Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti neljään kysymykseen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti neljään kysymykseen:"

Transkriptio

1 1.6. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti neljään kysymykseen: Mitkä ovat ne tekijät, jotka ylläpitivät onnea ja yhdessä elämisen motiivia suomalaisissa avo- ja avioliitoissa? Parisuhteen ristiriidat. Mitkä ovat ne syyt ja ristiriidat, jotka saivat ihmiset ajattelemaan eroa nykyisessä parisuhteessaan? Avo- ja avioerojen syyt. Mitkä syyt ilmoitettiin tärkeiksi avo- ja avioeroille. Missä suhteessa avoerot mahdollisesti poikkesivat avioeroista? Eron jälkeinen elämä. Mitkä olivat avo- ja avioeron tärkeimmät vaikutukset vastaajan myöhempään elämään? 1

2 Tutkimuksen aineisto Vuonna 5 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset ,3 Otos 2. Parisuhteessa (avoliitossa) elävät ,7 Otos 3. Naimisissa olevat ruotsinkieliset (4-6) 56 33,7 Otos 4. Avioliitosta eronneet suomenkieliset ,1 Otos 5. Parisuhteesta (avoliitosta) eronneet 437 3,6 Otos 6. Avioliitosta eronneet ruotsinkieliset (3-7) , Yhteensä ,9 Vastanneet naiset ja miehet olivat 3 45 vuotiaita. Aineistossa on runsaasti laadullista tietoa siitä miksi oli hakeuduttu ammattiauttajan puheille, miten ero olisi ollut vältettävissä sekä 14 henkilökohtaista haastattelua alle 35-vuotiaina eronneista. Kuv io 5. Montako lasta on puolison tai ex-puolison kanssa Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto Avioero Avioero ruotsi Avoero

3 8 Kuv io 6. Montako lasta on puolison tai ex-puolison kanssa Miehet Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto Avioero Avioero ruotsi Avoero Hyvässä parisuhteessa erittäin tärkeää: Miehet Vahva luottamus puolisoon kaikissa asioissa 8 65 Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus 8 62 Puolisoista kumpikin vahvasti sitoutuneita perheeseen 58 4 Puolisoilla on samanlaiset elämänarvot Voidaan puhua ja jakaa kaikki asiat Hyvä kyky käsitellä ristiriitoja Kummallakin puolisoista kyky ilmaista tunteitaan Voimakas rakastamisen tunne 4 3 Kumpikin puolisoista osallistuu tasapuolisesti kotitöihin 35 Hyvä seksisuhde puolisoiden välillä Kumpikin puolisoista osallistuu perheen elättämiseen

4 Onko tyytyväinen vai tyytymätön avioliitossaan Suhteeseen l i i ttyvi en ongel mi en ratkai suun Tuntei den i l mai suun Toi stemme huomi oi ti i n j a kuuntel uun Varsin tyytyväinen Hiem an tyytym ätön Yhtei sten ki i nnostusten kohtei den määrään Kahdenkeski sen aj an määrään Onko tyytyväinen vai tyytymätön avioliitossaan Miehet Suhteeseen l i i ttyvi en ongel mi en ratkai suun Tuntei den i l mai suun Toi stemme huomi oi ti i n j a kuuntel uun 14 5 Varsin tyytyväinen Hiem an tyytym ätön Yhtei sten ki i nnostusten kohtei den määrään Kahdenkeski sen aj an määrään

5 Onnelliset parisuhteet Erittäin tyytyväisiä puolisoon ja parisuhteeseen on ollut 4 suomenkielisistä ja 6 ruotsinkielisistä Puoliso, johon voi luottaa vahvasti kaikissa asioissa Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus on kumppanin silmissä aidosti hyväksytty Vahva rakkauden tunne tuottaa yhteenkuuluvuuden tunteen Samanlaiset elämän arvot ja elämän päämäärät o Mikään Kolmas ei pääse parin välille Mahdollisuus jakaa ja puhua kaikki asiat hyvä kommunikaatio ja kyky ratkoa ristiriidat Saa puolisolta riittävästi henkistä tukea Positiivisia arvioita nykyisestä avioliitosta Vastaa hyvin tarpeita On kokonaisuudessaan tyytyväinen On hyvä suhteessa muiden suhteisiin Vastaa hyvin odotuksia Rakastaa paljon kumppaniaan Miehet On hyvä avioliitto Tekee kaikkensa suhteen kestämiseksi Puoliso kunnioittaa ja arvostaa Puoliso seksuaaalisesti taitava

6 Arvioita nykyisestä parisuhteesta,. Nykyinen parisuhde Avioliitto Avioliitto ruotsinkieliset Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Vastaa hyvin sitä mitä tarvitsen Olen suhteeseen kokonaisuudessaan tyytyväinen On hyvä verrattuna muiden parisuhteisiin Parisuhde vastaa hyvin odotuksiani Rakastan paljon kumppaniani Miehet Vastaa hyvin sitä mitä tarvitsen Olen suhteeseen kokonaisuudessaan tyytyväinen On hyvä verrattuna muiden parisuhteisiin Parisuhde vastaa hyvin odotuksiani Rakastan paljon kumppaniani Asioita joihin on varsin tyytyväinen nykyisessä parisuhteessaan,. Varsin tyytyväinen parisuhteessa tällä hetkellä Avioliitto Avioliitto ruotsinkieliset Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon parisuhteeseen liittyvien ongelmien ratkaisuun tunteiden ilmaisuun kahdenkeskisen ajan määrään toistemme huomiointiin ja kuunteluun yhteisten kiinnostusten kohteiden määrään Miehet parisuhteeseen liittyvien ongelmien ratkaisuun tunteiden ilmaisuun kahdenkeskisen ajan määrään toistemme huomiointiin ja kuunteluun yhteisten kiinnostusten kohteiden määrään

7 Onnelliset parisuhteet Vahva yhteenkuuluvuuden tunne o Tyytyväisyys toinen toistensa huomiointiin, kuunteluun ja tunteiden ilmaisuun o Vahva läsnäolo ja keskinäinen avoimuus eli hyvin onnistunut kommunikaatio o Tyytyväisyys ongelmien ratkaisuun o Vahva usko oman suhteen paremmuuteen verrattuna muiden suhteisiin Aktiivinen ja tyydyttäväksi koettu intiimielämä puolison kanssa harvemmin halun puutetta kumppani useammin seksuaalisesti taitava Kehittämisalueena parin kahdenkeskisen ajan määrä Parisuhteen ristiriidat

8 Onko käsitys nykyisestä puolisosta muuttunut tai muuttuiko se ennen eroa ex-puolisosta merkittävästi kielteisemmäksi,. Käsitys kumppanista muuttunut (tai muuttui) merkittävästi kielteisemmäksi Avioliitto Avioliitto ruotsinkieliset Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Avioero Avioero Ruotsinkieliset Avoero Jo seurustelun aikana Parin ensimmäisen vuoden aikana Suhteen myöhemmissä vaiheissa Suhteen viimeisimmän vuoden aikana Miehet Jo seurustelun aikana Parin ensimmäisen vuoden aikana Suhteen myöhemmissä vaiheissa Suhteen viimeisimmän vuoden aikana Ristiriitoja ainakin kerran kuukaudessa Suomenkieliset naiset Kotitöiden jako Lasten kasvatus Rahan käyttö Vapaa-ajan käyttö Puolisoiden keskustelu 27 7 Läheisyys ja tunteet Yhteinen aika Naim isissa Avioer onneet Seksiin liittyvät asiat 56 Arvot ja elämäntyylit Alkoholi ja päihteet 9 45 Mustasukkaisuus 4 4 Uskottomuus

9 Ristiriitoja ainakin kerran kuukaudessa Suomenkieliset miehet Kotitöiden jako 41 5 Lasten kasvatus Rahan käyttö Vapaa-ajan käyttö Puolisoiden keskustelu Läheisyys ja tunteet Yhteinen aika Naim isissa Avioer onneet Seksiin liittyvät asiat Arvot ja elämäntyylit Alkoholi ja päihteet 8 37 Mustasukkaisuus 2 35 Uskottomuus Parisuhteen ristiriidat Useimmiten ristiriitoja kotitöiden jakamisesta ja lasten kasvattamisesta. Seuraavina: kommunikaation toimivuus, vapaa-ajan käytöstä sopiminen, lasten hoitaminen yhdessä ja rahan käytöstä sopiminen. Arkisen yhteistyösuhteen yläpuolella olivat läheisyyden ja tunteiden ilmaisuus ja seksiin liittyvät ristiriidat. Eronneiden yleisimpiä ristiriitoja olivat olleet puolisoiden erilaiset arvot ja elämäntyylit, puolisoiden väliset keskustelut, vapaa-ajan käyttö ja tunteiden ilmaisu. o Parin väliin oli tullut Kolmas, joka vaikeutti asioista solmimista o raportoivat ristiriitoja merkittävästi miehiä useammin suurin sukupuolten ero oli kerrottaessa ristiriidoista lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä yhdessä vietetyn ajan määrässä 9

10 Myöntyminen ristiriitatilanteissa Suomenkieliset naiset Itse useammin Puoliso useammin 9 9 Yhtä usein Naim isissa Avioer onneet Ei pystytty sopimaan Myöntyminen ristiriitatilanteissa Suomenkieliset miehet Itse useammin Puoliso useammin 3 5 Yhtä usein Naim isissa Avioer onneet Ei pystytty sopimaan

11 Eroriskin lisääntyminen Kolmasosaa parin ristiriidoista ei oltu pystytty sopimaan avioeronneiden naisten mukaan lähes joka toinen ristiriita jäi sopimatta o Näitä olivat varsinkin arvoihin ja elämän päämääriin liittyvät isommat näkemyserot o Tunne siitä, että joutuu toistuvasti itse joustamaan suhde epäoikeudenmukainen o Tuntee panostavansa suhteeseen merkittävästi enemmän kuin puolisonsa o Ei ollut saanut henkistä tukea puolisoltaan o Käsitys omasta kumppanista muuttunut merkittävästä kielteisemmäksi parisuhteen aikana Kuvio 8. Ajatellut eroamista kahden viimeisen vuoden aikana Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Ei koskaan Kerran Muutaman kerran Useita kertoja 11

12 Kuvio 9. Ajatellut eroamista kahden viimeisen vuoden aikana Miehet Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Ei koskaan Kerran Muutaman kerran Useita kertoja Ajatukset eroamisesta Eroamista oli ajatellut lähes puolet naisista ja noin kolmasosa miehistä o Joka kolmas oli ajatellut eroa muutamia kertoja ja puolet eroa ajatelleista oli miettinyt jo sen käytännön järjestelyitä o Ruotsinkieliset huomattavasti suomenkielisiä harvemmin Parisuhteen solmimista kaduttiin suhde ei vastannut omia odotuksia ja tarpeita o Puoliso ei tuntunut arvostavan itseä, kommunikaatio ei toiminut puolisolla liian vähän kiinnostusta seksiin o Ristiriitoina yhteispelin sujumattomuus, erilaiset arvot, puolison päihdeongelma, mustasukkaisuus miehillä parin seksuaaliongelmat o Tunne jäämisestä vaille puolison henkistä tukea 12

13 Eroamista ajatellaan todennäköisesti silloin jos: toivoo, ettei olisi mennyt naimisiin nykyisen puolisonsa kanssa parisuhde ei vastaa hyvin omia odotuksia parisuhde ei vastaa kovin hyvin sitä, mitä tarvitsisi ei pidä avioliittoaan hyvänä on kokonaisuudessaan tyytymätön suhteeseen kumppanin kanssa pitää suhdettaan huonompana kuin useimpien muiden ihmisten parisuhteet harvemmin nauttii keskusteluista puolisonsa kanssa ei koe puolisonsa yleensä ymmärtävän tunteitaan epäilee, kunnioittaako ja arvostaako puoliso omaa itseä ei täysin usko, että puoliso kunnioittaa ja arvostaa itseä puoliso ei ole seksuaalisesti taitava tai puoliso on liian harvoin kiinnostunut seksistä on hyvin monia ongelmia parisuhteessa oman kumppanin kanssa ei rakasta paljon kumppaniaan ei ole valmis tekemään kaikkeaan sen hyväksi, että avioliitto kestäisi ei kunnolla usko olevansa puolisonsa kanssa onnellisesti naimisissa vielä vuoden kuluttuakin. Erittäin tärkeitä syitä pysyä yhdessä ristiriitoja sisältävässä avioliitossa Puolison luotettavuus Rakkaus puolisoa kohtaan Päätös ja halu elää yhdessä Huoli lapsista Yhteiset lapset Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus Miehet Turvallisuuden tarve Yhteiset hyvät muistot Riittävä ymmärretyksi tuleminen

14 Tärkeimmät erosyyt Erossa on aina kyse useiden erilaisten ongelmien kasautumisesta ei yksittäisestä erosyystä Ristiriidat aiheuttavat jatkuvaa stressiä ja saavat kiinnittämään huomion suhteen ongelmallisiin asioihin nimeävät miehiä useammin erilaisia tärkeitä syitä erolleen o Tärkeitä kommunikaatiovaikeudet, arvostuksen ja kunnioituksen puute, etääntyminen toistensa tärkeistä elämäntavoitteista (erilleen kasvaminen) Puolisolta ei löydy suhteelle riittävästi aikaa ja paneutumista, ei tarpeeksi henkistä tukea puolisolta o Kumppani panostaa vääriin asioihin - johonkin Kolmanteen Puutteet intiimissä elämässä läheisyyden puute, seksuaaliset ongelmat Erittäin tärkeitä avioeroon johtaneita syitä Vaikeudet selvittää erimielisyyksiä Arvostuksen ja kunnioituksen puute Vaikeus ottaa vastuuta teoista Parisuhdetta ei hoidettu Uskottomuus Rakkauden puute Henkinen väkivalta Erilaiset arvot ja elämäntyylit Ei saanut tarpeeksi tukea Rakastui toiseen henkilöön Puolison liiallinen itsekkyys Kasvoi eri suuntiin Erilaisuus ja yhteensopimattomuus Läheisyyden puute Liiallinen päihteiden käyttö Puolison mitätöinti tai halveksunta Seksuaaliset ongelmat Miehet

15 Kuului kolmen tärkeimmän erosyyn joukkoon Uskottomuus Itse tai puoliso rakastui toiseen 18 Vaikeus selvittää erimielisyyksiä Liiallinen päihteiden käyttö 18 Parisuhdetta ei hoidettu Rakkauden puute Miehet Henkinen väkivalta 7 Erilaiset arvot ja elämäntyylit Seksuaaliset ongelmat Arvostuksen ja kunnioituksen puute Naisilla eron ykkössyitä olivat: Uskottomuus Rakkauden puute Fyysinen väkivalta Päihteiden liiallinen käyttö Miehillä eron ykkössyitä olivat: Uskottomuus Rakkauden puute Seksuaaliset ongelmat Itse tai puoliso rakastui toiseen henkilöön

16 Tärkeimmät erosyyt Muutokset puolison persoonassa o Varsinkin päihdeongelmat, mustasukkaisuus ja henkinen väkivalta (naiset) Parin välille tullut Kolmas o Rakastuminen toiseen henkilöön, uskottomuus o Arvojen ja päämäärien muutos tavalla, joka romauttaa keskinäisen kunnioituksen ja uskon yhteiseen tulevaisuuteen Motivaatio parisuhteeseen panostamiseen hiipunut o Puoliso ei tunnu panostavan aikaansa suhteeseen ja sen yhteenkuuluvuuteen; erimielisyyksiä on vaikea selvittää o Puutteet intiimissä elämässä läheisyyden puute, seksuaaliset ongelmat Haastattelujen päätulokset erosyistä: Erimielisyys lasten hankinnasta tai lapsen tuleminen parin välille vaikea kestää lapsen jatkuvaa sairastelua jatkuva stressi ja riitely Erilaiset elämän päämäärät ja mielenkiinnon kohteet o Erilaiset arvot ja arvoerojen kasvaminen toisen kouluttaminen o Kotielämää vai elämyksiä maailmalta jopa lomat erillään ei yhteisiä ystäviä o Erilainen kaipaus seksuaaliseen läheisyyteen Ei riittävästi yhteistä aikaa o Toisen asuminen tai työskentely toisella paikkakunnalla Toisen jatkuva sairastelu tai mielenterveysongelmat Luottamuksen menettäminen uskottomuus nähty keinona irtautua suhteesta 16

17 Eroprosessi Kuvio 14. Kuinka pitkään harkitsi eroa ennen sen toteuttamista Avioero Avioero ruotsi Avoero 5 Alle vuoden Vuoden 2 vuotta 3 vuotta 4 + vuotta 17

18 Kumpi teki aloitteen avio- tai avoerosta Avioero Avioero ruotsi Avoero Itse K umppani Yhteinen aloite Kumpi teki aloitteen avio- tai avoerosta Miehet Avioero Avioero ruotsi Avoero 37 Itse K umppani Yhteinen aloite 18

19 Eroamaan joutuvat miehet Eroaloitteista noin kaksi kolmasosaa oli tullut naisilta. o Eronneista miehistä joka kolmas oli ehtinyt harkita eroa alle vuoden ja toinen kolmasosa noin vuoden verran. Joka kolmannelle miehelle ero oli tullut yllätyksenä. o Jos eroaloite oli tullut naiselta, ero oli tullut yllätyksenä 7 prosentille miehistä. o Naisista joka toinen koki päättäneensä itse erostaan, miehistä vain joka neljäs koki päättäneensä erostaan. o Monet miehet joutuvat eroamaan vastoin omaa tahtoaan - tiukasti puolisoonsa sitoutunut mies on eroprosessissa haavoittuvaisin. Eron yhteydessä saatu henkinen tuki Avioeronneista 4 prosenttia ja avoeronneista 3 prosenttia oli hakenut apua ammattiauttajalta Naisista joka toinen koki saaneensa eroon päättyneessä parisuhteessaan riittävää henkistä tukea ystäviltään, miehistä vain joka neljäs koki saamansa henkisen tuen riittäväksi. 4 miehistä oli puhunut eroonsa liittyen jonkun ammattiauttajan kanssa, joka kymmenes koki saaneensa itselleen riittävän henkisen tuen ammattiauttajalta. 19

20 Kenen kanssa puhunut parisuhteensa ongelmista Suomenkieliset naiset Puolison kanssa Ystävien kanssa 85 9 Sukulaisten kanssa Naim isissa Avioer onneet Työtovereiden kanssa Ammattiauttajan kanssa Kenen kanssa puhunut parisuhteensa ongelmista Suomenkieliset miehet Puolison kanssa Ystävien kanssa Sukulaisten kanssa Naim isissa Avioer onneet Työtovereiden kanssa 38 Ammattiauttajan kanssa

21 Kuinka vaikeana on kokenut eronsa kokonaisuutena Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin vaikeana Vaikeana Sekä että H elppona Erittäin helppona Kuvio 29. Kuinka vaikeana on kokenut eronsa kokonaisuutena Miehet Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin vaikeana Vaikeana Sekä että Helppona Erittäin helppona 21

22 Kuinka hyvin on mielestään selviytynyt erosta Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin hyvin H yvin Jotenkuten H eikosti Erittäin heikosti Kuvio 31. Kuinka hyvin on mielestään selviytynyt erosta Miehet Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin hyvin Hyvin Jotenkuten Heikosti Erittäin heikosti 22

23 Mikä on muuttunut omassa elämässä paremmaksi tai huonommaksi eron myötä Avioeronneet suomenkieliset naiset Onnellisuus 8 87 Itsetunnon vahvuus 7 79 Suhde lapsiin 5 69 Suhde ystäviin 4 49 Suhtautuminen työhön Asumisen taso P ar em m aksi Huonom m aksi Taloudellinen asema Suhde sukulaisiin 6 35 Suhde ex-puolisoon 3 42 Suhde yhteisiin ystäviin Mikä on muuttunut omassa elämässä paremmaksi tai huonommaksi eron myötä Avioeronneet suomenkieliset miehet Onnellisuus 72 Itsetunnon vahvuus Suhde lapsiin Suhde ystäviin 9 45 Suhtautuminen työhön Asumisen taso P ar em m aksi Huonom m aksi Taloudellinen asema Suhde sukulaisiin 9 36 Suhde ex-puolisoon Suhde yhteisiin ystäviin

24 Erosta selviäminen Neljä viidesosaa oli selvinnyt hyvin ja joka toinen erittäin hyvin o Avioeronneista neljä viidesosaa ja avoeronneista kaksi kolmasosaa kertoi onnellisuutensa lisääntyneen huomattavasti o Suurin osa koki elämänsä muuttuneen paremmaksi ja vahvistaneen hänen itsetuntoaan o Miltei kaikki saattoivat kertoa erostaan vaivatta muille ihmisille Ero oli ollut vaikea kokemus 4 prosentille eronneista ja 4 prosenttia miehistä ja 25 prosenttia naisista oli katunut sitä Neljä viidesosaa oli seurustellut eronsa jälkeen ja yli puolet oli solminut avoliiton Miesten eron seurauksia Ero tulee monille miehille niin pian, että heillä ei ole valmiina selviytymisstrategiaa myöhempää elämää varten. o Monet solmivat lisäksi myöhemmin parisuhteen uusperheeseen, johon sopeutuminen on miehille erityisen vaativaa. Vain kolmasosa miehistä oli varma, että heidän eroaan ei olisi voinut välttää. o Jos kumppani oli tehnyt päätöksen erosta joka toinen mies piti mahdollisena jatkaa suhdetta. Miehistä 4 prosenttia koki eronsa vaikeaksi yhtä monet katuivat eroaan. o Niistä miehistä, joiden puolisot olivat päättäneet erosta, yli puolet oli kokenut eronsa vaikeaksi. 24

25 Miesten ero Eronneilla miehillä on takana stressaava ero puolisosta. Riitoja koettu siitä, että puoliso on ollut tyytymätön, tai ei ole ollut riittävän joustava, siinä mihin aikaa parisuhteen aikana on käytetty ja kuinka puoliso on siinä ajankäytössä huomioitu. Miehen puolisoltaan saama palaute itsestä on voinut olla pääosin kielteistä tämä on useasti horjuttanut miehen itsetuntoa. o Eronneiden miesten puolisoista kolmella neljästä oli ollut melko usein halun puutetta ja joka toisella erittäin usein. Ero voi olla miehelle kriisi ja siihen voi liittyä resurssien ja läheisen tuen menettäminen joillekin se voi olla myös helpotus. Miesten ero ja lapset Avioeronneista miehistä joka toisella oli lapsia ja joka kolmannella ainakin kaksi lasta. Kolmasosa miehistä kertoi, että lasten huollosta sopiminen oli ollut melko tai erittäin vaikeaa. Lapset olivat jääneet eron jälkeen vain muutamalle prosentille miehistä. o Vuorotellen lapsia hoiti joka neljäs eronnut pari. Naisten vastausten mukaan heistä vain 4 prosenttia tapasi lapsiaan harvemmin kuin joka viikko miehistä joka toinen tapasi lapsiaan näin harvoin. 25

26 Erosta selviäminen Erosta voi koitua miehelle unelmien särkymistä, lapsista riitelyä, lasten huoltajuuden menettäminen, avuttomuuden tunteita, masennusta ja yksinäisyyttä. o Jos mies ei ollut solminut uutta suhdetta, niin seurauksena oli usein onnettomuutta ja itsetunnon laskua. Eronneista miehistä 4 prosenttia ei halunnut olla tavallisesti enää missään tekemisissä entisen kumppaninsa kanssa. Eronneista miehistä kolme neljäsosaa oli seurustellut eronsa jälkeen, noin puolet oli solminut avoliiton ja joka neljäs avioliiton. Parisuhteen vuonna 5 solmineiden parisuhdetilanne tutkimushetkellä 13,. Parisuhdetilanne (N) Avioliitto Avioliitto ruotsinkiel Nainen Naimisissa (465) (3) Avoliitto Avioero Avioero ruotsinkiel Avoero Mennyt naimisiin 7 (279) (88) (33) 17 (43) Avoliitto jatkuu 3 (1) Solminut avoliiton 35 (2) 42 (68) 29 (75) Solminut (68) 11 (18) 19 (49) erillissuhteen Yksineläjä 3 (132) 27 (43) 35 (88) Mies Naimisissa (257) (189) Mennyt naimisiin 63 (2) 19 (43) (14) (35) Avoliitto jatkuu 37 (89) Solminut avoliiton 4 (88) 33 (3) 27 (49) Solminut 12 (26) 13 (12) 21 (38) erillissuhteen Yksineläjä 29 (64) 39 (35) 32 (58) 26

27 Miesten parisuhdetilanne eron j älkeen erov uosien mukaan Avioliitto Avoliitto Erillissuhde Yksineläjä 1.6. Intiimisyys ja parisuhde

28 Ainakin kerran kuukaudessa puolison kanssa ristiriitoj a seksiin liittyv istä asioista eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja 1.6. Melko usein oman seksuaalisen halun puutetta eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja

29 Suutelee puolisoaan j oka päiv ä eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja 1.6. Yhdynnässä ainakin kerran v iikossa eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja

30 Ei yhdyntää v iimeisen kuukauden aikana eroaj atusten mukaan Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kerroja Miehet Ajatuksia eroamisesta 1.6. Intimiteetti ja parisuhde Intimiteetti ja seksuaalinen yhteensopivuus ovat tärkeitä tekijöitä parisuhteiden konflikteissa ja eroissa. Usein ne yhdistyvät ja kumuloituvat suhteen muiden ongelmien kanssa. Kun suhteessa on enemmän konflikteja tai eroajatukset ovat toistuvia seksuaalisen halun puute on paljon yleisempää, suhteessa on enemmän seksiin liittyviä konflikteja, niissä suudellaan selvästi harvemmin ja ollaan harvemmin yhdynnässä, puolisot eivät tunne kumppaninsa haluavan heitä seksuaalisesti ja he ovat vähemmän tyytyväisiä seksielämäänsä. Erilaisilla suhdeongelmilla on merkittävä vaikutus yksilöiden seksuaaliseen hyvinvointiin. 3

31 Ruotsinkielisten onnen salaisuus Avioliitto useammin hyvin onnellinen ja arvot ja odotukset romanttisempia o Erittäin tärkeää rakkaus, keskinäinen arvostus ja tunneilmaisu Avioristiriitoja vähemmän lähes kaikista asioista Vähemmän eroajatuksia naisilla suuri ero suomenkielisiin naisiin Tyytyväisyys kahdenkeskisen ajan määrään o Liittyy yleiseen asumiseen harvaan asutulla maaseudulla Huoli lapsista tärkeämpi yhdessä jatkamisen syy o Eronneet miehet tapaavat useammin lapsiaan ja lapsia hoidetaan selvästi useammin vuorotellen Avoliitot versus avioliitot Jos kolmikymppisten avoliitolla menee hyvin, niin useimmat avioituvat melko pian o Joka toisella avoliittolaisella aiempi parisuhde ja vain joka toisella lapsi puolisonsa kanssa o Avioituneilla aiempi parisuhde joka viidennellä ja lapsettomia joka kymmenes Avoliitoissa jonkin verran enemmän ristiriitoja o Arvojen ja elämäntyylien erilaisuudesta, puolison työasioista, päihteiden käytöstä Avoliitto harvemmin onnellinen ja sen koettiin vastaavan huonommin omia odotuksia Avoliitoissa merkittävästi useammin eroajatuksia o 6 prosenttia ajatellut eroa ja joka kolmas useampia kertoja o Miehet puhuneet useammin ongelmistaan ystäviensä kanssa kuin naimisissa olevat miehet 31

32 Avoerot versus avioerot Avoeronneista joka toisella vähintään kolme parisuhdetta, avioeronneista vain joka neljännellä Noin 7 prosentilla ei lasta ex-puolisonsa kanssa avioeronneista enemmistöllä lapsi ex-puolisonsa kanssa Avoliitot kestäneet ennen eroa yhtä kauan kuin avioliitot Avoeroja edeltänyt jonkin verran vähemmän ristiriitoja ja niitä käsitelty vähän sopuisammin o Ainoa poikkeus oli päihdeongelmat Lasten hoitojärjestelyistä sopimisessa ei ollut eroja avioeron kokeneisiin Avoeroista selvitty yhtä hyvin kuin avioeroista ja ero oli koettu jonkin verran helpompana Mikä muuttui 3 13? Naisten odotukset parisuhteista suuremmat 13 Varsinkin kotitöihin osallistumista ja yhteistä lasten hoitamista pidettiin aiempaa tärkeämpänä o Siksi parisuhde- ja seksuaalinen tyytyväisyys vähän alempi 13? Parisuhteissa kuitenkin harvemmin ristiriitoja ja eroajatuksia 13 o useammin tyytyväisiä arjen vastuun jakautumiseen ja he nauttivat enemmän keskusteluistaan puolisonsa kanssa o Miehet puolestaan raportoivat useammin keskusteluihin liittyvistä riidoista ja seksiin liittyvistä riidoista Miehet puhuivat merkittävästi aiempaa useammin parisuhdeongelmista ammattiauttajan ja ystävien kanssa Uusi suhde solmittiin hieman nopeammin 32

33 Parisuhteen arvioinnin keskeiset ulottuvuudet: 1. Parin yhteistyösuhde 2. Parisuhde yhteenkuuluvuutena ja panostuksena 3. Parin intiimi ja seksuaalinen suhde 4. Oma yhteensopivuus puolison persoonallisuuden kanssa 5. Parin väliin tuleva ulkoinen maailma ja erilleen kasvaminen 1. Parin yhteistyösuhde Arjen pyörittäminen, työnjako, jokapäiväinen apu. Arkielämään tasapuolinen työnjako ja tehtävien jakaminen, lasten hoitaminen ja kasvatus, rahaasioista huolehtiminen. Taloudellinen riippuvuus, eron kustannukset, lasten huolto eron jälkeen. 33

34 2.Parisuhde yhteenkuuluvuutena ja panostuksena Suhteeseen ja yhteenkuuluvuuteen investoiminen, sitoutuminen, riittävästi yhteistä aikaa, halua panostaa kommunikaatioon kumppanin kanssa, suhteen ylläpito, suhdetarpeiden tyydyttäminen, oikeudenmukaisuus. Kumppanuus ja toisen tuntemusta, seura, yhdessäolo, yhteiset päämäärät elämässä, ymmärryksen saaminen, sosiaalista ja henkistä tukea puolisolle, turvallisuutta, iloa, lohdutusta, rakkautta ja sen vakuuttelua, uskollisuutta, keskihakuiset voimat. 3. Parin intiimi ja seksuaalinen suhde Syvin parisuhteen solminnan motiivi. Eroottiset vetovoimat, kauneus, seksuaalinen läheisyys, halukkuus, intohimo, nautinto, hekuma, kumppanin halukkuus, eroottisen kipinän säilyttäminen, seksuaalinen kyllästyminen, seksuaaliset ongelmat. 34

35 4. Oma yhteensopivuus puolison persoonallisuuden kanssa Helpottaa tai hankaloittaa suhteeseen panostamista, voi olla suhteen kustannus. Sopivuus oman persoonallisuuden kanssa, puolison persoonallisuuden piirteet, kuten avoimuus, lempeys tai pahantuulisuus, optimismi tai pessimismi, positiivisuus tai negatiivisuus, helppo tai hankala ihminen, tuhlaavaisuus, kommunikaatiokyky, miellyttävä tai ikävä kommunikaatio tai käytös. Päihdeongelma, nalkutus, ylenmääräistä vaativuutta, vaativuutta, stressiä, mielenterveysongelmia, masennusta, neuroottisuutta, riippuvuutta, mustasukkaisuutta, vähättelyä, aggressiivisuutta, henkistä tai fyysistä väkivaltaa, kriisejä. 5. Parin väliin tuleva ulkoinen maailma ja erilleen kasvaminen Yksilöllisyyden ja Kolmannen sekä erilleen kasvamisen leimaama suhde, kilpailee suhteeseen panostamisen kanssa. Lapsi tai lapset tai sukulaiset erottavat puolisoita toisistaan, työ tai harrastukset tulevat puolisolle tärkeämmiksi kuin parisuhde, puolison arvot tai tavoitteet eivät enää sovi yhteen omien kanssa, yhteensopimattomuus, erilaiset sosiaaliset verkostot, sitoutumishalun. heikkeneminen, keskipakoiset voimat, erilaiset elämäntavat, erilaiset kiinnostuksen kohteet, talousvaikeudet tai fyysiset tai psyykkiset sairaudet stressaavat ja tulevat puolisoiden väliin Sosiaalinen stigma, suhteen purkamisen esteet, uskonnolliset arvot. Suhteen vaihtoehdot, uskottomuus, rakastuminen toiseen. 35

36 Perhebarometrejä 13 : Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä 12 Lassi Lainiala ja Minna Säävälä: Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja. Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot 11 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheen ajankäyttö -luvulla Lassi Lainiala: Perhepolitikan uudet tuulet perheen paluu 9 : Parisuhdeonnen avaimet ja esteet 8 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet 7 Pirjo Paajanen: Mikä on minun perheeni? Suomalaisten käsityksiä perheestä vuosilta 7 ja Pirjo Paajanen: Päivisin leivän tuoja, iltaisin hoivaisä - Alle 3-vuotiaiden esikoislasten isien näkemyksiä ja kokemuksia isyydestä 5 Pirjo Paajanen: Eri teitä vanhemmuuteen kaksikymppisenä ja kolmikymppisenä lapsen saaneiden näkemyksiä perheellistymisestä ja vanhemmuudesta 4 : Perhepolitiikka käännekohdassa 3 Pirjo Paajanen: Parisuhde koetuksella: käsityksiä parisuhteesta ja sen purkautumisesta 2 Pirjo Paajanen: Saako haikara tulla käymään? Suomalaisten lastenhankinnan ihanteet ja todellisuus 1 Pirjo Paajanen: Lasten vapaa-aika huoltajan silmin Nina Seppälä: Yhteispelillä lapsen parhaaksi vanhempien ja ammattikasvattajien näkemyksiä lasten kasvattamisesta 1999 Veera Reuna: Vanhemmuutta toteuttamassa 1998 Veera Reuna: Vastuu perheen arjessa 1997 Veera Reuna: Selvitys suomalaisten perheeseen liittyvistä käsityksistä 36

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa Yksinäisyys FINSEXaineistoissa, tutkimusprofessori Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto Aineistot FINSEX-aineistot 1992 (N=22), 1999(N=196), 7 (N=29) ja 1 (N=21). Heille on esitetty muiden joukossa kysymys:

Lisätiedot

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella

FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2130 Perhebarometri 2003 : parisuhde koetuksella Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

Mies ilman parisuhdetta

Mies ilman parisuhdetta Mies ilman parisuhdetta Suomalaisten yksinäisyys hanke Yksinäisyys elämänkulussa -työpaja Seinäjoella 18.2.2016 Anu Kinnunen Yksin eläminen vaikuttaa terveyteen Eliniän odotteen laskeminen Parisuhteettomat

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 ERO JA VANHEMMUUS Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 A V I O E R O Avioero tuo syyllisyydentäyteinen ja traumaattinen sana. Mistä siinä oikeastaan on kyse? Avioerossa tulevat

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Muutoksia Osmo Kontula seksuaalisuudessa suhteessa Alkuvaiheen suvaitsevaisuus ja into vähenee vähitellen, koska kumppanin kanssa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Miksi työnjako perheessä ei muutu vai muuttuuko? Isän työt, äidin työt Onko tasa-arvolla väliä:

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

Yhdessä vai erillään?

Yhdessä vai erillään? Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä 27.11.2012

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN Sitoutuminen SISÄLTÖ Sitoutuminen parisuhteeseen Sitoutumisen kulmakiviä Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen Näkökulmia avioliittoon Mitä sitoutuminen mahdollistaa? Sitoutumista vaikeuttavia tekijöitä Sitoutuminen

Lisätiedot

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS Terveystieto Anne Partala Ihmissuhteet Elämään kuuluvat erilaiset ihmissuhteet perhe, sukulaiset ystävät, tuttavat seurustelu, avo-/avioliitto työ-, opiskelu- ja harrastuskaverit

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

Kestävä parisuhde ja sitoutuminen. Heli Vaaranen Parisuhdekeskuksen johtaja, Väestöliitto

Kestävä parisuhde ja sitoutuminen. Heli Vaaranen Parisuhdekeskuksen johtaja, Väestöliitto Kestävä parisuhde ja sitoutuminen Heli Vaaranen Parisuhdekeskuksen johtaja, Väestöliitto Miksi parisuhteen pitäisi kestää? Kestävässä parisuhteessa elävät ovat onnellisempia kuin lyhyissä ja vaihtelevissa

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Valtakunnalliset neuvolapäivät, Helsinki 21..214 Johanna Lammi-Taskula 3..214 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lammi-Taskula Johanna, Karvonen Sakari

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Parisuhde koetuksella

Parisuhde koetuksella PIRJO PAAJANEN 1 Perhebarometri 2003 Parisuhde koetuksella käsityksiä parisuhteesta ja sen purkautumisesta Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 17/2003 2 PERHEBAROMETRI 2003 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Parisuhde ja perhe yrittäjän voimanlähteinä. 12.4.2013 Yksinyrittäjän hyvinvoinnin teemapäivä. Milla Sahla, Oppi ja Oivallus

Parisuhde ja perhe yrittäjän voimanlähteinä. 12.4.2013 Yksinyrittäjän hyvinvoinnin teemapäivä. Milla Sahla, Oppi ja Oivallus Parisuhde ja perhe yrittäjän voimanlähteinä 12.4.2013 Yksinyrittäjän hyvinvoinnin teemapäivä Milla Sahla, ppi ja ivallus et pariterapeutti, seksuaali- ja uusperheneuvoja, työnohjaaja Teemat Parisuhde ja

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma Vanhemmuussuunnitelma Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen?

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Jussi Pekkola Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miten yleistä miesten kokema

Lisätiedot

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen?

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? Yhteistyövanhemmuus Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? On tärkeää, että lapsi saa varmuuden siitä, että molemmat vanhemmat säilyvät hänen elämässään. Toisen vanhemman puuttuessa lapsen elämästä on

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Kotitehtävä 2 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Perhehoidossa tarvitaan yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kukaan ei

Lisätiedot

A V I O E R O J A S I I H E N L I I T T Y V Ä T E E T T I S E T K Y S Y M Y K S E T

A V I O E R O J A S I I H E N L I I T T Y V Ä T E E T T I S E T K Y S Y M Y K S E T A V I O E R O J A S I I H E N L I I T T Y V Ä T E E T T I S E T K Y S Y M Y K S E T Y L I O P I S T O N L E H T O R I, D O S E N T T I J O U KO K I I S K I AVIOEROJEN MÄÄRÄT SUOMESSA 1900-2015 (L ÄHDE:

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa

Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Sinusta tulee isä! - Isäksi kasvamista tukemassa Tieto isäksi tulemisesta voi olla iloinen, hämmentävä, odotettu tai pelottava. Ajatus itsestä isänä konkretisoituu miehelle hitaasti mutta varmasti, kun

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

ONNELLISEMPI PARISUHDE RAKKAUDEN HUIKEAT MAHDOLLISUUDET ESPOO, TAPIOLASALI

ONNELLISEMPI PARISUHDE RAKKAUDEN HUIKEAT MAHDOLLISUUDET ESPOO, TAPIOLASALI ONNELLISEMPI PARISUHDE RAKKAUDEN HUIKEAT MAHDOLLISUUDET ESPOO, TAPIOLASALI 8.11.2016 PARISUHTEEN MUUTTUMINEN Aikaisemmin parisuhteet olivat lähes väistämättömiä ihmisten toimeentulonkin kannalta. Nykyisissä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko 21.8.2013 Neljän pöydänjalan malli o Minä itse o Parisuhde o Kodin ulkopuolinen elämä o Vanhemmuus Mutta

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

Minun elämäntilanteeni

Minun elämäntilanteeni PKS kaupungit ja Socca 15.11.2016 1 Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu eri osa-alueista. Ole hyvä ja täytä tämä sinun elämäntilannettasi kartoittava kysely ennen

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2016 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri 1.1. 31.12.2009 välisenä aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystykseen

Lisätiedot

Venäläis-suomalainen parisuhde

Venäläis-suomalainen parisuhde Venäläis-suomalainen parisuhde Kotipuu Maailma pienenee. Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen

Lisätiedot

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Jukka Mäkeä, lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö, THL Miksi Vanhemmuus on yhteiskunnan

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä 11.9.2013 Lolan Lindroos Kouluttaja Uudenmaan palvelualue Helsingin palveluyksikkö 1 Puuttuminen väkivaltaan on välittämistä! Epäily ja tunnistaminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Miten avioero satuttaisi osapuolia mahdollisimman vähän? Belgiassa Lowenin ja Gentin yliopistoissa on

Lisätiedot

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002 1 of 8 19.7.2011 8:42 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja

Lisätiedot

ARKI & RAKKAUS. Terhi Väisänen Psykoterapeutti, parisuhdekouluttaja

ARKI & RAKKAUS. Terhi Väisänen Psykoterapeutti, parisuhdekouluttaja ARKI & RAKKAUS Terhi Väisänen Psykoterapeutti, parisuhdekouluttaja 1 Parisuhdevaiheista Symbioosivaihe Rakastuneena oleminen Sulautuminen, honey moon, olemme yhtä Kiintymyksen ja huolehtimisen eli tunnesiteen

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Eron jälkeinen isyys Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miessakit ry miehiä tukevaa hyvinvointityötä

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

Lisätiedot

LEMMEN. liikennesäännöt

LEMMEN. liikennesäännöt LEMMEN liikennesäännöt Parisuhde on yhteinen matka, johon mahtuu taivallusta auringonpaisteessa, mutta myös huonoa säätä ja vastoinkäymisiä. Moni ongelma on vältettävissä kunhan muistaa parisuhteen perussäännöt.

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Lehdistötiedote Julkaistavissa 8.1.07 klo.00 Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja

Lisätiedot

Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta. Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori

Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta. Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Seksuaalisuus Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja

Lisätiedot

Seksuaalisuus parisuhteen arjessa. 24.10.2014 Perheaika

Seksuaalisuus parisuhteen arjessa. 24.10.2014 Perheaika Seksuaalisuus parisuhteen arjessa 24.10.2014 Perheaika Seksuaalisuus parisuhteen arjessa 1. Parisuhde on jatkuva prosessi: virittäytymistä toiseen, eksymistä, uudelleen yhteyden löytämistä 2. Vauvan tulo

Lisätiedot

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentelyn tavoite Turvallisuustyö isän käsittää tässä neljän eri aihealuetta: riskien arviointi, riskien hallinta, vastuu ja yhteistyö Tunteiden tunnistaminen

Lisätiedot

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen HYVINVOINTISELVITYKSEN LÄHTÖKOHTIA -Peruskoulun jälkeisessäsiirtymävaiheessa elävien lappilaisten nuorten

Lisätiedot

Ristiriidoista ratkaisuihin

Ristiriidoista ratkaisuihin Ristiriidoista ratkaisuihin Tarja Räty Asiantuntija (työelämän kehittäminen, työhyvinvointi) Työturvallisuuskeskus TTK 19.3.2015 Erilaisia näkemyksiä ja ristiriitoja Ristiriitoihin ihmisten välillä vaikuttavat

Lisätiedot

Mummot, muksut ja kaikki muut

Mummot, muksut ja kaikki muut Mummot, muksut ja kaikki muut Keitä perheeseen kuuluu? Mikä on perheessä pyhää? Perhekerho- ja pikkulapsityön neuvottelupäivät 17.-18.3.2011 Meillä siihen kuuluu meidän lisäksi mun vanhemmat ja sisarukset,

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Isyyden kielletyt tunteet

Isyyden kielletyt tunteet Isyyden kielletyt tunteet Mitä isät vastasivat kyselyymme? Anja Saloheimo 1.3.2013 Kuvat: Osmo Penna Ensin äidit, sitten isät Äidin kielletyt tunteet herätti kysymyksen: entä isät? Kesällä 2009 käynnistettiin

Lisätiedot

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Ammattiin soveltuvuus testataan Opiskelukuntoisuus selvitetään (vankila) Oppimisvaikeudet selvitetään (esim. lukiseula) Sitoutuminen arvioidaan (esim. Kerava)

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland

Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland Teoreettinen lähtökohta Raskausaikana vanhemman varhaiset, tiedostamattomat, esi-verbaaliset kokemukset aktivoituvat ja vaikuttavat mielikuviin vauvasta

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 2 Sivu 1 / 15 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Sijais- ja adoptiovanhemmat tekevät

Lisätiedot

Sukupuolesta ei tietoa Lapset Tytöt Pojat. Yhteensä Kuinka monta asiakasta on ohjattu toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia?

Sukupuolesta ei tietoa Lapset Tytöt Pojat. Yhteensä Kuinka monta asiakasta on ohjattu toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia? Liitetaulukko 1. Turvakotipalvelut koko maassa 2016 Turvakotien asiakkaat Naiset Kuinka monta asiakasta on ohjattu toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia? 512 22 1 175 488 1 198 Turvakodin asumispäivät

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot