ESCO-markkinat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESCO-markkinat 1.12.2010"

Transkriptio

1 ESCO-markkinat Ohjelma Tilaisuuden puheenjohtaja Johtava asiantuntija Pertti Koski, Motiva Oy klo Avaus Motiva Oy, yksikön päällikkö Seppo Silvonen klo ESCO-palvelun hankinta huomioitavat tekijät, hankintalaki Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, lakimies Juha Myllymäki klo ESCO-palvelu sisältö, soveltuvuus ja hankinnan erityispiirteet Motiva Oy, asiantuntija Isa-Maria Bergman klo ESCO-palvelun käytännön hankintaesimerkkejä Jyväskylän kaupunki Rakennuttajapäällikkö Kari Sensio Lempäälän kunta LVI-insinööri Päivi Liejumäki klo Kahvia ja ESCO-markkinatunnelmaa klo ESCO-palvelun tuet julkisella sektorilla tuen kriteerit ja tukimäärät Työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Heikki Väisänen Keskustelua Tilaisuus päättyy klo ESCO-markkinat jatkuvat klo saakka.

2 Motiva Esco hankkeet ja Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Julkisten hankintojen periaatteet Käytettävä hyväksi olemassa olevat markkinat Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Avoimuus Suhteellisuus

3 Hankintaprosessi Tehtävän ( tavaran, palvelun tai urakan ) määrittely (suunnittelu) Tarveselvitys Tehtävän määrittely Tuotteiden yksilöinti Kilpailuttamisvaihe hankintailmoituksen julkaiseminen valintakriteereiden asettaminen käytettävien sopimusehtojen määrääminen tarjousten pyytäminen saapuneiden tarjousten käsittely Vertailu- ja päätöksentekovaihe tarjousten vertailu päätöksenteko ja perusteleminen päätöksen tiedoksianto (muutoksenhakuosoituksin) Hankintasopimuksen tekeminen puite- / vuosisopimus kertasopimus Sopimuksen toteutumisen seuranta reklamaatiot, irtisanominen, purkaminen Julkinen hankinta Palveluhankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim. 3 vuotta Huomio kiinnittyy usein kilpailutusvaiheeseen, vaikka tärkeintä olisi miettiä sopimusta ja tarjouspyynnön sisältöä.

4 Hankintayksikön harkinnassa 1. Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajaa koskevia vaatimuksia 2. Hankintayksikkö voi asettaa hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia (kohteen määrittely) 3. Hankintayksikkö voi asettaa hinnan lisäksi muita vertailuperusteita Valintaperuste hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus 4. Hankintayksikkö voi määritellä sopimuksen ehdot ESCO -hanke Sopimusoikeudellinen järjestely Erilaisia vaihtoehtoja Vastuunjako rahoituksen, suunnittelun, toteutustapojen valinnan suhteen Ostetaanko tulos (tavoite) Ostetaanko suoritus (keinot) Kuuluuko rahoitus ESCO:n vai hankintayksikön hankittavaksi Seuranta Sopimuskausi

5 ESCO -hanke Tarjouspyyntö ja sopimus Jos painotetaan tavoitetta, sopimuksen täytyy kannustaa niiden saavuttamiseen Tarjouspyynnössä ei kuvata toteutuskeinoja Tarjoajan ominaisuuksilla suuri merkitys Lupaus tavoitteen toteutumisesta sopimukseen Keskeistä seurata toteutumista Jos tiedetään keinot, tarjouspyynnössä voidaan kuvata suhteellisen yksityiskohtaisesti Sopimus toteutuksesta Maksujen jaksottamisesta Vertailuperusteet Valintaperuste: hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta + laadulliset tekijät) Vertailu suoritettava ennalta ilmoitetuilla perusteilla Kaikki vertailuperusteet huomioitava, ei uusia perusteita Vertailuperusteen oltava todennettavissa Vertailuperusteen valinta riippuu toteutustavasta Hinta/säästön määrä, takaisinmaksuaika Rakentamisen laatutekijät Takuu tai muu sopimuksen ehto Kansallisissa hankinnoissa myös tarjoajan ominaisuudet (alle EU-kynnysarvon)

6 Miten voisi toimia.. 1. Ajatellaan sopimuksen kautta tavoitteena on hyvä sopimus Mietitään tavoitetta, ei tuotetta tai toteuttamistapa Millä keinoin motivoidaan tarjoajaa tavoittelemaan ostajalle tärkeää lopputulosta ja kehittymään myös sopimuskaudella? 2. Sopimuskumppanin luotettavuus on tärkeää Riittävät vaatimukset kelpoisuudelle tarjouspyyntöön 3. Tuotteen tai palvelun väljempi määrittely, jos tavoite painottuu Tasapainoilua vertailtavuuden kanssa Erilaisten hankintamenettelyjen välillä eroja Näin voisi toimia 4. Tutustuminen vaihtoehtoihin etukäteen Mahdollista ja suotavaa 5. Sopimuksen seuranta ja arviointi Sopimuskaudella toimitaan sopimuksen mukaan Edellyttää, että sopimuksessa on huomioitu toiminnan kehittäminen, motivointi ja mahdollisuudet puuttua huonoon toteutukseen

7 Kiitos huomiostanne Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto

8 Mihin ESCO taipuu? Energiansäästöpalveluhankintojen erityispiirteistä Isa Maria Bergman, Motiva Oy ESCO:n soveltuvuuksista Tyypillisiä ESCO hankkeita Suomessa: energiatehokkuuden parantaminen ja elinkaarikustannusten pienentäminen taloteknisten järjestelmien uusiminen ostoenergiaa korvaavat lämmöntalteenottojärjestelmät liikelaitosten energiatehokkuuden parantaminen: paineilma, pumppaukset, jäähdytys, lämmöntuotanto, valaistus ja ilmanvaihto uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto katuvalaistuksen uusiminen yksi tai useampi kiinteistö säästötoimenpiteet usein määritelty jo tarjouspyynnöissä Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

9 ESCO hankinnan erityispiirteet Hankintakohteena on tietyn kiinteistön/järjestelmän energiansäästö kohteen arvoa on vaikea määritellä. Toiminnallinen hankinta, kannustejärjestelmä/ sopimus. Kyseessä ei ole tekninen järjestelmä, vaan säästöä tuova työkalu, kumppanuus joka vaikuttaa käyttäjien arkeen vuosikymmeniä Tarjouspyyntöasiakirjat eroavat sisällöltään muista hankinnoista. Energiansäästön vaihtoehtoiset menettelytavat on hyväksyttävä jos tilaaja ei itse määritellyt niitä yksityiskohtaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus arviointiperusteena ja vankka osaaminen hintaa tärkeämpi Isa-Maria Bergman, Motiva Oy ESCO hankintaprosessi tarvekartoitus esiselvitys kilpailutus tarjousten vertailu sopimus seuranta ESCO palvelu voidaan kilpailuttaa eri vaiheita sisältävänä, esim: a. hanke ja yleissuunnittelu b. yleissuunnittelu ja toteutus c. toteutusvaiheesta lähtien Hankintamenettelyn valinta tiedon ja tarjonnan mukaan: rajoitettu, neuvottelu tai kilpailullinen neuvottelumenettely Ennakkoon ilmoittaminen varmistaa tarjoajille riittävästi aikaa valmistautua Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

10 Tarvekartoituksesta ja valmistelusta Kunnan tarpeiden kartoitus energiakustannusten ja kwh vähentäminen, CO2 päästöt palvelujen parantaminen rakenteelliset sekä talotekniset korjaus ja uusimistarpeet olosuhdeparannukset tiloissa oman osaaminen riittämättömyys rahoitusmahdollisuudet ja säästötakuu, investointitavoitteet energiakatselmus auttaa lähtötietojen kartoituksessa Muut strategiset tavoitteet myös huomioitava!! mitä muita esiselvityksiä tarvitaan? Vaatii myös oman organisaation aikaa ja resursseja myös sopimuskauden aikana Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Huomioikaa käyttäjät ja heidän roolinsa energian käytön tehostamisessa. Mitkä tarpeet ovat 10 vuoden kuluttua? Mittaukset eivät kerro varsinaisista kokemuksista. Tehkää omat alustavat elinkaarikustannusarviot investoinneista Valmisteluvaiheessa tarvitaan erilaista osaamista: teknistä, juridista, liiketaloudellista, käyttäjänäkökulma, projektijohtamista, viestintä Poliittisen tahtotilan saavuttaminen/ Selling the business case vuoropuhelu poliittisten päättäjien kanssa heti alusta kustannussäästöennuste ja oman organisaation osaamisen kehittäminen osoittavat pitkäjänteisyyttä Markkinoiden kartoittaminen tasapuolisesti ja syrjimättömästi! yhden palveluntoimittajan kanssa keskustelu vastaan syrjimättömyyden ja tasa arvoisuuden perusperiaatteita Hyödyntäkää muiden kuntien kokemusta Motiva toivoo tietoa kuntien ESCO palveluhankinnoista Viestintää asiasta niin kunnan organisaatiossa kuin markkinoille Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

11 Vinkkejä ESCO tarjouspyyntöön Kelpoisuusvaatimukset objektiivisesti mitattavia: Vaatimanne osaamisprofiilit on esitettävä tarkasti ja selkeästi. Vaatimuksia ei voi esittää vertailukriteereinä! Tarjouspyynnössä projektin kuvaus ja tilaajan kannattavuusvaatimukset. Tulee antaa selkeän kuvan siitämitätarvitaan ja kuinka laajasti uusia ratkaisuja voidaan suosia. Tekniset tavoitteet, myös muilta osin kuin energiatehokkuus (sisäilma, lämpöolosuhteet, korjattavuus, muuntojoustavuus jne.). Tavoitteena tulee olla kokonaistaloudellisin ratkaisu: vertailuperusteet objektiivisesti todennettavia ja kohdistua tarjottavaan ydinosaamiseen eri vaiheissa + kustannustehokkuuteen Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

12 Tilapalvelu pähkinänkuoressa 2009 Henkilökunta: 28 Suurimmat käyttäjät sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimi 91 % Sisäisiä Suurimmat vuokrasopimuksia käyttäjät sivistys- 15 ja kpl sosiaali- liikevaihto ja terveystoimi 55,6 milj. 77 % Ulkoisia Sisäisiävuokrasopimuksia kpl kpl liikevaihto liikevaihto n.5,0 32,1 milj. milj. Ulkoisia 168 kpl liikevaihto 3,0 milj. Tilaa hallinnassa (m2) omat rakennukset osaketilat vuokratilat Tästä vuokrattu sisäiseen käyttöön markkinoille tyhjänä tai väistötilana Rakennuksia hallinnassa Osaketiloja hallinnassa Ulkoa vuokrattu Rakennusten hankintahintainen tasearvo Rakennusten uudishinta Rakennusten tekninen nykyarvo 403 kpl 40 kpl 99 kpl 271 milj. 750 milj. 517 milj. Talous vuonna 2009 Liikevaihto 68,9 milj. Toimintakulut 37,9 milj. Poistot 11,5 milj. Korvaus peruspääomasta 19,5 milj. Tulos 0 Investointibudjetti 45,5 milj. ESCO-hankkeet Jyväskylän Harjoitusjäähalli Esco-hanke, lvis-työt (alv 0%) - Uudet kylmälaitteet ja LVISA-töitä osana Hipposhallin ja Harjoitusjäähallin kosteusvauriokorjaustöitä - Urakoitsijana YIT Kiinteistötekniikka Oy, valmistui syksyllä Mitattu kulutusvähennys 12 kk jakso 1001 MWh/a - kustannuksissa n. 80 t /a, alv0% - Rahoitus SEB 8 vuotta Muuratsalon koulun lämmitysjärjestelmä (alv 0%) - Tergotek-hybridijärjestelmä (ilmavesilämpöpumppu) öljylämmityksen rinnalle - Urakoitsijana Tergotek Oy, valmistui kesällä Laskennallinen säästötavoite /v. - Rahoitus Vesa Salenius Ky 6 vuotta. Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen ESCO-hankkeena (alv 0%) - 16 kohteen (kouluja, museo, teatteri, kirjasto, urheilukeskus) ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen - Urakoitsijana YIT Kiinteistötekniikka Oy, työt käynnissä - Laskennallinen säästötavoite /v. - Rahoitus YIT 5 vuotta.

13 Harjoitusjää äähallin kustannukset Kustannukset (alv 0%): Kosteusvauriokorjaukset (urakkakilpailutus) Esco-työt (neuvottelumenettely) Valtionavustukset hankkeelle: TE-keskuksen tukipäätös Opetusministeriön erityisavustuspäätös (ns. homerahaa) korjaustöille Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen ESCO-hankkeena Alustava suunnittelu Timo Holopainen / INSINÖÖRITOIMISTO mittatyö TIMO HOLOPAINEN KY Kartoitus ja alustavat energian säästölaskelmat Kari Seppälä / INSINÖÖRITOIMISTO mittatyö TIMO HOLOPAINEN KY / TTY:n kandityö Hankintamenettely Hannu Saarela / Opinnäytetyö Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (insinöörityö): Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö Esco-hankkeessa.

14 Toimenpiteet Energiatehokkuuden parantamiseksi kaupungin kiinteistöjä kartoitettiin pyrkimyksenä löytää projekteja, jotka soveltuvat toteutettaviksi ESCO hankkeina Kartoitus tehtiin elo- ja syyskuun aikana vuonna Kartoituksessa keskityttiin ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamiseen kohteissa, jotka eivät ole peruskorjauksen tarpeessa seuraavan 10 vuoden aikana. Kartoituksessa löydettiin 17 kiinteistön kokonaisuus, joissa ilmanvaihtokojeiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Esitetyt työt rajoittuvat pääasiassa teknisiin tiloihin. Iv-koneiden vanhat hihnakäyttöiset puhaltimet (0, ½, 1-käyttö) vaihtoon Tilalle hyötysuhteeltaan paremmat sekavirtauspuhaltimet + taajuusmuuntajaohjaus Muutamaan iv-koneeseen lisättiin LTO-patterit Kansallinen hankintailmoitus: Ote hankinnan kuvauksesta ESCO-hankeen toteuttajan tulee esittää omat toimenpideehdotukset tilaajalle. ESCO -hanke käsittää projektin kokonaissuunnittelun ja toteutuksen avaimet käteen - periaatteella. Projektin kokonaisvastuusta ainoana poikkeuksena tulee olemaan liityntä kiinteistöautomaatioon. ESCO- toimittaja hoitaa myös hankkeen kokonaisrahoituksen ja siihen liittyvän TE-keskuksen kautta saatavan valtionapurahoituksen.

15 Kilpailullinen neuvottelumenettely Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Tarjouskilpailun 1. vaiheeseen valitaan 5-6 ehdokasta seuraavin valintaperustein: - vähimmäisvaatimusten täyttyminen, - referenssit vastaavista toteutetuista ESCO-hankkeista (hankkeiden laajuus, toteutusvuodet, tilaaja), - yrityksen ESCO- hankkeista vastaava organisaatio (kokemus, koulutus). Tarjouskilpailun 2. vaiheeseen valitaan 3 ehdokasta seuraavin valintaperustein: - tilaaja toimittaa 1. vaiheessa valituille ehdokkaille kirjallisen tarjouspyyntöaineiston, jossa on kerrottu tarkemmat valintaperusteet. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Tarjouskilpailun 3. vaihe ja lopullinen valinta: 2. vaiheessa valittujen ehdokkaiden kanssa pidetään neuvottelut, joiden perusteella tarjouspyynnön sisältöä tarkennetaan, - valitut ehdokkaat tekevät tarvittavat kiinteistökatselmukset, esisuunnitelmat, säästö- ja rahoituslaskelmat (neuvotteluissa sovittavien, kaikille yhteisten periaatteiden mukaisesti), - hankkeeseen valitaan yksi toteuttaja tarkennettuissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vertailuperusteiden mukaan.

16 Lempäälän kunnan ESCO-hanke ESCO-markkinat Lempäälän kunta Tampereen eteläpuolella Asukkaita ( ) (+374/ 10 kk) arvio (+800/ 2v) Suuria investointeja lähivuosina pienellä omarahoitusosuudella Varsinaisiin energiansäästöinvestointeihin omalla rahoituksella ei ole rahaa. 2

17 ESCO-hanke kohdetta, joissa erilaisia energiansäästöinvestointeja koottu yhdeksi ESCO-hankkeeksi Hankkeet olisi tehty huonommalla tekniikalla ilman energia-avustuksia. Osa hankkeista olisi siirtynyt tulevaisuuteen. Yksi olisi jätetty kokonaan tekemättä, jos energia-avustusta ei olisi saatu. 3 Kohteet 1. Mansikkamäen päiväkoti 2. Kuljun Tiilikoulu 3. Sininen talo 4. Moision koulun keittiö 4

18 Kohteet: 1. Mansikkamäen pk Mansikkamäen päiväkoti 70-luvun talo, osin ennen ollut päiväkoti, osin pankki ja posti. Terveyshaittaepäilyt terveystarkastajalle. Tutkimuksissa löytyi korkeita bakteeripitoisuuksia ilmasta. Syy riittämätön IV. Kiinteistö suorassa sähkölämmityksessä. Kohteeseen tehtiin energiakatselmus Keskitetty IV energiantehostustoimena 5 Kohteet: 1. Mansikkamäen pk Korjausmahdollisuudet 1. Kriittisimmät kaksi pk-osastoa neljästä korjataan määräykset täyttäviksi Halvin tehdä, energiankäyttö lisääntyy 2. Kokonaisuudessaan keskitetyllä iv:lla tehokkaalla LTO:lla ja puhaltimien ECmoottoreilla laskennallisesti sähkönkulutus pienenisi noin 80 % verrattuna ensimmäiseen vaihtoehtoon. 6

19 Kohteet: 1. Mansikkamäen pk 3. Kokonaisuudessaan keskitetyllä ja tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla. Kalliimpi investointi: muuttuvan iv:n toimilaitteet ja kaapeloinnit maksavat. Toisaalta pienempi iv-kone ja ivkonehuone tuovat säästöä (vrt 2). Sähköä kuluu vain noin 55 % verrattuna edelliseen vaihtoehtoon, noin 11 % verrattuna ensimmäiseen vaihtoehtoon. 7 Kohteet: 2. Kuljun Tiilikoulu 80-luvun liikerakennukseksi rakennettu kiinteistö, joka toiminut kouluna. Öljylämmitys Energiakatselmuksen mukaiset investoinnit 1. Liittyminen aluelämpöön 2. Kirjaston IV-muutokset 3. Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus 8

20 Kohteet: 3. Sininen Talo Toimistokiinteistö 80-luvulta. Muutetaan musiikkiopetuksen tiloiksi Energiainvestointina Parempi tekniikka ilmanvaihtoon. Siirtyminen suorasta sähkölämmityksestä vesikiertoiseen keskuslämmitykseen ja kaukolämpöön. Automaation lisäys: huonelämpötilojen lasku ja iv:n tehostus läsnäolon mukaan. 9 Kohteet: 4. Moision koulun kylmälaite-lto Uusi keskuskeittiö (noin 2500 annosta/vrk, mahd. tuotannonlaajennus tulevaisuudessa) koulun laajennuksen yhteydessä. Quick&Chill ruuanvalmistustekniikka. Vaatii paljon jäähdytysenergiaa Lauhde-energian talteenotto Keittiön lattialämmitykseen Käyttöveteen 10

21 Miksi ESCO-hankkeena Investointien tarve tuli yllättäen, joten hankkeisiin ei oltu budjetoitu rahaa. Ilman ESCO-investointia hankkeet olisi toteutettu pienimmällä mahdollisella investoinnilla, jolloin energiankulutus olisi noussut. Pelkät energiainvestoinnit olisivat siirtyneet jonnekin tulevaisuuteen. 11 ESCO-kumppaniksi paikallinen lämpöyhtiö ESCO-kumppanuus energiayhtiön, Lempäälän Lämmön, kanssa: Lempäälän Lämmön toimintaan kuuluu kaukolämmön tuotanto, maakaasun jakelu sekä kiinteistönhoito. Lempäälän Lämpö on toiminut myös aiemmin ESCO-toimijana Lempäälän jäähalliyhtiölle. Jäähalliin toimitetaan kaukokylmää. Selvitellään kylmän tuottamista maakaasulla. 12

22 ESCO-kumppaniksi paikallinen lämpöyhtiö Käytännön toteutus: Suunnitelmat käyttäen omaa ja Lempäälän Lämmön asiantuntemusta. Kaikki urakat kilpailutetaan kunnan omien hankintasääntöjen mukaisesti. Energiansäästölaskelmat kummankin osapuolen hyväksymät. Säästön toteumaa seurataan sovitusti. Kerätään tietoa laajasti kohteista käytettäväksi tulevissa investoinneissa. 13 ESCO-kumppaniksi paikallinen lämpöyhtiö Lempäälän Lämpö rahoittaa investoinnin. Valmistuttua investointi on Lempäälän Lämmön omaisuutta. Kunta maksaa investoinneista kuukausittain säästöön sidotun summan. Investointi siirtyy kunnan taseeseen, kun se on kokonaan maksettu. 14

23 Tuloksia Investointi on valmis päiväkodin ja musiikkiopiston osalta. Päiväkodista on jo saatavilla tietoja. Päiväkodin kulutusluvuissa on mukana samalla tontilla oleva uusi päiväkotirakennus, joka arviolta kuluttaa puolet sähköstä (ennen iv-saneerausta) 15 Tammi-lokakuu 2010 l1 IV-saneeraus 07/10 16

24 Slide 16 l1 liejpaiv; Tammi-lokakuu 2010 l2 09/10 IV ilman muuttuvan ilmanvaihdon säätöä 17

25 Slide 17 l2 liejpaiv; Tammi-lokakuu 2010 l3 10/10 Muuttuvan iv:n säätimet toimivat. 18

26 Slide 18 l3 liejpaiv; Syyskuu

27 Lokakuu

28 Esco-palvelun tuet julkisella sektorilla Heikki Väisänen Kolme energiatuen käyttöä ohjaavaa tasoa I Valtionavustuslaki (688/2001) Kaikkia valtionavustuksia koskevat vaatimukset ja ehdot II Valtioneuvoston asetus (1313/2007) Energiatuen myöntämisen yleiset ehdot Määrittelee mihin ja miten energiatukea voidaan käyttää, Tällä tasolla energiatuki edellyttää komission hyväksyntää (notifiointi) III Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatuen myöntämisestä Vuosittain annettavat tarkemmat linjaukset ja ohjeet: mitä tuetaan, millä tukitasolla ja mitä ei tueta Eli mihin ja miten energiatukea ko. vuonna käytetään Lisäksi hallintolaki (434/2003), jonka tarkoituksena on edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa - eli energiatukipäätöksissä. TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

29 Yleistä energiansäästöinvestoinneista Perusjako on tavanomainen tekniikka uusi teknologia ESCO-palvelulla toteutettaville tavanomaisen tekniikan hankkeille omat kuviot Muuten kaikki mitä tuen piirissä, ovat tuettavissa myös ESCO-palvelulla Toinen perusjako on energiansäästö uusiutuva energia Tietyt uusiutuvan energian hankkeet käsitellään energiansäästöhankkeina Tuki tavanomaiseen teknologian energiansäästöinvestointeihin 25 % sopimuskunnille ja yrityksille 30 % sopimuskunnille ja yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua 15 % muille kunnille ja yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua Muita linjauksia Tuettavan investoinnin alaraja , ylärajaa ei investoinnin koolle ei ole Tuettavan hankkeen takaisinmaksuajan alaraja 2 v Takaisinmaksuajan yläraja yksi kriteeri arvioitaessa mistä on kysymys TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA Arviointikriteereistä Takaisinmaksuaika yhtenä arviointikriteerinä Alle 2 vuotta riittävän kannattavia toteutumaan ilman tukea (pitäisi olla ) 2-10 vuotta ovat energiatuen näkökulmasta pääsääntöisesti tukikelpoisia vuotta voidaan harkinnan perusteella tukea, mutta energiatuen tulee kohdistua energiansäästön kannalta oleellisiin hankintoihin Yli 15 vuotta pääasiallinen toteutusperuste on joku muu kuin energiansäästö Pääasiallinen toteutusperuste ja energiatuen käynnistävä vaikutus? Hakija kyllä tietää, millä perusteella investointia ollaan toteuttamassa, mutta Tukihakemuksen käsittelijä joutuu arvioimaan a) toteutuisiko hanke vaikka energiakustannuksissa ei syntyisi säästöä ja b) toteutuisiko se ilman tukeakin? Tukihakemuksissa hankalia hankkeita Suoraan tuotantoprosessiin liittyvät hankkeet uusi piparkakkukone Peruskorjaustyyppiset hankkeet ilmanvaihdon uusiminen Yksittäisten laitteiden uusimiset säästöinvestointi vai vanhan käyttöikä loppu Tuen myöntäminen myyjälle ylipäätään hankalaa energian tai palvelun TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

30 Uusia linjauksia 2010 Aurinkolämpö- ja aurinkosähköhankkeet Tavanomaista tekniikkaa, käsitellään ELY-keskuksissa Ohjeelliset tukitasot: aurinkosähkö 30 %, aurinkolämpö 25 % Ilmalämpöpumput (vain energiatehokkuussopimuksiin liittyneille) Asennuskohteessa tulee olla suora sähkölämmitys Suunniteltu käyttötarkoitus ei ole tilojen jäähdytys Ohjeellinen tukitaso on 25 % Pientuulivoima (vain energiatehokkuussopimuksiin liittyneille) Nimellisteholtaan 2-20 kw uudet pientuulivoimalat, jotka kytketään suoraan rakennuksen tai rakennusryhmän sähköverkkoon tai lämmitysjärjestelmään Pääsääntöisesti asennettavan kokonaistehon tulisi olla enintään 50 kw Ei saa tuottaa sähköä myyntitarkoituksessa, kokonaistehon tulee olla mitoitettu siten, että normaalitilanteessa voidaan hyödyntää koko tuotettu energiamäärä Ohjeellinen tukitaso 25 % TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA Mihin tukea ei myönnetä Asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille eikä maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille Päästökauppasektorilla tavanomaisen teknologian hankkeille, paitsi hankkeet, joilla ei ole suoraa vaikutusta hakijan päästöoikeuksiin tai päästöjen vähenemisen kautta saatavan taloudellisen hyödyn vaikutus investoinnin kannattavuuteen on vähäinen Peruskorjaushankkeisiin. Erityistapauksissa voidaan tukea myöntää erillisiin energiaa säästäviin laitteisiin/järjestelmiin, jos hakijalla on selvästi olemassa vaihtoehto jättää ne toteuttamatta. Edellyttää selkeää ja yksilöityä kuvausta sekä perusteluja tuen tarpeelle. Tehonsäästöhankkeet, jos niiden seurauksena ei ole myös merkittävä energiansäästö. Samassa kategoriassa loistehon kompensointi. Säästää, mutta ei hakijan MWh. Lämmitystapojen muutoksia, jos ei kyseessä ole uusiutuvaan energiaan siirtyminen omassa energiantuotannossa. Lämpöpumppuihin silloin, kun niillä ei energiajärjestelmän tasolla ole korvattavaan energiaan verrattuna selkeästi CO2-päästöjä vähentävää vaikutusta. Kuten korvattaessa yhteistuotantolaitoksessa tuotettua kaukolämpöä erillistuotantolaitoksen osalta tilanne riippuu polttoaineista.

31 Energiansäästöhankkeen kuvaus Suositeltavin etenemisjärjestys on teettää ensin energiakatselmus Energiakatselmusraportti toimii investointitukihakemuksen selvitysosana, jos ei ihan sellaisenaan niin pitkälti Motiva-mallin mukainen energiakatselmus ei ole investointituen ehto Tukihakemuksen käsittelijälle tuen tarpeen arviointi on helpompaa, jos nähdään, että investointi on löytynyt säästömahdollisuuksia haettaessa Jos investointitukihakemuksen taustalla ei ole energiakatselmuksessa havaittu ja kuvattu toimenpide on hakemuksen liitteenä oltava hyvä hankekuvaus yksinkertaisessa tapauksessa pari sivua riittää Mitä ollaan tekemässä ja miksi Investoinnin tekninen kuvaus Säästövaikutusten laskenta lähtötietoineen Kustannuserittely Ja ESCO-palvelulla toteutettaessa selkeästi eroteltuna muut korjaustoimet Energiakatselmukset Tuki energiakatselmuksiin 40 % myönnettävissä kaikille tukikelpoisille yrityksille ja yhteisöille 50 % sopimuksissa mukana oleville kunnille ja mikro- ja pk-yrityksille 60 % sopimuskunnille uusituvan energian kuntakatselmuksiin Tuki on harkinnanvarainen, mutta ei tukiprosentteja yleensä veivata ESCO-yritys ei voi hakea tukea omiin selvityksiinsä eikä niitä voi jälkikäteen tukea osana ESCO-palvelua tähän ei ratkaisua löydy Yleisiä periaatteita ja linjauksia Tukihakemus on jätettävä ennen katselmuksen aloittamista, hakemuksessa on ilmoitettava tekijätaho ja vastuuhenkilöt Hankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen, joten Ensisijaisesti hakemus sisään ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä Jos sopimus katselmuksesta on tehtävä, on sen oltava ehdollinen eli purettavissa, jos tukea ei myönnettäisi Aloitus ennen tukipäätöstä on aina omalla riskillä Aiemmin katselmushankkeisiin annettiin aloituslupia, nykyisin ei enää tarvita

32 ESCO-hankkeet ESCO-hankkeessa investoinnin toteuttaa ESCO-yritys siten, että loppuasiakas kykenee maksamaan investoinnin sen tuottamilla säästöillä Rahoitus voi tulla ESCO-yrityksen kautta tai suoraan rahoitusyhtiöltä, mutta ESCO-yrityksellä on oltava taloudellinen riski siitä, että säästöä syntyy Pelkän säästötakuun antaminen ei riitä ESCO-extraan Jos loppuasiakas rahoittaa investoinnin ja se jää loppuasiakkaan omistukseen on normaali toteutustapa, miksi täytyy myydä rahoittajalle on väärä kysymys Tuki voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös ESCO-yritykselle (vielä ) Tukivaikutus on siirrettävä täysimääräisesti loppuasiakkaalle ESCO-yritys on juridisesti tuen hakija ja saaja (mm. kate ei ole tuen piirissä) ESCO-palvelulla toteutettavissa hankkeissa on hakemuksessa esitettävä Investoinnin toteutusvaiheen rahoitusjärjestelyt ja tuen kohteena olevan investoinnin omistus, kun hanke on valmistunut ESCO-yritykselle kohdistuva taloudellinen vastuu investoinnilla saavutettavista säästöistä ja ESCO-palvelukauden pituus Energiatuen hakumenettely Energiatuen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ->Toiminta-alueet ->Lomakkeet ja asiointi ->Yritystoiminta Löytyy myös TEM:n ja Motivan sivuilta Tukihakemukset toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella investointi tai energiakatselmus toteutetaan Jos katselmushankkeessa on usean ELY-keskuksen alueella olevia kohteita toimitetaan tukihakemus siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hakijan kotipaikka sijaitsee Kaikki tukihakemukset toimitetaan ELY-keskukseen Energiakatselmushankkeet ja tavanomaisen teknologian investointihankkeet käsitellään ELY-keskuksissa myös ESCO-palvelulla toteutettavat Uuden teknologian hankkeet, yli 3 M investointihankkeet ja yli katselmushankkeet käsitellään energiaosastolla - ELY-keskus lähettää nämä hakemukset energiaosastolle TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

33 Energiatuen maksatuksesta Tuen maksaa se joka sen myöntää joko ELY tai TEM/EOS Lomakkeet ja ohjeet toimitetaan tukipäätöksen yhteydessä Löytyvät myös kotisivuilta (TEM, ELY:t ja Motiva) Tukipäätös kannattaa lukea siihen on kirjattu tuen käyttöön ja maksatukseen liittyviä ehtoja ja päivämääriä Järjellisiin pyyntöihin (muutokset, lisäajat) suhtaudutaan myönteisesti Maksatusvaihe on tosi huono vaihe törmätä ongelmiin Jos on mitään epäselvää, kannattaa olla etukäteen yhteydessä ja kysyä, kunhan on ensin lukenut ohjeet Erityisesti ESCO-palvelulla toteutettavissa hankkeissa on syytä olla yhteydessä tukihakemuksen käsittelijään siinä vaiheessa, kun ESCOsopimuksen rakenteesta on sovittu TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

ESCO-palvelu. Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa

ESCO-palvelu. Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa Maatilan energiahuolto -hanke 1 (4) /energiahuolto ESCO-palvelu Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa Maatilan energiahuolto -hanke 2 (4) /energiahuolto

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot