Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti neljään kysymykseen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti neljään kysymykseen:"

Transkriptio

1 1.6. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti neljään kysymykseen: Mitkä ovat ne tekijät, jotka ylläpitivät onnea ja yhdessä elämisen motiivia suomalaisissa avo- ja avioliitoissa? Parisuhteen ristiriidat. Mitkä ovat ne syyt ja ristiriidat, jotka saivat ihmiset ajattelemaan eroa nykyisessä parisuhteessaan? Avo- ja avioerojen syyt. Mitkä syyt ilmoitettiin tärkeiksi avo- ja avioeroille. Missä suhteessa avoerot mahdollisesti poikkesivat avioeroista? Eron jälkeinen elämä. Mitkä olivat avo- ja avioeron tärkeimmät vaikutukset vastaajan myöhempään elämään? 1

2 Tutkimuksen aineisto Vuonna 5 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset ,3 Otos 2. Parisuhteessa (avoliitossa) elävät ,7 Otos 3. Naimisissa olevat ruotsinkieliset (4-6) 56 33,7 Otos 4. Avioliitosta eronneet suomenkieliset ,1 Otos 5. Parisuhteesta (avoliitosta) eronneet 437 3,6 Otos 6. Avioliitosta eronneet ruotsinkieliset (3-7) , Yhteensä ,9 Vastanneet naiset ja miehet olivat 3 45 vuotiaita. Aineistossa on runsaasti laadullista tietoa siitä miksi oli hakeuduttu ammattiauttajan puheille, miten ero olisi ollut vältettävissä sekä 14 henkilökohtaista haastattelua alle 35-vuotiaina eronneista. Kuv io 5. Montako lasta on puolison tai ex-puolison kanssa Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto Avioero Avioero ruotsi Avoero

3 8 Kuv io 6. Montako lasta on puolison tai ex-puolison kanssa Miehet Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto Avioero Avioero ruotsi Avoero Hyvässä parisuhteessa erittäin tärkeää: Miehet Vahva luottamus puolisoon kaikissa asioissa 8 65 Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus 8 62 Puolisoista kumpikin vahvasti sitoutuneita perheeseen 58 4 Puolisoilla on samanlaiset elämänarvot Voidaan puhua ja jakaa kaikki asiat Hyvä kyky käsitellä ristiriitoja Kummallakin puolisoista kyky ilmaista tunteitaan Voimakas rakastamisen tunne 4 3 Kumpikin puolisoista osallistuu tasapuolisesti kotitöihin 35 Hyvä seksisuhde puolisoiden välillä Kumpikin puolisoista osallistuu perheen elättämiseen

4 Onko tyytyväinen vai tyytymätön avioliitossaan Suhteeseen l i i ttyvi en ongel mi en ratkai suun Tuntei den i l mai suun Toi stemme huomi oi ti i n j a kuuntel uun Varsin tyytyväinen Hiem an tyytym ätön Yhtei sten ki i nnostusten kohtei den määrään Kahdenkeski sen aj an määrään Onko tyytyväinen vai tyytymätön avioliitossaan Miehet Suhteeseen l i i ttyvi en ongel mi en ratkai suun Tuntei den i l mai suun Toi stemme huomi oi ti i n j a kuuntel uun 14 5 Varsin tyytyväinen Hiem an tyytym ätön Yhtei sten ki i nnostusten kohtei den määrään Kahdenkeski sen aj an määrään

5 Onnelliset parisuhteet Erittäin tyytyväisiä puolisoon ja parisuhteeseen on ollut 4 suomenkielisistä ja 6 ruotsinkielisistä Puoliso, johon voi luottaa vahvasti kaikissa asioissa Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus on kumppanin silmissä aidosti hyväksytty Vahva rakkauden tunne tuottaa yhteenkuuluvuuden tunteen Samanlaiset elämän arvot ja elämän päämäärät o Mikään Kolmas ei pääse parin välille Mahdollisuus jakaa ja puhua kaikki asiat hyvä kommunikaatio ja kyky ratkoa ristiriidat Saa puolisolta riittävästi henkistä tukea Positiivisia arvioita nykyisestä avioliitosta Vastaa hyvin tarpeita On kokonaisuudessaan tyytyväinen On hyvä suhteessa muiden suhteisiin Vastaa hyvin odotuksia Rakastaa paljon kumppaniaan Miehet On hyvä avioliitto Tekee kaikkensa suhteen kestämiseksi Puoliso kunnioittaa ja arvostaa Puoliso seksuaaalisesti taitava

6 Arvioita nykyisestä parisuhteesta,. Nykyinen parisuhde Avioliitto Avioliitto ruotsinkieliset Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Vastaa hyvin sitä mitä tarvitsen Olen suhteeseen kokonaisuudessaan tyytyväinen On hyvä verrattuna muiden parisuhteisiin Parisuhde vastaa hyvin odotuksiani Rakastan paljon kumppaniani Miehet Vastaa hyvin sitä mitä tarvitsen Olen suhteeseen kokonaisuudessaan tyytyväinen On hyvä verrattuna muiden parisuhteisiin Parisuhde vastaa hyvin odotuksiani Rakastan paljon kumppaniani Asioita joihin on varsin tyytyväinen nykyisessä parisuhteessaan,. Varsin tyytyväinen parisuhteessa tällä hetkellä Avioliitto Avioliitto ruotsinkieliset Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon parisuhteeseen liittyvien ongelmien ratkaisuun tunteiden ilmaisuun kahdenkeskisen ajan määrään toistemme huomiointiin ja kuunteluun yhteisten kiinnostusten kohteiden määrään Miehet parisuhteeseen liittyvien ongelmien ratkaisuun tunteiden ilmaisuun kahdenkeskisen ajan määrään toistemme huomiointiin ja kuunteluun yhteisten kiinnostusten kohteiden määrään

7 Onnelliset parisuhteet Vahva yhteenkuuluvuuden tunne o Tyytyväisyys toinen toistensa huomiointiin, kuunteluun ja tunteiden ilmaisuun o Vahva läsnäolo ja keskinäinen avoimuus eli hyvin onnistunut kommunikaatio o Tyytyväisyys ongelmien ratkaisuun o Vahva usko oman suhteen paremmuuteen verrattuna muiden suhteisiin Aktiivinen ja tyydyttäväksi koettu intiimielämä puolison kanssa harvemmin halun puutetta kumppani useammin seksuaalisesti taitava Kehittämisalueena parin kahdenkeskisen ajan määrä Parisuhteen ristiriidat

8 Onko käsitys nykyisestä puolisosta muuttunut tai muuttuiko se ennen eroa ex-puolisosta merkittävästi kielteisemmäksi,. Käsitys kumppanista muuttunut (tai muuttui) merkittävästi kielteisemmäksi Avioliitto Avioliitto ruotsinkieliset Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Avioero Avioero Ruotsinkieliset Avoero Jo seurustelun aikana Parin ensimmäisen vuoden aikana Suhteen myöhemmissä vaiheissa Suhteen viimeisimmän vuoden aikana Miehet Jo seurustelun aikana Parin ensimmäisen vuoden aikana Suhteen myöhemmissä vaiheissa Suhteen viimeisimmän vuoden aikana Ristiriitoja ainakin kerran kuukaudessa Suomenkieliset naiset Kotitöiden jako Lasten kasvatus Rahan käyttö Vapaa-ajan käyttö Puolisoiden keskustelu 27 7 Läheisyys ja tunteet Yhteinen aika Naim isissa Avioer onneet Seksiin liittyvät asiat 56 Arvot ja elämäntyylit Alkoholi ja päihteet 9 45 Mustasukkaisuus 4 4 Uskottomuus

9 Ristiriitoja ainakin kerran kuukaudessa Suomenkieliset miehet Kotitöiden jako 41 5 Lasten kasvatus Rahan käyttö Vapaa-ajan käyttö Puolisoiden keskustelu Läheisyys ja tunteet Yhteinen aika Naim isissa Avioer onneet Seksiin liittyvät asiat Arvot ja elämäntyylit Alkoholi ja päihteet 8 37 Mustasukkaisuus 2 35 Uskottomuus Parisuhteen ristiriidat Useimmiten ristiriitoja kotitöiden jakamisesta ja lasten kasvattamisesta. Seuraavina: kommunikaation toimivuus, vapaa-ajan käytöstä sopiminen, lasten hoitaminen yhdessä ja rahan käytöstä sopiminen. Arkisen yhteistyösuhteen yläpuolella olivat läheisyyden ja tunteiden ilmaisuus ja seksiin liittyvät ristiriidat. Eronneiden yleisimpiä ristiriitoja olivat olleet puolisoiden erilaiset arvot ja elämäntyylit, puolisoiden väliset keskustelut, vapaa-ajan käyttö ja tunteiden ilmaisu. o Parin väliin oli tullut Kolmas, joka vaikeutti asioista solmimista o raportoivat ristiriitoja merkittävästi miehiä useammin suurin sukupuolten ero oli kerrottaessa ristiriidoista lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä yhdessä vietetyn ajan määrässä 9

10 Myöntyminen ristiriitatilanteissa Suomenkieliset naiset Itse useammin Puoliso useammin 9 9 Yhtä usein Naim isissa Avioer onneet Ei pystytty sopimaan Myöntyminen ristiriitatilanteissa Suomenkieliset miehet Itse useammin Puoliso useammin 3 5 Yhtä usein Naim isissa Avioer onneet Ei pystytty sopimaan

11 Eroriskin lisääntyminen Kolmasosaa parin ristiriidoista ei oltu pystytty sopimaan avioeronneiden naisten mukaan lähes joka toinen ristiriita jäi sopimatta o Näitä olivat varsinkin arvoihin ja elämän päämääriin liittyvät isommat näkemyserot o Tunne siitä, että joutuu toistuvasti itse joustamaan suhde epäoikeudenmukainen o Tuntee panostavansa suhteeseen merkittävästi enemmän kuin puolisonsa o Ei ollut saanut henkistä tukea puolisoltaan o Käsitys omasta kumppanista muuttunut merkittävästä kielteisemmäksi parisuhteen aikana Kuvio 8. Ajatellut eroamista kahden viimeisen vuoden aikana Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Ei koskaan Kerran Muutaman kerran Useita kertoja 11

12 Kuvio 9. Ajatellut eroamista kahden viimeisen vuoden aikana Miehet Avioliitto Avioliitto ruotsi Avoliitto jatkuu Avoliitosta avioon Ei koskaan Kerran Muutaman kerran Useita kertoja Ajatukset eroamisesta Eroamista oli ajatellut lähes puolet naisista ja noin kolmasosa miehistä o Joka kolmas oli ajatellut eroa muutamia kertoja ja puolet eroa ajatelleista oli miettinyt jo sen käytännön järjestelyitä o Ruotsinkieliset huomattavasti suomenkielisiä harvemmin Parisuhteen solmimista kaduttiin suhde ei vastannut omia odotuksia ja tarpeita o Puoliso ei tuntunut arvostavan itseä, kommunikaatio ei toiminut puolisolla liian vähän kiinnostusta seksiin o Ristiriitoina yhteispelin sujumattomuus, erilaiset arvot, puolison päihdeongelma, mustasukkaisuus miehillä parin seksuaaliongelmat o Tunne jäämisestä vaille puolison henkistä tukea 12

13 Eroamista ajatellaan todennäköisesti silloin jos: toivoo, ettei olisi mennyt naimisiin nykyisen puolisonsa kanssa parisuhde ei vastaa hyvin omia odotuksia parisuhde ei vastaa kovin hyvin sitä, mitä tarvitsisi ei pidä avioliittoaan hyvänä on kokonaisuudessaan tyytymätön suhteeseen kumppanin kanssa pitää suhdettaan huonompana kuin useimpien muiden ihmisten parisuhteet harvemmin nauttii keskusteluista puolisonsa kanssa ei koe puolisonsa yleensä ymmärtävän tunteitaan epäilee, kunnioittaako ja arvostaako puoliso omaa itseä ei täysin usko, että puoliso kunnioittaa ja arvostaa itseä puoliso ei ole seksuaalisesti taitava tai puoliso on liian harvoin kiinnostunut seksistä on hyvin monia ongelmia parisuhteessa oman kumppanin kanssa ei rakasta paljon kumppaniaan ei ole valmis tekemään kaikkeaan sen hyväksi, että avioliitto kestäisi ei kunnolla usko olevansa puolisonsa kanssa onnellisesti naimisissa vielä vuoden kuluttuakin. Erittäin tärkeitä syitä pysyä yhdessä ristiriitoja sisältävässä avioliitossa Puolison luotettavuus Rakkaus puolisoa kohtaan Päätös ja halu elää yhdessä Huoli lapsista Yhteiset lapset Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus Miehet Turvallisuuden tarve Yhteiset hyvät muistot Riittävä ymmärretyksi tuleminen

14 Tärkeimmät erosyyt Erossa on aina kyse useiden erilaisten ongelmien kasautumisesta ei yksittäisestä erosyystä Ristiriidat aiheuttavat jatkuvaa stressiä ja saavat kiinnittämään huomion suhteen ongelmallisiin asioihin nimeävät miehiä useammin erilaisia tärkeitä syitä erolleen o Tärkeitä kommunikaatiovaikeudet, arvostuksen ja kunnioituksen puute, etääntyminen toistensa tärkeistä elämäntavoitteista (erilleen kasvaminen) Puolisolta ei löydy suhteelle riittävästi aikaa ja paneutumista, ei tarpeeksi henkistä tukea puolisolta o Kumppani panostaa vääriin asioihin - johonkin Kolmanteen Puutteet intiimissä elämässä läheisyyden puute, seksuaaliset ongelmat Erittäin tärkeitä avioeroon johtaneita syitä Vaikeudet selvittää erimielisyyksiä Arvostuksen ja kunnioituksen puute Vaikeus ottaa vastuuta teoista Parisuhdetta ei hoidettu Uskottomuus Rakkauden puute Henkinen väkivalta Erilaiset arvot ja elämäntyylit Ei saanut tarpeeksi tukea Rakastui toiseen henkilöön Puolison liiallinen itsekkyys Kasvoi eri suuntiin Erilaisuus ja yhteensopimattomuus Läheisyyden puute Liiallinen päihteiden käyttö Puolison mitätöinti tai halveksunta Seksuaaliset ongelmat Miehet

15 Kuului kolmen tärkeimmän erosyyn joukkoon Uskottomuus Itse tai puoliso rakastui toiseen 18 Vaikeus selvittää erimielisyyksiä Liiallinen päihteiden käyttö 18 Parisuhdetta ei hoidettu Rakkauden puute Miehet Henkinen väkivalta 7 Erilaiset arvot ja elämäntyylit Seksuaaliset ongelmat Arvostuksen ja kunnioituksen puute Naisilla eron ykkössyitä olivat: Uskottomuus Rakkauden puute Fyysinen väkivalta Päihteiden liiallinen käyttö Miehillä eron ykkössyitä olivat: Uskottomuus Rakkauden puute Seksuaaliset ongelmat Itse tai puoliso rakastui toiseen henkilöön

16 Tärkeimmät erosyyt Muutokset puolison persoonassa o Varsinkin päihdeongelmat, mustasukkaisuus ja henkinen väkivalta (naiset) Parin välille tullut Kolmas o Rakastuminen toiseen henkilöön, uskottomuus o Arvojen ja päämäärien muutos tavalla, joka romauttaa keskinäisen kunnioituksen ja uskon yhteiseen tulevaisuuteen Motivaatio parisuhteeseen panostamiseen hiipunut o Puoliso ei tunnu panostavan aikaansa suhteeseen ja sen yhteenkuuluvuuteen; erimielisyyksiä on vaikea selvittää o Puutteet intiimissä elämässä läheisyyden puute, seksuaaliset ongelmat Haastattelujen päätulokset erosyistä: Erimielisyys lasten hankinnasta tai lapsen tuleminen parin välille vaikea kestää lapsen jatkuvaa sairastelua jatkuva stressi ja riitely Erilaiset elämän päämäärät ja mielenkiinnon kohteet o Erilaiset arvot ja arvoerojen kasvaminen toisen kouluttaminen o Kotielämää vai elämyksiä maailmalta jopa lomat erillään ei yhteisiä ystäviä o Erilainen kaipaus seksuaaliseen läheisyyteen Ei riittävästi yhteistä aikaa o Toisen asuminen tai työskentely toisella paikkakunnalla Toisen jatkuva sairastelu tai mielenterveysongelmat Luottamuksen menettäminen uskottomuus nähty keinona irtautua suhteesta 16

17 Eroprosessi Kuvio 14. Kuinka pitkään harkitsi eroa ennen sen toteuttamista Avioero Avioero ruotsi Avoero 5 Alle vuoden Vuoden 2 vuotta 3 vuotta 4 + vuotta 17

18 Kumpi teki aloitteen avio- tai avoerosta Avioero Avioero ruotsi Avoero Itse K umppani Yhteinen aloite Kumpi teki aloitteen avio- tai avoerosta Miehet Avioero Avioero ruotsi Avoero 37 Itse K umppani Yhteinen aloite 18

19 Eroamaan joutuvat miehet Eroaloitteista noin kaksi kolmasosaa oli tullut naisilta. o Eronneista miehistä joka kolmas oli ehtinyt harkita eroa alle vuoden ja toinen kolmasosa noin vuoden verran. Joka kolmannelle miehelle ero oli tullut yllätyksenä. o Jos eroaloite oli tullut naiselta, ero oli tullut yllätyksenä 7 prosentille miehistä. o Naisista joka toinen koki päättäneensä itse erostaan, miehistä vain joka neljäs koki päättäneensä erostaan. o Monet miehet joutuvat eroamaan vastoin omaa tahtoaan - tiukasti puolisoonsa sitoutunut mies on eroprosessissa haavoittuvaisin. Eron yhteydessä saatu henkinen tuki Avioeronneista 4 prosenttia ja avoeronneista 3 prosenttia oli hakenut apua ammattiauttajalta Naisista joka toinen koki saaneensa eroon päättyneessä parisuhteessaan riittävää henkistä tukea ystäviltään, miehistä vain joka neljäs koki saamansa henkisen tuen riittäväksi. 4 miehistä oli puhunut eroonsa liittyen jonkun ammattiauttajan kanssa, joka kymmenes koki saaneensa itselleen riittävän henkisen tuen ammattiauttajalta. 19

20 Kenen kanssa puhunut parisuhteensa ongelmista Suomenkieliset naiset Puolison kanssa Ystävien kanssa 85 9 Sukulaisten kanssa Naim isissa Avioer onneet Työtovereiden kanssa Ammattiauttajan kanssa Kenen kanssa puhunut parisuhteensa ongelmista Suomenkieliset miehet Puolison kanssa Ystävien kanssa Sukulaisten kanssa Naim isissa Avioer onneet Työtovereiden kanssa 38 Ammattiauttajan kanssa

21 Kuinka vaikeana on kokenut eronsa kokonaisuutena Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin vaikeana Vaikeana Sekä että H elppona Erittäin helppona Kuvio 29. Kuinka vaikeana on kokenut eronsa kokonaisuutena Miehet Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin vaikeana Vaikeana Sekä että Helppona Erittäin helppona 21

22 Kuinka hyvin on mielestään selviytynyt erosta Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin hyvin H yvin Jotenkuten H eikosti Erittäin heikosti Kuvio 31. Kuinka hyvin on mielestään selviytynyt erosta Miehet Avioero Avioero ruotsi Avoero Erittäin hyvin Hyvin Jotenkuten Heikosti Erittäin heikosti 22

23 Mikä on muuttunut omassa elämässä paremmaksi tai huonommaksi eron myötä Avioeronneet suomenkieliset naiset Onnellisuus 8 87 Itsetunnon vahvuus 7 79 Suhde lapsiin 5 69 Suhde ystäviin 4 49 Suhtautuminen työhön Asumisen taso P ar em m aksi Huonom m aksi Taloudellinen asema Suhde sukulaisiin 6 35 Suhde ex-puolisoon 3 42 Suhde yhteisiin ystäviin Mikä on muuttunut omassa elämässä paremmaksi tai huonommaksi eron myötä Avioeronneet suomenkieliset miehet Onnellisuus 72 Itsetunnon vahvuus Suhde lapsiin Suhde ystäviin 9 45 Suhtautuminen työhön Asumisen taso P ar em m aksi Huonom m aksi Taloudellinen asema Suhde sukulaisiin 9 36 Suhde ex-puolisoon Suhde yhteisiin ystäviin

24 Erosta selviäminen Neljä viidesosaa oli selvinnyt hyvin ja joka toinen erittäin hyvin o Avioeronneista neljä viidesosaa ja avoeronneista kaksi kolmasosaa kertoi onnellisuutensa lisääntyneen huomattavasti o Suurin osa koki elämänsä muuttuneen paremmaksi ja vahvistaneen hänen itsetuntoaan o Miltei kaikki saattoivat kertoa erostaan vaivatta muille ihmisille Ero oli ollut vaikea kokemus 4 prosentille eronneista ja 4 prosenttia miehistä ja 25 prosenttia naisista oli katunut sitä Neljä viidesosaa oli seurustellut eronsa jälkeen ja yli puolet oli solminut avoliiton Miesten eron seurauksia Ero tulee monille miehille niin pian, että heillä ei ole valmiina selviytymisstrategiaa myöhempää elämää varten. o Monet solmivat lisäksi myöhemmin parisuhteen uusperheeseen, johon sopeutuminen on miehille erityisen vaativaa. Vain kolmasosa miehistä oli varma, että heidän eroaan ei olisi voinut välttää. o Jos kumppani oli tehnyt päätöksen erosta joka toinen mies piti mahdollisena jatkaa suhdetta. Miehistä 4 prosenttia koki eronsa vaikeaksi yhtä monet katuivat eroaan. o Niistä miehistä, joiden puolisot olivat päättäneet erosta, yli puolet oli kokenut eronsa vaikeaksi. 24

25 Miesten ero Eronneilla miehillä on takana stressaava ero puolisosta. Riitoja koettu siitä, että puoliso on ollut tyytymätön, tai ei ole ollut riittävän joustava, siinä mihin aikaa parisuhteen aikana on käytetty ja kuinka puoliso on siinä ajankäytössä huomioitu. Miehen puolisoltaan saama palaute itsestä on voinut olla pääosin kielteistä tämä on useasti horjuttanut miehen itsetuntoa. o Eronneiden miesten puolisoista kolmella neljästä oli ollut melko usein halun puutetta ja joka toisella erittäin usein. Ero voi olla miehelle kriisi ja siihen voi liittyä resurssien ja läheisen tuen menettäminen joillekin se voi olla myös helpotus. Miesten ero ja lapset Avioeronneista miehistä joka toisella oli lapsia ja joka kolmannella ainakin kaksi lasta. Kolmasosa miehistä kertoi, että lasten huollosta sopiminen oli ollut melko tai erittäin vaikeaa. Lapset olivat jääneet eron jälkeen vain muutamalle prosentille miehistä. o Vuorotellen lapsia hoiti joka neljäs eronnut pari. Naisten vastausten mukaan heistä vain 4 prosenttia tapasi lapsiaan harvemmin kuin joka viikko miehistä joka toinen tapasi lapsiaan näin harvoin. 25

26 Erosta selviäminen Erosta voi koitua miehelle unelmien särkymistä, lapsista riitelyä, lasten huoltajuuden menettäminen, avuttomuuden tunteita, masennusta ja yksinäisyyttä. o Jos mies ei ollut solminut uutta suhdetta, niin seurauksena oli usein onnettomuutta ja itsetunnon laskua. Eronneista miehistä 4 prosenttia ei halunnut olla tavallisesti enää missään tekemisissä entisen kumppaninsa kanssa. Eronneista miehistä kolme neljäsosaa oli seurustellut eronsa jälkeen, noin puolet oli solminut avoliiton ja joka neljäs avioliiton. Parisuhteen vuonna 5 solmineiden parisuhdetilanne tutkimushetkellä 13,. Parisuhdetilanne (N) Avioliitto Avioliitto ruotsinkiel Nainen Naimisissa (465) (3) Avoliitto Avioero Avioero ruotsinkiel Avoero Mennyt naimisiin 7 (279) (88) (33) 17 (43) Avoliitto jatkuu 3 (1) Solminut avoliiton 35 (2) 42 (68) 29 (75) Solminut (68) 11 (18) 19 (49) erillissuhteen Yksineläjä 3 (132) 27 (43) 35 (88) Mies Naimisissa (257) (189) Mennyt naimisiin 63 (2) 19 (43) (14) (35) Avoliitto jatkuu 37 (89) Solminut avoliiton 4 (88) 33 (3) 27 (49) Solminut 12 (26) 13 (12) 21 (38) erillissuhteen Yksineläjä 29 (64) 39 (35) 32 (58) 26

27 Miesten parisuhdetilanne eron j älkeen erov uosien mukaan Avioliitto Avoliitto Erillissuhde Yksineläjä 1.6. Intiimisyys ja parisuhde

28 Ainakin kerran kuukaudessa puolison kanssa ristiriitoj a seksiin liittyv istä asioista eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja 1.6. Melko usein oman seksuaalisen halun puutetta eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja

29 Suutelee puolisoaan j oka päiv ä eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja 1.6. Yhdynnässä ainakin kerran v iikossa eroaj atusten mukaan Miehet Ajatuksia eroamisesta Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kertoja

30 Ei yhdyntää v iimeisen kuukauden aikana eroaj atusten mukaan Ei koskaan K yllä, kerran Muutaman kerran U seita kerroja Miehet Ajatuksia eroamisesta 1.6. Intimiteetti ja parisuhde Intimiteetti ja seksuaalinen yhteensopivuus ovat tärkeitä tekijöitä parisuhteiden konflikteissa ja eroissa. Usein ne yhdistyvät ja kumuloituvat suhteen muiden ongelmien kanssa. Kun suhteessa on enemmän konflikteja tai eroajatukset ovat toistuvia seksuaalisen halun puute on paljon yleisempää, suhteessa on enemmän seksiin liittyviä konflikteja, niissä suudellaan selvästi harvemmin ja ollaan harvemmin yhdynnässä, puolisot eivät tunne kumppaninsa haluavan heitä seksuaalisesti ja he ovat vähemmän tyytyväisiä seksielämäänsä. Erilaisilla suhdeongelmilla on merkittävä vaikutus yksilöiden seksuaaliseen hyvinvointiin. 3

31 Ruotsinkielisten onnen salaisuus Avioliitto useammin hyvin onnellinen ja arvot ja odotukset romanttisempia o Erittäin tärkeää rakkaus, keskinäinen arvostus ja tunneilmaisu Avioristiriitoja vähemmän lähes kaikista asioista Vähemmän eroajatuksia naisilla suuri ero suomenkielisiin naisiin Tyytyväisyys kahdenkeskisen ajan määrään o Liittyy yleiseen asumiseen harvaan asutulla maaseudulla Huoli lapsista tärkeämpi yhdessä jatkamisen syy o Eronneet miehet tapaavat useammin lapsiaan ja lapsia hoidetaan selvästi useammin vuorotellen Avoliitot versus avioliitot Jos kolmikymppisten avoliitolla menee hyvin, niin useimmat avioituvat melko pian o Joka toisella avoliittolaisella aiempi parisuhde ja vain joka toisella lapsi puolisonsa kanssa o Avioituneilla aiempi parisuhde joka viidennellä ja lapsettomia joka kymmenes Avoliitoissa jonkin verran enemmän ristiriitoja o Arvojen ja elämäntyylien erilaisuudesta, puolison työasioista, päihteiden käytöstä Avoliitto harvemmin onnellinen ja sen koettiin vastaavan huonommin omia odotuksia Avoliitoissa merkittävästi useammin eroajatuksia o 6 prosenttia ajatellut eroa ja joka kolmas useampia kertoja o Miehet puhuneet useammin ongelmistaan ystäviensä kanssa kuin naimisissa olevat miehet 31

32 Avoerot versus avioerot Avoeronneista joka toisella vähintään kolme parisuhdetta, avioeronneista vain joka neljännellä Noin 7 prosentilla ei lasta ex-puolisonsa kanssa avioeronneista enemmistöllä lapsi ex-puolisonsa kanssa Avoliitot kestäneet ennen eroa yhtä kauan kuin avioliitot Avoeroja edeltänyt jonkin verran vähemmän ristiriitoja ja niitä käsitelty vähän sopuisammin o Ainoa poikkeus oli päihdeongelmat Lasten hoitojärjestelyistä sopimisessa ei ollut eroja avioeron kokeneisiin Avoeroista selvitty yhtä hyvin kuin avioeroista ja ero oli koettu jonkin verran helpompana Mikä muuttui 3 13? Naisten odotukset parisuhteista suuremmat 13 Varsinkin kotitöihin osallistumista ja yhteistä lasten hoitamista pidettiin aiempaa tärkeämpänä o Siksi parisuhde- ja seksuaalinen tyytyväisyys vähän alempi 13? Parisuhteissa kuitenkin harvemmin ristiriitoja ja eroajatuksia 13 o useammin tyytyväisiä arjen vastuun jakautumiseen ja he nauttivat enemmän keskusteluistaan puolisonsa kanssa o Miehet puolestaan raportoivat useammin keskusteluihin liittyvistä riidoista ja seksiin liittyvistä riidoista Miehet puhuivat merkittävästi aiempaa useammin parisuhdeongelmista ammattiauttajan ja ystävien kanssa Uusi suhde solmittiin hieman nopeammin 32

33 Parisuhteen arvioinnin keskeiset ulottuvuudet: 1. Parin yhteistyösuhde 2. Parisuhde yhteenkuuluvuutena ja panostuksena 3. Parin intiimi ja seksuaalinen suhde 4. Oma yhteensopivuus puolison persoonallisuuden kanssa 5. Parin väliin tuleva ulkoinen maailma ja erilleen kasvaminen 1. Parin yhteistyösuhde Arjen pyörittäminen, työnjako, jokapäiväinen apu. Arkielämään tasapuolinen työnjako ja tehtävien jakaminen, lasten hoitaminen ja kasvatus, rahaasioista huolehtiminen. Taloudellinen riippuvuus, eron kustannukset, lasten huolto eron jälkeen. 33

34 2.Parisuhde yhteenkuuluvuutena ja panostuksena Suhteeseen ja yhteenkuuluvuuteen investoiminen, sitoutuminen, riittävästi yhteistä aikaa, halua panostaa kommunikaatioon kumppanin kanssa, suhteen ylläpito, suhdetarpeiden tyydyttäminen, oikeudenmukaisuus. Kumppanuus ja toisen tuntemusta, seura, yhdessäolo, yhteiset päämäärät elämässä, ymmärryksen saaminen, sosiaalista ja henkistä tukea puolisolle, turvallisuutta, iloa, lohdutusta, rakkautta ja sen vakuuttelua, uskollisuutta, keskihakuiset voimat. 3. Parin intiimi ja seksuaalinen suhde Syvin parisuhteen solminnan motiivi. Eroottiset vetovoimat, kauneus, seksuaalinen läheisyys, halukkuus, intohimo, nautinto, hekuma, kumppanin halukkuus, eroottisen kipinän säilyttäminen, seksuaalinen kyllästyminen, seksuaaliset ongelmat. 34

35 4. Oma yhteensopivuus puolison persoonallisuuden kanssa Helpottaa tai hankaloittaa suhteeseen panostamista, voi olla suhteen kustannus. Sopivuus oman persoonallisuuden kanssa, puolison persoonallisuuden piirteet, kuten avoimuus, lempeys tai pahantuulisuus, optimismi tai pessimismi, positiivisuus tai negatiivisuus, helppo tai hankala ihminen, tuhlaavaisuus, kommunikaatiokyky, miellyttävä tai ikävä kommunikaatio tai käytös. Päihdeongelma, nalkutus, ylenmääräistä vaativuutta, vaativuutta, stressiä, mielenterveysongelmia, masennusta, neuroottisuutta, riippuvuutta, mustasukkaisuutta, vähättelyä, aggressiivisuutta, henkistä tai fyysistä väkivaltaa, kriisejä. 5. Parin väliin tuleva ulkoinen maailma ja erilleen kasvaminen Yksilöllisyyden ja Kolmannen sekä erilleen kasvamisen leimaama suhde, kilpailee suhteeseen panostamisen kanssa. Lapsi tai lapset tai sukulaiset erottavat puolisoita toisistaan, työ tai harrastukset tulevat puolisolle tärkeämmiksi kuin parisuhde, puolison arvot tai tavoitteet eivät enää sovi yhteen omien kanssa, yhteensopimattomuus, erilaiset sosiaaliset verkostot, sitoutumishalun. heikkeneminen, keskipakoiset voimat, erilaiset elämäntavat, erilaiset kiinnostuksen kohteet, talousvaikeudet tai fyysiset tai psyykkiset sairaudet stressaavat ja tulevat puolisoiden väliin Sosiaalinen stigma, suhteen purkamisen esteet, uskonnolliset arvot. Suhteen vaihtoehdot, uskottomuus, rakastuminen toiseen. 35

36 Perhebarometrejä 13 : Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä 12 Lassi Lainiala ja Minna Säävälä: Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja. Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot 11 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheen ajankäyttö -luvulla Lassi Lainiala: Perhepolitikan uudet tuulet perheen paluu 9 : Parisuhdeonnen avaimet ja esteet 8 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet 7 Pirjo Paajanen: Mikä on minun perheeni? Suomalaisten käsityksiä perheestä vuosilta 7 ja Pirjo Paajanen: Päivisin leivän tuoja, iltaisin hoivaisä - Alle 3-vuotiaiden esikoislasten isien näkemyksiä ja kokemuksia isyydestä 5 Pirjo Paajanen: Eri teitä vanhemmuuteen kaksikymppisenä ja kolmikymppisenä lapsen saaneiden näkemyksiä perheellistymisestä ja vanhemmuudesta 4 : Perhepolitiikka käännekohdassa 3 Pirjo Paajanen: Parisuhde koetuksella: käsityksiä parisuhteesta ja sen purkautumisesta 2 Pirjo Paajanen: Saako haikara tulla käymään? Suomalaisten lastenhankinnan ihanteet ja todellisuus 1 Pirjo Paajanen: Lasten vapaa-aika huoltajan silmin Nina Seppälä: Yhteispelillä lapsen parhaaksi vanhempien ja ammattikasvattajien näkemyksiä lasten kasvattamisesta 1999 Veera Reuna: Vanhemmuutta toteuttamassa 1998 Veera Reuna: Vastuu perheen arjessa 1997 Veera Reuna: Selvitys suomalaisten perheeseen liittyvistä käsityksistä 36