Heli Jääskeläinen 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heli Jääskeläinen 2010"

Transkriptio

1 Heli Jääskeläinen 2010

2 Teoriassa yrityksen laillisuus ja toimivalta perustuu taloudelliseen vastuullisuuteen Jotta yrityksen laillisuus säilyy niin yrityksen johdon oltava tilivelvollinen itsenäiselle ulkopuoliselle taholle. Yrityksen hallitus Kuinka mitata yrityksen taloudellista suorituskykyä Yksilön kannalta? Yhteiskunnan kannalta?

3 Sisäinen CG Yrityksen toimintaa yhtiökokousten välillä Omistajien vaikutusta yrityksen johtamistapaan, jotta omistajien tavoitteet toteutuisivat yrityksen strategiassa ja toiminnan ohjaamisessa Omistajalähtöinen ohjaus Ulkoinen CG Osakemarkkinoiden käyttäytymistä yritykseen päin Omistajaohjaus Kontrolli yritykseen nähden

4 Suomalaisten yritysten omistaminen on ulkomaalaistunut Osakeomistuksen vapautuminen 1993 Samanaikaisesti yhdysvaltalaiset suursijoittajat levittäytyivät Eurooppaan Amerikkalainen omistajalähtöinen yrityskulttuurin levisi Suhtautuminen omistajuuteen muuttui yrityksissä Yritysskandaalit ulkomailla Sijoittajat varuillaan ja vaativat läpinäkyvyyttä ja tietoa yrityksen toiminnasta Uuden talouden kuplan puhkeaminen Haluttiin eroon informaatiokuilusta johdon ja sijoittajien välillä Eurooppalainen yhteisvaluutta Ei muodostu valuuttariskiä Suomalaiset pankit vähensivät omistustaan Suomalaissa yrityksissä Suomen valtio yksityisti yrityksiään

5 Useimpiin voi luottaa (%) Ei voi suhtautua liian varovasti (%) Pienyritysten vetäjät Armeijan upseerit Suurten yritysten toimitusjohtajat Auton myyjät Ihmisiä, joihin voi luottaa (Lähde: CNN/USA Today/gallup Polly, July 2002)

6 Sijoittajaviestinnän määrä ja oikeellisuuden merkitys on kasvanut Ulkomaaliset suursijoittajat vaativat suomalaisilta yrityksiltä Informaation läpinäkyvyyttä Sijoittajien mukautuivat pitkäjänteiseen ajattelumalliin, jolloin viestinnän tarve yrityksestä kasvaa Sijoittajat kiinnittivät huomiota yrityksen imagoon eli julkisuuskuvaan Imago vaikuttaa pörssikursseihin, omistajaohjaukseen ja edelleen yrityksen sisäiseen päätöksentekoon Hallitusjäsenten valintaan kiinniteiin enemmän huomiota Hallitukseen valitaan henkilöitä, jotka aidosti edustavat yrityksen päätöksenteossa omistajaintressiä Tilintarkastajien riippumattomuuden merkityksen kasvaminen Suomessa aikaisemmin yritysjohto on valinnut tilintarkastajat ja tilintarkastus suhteen säilyminen on edellyttänyt toimivan johdon luottamuksen säilymistä Palkitsemisjärjestelmä informaatio muodostui osaksi sijoittajainformaatiota Palkitsemisjärjestelmien yhteys omistajien varallisuuden kasvuun muodostui osaksi yritystoimintaa Palkitseminen oikea mitoittaminen ja oikea rakenne Palkkiojärjestelmien läpinäkyvyys

7 Perheomisteiset yritykset Valtion yhtiöt Hajaantunut omistus Institutionaaliset omistajat Osuuskunta Taloudellista toimintaa harjoittava yritys Osuuskunnan omistavat osuuskunnan jäsenet Osuuskunnan jäsenmäärää ja osuuspääoma ei määrätä ennalta Jäsenellä on vähintään yksi osuus Jäsen suorittanut osuusmaksun Jäsenet voivat olla joko luonnollisia tai juridisia henkilöitä Suomessa suhteellisesti eniten jäseniä osuuskunnissa

8 Perheomisteissa yrityksissä valtaa käyttää yksi perhe Perhe istunut lähes aina perheomisteisten yritysten hallituksessa Listautuneet perheomisteiset yritykset Yleensä päätäntävalta säilyy edelleen perheellä Portfoliosijoituksien kautta uutta omistusta Perheillä usein paremmat tiedot yrityksen tilanteesta kuin muilla omistajilla Informaation määrän on kuitenkin pysyttävä tasapuolisena kaikille omistajille Suomessa perheomisteisten listattujen yritysten määrä kasvoi huomattavasti 1900-luvun lopussa Esimerkki Ahlström Ennen listautumista osakkeenomistajia 270. Osakkeiden kaupankäyntiä oltiin rajoitettu, osakekauppaa voitiin käydä vain suvun kesken Listautuminen tapahtui vuonna 2006 Listauduttua osakkeenomistajaa, mutta suurin osa osakkeista säilyi edelleen Ahlströmien suvun hallussa

9 Ahlströmin omistus Antti Ahlströmin Perilliset Oy ,02 2 Etola Erkki Olavi ,36 3 Vilha Intressenter Ab ,96 4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,28 5 Huber Mona ,69 6 Tracewski Jacqueline ,16 7 Nahi Kai Anders Bertel ,54 8 Lund Niklas Roland ,49 9 Huber Samuel ,37 10 Huber Karin ,37

10 Valtionyhtiö on yritys, jossa valtiolla on enemmistöomistus tai valtio käyttää todellista vaikutusvaltaansa yrityksessä Yksi omistaja (valtio) tekee omistajalle kuuluvat päätökset On tapauksia, joissa yritysjohdolle riittää yhden tahon hyväksyntä ratkaisuilleen Suomen valtio merkittävä omistaja valtion kannalta strategisesti tärkeissä suomalaisissa yrityksissä Itella Oyj on luokiteltu markkinaehtoisesti toimivaksi valtionyhtiöksi, jossa omistajalla on strateginen intressi. Omistajan tavoitteena on kulloinkin parhaan taloudellisen kokonaistuloksen saavuttaminen. Tätä arvioidaan kannattavuuden ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun perusteella. Lähde

11 Omistaja päätöksiä tekevät poliitikot Valtioyhtiöiden hallituksessa yleensä yhtenä jäsenenä virkamies edustamassa valtiota omistajana Listattujen valtionyhtiöiden eivät edusta valtiota vaan kaikkia osakkeenomistajia Valtionyhtiöissä on ollut ongelmallista yritysjohdon palkitsemisjärjestelmien käyttö ja kehittäminen

12 Useissa suurissa pörssiyrityksissä omistajakunta on hyvin hajautunutta Ei ole yhtä tai muutamaa selvää päättäjää Tärkeäksi tekijäksi noussut pienosakkaiden / vähemmistöosakkaiden suojeleminen enemmistöosakkaiden joukossa Institutionaaliset omistajat ovat yleensä suurimpia omistajia hajautetussa omistajuuden mallissa.

13 Institutionaaliset omistajat Suuria sijoituksia tekevä yhteisö, esimerkiksi eläke- ja vakuutusyhtiö, pankki ja sijoitusrahasto. Sijoittaminen perustuu yleensä portfolioajattelulle Omistajille ei tärkeää itse omistus vaan sijoitukselle saatava tuotto Institutionaalisten omistajat merkitys kasvanut Sijoittajien ja sijoitusten koko kasvaa Globaalien markkinoiden suurin raha on yhdysvaltalaista eläkerahaa Omistuksen keskittymistä Parantaa kontrollia ja pienentää agenttikustannuksia Aikaisemmin passiivisia omistajaohjauksessa hallituksen ja tilintarkastajien valinnassa ja muissa yhtiökokouksen päätösvallan alaisissa asioissa 2000 luvun yritysskandaalit Ajatusmalli, että sijoitusta täytyy hoitaa Edelleen suhteellisen passiivisia yhtiökokouksissa, mutta aktiivisia keskustelemaan toimivan yritysjohdon kanssa yhtiökokouksen ulkopuolella Institutionaaliset sijoittajat helposti äänestävät jaloillaan

14 Suurimmat osakkeenomistajat (Osakkeita % osakkeista ja äänistä) 1 Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry ,1 2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,9 3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,4 4 Ilkka Brotherus ,2 5 Valtion Eläkerahasto ,6 6 Odin Norden ,4 7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,3 8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,3 9 Odin Finland ,9 10 OP Suomi Arvo sijoitusrahasto ,8 Joulukuun lopussa Amer Sportsilla oli rekisteröityä osakkeenomistajaa (12 320). Suomen ulkopuolella osakkeista oli hallintarekisterissä 52,6 % (45,2 %). Julkisyhteisöt omistivat osakkeista 12,5 %, Kotitaloudet 12,4 %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,7 %, Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8,2 % yksityiset yritykset 2,3 %. 14

15 Aktiivisesti panostettu yritysanalyysiin Vapaa pääoman liikkuminen Yrityksen arvonmuodostus pyritty pitämään positiivisena Pääomasta kova kilpailu Johdon onnistumista verrattu omistajien sijoituksen arvonnousun määrään Ylimmänjohdon vahva asema omistajien vaikutusvalta vähäisempää Ristiinomistus Riskit Yritysryppäät kantoivat riskit Valtio kantoi yritysriskejä Pääomasta kilpailu vähäistä Johtajia mitattu hetorogeenisin mittarein YHDYSVALLAT EUROOPPA

16 1. Kahden tai useamman yrityksen muodostama pysyväksi tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus 2. Tosiasiallinen määräysvalta on emoyrityksellä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa. Yritys jolla on määräysvalta = emoyritys Kohdeyritys = tytäryritys 3. Konsernilla ei ole oikeudellista toimivaltaa Konserni ei ole verovelvollinen 4. Määriteltäessä konserneja ei ole väliä yrityksen koolla eikä juridisella muodolla 70 % A OY Emo D Ky Tytär A Oy ja E Oy omistavat yhdessä 100 % D Ky:stä A Oy omistaa yksin 100 % E Oy:stä 100 % E OY Tytär 30 %

17 Määräysvalta muodostuu kun: KPL: 1. Yritys omistaa enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä 2. Yrityksellä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistöjäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa (tai vastaavassa toimielimessä) Painotetaan asia ennen muotoa - periaatetta Omistusosuus alle 50 % Yritys käyttää tosiasiallista valtaa kohdeyrityksessä Johdetaan yhteisesti toisen yrityksen kanssa YRITYS VOI KUULUA AINOASTAAN YHTEEN KONSERNIIN

18 Konsernilainsäädäntö KPL konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat säädökset Laki ei sisällä normeja konsernin hallinnosta Ei tunnisteta konserninhallintoelimiä Käytännössä konsernin ylin päättäväelin on emoyhtiön yhtiökokous Emoyhtiön määräysvalta tytäryrityksessä Emoyhtiön jäsenet ovat enemmistönä tytäryrityksen yhtiökokouksessa Emoyhtiö valmistelee ja tekee yhtiökokouspäätökset, jos 100% emoyrityksen omistama tytäryritys Tytäryrityksen hallituksen jäsenet ovat emoyhtiön valitsemia Yleensä osa konserninyhtiöiden palveluksessa

19 Konsernin operatiivinen johto Osakeyhtiölaki ei määrittele konsernille johtoa Muodollisesti konserni asioista päättävät emoyhtiön ja tytäryhtiöiden hallitukset sekä niiden toimitusjohtajat Käytännössä usein konsernin emoyhtiö muodostaa ns. konserninäkökulman Yksittäisen tytäryrityksen asema sama kuin emoyrityksen asema Strategiset päätökset emoyhtiön hallituksessa Käytännössä tämä tarkoittaa, että tytäryritysten hallituksen merkitys vähenee Tytäryrityksessä hoidetaan operatiivisia asioita

20 Emoyhtiön hallituksen asema Ilmoittaa konsernisuhteen syntymisestä tytäryrityksille Valvoo ja seuraa koko konsernikokonaisuutta Emoyhtiön hallitus raportoi konsernia koskevista asioista Taloudellinen raportointi Konsernirakenteen muutokset Strategiset päätökset Vastaa konsernitilinpäätöksen laatimisesta

21 Tytäryrityksen hallituksen asema Määräysvallan aste määrittelee tytäryrityksen itsenäisyyden asteen Tytäryrityksellä tulee olla osaava hallitus, joka huomio toiminnassaan emoyrityksen omistajanäkökulman Konsernia koskevat taloudelliset päätökset tehdään periaatteellisella tasolla jo emoyhtiön hallituksessa Tytäryritys kantaa päätöksistä juridisen vastuun

22 Vähemmistöosakkaita ovat konsernin ulkopuoliset omistajat Vähemmistöosakkaiden mukanaolo merkitsee emoyrityksen päätösvallan vähenemistä tytäryrityksen yhtiökokouksessa Rajoitusten käytännön vaikutukset riippuvat vähemmistöosakkaiden lukumäärästä sekä ääni- ja omistusosuudestaan. Vähemmistön aseman turvaaminen tiettyjen yhtiökokouspäätösten tekemisessä tarvitaan määräenemmistö 2/3 kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista Suojaussäännökset (OYL) Annetaan vähemmistölle tietty oikeus (oikeus vaatia toimenpiteitä) Tämän toteutuminen voi vaatia taakseen esim. 1/10 kaikista osakkeista

23 EMO TYTÄR 1 85% 15 % Välitön vähemmistöosuus 95% TYTÄR % Välitön vähemmistöosuus

24 EMO TYTÄR 1 85% 95% TYTÄR % 5 % Välitön vähemmistöosuus Välillinen (15 % 95 %:sta) Välitön vähemmistöosuus Välitön Välillinen Yhteensä Tytäryritys 1 15 % % Tytäryritys % % (15* 95/100) % %

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

O m i s t a j a o h j a u s ja valvonta o s u u s k u n n i s s a. Pellervon omistajaohjaustyöryhmän mietintö

O m i s t a j a o h j a u s ja valvonta o s u u s k u n n i s s a. Pellervon omistajaohjaustyöryhmän mietintö O m i s t a j a o h j a u s ja valvonta o s u u s k u n n i s s a Pellervon omistajaohjaustyöryhmän mietintö Pellervo-Seura tammikuu 2001 Sisällys Esipuhe 3 1 2 Yritysten hallinnoinnista käytävän keskustelun

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan. Pellervo-Seura

Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan. Pellervo-Seura Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan Pellervo-Seura Osuuskunnan määritelmä Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henkilö-yhtymä, johon jäsenet

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot