ULKOILU VANHUKSEN TOIMINTAKYVYN TUKIJANA Hänninen, Pirkko & Otronen, Sanna VAN 08/1 Sosiaali- ja Terveys, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOILU VANHUKSEN TOIMINTAKYVYN TUKIJANA Hänninen, Pirkko & Otronen, Sanna VAN 08/1 Sosiaali- ja Terveys, Kuusankoski"

Transkriptio

1 ULKOILU VANHUKSEN TOIMINTAKYVYN TUKIJANA Hänninen, Pirkko & Otronen, Sanna VAN 08/1 Sosiaali- ja Terveys, Kuusankoski Kehittämistehtävämme aiheena on vanhuksen toimintakyvyn tukeminen ulkoilun avulla. Ulkoilun tulisi olla osana jokaisen vanhusten palvelutalon hoitokulttuuria. Etenkin sellaiset vanhukset tulisi huomioida tarkkaan, jotka eivät enää itsenäisesti pääse ulkoilemaan ja liikkumaan. Heidän toimintakykyään täytyisi jo varhaisessa vaiheessa tukea ja kuntouttaa. Liikkumattomuuteen tulisi puuttua ennen kuin se on myöhäistä. Vuoteeseen jäänyttä vanhusta on vaikea motivoida liikkeelle. Ulkoilu on halpa ja helppo toteutettavissa oleva keino parantaa vanhuksen toimintakykyä. Omatoimista vanhusta on hoitajien helpompi ja kevyempi hoitaa. Vanhukselle täytyy antaa aikaa itsenäiseen suoriutumiseen hoputtamatta ja kiirehtimättä. Vanhuksen siirtyessä hoitolaitokseen tulisi huolehtia siitä, ettei hänen harrastuksiaan tapojaan unohdettaisi. Siirryttäessä hoitolaitokseen usein käy niin, että entinen elämätyyli suljetaan pois. Hoitajien tulisi tuntea ja tutustua vanhuksen elämäntarinaan, jotta hoito voisi olla laadukasta. Kartoitimme vanhusten mahdollisuutta ulkoiluun Kotiharjun palvelukeskuksessa Kouvolassa. Kerroimme osastokokouksessa ulkoilun myönteisistä vaikutuksista vanhuksen toimintakykyyn. Jaoimme samalla käynnillä osaston asukkaille suunnatut ulkoilulomakkeet, joihin merkattiin kolmen viikon ajalta ulkoilukerrat. Talo oli jakaantunut kahtia tulosten suhteen. Toisessa päässä taloa, jossa olivat toimintakyvyltään heikommat, ulkoilu oli vähäistä. Yhdellä osastolla olivat hoitajat päättäneet olla osallistumatta projektiin, koska asukkaiden ulkoilu ei kuulunut heidän mielestään perushoitoon. [tummennus MR] Talon toisessa päässä olivat osastot jossa olivat toimintakyvyltään parempikuntoiset asukkaat. Heille ulkoilu oli viikoittain jopa päivittäin mahdollista. Ainoa hankaluutta aiheuttava seikka oli pukemiseen ja riisumiseen kuluva aika. Motivoitunutta henkilökuntaa on myös liian vähän jotta ulkoilu olisi täysipainoisesti mahdollista. Hoitajat olivat näillä osastoilla sitä mieltä, että ulkoiluprojektimme oli tervehdyttävä muistutus tärkeästä asiasta. Ulkoilu ja liikunta, etenkin vanhuksilla on ollut paljon esillä muun muassa mediassa, joten koemme että kehitystehtävämme on ajankohtainen ja tärkeä. Kynnys vanhusten ulkoilun lisäämiseen laitoksissa ei ole suuri, mutta hyöty siitä on moninkertainen niin vanhuksille kuin hoitajillekin. Toivomme, että tämä työ kantaa hedelmää. Tuloksia odotellaan... HUUMORI, VÄRILÄISKÄ ARJESSA Luukkainen, Eija & Yrjölä, Riitta VAN 08/1 Sosiaali- ja Terveys, Kuusankoski Tavoitteena oli järjestää hauskaa virikkeellistä toimintaa vanhuksille ja muillekin. Järjestimme 3 huumoriaiheista viriketuokiota ja lisäksi järjestimme yhden tuokion kehitysvammaisille, kaikki tuokiot järjestettiin Koivulehdon palvelukeskuksessa Kausalassa. Ensimmäisen tuokion järjestimme kehitysvammaisille heidän työpajassaan Koivulehdon palvelukeskuksessa. Kerroimme heille mm. blondi-, poliisi- ja pikku-kalle vitsejä. Lisänä oli

2 hauskat Kysy ja vastaa kortit, kysymyksenä esimerkiksi pidätkö hyvästä ruoasta ja vastauskorttipakan päällimmäisenä saattoi olla vastauskortissa teksti: aina, kun minua kutittaa. Ensimmäisen tuokion arviointi: Kehitysvammaiset tuntuivat hyvin ymmärtävän tämänkaltaisia vitsejä, koska melkein jokainen vitsi sai aikaan spontaania naurua. Myös Kysy ja vastaa -korttien vastaukset saivat aikaan naurunremakoita. Heidän ohjaajansa innostui korteista ja aikoo hankkia samanlaiset keventääkseen kehitysvammaisten työpäivää. Toisessa tuokiossa esitimme palvelukeskuksen vanhuksille vanhan elokuvan, Lumikki ja 7 jätkää, jossa oli huumoria, musiikkia ja romantiikkaa. Toisen tuokion arviointi: Vanhukset reagoivat elokuvan hauskoihin tilanteisiin ääneen nauramalla. Elokuvan jälkeen kysyttäessä katsojat pitivät juonesta ja osa kertoi, etteivät ole ennen nähneet tätä elokuvaa. Selvästi vanhojen elokuvien herättämät nuoruuden muistot piristävät vanhuksen mieltä. Kolmas tuokio oli ilmapallolentopalloa istuen ja taustalla meillä oli Reino Helismaan huumoripitoista musiikkia. Kolmannen tuokion arviointi: Tämä liikkeen ja huumoripitoisen musiikin yhdistelmä tuntui olevan kaikkein mieluisinta meidän järjestämistämme huumoripitoisista tuokioista. He jaksoivat pelata tätä ilmapallolentopalloa 1,5 tuntia! Ilmeisesti vanhukset, joiden liikunta on hyvin vähäistä, kaipaavat tällaista vaihtelua arkeensa. Lisäksi Helismaan musiikki sai aikaan hauskan tunnelman. Neljäs tuokio oli vanhuksille sopivien vitsien esittämistä. Neljännen tuokion arviointi: Vanhukset pitivät esimerkiksi lääkäri-, laihialais- ja poliisivitseistä. Myös pikkutuhmat vitsit tuntuivat sopivan, kunhan ne eivät mene mauttomuuksiin. Vitsit saivat aikaan naurunpyrskähdyksiä. Lisäksi muutama vanhus innostui kertomaan omia vitsejään. Yhteenvetona voimme todeta, että kaikki tuokiot onnistuivat erittäin hyvin ja meidän olisi haluttu tulevan vielä useamminkin. TÄHTIHETKIÄ ELÄMÄNMAKUISESSA ARJESSA Andersson, Kirsi & Vatto, Sari SHH 081 VAN 081 Kouvolan seudun ammattiopisto Sosiaali ja terveys Kehittämistehtävämme aihe on kuntouttavan viriketoiminnan kehittäminen dementiayksikköön. Kohteenamme oli kahdeksanpaikkainen, muistisairauksia sairastaville ikäihmisille tarkoitettu tehostetun hoidon asumispalveluyksikkö Kausalassa. Aihe tehtävälle tuli asumispalveluyksikön johtajalta, joka halusi uudistaa yksikön toimintaa omistajanvaihdoksen yhteydessä. Kokosimme virikekansion, jonka avulla tavoiteltiin asukkaiden toimintakyvyn ylläpitoa ja haluttiin tuoda piristystä heidän arkeensa. [tummennus MR] Kuntouttava viriketoiminta kehiteltiin tukemaan toimintakyvyn eri osa-alueita. Fyysisen toimintakyvyn tueksi kansiossa on erilaisia jumppa-ohjeita esim. tuolijumppaa. Psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn tueksi on kansioon laitettu erilaisia muistelutehtäviä, kuten esim. muistelukortit, arvoituksia ja lauluja. Viriketuokiot tukevat myös sosiaalista toimintakykyä, varsinkin kun ne järjestetään ryhmässä.

3 Kävimme pitämässä asukkaille kolme viriketuokiota virikekansiota hyödyntäen. Ensimmäisellä kerralla pidimme mielikuvajumpan tuolijumppana. Aiheena oli vuodenaikaan sopiva syksyinen metsäretki. Tässä jumpassa tuettiin fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä kivojen mielikuvien avulla. Toisella kerralla vuorossa oli laulutuokio. Teimme kortteja joissa oli lause jostakin laulusta. Asukkaat muistelivat mistä laulusta kyseinen lause on. Laulun tultua tunnistetuksi laulettiin se yhdessä. Kolmannella kerralla pidimme muistelutuokion, jossa hyödynsimme virikekansioon tekemiämme muistelukortteja. Korteissa oli toisella puolella kysymys lapsuudesta tai nuoruudesta ja toisella puolella oli kysymykseen sopiva kuva kyseiseltä aikakaudelta. Jokainen asukas sai vuorollaan kertoa omia muistojaan. Saamamme palaute asumispalveluyksikön henkilökunnalta tekemästämme virikekansiosta sekä pitämistämme toiminnallisista tuokioista oli hyvin positiivista. He kertoivat hyödyntävänsä kansiota päivittäin. VIRIKETOIMINTAA EHTOOKOTIIN Anu Hallikas Irene Heiskanen SHH 081 Tavoitteena oli saada mielekästä ajanvietettä vanhuksille ja samalla ehkäistä syrjäytymistä. Tämän toteutimme lankatupsuista tehdyllä seinävaatekukalla ja virikelaatikoilla, joita hoitajat voivat käyttää kun tarvitsevat materiaalia viriketuokioon nopeasti. Lopputulos: Saimme valmistettua sellaiset virikelaatikot, jotka olivat henkilökunnan toiveiden mukaiset ja seinävaatekukka valmistuu tekijöidensä näköiseksi. He tekevät innokkaina sitä joka kerta ja tavoitteena on saada kukka valmiiksi jouluksi. HYVÄÄ MIELTÄ IKÄÄNTYVÄLLE KEHITYSVAMMAISELLE Nio, Sanna, Hirvirinne, Jarmo & Poduschkin, Marjo K VAN 08/1 Kouvolan seudun ammattiopisto Kehitystehtävämme aihetta suunnitellessamme, halusimme yhdistää mielenkiinnonkohteemme, suuntautumisemme vanhustyöhön sekä kehitysvammaisuuden. Halusimme myös lisää tietoa ikääntyvästä kehitysvammaisesta. Miettiessämme aiheen rajausta, valitsimme aiheeksi ikääntyvän kehitysvammaisen viriketoiminnan ja heidän psyykkisen sekä fyysisen kunnon ylläpidon. Toiminnallisen osuuden järjestimme Kuusaan kuntoutuskeskuksella ikääntyneiden kehitysvammaisten parissa. Haastattelimme kehitystehtäväämme varten kehitysvammaisten parissa työskentelevää hoitajaa, jotta saisimme lisää tietoa kehitysvammaisuudesta ja vihjeitä tuokioiden suunnitteluun. Yhteyshenkilömme kanssa suunnittelimme kuusihenkisen osanottajaryhmän toimintatuokioihimme. Toimintatuokioita järjestimme yhteensä neljä, jotka sijoittuivat neljälle peräkkäiselle viikolle. Kolme tuokioista oli liikuntapainotteisia ja yksi keskittyi psyykkisen kunnon ylläpitoon. Kehitysvammaisuus toi mukanaan lisähaasteita, jonka takia meidän oli kiinnitettävä erityistä huomiota ryhmänjäsenten psyykkisen ja fyysisen kunnon erilaisuuteen, verraten normaaliin ikääntymisprosessiin.

4 Ensimmäinen toimintatuokio Ohjelma: Liikuntatuokio Liikkeiden tarkoitus on tukea ryhmänjäsenten kehon hallintaa ja kävelyn ylläpitoa. Ohjeita liikkeisiin saimme fysioterapeuteilta. Psyykkisen kunnon ylläpidossa huomioimme uuden ryhmän merkityksen ja toisiimme tutustumisen tärkeyden. Halusimme luoda heti ensimmäisellä kerralla hyvän ryhmähengen ja yhteenkuuluvuuden tunteen omalla positiivisella asenteella. Lopussa jaettavien tarrojen tarkoituksena on tuoda onnistumisen tunnetta ja hyvää mieltä. Ohjelma etenee seuraavasti: 1. Frööbelin palikoiden jumppalaulu, jossa hahmotetaan oman kehon ruumiinosia. 2. Esittelyleikki, jossa jokainen vuorollaan kertoo nimensä. 3. Piirileikki, jossa muodostetaan piiri vierustoveria kädestä kiinni pitäen. Sivuaskeleita oikealle, vasemmalle, eteen ja taakse. 4. Tuolilla istuen, kädet sylissä päänkääntöjä oikealle ja vasemmalle. Käsien venytyksiä puolelta toiselle, sekä pyöritystä laajassa kaaressa. 5. Istuen jalkojen nostoja vuorotellen ylös ja sivulle. 6. Frööbelin palikoiden laululeikki leijonan metsästys, jossa istuen tehdään liikkeitä käsillä ja jaloilla. Toimintatuokion aikana taustalla soi Frööbelin palikoiden lisäksi huilumusiikkia ja Yölinnun kappaleita. Toinen toimintatuokio Ohjelma: Musiikkimaalaus Toisen tuokion pääpaino on psyykkisen kunnon ylläpidossa ja hyvän mielenvirkeyden luomisessa. Musiikiksi valitsimme huilumusiikkia sekä Nightwishin, Mozartin ja Vivaldin tuotantoa. Tarkoituksena on, että ryhmän jäsenet saavat tehdä maalauksia omassa tahdissaan musiikin soidessa taustalla. Omien töiden lisäksi ryhmänjäsenet maalaavat yhteisen työn. Tämän työn aiomme laittaa esille kehittämistehtävää esitellessämme. Ohjelma etenee seuraavasti: 1. Aloitamme tuokion kertomalla ryhmänjäsenille, että lopussa jaettavan tarran saa vain osallistumalla tuokioon. 2. Frööbelin palikoiden jumppalaulu. 3. Musiikkimaalauksen alussa jaamme ryhmänjäsenille piirustuspaperit ja kynät. Olemme valinneet musiikin useasta musiikkilajista, jotta ryhmänjäsenille tulisi erilaisia elämyksiä musiikista. 4. Leikkilaulu Leijonan metsästys. 5. Tarrojen jako. Kolmas toimintatuokio Ohjelma: Keppijumppa tuolissa Kolmas tuokio on liikuntapainotteinen keppijumppa, jonka lisäksi on liikkeitä ensimmäisestä toimintatuokiosta. Tarkoituksena on tukea kehonhallintaa ja lihaskuntoa. Myös näihin liikkeisiin saimme ohjeita fysioterapeuteilta. Tuokio suoritetaan istuen ja seisoen, musiikin soidessa taustalla. Ohjelma etenee seuraavasti: 1. Aloitamme kertomalla, mitä teemme tämänkertaisessa tuokiossa. jaamme osallistujille jumppakepit.

5 2. Frööbelinpalikoiden jumppalaulu. 3. Tuolilla istuen käsillä melontaa etu- ja takaperin. 4. Ranteen kiertoja puolelta toiselle keppiä sylissä pitäen. 5. Käsien nosto suorienkäsin pään yläpuolelle ja vieden keppi niskan taakse käsiä koukistamalla. 6. Istuen, kepin kosketusta jalkapohjilla vuorotellen niin, että kepistä kiinni pitäen, kepin toinen pää koskettaa lattiaa. 7. Istuen, kepin rullausta reisien päällä. 8. Piirileikki, jossa muodostettaan piiri vierustoveria kädestä kiinni pitäen. Sivuaskeleita oikealle, vasemmalle, eteen ja taakse. 9. Frööbelin palikoiden laululeikki Leijonan metsästys, jossa istuen tehdään liikkeitä käsillä ja jaloilla. 10. Tarrojen jako. Neljäs toimintatuokio Ohjelma: Ulkoilua, tunnustelulaatikot ja kahvihetki. Neljännen ja samalla viimeisen toimintatuokion halusimme järjestää mieleenpainuvaksi ja juhlavaksi. Ohjelmassa on ulkoilua, joka sisältää kävelyä kuntoutuskeskuksen alueella ja tunnustelulaatikoiden tunnustelua. Ryhmän jäsenet jaamme kahteen eri ryhmään, hitaammin ja nopeammin käveleviin. Rajaamme kävelyajan kahteenkymmeneen minuuttiin, jonka aikana ryhmät kävelevät heille mitoitetun matkan. Sisäpihalle järjestämme alueen tunnustelulaatikoille. Tunnustelulaatikoita on viisi kappaletta, ja ne sisälsivät kiviä, käpyjä, havunoksia, sammalta/ jäkälää ja hiekkaa. Jokaisesta laatikon sisällöstä on oma tarina ja kysymys, joka liittyi aiheeseen. Lopuksi siirrymme sisälle, jossa on laululeikki Leijonan metsästys, kahvitarjoilu ja tarrojen jako. Ohjelma etenee seuraavasti: 1. Frööbelin palikoiden jumppalaulu ulkona. 2. Luontopolku 3. Tunnustelulaatikot. 4. Sisätiloissa Frööbelin palikoiden laululeikki Leijonan metsästys. 5. Kahvihetki ja tarrojen jako.