Liikenteen häiriönhallinta Tampereella. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen häiriönhallinta Tampereella. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2005"

Transkriptio

1 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2005

2

3 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tampere 2005

4 Kannen kuva: Aamulehti Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto Hämeen tiepiiri Åkerlundinkatu 5B PL TAMPERE Puhelinvaihde

5 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 3 ESIPUHE ESIPUHE Ruuhkautuminen ja liikenteen häiriötilanteet ovat saaneet viime aikoina paljon palstatilaa Tampereen lehdistössä. Tampereen pääväylät ovat ruuhkautuneita ja pienetkin häiriötilanteet saattavat tukkia liikenteen keskustasta kaupungin länsipuolelle. Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää toimintamalleja, joita käyttämällä häiriötilanteiden purkaminen nopeutuu ja vaikutukset liikenteelle vähenevät. Toimintamallit laaditaan yhteistyössä sidosryhmäosapuolten kanssa ja tavoitteena on, että häiriönhallintaan osallistuneet tahot sitoutuvat toimimaan mallien mukaisesti. Työ on laadittu Hämeen tiepiirin ja Tampereen kaupungin toimeksiannosta. Työn aikana on oltu tiiviissä vuorovaikutuksessa poliisin, Tampereen aluepelastuslaitoksen, Pirkanmaan hätäkeskuksen, Tiehallinnon liikennekeskuksen sekä ammattiautoilijoita edustavien tahojen kanssa. Suunnittelutyön ohjausryhmään ovat tilaajien puolelta kuuluneet: Heikki Ikonen Kari Korpela Tapio Syrjänen Reijo Väliharju Marjo Hallinen Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Työ on laadittu Tieliikelaitoksen konsultoinnin tieto- ja asiantuntijapalvelut yksikössä. Työn projektipäällikkönä on toiminut Ins. Arto Ahonen sekä suunnittelijoina DI Mira-Maria Penttinen ja tekn. yo Laura Hulkkonen. Lisäksi asiantuntijoina työssä ovat toimineet DI Nina Mähönen ja DI Ari Vandell. Tampereella toukokuussa Tiehallinto Hämeen tiepiiri

6

7 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 5 SISÄLTÖ Sisältö 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 7 2 NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA Liikennemäärät tarkastelualueella Liikenneonnettomuudet tarkastelualueella Sovitut toimintamallit Valtakunnallinen yhteistyösopimus teitä ja tieliikennettä koskevasta tiedonvaihdosta Yhteistyösopimus Tampereen kaupungin pääkatuja ja Pirkanmaan yleisiä teitä koskevassa liikennetiedottamisessa Tampereen liikennekeskuksen ja Pirkanmaan hätäkeskuksen välinen VIRVE- käyttösopimus Sopimus Sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Tiehallinnon yhteistyön kehittämisestä 13 3 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Haastatellut sidosryhmät Häiriön synty Haastatteluissa esiin tulleita keinoja häiriönhallinnan tehostamiseksi 15 4 TOIMINTAMALLEJA ULKOMAILTA Väg Assistans Traffic Officers (Englanti) Move it! -kampanja (mm. Florida, USA) 18 5 ESIMERKKITILANTEET Ketjukolari Paasikiventiellä Putkirikko Lielahdessa 20 6 TOIMINTAMALLISUOSITUKSET Tiedonkulun parantaminen Tienkäyttäjien tietoisuuden lisääminen Yhteistyön kehittäminen Toiminta häiriötilanteessa Onnettomuustilanteiden jälkihoito 26

8 6 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella

9 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 7 NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Häiriötilanteet liikenteessä ja niistä aiheutuvat viivytykset tienkäyttäjille ovat merkittäviä ongelmia Tampereen pääväylillä. Häiriötilanteita aikaansaavat liikenneonnettomuudet, tienpitotoimenpiteet, liikennevalojen toimintahäiriöt, poikkeukselliset keliolosuhteet sekä kunnallistekniikan vauriot. Häiriöt aiheuttavat liikenneruuhkia, viivytyksiä sekä onnettomuusriskin kohoamista. Viivytyksistä aiheutuu kustannuksia tienkäyttäjille esimerkiksi menetetyn työajan ja ammattiliikenteen aikataulujen myöhästymisen muodossa. Häiriötilanteen jatkuessa pitkään, liikenne ohjautuu alempiasteiselle tieverkolle. Tämän työn tavoitteena oli selvittää Tampereen liikenteen häiriötilanteisiin johtaneita syitä, merkittävimpiä häiriökohteita ja niiden vaikutuksia liikenteelle sekä esittää konkreettisia ratkaisumalleja ongelmien poistamiseksi keskittyen ensisijaisesti rikkoutuneiden ajoneuvojen tieltä pois saamiseen. Työ on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa häiriönhallintaan osallistuvien tahojen sekä ammattiautoilijoiden kanssa. Työhön on valittu tarkasteltavaksi alueeksi Paasikiven- Kekkosen- Teiskontie sekä Pispalan valtatie. Työn tavoitteena oli selvittää ja ideoida käyttökelpoisia, konkreettisia, nopealla aikavälillä jalkautettavia ratkaisumalleja ongelmien estämiseksi ja poistamiseksi sekä mahdollisten häiriöaikojen minimoimiseksi. Lähtökohtana toimintamalleille toimivat todenmukaiset häiriötilanteiden esimerkkitapaukset. Ratkaisumallit on laadittu yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Tavoitteena on, että eri sidosryhmäosapuolet sitoutuvat toimintamalleihin.

10 8 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA 2 NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA 2.1 Liikennemäärät tarkastelualueella Paasikiven-Kekkosentie sekä Pispalan valtatie kuuluvat Tampereen vilkkaimmin liikennöityihin väyliin. Paasikiventie toimii pääväylänä saavuttaessa Tampereelle lännestä samoin kuin Teiskontie sisääntulotienä idän ja pohjoisen suunnasta. Paasikiven- Kekkosen- Teiskontie on osa valtatietä 12. Tarkasteltavien väylien keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2004 esitetään kuvassa 1. Kuva 1. Keskivuorokausiliikennemäärät Paasikiven-Kekkosentiellä, Pispalan valtatiellä sekä Tampereen keskustan tärkeimmillä silloilla vuonna Arkipäivien vuorokausiliikennemäärät ovat kuvassa esitettyjä liikennemääriä suurempia. Paasikiven-Kekkosentien vilkkaimmin liikennöidyllä kohdalla liikennemäärä arkipäivinä on yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Pispalan valtatiellä liikennemäärä voi arkipäivänä nousta yli ajoneuvoon vuorokaudessa. Suurimmat liikenneruuhkat Paasikiventiellä esiintyvät arki-iltapäivisin ajettaessa Ylöjärven suuntaan. Ruuhkaisimman tunnin aikana tuntiliikenneliikennemäärä on lähes 5000 ajoneuvoa tunnissa. Pispalan valtatiellä suurimmat liikennemäärät esiintyvät iltapäivällä Nokian suuntaan ajettaessa. Ruuhkaisimman tunnin liikennemäärä kaksikaistaisella Pispalan valtatiellä on yli 1600 ajoneuvoa tunnissa. Tarkasteltujen väylien liikennemäärät ovat niin suuria, että liikenneruuhkia esiintyy ilman varsinaisia häiriötilanteitakin. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että varsinaiset häiriötilanteet saadaan hoidettua mahdollisimman nopeasti, sillä näillä liikennemäärillä useampia tunteja kestävät häiriöt vaikuttavat nopeasti liikenteeseen laajalla alueella Tampereen keskustassa.

11 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 9 NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA 2.2 Liikenneonnettomuudet tarkastelualueella Paasikiven-Kekkosentiellä ja Teiskontiellä tapahtui vuosien aikana 385 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 316 oli omaisuusvahinkoon, 66 loukkaantumiseen ja 3 kuolemaan johtaneita. Viimeisten viiden vuoden aikana tapahtuneiden onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokittain esitetään kuvassa 2. Onnettomuudet Paasikiven-Kekkosentiellä ja Teiskontiellä vuosina Yksittäisonnettomuus 2 44 Kääntymisonnettomuus 15 Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus 60 Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Muu eläinonnettomuus 4 Muu onnettomuus Kuva 2. Onnettomuusluokat Paasikiven-Kekkosentiellä ja Teiskontiellä. Paasikiven-Kekkosentiellä ja Teiskontiellä selvästi yleisin onnettomuusluokka on peräänajo-onnettomuudet, joiden osuus kaikista tapahtuneista onnettomuuksista on yli 50 %. Seuraavaksi eniten tapahtuu ohitusonnettomuuksia (19 %), yksittäisonnettomuuksia (14 %), ja risteämisonnettomuuksia (8 %). Pispalan valtatiellä tapahtui viiden viime vuoden aikana yhteensä 78 onnettomuutta, joista 69 oli omaisuusvahinkoon johtaneita. Henkilövahinkoonnettomuuksia Pispalan valtatiellä tapahtui 8, joista ainoastaan 1 oli kuolemaan johtanut. Kuvassa 3 esitetään vuosina Pispalan valtatiellä tapahtuneiden onnettomuuksien onnettomuusluokkajakauma.

12 10 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA Onnettomuudet Pispalan valtatiellä vuosina Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Muu onnettomuus Kuva 3. Onnettomuusluokat Pispalan valtatiellä. Myös Pispalan valtatiellä yleisin onnettomuusluokka on peräänajoonnettomuudet, mutta niiden osuus (26%) kaikista onnettomuuksista ei ole yhtä suuri kuin Paasikiven-Kekkosen- ja Teiskontiellä. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat Pispalan valtatiellä ovat kääntymisonnettomuudet (21 %), risteämisonnettomuudet (18%) ja ohitusonnettomuudet (17%). Kuvassa 4 esitetään onnettomuuksien kasaumakohteet sekä onnettomuusasteet tarkasteltavilla väylillä. ONNETTOMUUSASTEET PAASIKIVEN-KEKKOSENTIE Vaitinaronkatu- Mustalahti 0,11 Mustalahti- Kalevan puistot. 0,09 Kalevan puistot.- Teiskontie 0,00 PISPALAN VALTATIE 0,09 Kuva 4. Onnettomuuksien kasaumakohteet tarkasteltavilla väylillä. Paasikiventien onnettomuusaste on korkeimmillaan väylän vilkkaimmin liikennöidyllä osuudella. Onnettomuusaste kaksiajorataisilla alle 70 km/h nopeustason teillä on Suomessa keskimäärin 0,11, joten henkilövahinkoonnettomuuksien määrä suhteessa liikennemääriin on Paasikiventiellä normaalia suomalaista keskitasoa.

13 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 11 NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA 2.3 Sovitut toimintamallit Työn yhteydessä kartoitettiin olemassa olevia toimintamalleja ja sopimuksia, jotka tähtäävät häiriönhallinnan tehostamiseen. Tiehallinto on sopinut alueellisia ja valtakunnallisia sopimuksia eri sidosryhmien kanssa. Näiden tarkoituksena on pääsääntöisesti lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä Valtakunnallinen yhteistyösopimus teitä ja tieliikennettä koskevasta tiedonvaihdosta Tiehallinto on tehnyt valtakunnalliset kahdenkeskiset sopimukset poliisin, Yleisradion, Autoliiton Tiepalvelun ja Suomen Tiepalvelumiesten kanssa koskien tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa. Yhteistyön kehittämisestä ovat valtakunnallisesti vastuussa Hätäkeskusyksikkö ja Tiehallinnon liikenteen palvelut sekä alueellisesti hätäkeskukset ja tiepiirit. Hätäkeskuslaitos Poliisi TIEHALLINTO Yleisradio Autoliiton tiepalvelu Suomen tiepalvelumiehet Kuva 5. Tiehallinto on sopinut kahdenkeskiset sopimukset kuvasta ilmenevien osapuolten kanssa. Tiedonvaihdon tavoitteena on välittää toiselle osapuolelle tietoa tie-, liikenneja kelioloista sekä erityisesti tiellä havaituista yllättävistä tilanteista kuten onnettomuuksista. Lisätiedon välityksen tarkoituksena ei ole ainoastaan parantaa osapuolten omaa toimintaa, vaan myös tehostaa autoilijoiden saamaa palvelua. Tienkäyttäjien tiedottaminen tiellä tapahtuneista häiriötilanteista mahdollisimman kattavasti ja nopeasti on ensisijaisen tärkeää. Tiedottamalla häiriöistä vähennetään liikenteen vaaroja, ehkäistään lisävahinkoja sekä autetaan tienkäyttäjiä varautumaan matkan hidastumiseen.

14 12 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA Yhteistyösopimus Tampereen kaupungin pääkatuja ja Pirkanmaan yleisiä teitä koskevassa liikennetiedottamisessa Tampereen kaupunki on tehnyt sopimuksen yhdessä Pirkanmaan hätäkeskuksen ja Tiehallinnon kanssa Pirkanmaan yleisiä teitä ja Tampereen pääkatuja koskevasta liikennetiedottamisesta. Pirkanmaan hätäkeskus Tampereen kaupunki Tiehallinnon Hämeen tiepiiri Kuva 6. Yhteistyösopimuksen sopijaosapuolet Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa liikennetiedottamista ja häiriönhallintaa Tampereella. Pirkanmaan hätäkeskus ja Tampereen kaupungin yhdyskuntapalvelut tiedottavat Tiehallinnon liikennekeskukselle tapahtumista, jotka arvioidaan vaikuttavan merkittävästi liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Tiedotettavia asioita ovat mm. liikenneonnettomuudet, joiden kesto on yli 30 minuuttia, tulipalot, tärkeiden liikennevalojen toimimattomuus, pääkatujen ennalta arvaamattomat vauriot, yllättävät kelimuutokset, vaarallisten aineiden leviäminen (koskee ainoastaan liikenteelle tiedottamista) sekä muut tieliikennettä koskevat onnettomuudet. Tiedotus hoidetaan ainoastaan viranomaiskäyttöön tarkoitettujen puhelin- ja faksinumeroiden kautta. Tiehallinnon liikennekeskus jakaa tiedotteet harkintansa mukaan radioille ja muille tietoa tarvitseville osapuolille. Pelastustoiminnan osalta tiedotusvastuu on pelastustoiminnan johtajalla. Hätäkeskus ilmoittaa pelastustoiminnan johtajalle liikennetiedotteen antamisesta. Osapuolet arvioivat toimintaa sekä tekevät aloitteita toiminnan tehostamiseksi sekä mahdollisten puutteiden korjaamiseksi Tampereen liikennekeskuksen ja Pirkanmaan hätäkeskuksen välinen VIRVE- käyttösopimus Tampereen Liikennekeskus ja Pirkanmaan hätäkeskus ovat solmineet yhteistyösopimuksen VIRVE-verkolla tapahtuvasta viranomaistiedon vaihdosta Tiehallinnossa. Hätäkeskusten ja Tiehallinnon liikennekeskusten välisen tiedonvaihdon on määrä jatkossa kulkea VIRVE-verkon välityksellä. Tavoitteena on välittää toiselle osapuolelle aiempaa tehokkaammin tietoa liikenneonnettomuuksista, liikenne- ja kelioloista sekä muista tiellä havaituista yllättävistä tilanteista. Lisätieto parantaa molempien osapuolten omaa toimintaa,

15 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 13 NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA mutta ennen kaikkea autoilijoiden saama palvelu tehostuu. VIRVE-verkko on erityisesti viranomaisten keskinäiseen viestintään suunniteltu radioverkko, jonka ensisijaisia käyttäjiä ovat valtion ja kuntien turvallisuudesta vastaavat viranomaiset kuten palo- ja pelastustoimi, poliisi, rajavartiolaitos, sosiaali- ja terveystoimi, tullilaitos ja puolustusvoimat. Nyt myös kaikkiin Tiehallinnon Liikennekeskuksiin on asennettu VIRVE-päätteet. Käyttösopimuksen tarkoituksena on ollut kehittää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa nopeammaksi ja luotettavammaksi. VIRVE- viranomaisradioverkko mahdollistaa häiriötilanteista tiedottamisen nopeasti ja kattavasti. Sen avulla tiedonsiirto on suojattua ja monen eri viranomaistahon käytettävissä. Tampereen liikennekeskus ja Pirkanmaan hätäkeskus ovat sopineet VIRVE-pilottikäytön periaatteista. Tiehallinnon liikennekeskuksen tavoitteena on siirtyä täysipainoisesti verkon käyttäjäksi yhteistyöviranomaisten välisessä tiedonvaihdossa vuoden 2005 aikana. Sopimuksen alaisen rajatun pilotin tavoitteena on kerätä kokemuksia viestinnän tehokkuudesta VIRVE- verkon avulla sekä kartoittaa toimintatapoja toiminnan yhtenäistämiseksi valtakunnallisesti Sopimus Sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Tiehallinnon yhteistyön kehittämisestä Poliisin ja Tiehallinnon yhteistyön tiivistämiseksi on tehty sopimus, joka pohjautuu poliisin liikenneturvallisuusstrategiaan sekä Tiehallinnon visioon ja tavoitteisiin sekä liikenneturvallisuuden toimintalinjoihin. Yhteistyöhön sisältyy mm. tieverkolla havaittujen turvallisuutta haittaavien tekijöiden saattaminen toisen osapuolen tietoon. Lisäksi yhteistyösopimuksessa on sovittu yhteistyössä hoidettavista asioista, joita ovat: Automaattinen valvonta Tavoitteena saada automaattisen valvonnan piiriin 800 km päätiestöä vuoden 2005 loppuun mennessä Valvonnan vaikutusten seuraaminen sekä toiminnan kehittäminen vuosittaisten määrärahojen ja henkilöresurssien puitteissa Nopeustietojen toimittaminen Tiehallinnon LAM-järjestelmästä saatavien nopeustietojen toimittaminen poliisille tietotarpeiden mukaan Poliisin liikennevalvonnassa kertyneen nopeustiedon toimittaminen Tiehallinnolle erikseen sovittavalla tavalla Liikenneonnettomuustietojen toimittaminen Sisäministeriön päätös ( ) liikenneonnettomuustietojen saamisesta poliisiasiain tietojärjestelmän tutkinta- ja virkaapujärjestelmästä tienpitäjien käyttöön. Osapuolet sopivat laatupalautteen sisällöstä ja ajankohdista toiminnan kehittämiseksi Poliisi saa tarvittaessa analysoitua onnettomuustietoa Tiehallinnolta

16 14 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella NYKYTILANNE SUUNNITTELUALUEELLA Poliisin tienvarsitarkastusten ja valvonnan huomion ottaminen Tiehallinnon toimissa Tienpitäjä huolehtii raskaiden ajoneuvojen tarkastusalueiksi soveltuvien levennysten ja levähdysalueiden talvihoidosta - Kunnossapitäjä reagoi nopeasti poliisin niin pyytäessä Tienpitäjä huomioi poliisin tilatarpeet myöntäessään lupia kesän myyntitoiminnalle levähdysalueilla Osallistuminen kuntien liikenneturvallisuuden parantamiseen Tiehallinto ja poliisi tukevat kuntien omaehtoista liikenneturvallisuustyötä Osallistuminen liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan Tiedonkulku Tieto liikkumista haittaavista tekijöistä toisen osapuolen tietoon Osapuolet huolehtivat toistensa toimintaan vaikuttavien tutkimusprojektien tiedottamisesta ja käytäntöön viemisestä Valtakunnallisella tasolla toimii sisäasiainministeriön poliisiosaston, liikkuvan poliisin ja Tiehallinnon edustajista muodostettu yhteistyöryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Sopimusta on tarkoitus hyödyntää myös alue- ja paikallistasolla.

17 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 15 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT 3 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT 3.1 Haastatellut sidosryhmät Lähtötietojen kartoittamiseksi, häiriöiden syiden ja niiden ongelmien selvittämiseksi sekä häiriönhallinnan tehostamiseksi haastateltiin työn aikana eri sidosryhmiä. Työn aikana haastateltuja sidosryhmiä olivat Tampereen poliisi, Tampereen aluepelastuslaitos, Pirkanmaan hätäkeskus, Tampereen kaupungin liikennelaitos, Länsilinjat Oy, Tampereen aluetaksi Oy, Tampereen seudun kuljetusyrittäjät, Tampereen hinauspalvelut, Hinauspalvelut Martti Maanoja Ky, Tampereen Vesi, Tieliikelaitoksen Hämeen palveluyksikön edustaja sekä Tiehallinnon Liikennekeskus (liite 1). 3.2 Häiriön synty Haastatteluissa Pispalan valtatien todettiin olevan nykyisellään niin häiriöherkkä, että häiriön aiheuttajan ei välttämättä tarvitse olla onnettomuus tai kunnallistekninen työ. Häiriö voi näin kapealla väylällä ruuhka-aikaan aiheutua hitaasta ajoneuvosta tai jopa pyöräilijästä ajoradalla. Haastatteluissa Paasikiventien ongelmallisimmaksi kohdaksi tarkastelualueella osoittautui Haarlanmäki eli kaarteessa oleva mäki ennen Sepänkadun liittymää Ylöjärven suunnasta tultaessa. Kyseinen mäki on ongelmallinen erityisesti talvella raskaan liikenteen osalta. Kuorma-auton juuttuminen mäkeen on aiheuttanut useita häiriötilanteita viime vuosina. Tilanteeseen on kuitenkin jo tullut parannusta, sillä Paasikiventielle on asetettu poikkeuksellisen tiukat talvihoidon laatuvaatimukset. 3.3 Haastatteluissa esiin tulleita keinoja häiriönhallinnan tehostamiseksi Tiedonkulun tehostaminen ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen koettiin tärkeiksi keinoksi häiriötilanteiden purkamisen nopeuttamisessa ja häiriöiden haittavaikutusten vähentämisessä. Konkreettisia ehdotuksia tiedonkulun parantamiseksi oli esimerkiksi VIRVE:n käytön tehostaminen ja ammattiautoilijoiden käyttäminen tiedottamisessa. Ammattiautoilijat voisivat toimia eräänlaisina antureina liikenteessä ja tiedottaa havaitsemistaan häiriöistä liikennekeskukseen. Liikennekeskus voisi vastaavasti informoida häiriöistä esimerkiksi Tampereen kaupungin liikennelaitoksen liikenteenohjauskeskuksen kautta tiellä liikkuvia kuljettajia. Onnettomuuspaikalle saapuvien poliisin sekä pelastuslaitoksen yksiköiden toivottiin tiedottavan aktiivisemmin liikennekeskusta tilanteen kehittymisestä. Tiedottaminen tulisi hoitaa myös välittömästi sen jälkeen, kun häiriötilanne on saatu hoidettua ja liikenne voi palautua normaaliksi. Tiedottamisen lisäksi myös toimintaa häiriöpaikalla voisi haastateltujen mielestä tehostaa monin tavoin. Esimerkiksi liikenteenohjausvaunun käyttöä tulisi selvästi lisätä. Vaunua ei välttämättä oteta aina mukaan häiriöpaikalle sellaisissakaan tilanteissa, joissa siitä olisi hyötyä. Toisaalta esimerkiksi poliisi tulee usein tapahtumapaikalle suoraan kenttätehtävistään, jolloin liikenteenohjausvaunua ei ole edes mahdollista ottaa tapahtumapaikalle mukaan.

18 16 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Osapuolet toivoivat yhteisiä sopimuksia ja yleisiä toimintaohjeita häiriötilanteisiin varautumisesta, Ohjeita toivottiin myös siitä, saavatko hinausautot käyttää kevyen liikenteen väyliä päästäkseen paikalle. Osa haastatelluista osapuolista näki kevyen liikenteen väylien käytön yhtenä ratkaisumahdollisuutena häiriöpaikalle pääsyn helpottamiseksi. Moni haastatelluista sidosryhmistä olivat myös sitä mieltä, että lisäkaistojen rakentamisella saavutettaisiin suurta hyötyä ruuhkan vähentämisen ja häiriönhallinnan kannalta. Myös eritasoliittymien rakentamista ja liittymien vähentämistä ehdotettiin. Tämän työn tavoitteena oli kuitenkin ensisijaisesti löytää kevyempiä ja nopeammin toteutettavissa olevia toimenpiteitä häiriönhallinnan tehostamiseen.

19 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 17 TOIMINTAMALLEJA ULKOMAILTA 4 TOIMINTAMALLEJA ULKOMAILTA Työssä kartoitettiin myös ulkomaisia keinoja häiriönhallinnan tehostamiseksi. Tässä yhteydessä esitetään vain muutamia esimerkkejä ulkomailla käytössä olevista organisaatioista, tekniikoista ja lainsäädännöllisistä keinoista. 4.1 Väg Assistans Ruotsissa Tukholman alueella toimii tienkäyttäjiä palveleva tiimi, joka tulee tarvittaessa paikalle joko tienkäyttäjän tilauksesta tai paikallisen liikennekeskuksen pyynnöstä. Tiimi päivystää päivittäin aamuviidestä iltakahdeksaan. Palvelutiimin erikoisuutena on erityisvalmisteinen moottoripyörä, jolla on mahdollista hinata jopa 2500 kg painoisia ajoneuvoja. Moottoripyörän perään on asennettu koottava hinauslaite, jonka patentoidun mekanismin ansiosta hinaus on mahdollista. Moottoripyörä on kokonaisuudessaan alle metrin (95 cm) leveä, joten sillä on mahdollista ajaa ahtaista tiloista, kuten autojonojen välistä. Kuva 7. Kuvia Retriever- nimisestä hinaavasta moottoripyörästä. Alinna oikealla olevassa kuvassa moottoripyörän perään koottava hinauslaite (Kuvat:

20 18 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella TOIMINTAMALLEJA ULKOMAILTA 4.2 Traffic Officers (Englanti) Englannissa toimivan Traffic Officers -yksikön tarkoituksena on huolehtia liikenteen ohjauksesta ja onnettomuuspaikan raivauksesta, jotta poliisi voi keskittyä onnettomuuspaikan tutkintaan sekä uhrien auttamiseen. Traffic Officers:lla on paljon yhteistä Ruotsissa toimivan Väg Assistans -tiimin kanssa, Traffic Officers tarjoaa myös apua tienkäyttäjille tarpeen vaatiessa. /2/ Kuva 8. Traffic Officerseilla on käytettävissään monia liikenteen ohjausvälineitä.(kuva:www.highways.gov.uk/knowledge/tcc/traf_off/) Tienkäyttäjä voi soittaa ja tilata palvelun tienvarressa olevasta puhelimesta, joka yhdistää automaattisesti lähimpään tukikohtaan. Puhelimen ansiosta voidaan apua tarvitseva tienkäyttäjä paikantaa luotettavasti ja nopeasti. Palvelua on mahdollista saada 24 tuntia vuorokaudessa. 4.3 Move it! -kampanja (mm. Florida, USA) Usein ongelmana liikenneonnettomuuden jälkeen on ajoneuvon jääminen ajoradalle vakuutusseikkojen vuoksi. Ajoneuvon omistaja jää odottamaan poliisin saapumista todisteiden tallentamiseksi. Tästä syystä liikenteen ruuhkaantuminen onnettomuuspaikalla jatkuu niin kauan kunnes poliisi saapuu paikalle. Ongelman korjaamiseksi mm. Floridassa on aloitettu lainsäädäntöön perustuva kampanja, jonka mukaan ajoneuvon kuljettaja on velvollinen siirtämään ajoneuvonsa pois muun liikenteen tieltä mahdollisimman pian edellyttäen, että onnettomuudessa ei ole tapahtunut henkilövahinkoja ja auto on helposti liikuteltavissa. /3/ Kuva 9. Kampanjan tiedotusjuliste.

21 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 19 ESIMERKKITILANTEET 5 ESIMERKKITILANTEET Ideaseminaaria varten muodostettiin esimerkkikuvauksia tutkimusalueen häiriötilanteista. Hankeryhmä valitsi esimerkkitilanteiden joukosta kaksi aikaisemmin tapahtunutta häiriötilannetta, jotka esiteltiin ideaseminaarissa ryhmätöiden ja yleisen keskustelun sekä pohdinnan tueksi. 5.1 Ketjukolari Paasikiventiellä Esimerkki onnettomuustilanteen jälkeisestä häiriönhallinnasta on Paasikiventiellä kesällä 2004 tapahtunut ketjukolari, jonka liikenteelliset vaikutukset näkyivät koko kaupungissa. Onnettomuus tapahtui maanantaina noin kello 15:45 eli iltapäiväruuhkan aikaan. Tapahtumapaikka sijaitsee noin 400 metriä Vaitinaronkadun liittymästä itään (kuva 10). Kuva 10. Ketjukolarien tapahtumapaikka. Ylöjärven suuntaan menevällä ajoradalla tapahtui viiden auton ketjukolari. Tuntia myöhemmin tapahtui toinen ketjukolari samassa tienkohdassa Tampereen suuntaan kulkevalla ajoradalla. Tässä ketjukolarissa osallisina oli kaksi henkilöautoa. Kummastakaan onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta liikenne ruuhkautui laajalla alueella usean tunnin ajaksi. Kuvassa 11 esitetään tilanteen kehittyminen ensimmäisen onnettomuuden tapahtumisen jälkeen.

22 20 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella ESIMERKKITILANTEET Kuva 11. Kaavio tilanteen kehittymisestä ketjukolarin jälkeen. Tilanteen purkamiseen kului aikaa lähes kolme tuntia. Liikenne ruuhkautui pahoin ensin Paasikiven-Kekkosentiellä ja sen jälkeen myös Pispalan valtatiellä. Ennen kun onnettomuuspaikka saatiin raivattua, oli liikenne täyttänyt jo Pispalanharjun alempiasteiset kadut ja häiriön liikenteelliset vaikutukset näkyivät laajalla alueella Tampereen keskustassa. Koska liikenne oli hyvin ruuhkautunut, oli hinausautoilla vaikeuksia päästä onnettomuuspaikalle, vaikka niiden paikalle saapuminen olisi ollut ensiarvoisen tärkeää tilanteen purkamisen kannalta. 5.2 Putkirikko Lielahdessa Toisessa esimerkkitapauksessa kuvataan kunnallistekniikan vaurioitumiseen liittyvää häiriönhallintaa. Suuri runkovesiputki rikkoutui Lielahdessa uudenvuodenpäivänä Putkirikko tapahtui vähän ennen kello 22:ta. Vaikka vuoto saatiin loppumaan reilun puolen tunnin kuluttua tapahtuneesta, jatkuivat häiriön vaikutukset seuraavaan iltaan saakka. Tilannetta hankaloitti erityisesti se, että häiriön sattuessa oli pakkasta noin 25 astetta ja vuotanut vesi jäätyi nopeasti. Poliisi joutui sulkemaan alueen liikenteeltä ja järjestämään kiertoreittejä. Vuotokohta ja kiertoreittijärjestelyt esitetään kuvassa 12.

23 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 21 ESIMERKKITILANTEET Kuva 12. Putkirikon tapahtumapaikka ja kiertoreittijärjestelyt. Kuvassa 13 esitetään tilanteen kehittyminen ja tiedonvaihto eri osapuolten välillä putkirikon tapahduttua. Kuva 13. Tilanteen kehittyminen putkirikon jälkeen.

24 22 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella TOIMINTAMALLISUOSITUKSET 6 TOIMINTAMALLISUOSITUKSET Ideaseminaarissa toteutettujen ryhmätöiden tuloksena syntyi runsaasti ideoita ja ehdotuksia häiriönhallinnan kehittämiseksi Tampereella. Ryhmätöiden aiheita olivat muun muassa: Tiedonkulun parantaminen ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen Toimenpiteiden mitoittaminen häiriön ja sen odotettavissa olevien vaikutusten laajuuden mukaan Palvelujen tuottaminen (kuka ja miten) Lainsäädännön soveltaminen Kustannusvaikutukset ja maksumekanismit Ideaseminaarin ryhmätöiden ja sidosryhmien edustajien haastattelujen perusteella määritettiin toimintamallisuositukset häiriönhallinnan tehostamiseksi. Keskeisenä ajatuksena kaikkien ryhmien osalta oli, että häiriöiden laajuus ja vaikutukset eivät vielä etenkään kansainvälisesti tai kansallisestikaan ajateltuna ole merkittäviä, mutta tehostamisen varaa toiminnassa on. Nykyisen toiminnan kehittämisellä pystytään varautumaan tulevaisuuden liikennemäärien kasvun aiheuttamiin lisääntyviin häiriötilanteisiin sekä palvelujen laatuvaatimusten kiristymisiin. Ryhmätöissä todettiin, että toiminnan kehittämisessä on syytä lähteä liikkeelle pienin, konkreettisin askelin. Ryhmätöiden pohjalta keskeisimmiksi teemoiksi häiriönhallinnan kehittämiseksi nousivat tiedonkulun parantaminen häiriötilanteissa, tienkäyttäjien tietoisuuden lisääminen, yhteistyön kehittäminen sekä toiminnan tehostaminen häiriötilanteessa. 6.1 Tiedonkulun parantaminen Tiedonkulun ketju häiriötilanteessa on pitkä ja siihen osallistuu monta eri osapuolta. Kunkin ketjun osavaiheen tiedottamisen viivästyminen saattaa viivästyttää viranomaisten ja tienkäyttäjien saamaa häiriötietoa ratkaisevasti. Kuva 14. Häiriötilanteen, esimerkiksi liikenneonnettomuuden seurauksena tieto kulkee monen eri osapuolen kautta muille tienkäyttäjille.

25 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 23 TOIMINTAMALLISUOSITUKSET Merkittävää onkin, kuinka tiedotusketjun lenkit saadaan toimimaan tehokkaammin. Vuonna 2003 valmistuneen selvityksen mukaan tieto häiriötilanteesta on muiden tienkäyttäjien saatavilla keskimäärin 43 minuutin kuluttua tapahtuneesta /4/. Tiedonkulussa on parantamisen varaa kaikkien osapuolten välillä. Tiedon tulisi kulkea onnettomuuspaikalta mahdollisimman nopeasti viranomaisille. Tiedottaminen liikennekeskukseen ja sitä kautta medialle on myös tärkeää, jotta tieto häiriötilanteesta, sen arvioidusta kestosta ja varareittijärjestelyistä saadaan mahdollisimman nopeasti tienkäyttäjille. Tienkäyttäjää tulisi informoida paitsi häiriötilanteesta myös sen päättymisestä. Radiotiedotteiden osalta parantamisen tarvetta todettiin olevan siinä, että radion saadessa tienkäyttäjäpuhelun, tulisi asiasta saada vahvistus viranomaisilta esimerkiksi liikennekeskukselta. Tämä olisi tarpeellista sen vuoksi, että tienkäyttäjät saattavat liioitella häiriötä ja niistä aiheutua muita ongelmia. Tavoitteena on, että turhaa tiedottamista vältetään. Tiedonkulkua hidastaa myös radioasemien korkea kynnys keskeyttää oma radiolähetyksensä liikennetiedotteen vuoksi. Virve-verkon hyödyntäminen kaksisuuntaisesti tehostaa tiedonkulkua häiriötilanteesta liikennekeskukseen, josta vastaavasti voidaan kysyä tilannetietoja onnettomuuspaikalla toimivilta viranomaisilta. Siitä, mitä ketjua ja kuinka nopeasti tiedon tulisi kulkea onnettomuuspaikalta muille sidosryhmille, tulisi laatia kattava ohjeistus kaikkien osapuolten välillä. Ohjeistus tulisi myös jalkauttaa kaikissa organisaatioissa riittävän pitkälle niin, että kukin yksittäinen partioauto tai puhelinpäivystäjä tietää, mihin ottaa yhteyttä tilanteen tapahtuessa. Ammattiautoilijoiden (taksit, linja-autoliikenne, kuorma-autot) hyödyntäminen tiedonkulun tehostamisessa on vielä käyttämätön voimavara. Ammattiautoissa on käytettävissä LA-puhelimia ja muita tiedonsiirtovälineitä, joiden käyttö mahdollistaisi kaksisuuntaisen tiedon kulkemisen niin, että autoilijat ilmoittaisivat omien kanaviensa ja keskustensa kautta häiriötilanteista liikennekeskusta. Vastavuoroisesti liikennekeskus voisi informoida ammattiautoilijoita suoraan mahdollisista kiertotiejärjestelyistä, häiriöiden arvioidusta keskosta. Myös ammattiautoilijoiden kouluttaminen, koulutus ja motivointi tiedonkulun välittämiseen on merkittävä heidät tulisi saada ymmärtämään että kaksisuuntainen tiedonvaihto parantaa myös heidän omia toimintamahdollisuuksiaan. Ydinkohdat tiedonkulun tehostamisessa Tieto onnettomuuspaikalta viranomaisille Tieto viranomaisten ja liikennekeskuksen välillä - ohjeistuksen laatiminen Tiedottaminen median kautta tienkäyttäjille sekä häiriötilanteesta että sen päättymisestä. Ammattiautoilijoiden käyttö tiedonvälittämisessä kaksisuuntaisesti

26 24 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella TOIMINTAMALLISUOSITUKSET 6.2 Tienkäyttäjien tietoisuuden lisääminen Eräänä merkittävänä tekijänä seminaarissa nostettiin esiin tienkäyttäjien tietoisuuden lisääminen siitä, kuinka häiriötilanteissa tulisi toimia. Kaikille ei välttämättä ole selvää mihin numeroon tulisi ensimmäiseksi soittaa liikenneonnettomuuden seurauksena, putkirikon sattuessa kadulla tai puun kaatuessa myrskyn seurauksena ajoradalle. Tienkäyttäjien tietoisuutta tulisi lisätä myös siitä, kuinka tiellä liikkujien tulisi käyttäytyä nähdessään esimerkiksi hinausautojen keltaiset vilkut tai onnettomuuspaikan. Oikea käyttäytyminen onnettomuudessa on tärkeää muut jotta tienkäyttäjät eivät omalla kärsimättömyydellään, tietämättömyydellään ja uteliaisuudellaan aiheuta lisäonnettomuuksia. Keskeinen asema tietoisuuden lisäämisessä on erilaisilla kampanjoilla, tempauksilla, julisteilla ja säännöllisillä lehtiartikkeleilla. Ydinkohdat tienkäyttäjien tietoisuuden lisäämisessä Minne yhteys tapahtuman sattuessa? Miten toimia nähdessä keltaiset vilkut, siniset vilkut tai ohitettaessa onnettomuuspaikka Kampanjointi medioiden välityksellä 6.3 Yhteistyön kehittäminen Yhtenä ryhmätyön ehdotuksena oli perustaa alueellinen, säännöllisesti kokoontuva häiriötyöryhmä, johon kuuluisi tienpitäjän ja viranomaisten edustajien lisäksi edustajia hätäkeskuksesta ja hinauspalvelusta. Häiriötyöryhmän toimintaa koordinoisi erikseen nimetty Häiriövastaava, joka toimisi linkkinä eri toimijoiden välillä. Häiriötyöryhmän tehtävinä olisi asioista sopiminen etukäteen sekä häiriötilanteisiin ennakoiminen, jolloin tilanteiden sattuessa olisi valmiudet ja selkeät toimintakaaviot kuinka toimia. Häiriötyöryhmä sopisi ennalta kiertotiejärjestelyistä ja valmiiden liikennemerkkien toimittamisesta kriittisimpiin kohtiin. Häiriövastaavan tehtävänä olisi pitää yllä kiertotiejärjestelyihin varautumissuunnitelmaa, jossa huomioitaisiin myös mahdolliset katu- ja kunnostustyöt. Tavoitteena olisi tehostaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja luoda luonteva keskustelufoorumi, jonka kautta on mahdollista jakaa tietoutta ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on laatia nopea kanava, jonka kautta häiriötilanteessa saadaan nopeasti tietoa mahdollisista erityisjärjestelyistä ja toimintamahdollisuuksista erilaisissa tilanteissa. Työryhmän olemassaolo mahdollistaisi nopean päätöksenteon ongelmatilanteissa Häiriöhallintatyölle tulisi saada alueellinen oma budjetti ( häiriöbudjetti ), jolla tilanteet saadaan nopeasti hoidettua ilman, että tarvitsee kiistellä kuka on maksajatahona. Budjetin seurannan vastuutahona olisi häiriötyöryhmä sekä tiepiirin ja Tampereen kaupungin edustajat.

27 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 25 TOIMINTAMALLISUOSITUKSET Ydinkohdat Yhteistyön kehittämisessä Tarvetta Häiriötyöryhmälle ja Häiriövastaavalle Tilanteisiin varautuminen ennakolta Mahdollistaa nopean päätöksenteon ongelmatilanteissa Häiriöbudjetti 6.4 Toiminta häiriötilanteessa Häiriönhallintaan liittyy monia eri osapuolia, joilla kaikilla on omat toimintamallinsa. Jotta toiminta onnettomuustilanteessa on tehokasta, tulisi yhteistyö olla jo ennalta sovittua ja valmiit auttamisketjut luotuina. Nykyisiä toimintamalleja tehostamalla ja toimintaketjusta sopimalla saadaan toimintaa nopeutettua häiriötilanteissa. Hinausajoneuvojen pääsy onnettomuuspaikalle tulisi varmistaa. Liikenne on usein niin ruuhkautunut, että hinausajoneuvon on mahdotonta päästä onnettomuuspaikalle. Hinausajoneuvot ovat toisinaan käyttäneet kevyen liikenteen väyliä onnettomuuspaikalle pääsemiseksi, tämä voi kuitenkin vaarantaa liikenneturvallisuutta ja aiheuttaa näin ollen lisäonnettomuuksien vaaran. Hinausajoneuvojen tulisi toimia yhteistyössä poliisin kanssa onnettomuuspaikalle pääsemiseksi. Poliisi voi tarpeen vaatiessa ajaa hinausajoneuvon edellä, jolloin ehkäistään lisäonnettomuudet. Liikenteen ohjausperävaunujen käyttöä tulee tehostaa. Tampereen seudulla on yhteensä neljä liikenteen ohjausperävaunua, joista kaksi on virallisesti työmaakäytössä. Tampereella yksi vaunu on pelastuslaitoksella ja yksi poliisilla. Kuva 15. Liikenteen ohjausperävaunulla voidaan sulkea esimerkiksi kaista ja ohjata liikenne toiselle kaistalle. Liikenteen ohjausperävaunu on myös varustettu 16 erilaisella liikennemerkillä, varoitusvilkuilla, sulkukartioilla sekä liikennemerkkien peitepusseilla.

28 26 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella TOIMINTAMALLISUOSITUKSET Vaunujen käyttöä tulee tehostaa niin, että vaunu olisi mahdollisimman usein käytettävissä häiriötilannepaikalla. Lisäksi tulisi selvittää, onko tarvetta hankkia tietyille teille oma liikenteen ohjausperävaununsa. Kustannuksista vastaava taho tulisi myös sopia liikenteen ohjausperävaunujen osalta. Sopimusasiaa on kuitenkin pohdittu jo valtakunnallisella tasolla, vaunut voitaisiin sisällyttää esimerkiksi hoitourakoihin. Ydinkohdat toiminnan kehittämiseksi häiriötilanteessa Ongelmana eri sidosryhmien suuri määrä Toiminnan tehostamiseksi tulee yhteistyön olla ennalta sovittua ja toimintamallit luotuina Jo olemassa olevien resurssien tehostettu käyttö Sovittu toimintamalli siitä kuinka turvata hinausajoneuvon perillepääsy onnettomuuspaikalle 6.5 Onnettomuustilanteiden jälkihoito Tärkeäksi seminaarissa nostettiin myös häiriöiden ja onnettomuuksien jälkihoito, kuten ajoneuvojen pois saaminen onnettomuuspaikalta, onnettomuuksien raivaus yleisesti, rikkoutuneiden osien, lasien ja öljyn saaminen pois ajoradalta mahdollisimman nopeasti. Jälkihoidon tavoitteena on palauttaa liikennetilanne normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Jälkihoidosta ja sen vastuutahoista tulisi sopia sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Sopimukseen tulisi sisällyttää esimerkiksi aikarajat, joilla ajoneuvon haltijan tulee poistaa ajoneuvo eriluokkaisilta teiltä tai muutoin ne poistetaan viranomaisten tai ajoneuvojen haltijan toimesta. Lisäksi sopimuksen tulisi sisältää periaatteet kustannusjaosta häiriöiden jälkihoidossa. Ydinkohdat onnettomuustilanteiden jälkihoidossa Kenen kuuluu hoitaa häiriöiden ja onnettomuuksien jälkihoito? Sopimukset esimerkiksi aikarajoista liikennettä haittaavien ajoneuvojen poistamiseksi eriluokkaisilta teiltä

29 Liikenteen häiriönhallinta Tampereella 27 TOIMINTAMALLISUOSITUKSET LIITE 1 HAASTATELLUT HENKILÖT Erkki Alanen Jouko Rytkönen Timo Korpela Juha Tiikko Marjo Hallinen Petri Kantola Harri Lahtinen Mika Periviita Ismo Lehtinen Rauno Moisander Rauno Mäenpää Pekka Hautaviita Marketta Udelius Petri Pulli Tampereen poliisilaitos Pirkanmaan hätäkeskus Tampereen aluepelastuslaitos Länsilinjat Oy Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen hinauspalvelut Oy Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluetaksi Oy Tampereen aluetaksi Oy Tampereen seudun kuljetusyrittäjät Ry Tieliikelaitos Tiehallinto, Liikennekeskus Tampereen Vesi Oy Lähteet /1/ Hinaavan moottoripyörän valmistajan internetsivut. Luettu /2/ Highway Agency Traffic Officers Luettu /3/ Florida Department of Highway Safety & Motor Vehicles Luettu /4/ Schirokoff Anna. Tieliikenteen häiriötiedotuksen onnistuminen. Tiehallinnon selvityksiä 13/2003. Helsinki 2003.

30

31

32 ISSN TIEH v

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Poliisin onnettomuustilastointi

Poliisin onnettomuustilastointi Poliisin onnettomuustilastointi Liikenneturvallisuus- ja ILIITU- päivä 18.11.2014 Kuntatalo, Helsinki Kari Onninen, poliisitarkastaja 1 Esityksen sisältö: Taustaa Liikenneturvallisuusstrategia Poliisi

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Tiehallinto

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon selvityksiä 49/2002

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon selvityksiä 49/2002 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2001 Tiehallinnon selvityksiä 49/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 Riikka Rajamäki, toimittaja Seppo Sarjamo, kansikuva ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-938-2 TIEH 3200780

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

#vihreillävaloillamennään

#vihreillävaloillamennään #vihreillävaloillamennään Liikennekäyttäytyminen liikennevalo-ohjatuissa liittymissä Mediainfo 1 Ohjelma Valmistellut puheenvuorot: Avaus: apulaispormestari Aleksi Jäntti Hankkeen esittely ja alustavat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Liikenteessä syntyy häiriö riskin hallitsemisen tilannekatsaus Hämeen tiepiirissä Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2009

Liikenteessä syntyy häiriö riskin hallitsemisen tilannekatsaus Hämeen tiepiirissä Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2009 Outi Lehti-Miikkulainen, Mervi Harju, Tero Lassila Liikenteessä syntyy häiriö riskin hallitsemisen tilannekatsaus Hämeen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2009 Outi Lehti-Miikkulainen, Mervi Harju,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: Seppo Sarjamo

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta LIIKENNEONNETTOMUUDET JÄRVENPÄÄSSÄ VUOSINA 2006 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 YHTEENVETO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ... 5 3 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET... 6 4 ONNETTOMUUSLAJIT JA

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Lauri Koponen TIEH 1000214-v-09 Kuopion Liikekirjapaino Oy Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000193-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio 2008 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Liikenneviraston ja Poliisin välinen yhteistyö. Rami Metsäpelto 15.10.2014

Liikenneviraston ja Poliisin välinen yhteistyö. Rami Metsäpelto 15.10.2014 Liikenneviraston ja Poliisin välinen yhteistyö Rami Metsäpelto 15.10.2014 LIIKENNEVIRASTON TOIMINNASTA LYHYESTI Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot