Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin

2 I LUKU NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Toiminta-alueena ovat kaupungit: Laitila, Loimaa, Naantali, Raisio, Salo, Turku ja Uusikaupunki sekä seuraavat kunnat: Alastaro, Askainen, Aura, Halikko, Kaarina, Karinainen, Kiikala, Kisko, Koski TL, Kustavi, Kuusjoki, Lemu, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mellilä, Merimasku, Mietoinen, Muurla, Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Paimio, Perniö, Pertteli, Piikkiö, Pöytyä, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Suomusjärvi, Särkisalo, Taivassalo, Tarvasjoki, Vahto, Vehmaa, Velkua ja Yläne. Yhdistyksen tarkoituksena on vanhaan käsityöperinteeseen nojautuen ylläpitää ja kehittää perinteisiä käsityötaitoja ja tapoja sekä niihin nojautuen uusien muotojen ja tekniikkojen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 1 Suorittaa neuvontaa, ohjausta ja opetusta kodeissa, kursseilla sekä tilapäisissä tai kiinteissä koulutus- ja neuvontatiloissa. 2 Kerätä varoja kantamalla kurssi-, neuvonta- ja jäsenmaksuja. 3 Järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia. 4 Vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 5 Vastaanottaa ja käyttää valtion ja kuntien tähän tarkoitukseen osoittamia varoja. 6 Harjoittaa käsi- ja taideteollisuustuotteiden ja tarvikkeiden myyntiä ja välitystä kiinteistä ja tilapäisistä myyntipisteistä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. II LUKU HALLINTO Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää II luvun 4-5 :ssa mainitulla tavalla koolle kutsuttu jäsenistön muodostama yhdistyksen kokous. Hallintoa varten yhdistys kokoontuu kalenterivuosittain kaksi kertaa: ensimmäisen kerran maaliskuun loppuun mennessä, jota kokousta nimitetään kevätkokoukseksi ja toisen kerran marraskuun loppuun mennessä, jota kokousta nimitetään syyskokoukseksi. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää hallituksen harkinnan mukaan tai jos vähintään 1/10 jäsenistöstä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Kokouskutsu julkaistaan 10 vrk ennen kokousta yhdistyksen alueen laajalevikkisimmässä sanomalehdessä tai muissakin lehdissä yhdistyksen kokouksen niin päättäessä. Yhdistyksen kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja, joka toteaa kokouksen laillisuuden.

3 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 3 Valitaan kokoukselle muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat. 4 Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 5 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin 4. kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta. 7 Käsitellään muut hallituksen esitykset ja jäsenistön 30 päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esitetyt asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 2 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 3 Valitaan kokoukselle muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat. 4 Esitetään alkavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 5 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenten osalta. 6 Valitaan hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle. 7 Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle. 8 Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. 9 Käsitellään muut hallituksen esitykset ja jäsenistön 30 päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esitetyt asiat. Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat on aina mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen kokouksissa suoritetuissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. III LUKU JÄSENISTÖ Jäsenistön muodostavat: 1 henkilöjäsenet, 2 kannattajajäsenet, 3 kunniajäsenet, jotka ovat hyvämaineisia Suomen kansalaisia, 4 yhteisöjäsenet, joiden tulee olla oikeuskelpoisia. Maksamalla jäsenmaksunsa jäsenet ilmoittavat noudattavansa yhdistyksen sääntöjä. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 1 Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. 2 Yhdistyksen hallitus kutsuu kunniajäsenet. 3 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii sääntöjen vastaisesti tai muutoin toimii yhdistyksen vahingoksi. Jokaisella henkilöjäsenellä on kokouksissa yksi ääni ja yhteisöt saavat lähettää kaksi äänivaltaista edustajaa.

4 IV LUKU HALLITUS Yhdistyksen hallituksen muodostaa syyskokouksen valitsemat kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä Jäsenten vaalikausi on neljä vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on vaalikauden pituinen. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, jolla on kokouksissa esittely- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä. V LUKU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Hallituksen tulee: 1 talouden asettamissa rajoissa kehittää ja monipuolistaa yhdistyksen toimintaa 2 seurata yhdistyksen taloutta ja sen perusteella tehdä tavoitteet, päätökset ja esitykset 3 valita talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa vakinaiset toimihenkilöt 4 palkata väliaikaista henkilöstöä 5 tehdä tarpeelliset esityksen yhdistyksen kokoukselle 6 valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtaja: 1 johtaa puhetta hallituksen kokouksissa 2 edustaa yhdistystä käsi- ja taideteollisuusliiton virallisissa tilaisuuksissa, toiminnanjohtajan toimiessa varaedustajana. 3 valmistelee sihteerin kanssa kokousasiat 4 seuraa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa.

5 VI LUKU TOIMIHENKILÖT Toiminnanjohtajan tulee kaikessa toiminnassaan huolehtia yhdistyksen eduista ja noudattaa hallituksen erikseen antamia ohjeita. Konsulenttien, ohjaajien, neuvojien ja muiden toimihenkilöiden tulee noudattaa hallituksen antamia tarkempia ohjeita ja määräyksiä. VII LUKU ERITYISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ Yhdistyksen kokous myöntää hallitukselle oikeuden kiinteän omaisuuden ostoon ja myyntiin, kussakin tapauksessa erikseen. VIII LUKU YHDISTYKSEN PURKAMINEN Mikäli yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on siitä tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä yhden ja enintään kolmen kuukauden kuluessa ja kahden (2/3) kolmasosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys on ensimmäisessä pykälässä mainitulla tavalla päätetty purkaa tai lopettaa, tulee loppuselvityksen jälkeen jäävä omaisuus luovuttaa yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla jollekin oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka toiminta lähinnä vastaa puretun yhdistyksen toimintaperiaatteita. IX LUKU SÄÄNTÖJEN MUUTOS Näiden sääntöjen muutos on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään yhden ja enintään kolmen kuukauden sisällä. Päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö. Kokouskutsussa on asia erikseen mainittava.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. ja kotipaikka Riihimäen kaupunki sekä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot