Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot."

Transkriptio

1 Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Työpyöräile! Uusia kulkumuotoja elämään, pyöräilyn edistämishanke Työpaikoille lainataan polkupyöriä ja lainauskokemuksia jaetaan Facebookissa sekä muussa mediassa. Kuukauden mittaisen lainausjakson työpaikoille annetaan viisaan liikkumisen neuvontaa ja konsultointia sekä selvitetään henkilökunnan liikkumismuotoja. Kampanjan järjestetään myös erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Hankkeessa annetaan positiivisia pyöräilykokemuksia ja tarjotaan uusia käsityksiä pyöräilystä. II Yleinen tavoite: Työpyöräile! -kampanjalla nostetaan pyöräilyn arvostusta ja pyritään saavuttamaan sekä nopeita että pitkän aikavälin muutoksia asenteissa ja käyttäytymisessä. Tarkoituksena on lisätä pyöräilyä ja saada uusia ihmisiä pyöräilijöiksi. Pyöräilyn edistämisellä vähennetään päästöjä, vaikutetaan kulkumuotojakaumaan sekä edistetään terveyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia. Tämän ja työpaikoille annettavan viisaan liikkumisen neuvonnan tavoitteena on saada organisaatiot ottamaan käyttöön kestäviä kulkumuotoja ja toimintatapoja. Määrällisinä tavoitteina on saada mukaan kampanjaan vähintään 20 asiakastyöpaikkaa, järjestää vähintään 3 pop up - pyöränhuoltotapahtumaa, kerätä asiakastyöpaikoilta rahalahjoituksia lastenkodeille 5 000, järjestää yhteensä 20 työpaikkojen infotilaisuutta, 20 työpaikkakartoitusta ja 40 työpaikkakyselyä, joista 20 lainauksen alussa, 20 hankkeen loppupuolella. Laadullisina tavoitteina on kerätä asiakastyöpaikkojen lainauskokemuksia, saada aikaan kulkutapojen sekä asenteiden muutoksia. III Kohderyhmät Suorat kohderyhmät: Epäsuorat kohderyhmä, portinvartijat: IV Toteutettavat liikkumisen ohjauksen toimenpiteet - toimenpiteet kuvataan tarkemmin taulukon 2 tasolla A Polkupyöriä lainaavat varsinaissuomalaiset työpaikat Polkupyöriä lainaavien työpaikkojen työntekijät Varsinaissuomalaiset Suorille kohderyhmille, liikkujille: Työpaikat: yhteiskäyttöpyörien lainaus, viisaan liikkumisen neuvontatilaisuus, työmatkaliikkumiskysely, Mediakampanja/medianäkyvyys, käyttäjähaastattelut Työpaikkojen johto sekä yhteys- ja avainhenkilöt Media Epäsuoralle kohderyhmälle, portinvartijoille: Työpaikkojen johto sekä yhteys- ja avainhenkilöt: Viisaan liikkumisen konsultointi Työpaikkojen tilojen ja liikkumisen tilanteen kartoitus Mediakampanja Tiedotus ja yhteydenpito Varsinaissuomalaiset: mediakampanja, Media Mediakampanja

2 V Toivottu muutos liikkumisessa ja/tai asenteissa pyöränhuoltotapahtumat, mediakampanja Suora kohderyhmä, liikkujat: Pyöräilyn lisääminen. muun viisaan liikkumisen lisääminen, asennemuutos pyöräilymyönteisemmäksi, pyöräilyn lisääntyminen työajalla, yksityisautoilun vähentäminen Tiedotus/tiedotteet

3 Taulukko 2. Hankkeen seuranta- ja vaikutusten arviointisuunnitelma. HUOM. Täytä vain ne tasot, jotka koet tämän hankkeen kannalta keskeisiksi.*) Ensisijaisesti täytettävät tasot ovat A, C, F ja H. Hanke: Työpyöräile! Uusia kulkumuotoja elämään Hankkeen toteuttaja: Valonia, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus TARKASTELUTASOT TAVOITTEET SEURANTAMITTARIT SEURANTA- MENETELMÄT SEURANNAN AJOITUS TULOKSET Olosuhdetekijät (tasot 1 2) 1 Ulkoiset muutostekijät Kohderyhmään muutostekijät liittyvät Työpaikat toteuttavat viisasta liikkumista edistäviä toimenpiteitä. Työntekijöiden asenteet muutuvat avoimemmiksipyöräilyä kohtaan. Toteutettavat liikkumisen ohjauksen toimenpiteet (tasot A D) Työpaikat: Yhteiskäyttöpyörien lainaus, väh. 20 lainauskertaa Toteutettujen toimenpiteiden Toisen työntekijöille toteutetun sähköisen liikkumiskyselyn tulokset Työpaikat: Lainauskertojen Kysely ja dokumnetointi Sähköiset kyselyt Hankkeen lopussa Hankkeen Työpaikat: Lainauskertoja 20 kpl A *) Toimenpiteiden toteutuksen (liikkujat) kuvaus Viisaan liikkumisen neuvontatilaisuudet työpaikoilla, väh. 20 kpl Neuvontatilaisuuksien Neuvontatilaisuuksien kokonais 24 Työmatkaliikkumiskyselyt, 40 kpl Työmatkaliikkumiskyselyiden Sähköiset kyselyt Työpaikkakyselyitä tehty 40

4 Käyttäjähaastattelut 20 kpl Tehdyt käyttäjähaastattelut Haastattelujen dokumentoiti Käyttäjähaastatteluja 20 Koontiartikkeli kunkin kuukauden haastatelluista työpaikoista, 5 kpl Tehdyt koontiartikkelit Kirjoitettuja koontiartikkeleita Valonian omassa kk tiedotteessa 2 Varsinaissuomalaiset: Varsinaissuomalaiset: Varsinaissuomalaiset: Medianäkyvyys Mediaosumien seuranta Mediaosumien seuranta ja Koko hankkeen ajan Mediassa julkaistuja juttuja 66, lehtien yhteislevikki noin Radiokampanjan toteutus Radiokampanjan statistiikan radiokampanjan kuulijaluvut Kampanjan Facebooksivujen tykkäys (ei tavoitetta) Facebookin käyttöstatistiikka Facebook-sivun käyttöstatistiikan Koko hankkeen ajan Kampanjan Facebook-sivun tykkääjiä 757 Tykkääjätempausten järjestäminen (ei tavoitetta) Tykkääjätempausten ja niissä tavoitetut ihmiset Tapahtumissa kävijämäärien Tykkääjätempauksia 4 kpl, tavoitettuja ihmisiä noin 600 Pop up - pyöränhuoltotapahtumat väh. 3 kpl Järjestettyjen pyöränhuoltotapahtumien ja niissä tavoitetut ihmiset Tapahtumissa kävijämäärien Pyörähuoltotapahtumia 4 kpl, tavoitettuja ihmisiä noin 600 Toimenpiteiden toteutuksen (portinvartijat) kuvaus Työpaikkojen johto sekä yhteys- ja avainhenkilöt: Työpaikkojen johto sekä yhteys- ja avainhenkilöt: Työpaikkojen johto sekä yhteys- ja avainhenkilöt:

5 Viisaan liikkumisen konsultointi, 20 käyntiä Työpaikkojen tilojen ja liikkumisen tilanteen kartoitus, 20 kartoitusta Tehtyjen konsultointien jakartoitusten Konsultointikäyntejä 20 Kartoituksia 20 Koontiraportteja työmatkaliikkumiskyselyssä sekä kartoituksen ja konsultoinnin esiin nousseista asioista, kehittämiskohteineen ja toimenpideehdotuksineen tehty 20 kpl Tiedotus ja yhteydenpito Sähköpostien Media: Media: Media: Tiedotteet Lähetetyt tiedotteet Hankkeen ja päätteeksi Mediatiedotteita lähetetty 9 Mediakampanja( sis. Facebook-kampanja, radiokampanja) Mediaosumien seuranta ja Mediassa julkaistuja juttuja 66

6 Medianäkyvyyden laajuus Radiokampanjan statistiikan Facebook-sivun käyttöstatistiikan B Tietoisuus toteutetuista toimenpiteistä Kampanjasta ja tapahtumista ollaan tietoisia laajasti (ei tavoitteita) 20 lainaajatyöpaikkaa eli vähintään 20 pyörän käyttäjää Käyttäjien ajopäiväkirjoista Työpaikkojen työntekijöiden kokonais n 4000 Pyörien käyttäjiiä 63 Ajokilometrit (ei tavoitetta) Ajetut kilometrit Ajoettuja kilometreja 1173 Korvattuja autokilometrejä 393 C *) Osallistuminen toteutettuihin toimenpiteisiin 20 infotilaisuutta eli vähintään 20 infotilaisuuteen osallistujaa Infotilaisuuksiin osallistuneiden Infotilaisuuksiin osallistuneita konsultointi- /kartoituskäyntiä eli väh. 20 konsultoitavaa ihmistä Konsultointiin osallistuneiden Konsultointiin osallistuneita 29 Kyselyyn vastanneita vähintään 10 % työntekijöistä. Kyselyyn vastanneiden Työmatkaliikkumiskyselyyn vastanneita 440, loppukyselyyn vastanneita 64

7 Huoltotapahtumissa huoltoa saaneita pyöriä 300 kpl (Turku 200, muut kunnat yht. 100) Huoloa saaneiden pyörien Huoltotapahtumissa huoltoa saaneita pyöriä 295 Informaation jakaminen (ei tavoitetta) Tilaisuuksissa ja tapahtumissa jaettujen materiaalien Kampanjan jaetun materiaalin noin 920 erilaista esitettä, heijastinta, satulansuojaa ja karttaa Medioita tapahtumissa ja tempauksissa, 1/tapahtuma Tapahtumissa vierailevien median edustajien Kaikissa tapahtumissa ollut yhteensä 11 median edustajaa. kahdeksasta eri mediasta Facebook-päivityksiä 1 kpl/lainausvk/ työpaikka Päivitysten Facebook-sivun käyttöstatistiikan Facebook-päivityksiä 124 kpl D Tyytyväisyys toteutettuihin toimenpiteisiin Kampanjaan ja tapatumiin osallistuneet ovat tyytyväisiä kampanjaan ja saamaansa informaation (ei tavoitetta) Palauuteiden ja laatu Palautteiden Toivottu MUUTOS LIIKKUMISESSA JA/TAI ASENTEISSA (tasot E H) E Kulkutapamuutokseen, uuden kulkutavan käyttöön sitoutuminen Ei tavoitteita F *) Kulkutapamuutos, uuden kulkutavan (todellinen) käyttö Lainapyörien käyttäjät hankkeen Lainapyörien käyttäjien Ajopäiväkirjat Lainapyörien käyttäjiä 63

8 Lainapyörällä korvatut automatkat Korvattujen automatkojen Korvattujen matkojen kilometri Korvattujen automatkojen 88 Korvattujen matkojen kilometrit 393 Asennemuutos Sähköisten kyselyiden tulosten vertailu Sähköisten kyselyiden tulosten raportoiniti ja analysointi Muutos kestävän kehityksen suuntaan kulkumuotojakaumassa Sähköisten kyselyidentulosten vertailu Sähköisten kyselyiden tulosten raportoiniti G Tyytyväisyys kulkutapaan uuteen Ei seurata hankkeessa. Kulkutapajakaumamuutos kts. kohta F H *) Pitkäkestoiset asenne- ja käyttäytymismuutokset Tavoitteena, että osatyöpaikoista (ei asetettu tarkempaa tavoitetta): Hankkii yhteiskäyttöpyörän tai toteuttavat jonkun muun kestävän liikkumisen toimenpiteen. Työpaikkojen luku, jotka: Hankkivat yhteiskäyttöpyörän tai toteuttavat jonkin muun ehdotetut kestävän liikkumisen toimenpiteen Puhelin- tai sähköpostikysely hankkeen päätyttyä yhteyshenkilöille Hankkeen loppupuolella Työpaikkojen luku, jotka: 12 työpaikkaa hankkivat / harkitsevat yhteiskäyttöpyöränhankintaa tai toteuttavat jonkin muun kestävän liikkumisen toimenpiteen

9 Kysyy neuvoa tai tukea liikkumissuunnitelmatyöhön Valoniasta Kysyivät neuvoa tai tukea liikkumissuunnitelmatyöhön Valoniasta Yhteydenottojen ja tilastointi Hankkeen 2 työpaikkaa kysyivät neuvoa tai tukea liikkumissuunnitelmatyöhön Yleiset vaikutukset (taso I) I Systeemivaikutus (kulkutapajakaumamuutos, päästöt, terveys, liikenteen energiankulutus jne.) Ei seurata hankkeessa. Kulkutapajakaumamuutos kts. kohta F