VERENKIERTOELINTEN (KARDIOVASKULAARISTEN) SAIRAUKSIEN AIHEUTTAMAT KUOLEMAT LISÄÄNTYIVÄT STATIINIAIKAKAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERENKIERTOELINTEN (KARDIOVASKULAARISTEN) SAIRAUKSIEN AIHEUTTAMAT KUOLEMAT LISÄÄNTYIVÄT STATIINIAIKAKAUDELLA"

Transkriptio

1 Leino Utriainen VERENKIERTOELINTEN (KARDIOVASKULAARISTEN) SAIRAUKSIEN AIHEUTTAMAT KUOLEMAT LISÄÄNTYIVÄT STATIINIAIKAKAUDELLA Lähtökohdat Statiinilääkitykseen on kulutettu rahaa jo noin 2 miljardia euroa. Potilaskäyttövuosia statiinilla on Suomessakin noin 7 miljoonaa. Pallolaajennusten vuosittainen määrä on kymmenkertaistunut statiiniaikakaudella. Seuraavilla sivuilla on tilastotietoja rekistereistä Kuvissa 1-5 vuodet Kuvissa 6-12 vuodet

2 Verenkiertoelinten sairaudet (ICD-1 tautiluokat I-I425, I427-I99) pois luettuna alkoholiperäiset Sukupuolet yhteensä Lähde: Tilastokeskuksen rekisterit ALLE 65-VUOTIAAT IKÄLUOKITTAIN (kuva 1) Statiinien odotettuna vaikutusaikana 2-luvulla aikaisempi hyvä kehitys vaimeni merkittävästi. Yllä olevia lukumääriä ei ole vakioitu eikä säädetty millään tavalla.

3 2. YLI 65-VUOTIAAT IKÄLUOKITTAIN (kuva 2) (ICD-1 tautiluokat I-I425, I427-I99) pois luettuna alkoholiperäiset Sukupuolet yhteensä Lähde: Tilastokeskuksen rekisterit Statiinien odotettuna vaikutusaikana 2-luvulla kehitys kääntyi väärään suuntaan. Yllä olevia lukumääriä ei ole vakioitu eikä säädetty millään tavalla.

4 3. KAIKENIKÄISET (kuva 3) (ICD-1 tautiluokat I-I425, I427-I99) pois luettuna alkoholiperäiset Sukupuolet yhteensä Lähde: Tilastokeskuksen rekisterit Statiinien odotettuna vaikutusaikana 2-luvulla kehitys kääntyi väärään suuntaan. Yllä olevia lukumääriä ei ole vakioitu eikä säädetty millään tavalla. Tilastotaustaa: Ennen statiinien vaikutusaikakautta 11:n vuoden aikana (199-21) kuolemat vähenivät tapauksella / vuosi Statiinien odotetulla vaikutusaikakaudella 11:n vuoden aikana (21-212) kuolemat vähenivät vain 479 tapauksella / vuosi Aikavälillä kuolemat jopa lisääntyivät 568 tapauksella / vuosi ( < 2 21) Aikavälillä pallolaajennukset lisääntyivät yli 1-kertaisesti (652 < 8 9) Aikavälillä ohitusleikkausmäärät pysyivät ennallaan (2 293 < 2 355)

5 4. YLI 65-VUOTIAAT (kuva 4) 9 % kaikkiin verenkiertoelimien sairauksiin kuolleista on yli 65-vuotiaita. Pallolaajennusten ja ohitusleikkausten yhteismäärä alkoi kasvaa merkittävästi vuonna Samoihin aikoihin lähti kuolleisuus vähenemään lupaavasti Pienimmillään kuolleisuus kävi 8 vuonna 24. Tällöin oli jo korkea aika saada kuolleisuuskäy- 6 4 rään lisänotkahdus alaspäin valtavasti lisääntyneen statiinilääki- 2 tyksen hyötynä. Notkahti väärään suuntaan Ohitusleikkaukset + pallolaajennukset Suomessa Miehet ja naiset, kaikki ikäluokat (lähde: THL:n rekisterit) Ohitusleikkaukset Pallolaajennukset

6 5. YLI 65-VUOTIAAT (kuva 5) Kuolleisuus väheni mukavasti vuodesta 1993 alkaen ilmeisesti pallolaajennusten ja ohitusleikkausten yhteenlasketun lisääntymisen ansiosta. Nämä operaatiot saavuttivat huipun ja tämän jälkeen kuolleisuuden väheneminen pysähtyi. Nyt statiinilääkitys pääsi vaikuttamaan täydellä teholla ja kuolleisuus lähtikin lisääntymään. Onko tämä sattumaa vai luonnollista kehitystä? Statiinie n ostajamäärät Suome ssa Miehet ja naiset yhteensä (lähde KELA:n lääkekorvausrekisterit)

7 POHDINTAA Käypä hoito-työryhmä älähti kolesteroliohjelmasta, julkaistu TV-ohjelmassa [MOT, KOLESTEROLIPOMMI] esitettiin, että Suomessa vain noin 1 ihmishenkeä säästyisi statiinilääkityksellä vuodessa. Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että statiinilääkityksellä estetään Suomessa pikemminkin tuhansia kuin kymmeniä sydänkuolemia vuodessa. (tummennus Leino Utriainen) Dyslipidemian Käypä Hoito-ryhmän jäsen emeritusprofessori Antero Kesäniemi kertoi Espoon Sydänyhdistyksen luennossa: Statiinilla on saatu valtavan hyviä tuloksia. Hän kertoi myös, että minun tilastoni eivät vastaa THL:n ylijohtaja Erkki Vartiaisen tilastoja, koska minun tilastojani ei ole vakioitu. Tämä pitää paikkansa. Minun tilastoni ovat suoraan Tilastokeskuksen virallisia lukuja ilman käsittelyjä. Nyt olisi mielenkiintoista tietää: Millä vakioinneilla, rajauksilla, suhteellisilla prosenteilla, sekoittavilla tekijöillä yms. Tilastokeskuksen käyrät saadaan näyttämään statiinilääkityksen valtavan hyvät tulokset ja tuhannet estetyt sydänkuolemat vuosittain? Helsingin Sanomat : Ilman terveydenhuollon Pohjois-Karjala-projektia Suomessa olisi kuollut 197-luvulta lähtien noin neljännesmiljoona ihmistä enemmän kuin on kuollut. Suomalaiset ovat myös saaneet lisää elinaikaa keskimäärin kymmenen tervettä ikävuotta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska kertoi Joensuussa, jossa julkistettiin maanantaina kansainväliseen levitykseen englanninkielinen teos. Millä tempuilla saadaan Pohjois-Karjala-projektin pelastamat neljännesmiljoonaa suomalaista esille edellä olevista Tilastokeskuksen numeroista. Säätelemättömät numerot kertovat, että esimerkiksi aikavälillä verenkiertoelimien sairauksien aiheuttamat kuolemat (poisluettuna alkoholin aiheuttamat kuolemat) lisääntyivät Suomessa tapauksella vuositasolla ( < 25 33). HUOM! Seuraavissa tilastoissa on verrattu kahta 11 vuotta pitkää aikajaksoa keskenään. Numeroarvoja ei ole vakioitu mitenkään. Molemmilla aikajaksoilla ikääntyminen ja väkimäärän kasvu olivat suunnilleen samanlaisia. Näin aikajaksot ovat melko hyvin vertailukelpoisia. Vakioinnit muuttaisivat hieman numeroarvoja mutta eivät muuttaisi aikajaksojen välisiä vertailukelpoisuuksia merkittävästi. Aikajaksolla ei statiineilla vielä ehtinyt olla merkittävää vaikutusta kuolemien määriin. Aikajaksolla statiinilla olisi pitänyt olla jo selkeä vaikutus kiihtyen tarkasteluajan loppua kohti.

8 6. Verenkiertoelinten sairaudet (ICD-1 tautiluokat I-I425, I427-I99) pois luettuna alkoholiperäiset 6. Verenkiertoelinten sairauksiin kuolleet , kaikki ikäluokat 3 Poisluettuna alkoholiperäiset kuolemat Miehet ja naiset (Lähde: Tilastokeskuksen rekisteri ) vähe nnys vähe nnys 479 Tilastotaustaa: Ennen statiinien vaikutusaikakautta 11:n vuoden aikana (199-21) kuolemat vähenivät tapauksella / vuosi Statiinien vaikutusaikakaudella 11:n vuoden aikana (21-212) kuolemat vähenivät vain 479 tapauksella / vuosi Aikavälillä kuolemat lisääntyivät 568 tapauksella / vuosi ( < 2 21) Aikavälillä pallolaajennukset lisääntyivät vuositasolla yli 1-kertaisesti (652 < 8 9) Aikavälillä ohitusleikkausmäärät alussa lisääntyivät mutta palasivat ennalleen (2 293 < 2 355) Vuoden 212 loppuun mennessä Suomessa oli statiinilla jo noin 7 miljoonaa potilaskäyttövuotta. Rahaa statiinien ostoihin ja lääkärikustannuksiin oli mennyt noin 2 miljardia euroa. Statiinien odotettuna vaikutusaikana 2-luvulla kehitys kääntyi väärään suuntaan.

9 7. Verenkiertoelinten sairaudet pois luettuna alkoholiperäiset kuolemat ja iskeemiset sepelvaltimokuolemat 7. Verenkiertoelinten sairauksiin kuolleet Poisluettuna alkoholiperäiset ja iskeemiset sepelvaltimokuolemat 12 Miehet ja naiset, kaikki ikäluokat (Lähde: Tilastokeskuksen rekisteri ) vähe nnys lisäys 855 Kuvassa 7 ei ole mukana iskeemiset sepelvaltimokuolemat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pallolaajennusten hyöty ei enää näy tässä kehityksessä kuten näkyy kuvan 6 kehityksessä. Siksi statiinien vaikutusaikakauden karu totuus alkaa jo näkyä merkittävänä kuolemien lisääntymisenä.

10 8.Verenkiertoelinten sairaudet pois luettuna alkoholiperäiset kuolemat, iskeemiset sepelvaltimokuolemat ja aivoverisuonisairauksien aiheuttamat kuolemat 8. Verenkiertoelinten sairauksiin kuolleet Miehet ja naiset, kaikki ikäluokat (Lähde: Tilastokeskuksen rekisteri ) Poisluettuna alkoholiperäiset, sepelvaltimo- ja aivoverenkiertokuolemat vähe nnys lisäys Kun kuvassa 8 ei enää ole mukana aivoverenkiertokuolemat, alkaa löytyä numerotietoja statiiniaikaudella kaikkein pahimmista kehitystrendeistä kuvissa 9,1 ja 11. Lisäksi on syytä muistaa, että kaikissa näissä luvuissa on vain kuolemantapaukset eli jäävuoren huippu koko sairastavuudesta. Jos rekistereistä löytyisi kaikki sairastumiset eikä pelkästään kuolleet, potilaiden lukumäärät olisivat paljon suurempia. Jos oletetaan, että myös aikavälillä vähenevä kehitys olisi jatkunut edellisen jakson tavalla, olisi turhia ennenaikaisia kuolemia säästynyt noin 2 2 tapausta vuositasolla. Olisikohan dyslipidemian Käypä Hoito-ryhmän tutustuttava asiaan. Ilmeiseltä vaikuttaa, että statiinilääkitys on ainoa merkittävä tekijä tähän synkkään kehitykseen.

11 9. Kuolemat verenpainetauteihin (ICD-1 I1-I15) Miehet ja naiset, kaikki ikäluokat (Lähde: Tilastokeskuksen rekisteri ) Tilastokeskuksella on tiedot vain vuodesta 1998 alkaen Lisäystä tuli 726 tapausta/ vuosi. Finriski 212-tutkimuksen mukaan systolinen verenpaine miehillä on laskenut koko aikavälin naisilla laski aikavälillä ja laski hitaammin Hyvästä verenpainekehityksestä huolimatta kuolemat verenpainetauteihin ovat lisääntyneet hyvin nopeasti statiinien vaikutusaikakaudella. Miksi?

12 1. Aorttaläppäkuolemat (ICD-1 I35) Miehet ja naiset, kaikki ikäluokat (Lähde: Tilastokeskuksen rekisteri ) Tilastokeskuksella on tiedot vain vuodesta 1998 alkaen Lisäystä tuli 224 tapausta /vuosi. Minulla todettiin aorttaläpän kalkkeutuminen vuonna 25 eli seitsemän statiinivuoden jälkeen. Lopetin statiinilääkityksen vuonna 26. Sen jälkeen tutkittiin kalkkeutumista säännöllisin väliajoin ultraäänitutkimuksilla. Kalkkeutuminen ei juuri edennyt. Jouduin kuitenkin sepelvaltimoiden KIVIKOVIEN KALKKIAHTAUTU- MIEN takia ohitusleikkaukseen Samassa leikkauksessa aorttaläppä korvattiin bioläpällä.

13 Kuolemat sydänlihassairauteen (ICD-1 I42) Miehet ja naiset, kaikki ikäluokat (Lähde: Tilastokeskuksen rekisteri ) Tilastokeskuksella on tiedot vain vuodesta 1998 alkaen Lisäystä tuli 235 tapausta / vuosi. Tilastokeskuksen rekistereistä ei selviä, ovatko nämä kardiomyopatian aiheuttamia kuolemia. Viitaus kuvaan 8: Kaikkien verenkiertoelinsairauksien kuolemien määrä (pois luettuna alkoholiperäiset kuolemat, iskeemiset sepelvaltimokuolemat ja aivoverisuonisairauksien aiheuttamat kuolemat) ennen statiinien vaikutusaikakautta (199-21) väheni 985 tapausta vuositasolla. Kun taas statiinien odotettuna vaikutusaikakautena (21-212) vastaava määrä vuositasolla lisääntyi tapauksella (kuva 8) verenpainekuolemien määrä lisääntyi 726 tapauksella (kuva 9) arorttaläppäkuolemien määrä lisääntyi 224 tapauksella (kuva 1) sydänlihassairauksiin kuolleiden määrä lisääntyi 235 tapauksella (kuva 11) Verenpainekuolemien, aorttaläppäkuolemien ja sydänlihassairauksien kuolleiden määrä ( =1 185) selittää koko määrästä noin 96 %. Muissa verenkiertoelinten sairauksissa kuolemien määrien muutokset olivat pieniä.

14 Kuvassa 12 on vielä yhdellä kuvalla esitettynä numeroarvot sepelvaltimoiden ahtautumien eräästä lajista. Ne lisääntyivät nopeasti statiinin käytön yleistyessä, vaikka pallolaajennuksien määrä kasvoi hyvin nopeasti. 12. Kuolemat pitkäaikaiseen iskeemiseen sydänsairauteen (ICD-1 I25) Miehet ja naiset, kaikki ikäluokat (Lähde: Tilastokeskuksen rekisteri ) Tilastokeskuksella on tiedot vain vuodesta 1998 alkaen Lisäystä tuli tapausta / vuosi. POHDINTA Statiinien vaikutusaikakaudella sydänkuolemien lisääntyminen on hälyttävää. Jo lähes 1 vuotta sitten kahdessa tutkimuksessa (Corona, Gissi-HF) huomattiin, että statiinilääkitys ei vähentänyt kuolemia, kun potilailla oli sydämen vajaatoiminta. Joulukuussa 213 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että vanhahkoilla sydänvikaisilla ihmisillä sekä matala kolesteroli että statiinin käyttö lisäsi kuolemia: PubMed: Low Levels of Low-Density Lipoprotein Cholesterol: A Negative Predictor of Survival in Elderly Patients with Advanced Heart Failure 1 Charach G - Rabinovich A - Ori A - Weksler D - Sheps D - Charach L- Weintraub M - George J Matala LDL-kolesteroli yhdistetään pienentyneeseen hengissä selviytymiseen vanhoilla potilailla, joilla on kliinisesti todettu kohtalainen tai vakava sydänvika. Statiinit liittyvät itsenäisesti ja merkittävästi korkeampaan kuolemariskiin. Suomessa statiini määrätään automaattisesti vanhoillekin ihmisille, joilla diagnosoidaan sydänperäinen sairaus. Lääkitys näyttää monilla vanhahkoilla potilailla nopeuttavan kuoleman tuloa. 1 Lähde:

15 PYYNTÖ EMERITUSPROFESSORI MATTI J TIKKASELLE JA MUULLE DYSLIPIDEMIAN KÄYPÄ HOITO-RYHMÄLLE Olen yrittänyt löytää Suomen virallisista tautirekistereistä edes jotain myönteistä tilastoihin perustuvaa tietoa statiinien käytöstä Suomessa. Valitettavasti kaikki tilastoarvot viittaavat siihen, että statiinien todellinen arkielämän vaikuttavuus Suomessa on kielteistä. Maallikkona minulla ei ole käytössä tietokoneohjelmia, millä voisin suorittaa erilaisia vakiointeja tai muita tilastollisia käsittelyjä. Tästä syystä katsoin, että vertaamalla kahta yhtä pitkää peräkkäistä aikajaksoa saan ainakin todelliset kehitystrendit esille, vaikka Timo Strandbergin sanoja lainaten totean itsekin, että tutkimukseni ei kestä kriittistä tieteellistä tarkastelua. Kuitenkin uskon vilpittömästi, että tutkimukseni on melko luotettava käytännön arviointi. Vertailussa olleiden aikajaksojen kuluessa esimerkiksi väestön ikääntyminen ja lisääntyminen olivat suunnilleen samanlaisia. Nyt kuitenkin pyydän, että Käypä Hoito-ryhmä teettäisi jollakin asiantuntijalla vastaavan tutkimuksen, jotta luotettavuus kasvaisi. En kuitenkaan usko, että THL olisi tässä asiassa luotettavuutta lisäävä historiallisista syistä. Turun yliopisto tekee Risto Huupposen ja Maarit Jaana Korhosen johdolla statiinien VAIKUTTAVUUSTUT- KIMUSTA. Tutkimuksen nimi on STATEAM. Tutkimus on jo kestänyt lähes 7 vuotta, eikä statiinien vaikuttavuudesta ole kerrottu vielä ainakaan julkisuuteen mitään. Olen saanut käsityksen, että STATEAM-tutkimus kestää vielä vuosia. Sitä odotellessamme saisimme Käypä hoito-ryhmän tilastoselvityksen perusteella tarpeellista tietoa lääkäreille turhan jopa haitallisen statiinilääkityksen hillitsemiseksi. Toivon vastausta tähän ehdotukseeni! Kunnioittaen Leino Utriainen dipl.ins./eläkkeellä

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ TOUKO KESÄKUU 5 6/2002 MAJ JUNI Pääkirjoitus: Terveys 2000 -tutkimus tuotti myös yllätyksiä Sivu 1 Suomalaisen terveysseurannan uusi peruskivi Sivu 2 Toimintakyky parantunut Sivu 2 Verenkiertoelinten sairaudet

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu 1 Eroakirkosta.fi palvelu Raportti 8.12.2013 Eroakirkosta.fi palvelu aiheuttanut kirkolle lähes puolen miljardin tappiot Eroakirkosta.fi internetsivusto perustettiin marraskuussa 2003. Sen tarkoitus oli

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 Tapaturmataajuus 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 Työkyvyttömyyden kesto Palkansaajien työpaikkatapaturmat Työtapaturmat Tilastojulkaisu 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot