Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut)"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) Johdanto Dellin logistiikkapalvelut (kukin "palvelu" tai "logistiikkapalvelu" ja yhdessä "palvelut" tai "logistiikkapalvelut") ovat kattava sarja mukautettuja ja vakiopalveluita, jotka kohdistuvat fyysiseen käsittelyyn ja toimitukseen tai tilaukseen, jotka tukevat ja usein suorittavat Dellin asiakkaan hankintakokemuksen. Tarjolla olevien palveluiden joustavuus ja kattavuus heijastavat asiakkaan vaatimusten dynaamisuutta ja tarjoavat tilaisuuden valita valikoiman palveluita, jotka toimittavat tilaustukea varastointi-, pakkaus- ja kuljetustarpeille. Palvelun voimassaoloaika Dell tarjoaa Dell Logistic Services (Dellin logistiikkapalvelut) -palveluita tuetuille tuotteille, ja ne kattavat mm. seuraavat: 1. Warehousing Services (Varastointipalvelut) varastointiratkaisu nopeaan porrastetun toimitusaikataulun käyttöönottoon (lisätietoja on palveluviitteissä (1 ja 2)), 2. Drop In Box (Laatikkoon lisääminen) Lisää ylimääräisiä laitteita, asiakkaan asennusasiakirjoja ja/tai muita lisävarusteita lähetyslaatikkoon. (lisätietoja on palveluliitteessä (3)), 3. Remove Items (Tuotteiden poisto) Dellin oletus-/vakiotuotteiden poistaminen lähetyslaatikosta (lisätietoja on palveluliitteessä (4)), 4. Multi-Pack (Useita pakkauksia) asiakkaiden järjestelmien toimittaminen hyväksytyissä useissa pakkauksissa (lisätietoja on palveluliitteessä (5)), 5. Overpack (Ylipakkaus) - useiden järjestelmien ja/tai lisävarusteiden ylipakkaaminen suureen laatikkoon vastaanotettavien laatikoiden määrän pienentämiseksi (lisätietoja on palveluliitteessä (6)), 6. Pallets & Crates (Kuormalavat ja laatikot) ennalta määrätyt ei-standardit tai asiakkaan määrittämät kuormalavat tai laatikot, kokoonpanot tai kuormalavalähetykset (lisätietoja on palveluliitteessä (7)), 7. Custom Packaging (Mukautettu pakkaus) asiakkaan määritysten mukaan suunniteltu pakkaus. (lisätietoja on palveluliitteessä (8)), 8. Ship Box Label (Lähetyslaatikon etiketti) ennalta määriteltyjen/vakioetikettien ja/tai mukautettujen etikettien liimaaminen nämä voivat sisältää asiakkaan määrittämiä ja/tai antamia tietoja järjestelmän lähetyslaatikossa (lisätietoja on palveluliitteessä (9)), 9. Order Consolidation (Tilausten yhdistäminen) useiden Dellin ja kolmansien osapuolien laitteistojen, ohjelmistojen ja oheislaitteiden tai asiakkaan lähettämien osien vastaanoton ja yhdistämisen hallinnointi ja toimituksen järjestäminen kaikille osille yhtenä lähetyksenä (lisätietoja on palveluliitteessä (10)), 10. Time & Date Specific Delivery (Ajasta ja päivästä riippuva toimitus) tuotteiden toimittaminen tiettynä aikana tai päivänä. Tämä palvelu voi sisältää seuraavat toimitustyypit: määräaika, työajan jälkeinen, määräpäivä, arkipäivä, viikonloppu tai juhlapäivä (lisätietoja on palveluliitteessä (11)), 1 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

2 11. Inside Delivery (Toimitus sisätiloissa) tuotteen toimitus asiakkaan toimipisteen sisällä ja/tai lisälähetyspalvelut, jotka eivät ole kuljettajan vakiomenetelmä. Voi kattaa seuraavat: kuormalavojen purkaminen, yksittäinen sisäkohde, jakelu toimistossa (useita kohteita yhdessä osoitteessa), pakkauksen purkaminen, nostoportti, pakkausmateriaalien poistaminen (lisätietoja on palveluliitteessä (12)), 12. Customer Carrier (Asiakkaan kuljetusyritys) hallinnoi kuljetusprosessia Dellin ja muulla kuin Dellin vakiologistiikantoimittajalla. (lisätietoja on palveluliitteessä (13)), 13. International Shipping (Kansainväliset lähetykset) valmistele kansainvälinen kuljetus kaikkine vaadittuine asiakirjoineen. Lähetä lähetys suoraan loppukäyttäjille suorissa ja epäsuorissa maissa täsmällisine vero- ja vientiasiakirjoineen. (lisätietoja on palveluliitteessä (14)), 14. Reporting & Notification (Raportointi ja ilmoitukset) laadi vakio- ja mukautetut lähetysasiakirjat, lähetyslistat ja etiketit, logistiikka- ja kuljetusraportit ja toimitusten ennakkoilmoitukset ja raportit. (lisätietoja on palveluliitteessä (15)), Huomaa: Tämän palvelun kuvauksen palveluliitteet sisältävät kunkin Dellin tarjoaman logistiikkapalvelun tiedot. Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa mainitut logistiikkapalvelun palveluliitteet. Asiakkaat voivat hankkia yhden tai useamman yllä mainituista logistiikkapalveluista Delliltä osapuolten välillä määritettävää järjestelmäkohtaista korvausta vastaan. Asiakkaan hankkimat logistiikkapalvelut ja niiden hinnat ilmoitetaan asiakkaan kuitissa, tilausvahvistuksessa tai ostomääräyksessä. Hankkimalla näitä palveluita Delliltä asiakas hyväksyy noudattavansa kaikkia tämän palvelun kuvauksen ehtoja, mukana lukien soveltuvat palveluliitteet ja soveltuva asiakkaan kokonaispalvelusopimus tai Dellin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettavat myyntiehdot, jotka ovat luettavissa osoitteessa (soveltuvin osin). Valinnaiset palvelut Jokainen tällä hetkellä tarjolla oleva logistiikkapalvelu kuvataan tämän palvelun kuvauksen palveluliitteissä. Delliltä voi olla hankittavissa myös lisäpalveluja (mm. valinnaiset palvelut tai asiaan liittyvät konsultointija hallinnoidut, ammattimaiset tuki- tai koulutuspalvelut). Lisäpalvelut edellyttävät erillisen palvelusopimuksen solmimista Dellin kanssa. Palvelun kesto Sopimus astuu voimaan tilauksen tekopäivänä ja jatkuu palvelujakson ajan. "Palvelun voimassaolo" alkaa ostopäivämääränä ja jatkuu tilauslomakkeessa määritetyn ajan. Asiakkaan tilauslomakkeessa tai yhteisesti sovitussa laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa (yhteisnimeltä "tilauslomake") määritellään niiden järjestelmien, lisenssien, asennusten, käyttöönottojen, hallittujen päätepisteiden tai loppukäyttäjien määrä, joille asiakas on ostanut yhden tai useamman palvelun, sekä kunkin hinta ja yksikköhinta sekä sovellettavat palveluehdot. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu Dellin ja asiakkaan välillä, asiakas voi ostaa tämän sopimuksen mukaisia palveluita vain omaan sisäiseen käyttöönsä, ei jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. 2 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

3 Asiakkaan yleisvastuu Kukin asiakkaan tilaama logistiikkapalvelu edellyttää, että asiakas: Tarjoaa Dellin käyttöön asianmukaisen asiakkaan henkilöstön tukemaan palveluiden tuottamisessa ja toimittamisessa; Jos palvelut edellyttävät paikan päällä tapahtuvia toimia, asiakas tarjoaa vapaan, suojatun ja riittävän pääsyn asiakkaan toimitiloihin ja tuettuihin tuotteisiin, mukaan lukien riittävä työtila, sähkö ja paikallinen puhelinlinja; Täyttää tilatun palvelun palveluliitteessä määritetyt laatuvaatimukset eli minimitilausmäärät, tilaustiheydet, järjestelmän soveltuvuus ja muut ehdot; Hankkii kaikki vaaditut lisenssit, oikeudet, säädöstenmukaisuustodistukset ja muut luvat, joita kansainvälisen kaupan säädösten noudattaminen edellyttää, jotta Dell voi toimittaa palvelut; Hyväksyy palveluliitteiden esittämät käyttöehdot. Tietojen varmuuskopiointi; luottamuksellisten tietojen poistaminen. Asiakkaan on varmuuskopioitava kaikkien kyseisten järjestelmien kaikki olemassa olevat tiedot, ohjelmistot ja ohjelmat ennen tämän palvelun toimittamista ja soveltuvin osin sen aikana. Asiakkaan tulisi tehdä säännöllisesti varmuuskopioita kaikkiin kyseisiin järjestelmiin tallennetuista tiedoista varotoimena tietojen mahdollista vioittumista, muuttumista ja menettämistä vastaan. Lisäksi asiakas on vastuussa kaikkien luottamuksellisten tietojen, omistamiensa tietojen ja henkilötietojen sekä siirrettävien tietovälineiden, kuten SIM-korttien, CD:iden ja PC-korttien poistamisesta riippumatta siitä, saako hän apua paikan päällä olevalta teknikolta. DELL EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN: MISTÄÄN ASIAKKAAN LUOTTAMUKSELLISISTA, OMISTAMISTA TAI HENKILÖTIEDOISTA; MENETETYISTÄ TAI VIOITTUNEISTA TIEDOISTA, OHJELMISTA TAI OHJELMISTOISTA; VAURIOITUNEESTA TAI MENETETYSTÄ SIIRRETTÄVÄSTÄ TIETOVÄLINEESTÄ; DATA- TAI PUHELUKULUISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET SEN TAKIA, ETTÄ ASIAKAS EI OLE POISTANUT KAIKKIA SIM-KORTTEJA TAI MUITA SIIRRETTÄVIÄ TIETOVÄLINEITÄ DELLILLE PALAUTETTUJEN TUETTUJEN TUOTTEIDEN SISÄLTÄ; JÄRJESTELMÄN TAI VERKON KÄYTÖN MENETYKSESTÄ; JA/TAI MISTÄÄN TOIMISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, DELLIN TAI ULKOPUOLISTEN PALVELUNTARJOAJIEN TAHOLTA. Dell ei ole vastuussa minkään ohjelmien tai tietojen palautuksesta tai uudelleenasennuksesta. Kun tuettu tuote tai sen osa palautetaan, asiakkaan on toimitettava ainoastaan tuettu tuote tai puhelinteknikon pyytämä osa. Ei sisälly palveluun Epäselvyyksien välttämiseksi seuraavat toiminnot eivät kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin: Muut kuin tässä palvelukuvauksessa erikseen mainitut palvelut, tehtävät tai toimet. Erityisesti logistiikkapalveluihin kuulumattomat seikat luetellaan vastaavissa palvelunkuvauksissa. Tämä palvelukuvaus ei myönnä asiakkaalle mitään takuita, jotka ovat lisäyksiä kokonaispalvelusopimuksen tai sopimuksen tarjoamaan takuuseen. 3 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

4 Käyttöehdot Tuetut tuotteet. Tämä palvelu on tarjolla seuraaville järjestelmille: Dell OptiPlex, Latitude, Precision, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, tietyt Dell-tulostimet ja tietyt Dellin ja kolmannen osapuolen lisävarusteet. Tuettujen tuotteiden määrä lisääntyy jatkuvasti, joten pyydä Dellin myyntiedustajalta ajantasainen lista Dellin ja muihin kuin Dellin tuotteisiin saatavilla olevista palveluista. Määrityspalveluprojekti. Dell toimittaa logistiikkapalveluita kehittämällä ja hallinnoimalla "määrityspalveluprojektia". Dell voi hallinnoida jokaista asiakkaan uuden tuetun Dell-järjestelmän hankinnan yhteydessä tilaamaa logistiikkapalvelua ja/tai muita määrityspalveluita ainutkertaisena määrityspalveluprojektina. Jos asiakas tilaa useita logistiikkapalveluita ja mukautettuja tehdasmäärityspalveluita uusien tuettujen Dell-järjestelmien hankinnan yhteydessä, ne yhdistetään yhteen määritysprojektiin, jos mahdollista. Jos tietyt järjestelmätyypit estävät logistiikkapalveluiden ja määrityspalveluiden yhdistämisen yhdeksi määrityspalveluprojektiksi, niitä kohdellaan erillisinä määrityspalveluprojekteina. Asiakkaan muutoksia olemassa olevaan määrityspalveluprojektiin voidaan kohdella erillisenä määrityspalveluprojektina. Dellin kumppanit. Dell voi käyttää tytäryhtiöitä tai alihankkijoita logistiikkapalveluiden tuottamiseen. Dell voi ajoittain vaihtaa palveluiden tuottamispaikkaa ja/tai palvelun tuottavaa osapuolta. Dell on kuitenkin vastuussa asiakkaalle toimitetuista palveluista. Asiakkaan kumppanit. Asiakas voi käyttää kolmansia osapuolia (esim. urakoitsijoita, edustajia, järjestelmien integroijia ja/tai kanavakumppaneita) toimimaan edustajinaan ja työskentelemään Dellin kanssa siinä määrin kuin logistiikkapalveluiden toimittaminen asiakkaalle edellyttää. Yksinomaan asiakas on vastuussa asiakkaan kumppanien kaikista toimista ja laiminlyönneistä. Asiakas lupautuu lisäksi vapauttamaan Dellin vastuusta ja pitämään sitä vapaana korvausvelvollisuuksista, kuluista ja maksuista (mukaan lukien lakikulut ja oikeus- ja sovittelukulut), jotka liittyvät kunkin asiakkaan kumppanin toimiin tai laiminlyönteihin sen toimiessa asiakkaan edustajana, riippumatta kyseisestä toimesta. Peruuttaminen. Asiakas voi peruuttaa logistiikkapalvelun tuettujen tuotteiden hankinnan luvallisen peruuttamisen yhteydessä asiakkaan maantieteellisen alueen soveltuvan tuotepalautus- ja palvelunperuutuskäytännön mukaisesti (oli kyseessä sitten palvelun kuvaus tai paikallinen laki) toimittamalla Dellille kirjallisen ilmoituksen peruutuksesta. Tästä voidaan joutua maksamaan palvelun peruutusmaksu. Asiakas ei saa peruuttaa tätä logistiikkapalvelua muutoin kuin kyseisen osavaltion/maan/provinssin lain mukaisesti, jos sopimus ei voi sitä muuttaa. Dell voi peruuttaa logistiikkapalvelun, mukaan lukien käynnissä olevat palvelut, milloin tahansa tämän palvelun kuvauksen keston aikana mistä tahansa seuraavasta syystä: Asiakas ei maksa logistiikkapalvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti. Asiakas käyttäytyy töykeästi tai uhkaavasti tai ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa. Asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelun kuvauksen käyttöehtoja. 4 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

5 Jos Dell peruuttaa logistiikkapalvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan laskussa mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen voimaantulopäivämäärä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos paikallinen laki edellyttää muuta peruutusehtoa, joka ei ole muutettavissa sopimuksella. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAISESTI, ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUTTA MAKSETTUJEN PALKKIOIDEN TAI DELLIN SAAMISTEN TAKAISINMAKSUUN. Kolmannen osapuolen tuotteet. "Kolmannen osapuolen tuotteet" tarkoittavat kaikkia laitteistoja, ohjelmistoja ja muita aineellisia tai aineettomia materiaaleja (joko asiakkaan Dellille toimittamia tai Dellin asiakkaan ohjeiden mukaisesti hankkimia), joita Dell käyttää logistiikkapalveluiden yhteydessä. Asiakas takaa Dellille hankkineensa kaikki vaaditut lisenssit, luvat, säädöstenmukaisuustodistukset ja hyväksynnät, jotta Dell ja Dellin kumppanit (kuten on määritelty yllä, mukaan lukien aliurakoitsijat ja työntekijät) saavat oikeuden ja luvan käyttää, kopioida, jaella ja/tai muuntaa (mukaan lukien luoda johdannaistöitä) ja/tai asentaa kolmannen osapuolen tuotteita rikkomatta kyseisten kolmannen osapuolen tuotteiden tarjoajien tai omistajien omistus- tai lisenssioikeuksia (mukaan lukien patentit ja tekijänoikeudet). PAITSI KUTEN ON KIRJALLISESTI SOVITTU ASIAKKAAN JA DELLIN VÄLILLÄ, DELL KIELTÄÄ TÄTEN KAIKKI TAKUUT, SUORASANAISET SEKÄ VIHJATUT, LIITTYEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEISIIN. Kolmannen osapuolen tuotteita koskevat yksinomaan kolmannen osapuolen ja asiakkaan väliset ehdot. DELL KIELTÄÄ TÄTEN KAIKKI KORVAUSVELVOLLISUUDET VAIKUTUKSISTA, JOTKA LOGISTIIKKAPALVELUILLA VOI OLLA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEEN TAKUUSEEN. Asianmukaisen paikallisen lain suurimmassa sallimassa määrin, Dell ei ole korvausvelvollinen kolmannen osapuolen tuotteista, ja asiakkaan on haettava korvauksia yksinomaan kolmannen osapuolen toimittajalta liittyen kyseisiin kolmannen osapuolen tuotteisiin. Dell voi hankkia ainutlaatuisia osia ja pitkän tilausajan osia kolmannen osapuolen osina tukemaan mukautettujen kokoonpanojen valmistusta asiakkaalle. Jos (i) sellaisia materiaaleja ei käytetä yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa asiakkaan ennustuksen muuttumisen, aikataulun muuttumisen tai minkä tahansa ostotilauksen peruuttamisen tai muiden suiden takia ja (ii) Dell ei pysty jälleenmyymään kyseisiä materiaaleja muille kohtuulliseen hintaan tai ei voi peruuttaa materiaalitilausta, Dell voi päätöksensä mukaan laskuttaa asiakasta ja toimittaa materiaalit asiakkaalle. Asiakkaan on maksettava Dellille materiaalit ja Dellin mahdollisesti aiheuttamat varastointikustannukset, jos tällaisia materiaaleja on säilytetty yli yhdeksänkymmentä (90) päivää. Vienti. Asiakas takaa ja vakuuttaa, että kolmannen osapuolen tuotteet, mukaan lukien mm. Dellille logistiikkapalvelun yhteydessä toimittaman levykuvan sisältämä ohjelmisto, ei sisällä rajoitettua teknologiaa (esim. salausta), tai jos se sisältää rajoitettua teknologiaa, että Dellillä on lupa viedä kolmannen osapuolen tuotteet mihin tahansa maahan (lukuun ottamatta maita, jotka ovat kauppasaarrossa soveltuvien vientilakien mukaisesti) ilman vientilupaa. Dellin vastuulla ei ole määrittää vakuutusten täsmällisyys koskien vientiluvan olemassa oloa tai kolmannen osapuolen tuotteiden vientikelpoisuutta ilman vientilupaa. Asiakkaan vientitodistusten on tuettava soveltuvia alueellisia ja paikallisia lakeja, säädöksiä ja vaatimuksia (kuten fyysinen allekirjoitus vs. sähköinen allekirjoitus). Yllä kuvattujen takuiden lisäksi kaikille logistiikkapalveluille voidaan vaatia erillinen, allekirjoitettu vientilupa ("levykuvan vientisäädösten noudattamistodistus"). Tietyissä maissa voidaan vaatia vientitodistus muidenkin palveluiden yhteydessä (esim. CS Asset Services (määrityspalveluiden resurssipalvelut), CS Hardware Integration Services (määrityspalveluiden laitteiston integriontipalvelut), CS BIOS Customization Services (määrityspalveluiden BIOS:in mukautuspalvelut) tai CS Drop in the Box Services (määrityspalveluiden laatikkoon lisäämispalvelut)). Kaikki vaaditut vientitodistukset on täytettävä, allekirjoitettava ja palautettava Dellille ennen kuin Dell toimittaa asianmukaisen logistiikkapalvelun. Jos Dellin on hankittava vientilupa kolmannen osapuolen tuotteille toimittaakseen palveluita, asiakas sitoutuu täten tarjoamaan Dellille maksutta kaiken Dellin kohtuuden puitteissa vaatiman avun tällaisen vientiluvan saamiseksi. 5 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

6 Asiakkaan vastuuvapautus. Asiakas puolustaa Delliä ja pitää sitä syyttömänä ja vapaana korvausvelvollisuuksista koskien kaikkia kolmannen osapuolen vaatimuksia ja toimintoja, jotka johtuvat siitä, että (a) asiakas ei hanki asianmukaista lisenssiä, aineettoman omaisuuden oikeutta tai muuta lupaa, säädöstenmukaisuustodistusta tai hyväksyntää kolmannen osapuolen tuotteille sekä ohjelmistoille ja materiaaleille, jotka asiakas pyytää integroimaan osana palvelua, tai (b) vientiluvan olemassa oloa koskeva esitys on epätarkka tai Delliä vastaan on esitetty haaste johtuen asiakkaan rikkomuksista tai väitetyistä rikkomuksista soveltuvia vientilakeja, säädöksiä ja määräyksiä vastaan. Teknisten tietojen ilmoitus ja vastuuvapautus. Asiakas on vastuussa logistiikkapalveluiden asiakkaan teknisten tietojen määrittämisestä ja sen varmistamisesta, että nämä tekniset tiedot on dokumentoitu asianmukaisesti Dellille. Asiakas vahvistaa, että logistiikkapalvelut ovat asiakkaan valinta. Dellin on voitava luottaa asiakkaan dokumentaatioon (teknisten tietojen lomakkeeseen). Dell ei ole vastuussa korvausvelvollisuuksista tai vaurioista, jotka aiheutuvat logistiikkapalveluiden suorittamisesta asiakkaan dokumentaation mukaisesti. Jos Dell on kohtuuden puitteissa sitä mieltä, että ehdotetut logistiikkapalvelut eivät ole teknisesti mahdollisia, Dell varaa oikeuden kieltäytyä toimittamasta logistiikkapalveluita. Dell ei takaa, että asiakkaalle toimitetut logistiikkapalvelut käsittelevät kaikki asiakkaan vaatimukset, sillä Dell on riippuvainen kolmannen osapuolen tuotteista ja asiakkaan tai kolmansien osapuolien tarjoamasta avusta. Tärkeitä lisätietoja Muutostenhallinta. Mitä tulee lisätyöhön, jota ei ole eritelty logistiikkapalvelussa, joka johtuu (i) pyydetystä muutoksesta palveluun, (ii) asiakkaan toimesta tai laiminlyönnistä, (iii) lain ja/tai asiaankuuluvien säädösten muuttumisesta tai (iv) force majeure -tapahtumasta, Dell arvioi lisätyön ja antaa tiedot muutoksista aikataulussa ja kuluissa perustuen pyydetyistä muutoksista. Jos asiakas hyväksyy uuden aikataulun ja/tai kulut, tämä vahvistetaan kirjallisesti lähettämällä kirjallisen suostumuksen ennen kuin Dell aloittaa tai (jos jo aloitettu) jatkaa lisäpalvelujen toimittamista. Palvelu umpeutuu 1 vuosi oston jälkeen. ELLEI SOVELLETTAVISSA OLEVASTA LAISTA MUUTA JOHDU, ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ PALVELUA YHDEN KERRAN ALKUPERÄISEN OSTOPÄIVÄN JÄLKEISEN YHDEN VUODEN AIKANA ("VANHENEMISPÄIVÄ"). ALKUPERÄISEKSI OSTOPÄIVÄKSI KATSOTAAN PALVELUN LASKUN PÄIVÄMÄÄRÄ TAI DELLIN TILAUSVAHVISTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ SEN MUKAAN, KUMPI PÄIVÄMÄÄRISTÄ ON AIKAISEMPI. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Palvelun siirto. Asiakas ei saa siirtää logistiikkapalvelua tai mitään asiakkaalle tämän palvelun kuvauksen nojalla myönnettyjä oikeuksia kolmannelle osapuolelle. Logistiikkapalveluiden saatavuus. Logistiikkapalveluja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa paikoissa tai kaikille tuotteille. Tämä palvelun kuvaus tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja asiakkaan palveluun liittyvässä laskussa nimetyn Dell-tahon välillä palvelun hankkimisesta. Tämä palvelu toimitetaan asiakkaan erillisen Dellin kanssa allekirjoittaman kokonaispalvelusopimuksen puitteissa, joka erityisesti valtuuttaa tämän palvelun myynnin. Jos tällaista sopimusta ole, tämä palvelu toimitetaan asiakkaan sijainnista riippuen joko Dellin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettavien myyntiehtojen tai alla olevassa taulukossa viitteenä mainitun sopimuksen puitteissa ("sopimus"). Katso alla oleva taulukko, jossa ilmoitetaan asiakkaan sijaintia vastaava URL, josta sopimus löytyy. Osapuolet vahvistavat lukeneensa ja hyväksyneensä käyttöehdot. 6 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

7 Asiakkaan sijainti Asiakashankinta Dell-palvelut suoraan Delliltä Dell-palveluiden hankinnan käyttöehdot Dell-palveluita valtuutetun Dell-jälleenmyyjän kautta hankkivat asiakkaat Yhdysvallat Kanada Latinalainen Amerikka ja Karibia Aasia- Tyynen valtameren alue-japani Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (englanti) (Kanadan ranska) Paikallinen maakohtainen sivusto tai Paikallinen maakohtainen sivusto tai Paikallinen maakohtainen sivusto tai Lisäksi Ranskassa, Saksassa ja Isossa- Britanniassa sijaitsevat asiakkaat voivat valita asianmukaisen URL:n alta: Ranska: Saksa: Iso-Britannia: (englanti) (Kanadan ranska) Paikallinen maakohtainen sivusto tai Palvelun kuvaus ja muut Dell-palveluasiakirjat, jotka saat myyjältä, eivät toimi sopimuksena sinun ja Dellin kesken vaan ainoastaan kuvaavat myyjältä hankkimasi palvelun sisältöä, velvollisuuksiasi palvelun vastaanottajana ja kyseisen palvelun rajoja ja rajoituksia. Tästä syystä kaikki viittaukset "asiakkaaseen" tässä palvelun kuvauksessa ja missä tahansa muussa Dell-palveluasiakirjassa tulee tässä yhteydessä ymmärtää viittauksina sinuun, kun taas kaikki viittaukset Delliin tulee ymmärtää yksinomaan viittauksena Delliin palveluntarjoajana, joka tarjoaa palvelua myyjän puolesta. Sinulla ei ole suoraa sopimussuhdetta Dellin kanssa koskien tässä kuvattua palvelua. Jotta vältytään epäselvyyksiltä, kaikki maksuehdot ja muut sopimusehdot, jotka koskevat luonteeltaan ainoastaan suoraan ostajaa ja myyjää, eivät koske sinua, ja niistä sovitaan sinun ja myyjän välillä. Palvelun kuvaus ja muut Dell-palveluasiakirjat, jotka saat myyjältä, eivät toimi sopimuksena sinun ja Dellin kesken vaan ainoastaan kuvaavat myyjältä hankkimasi palvelun sisältöä, velvollisuuksiasi palvelun vastaanottajana ja kyseisen palvelun rajoja ja rajoituksia. Tästä syystä kaikki viittaukset "asiakkaaseen" tässä palvelun kuvauksessa ja missä tahansa muussa Dell-palveluasiakirjassa tulee tässä yhteydessä ymmärtää viittauksina sinuun, kun taas kaikki viittaukset Delliin tulee ymmärtää yksinomaan viittauksena Delliin palveluntarjoajana, joka tarjoaa palvelua myyjän puolesta. Sinulla ei ole suoraa sopimussuhdetta Dellin kanssa koskien tässä kuvattua palvelua. Jotta vältytään epäselvyyksiltä, kaikki maksuehdot ja muut sopimusehdot, jotka koskevat luonteeltaan ainoastaan suoraan ostajaa ja myyjää, eivät koske sinua, ja niistä sovitaan sinun ja myyjän välillä. 7 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

8 * Asiakkaat voivat käyttää paikallista siirtymällä sivulle Internetiin yhdistetyllä tietokoneella tai valitsemalla asianmukainen vaihtoehto Dellin "Valitse alue/maa" -sivustolta, joka on osoitteessa Mikäli tässä palvelun kuvauksessa määritettyjen asiaankuuluvien ehtojen ja kokonaispalvelusopimuksen välille syntyy sovittamaton ristiriita, asiakas hyväksyy, että tämän palvelun kuvauksen ehdot, joista on sovittu sovellettavan kokonaissopimuksen laatimisen jälkeen, pätevät kokonaispalvelusopimuksista huolimatta. Siinä määrin kuin mitkään tämän palvelun kuvauksen ehdot ovat ristiriidassa sopimusten joidenkin ehtojen kanssa, tämän palvelunkuvauksen ehdot ovat voimassa, mutta ainoastaan koskien kyseistä ristiriitaa, eivätkä ne korvaa mitään muita sopimusehtoja, joiden kanssa tämä palvelun kuvaus ei nimenomaisesti ole ristiriidassa. Asiakas hyväksyy lisäksi, että uudistamalla, muuntamalla tai pidentämällä palvelua tai jatkamalla sen käyttöä alkuperäistä ajanjaksoa kauemmin, palvelua koskee sillä hetkellä ajan tasalla oleva palvelun kuvaus, joka voidaan lukea osoitteesta Siinä määrin kuin mitkään tämän palvelun kuvauksen ehdot ovat ristiriidassa sopimusten joidenkin ehtojen kanssa, tämän palvelunkuvauksen ehdot ovat voimassa, mutta ainoastaan koskien kyseistä ristiriitaa, eivätkä ne korvaa mitään muita sopimusehtoja, joiden kanssa tämä palvelun kuvaus ei nimenomaisesti ole ristiriidassa. Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelun kuvauksen tai liitteessä viitteenä olevia sopimusten ehtoja tilaamalla palveluja, vastaanottamalla palvelut, käyttämällä palveluja tai palvelun ohjelmistoja tai valitsemalla "Hyväksyn" tai vastaavan vaihtoehdon Dellin verkkosivuilla oston yhteydessä tai ohjelmiston käyttöliittymästä tai Internet-käyttöliittymästä. Mikäli hyväksyt palvelun kuvauksen ehdot yhtiön tai muun sellaisen juridisen tahon puolesta, jonka voit sitoa tähän palvelun kuvaukseen, "sinä" ja "asiakas" viittaavat tähän juridiseen tahoon. Tietyissä maissa asiakkaiden on ehkä allekirjoitettava myös tilauslomake tämän palvelun kuvauksen hyväksymisen lisäksi. Lisätietoja palvelutarjouksista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta Saatavuus vaihtelee maittain. Asiakkaat ja Dellin kanavakumppanit voivat pyytää lisätietoja myyntiedustajaltaan Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dellin myyntiehdot soveltuvat ja ovat saatavilla osoitteessa sekä erillisellä pyynnöllä. 8 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

9 Liite 1 Varastointi; tarvepohjainen toimitus Palvelun yleiskuvaus Dellin Delivery on Demand (Tarvepohjainen toimitus) -palvelu ("palvelu" tai "palvelut") auttaa asiakasta hallinnoimaan vaihtelevia tilausmääriä ostajiltaan ja lyhentää tilausten toimitusaikaa pitämällä varastoa ennalta määritetyistä, ennalta rakennetuista järjestelmistä valmiina varastossa ja hallinnoimalla tällaista inventaariota kysynnän täyttämiseksi. Palvelu on saatavilla tietyille järjestelmämalleille ja kokoonpanoille ("palvelun mukaiset tuotteet") ja palvelusijainneille Dellin päätöksen ja hyväksynnän mukaan; nämä voivat muuttua. Pyydä Dellin myyntiedustajalta lisätietoja järjestelmistä ja kokoonpanoista, jotka ovat palvelun mukaisia tuotteita. Dell rakentaa ja varastoi tietyn määrän palvelun mukaisia tuotteita asiakkaan palvelun mukaisten tuotteiden ostomääräysten perusteella ennalta määrättyinä aikoina. Asiakkaat voivat valita alustavaksi aikajaksoksi 90, 120 tai 150 päivää, riippuen alueellisesta saatavuudesta, kullekin tasolle määrätyllä hinnalla. Asiakkaat voivat hankkia 30 päivän jatkoajan, alueellisesta saatavuudesta riippuen, alustavaan hankinta-aikaan enintään 180 päivän varastointiaikaan saakka varastoinnin alkuperäisestä päivästä lukien. Jos asiakkaan ostomääräys sisältää vaihtelevia lähetysmääriä eri lähetysosoitteisiin, Dell voi purkaa ostomääräyksen erillisiksi tilauksiksi tilausjärjestelmässään lähetysosoitteiden mukaisesti. Palvelun mukaiset tuotteet varastoidaan Dellin (tai Dellin urakoitsijan) tiloissa ("kokoamiskeskus"), kunnes asiakas lähettää lähetysilmoituksen ja pyytää lähettämään palvelun mukaiset tuotteet. Kun Dell saa ja hyväksyy asiakkaan lähetysilmoituksen, asiakkaan lähettämät palvelun mukaiset tuotteet lähetetään kokoamiskeskuksesta, saatavuudesta riippuen. Palvelun edellytykset: Tämän palvelun keston ensimmäisen yhdeksänkymmenen (90) päivän aikana asiakkaan on hankittava vähintään 100 yksikköä palvelun mukaisia tuotteita ("pienin neljännesvuosittainen hankintamäärä"). Jos tämän jakson lopussa pienintä neljännesvuosittaista hankintamäärää ei täytetä, Dell laskuttaa asiakkaalta maksun, joka vastaa (a) sen hetkistä yksikkökohtaista palvelumaksua, kerrottuna (b) pienimmän neljännesvuosittaisen hankintamäärän ja palvelun mukaisten yksiköiden hankintamäärän erotuksella. Tällaista maksua ei makseta takaisin. Palvelun mukaisia tuotteita voidaan säilyttää varastossa enintään 90, 120 tai 150 päivää, riippuen palvelun mukaisesta tuotteesta ja alueellisesta saatavuudesta. Kaikki varastossa maksimiaikaa kauemmin olevat palvelun mukaiset tuotteet lähetetään asiakkaalle laskun kera, ja asiakkaan on maksettava tällaiset tuotteet kolmenkymmenen (30) päivän sisällä Dellin laskun päiväyksestä. Kokoamiskeskuksessa olevat tilaukseen liittyvät kolmannen osapuolen tuotteet lähetetään tällaisten palvelun mukaisten tuotteiden mukana. Dell voi rajoittaa uusien palvelutilausten määrää (mukaan lukien 30 päivän jatkoaikatilausten määrää) Dellin fiskaalisen neljännesvuoden kahden viimeisen viikon aikana. Dellin fiskaalinen neljännesvuosi päättyy tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun viimeisellä viikolla. Asiakas ei saa muuttaa palvelunmukaisten tuotteiden tilausta (mukaan lukien toimitusosoitetta). 9 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

10 Dellin palautuskäytäntö ei sovellu; mitään palvelun mukaisia tuotteita ei saa palauttaa. Dell ei hyväksy luottokorttitilauksia tälle palvelulle tai Delliltä tilatuille palvelunmukaisille tuotteille. Kun asiakkaan Delliltä hankkimat kolmannen osapuolen tuotteet lähetetään Dellin toimittajalta kokoamiskeskukseen, niistä lähetetään lasku asiakkaalle. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tällaisten kolmannen osapuolten tuotteiden takuu saadaan kolmannen osapuolen tuotteiden alkuperäiseltä valmistajalta ja että tällainen takuu alkaa, kun Dellin toimittaja lähettää kolmannen osapuolen tuotteen kokoamiskeskukseen. Sillä hetkellä voimassa olevat tuettujen tuotteiden takuuehdot, mukaan lukien kaikki palvelun mukaiset tuotteet ja pois lukien kaikki kolmannen osapuolen tuotteet, ovat voimassa tuettujen tuotteiden soveltuvan palvelusopimuksen mukaisesti, kun ne tilataan tämän palvelun yhteydessä, tällaisten järjestelmien palvelun voimassaoloajan mukaisesti. Asiakkaan vastuu Asiakas ymmärtää, että palvelu on riippuvainen asiakkaan täsmällisestä, oikein ajoitetusta ennusteesta. Asiakkaan on toimitettava Dellille viikoittain asiakkaan ennuste palvelun mukaisista tuotteista. Asiakas tapaa säännöllisesti Dellin tilinhoitotiimin keskustellakseen tuote-ennusteista, olemassa olevasta inventaariosta, palvelun mukaisten kokoonpanojen lisäämisestä ja poistamisesta ja muista palveluun liittyvistä seikoista ja ongelmista. Asiakas takaa kohtuullisen avun, yhteistyön, oikea-aikaiset päätökset ja tuen liittyen palvelun toimittamiseen. Noudattamistarkastus Dell ja asiakas tarkistavat säännöllisesti, että asiakas noudattaa tätä palvelun kuvausta. Jos asiakas ei ole noudattanut jotain palvelun kuvauksen ehtoa, Dell varaa oikeuden lakkauttaa palvelun tai muuttaa sitä. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Materiaalien purkaminen - koottujen järjestelmien purkaminen ja/tai niiden poistaminen suojatusta inventaariosta jälleenmyyntiä varten. Kaikki muut toimet kuin mitä tässä palveluliitteessä erityisesti mainitaan. 10 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

11 Liite 2 Varastointi; Ready Ship (Valmis lähetettäväksi) Palvelun yleiskuvaus Dellin Ready Ship (Valmis lähetettäväksi) -palvelu ("palvelu" tai "palvelut") takaa nopean toimitusprosessin tasaiselle määrälle tiettyjen järjestelmämallien ja kokoonpanojen ("palvelun mukaiset tuotteet") tilauksille. Palvelu on saatavilla palvelun mukaisille tuotteille ja palvelusijainneille Dellin päätöksen ja hyväksynnän mukaan; nämä voivat muuttua. Dell rakentaa ja varastoi tietyn määrän palvelun mukaisia tuotteita asiakkaan palvelun mukaisten tuotteiden ennusteiden perusteella enintään 90 päiväksi. Asiakkaat voivat hankkia 30 päivän jatkoajan alustavaan palveluun (alueellisesta saatavuudesta riippuen). Palvelun mukaiset tuotteet varastoidaan Dellin (tai Dellin urakoitsijan) tiloissa ("kokoamiskeskus"), kunnes asiakas lähettää ostomääräyksen palvelun mukaisille tuotteille. Kun Dell saa ja hyväksyy asiakkaan ostomääräyksen, asiakkaan lähettämät palvelun mukaiset tuotteet lähetetään kokoamiskeskuksesta, saatavuudesta riippuen. Palvelun toiminta: Palvelu tukee enintään viittä (5) vakiokokoonpanoa alkuperäisen tilauskauden aikana. Palvelu voi tukea enintään kymmentä (10) vakiokokoonpanoa sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka ovat käyttäneet palvelua tehokkaasti. (Heidän on täytettävä alla luetellut vaatimukset poikkeuksetta.) Kunkin Dellin fiskaalisen neljännesvuoden aikana asiakkaan on hankittava vähintään 150 palvelun mukaista tuoteyksikköä ("pienin neljännesvuosittainen hankintamäärä"). Dellin fiskaalinen neljännesvuosi päättyy tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun viimeisellä viikolla. Palvelun mukaiset tuotteet lähetetään kokoamiskeskuksesta jonoperiaatteella, jolloin ensin lähetetään tuotteet, joiden valmistuspäivä on vanhin. Jos neljännesvuoden lopussa asiakas ei ole hankkinut pienintä neljännesvuosittaista hankintamäärää, Dell laskuttaa asiakkaalta maksun, joka vastaa sen hetkistä yksikkökohtaista palvelumaksua, kerrottuna pienimmän neljännesvuosittaisen hankintamäärän ja palvelun mukaisten yksiköiden hankintamäärän erotuksella. Tällaista maksua ei makseta takaisin. Palvelun mukaisia tuotteita säilytetään yhdeksänkymmentä (90) päivää. Asiakkaat voivat tilata 30 päivän pidennyksen ("30 päivän pidennys") kerran. Edellisellä neljännesvuodella hankitut palvelun mukaiset tuoteyksiköt, joita on säilytetty kokoamiskeskuksessa sen jälkeen, kun asiakas on tilannut 30 päivän pidennyksen kyseisille palvelun mukaisille tuoteyksiköille, eivät ole mukana asiakkaan pienimmän neljännesvuosittaisen hankintamäärän laskennassa. Kaikki tällaista jaksoa pitempään säilytetyt palvelun mukaiset tuotteet lähetetään asiakkaalle laskun kera, ja asiakkaan on maksettava palvelun mukaiset tuotteet kolmenkymmenen (30) päivän sisällä Dellin laskun päiväyksestä. Kokoamiskeskuksessa olevat tilaukseen liittyvät kolmannen osapuolen tuotteet lähetetään tällaisten palvelun mukaisten tuotteiden mukana. Dell voi rajoittaa uusien palvelutilausten määrää (mukaan lukien 30 päivän jatkoaikatilausten määrää) Dellin fiskaalisen neljännesvuoden kahden viimeisen viikon aikana. Asiakas ei saa muuttaa palvelunmukaisten tuotteiden tilausta, toimitusosoitetta lukuun ottamatta. 11 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

12 Dellin palautuskäytäntö ei sovellu; mitään palvelun mukaisia tuotteita ei saa palauttaa. Dell ei hyväksy luottokorttitilauksia tälle palvelulle tai Delliltä tilatuille palvelunmukaisille tuotteille. Kun asiakkaan Delliltä hankkimat kolmannen osapuolen tuotteet lähetetään Dellin toimittajalta kokoamiskeskukseen, niistä lähetetään lasku asiakkaalle. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tällaisten kolmannen osapuolten tuotteiden takuu saadaan kolmannen osapuolen tuotteiden alkuperäiseltä valmistajalta ja että tällainen takuu alkaa, kun Dellin toimittaja lähettää kolmannen osapuolen tuotteen kokoamiskeskukseen. Sillä hetkellä voimassa olevat tuettujen tuotteiden takuuehdot, mukaan lukien kaikki palvelun mukaiset tuotteet ja pois lukien kaikki kolmannen osapuolen tuotteet, ovat voimassa tuettujen tuotteiden soveltuvan palvelusopimuksen mukaisesti, kun ne tilataan tämän palvelun yhteydessä, tällaisten järjestelmien palvelun voimassaoloajan mukaisesti. Asiakkaan vastuu Asiakas ymmärtää, että palvelu on riippuvainen asiakkaan täsmällisestä, oikein ajoitetusta ennusteesta. Asiakkaan on toimitettava Dellille viikoittain asiakkaan ennuste palvelun mukaisista tuotteista. Asiakas tapaa säännöllisesti Dellin tilinhoitotiimin keskustellakseen tuote-ennusteista, olemassa olevasta inventaariosta, palvelun mukaisten kokoonpanojen lisäämisestä ja poistamisesta ja muista palveluun liittyvistä seikoista ja ongelmista. Asiakas takaa kohtuullisen avun, yhteistyön, oikea-aikaiset päätökset ja tuen liittyen palvelun toimittamiseen. Noudattamistarkastus Dell ja asiakas tarkistavat säännöllisesti, että asiakas noudattaa tätä palvelun kuvausta. Jos asiakas ei ole noudattanut jotain palvelun kuvauksen ehtoa, Dell varaa oikeuden lakkauttaa palvelun tai muuttaa sitä. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Materiaalien purkaminen - koottujen järjestelmien purkaminen ja/tai niiden poistaminen suojatusta inventaariosta jälleenmyyntiä varten. Kaikki muut toimet kuin mitä tässä palveluliitteessä erityisesti mainitaan. 12 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

13 Liite 3 Drop in Box (Laatikkoon lisääminen) Palvelun yleiskuvaus Logistiikkapalveluiden Drop in the Box (Laatikkoon lisääminen) -palvelu ("Drop in Box") tarjoaa Dellille keinon valmistella asiakkaan valitsemia Dellin ja kolmannen osapuolen tuotteita (kuten dokumentaatioita, ohjelmistoja ja/tai lisälaitteita) pakattavaksi ja lähetettäväksi samaan aikaan kuin uudet palvelun mukaiset tuotteet lähetetään. Palvelun toiminta Drop in Box (Laatikkoon lisääminen) -palveluita voidaan tilata asiakkaan määrittäminä kokoonpanoina tai Dellin valmistamina valmiina vakiokokoonpanoina seuraavasti: Dellin projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto ottaa yhteyden asiakkaaseen dokumentoidakseen ja selvittääkseen asiakkaan tekniset vaatimukset teknisten tietojen lomakkeelle. Asiakas validoi täsmällisyyden ja varmistaa vaatimukset hyväksymällä ja palauttamalla teknisten tietojen lomakkeen Dellille. Dellin hankintaosasto hankkii kolmannen osapuolen tuotteet, tai asiakas voi toimittaa laatikkoon lisättävät tuotteet Dellille. Projektipäällikkö määrittää laatikkoon lisättävien tuotteiden inventaarioprosessin Dellin hankintaosaston tai asiakkaan kanssa. Dell suorittaa valmistustestin (i) varmistaakseen, että kaikki tuotteet on lisätty asianmukaisesti inventaariojärjestelmään ja (ii) määrittääkseen, mahtuvatko kaikki tuotteet uuteen tuettujen tuotteiden laatikkoon vai vaativatko ne ylimääräisen laatikon. Asiakkaan vastuu Asiakas: Toimittaa riittävän määrän asiakkaan omistamia laatikkoon lisättäviä tuotteita Dellille projektin alussa. Sertifioi, että laatikkoon lisättävät tuotteet eivät sisällä henkilötietoja. Toimittaa kaiken Dellin kohtuuden puitteissa pyytämän avun vientilisenssien hankkimisessa, jotta Dell voi toimittaa palvelun asiakkaan omistamille kolmannen osapuolen tuotteille, Tekee yhteistyötä Dellin kanssa toimittaakseen riittävän määrän asiakkaan omistamia laatikkoon lisättäviä tuotteita Dellille täyttääkseen tuettujen tuotteiden tilaukset, noudattaa tukevan toimipisteen toimitusohjeita. Osallistuu Dellin hankkimien kolmansien osapuolten tuotteiden suhteen Dellin suorittamaan hankintaan projektin koko keston ajan toimittamalla neljännesvuosittaisen ja vuosittaisen yksikköennustuksen asiakkaan Drop in the Box (Laatikkoon lisääminen) -palvelun järjestelmän tilausten tukemiseksi. 13 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

14 Palvelun edellytykset: Tämän palvelun kattamien tuotteiden kokoa ja määrää voidaan rajoittaa tilattujen tuotteiden tyyppien ja laatikoiden tilan perusteella. Kysy mahdollisista rajoituksista projektipäälliköltä tai Dellin myyntiedustajalta. Tuotteiden lisääminen ei saa vaarantaa järjestelmäpakkauksen turvallisuutta tai eheyttä. Kaikki lisätyt komponentit ja tuotteet luetellaan ja sisällytetään tulli-, kauppa- ja vientiasiakirjoihin paikallisen hallinnon vaatimusten mukaisesti. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Laatikkoon lisättävien tuotteiden mukautus tai määrittäminen. Kolmannen osapuolen tuotteiden yhteensopivuuden testaus asiakkaan kokoonpanon kanssa. Muut kuin tässä palveluliitteessä erikseen mainitut toimet. 14 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

15 Liite 4 Remove Items (Tuotteiden poisto) Palvelun yleiskuvaus Logistiikkapalveluiden Remove Items (Tuotteiden poisto) -palvelu ("Remove Items", "palvelu") tarjoaa asiakkaalle keinon tunnistaa ja poistattaa Dellin tuetuista järjestelmistä mikä tahansa oletus/vakiotuote, joka lähetetään tyypillisesti Dell-järjestelmien komponenttina tai lisävarusteena (kuten dokumentaatio, ohjelmisto ja/tai oheislaitteet). Valitut tuotteet poistetaan Dell-järjestelmän paketista ennen tuotteiden lähettämistä. Palvelun toiminta Dellin projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto ottaa yhteyden asiakkaaseen dokumentoidakseen ja selvittääkseen asiakkaan vaatimukset. Asiakas validoi tiedot ja tarkistaa vaatimukset Dellille. Dellin projektipäällikkö täyttää palvelutilauksen. Dellin CS Operations saa palvelutilauksen ja suorittaa vakiintuneen prosessin mukaisesti Remove Items (Tuotteiden poistaminen) -palvelun. Dell heittää poistetut tuotteet pois. Asiakas ei saa taloudellista hyvitystä poistetuista tuotteista. Asiakkaan vastuu Asiakas: Luopuu poistettujen tuotteiden omistusoikeudesta. Palvelun edellytykset: Poistettuja tuotteita saatetaan rajoittaa tietyillä alueilla/tietyissä maissa asiakkaan ja paikallisten säädösten mukaisesti. kysyy mahdollisista rajoituksista projektipäälliköltä. Tuotteiden poistaminen ei voi heikentää lähetyslaatikon turvallisuutta tai eheyttä. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Laatikkoon jäävien tuotteiden mukauttaminen tai määrittäminen. Muut kuin tässä palveluliitteessä erikseen mainitut toimet. 15 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

16 Liite 5 Multipack (Useita pakkauksia) Palvelun yleiskuvaus Logistiikkapalveluiden Multipack ("Useita pakkauksia" -palvelu ("Multipack", "palvelu") tarjoaa asiakkaalle keinon vastaanottaa laitteistojärjestelmien mallipakkaustyylisiä lähetyksiä. Useita samankaltaisia järjestelmiä pakataan yhteen konttiin. Multipack (Useita pakkauksia) -palvelulla on useita etuja: Helpottaa käyttöönottoa (1 laatikko useiden laatikoiden sijaan) Vähentää toimipisteen jäte- ja kierrätyskuluja Helposti siirrettävä (~ 35 kg) Maksimoi varaston varastointitilan Vähentää raaka-ainevaatimuksia (puu, paperi, muovi) Vähentää kaatopaikalle vietäviä jätteitä Saatavilla olevat peruskokoonpanot: Palvelimet o 10 pakkauksen multipack o 20 pakkauksen multipack o 4 pakkauksen multipack Kannettavat tietokoneet o 6 multipackissa useita ympäristöjä Pöytäkoneet o 6 DT:tä multipackissa useita ympäristöjä o 4 MT:tä multipackissa useita ympäristöjä o 10 SFF:ää multipackissa useita ympäristöjä o 5 USFF:ää multipackissa useita ympäristöjä Palvelun toiminta Dellin projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto ottaa yhteyden asiakkaaseen dokumentoidakseen ja selvittääkseen asiakkaan vaatimukset ja vahvistaakseen asiakkaan tarvitseman palvelutuen. Asiakas validoi tiedot ja tarkistaa vaatimukset Dellille. Dellin projektipäällikkö täyttää palvelutilauksen. Dellin Logistics Services Operations saa palvelutilauksen ja suorittaa vakiintuneen prosessin mukaisesti Multipack (Useita pakkauksia) -palvelun. Asiakkaan vastuu Tilata Multipack-kokoonpanon edellyttämä määrä. Kyky vastaanottaa Multipack-lähetyksiä. 16 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

17 Palvelun edellytykset: Valmiit Multipack-paketit noudattavat tavallisia paketin vaurioiden ja menetyksen ohjeita: Käytä riittävän vahvaa laatikkoa, joka kestää sisällön painon. Lähetä tuotteet aaltopahvilaatikoissa. Sulje sisältö vuodon varalta. Käytä vähintään 5 cm asianmukaisia pehmusteita suojataksesi tuotteet toisiltaan ja kulmilta, sivuilta, yläpuolelta ja pohjalta. Vahvista pakkauksen kulmat suojataksesi ne taipumiselta. Sulje laatikko kunnolla ja teippaa saumat. Multipack-tilauksen vähimmäistiedot sisältävät asiakkaan tilausnumeron, Dellin tilausnumeron kullekin paketille, täydet osoitetiedot ja puhelinnumeron. Kaikki yhdistetyt komponentit ja tuotteet luetellaan ja sisällytetään tulli-, kauppa- ja vientiasiakirjoihin paikallisen hallinnon vaatimusten mukaisesti. Rajoitukset Multipack-palveluun soveltuvat järjestelmät vaihtelevat alueittain ja lähetyspaikoittain. Kysy määrityspalvelun projektipäälliköltä lisätietoja. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Laatikkoon jäävien tuotteiden mukauttaminen tai määrittäminen. Muut kuin tässä palveluliitteessä erikseen mainitut toimet. 17 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

18 Liite 6 OverPack (Ylipakkaus) Palvelun yleiskuvaus Logistiikkapalvelun OverPack (Ylipakkaus) -palvelu ("OverPack", "palvelu") tarjoaa asiakkaalle keinon yhdistää ainutkertaisia pakattuja tuotteita (eli järjestelmiä, oheislaitteita, kolmannen osapuolen laitteita) yhteen suurempaan pakettiin tai säiliöön lähetystarkoituksissa. Palvelun toiminta Dellin projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto ottaa yhteyden asiakkaaseen dokumentoidakseen ja selvittääkseen asiakkaan vaatimukset. Asiakas validoi tiedot ja tarkistaa vaatimukset Dellille. Dellin projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto täyttää palvelutilauksen. Dellin CS Operations saa palvelutilauksen ja suorittaa vakiintuneen prosessin mukaisesti. Kerää useita laatikoita ja tuotteita yhteen laatikkoon, sulje ja kiinnitä ja merkitse OverPacklaatikkoon asianmukaiset merkinnät ja dokumentaatiot. Asiakkaan vastuu Tilausprofiilin täytyy noudattaa OverPack-laatikon rajoituksia. Palvelun edellytykset Valmiit OverPack-paketit noudattavat tavallisia paketin vaurioiden ja menetyksen ohjeita: o Käytä riittävän vahvaa laatikkoa, joka kestää sisällön painon. o Lähetä tuotteet aaltopahvilaatikoissa. o Sulje sisältö vuodon varalta. o Käytä vähintään 5 cm asianmukaisia pehmusteita suojataksesi tuotteet toisiltaan ja kulmilta, sivuilta, yläpuolelta ja pohjalta. o Vahvista pakkauksen kulmat suojataksesi ne taipumiselta. o Sulje laatikko kunnolla ja teippaa saumat. o Merkitse etikettiin täydet osoitetiedot ja puhelinnumero. OverPack-pakettien koot määritetään paikallisten edellytysten mukaisesti, mutta tavallisesti ne ovat "keskikokoisia" tai "suuria". OverPack-paketin sisältämät minimitiedot sisältävät asiakkaan ostomääräyksen numeron ja kunkin pakatun paketin Dellin tilausnumeron. Kaikki yhdistetyt komponentit ja tuotteet luetellaan ja sisällytetään tulli-, kauppa- ja vientiasiakirjoihin paikallisen hallinnon vaatimusten mukaisesti. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: OverPack-laatikon tai -säiliön mukautettu malli. Muut kuin tässä palveluliitteessä erikseen mainitut toimet. 18 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

19 Liite 7 Pallets & Crates (Kuormalavat ja laatikot) Palvelun yleiskuvaus Pallets and Crates (Kuormalavat ja laatikot) -palvelu ("Kuormalavat ja laatikot", "palvelu") tarjoaa Dellin asiakkaille keinon käyttää muiden kuin Dellin vakiokuormalavoja ja -laatikoita, jotka sopivat parhaiten asiakkaan tarpeisiin. Kuormalavojen ja laatikoiden mukauttaminen voi maksimoida varastointikyvyn, laatikon asennon ja etikettien lisäämisen. Kuormalavalle voidaan sijoittaa useita tuotteita uusin paperein ja mukautetuin etiketein tarpeen mukaan. Ei-vakiokokoonpanoihin kuuluu. Gaylord-pakkaukset Ylisuuret kuormalavat Mukautetun kokoiset kuormalavat (asiakkaan pyynnöstä) Iskunkestävät kuormalavat Puulaatikot Pyörälliset säiliöt Palvelun toiminta Pallets & Crates (Kuormalavat ja laatikot) -palvelu on mukautettu tarjous ja vaatii määrityspalveluprojektin. Jos asiakas vaatii useita logistiikkapalveluita, kaikki asianmukaiset palvelut voidaan yhdistää yhdeksi määrityspalveluprojektiksi. Jos asiakkaalla on aktiivinen määrityspalveluprojekti, projektipäällikkö määrittää ja päättää, käytetäänkö nykyistä vai aloitetaanko uusi määritysprojekti. Kunkin kuormalavoja ja laatikoita sisältävän määrityspalveluprojektin prosessi on seuraava: Projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto ottaa yhteyden asiakkaaseen dokumentoidakseen ja selvittääkseen asiakkaan vaatimukset ja asianmukaiset tiedot teknisten tietojen lomakkeelle. Asiakas validoi täsmällisyyden ja varmistaa vaatimukset hyväksymällä ja palauttamalla teknisten tietojen lomakkeen Dellille. Dell suorittaa logistiikkatestin varmistaakseen, että palvelu on laadittu oikein toimitusalueiden tarpeiden mukaisesti. Projektipäällikkö ilmoittaa määrityspalveluprojektin päättymisestä Dellin tilinhoitotiimille ja asiakkaalle. Dellin projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto täyttää palvelutilauksen. Dell hankkii määrätyt/valitut kuormalavat ja laatikot. Dellin Logistic Services Operations saa palvelutilauksen ja suorittaa vakiintuneen prosessin mukaisesti. 19 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

20 Asiakkaan vastuu. Asiakas: Validoi täsmällisyyden ja varmistaa vaatimukset hyväksymällä ja palauttamalla teknisten tietojen lomakkeen Dellille. On vastuussa kaikista vaurioista ja muun laisista menetyksistä mille tahansa lähetykselle (osalle tai koko lähetykselle), kun käytetään mukautettuja kuormalavoja ja laatikoita. Toimii yhteistyössä Dellin kanssa kautta projektin keston taatakseen palvelun onnistuneen toimituksen. Palvelun edellytykset: Dell pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan asiakkaan pyytämät kuormalavat tai laatikot hyväksyttävän aikajakson sisällä. Kaikkien kuormalavojen ja laatikoiden on suojattava tuotteita riittävän tehokkaasti kuljetuksen aikana. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla. Muut kuin tässä palveluliitteessä erikseen mainitut toimet. 20 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

21 Liite 8 Custom Packaging (Mukautettu pakkaus) Palvelun yleiskuvaus Dellin logistiikkapalveluiden Custom Packaging (Mukautettu pakkaus) ("Mukautettu pakkaus", "Palvelu") tarjoaa mahdollisuuden luoda muun kuin Dellin käyttämä vakiopakkaus tai asiakkaan suunnittelema tai pyytämä pakkaus. Tämä mukautettu pakkaus voidaan suunnitella tai määrittää koon, sisällön, värin, grafiikan tai muun kriteerin perusteella asiakkaan pyynnön tai tarpeiden mukaisesti. Palvelun toiminta Custom Packaging (Mukautettu pakkaus) -palvelu on mukautettu tarjous ja vaatii määrityspalveluprojektin. Jos asiakas vaatii useita logistiikkapalveluita, kaikki asianmukaiset palvelut voidaan yhdistää yhdeksi määrityspalveluprojektiksi. Jos asiakkaalla on aktiivinen määrityspalveluprojekti, projektipäällikkö määrittää ja päättää, käytetäänkö nykyistä vai aloitetaanko uusi määritysprojekti. Kunkin mukautettuja pakkauksia sisältävän määrityspalveluprojektin prosessi on seuraava: Projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto ottaa yhteyden asiakkaaseen dokumentoidakseen ja selvittääkseen asiakkaan vaatimukset ja asianmukaiset tiedot teknisten tietojen lomakkeelle. Asiakas validoi täsmällisyyden ja varmistaa vaatimukset hyväksymällä ja palauttamalla teknisten tietojen lomakkeen Dellille. Dell suorittaa logistiikkatestin varmistaakseen, että palvelu on laadittu oikein toimitusalueiden tarpeiden mukaisesti. Projektipäällikkö ilmoittaa määrityspalveluprojektin päättymisestä Dellin tilinhoitotiimille ja asiakkaalle. Dellin projektipäällikkö tai Dellin myyntiosasto täyttää palvelutilauksen. Dell hankkii määrätyt/valitut paketit. Dellin Logistic Services Operations saa palvelutilauksen ja suorittaa vakiintuneen prosessin mukaisesti. Asiakkaan vastuu. Asiakas: Validoi täsmällisyyden ja varmistaa vaatimukset hyväksymällä ja palauttamalla teknisten tietojen lomakkeen Dellille. On vastuussa kaikista vaurioista ja muun laisista menetyksistä mille tahansa lähetykselle (osalle tai koko lähetykselle), kun käytetään mukautettuja pakkauksia. säilyttää kaikkien tämän palvelun kautta hankittujen pakettien omistusoikeuden. Toimii yhteistyössä Dellin kanssa kautta projektin keston taatakseen palvelun onnistuneen toimituksen. 21 Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) v kesäkuuta 2013

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT Yleiset ehdot (sovelletaan kaikkiin huoltosuunnitelmiin sekä kaikkiin aika- ja materiaaliperusteisiin huoltoihin) 1. Koko sopimus AB Sciex ( Palveluntarjoaja ) ja asiakas sopivat

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta.

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta. Amazon.com Kindle -lisenssisopimus ja käyttöehdot Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2011 Tämä on sinun ja Amazon Digital Services, Inc. -yhtiön (ja sen tytäryhtiöiden, Amazonin tai meidän ) välinen sopimus.

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot