working group for complete renewal of vocationally oriented adult education

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "working group for complete renewal of vocationally oriented adult education"

Transkriptio

1 KORKEAKOULUSANASTO SUOMI ENGLISH SVENSKA AHOT-hanke (aiemmin hankitun rpl, recognition of prior learning osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) aiesopimus memorandum of understanding intentionsavtal aikuiskoulutus aikuissosiaalityö ainejärjestö ainejärjestö ainejärjestö ainejärjestöhuone akateeminen neuvosto akateeminen työttömyys akateemisten asioiden komitea akku-työryhmä alayhdistys alayhdistys adult education adult social work student association student organisation subject organisation student organisation room academic council academic unemployment academic affairs committee working group for complete renewal of vocationally oriented adult education affiliate affiliated association, sub-organisation

2 alayhdistysavustus alempi korkeakoulututkinto alennus aloite aloituspaikkojen vähentäminen alumni alumniyhteistyö ammattikorkeakoulu apuraha, stipendi ARA Ars Yo (taidekorkeakoulujen sub-organisation grant bachelor's degree discount motion, propose a motion reduction of study places alumnus cooperation with alumni university of applied sciences scholarship The Housing Finance and Development Centre of Finland student unions of ART ACADEMIES ylioppilaskunnat) arviointi, evaluointi evaluation utvärdering, evaluering arvostelun oikaiseminen asettaa maksu asetus asukasneuvosto asukastoimikunta asumislisä asumisoikeus correction of evaluation set a fee regulation tenants' council tenants' committee housing supplement right of occupancy

3 asumispolitiikka asuntosäätiö (HOAS) ateriatuki auditointi automaatiojäsenyys avata kokous avoin yliopisto avustus AYY Bolognan prosessi housing policy Foundation for Student Housing in the Helsinki Region meal subsidy institutional audit compulsory membership open a meeting, call a meeting to order open university grant Aalto University Student Union The Bologna Process budjettiliite budget appendix budgetbilagor dekaani diplomi-insinööri duaalimalli edaattori (edustajiston jäsen) edistymisen seuranta edunvalvonta edunvalvontatoimikunta edustajisto edustajiston 1. varapuh. joht. dean Master of Science in Technology dual model member of the representative council follow-up of the progress supervision of interests, advocacy advocacy committee (student union) council of representatives, representative council first Vice President of the Representative Council

4 edustajiston jäsen edustajiston puheenjohtaja edustajistoryhmä edustajistovaali ehdokas ehdokkuus ehkäisevä toimeentulotuki e-hops ekskursio elinikäinen oppiminen enemmistövaali enemmistövaalitapa epäluottamuslause erillislaitos eroanomus esitys esityslista este esteellinen esteellisyys Representative Council member President of the Representative Council council group representative council elections candidate candidacy preventive social assistance, electronic (personal) study plan excursion lifelong learning election by majority system of election by majority, majority vote vote of no confidence separate institute resignation motion agenda impediment challengeable, disqualified disqualification

5 esteettömyys estynyt etenttitila accessibility prevented e-examination room etukäteisarviointi, appraisal förhandsbedömning, planbedömning fuksi fuksiaiset fuksivastaava gradun ohjaaja haalarimerkki haalarit haalarivastaava hakemus hakujulistus hakukuulutus hallinnon opiskelijaedustaja hallinnon opiskelijaedustajat hallinto- ja tukipalvelut hallinto hallintoelin hallintojohtaja fresher, freshman fresher bash the person in charge of freshman activities thesis supervisor, the supervisor of the Master's Thesis overall patch student overall the person in charge of overalls application declaration for applications call for applications student representative student representative body administrative and support services administration administrative organ head of administration

6 hallintojohtosääntö hallintovalta hallituksen jäsen hallitus (yliopiston) hallitus (ylioppilaskunnan) hallitus järjestäytyy halloped, hallinnon administrative guidelines administrative authority board member board (of trustees) executive board the executive board comes to order student representative opiskelijaedustaja hanke project projekt hankehakemus project application ansökning for projectstöd hankehallinnointi hankekoordinaattori hankekumppani project management project coordinator partner hankeorganisaatio project organisation projektorganisation hankesuunnitelma, project plan, project document projektplan hanketuki harrastejärjestö hengailuilta hoitotakuu henk. koht. opintosuunnitelma project support recreational association hang around night health care guarantee PSP (personal study plan)

7 hpj htm-tilintarkastaja huoltajakorotus (opintorahan) hyvinvointi hyvinvointitoimikunta hyvinvointivastaava hyvinvointiviikko Hyvä opettaja palkinto hyväksilukeminen (opintojen) HYY chairperson of the board of executives authorised auditor (htm Master of Administrative Sciences) raise in student grant for students with children wellbeing, welfare welfare committee the person in charge of welfare welfare week Good teacher prize acceptance of credits Student Union of the University of Helsinki hyödynsaaja beneficiary nyttohavare hyötyliikunta häirintä häirintäyhdyshenkilö hätämajoitus ilmoittautuminen ilmoitustaulu functional exercise harassment harassment contact person emergency housing signing up notice board investoinnit investments investeringar investointiavustus itsehallinnollinen investment subsidy self-governing

8 itsehallinto jaosto jaosto jatkokoulutus jatko-opiskelija johtokunta johtokunta johtoryhmä johtosääntö joustava opinto-oikeus julkisoikeudellinen laitos julkisoikeudellinen yhteisö järjestyksenvalvoja järjestäytymiskokous järjestösihteeri jäsen jäsenmaksu jäsenpalvelu jäsenpalvelusihteeri jäsenyys autonomy division section / meeting (sections in Finnish are only advertised in Finnish); committee, section postgraduate studies postgraduate/doctoral student board of directors/trustees executive board executive management group rules of procedure, university regulations flexible study right public law institution public corporation security steward organisation meeting secretary for organisational affairs member membership fee member services secretary of member services membership

9 jäsenäänestys kampuskirjasto kandidaatin tutkinnon suorittanut kandidaatintutkinto kandidaatti kannanotto kannattajajäsen kannatustyöryhmä kansainväliset asiat kansainvälistyminen kansainvälistymisstrategia membership vote (put to the vote among members) campus library bachelor of arts, science etc. bachelor's degree bachelor of arts, -- science etc. comment supporting member supporting expert group international affairs internationalisation internationalisation strategy, (Strategy for the Internationalisation of Higher Education Institutions in Finland ) kansainvälisyys kansalaisjärjestö kansalaisvaikuttaminen kansallinen opiskelijaliitto kansallinen viitekehys kausikortti internationality non-governmental organisation (NGO) citizen participation national union of students nqf, national qualifications framework seasonal/period ticket kehitysapu development aid utvecklingshjälp kehityspoliittinen ohjelma (strategia)development policy programme (strategy)

10 kehitystavoite overall objective, development objective, goal utvecklingsmål, övergripande mål kehitysyhteistyö development cooperation utvecklingssamarbete kehitysyhteistyöhanke kehyvaliokunta Kela KEPA development cooperation project subcommittee for development cooperation Social Insurance Institution Service Centre for Development Cooperation kerho club klubb kerätä maksuja keräysvarat keskustoimisto keskusvaalilautakunta collect fees fund-raising funds central office central electoral committee/board kestävyys sustainability hållbarhet KHT-tilintarkastaja kilta kiltahuone kirjallinen lausunto kirpputori kiusaaminen authorised public accountant guild guild room written statement second hand market harassment kohderyhmä target group målgrupp kokouksen työjärjestys agenda

11 kokous meeting möte kokouskutsu kokousslangi kollegio kommentti konferenssi konsistori kontaktiopetus koposihteeri korkeakoulu korkeakoulupolitiikka korkeakoulutus korkotukilaina korvaaminen (opintojen) kotikansainvälistyminen kotikuntaoikeus koulutus koulutusala koulutusjohtaja koulutusjärjestelmä notice of meeting meeting jargon collegium comment conference consistory contact teaching secretary for educational/academic affairs institution of higher education, university, college, polytechnic, academy higher education policy higher education interest subsidy loan substitution of studies internationalisation at home right for permanent abode/residency education field of study director of education educational system

12 koulutusneuvosto koulutusohjelma koulutusohjelmajohtaja education council degree programme head of degree programme koulutusohjelman opiskelijaedustaja student representative in the degree programme koulutuspoliittinen jaosto koulutuspoliittinen sihteeri koulutuspoliittinen sihteeri koulutuspolitiikka koulutussektori koulutustarjonta koulutustoimikunta koulutusvastuu subcommittee for education Secretary for Academic Affairs Educational Officer, Secretary for Educational/Academic Affairs educational policy educational sector education supply education committee educational responsibility (responsibility/right to offer teaching and degrees in a certain field of study) koulutusvienti kulttuurisihteeri kulttuurivaliokunta kummikohde kumppanijärjestö kumppanuus kunnallispolitiikka export of education Secretary for Cultural Affairs subcommittee for cultural affairs sponsorship/charity recipient partner organisation partnership municipal politics

13 kunniajäsen kunniateekkari kuntavaikuttaminen kurssi honorary member honorary tech student municipal interest work course kustannukset, budjetti costs, budget kostnader, budget kutsua kokous koolle kutsua varajäsen kuulustelutilaisuus (tentti) kv-palvelut kv-sihteeri kv-tutkareille suunnattu jaosto kv-tuutori kv-valiokunta kv-vastaava kylteri käyntimaksu summon a meeting summon a deputy member examination international office secretary for international affairs international degree students group/committee international student tutor subcommittee for international affairs board member responsible for international affairs student of economics/student of business studies visiting/consultation/service fee köyhyydenvähentämisohjelma poverty reduction strategy paper fattigdomsbekämpningsstrategi köyhyysraja laadun valvonta laadun varmistus poverty threshold, poverty line quality control quality assurance

14 laatia lahjoitus laillisuus todeta lailliseksi laitos laitosneuvosto lakitus lapsikuolleisuus lausunto lautakunta liiketoiminta liikkuvuus liikunta liikuntavaliokunta liittokokous linja (toimintalinja, -tavat) linjapaperi listavaali lisäosa lisätalousarvio lomake compose, compile donation legality state the legality department department council capping infant mortality statement board, committee business mobility exercise/sports subcommittee for sports board meeting, general assembly policy policy document list voting accessory (part) supplementary budget form

15 looginen viitekehys logical framework logisk referensram, planens struktur loppuarviointi final evaluation slutevaluering loppukevennys lukukausi lukukausi/ vuosi lukukausimaksu lukukausimaksukokeilu lukuvuosi luottamushenkilö luottamustoimi luottamustoiminta maahanmuuttaja maahanmuuttovirasto maisteri maisterintutkinto maisteriohjelma maistraatti maksuhäiriö maksullinen koulutusohjelma maksuton koulutus comic relief in the end term term/academic year tuition fee tuition fee trial academic year trustee position of trust luottamustoimi position of trust immigrant Finnish Immigration Service master of arts, -- science etc. master's degree Master's Degree programme local register office default paid degree programme free education

16 maksuttoman koulutuksen päivä massaluennot mentori mielenilmaus mielenterveys mielenterveyspalvelut minimietuus free education day mass lectures mentor manifestation mental health mental health services minimum allowance mittarit, indikaattorit indicators mätare, indikatorer monialayliopisto monitieteinen myöntää ero nettisivut neuvoa-antava neuvosto nimenhuutoäänestys nimenkirjoitusoikeus nuuska ohjausryhmä ohjesääntö oikaisupyyntö multidisciplinary university multidisciplinary grant a resignation web page consultative council roll call vote authority to sign (~ for a company) snuff steering committee standing order petition for correction

17 oikeusturva legal protection omarahoitus self-financing egeninsats omarahoitusosuus omavastuuosuus self financing contribution excess share (insurance) omistajuus ownership ägande ootti (opiskelijaopinto-ohjaaja) opetuksen johtosääntö opetuksen kehittäminen opetuksen kehittämistyöryhmä opetuksen laadunvarmistus opetus- ja kulttuuriministeriö opetusministeri opetusohjelma opetussuunnitelma opinnäytetyö opinto- ja tiedevaliokunta opintoasiainpäällikkö opintokokonaisuus opinto-ohjaus opinto-oikeus student study counsellor rules of procedure for teaching development of teaching working group for the development of teaching quality assurance of teaching Ministry of Education and Culture Minister of Education curriculum syllabus thesis subcommittee for academic affairs head of academic affairs study module guidance counselling right to study

18 opinto-opas opintopiste opintopistekertymä opintopolitiikka opintopsykologi opintoraha opintosuoritusote opintosuoritusrekisteri opintosuunnitelma opintotoimisto opintotuen rakenteellinen kehitys opintotuki opintotukiasetus opintotukijärjestelmä opintotukikuukausi opintotukilaki opintotukilautakunta opintotukiuudistus opintovastaava, esim. kopoopiskelija-alennus study guide credit (ECTS) credit accumulation educational policy study psychologist student grant transcript of records study/course register study plan student affairs office structural development of financial aid for students financial aid for students Student Financial Aid Decree student financial aid system month of student financial aid Student Financial Aid Act student financial aid committee student financial aid reform board member responsible for academic/educational affairs student discount

19 opiskelija-asuminen opiskelija-asunto opiskelija-asuntosäätiö opiskelija-asuntoyhteisö opiskelijaedustaja (halloped) opiskelijajärjestö opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelijakortti opiskelijan oikeudet student housing student dormitory student housing foundation student housing association/society student representative student organisation student-centred learning student card students' rights and duties ja velvollisuudet opiskelijan oikeusturvalautakunta opiskelijan toimeentulo opiskelijapoliittinen opiskelijarekisteri opiskelijaruokailu opiskelijavalinta opiskelijayhdistys opiskelijoiden työelämävalmiudet opiskelukyky opiskelutyytyväisyys students legal protection board/committee student s subsistence/livelihood related to student politics student register student meal student admission student association working-life skills of the students study ability satisfaction with studies

20 oppimistulos oppimisvaikeudet oppimisympäristö orientaatioviikko osaamiskuvaus osaamistavoitteet osakunta learning outcome learning difficulties learning environment orientation week description of competencies learning objectives student nation osallistuminen, osallistaminen participation deltagande osallistumismaksu osasairauspäiväraha osastoneuvosto palaute palautejärjestelmä palkanlaskija palkkatulot participation fee part-time sickness benefit department council feedback feedback system payroll clerk salary income panokset inputs insatser perheelliset opiskelijat students with families peruskartoitus baseline study basundersökning perusopiskelija perusosa (toimeentulotuen) undergraduate/graduate student basic social assistance

21 perusrahoitus perustamiskokous perustutkinto perustutkinto-opiskelija pienryhmäohjaus (tutorointi) poissaolo-oikeus poliittiset elimet ponsi (päätöslauselma) projektiavustus projektisuunnitelma core funding constitutive meeting lower/higher university degree undergraduate/graduate student student tutoring right to be absent political organs resolution project grant project plan projektisykli project cycle projektcykel puheenjohtaja puheenjohtaja (hallituksen) puheenjohtaja (jaoston) puheenvuoro päihdeongelma päihteettömyys päivitys päivystys pääsihteeri chair chairperson, president chair, chairperson address (address the meeting), floor (take the floor) substance abuse abstinence update duty/service secretary general

22 pääsääntö päätöksentekojärjestys päätös päätösesitys päätösvalta päätösvaltainen todeta päätösvaltaiseksi pöydällepanoehdotus pöydätä pöytäkirja pöytäkirjantarkastaja rahasto rahoitus main rule decision-making procedure decision proposal/motion for authority to decide quorate/quorum (with a quorum present) declare a meeting quorate motion that a matter be shelved to shelve minutes scrutiniser of the minutes fund financing, funding rahoitussuunnitelma financing plan finansieringsplan rajoitettu nimenkirjoitusoikeus rakenteellinen kehittäminen ravintolatoimikunta referaatti rehtori (yliopiston) reilu kauppa limited authority to sign structural development restaurant committee summary rector fair trade

23 reilu korkeakoulu hanke reilun yliopiston status rekisteröity yhdistys rekrytointi fair academy project status of fair university registered association recruitment resurssit resources resurser reunaehdot riskianalyysi riskikäyttäytyminen conditions/terms risk analysis risk behaviour riskit risks risker sairausloma sairauspäiväraha sakkomaksu SAY sektori selvitys, selonteko selvityspyyntö seminaari sick leave sickness allowance administrative fine student union of Sibelius Academy sector report request for clarification/clearance seminar seuranta, monitorointi monitoring uppföljning seurantamatka SHS monitoring trip student union of Svenska Handelshögsskolan (Swedish School of Economics and Business)

24 sidosryhmät stakeholders, interest groups intressegrupper sihteeri sihteeristö siirtoäänivaali sitoutumaton (poliittisesti) sitsit sivuaine SKY soluasunto soposihteeri sopovaliokunta sopovastaava SORA-hanke secretary secretariat single transferable vote independent traditional academic party of Nordic students minor (subject) student union of Snellman academy dorm, dormitory secretary for social affairs subcommittee for social affairs member of the board responsible for social affairs solutions for unsuitability for studying (soveltumattomuuteen ratkaisuja) sosiaalipoliittinen jaosto sosiaalipolitiikka sosiaalisihteeri sosiaalitoimisto sosiaaliturva speksi committee for social affairs social policy/affairs Social officer, Secretary for Social Affairs social service centre/office social security an interactive student performance with music and dance numbers

25 stipendijärjestelmä strategia strateginen kumppanuus sukupuoliroolien analyysi scholarship program strategy strategic partnership gender analysis Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL National Union of University Students in Finland suorituspaineet suunnitelman arviointi syrjintä sähköinen tentti/tenttiminen sähköposti sähköpostilista sääntö sääntömuutos säätiö takaus talousarvio talousarviokokous talousjaosto talouspäällikkö taloustoimikunta pressure to perform appraisal discrimination e-examination mailing list regulation, rule change of rules foundation, trust guarantee budget budget meeting financial committee/board financial manager financial committee

26 taloustoimisto tapahtuma tapahtumakalenteri tasa-arvo financial office event calendar of events equality tavoite objective mål tavoitteellinen suorittamisaika tiedekuntaneuvosto teekkari teekkarikaste tehokkuus, kustannustehokkuus terveellinen ympäristö terveelliset elämäntavat terveydenhoitomaksu terveys terveyspalveluyksikkö TEYO tiedekunta tiedekuntaneuvosto tiedote tiedottaja targeted graduation time faculty council technical student baptism of technology students efficiency, economic efficiency healthy environment healthy lifestyle healthcare fee health health service unit student union of Theatre Academy Helsinki faculty faculty council press release information officer, communications officer

27 tiedotus tiedotussihteeri tiedotusvastaava tilapäismajoitus tilauskoulutus communications public relations officer board member responsible for communications temporary accommodation commissioned education, tailor-made education, contract-based education, transnational education (TNE) tilavaraus tilikausi tilinpäätös tilinpäätöskokous / tilikokous tilintarkastaja tilintarkastajien lausunto tilintarkastuskertomus tilitys tilivelvollinen tilusvaihto TOAS toimeenpanoelin toimeentulo toimeentulohakemus room booking, space booking financial period financial report meeting on financial report auditor auditors' statement audit report placing to account, rendering of accounts liable to render accounts land-for-land exchange Tampere Student Housing Foundation executive body subsistence application for social assistance

28 toimeentulotuki toimeksianto toimielin toimikausi toimikunta toiminnanjohtaja toiminnantarkastaja toiminta-avustus toimintakertomus social assistance commission/mandate body/committee term of office committee executive director, manager performance auditor operational grant annual report toimintakyvyn vahvistaminen capacity building kapacitetsuppbyggande toimintasuunnitelma toimisto toimistosihteeri toimitila toimittaa (jollekin) action plan office office secretary facility submit, deliver toteutettavuusselvitys feasibility study lönsamhetsstudie, lämplighetsstudie tuki support stöd, bidrag tukipalvelu support service tuloksellisuus productivity resultatrikedom, resultatet tulokset results resultat

29 tuloraja tulosohjaus tulosohjausjärjestelmä tulossopimus tulovalvonta tutkari (tutkinto-opiskelija) tutkimuksen edistämistyöryhmä tutkimusneuvosto tutkintoasetus tutkintolautakunta tutkintonimike tutkinto-opiskelija tutkintorakenne tutkintosääntö tutkintouudistus tutorhaku tutorkoulutus tutorkoulutusleiri tutoropas tutorryhmä earnings limit result-based management and steering results-based management system performance agreement monitoring of income degree student (IDS) workgroup on developing research (quality) research council Decree on University Degrees board of examiners degree title degree student degree structure degree regulations degree reform call for tutors, application round for tutors tutor training tutor training camp tutor guide tutor group

30 tuutori tuutorikoulutus tuutorileiri tuutoritapaaminen tuutorointi tuutorointikierros tuutorointiprojektisihteeri työharjoittelu työjärjestys työryhmä tutor tutor training tutor camp tutor meeting tutoring tutoring round tutoring project secretary practical training, internship terms of reference working group työsuunnitelma work plan, operational plan, action plan arbetsplan täydennyskoulutus ulkoasiainministeriö ulkomaalainen opiskelija uuden opiskelijan opas uutinen vaalijärjestys vaalikelpoinen vaalilautakunta vaaliluettelo extension studies, continuing education Ministry for Foreign Affairs of Finland foreign student new student's guide, freshmen s guide news election order eligible election board electoral register

31 vaalimainonta vaalirengas vaalit vahvistaa (esim. talousarvio) vaihtari vaihtoehtokulttuuri vaihto-ohjelma vaihto-opiskelija election advertising electoral circle elections, election to accept, to approve exchange student alternative culture exchange programme exchange student vaikutukset impact inverkan, konsekvenser, verkningar valiokunnan puheenjohtaja valiokunta valitusoikeus chairperson of the subcommittee committee, section right of appeal valtavirtaistaminen mainstreaming mainstreaming valtion lainatakaus valtioneuvoston asetus valtuuskunta valtuuttaa valvoa / ajaa etuja vapaa tulo (opintotuki) vapaaehtoinen state guarantee for a loan government decree delegation authorise guard interests exempt amount volunteer (subs), voluntary (adj)

32 vappu vappupiknik varainhankinta varajäsen varapuheenjohtaja vararehtori varauskäytäntö vastaaja vastaanottaa jälkisäädös vastaava vastuualue vastuuvapaus vertaisryhmä vertaistuki vetoomus vieraileva opiskelija viestintä viestintä- ja kehityskasvatustuki virkamies voimaannuttaminen May Day May Day picnic fund-raising deputy member vice president vice rector / provost booking system defendant accept bequest head, responsible area of responsibility discharge from liability peer group peer support appeal visiting student communication support for communication and development education project (MFA) official empowerment

33 voimavarat means, resources resurser vuokramarkkinat vuokrankorotus vuokravakuus vuosijuhlat rent market rent increase collateral, rent security deposit anniversary celebrations vuosiraportti annual report årsrapport vuosituhatjulistus Millennium Declaration väliarviointi mid-term review mellanrapport, deltidsrapport, lägesrapport välillinen syrjintä indirect discrimination välitön hyödynsaaja direct beneficiary direkt nyttohavare välitön syrjintä direct discrimination välitön tavoite purpose, immediate objective syfte, direkt mål ydinongelma core problem kärnproblemet yhdenvertaisuus yhdistys yhteishaku yhteiskunnallinen palvelutehtävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhteiskunnallinen vuorovaikutus yhteiskunnan tukirakenteet equality association joint application for entry societal service mission societal impact societal interaction societal support structures

34 yhteistyö cooperation samarbete yhteistyösopimus agreement of cooperation samarbetsavtal yhteisvalinta yhteisöllisyys yhtäläinen äänioikeus yksilölliset erityisjärjestelyt yleinen asumislisä yleisopinnot yleistoimisto ylin päättävä elin yliopistoasetus yliopistoallianssi yliopistojen rakenneuudistus yliopistojen yhteinen joint selection procedures communality equal right to vote individual special arrangements housing supplement general studies general office highest decision-making body universities decree University Alliance Finland restructuring of universities the universities' mutual feedback system for students opiskelijapalautejärjestelmä (yopala) yliopistokollegio yliopistolaki yliopistoliikunta yliopiston hallitus university collegial body, university collegium universities act, university legislation university sports board / senate yliopiston keskiryhmä (opettajat jne.)middle group?

35 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Finnish Student Health Service ylioppilaskunnan lehti ylioppilaskunta ylioppilaskuntayhteistyö ylioppilaskylä ylioppilaslehti ylioppilastalo ylioppilaskunnan hallitus ylläpitäjä ympäristö ympäristöohjelma student union newspaper student union / students' union student union cooperation student village student newspaper student house (executive) board administrator environment environment programme ympäristövaikutusten arviointi Environmental Impact Analysis, EIA Miljökonsekvensbedömning (MKB) (YVA) ympäristövaliokunta äänestysesitys äänestysjärjestys äänestyspaikka äänioikeus ääntenlaskija subcommittee for environmental affairs voting proposal order of voting polling station right to vote / suffrage counter of votes