Demo/NettiMELA. METSÄNTUTKIMUSLAITOS SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Demo/NettiMELA. METSÄNTUTKIMUSLAITOS SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE www.metla.fi"

Transkriptio

1 Demo/NettiMELA

2 2 Metsäsuunnitelmaan liittyviä ongelmia Suunnitelma vanhenee nopeasti: suunnitelma on sidottu laatimisajankohtansa perusteisiin, mutta metsävarat muuttuvat (kasvu, kuoleminen, toimenpiteiden ja metsätuhojen seuraukset), toimintaympäristö muuttuu (lait, metsänkäsittelysuositukset, tuet, puumarkkinat/hinta ja puutavaralajit, tutkimustieto) ja/tai päätöksentekijän/metsänomistajan tarpeet muuttuvat. /

3 Vaatimuksia suunnittelujärjestelmälle Suunnitelman koostaminen: tehtävissä aina tarvittaessa (toimintaympäristön muutos, päätöstilanne, ) Maastotiedon hankinta: maastotiedon hankinta suunnittelusta erillinen prosessi metsävaratiedon (laskennallinen) ajantasallapito Vaihtoehtolaskelmat: toimintaympäristön muutosten (esim. lait, metsänkäsittelysuositukset, hinnat) ja omien valintojen (esim. metsänhoidon intensiivisyys, tulotavoitteet) seurausten ennakointi ja havainnollistaminen 3 /

4 MELA:n periaate MELA on Metlassa Suomen oloihin kehitetty metsätalousmalli ja suunnitteluväline. Simulointi: Metsiköiden kehityksen ennustaminen eri käsittelyvaihtoehdoissa puutason malleilla. Metsiköiden lähtötietojen ja käyttäjän antamien sääntöjen perusteella päätellään, mitkä ovat kullekin kohteelle käypiä käsittelyjä. metsiköt ohjaus: metsäaluetason tavoite ja rajoitteet metsikkö-metsäalueoptimi aika simuloitu- valittu - käsittely-kehitysvaihtoehto Optimointi: Etsitään käyttäjän metsäaluetasolle määrittelemän tavoitteen ja rajoitteiden toteuttava tuotantoohjelma (=metsiköittäittäiset käsittelykehitysvaihtoehdot). 4 /

5 5 MELA-ohjelmistotuotteet Nykyinen julkistusversio on MELA2002 (aiemmat MELA96, MELA98, MELA99, MELA2000). Käyttäjinä metsäyhtiöt, Metsähallitus, Tapio, metsäkeskukset ja oppilaitokset. Eri kokoisia toimitusversioita eri käyttötarkoituksiin. Komentopohjainen käyttöliittymä + satoja parametreja. Ohjelmistotoimituksissa suorituskelpoiset ohjelmat (exet), aputiedostoja ja käsikirjat. Vuosittainen käyttöoikeusmaksu. Jatkuva kehitys ja ylläpito asiakaspalautteen ja tutkimustulosten perusteella (ylläpitosopimukset). /

6 DemoMELA Taustalla myönteiset kokemukset nettiteknologiasta: jakelujärjestelmä (extranet-palvelu) selainpohjainen käyttöliittymä soveltuu eri käyttöympäristöihin => käyttäjäystävällisyyden parantaminen ja käytön tehostaminen. ASP-ratkaisujen yleistyminen Tavoitteena 1) yksinkertainen MELA-ohjelmiston sovellus, jossa nettikäyttöliittymän avulla ohjataan ja käynnistetään MELA-ajoja palvelintietokoneella sekä 2) toteutus- ja käyttökokemusten hankkiminen selain + MELA-palvelin käyttöoikeuksien hallinta/käyttäjien rekisteröityminen ajojen ohjaus ja käynnistäminen aineistojen ja tulosteiden käsittely (tiedonsiirto) levytilan ja laskentakapasiteetin käytön seuranta hinnoittelu/laskutusperusteet 6 /

7 DemoMELA Ajantasaiset metsävaratiedot Kuvioaineisto Ajantasaistus 7 Intensiivinen Metsänkäsittely Normaali strategia Hinnat ja kustannukset Metsäaluetason tavoite ja rajoitteet Metsikkösimulaattori - luonnonprosessit (Hynynen ym. 2001) -käsittelyt ja talous - tilatietojen laskenta Metsänkäsittelyvaihtoehdot Metsänkäsittelyvaihtoehdot Metsänkäsittelyvaihtoehdot Optimointi (JLP, Lappi 1992) Tuotanto-ohjelma Tuotanto-ohjelma /

8 DemoMELA Projektin valinta Tulokset MELA-ajot Ajantasaistuksen summaraportti Optimoinnin summaraportti Optimoinnin laskentayksikköpalaute Excel-kaaviot Teemakartat Ajantasaistuksen käynnistäminen Käsittelyvaihtoehdon valinta Optimointitehtävän muokkaaminen Optimointitehtävän käynnistäminen Ajantasaistus valmis Käsittelyvaihtoehdon parametrien muokkaus Optimointi valmis Ajantasaistuksen loki Simuloinnin käynnistys Optimoinnin loki Simulointi valmis Simuloinnin loki

9 Käyttäjän työasema Excel Graafit Selain raportti Tietokantapalaute Summaraportti Tietokantapalaute DemoMELA GIS Kartat Aineisto Rekisteröitymis-, kirjautumis- ja ohjaustiedot Tulosteet, tietokantapalaute Summa- MELAohjelmisto Aineisto www-palvelin Demo- MELA 9 Parametrit /

10 DemoMELA -> NettiMELA 10 DemoMELA on lähinnä MELA-ohjelmistoa ja vaihtoehtolaskelmia havainnollistava rekisteröityneiden käyttäjien nettisovellus (kokeilu- ja opetuspaketti). Sovellus on laajennettavissa käyttäjien omaan aineistoon perustuvaksi NettiMELA-laskentapalveluksi (metsätietoverkon solmuksi), edellyttäen että NettiMELA-palvelulle on riittävä kysyntä ja tiedonsiirtorajapinta (aineisto, tietokantapalaute) käyttäjän tietojärjestelmän ja NettiMELAn välillä määritellään. Lisätietoja: - DemoMELA /