ESCO-markkinat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESCO-markkinat 1.12.2010"

Transkriptio

1 ESCO-markkinat Ohjelma Tilaisuuden puheenjohtaja Johtava asiantuntija Pertti Koski, Motiva Oy klo Avaus Motiva Oy, yksikön päällikkö Seppo Silvonen klo ESCO-palvelun hankinta huomioitavat tekijät, hankintalaki Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, lakimies Juha Myllymäki klo ESCO-palvelu sisältö, soveltuvuus ja hankinnan erityispiirteet Motiva Oy, asiantuntija Isa-Maria Bergman klo ESCO-palvelun käytännön hankintaesimerkkejä Jyväskylän kaupunki Rakennuttajapäällikkö Kari Sensio Lempäälän kunta LVI-insinööri Päivi Liejumäki klo Kahvia ja ESCO-markkinatunnelmaa klo ESCO-palvelun tuet julkisella sektorilla tuen kriteerit ja tukimäärät Työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Heikki Väisänen Keskustelua Tilaisuus päättyy klo ESCO-markkinat jatkuvat klo saakka.

2 Motiva Esco hankkeet ja Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Julkisten hankintojen periaatteet Käytettävä hyväksi olemassa olevat markkinat Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Avoimuus Suhteellisuus

3 Hankintaprosessi Tehtävän ( tavaran, palvelun tai urakan ) määrittely (suunnittelu) Tarveselvitys Tehtävän määrittely Tuotteiden yksilöinti Kilpailuttamisvaihe hankintailmoituksen julkaiseminen valintakriteereiden asettaminen käytettävien sopimusehtojen määrääminen tarjousten pyytäminen saapuneiden tarjousten käsittely Vertailu- ja päätöksentekovaihe tarjousten vertailu päätöksenteko ja perusteleminen päätöksen tiedoksianto (muutoksenhakuosoituksin) Hankintasopimuksen tekeminen puite- / vuosisopimus kertasopimus Sopimuksen toteutumisen seuranta reklamaatiot, irtisanominen, purkaminen Julkinen hankinta Palveluhankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim. 3 vuotta Huomio kiinnittyy usein kilpailutusvaiheeseen, vaikka tärkeintä olisi miettiä sopimusta ja tarjouspyynnön sisältöä.

4 Hankintayksikön harkinnassa 1. Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajaa koskevia vaatimuksia 2. Hankintayksikkö voi asettaa hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia (kohteen määrittely) 3. Hankintayksikkö voi asettaa hinnan lisäksi muita vertailuperusteita Valintaperuste hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus 4. Hankintayksikkö voi määritellä sopimuksen ehdot ESCO -hanke Sopimusoikeudellinen järjestely Erilaisia vaihtoehtoja Vastuunjako rahoituksen, suunnittelun, toteutustapojen valinnan suhteen Ostetaanko tulos (tavoite) Ostetaanko suoritus (keinot) Kuuluuko rahoitus ESCO:n vai hankintayksikön hankittavaksi Seuranta Sopimuskausi

5 ESCO -hanke Tarjouspyyntö ja sopimus Jos painotetaan tavoitetta, sopimuksen täytyy kannustaa niiden saavuttamiseen Tarjouspyynnössä ei kuvata toteutuskeinoja Tarjoajan ominaisuuksilla suuri merkitys Lupaus tavoitteen toteutumisesta sopimukseen Keskeistä seurata toteutumista Jos tiedetään keinot, tarjouspyynnössä voidaan kuvata suhteellisen yksityiskohtaisesti Sopimus toteutuksesta Maksujen jaksottamisesta Vertailuperusteet Valintaperuste: hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta + laadulliset tekijät) Vertailu suoritettava ennalta ilmoitetuilla perusteilla Kaikki vertailuperusteet huomioitava, ei uusia perusteita Vertailuperusteen oltava todennettavissa Vertailuperusteen valinta riippuu toteutustavasta Hinta/säästön määrä, takaisinmaksuaika Rakentamisen laatutekijät Takuu tai muu sopimuksen ehto Kansallisissa hankinnoissa myös tarjoajan ominaisuudet (alle EU-kynnysarvon)

6 Miten voisi toimia.. 1. Ajatellaan sopimuksen kautta tavoitteena on hyvä sopimus Mietitään tavoitetta, ei tuotetta tai toteuttamistapa Millä keinoin motivoidaan tarjoajaa tavoittelemaan ostajalle tärkeää lopputulosta ja kehittymään myös sopimuskaudella? 2. Sopimuskumppanin luotettavuus on tärkeää Riittävät vaatimukset kelpoisuudelle tarjouspyyntöön 3. Tuotteen tai palvelun väljempi määrittely, jos tavoite painottuu Tasapainoilua vertailtavuuden kanssa Erilaisten hankintamenettelyjen välillä eroja Näin voisi toimia 4. Tutustuminen vaihtoehtoihin etukäteen Mahdollista ja suotavaa 5. Sopimuksen seuranta ja arviointi Sopimuskaudella toimitaan sopimuksen mukaan Edellyttää, että sopimuksessa on huomioitu toiminnan kehittäminen, motivointi ja mahdollisuudet puuttua huonoon toteutukseen

7 Kiitos huomiostanne Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto

8 Mihin ESCO taipuu? Energiansäästöpalveluhankintojen erityispiirteistä Isa Maria Bergman, Motiva Oy ESCO:n soveltuvuuksista Tyypillisiä ESCO hankkeita Suomessa: energiatehokkuuden parantaminen ja elinkaarikustannusten pienentäminen taloteknisten järjestelmien uusiminen ostoenergiaa korvaavat lämmöntalteenottojärjestelmät liikelaitosten energiatehokkuuden parantaminen: paineilma, pumppaukset, jäähdytys, lämmöntuotanto, valaistus ja ilmanvaihto uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto katuvalaistuksen uusiminen yksi tai useampi kiinteistö säästötoimenpiteet usein määritelty jo tarjouspyynnöissä Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

9 ESCO hankinnan erityispiirteet Hankintakohteena on tietyn kiinteistön/järjestelmän energiansäästö kohteen arvoa on vaikea määritellä. Toiminnallinen hankinta, kannustejärjestelmä/ sopimus. Kyseessä ei ole tekninen järjestelmä, vaan säästöä tuova työkalu, kumppanuus joka vaikuttaa käyttäjien arkeen vuosikymmeniä Tarjouspyyntöasiakirjat eroavat sisällöltään muista hankinnoista. Energiansäästön vaihtoehtoiset menettelytavat on hyväksyttävä jos tilaaja ei itse määritellyt niitä yksityiskohtaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus arviointiperusteena ja vankka osaaminen hintaa tärkeämpi Isa-Maria Bergman, Motiva Oy ESCO hankintaprosessi tarvekartoitus esiselvitys kilpailutus tarjousten vertailu sopimus seuranta ESCO palvelu voidaan kilpailuttaa eri vaiheita sisältävänä, esim: a. hanke ja yleissuunnittelu b. yleissuunnittelu ja toteutus c. toteutusvaiheesta lähtien Hankintamenettelyn valinta tiedon ja tarjonnan mukaan: rajoitettu, neuvottelu tai kilpailullinen neuvottelumenettely Ennakkoon ilmoittaminen varmistaa tarjoajille riittävästi aikaa valmistautua Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

10 Tarvekartoituksesta ja valmistelusta Kunnan tarpeiden kartoitus energiakustannusten ja kwh vähentäminen, CO2 päästöt palvelujen parantaminen rakenteelliset sekä talotekniset korjaus ja uusimistarpeet olosuhdeparannukset tiloissa oman osaaminen riittämättömyys rahoitusmahdollisuudet ja säästötakuu, investointitavoitteet energiakatselmus auttaa lähtötietojen kartoituksessa Muut strategiset tavoitteet myös huomioitava!! mitä muita esiselvityksiä tarvitaan? Vaatii myös oman organisaation aikaa ja resursseja myös sopimuskauden aikana Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Huomioikaa käyttäjät ja heidän roolinsa energian käytön tehostamisessa. Mitkä tarpeet ovat 10 vuoden kuluttua? Mittaukset eivät kerro varsinaisista kokemuksista. Tehkää omat alustavat elinkaarikustannusarviot investoinneista Valmisteluvaiheessa tarvitaan erilaista osaamista: teknistä, juridista, liiketaloudellista, käyttäjänäkökulma, projektijohtamista, viestintä Poliittisen tahtotilan saavuttaminen/ Selling the business case vuoropuhelu poliittisten päättäjien kanssa heti alusta kustannussäästöennuste ja oman organisaation osaamisen kehittäminen osoittavat pitkäjänteisyyttä Markkinoiden kartoittaminen tasapuolisesti ja syrjimättömästi! yhden palveluntoimittajan kanssa keskustelu vastaan syrjimättömyyden ja tasa arvoisuuden perusperiaatteita Hyödyntäkää muiden kuntien kokemusta Motiva toivoo tietoa kuntien ESCO palveluhankinnoista Viestintää asiasta niin kunnan organisaatiossa kuin markkinoille Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

11 Vinkkejä ESCO tarjouspyyntöön Kelpoisuusvaatimukset objektiivisesti mitattavia: Vaatimanne osaamisprofiilit on esitettävä tarkasti ja selkeästi. Vaatimuksia ei voi esittää vertailukriteereinä! Tarjouspyynnössä projektin kuvaus ja tilaajan kannattavuusvaatimukset. Tulee antaa selkeän kuvan siitämitätarvitaan ja kuinka laajasti uusia ratkaisuja voidaan suosia. Tekniset tavoitteet, myös muilta osin kuin energiatehokkuus (sisäilma, lämpöolosuhteet, korjattavuus, muuntojoustavuus jne.). Tavoitteena tulee olla kokonaistaloudellisin ratkaisu: vertailuperusteet objektiivisesti todennettavia ja kohdistua tarjottavaan ydinosaamiseen eri vaiheissa + kustannustehokkuuteen Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

12 Tilapalvelu pähkinänkuoressa 2009 Henkilökunta: 28 Suurimmat käyttäjät sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimi 91 % Sisäisiä Suurimmat vuokrasopimuksia käyttäjät sivistys- 15 ja kpl sosiaali- liikevaihto ja terveystoimi 55,6 milj. 77 % Ulkoisia Sisäisiävuokrasopimuksia kpl kpl liikevaihto liikevaihto n.5,0 32,1 milj. milj. Ulkoisia 168 kpl liikevaihto 3,0 milj. Tilaa hallinnassa (m2) omat rakennukset osaketilat vuokratilat Tästä vuokrattu sisäiseen käyttöön markkinoille tyhjänä tai väistötilana Rakennuksia hallinnassa Osaketiloja hallinnassa Ulkoa vuokrattu Rakennusten hankintahintainen tasearvo Rakennusten uudishinta Rakennusten tekninen nykyarvo 403 kpl 40 kpl 99 kpl 271 milj. 750 milj. 517 milj. Talous vuonna 2009 Liikevaihto 68,9 milj. Toimintakulut 37,9 milj. Poistot 11,5 milj. Korvaus peruspääomasta 19,5 milj. Tulos 0 Investointibudjetti 45,5 milj. ESCO-hankkeet Jyväskylän Harjoitusjäähalli Esco-hanke, lvis-työt (alv 0%) - Uudet kylmälaitteet ja LVISA-töitä osana Hipposhallin ja Harjoitusjäähallin kosteusvauriokorjaustöitä - Urakoitsijana YIT Kiinteistötekniikka Oy, valmistui syksyllä Mitattu kulutusvähennys 12 kk jakso 1001 MWh/a - kustannuksissa n. 80 t /a, alv0% - Rahoitus SEB 8 vuotta Muuratsalon koulun lämmitysjärjestelmä (alv 0%) - Tergotek-hybridijärjestelmä (ilmavesilämpöpumppu) öljylämmityksen rinnalle - Urakoitsijana Tergotek Oy, valmistui kesällä Laskennallinen säästötavoite /v. - Rahoitus Vesa Salenius Ky 6 vuotta. Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen ESCO-hankkeena (alv 0%) - 16 kohteen (kouluja, museo, teatteri, kirjasto, urheilukeskus) ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen - Urakoitsijana YIT Kiinteistötekniikka Oy, työt käynnissä - Laskennallinen säästötavoite /v. - Rahoitus YIT 5 vuotta.

13 Harjoitusjää äähallin kustannukset Kustannukset (alv 0%): Kosteusvauriokorjaukset (urakkakilpailutus) Esco-työt (neuvottelumenettely) Valtionavustukset hankkeelle: TE-keskuksen tukipäätös Opetusministeriön erityisavustuspäätös (ns. homerahaa) korjaustöille Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen ESCO-hankkeena Alustava suunnittelu Timo Holopainen / INSINÖÖRITOIMISTO mittatyö TIMO HOLOPAINEN KY Kartoitus ja alustavat energian säästölaskelmat Kari Seppälä / INSINÖÖRITOIMISTO mittatyö TIMO HOLOPAINEN KY / TTY:n kandityö Hankintamenettely Hannu Saarela / Opinnäytetyö Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (insinöörityö): Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö Esco-hankkeessa.

14 Toimenpiteet Energiatehokkuuden parantamiseksi kaupungin kiinteistöjä kartoitettiin pyrkimyksenä löytää projekteja, jotka soveltuvat toteutettaviksi ESCO hankkeina Kartoitus tehtiin elo- ja syyskuun aikana vuonna Kartoituksessa keskityttiin ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamiseen kohteissa, jotka eivät ole peruskorjauksen tarpeessa seuraavan 10 vuoden aikana. Kartoituksessa löydettiin 17 kiinteistön kokonaisuus, joissa ilmanvaihtokojeiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Esitetyt työt rajoittuvat pääasiassa teknisiin tiloihin. Iv-koneiden vanhat hihnakäyttöiset puhaltimet (0, ½, 1-käyttö) vaihtoon Tilalle hyötysuhteeltaan paremmat sekavirtauspuhaltimet + taajuusmuuntajaohjaus Muutamaan iv-koneeseen lisättiin LTO-patterit Kansallinen hankintailmoitus: Ote hankinnan kuvauksesta ESCO-hankeen toteuttajan tulee esittää omat toimenpideehdotukset tilaajalle. ESCO -hanke käsittää projektin kokonaissuunnittelun ja toteutuksen avaimet käteen - periaatteella. Projektin kokonaisvastuusta ainoana poikkeuksena tulee olemaan liityntä kiinteistöautomaatioon. ESCO- toimittaja hoitaa myös hankkeen kokonaisrahoituksen ja siihen liittyvän TE-keskuksen kautta saatavan valtionapurahoituksen.

15 Kilpailullinen neuvottelumenettely Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Tarjouskilpailun 1. vaiheeseen valitaan 5-6 ehdokasta seuraavin valintaperustein: - vähimmäisvaatimusten täyttyminen, - referenssit vastaavista toteutetuista ESCO-hankkeista (hankkeiden laajuus, toteutusvuodet, tilaaja), - yrityksen ESCO- hankkeista vastaava organisaatio (kokemus, koulutus). Tarjouskilpailun 2. vaiheeseen valitaan 3 ehdokasta seuraavin valintaperustein: - tilaaja toimittaa 1. vaiheessa valituille ehdokkaille kirjallisen tarjouspyyntöaineiston, jossa on kerrottu tarkemmat valintaperusteet. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Tarjouskilpailun 3. vaihe ja lopullinen valinta: 2. vaiheessa valittujen ehdokkaiden kanssa pidetään neuvottelut, joiden perusteella tarjouspyynnön sisältöä tarkennetaan, - valitut ehdokkaat tekevät tarvittavat kiinteistökatselmukset, esisuunnitelmat, säästö- ja rahoituslaskelmat (neuvotteluissa sovittavien, kaikille yhteisten periaatteiden mukaisesti), - hankkeeseen valitaan yksi toteuttaja tarkennettuissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vertailuperusteiden mukaan.

16 Lempäälän kunnan ESCO-hanke ESCO-markkinat Lempäälän kunta Tampereen eteläpuolella Asukkaita ( ) (+374/ 10 kk) arvio (+800/ 2v) Suuria investointeja lähivuosina pienellä omarahoitusosuudella Varsinaisiin energiansäästöinvestointeihin omalla rahoituksella ei ole rahaa. 2

17 ESCO-hanke kohdetta, joissa erilaisia energiansäästöinvestointeja koottu yhdeksi ESCO-hankkeeksi Hankkeet olisi tehty huonommalla tekniikalla ilman energia-avustuksia. Osa hankkeista olisi siirtynyt tulevaisuuteen. Yksi olisi jätetty kokonaan tekemättä, jos energia-avustusta ei olisi saatu. 3 Kohteet 1. Mansikkamäen päiväkoti 2. Kuljun Tiilikoulu 3. Sininen talo 4. Moision koulun keittiö 4

18 Kohteet: 1. Mansikkamäen pk Mansikkamäen päiväkoti 70-luvun talo, osin ennen ollut päiväkoti, osin pankki ja posti. Terveyshaittaepäilyt terveystarkastajalle. Tutkimuksissa löytyi korkeita bakteeripitoisuuksia ilmasta. Syy riittämätön IV. Kiinteistö suorassa sähkölämmityksessä. Kohteeseen tehtiin energiakatselmus Keskitetty IV energiantehostustoimena 5 Kohteet: 1. Mansikkamäen pk Korjausmahdollisuudet 1. Kriittisimmät kaksi pk-osastoa neljästä korjataan määräykset täyttäviksi Halvin tehdä, energiankäyttö lisääntyy 2. Kokonaisuudessaan keskitetyllä iv:lla tehokkaalla LTO:lla ja puhaltimien ECmoottoreilla laskennallisesti sähkönkulutus pienenisi noin 80 % verrattuna ensimmäiseen vaihtoehtoon. 6

19 Kohteet: 1. Mansikkamäen pk 3. Kokonaisuudessaan keskitetyllä ja tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla. Kalliimpi investointi: muuttuvan iv:n toimilaitteet ja kaapeloinnit maksavat. Toisaalta pienempi iv-kone ja ivkonehuone tuovat säästöä (vrt 2). Sähköä kuluu vain noin 55 % verrattuna edelliseen vaihtoehtoon, noin 11 % verrattuna ensimmäiseen vaihtoehtoon. 7 Kohteet: 2. Kuljun Tiilikoulu 80-luvun liikerakennukseksi rakennettu kiinteistö, joka toiminut kouluna. Öljylämmitys Energiakatselmuksen mukaiset investoinnit 1. Liittyminen aluelämpöön 2. Kirjaston IV-muutokset 3. Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus 8

20 Kohteet: 3. Sininen Talo Toimistokiinteistö 80-luvulta. Muutetaan musiikkiopetuksen tiloiksi Energiainvestointina Parempi tekniikka ilmanvaihtoon. Siirtyminen suorasta sähkölämmityksestä vesikiertoiseen keskuslämmitykseen ja kaukolämpöön. Automaation lisäys: huonelämpötilojen lasku ja iv:n tehostus läsnäolon mukaan. 9 Kohteet: 4. Moision koulun kylmälaite-lto Uusi keskuskeittiö (noin 2500 annosta/vrk, mahd. tuotannonlaajennus tulevaisuudessa) koulun laajennuksen yhteydessä. Quick&Chill ruuanvalmistustekniikka. Vaatii paljon jäähdytysenergiaa Lauhde-energian talteenotto Keittiön lattialämmitykseen Käyttöveteen 10

21 Miksi ESCO-hankkeena Investointien tarve tuli yllättäen, joten hankkeisiin ei oltu budjetoitu rahaa. Ilman ESCO-investointia hankkeet olisi toteutettu pienimmällä mahdollisella investoinnilla, jolloin energiankulutus olisi noussut. Pelkät energiainvestoinnit olisivat siirtyneet jonnekin tulevaisuuteen. 11 ESCO-kumppaniksi paikallinen lämpöyhtiö ESCO-kumppanuus energiayhtiön, Lempäälän Lämmön, kanssa: Lempäälän Lämmön toimintaan kuuluu kaukolämmön tuotanto, maakaasun jakelu sekä kiinteistönhoito. Lempäälän Lämpö on toiminut myös aiemmin ESCO-toimijana Lempäälän jäähalliyhtiölle. Jäähalliin toimitetaan kaukokylmää. Selvitellään kylmän tuottamista maakaasulla. 12

22 ESCO-kumppaniksi paikallinen lämpöyhtiö Käytännön toteutus: Suunnitelmat käyttäen omaa ja Lempäälän Lämmön asiantuntemusta. Kaikki urakat kilpailutetaan kunnan omien hankintasääntöjen mukaisesti. Energiansäästölaskelmat kummankin osapuolen hyväksymät. Säästön toteumaa seurataan sovitusti. Kerätään tietoa laajasti kohteista käytettäväksi tulevissa investoinneissa. 13 ESCO-kumppaniksi paikallinen lämpöyhtiö Lempäälän Lämpö rahoittaa investoinnin. Valmistuttua investointi on Lempäälän Lämmön omaisuutta. Kunta maksaa investoinneista kuukausittain säästöön sidotun summan. Investointi siirtyy kunnan taseeseen, kun se on kokonaan maksettu. 14

23 Tuloksia Investointi on valmis päiväkodin ja musiikkiopiston osalta. Päiväkodista on jo saatavilla tietoja. Päiväkodin kulutusluvuissa on mukana samalla tontilla oleva uusi päiväkotirakennus, joka arviolta kuluttaa puolet sähköstä (ennen iv-saneerausta) 15 Tammi-lokakuu 2010 l1 IV-saneeraus 07/10 16

24 Slide 16 l1 liejpaiv; Tammi-lokakuu 2010 l2 09/10 IV ilman muuttuvan ilmanvaihdon säätöä 17

25 Slide 17 l2 liejpaiv; Tammi-lokakuu 2010 l3 10/10 Muuttuvan iv:n säätimet toimivat. 18

26 Slide 18 l3 liejpaiv; Syyskuu

27 Lokakuu

28 Esco-palvelun tuet julkisella sektorilla Heikki Väisänen Kolme energiatuen käyttöä ohjaavaa tasoa I Valtionavustuslaki (688/2001) Kaikkia valtionavustuksia koskevat vaatimukset ja ehdot II Valtioneuvoston asetus (1313/2007) Energiatuen myöntämisen yleiset ehdot Määrittelee mihin ja miten energiatukea voidaan käyttää, Tällä tasolla energiatuki edellyttää komission hyväksyntää (notifiointi) III Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatuen myöntämisestä Vuosittain annettavat tarkemmat linjaukset ja ohjeet: mitä tuetaan, millä tukitasolla ja mitä ei tueta Eli mihin ja miten energiatukea ko. vuonna käytetään Lisäksi hallintolaki (434/2003), jonka tarkoituksena on edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa - eli energiatukipäätöksissä. TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

29 Yleistä energiansäästöinvestoinneista Perusjako on tavanomainen tekniikka uusi teknologia ESCO-palvelulla toteutettaville tavanomaisen tekniikan hankkeille omat kuviot Muuten kaikki mitä tuen piirissä, ovat tuettavissa myös ESCO-palvelulla Toinen perusjako on energiansäästö uusiutuva energia Tietyt uusiutuvan energian hankkeet käsitellään energiansäästöhankkeina Tuki tavanomaiseen teknologian energiansäästöinvestointeihin 25 % sopimuskunnille ja yrityksille 30 % sopimuskunnille ja yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua 15 % muille kunnille ja yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua Muita linjauksia Tuettavan investoinnin alaraja , ylärajaa ei investoinnin koolle ei ole Tuettavan hankkeen takaisinmaksuajan alaraja 2 v Takaisinmaksuajan yläraja yksi kriteeri arvioitaessa mistä on kysymys TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA Arviointikriteereistä Takaisinmaksuaika yhtenä arviointikriteerinä Alle 2 vuotta riittävän kannattavia toteutumaan ilman tukea (pitäisi olla ) 2-10 vuotta ovat energiatuen näkökulmasta pääsääntöisesti tukikelpoisia vuotta voidaan harkinnan perusteella tukea, mutta energiatuen tulee kohdistua energiansäästön kannalta oleellisiin hankintoihin Yli 15 vuotta pääasiallinen toteutusperuste on joku muu kuin energiansäästö Pääasiallinen toteutusperuste ja energiatuen käynnistävä vaikutus? Hakija kyllä tietää, millä perusteella investointia ollaan toteuttamassa, mutta Tukihakemuksen käsittelijä joutuu arvioimaan a) toteutuisiko hanke vaikka energiakustannuksissa ei syntyisi säästöä ja b) toteutuisiko se ilman tukeakin? Tukihakemuksissa hankalia hankkeita Suoraan tuotantoprosessiin liittyvät hankkeet uusi piparkakkukone Peruskorjaustyyppiset hankkeet ilmanvaihdon uusiminen Yksittäisten laitteiden uusimiset säästöinvestointi vai vanhan käyttöikä loppu Tuen myöntäminen myyjälle ylipäätään hankalaa energian tai palvelun TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

30 Uusia linjauksia 2010 Aurinkolämpö- ja aurinkosähköhankkeet Tavanomaista tekniikkaa, käsitellään ELY-keskuksissa Ohjeelliset tukitasot: aurinkosähkö 30 %, aurinkolämpö 25 % Ilmalämpöpumput (vain energiatehokkuussopimuksiin liittyneille) Asennuskohteessa tulee olla suora sähkölämmitys Suunniteltu käyttötarkoitus ei ole tilojen jäähdytys Ohjeellinen tukitaso on 25 % Pientuulivoima (vain energiatehokkuussopimuksiin liittyneille) Nimellisteholtaan 2-20 kw uudet pientuulivoimalat, jotka kytketään suoraan rakennuksen tai rakennusryhmän sähköverkkoon tai lämmitysjärjestelmään Pääsääntöisesti asennettavan kokonaistehon tulisi olla enintään 50 kw Ei saa tuottaa sähköä myyntitarkoituksessa, kokonaistehon tulee olla mitoitettu siten, että normaalitilanteessa voidaan hyödyntää koko tuotettu energiamäärä Ohjeellinen tukitaso 25 % TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA Mihin tukea ei myönnetä Asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille eikä maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille Päästökauppasektorilla tavanomaisen teknologian hankkeille, paitsi hankkeet, joilla ei ole suoraa vaikutusta hakijan päästöoikeuksiin tai päästöjen vähenemisen kautta saatavan taloudellisen hyödyn vaikutus investoinnin kannattavuuteen on vähäinen Peruskorjaushankkeisiin. Erityistapauksissa voidaan tukea myöntää erillisiin energiaa säästäviin laitteisiin/järjestelmiin, jos hakijalla on selvästi olemassa vaihtoehto jättää ne toteuttamatta. Edellyttää selkeää ja yksilöityä kuvausta sekä perusteluja tuen tarpeelle. Tehonsäästöhankkeet, jos niiden seurauksena ei ole myös merkittävä energiansäästö. Samassa kategoriassa loistehon kompensointi. Säästää, mutta ei hakijan MWh. Lämmitystapojen muutoksia, jos ei kyseessä ole uusiutuvaan energiaan siirtyminen omassa energiantuotannossa. Lämpöpumppuihin silloin, kun niillä ei energiajärjestelmän tasolla ole korvattavaan energiaan verrattuna selkeästi CO2-päästöjä vähentävää vaikutusta. Kuten korvattaessa yhteistuotantolaitoksessa tuotettua kaukolämpöä erillistuotantolaitoksen osalta tilanne riippuu polttoaineista.

31 Energiansäästöhankkeen kuvaus Suositeltavin etenemisjärjestys on teettää ensin energiakatselmus Energiakatselmusraportti toimii investointitukihakemuksen selvitysosana, jos ei ihan sellaisenaan niin pitkälti Motiva-mallin mukainen energiakatselmus ei ole investointituen ehto Tukihakemuksen käsittelijälle tuen tarpeen arviointi on helpompaa, jos nähdään, että investointi on löytynyt säästömahdollisuuksia haettaessa Jos investointitukihakemuksen taustalla ei ole energiakatselmuksessa havaittu ja kuvattu toimenpide on hakemuksen liitteenä oltava hyvä hankekuvaus yksinkertaisessa tapauksessa pari sivua riittää Mitä ollaan tekemässä ja miksi Investoinnin tekninen kuvaus Säästövaikutusten laskenta lähtötietoineen Kustannuserittely Ja ESCO-palvelulla toteutettaessa selkeästi eroteltuna muut korjaustoimet Energiakatselmukset Tuki energiakatselmuksiin 40 % myönnettävissä kaikille tukikelpoisille yrityksille ja yhteisöille 50 % sopimuksissa mukana oleville kunnille ja mikro- ja pk-yrityksille 60 % sopimuskunnille uusituvan energian kuntakatselmuksiin Tuki on harkinnanvarainen, mutta ei tukiprosentteja yleensä veivata ESCO-yritys ei voi hakea tukea omiin selvityksiinsä eikä niitä voi jälkikäteen tukea osana ESCO-palvelua tähän ei ratkaisua löydy Yleisiä periaatteita ja linjauksia Tukihakemus on jätettävä ennen katselmuksen aloittamista, hakemuksessa on ilmoitettava tekijätaho ja vastuuhenkilöt Hankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen, joten Ensisijaisesti hakemus sisään ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä Jos sopimus katselmuksesta on tehtävä, on sen oltava ehdollinen eli purettavissa, jos tukea ei myönnettäisi Aloitus ennen tukipäätöstä on aina omalla riskillä Aiemmin katselmushankkeisiin annettiin aloituslupia, nykyisin ei enää tarvita

32 ESCO-hankkeet ESCO-hankkeessa investoinnin toteuttaa ESCO-yritys siten, että loppuasiakas kykenee maksamaan investoinnin sen tuottamilla säästöillä Rahoitus voi tulla ESCO-yrityksen kautta tai suoraan rahoitusyhtiöltä, mutta ESCO-yrityksellä on oltava taloudellinen riski siitä, että säästöä syntyy Pelkän säästötakuun antaminen ei riitä ESCO-extraan Jos loppuasiakas rahoittaa investoinnin ja se jää loppuasiakkaan omistukseen on normaali toteutustapa, miksi täytyy myydä rahoittajalle on väärä kysymys Tuki voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös ESCO-yritykselle (vielä ) Tukivaikutus on siirrettävä täysimääräisesti loppuasiakkaalle ESCO-yritys on juridisesti tuen hakija ja saaja (mm. kate ei ole tuen piirissä) ESCO-palvelulla toteutettavissa hankkeissa on hakemuksessa esitettävä Investoinnin toteutusvaiheen rahoitusjärjestelyt ja tuen kohteena olevan investoinnin omistus, kun hanke on valmistunut ESCO-yritykselle kohdistuva taloudellinen vastuu investoinnilla saavutettavista säästöistä ja ESCO-palvelukauden pituus Energiatuen hakumenettely Energiatuen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ->Toiminta-alueet ->Lomakkeet ja asiointi ->Yritystoiminta Löytyy myös TEM:n ja Motivan sivuilta Tukihakemukset toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella investointi tai energiakatselmus toteutetaan Jos katselmushankkeessa on usean ELY-keskuksen alueella olevia kohteita toimitetaan tukihakemus siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hakijan kotipaikka sijaitsee Kaikki tukihakemukset toimitetaan ELY-keskukseen Energiakatselmushankkeet ja tavanomaisen teknologian investointihankkeet käsitellään ELY-keskuksissa myös ESCO-palvelulla toteutettavat Uuden teknologian hankkeet, yli 3 M investointihankkeet ja yli katselmushankkeet käsitellään energiaosastolla - ELY-keskus lähettää nämä hakemukset energiaosastolle TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

33 Energiatuen maksatuksesta Tuen maksaa se joka sen myöntää joko ELY tai TEM/EOS Lomakkeet ja ohjeet toimitetaan tukipäätöksen yhteydessä Löytyvät myös kotisivuilta (TEM, ELY:t ja Motiva) Tukipäätös kannattaa lukea siihen on kirjattu tuen käyttöön ja maksatukseen liittyviä ehtoja ja päivämääriä Järjellisiin pyyntöihin (muutokset, lisäajat) suhtaudutaan myönteisesti Maksatusvaihe on tosi huono vaihe törmätä ongelmiin Jos on mitään epäselvää, kannattaa olla etukäteen yhteydessä ja kysyä, kunhan on ensin lukenut ohjeet Erityisesti ESCO-palvelulla toteutettavissa hankkeissa on syytä olla yhteydessä tukihakemuksen käsittelijään siinä vaiheessa, kun ESCOsopimuksen rakenteesta on sovittu TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus 24.02.2016 YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUS Energian käyttö yrityksissä Energiakatselmus Energiansäästöpotentiaali Energiatuki ja sen hakeminen PIKES palvelut

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut Risto Larmio, Motiva Oy Sisältö Motiva Energiatehokkuuslaki (isot yritykset) Energiatehokkuussopimus 2016 ja 2017- Energiatehokkuusneuvonta Energiakatselmus pk-yrityksille

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä Erkki Väisänen/Tekes TETS 3.5.2017 MIKÄ? Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Uusiutuva energia ESCO-hankkeena Ii. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusiutuva energia ESCO-hankkeena Ii. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusiutuva energia ESCO-hankkeena Ii, 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle (ministeriöt, virastot ja laitokset) Motiva Services Oy :n tytäryhtiö

Lisätiedot

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva Oy 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 Energiansäästöä katuvalaistuksesta Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 TEM:n energiatuki Yleistä TEM:n energiatuesta (1/3) Harkinnanvarainen valtionavustus uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018)

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) ENERGIATUET 2017 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) - Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Energiatukien kohdentaminen. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund

Energiatukien kohdentaminen. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund Energiatukien kohdentaminen Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 23.1.2018 Pekka Grönlund Agenda Energiatuki vuosina 2013-2016 Keskeisimmät muutokset 2018 Tukilinjaukset 2018 Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

Motiva Oy. Motiva Services Oy. ESCO hankinnan mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kuntien 7. ilmastokonferenssi Tampere, 8-9.5.

Motiva Oy. Motiva Services Oy. ESCO hankinnan mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kuntien 7. ilmastokonferenssi Tampere, 8-9.5. ESCO hankinnan mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Kuntien 7. ilmastokonferenssi Tampere, 8-9.5.2014 Pertti Koski, Motiva Oy Motiva Oy 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Hankinnan ABC. Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Hankinnan ABC. Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankinnan ABC Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Tieto on hyvän kaupanteon lähde tarvekartoitus markkinaviestintä hankinnan määrittely kilpailutus

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014 Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtioavustus yritystoiminnan kehittämiseksi hyväksytty 30.12.2013. Lakia tarkennetaan erillisellä asetuksella,

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE Energiatuet Keski-Suomen ELY-keskus 9.10.2012 Panu Kässi 23.10.201 2 1 ENERGIATUKI Tukea voidaan harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen

OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen 1 YLEISTÄ Tuen piiriin kuuluvan yrityksen investoinneista ilmoittaminen Tuen piiriin kuuluva yhtiö voi tehdä koordinaattorille

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

Case: ESCO-hanke Akaan kaupunki. 12.12.2011 Kiinteistöpäällikkö Anneli Simola Akaan kaupunki

Case: ESCO-hanke Akaan kaupunki. 12.12.2011 Kiinteistöpäällikkö Anneli Simola Akaan kaupunki Case: ESCO-hanke Akaan kaupunki 12.12.2011 Kiinteistöpäällikkö Anneli Simola Akaan kaupunki Hankkeen käynnistys1/2 Ensimmäiset yhteydenotot ESCO-toimijoilta saatiin jo vuonna 2007 Toimintamalliin perehtymiseen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys 1 Energiansäästö ja uusiutuvat energialähteet... 2 2 ESCO ja sen hyödyt... 2 3 Mihin ESCO soveltuu... 3 4 Miten ESCO toteutetaan kunnassa... 3 1 Energiansäästö ja

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Energiatehokkuushankkeita. Marita Tamminen Projektipäällikkö Vantaan kaupunki/tilakeskus

Energiatehokkuushankkeita. Marita Tamminen Projektipäällikkö Vantaan kaupunki/tilakeskus Energiatehokkuushankkeita ESCO-konseptilla Marita Tamminen Projektipäällikkö Vantaan kaupunki/tilakeskus miksi ESCO? - ESCO-konsepti vaikutti mielenkiintoiselta tavalta hoitaa energiatehokkuusremontteja.

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Esityksen sisältö Kuntien energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Sähkökyselyn tulokset

Sähkökyselyn tulokset Hankkeen energiaosion yhteenveto Hanna Kuusela 22.11.2011 Yhteistyössä: Siipikarjan tuottajat Sähkökyselyn tulokset Vastaus-% 56 Vuosikulutuksen keskiarvo oli 81,8 MWh / v Kaikkien hankkeen 136 tilan kokonaiskulutukseksi

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Energiansäästöhankkeet ja energiatehokas valaistus kiinteistöissä. Esitys 8.8.2014 Tero Hirvelä Energia-asiantuntija

Energiansäästöhankkeet ja energiatehokas valaistus kiinteistöissä. Esitys 8.8.2014 Tero Hirvelä Energia-asiantuntija Energiansäästöhankkeet ja energiatehokas valaistus kiinteistöissä Esitys 8.8.2014 Tero Hirvelä Energia-asiantuntija 11.8.2014 11.8.2014 Design by Teija Venhola Tilapalvelu pähkinänkuoressa 2014 Henkilökunta:

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

ESCO-palvelu. Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa

ESCO-palvelu. Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa Maatilan energiahuolto -hanke 1 (4) /energiahuolto ESCO-palvelu Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa Maatilan energiahuolto -hanke 2 (4) /energiahuolto

Lisätiedot

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotannon edistäminen Suomessa Poistetaan esteitä ja luodaan mahdollisuuksia Rahoitusta

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS Elomatic Oy Kirsi Sivonen 1.10.2009 ELOMATIC ON LAAJA-ALAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Elomatic toimii kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuudessa

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3.

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3. Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta TYKELI taustatyöpaja 4.3.2011, Ulla Suomi Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö

Lisätiedot

10.2.2015 Cleantech- Korjausrakentamisen tilaaja-toimittaja tilaisuus. Caverion/Teppo Manninen

10.2.2015 Cleantech- Korjausrakentamisen tilaaja-toimittaja tilaisuus. Caverion/Teppo Manninen 10.2.2015 Cleantech- Korjausrakentamisen tilaaja-toimittaja tilaisuus /Teppo Manninen AEL- Energiamanagerikoulutus ESCO-toiminta: periaatteet ja käytännön hankkeet 5/2014/TM Palvelumme kattavat kaikki

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Energiatehokkuutta kuntiin ESCO-hankintana

Energiatehokkuutta kuntiin ESCO-hankintana Energiatehokkuutta kuntiin ESCO-hankintana Julkinen sektori tiennäyttäjänä energiankäytön tehostamisessa Julkiselta sektorilta odotetaan tiennäyttäjän roolia energiankäytön tehostamisessa. ESCO-palvelu

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Kouvolan kaupunki / yhdyskuntatekniikka 1 Palvelu Yhdyskuntatekniikka 2017 Palveluyksiköt Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Alueiden hoito ja kunnossapito

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja Asianajaja Tuomas Aho Asianajotoimisto Bützow Oy Bützow Attorneys Ltd. www.butzow.com butzow@butzow.com firstname.lastname@butzow.com

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

innovaatioiden edistäjinä

innovaatioiden edistäjinä Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Innovatiiviset kilpailulliset menettelyt case YTV Vantaa 2.12.2009 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot