-asuntoyhteisö opiskelijaedustaja (halloped) opiskelijajärjestö opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelijakortti opiskelijan oikeudet student housing student dormitory student housing foundation student housing association/society student representative student organisation student-centred learning student card students' rights and duties ja velvollisuudet opiskelijan oikeusturvalautakunta opiskelijan toimeentulo opiskelijapoliittinen opiskelijarekisteri opiskelijaruokailu opiskelijavalinta opiskelijayhdistys opiskelijoiden työelämävalmiudet opiskelukyky opiskelutyytyväisyys students legal protection board/committee student s subsistence/livelihood related to student politics student register student meal student admission student association working-life skills of the students study ability satisfaction with studies

20 oppimistulos oppimisvaikeudet oppimisympäristö orientaatioviikko osaamiskuvaus osaamistavoitteet osakunta learning outcome learning difficulties learning environment orientation week description of competencies learning objectives student nation osallistuminen, osallistaminen participation deltagande osallistumismaksu osasairauspäiväraha osastoneuvosto palaute palautejärjestelmä palkanlaskija palkkatulot participation fee part-time sickness benefit department council feedback feedback system payroll clerk salary income panokset inputs insatser perheelliset opiskelijat students with families peruskartoitus baseline study basundersökning perusopiskelija perusosa (toimeentulotuen) undergraduate/graduate student basic social assistance

21 perusrahoitus perustamiskokous perustutkinto perustutkinto-opiskelija pienryhmäohjaus (tutorointi) poissaolo-oikeus poliittiset elimet ponsi (päätöslauselma) projektiavustus projektisuunnitelma core funding constitutive meeting lower/higher university degree undergraduate/graduate student student tutoring right to be absent political organs resolution project grant project plan projektisykli project cycle projektcykel puheenjohtaja puheenjohtaja (hallituksen) puheenjohtaja (jaoston) puheenvuoro päihdeongelma päihteettömyys päivitys päivystys pääsihteeri chair chairperson, president chair, chairperson address (address the meeting), floor (take the floor) substance abuse abstinence update duty/service secretary general

22 pääsääntö päätöksentekojärjestys päätös päätösesitys päätösvalta päätösvaltainen todeta päätösvaltaiseksi pöydällepanoehdotus pöydätä pöytäkirja pöytäkirjantarkastaja rahasto rahoitus main rule decision-making procedure decision proposal/motion for authority to decide quorate/quorum (with a quorum present) declare a meeting quorate motion that a matter be shelved to shelve minutes scrutiniser of the minutes fund financing, funding rahoitussuunnitelma financing plan finansieringsplan rajoitettu nimenkirjoitusoikeus rakenteellinen kehittäminen ravintolatoimikunta referaatti rehtori (yliopiston) reilu kauppa limited authority to sign structural development restaurant committee summary rector fair trade

23 reilu korkeakoulu hanke reilun yliopiston status rekisteröity yhdistys rekrytointi fair academy project status of fair university registered association recruitment resurssit resources resurser reunaehdot riskianalyysi riskikäyttäytyminen conditions/terms risk analysis risk behaviour riskit risks risker sairausloma sairauspäiväraha sakkomaksu SAY sektori selvitys, selonteko selvityspyyntö seminaari sick leave sickness allowance administrative fine student union of Sibelius Academy sector report request for clarification/clearance seminar seuranta, monitorointi monitoring uppföljning seurantamatka SHS monitoring trip student union of Svenska Handelshögsskolan (Swedish School of Economics and Business)

24 sidosryhmät stakeholders, interest groups intressegrupper sihteeri sihteeristö siirtoäänivaali sitoutumaton (poliittisesti) sitsit sivuaine SKY soluasunto soposihteeri sopovaliokunta sopovastaava SORA-hanke secretary secretariat single transferable vote independent traditional academic party of Nordic students minor (subject) student union of Snellman academy dorm, dormitory secretary for social affairs subcommittee for social affairs member of the board responsible for social affairs solutions for unsuitability for studying (soveltumattomuuteen ratkaisuja) sosiaalipoliittinen jaosto sosiaalipolitiikka sosiaalisihteeri sosiaalitoimisto sosiaaliturva speksi committee for social affairs social policy/affairs Social officer, Secretary for Social Affairs social service centre/office social security an interactive student performance with music and dance numbers

25 stipendijärjestelmä strategia strateginen kumppanuus sukupuoliroolien analyysi scholarship program strategy strategic partnership gender analysis Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL National Union of University Students in Finland suorituspaineet suunnitelman arviointi syrjintä sähköinen tentti/tenttiminen sähköposti sähköpostilista sääntö sääntömuutos säätiö takaus talousarvio talousarviokokous talousjaosto talouspäällikkö taloustoimikunta pressure to perform appraisal discrimination e-examination mailing list regulation, rule change of rules foundation, trust guarantee budget budget meeting financial committee/board financial manager financial committee

26 taloustoimisto tapahtuma tapahtumakalenteri tasa-arvo financial office event calendar of events equality tavoite objective mål tavoitteellinen suorittamisaika tiedekuntaneuvosto teekkari teekkarikaste tehokkuus, kustannustehokkuus terveellinen ympäristö terveelliset elämäntavat terveydenhoitomaksu terveys terveyspalveluyksikkö TEYO tiedekunta tiedekuntaneuvosto tiedote tiedottaja targeted graduation time faculty council technical student baptism of technology students efficiency, economic efficiency healthy environment healthy lifestyle healthcare fee health health service unit student union of Theatre Academy Helsinki faculty faculty council press release information officer, communications officer

27 tiedotus tiedotussihteeri tiedotusvastaava tilapäismajoitus tilauskoulutus communications public relations officer board member responsible for communications temporary accommodation commissioned education, tailor-made education, contract-based education, transnational education (TNE) tilavaraus tilikausi tilinpäätös tilinpäätöskokous / tilikokous tilintarkastaja tilintarkastajien lausunto tilintarkastuskertomus tilitys tilivelvollinen tilusvaihto TOAS toimeenpanoelin toimeentulo toimeentulohakemus room booking, space booking financial period financial report meeting on financial report auditor auditors' statement audit report placing to account, rendering of accounts liable to render accounts land-for-land exchange Tampere Student Housing Foundation executive body subsistence application for social assistance

28 toimeentulotuki toimeksianto toimielin toimikausi toimikunta toiminnanjohtaja toiminnantarkastaja toiminta-avustus toimintakertomus social assistance commission/mandate body/committee term of office committee executive director, manager performance auditor operational grant annual report toimintakyvyn vahvistaminen capacity building kapacitetsuppbyggande toimintasuunnitelma toimisto toimistosihteeri toimitila toimittaa (jollekin) action plan office office secretary facility submit, deliver toteutettavuusselvitys feasibility study lönsamhetsstudie, lämplighetsstudie tuki support stöd, bidrag tukipalvelu support service tuloksellisuus productivity resultatrikedom, resultatet tulokset results resultat

29 tuloraja tulosohjaus tulosohjausjärjestelmä tulossopimus tulovalvonta tutkari (tutkinto-opiskelija) tutkimuksen edistämistyöryhmä tutkimusneuvosto tutkintoasetus tutkintolautakunta tutkintonimike tutkinto-opiskelija tutkintorakenne tutkintosääntö tutkintouudistus tutorhaku tutorkoulutus tutorkoulutusleiri tutoropas tutorryhmä earnings limit result-based management and steering results-based management system performance agreement monitoring of income degree student (IDS) workgroup on developing research (quality) research council Decree on University Degrees board of examiners degree title degree student degree structure degree regulations degree reform call for tutors, application round for tutors tutor training tutor training camp tutor guide tutor group

30 tuutori tuutorikoulutus tuutorileiri tuutoritapaaminen tuutorointi tuutorointikierros tuutorointiprojektisihteeri työharjoittelu työjärjestys työryhmä tutor tutor training tutor camp tutor meeting tutoring tutoring round tutoring project secretary practical training, internship terms of reference working group työsuunnitelma work plan, operational plan, action plan arbetsplan täydennyskoulutus ulkoasiainministeriö ulkomaalainen opiskelija uuden opiskelijan opas uutinen vaalijärjestys vaalikelpoinen vaalilautakunta vaaliluettelo extension studies, continuing education Ministry for Foreign Affairs of Finland foreign student new student's guide, freshmen s guide news election order eligible election board electoral register

31 vaalimainonta vaalirengas vaalit vahvistaa (esim. talousarvio) vaihtari vaihtoehtokulttuuri vaihto-ohjelma vaihto-opiskelija election advertising electoral circle elections, election to accept, to approve exchange student alternative culture exchange programme exchange student vaikutukset impact inverkan, konsekvenser, verkningar valiokunnan puheenjohtaja valiokunta valitusoikeus chairperson of the subcommittee committee, section right of appeal valtavirtaistaminen mainstreaming mainstreaming valtion lainatakaus valtioneuvoston asetus valtuuskunta valtuuttaa valvoa / ajaa etuja vapaa tulo (opintotuki) vapaaehtoinen state guarantee for a loan government decree delegation authorise guard interests exempt amount volunteer (subs), voluntary (adj)

32 vappu vappupiknik varainhankinta varajäsen varapuheenjohtaja vararehtori varauskäytäntö vastaaja vastaanottaa jälkisäädös vastaava vastuualue vastuuvapaus vertaisryhmä vertaistuki vetoomus vieraileva opiskelija viestintä viestintä- ja kehityskasvatustuki virkamies voimaannuttaminen May Day May Day picnic fund-raising deputy member vice president vice rector / provost booking system defendant accept bequest head, responsible area of responsibility discharge from liability peer group peer support appeal visiting student communication support for communication and development education project (MFA) official empowerment

33 voimavarat means, resources resurser vuokramarkkinat vuokrankorotus vuokravakuus vuosijuhlat rent market rent increase collateral, rent security deposit anniversary celebrations vuosiraportti annual report årsrapport vuosituhatjulistus Millennium Declaration väliarviointi mid-term review mellanrapport, deltidsrapport, lägesrapport välillinen syrjintä indirect discrimination välitön hyödynsaaja direct beneficiary direkt nyttohavare välitön syrjintä direct discrimination välitön tavoite purpose, immediate objective syfte, direkt mål ydinongelma core problem kärnproblemet yhdenvertaisuus yhdistys yhteishaku yhteiskunnallinen palvelutehtävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhteiskunnallinen vuorovaikutus yhteiskunnan tukirakenteet equality association joint application for entry societal service mission societal impact societal interaction societal support structures

34 yhteistyö cooperation samarbete yhteistyösopimus agreement of cooperation samarbetsavtal yhteisvalinta yhteisöllisyys yhtäläinen äänioikeus yksilölliset erityisjärjestelyt yleinen asumislisä yleisopinnot yleistoimisto ylin päättävä elin yliopistoasetus yliopistoallianssi yliopistojen rakenneuudistus yliopistojen yhteinen joint selection procedures communality equal right to vote individual special arrangements housing supplement general studies general office highest decision-making body universities decree University Alliance Finland restructuring of universities the universities' mutual feedback system for students opiskelijapalautejärjestelmä (yopala) yliopistokollegio yliopistolaki yliopistoliikunta yliopiston hallitus university collegial body, university collegium universities act, university legislation university sports board / senate yliopiston keskiryhmä (opettajat jne.)middle group?

35 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Finnish Student Health Service ylioppilaskunnan lehti ylioppilaskunta ylioppilaskuntayhteistyö ylioppilaskylä ylioppilaslehti ylioppilastalo ylioppilaskunnan hallitus ylläpitäjä ympäristö ympäristöohjelma student union newspaper student union / students' union student union cooperation student village student newspaper student house (executive) board administrator environment environment programme ympäristövaikutusten arviointi Environmental Impact Analysis, EIA Miljökonsekvensbedömning (MKB) (YVA) ympäristövaliokunta äänestysesitys äänestysjärjestys äänestyspaikka äänioikeus ääntenlaskija subcommittee for environmental affairs voting proposal order of voting polling station right to vote / suffrage counter of votes

open a meeting, call a meeting to order

open a meeting, call a meeting to order TYYn KORKEAKOULUSANASTO SUOMI AHOT-hanke (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) aiesopimus aikuiskoulutus ainejärjestö akateeminen työttömyys alayhdistys alayhdistysavustus alempi

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Aika: 8 marraskuuta 2016, klo 18.00 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Asialistan hyväksyminen 4. Kokousvirkailijoiden

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Association Regulation

Association Regulation Tuukka Pykäläinen AYYE 6/2013 Updates on their way! Association Regulation http://farm1.staticflickr.com/54/117048243_7cc6bb0b87_o.jpg The purpose of the regulation Defines the status, benefits and duties

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Korkeakoulujen Erasmus-peruskirja Erasmus Charter for Higher Education, ECHE Korkeakoulun

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: 5.5.2008, klo 16:15-17:45 Paikka: Läsnä: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

LUT Karvin seminaari

LUT Karvin seminaari LUT QMS @ Karvin seminaari 14.6.2017 Laatujärjestelmän esittely lyhyesti Auditoinnin jälkeisen kehittämistyön esittely Arvio laatujärjestelmän ja auditoinnin vaikuttavuudesta korkeakoulun toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2007, Kokouspöytäkirja

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2007, Kokouspöytäkirja Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2007, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: 24.5.2007, klo 15:30-16:30 Paikka: Läsnä: Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Opiskelemaan Japaniin

Opiskelemaan Japaniin Opiskelemaan Japaniin 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat 2 Itsenäinen opiskelu Japanissa Embassy of Japan 17. May 2011 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat opiskeluun Japanissa

Lisätiedot

Hallitusinfo Board Information Edustajiston kokous 11/14 Representative Council 11/

Hallitusinfo Board Information Edustajiston kokous 11/14 Representative Council 11/ Hallitusinfo Board Information Edustajiston kokous 11/14 Representative Council 11/14 27.11.14 Pääsektori / Administration (Lauri) Pääsin SYL:n hallitukseen! / Got elected into the SYL Board Toiminnanohjausdokumenttien

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action Toimintasuunnitelman linjakeskustelu Preliminary discussion for the planfo-action Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Selkeyttää edustajistolle toimintasuunnitelman rakennetta / Clarify

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2010 Aika Torstai 19.8.2010 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00. Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation

FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00. Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation FIRST Coordinators Meeting 25.11.2013 klo 11:00-14:00 Current issues in the FIRST-programme and Finnish-Russian HE Cooperation FIRST Coordinators Meeting 11:00 Welcome Brief presentation round of the networks

Lisätiedot

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13 ANNUAL MEETING 2013 Hub Helsinki - 30.5.2013 AGENDA Opening of the meeting Selection of officials for the meeting Acknowledge legality and decision making authority Agenda for the meeting Acquittal of

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

FUNDING THE UNIVERSITY MARJO BERGLUND, CFO FINNISH UNIVERSITIES 14 UNIVERSITIES, UH REPRESENTS 25 % CORPORATIONS UNDER PUBLIC LAW (12) OR FOUNDATIONS (2) CORE FUNDING FROM THE MINISTRY OF EDUCATION AND

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu Outlines Finnish PhD career survey 2013 Career paths for a PhD Career planning My career (time permitting) PhD Career Survey

Lisätiedot

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Päivi Pihlaja, Korkeakouluyhteistyö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Erasmus Mundus tiedotuspäivä 13.12.2010 Dec- 10 Erasmus Mundus

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

University s Research Funding Services. Satu Väisänen Research Funding Services Kumpula Campus

University s Research Funding Services. Satu Väisänen Research Funding Services Kumpula Campus University s Research Funding Services Satu Väisänen Research Funding Services Kumpula Campus Tutkimusrahoituksen palvelut 8.2.2012 1 CENTRAL ADMINISTRATION SECTORS RESEARCH SECTOR Research Administration

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Pre-departure Orientation for Fulbright Center Grantees 2012-2013 DFAT Program Practices

Pre-departure Orientation for Fulbright Center Grantees 2012-2013 DFAT Program Practices Pre-departure Orientation for Fulbright Center Grantees 2012-2013 DFAT Program Practices DFAT- ja Fulbright-ohjelma Fulbright Center Ohjelman hallinnointi Suomessa Tärkein tukijat Suomessa Apua ongelmatilanteissa

Lisätiedot

Erasmus Mundus kumppanuudet BMU-MID & MID Mobilities for Innovation and Development & Ukraina

Erasmus Mundus kumppanuudet BMU-MID & MID Mobilities for Innovation and Development & Ukraina Erasmus Mundus kumppanuudet BMU-MID & MID Mobilities for Innovation and Development & Ukraina Irinja Paakkanen, Turun yliopisto Korkeakoulujen Erasmus-yhdyshenkilöiden syystapaaminen17.10.2012 Yhteistyön

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää hallinnon opiskelijaedustajan työstä, voit olla yhteydessä ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin tai pääsihteeriin.

Mikäli sinulla on kysyttävää hallinnon opiskelijaedustajan työstä, voit olla yhteydessä ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin tai pääsihteeriin. -A B C Halloped Kenelle Tämä opas on tarkoitettu hallinnon opiskelijaedustajien työn tueksi. Oppaassa kuvataan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajapaikat, kerrotaan edustajana

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

Maailmanpankin projektien mahdollisuudet

Maailmanpankin projektien mahdollisuudet Maailmanpankin projektien mahdollisuudet 18.05.2017 Sami Humala, Solved Oy Rahavirrat kehittyville markkinoille 2 Key Development Banks Kehityspankkien luoma markkina Yli USD 150 mrd vuosittain World Bank

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon I would like to enroll at a university. Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan I want to apply

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Chemistry major 2.9.2015 Kari Laasonen and Heli Järvelä Anna Mäkilä Agenda Who are we? Study guidance Confirming

Lisätiedot

Finland - China Cooperation Seminar

Finland - China Cooperation Seminar Finland - China Cooperation Seminar June 9-11, 2008 Tervetuloa Finland China-seminaariin Joensuun ja Kuopion yliopistoihin! Ilmoittautuminen on nyt käynnissä! Joensuun ja Kuopion yliopistot järjestävät

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3.

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. kesäkuuta (24.06) (OR. fr) 10979/1/09 REV 1 ACP 142 FIN 214 TARKISTETTU ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Yritystoiminnan

Lisätiedot

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen)

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen) 1 Suomen hydrologian yhdistys Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 3/2002 Aika 18.9.2002 klo 12.15-13.35 Paikka: Ravintola Elite, Helsinki Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander Harri Koivusalo

Lisätiedot

Laitoskokous Departmental meeting

Laitoskokous Departmental meeting Laitoskokous Departmental meeting ASIALISTA / AGENDA 1. Hankinnat / Procurements Hankintapäällikkö Irja Rissasen tietoisku Info by the Head of Procurement Services Irja Rissanen 2. Ambiotican sisäilmatutkimusten

Lisätiedot

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 02.02.2013. Hallituksen sopo-vastaava Amélie Martikainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 02.02.2013. Hallituksen sopo-vastaava Amélie Martikainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 02.02.2013 Hallituksen sopo-vastaava Amélie Martikainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mitäs tänään tehdään? 1) Esittäytyminen ja visa 2) Sosiaalitoiminta JYYssä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2017 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2017 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2017 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2017 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot