VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus"

Transkriptio

1 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Rundelin Marita Tynkkynen Olli puheenjohtaja Varajäsen: Moilanen Vesa Muut osallistujat Alanen Heikki valtuuston pj. Laakso Timo kasvatustyön johtaja Piippo Jarkko kappalainen Siivola Olli sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Olli Tynkkynen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka seurakuntavirasto Allekirjoitukset Jorma Aro Reino Eskelinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka seurakuntavirasto Todistaa Olli Tynkkynen

2 2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 143, Kn 143, KJ 9:1: Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KL 7:4.1.: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu / esityslista jaetaan jäsenille. Puheenjohtaja: Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kn 144, Kn 144, Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 3 mom.: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Aro Jorma ja Eskelinen Reino. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aro Jorma ja Eskelinen Reino.

4 4 MATKA-AVUSTUSANOMUS, IIVARINEN KARI Kn 145, Kn 145, Kappalainen Kari Iivarinen on jättänyt kirkkoherralle matka-avustusanomuksen, joka koskee matkaa Pyhälle maalle ajalla Anomus Opintomatkaan osallistuminen Kuopion hiippakunta järjestää opintomatkan Pyhälle maalle Matkan johtajana toimii piispa Jari Jolkkonen. Tässä vaiheessa opintomatkan sisältö selviää oheisen ohjelmaliitteestä. Opintomatka on suunniteltu ensisijaisesti hiippakunnan papistolle ja kansainvälisen vastuun henkilöstölle (lähetyssihteerit, lähetysteologit ja kansainvälisen työn sihteerit). Toimin nykyisessä tehtävässäni seurakunnassamme lähetysteologina ja kesästä 2013 alkaen Rautalammin rovastikunnan lähetyspappina. Seurakuntamme alueella olen ollut mukana kansainvälisessä työssä. Matkan kokonaishinta on Mielelläni osallistuisin tähän matkaan, joka tukee nykyistä tehtävääni. Haluaisin tehdä matkan niin, että käyttäisin siihen lomapäiviäni. Seurakunnalta anon matka-avustusta 500. Kari Iivarinen Kari Iivarinen kappalainen Kopolanvirralla Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää Iivariselle matka-avustusta 200.

5 5 LAPSIASIAHENKILÖN VALITSEMINEN ANNA ARMILAN TILALLE LOPPU KIRKKOVALTUUSTOKAUDELLE Kn 146, KJK 66, Anna Armila on pyytänyt päiväämällään kirjeellä eroa Varkauden seurakunnan lapsiasiahenkilön luottamustehtävästä yksityisasioiden vuoksi. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut Armilan em. tehtävään kirkkovaltuustokaudelle Kirkkoneuvosto käsitteli ko. asiaa kokouksessaan ja myönsi Anna Armilalle eron Varkauden seurakunnan lapsiasiahenkilön luottamustehtävästä. Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta esittää edelleen hallinnolle luottamushenkilöä lapsiasiahenkilön luottamustehtävään Anna Armilan tilalle loppu valtuustokaudelle Lapsiasiahenkilön luottamustehtävään Anna Armilan tilalle nykyisen kirkkovaltuuston loppukaudelle esitetään edelleen hallinnolle, että tehtävään valitaan kasvatustyön johtokunnan jäsen Elina Kuvaja. Kn 146, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee lapsiasiahenkilön luottamustehtävään Anna Armilan tilalle loppukaudelle kasvatustyön johtokunnan jäsen Elina Kuvajan ja nimeää hänen tehtäväänsä perehdyttäjäksi nuorisotyönohjaaja Kaija Puustisen.

6 6 LUOTTAMUSTOIMEN LAKKAAMINEN, TUKIAINEN EINO K. Kn 147, Kn 147, Eino K. Tukiainen on kuollut Tukiainen oli kirkollisvaaleilla valittu kirkkovaltuuston varajäsen. KJ 7:2 : Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto toteaa, että Eino K. Tukiaisen luottamustoimi kirkkovaltuuston varajäsenenä on lakannut.

7 7 HAUTASIJAMAKSUJEN TARKISTAMINEN Kn 148, Kn 148, KL 17:9 Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. KJ 17:5.2: Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Hautausmaita hoidetaan ja ylläpidetään hautaustoimelle vuosittain myönnetyistä käyttötalouden määrärahoista. Hautaustoimen suuremmat hankinnat ja rakennuskohteet rahoitetaan seurakunnan investointeina, jotka kohdistuvat poistoina vuosittain kunkin hankkeen mukaisessa aikataulussa. Hautasijamaksuja on tarkistettu viimeksi vuodelle 2013, jolloin ennakoivasti hautasijamaksuja lähdettiin oikaisemaan tulevan, nyt jo voimaan tulleen Kirkkolain muutoksen suuntaan. Nyt hautasijamaksuja esitetään tarkistettavaksi kotikuntalaisten osalta vuodelle 2014 keskimäärin 3 %. Hautasijamaksujen tarkistus perustuu em. Kirkkolain muutokseen. Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat, mutta tavoitteena on supistaa maksujen suuria eroja. Poikkeuksena ovat sotiemme veteraanit, joille hautasijamaksut ovat Varkaudessa ilmaisia.

8 8 Hautasijamaksujen tarkistaminen Kn 148, Liitteinä ovat käyttöön otettu ja edelleen voimassa oleva hinnasto sekä esitys uudeksi hinnastoksi. Seurakuntapuutarhuri esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy hautasijamaksujen tarkistuksen alkaen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy hautasijamaksujen tarkistuksen alkaen liitteen mukaisesti.

9 9 HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN TARKISTAMINEN Kn 149, Kn 149, Hautauspalvelumaksuja tarkistetaan yleensä vuosittain. Hautaustoimen maksut kuuluvat seurakunnan päätösvaltaan. Vuoden 2012 joulukuussa tuli voimaan Kirkkolain muutos, jolla hautasijan luovuttamisesta ja hautaamispalveluista seurakunnan tulee periä maksu, ja maksun tulisi vastata todellisia kustannuksia. Lain henki on, että ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat, mutta tavoitteena on supistaa maksujen suuria eroja. Poikkeuksena ovat sotiemme veteraanit, joille hautauspalvelumaksut ovat Varkaudessa ilmaisia. Palkkojen vuosikorotusten vaikutus hautaustoimen työntekijöiden palkkoihin on arvioitu ensi vuodelle keskimäärin n. 0.5 %:n korotuksilla. Kustannusten nousua aiheuttavat mm. lannoitteiden, maa-ainesten, korjaus- ja huoltotarvikkeiden, polttoaineiden, sähkön ja kaukolämmön hintojen korotukset. Lisäksi vanha konekanta aiheuttaa ennalta arvaamattomia kuluja. Hautaustoimen käyttötalouden toimintakulut olivat vuonna ,81 euroa, jota katettiin ,07 euron toimintatuotolla. Vuonna 2012 haudattiin 274 vainajaa, jolloin bruttokulujen mukaan yksi hautaus maksoi 2.033,95 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2012 toimintakulut ja toimintatuotot olivat keskimäärin n euroa pienemmät. Edellä mainitussa laskelmassa ei ole huomioitu sisäisiä korkoja, vyörytyksiä tai poistoja. Nyt hautauspalvelumaksuja esitetään tarkistettavaksi vuodelle 2014 kotikuntalaisten osalta keskimäärin 3 %. Korotuksella katetaan kustannusten nousua ja supistetaan koti- ja ulkokuntalaisten maksujen eroa Kirkkohallituksen suosituksen mukaisiksi. Liitteinä ovat käyttöön otettu ja edelleen voimassa oleva hinnasto sekä esitys uudeksi hinnastoksi.

10 10 Hautauspalvelumaksujen tarkistaminen Kn 149, Seurakuntapuutarhuri esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy tarkistuksen hautauspalvelumaksujen hinnoitteluun alkaen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy hautauspalvelumaksujen tarkistuksen alkaen liitteen mukaisesti.

11 11 HAUTOJEN HOITOHINNASTO VUODELLE 2014 Kn 150, Hhrjk 19, Hautainhoitohinnoittelussa vuodelle 2014 ollaan samoissa linjoissa kuin vuonna Hautojen hoitosopimushintoja on tarkistettu vuosittain hoitotyön ja välillisten kulujen osalta. Kukkaryhmien hintoja on korotettu ryhmäkasvien hintojen tarkistuksen yhteydessä viimeksi viime vuonna, joten kukkaryhmien hinnat pysyvät ennallaan. Kirkon palkkojen vuosikorotusten vaikutus työntekijöiden palkkoihin on ensi vuodelle arvioitu noin 0,5 prosentin verran. Polttoaineissa, maanparannusaineissa ja lannoitteissa on hinnannousua jonkin verran tiedossa. Ensi vuoden hinnaston laadinnassa on käytetty arviota korkotuotoksi 1 % ja inflaation arvellaan olevan noin 3 %:n luokkaa. Edellä mainitut seikat huomioiden vuosihoidon korotus vuodelle 2014 esitetään noin 6 % hoitotyön ja hoidon välillisten kulujen osuudelle. Pitkäaikaisten sopimusten hinnoittelu on laadittu käyttämällä seuraavia Kirkkohallituksen arviokertoimia: 5 vuoden sopimukset korko 1 % inflaatio 3 %, kerroin vuoden sopimukset korko 1 % inflaatio 3 %, kerroin Liitteenä on esitys uudeksi hautainhoitohinnastoksi, vertailun tueksi voimassa oleva hinnasto ja kirkkohallituksen kerrointaulukko. Seurakuntapuut.: Johtokunta hyväksyy hautojen hoitohinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisena ja esittää hoitohinnaston kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.

12 12 Hautojen hoitohinnasto vuodelle 2014 Kn 150, Kn 150, Tämän hetken taloustilanteen huomioiden vaikuttaisi kuuden prosentin hoitotyön hinnan tarkistus hieman ylimitoitetulta. Samoin kolmen prosentin inflaatioennuste on juuri tällä hetkellä todellista suurempi. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitosopimusten hinnaston sillä tarkistuksella, että kesähoidon hinnaksi määritellään 52 (tarkistus 4 %) ja inflaatioprosentiksi 2 %. Esityksen mukaisesti tarkistettu hinnasto on liitteenä.

13 13 VARKAUDEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖTOIMEN HYVITYS PUURTILAN SEURAKUNTAKODIN KÄYTTÖKIELLOSTA KESÄN 2013 OSALTA Kn 151, KJK 51, Puurtilan seurakuntakodin käyttökielto leirien pitoon tuli yllättäen kesän 2013 kynnyksellä. Tällöin olivat leirikesän valmistelut loppusuoralla. Rippikoulujen leiri(perus) jaksoihin sekä kesän tyttö- ja poikaleirin korvaavaksi leiripaikaksi saatiin nopealla varoitusajalla Ruusuhovi, Rantasalmi. Tällöin sovittiin hallintojohtajan kanssa, että kiinteistötoimi hyvittää ko. tilanteesta johtuvan rippikoulutyön ja tyttö- ja poikatyön alibudjetoinnin. Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta hyväksyy liitteen nro 5 mukaisen esityksen Puurtilan seurakuntakodin käyttökiellosta kesän 2013 osalta johtuvasta hyvityssummasta edelleen esitettäväksi hallinnolle. Kn 151, Kuluvan vuoden talousarvion seurannan perusteella voidaan arvioida, ettei Kasvatustyön talousarvion lukutaso, joka on sitovuustaso kirkkoneuvostoon ja -valtuustoon nähden, tule ylittymään. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hylkää johtokunnan esityksen tarpeettomana. Johtokunnan esitys hylättiin yksimielisesti.

14 14 KIRJANPITÄJÄN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN, SUOMALAINEN TIINA Kn 152, Hjsto 103, Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (93 ) mm., että kirjanpidosta vastaavan toimistotyöntekijän tehtävä täytetään määräaikaisesti saakka voimassaolevaan työsuhteeseen palkattavalla ammattihenkilöllä. Kirkkoneuvosto päätti palkata kirjanpitäjäksi määräaikaisesti saakka Tiina Suomalaisen Varkaudesta. Suomalaisen työtehtävään sisältyy kirjanpidon lisäksi Kirkonpalvelukeskukseen liittymisen projektivastaavan tehtävät. Kirjanpitäjän tehtävien hoitamiseen ei löydy vakinaisista työntekijöistä riittävästi resursseja eikä ammattitaitoa. Taloushallintopalvelujen myyntisopimus Joroisten seurakunnalle aiheuttaa nykyiseen seurakuntaviraston työmäärään reilun puolen henkilötyövuoden lisäyksen. Varkauden seurakuntaa pitkään palvellut toimistosihteeri Arja Sikanen on ilmoittanut jäävänsä vanhuuseläkkeelle vuoden 2015 marraskuun lopussa. Tuolloin on mahdollista tarkastella tilannetta ja arvioida resursseja uudelleen. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto / kirkkoneuvosto päättää palkata kirjanpitäjäksi määräaikaisesti saakka Tiina Suomalaisen (synt ), nykyisin työsopimusehdoin. Kn 152, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen ja päättää palkata kirjanpitäjäksi edelleen määräaikaisesti saakka Tiina Suomalaisen nykyisin työsopimusehdoin.

15 15 SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kn 153, Hjsto 104, Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan valita ylivahtimestarin virkaan suntio Carita Suhosen Varkaudesta lukien. Suntion viran jäätyä avoimeksi ei sitä täytetty, vaan säästyvillä määrärahoilla palkattiin loppuvuodeksi erityisammattimies toteuttamaan vuokra-asuntojen huoneistoremontteja sekä kiinteistöjen ennaltaehkäisevää ja korjaavaa huoltoa. Ylivahtimestarin kanssa käydyissä neuvotteluissa on tultu siihen tulokseen, että kiinteistötoimi tulee normaalitilanteessa toimeen ilman menetettyä suntiota. Poikkeuksen muodostavat pitkät virkavapaudet, joiden ajaksi on toisinaan pakko palkata sijainen. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kirkkoneuvostolle / kirkkovaltuustolle, että Carita Suhoselta vapautunut suntion virka lakkautetaan. Kn 153, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Carita Suhoselta vapautuneen suntion viran.

16 16 PÄÄKIRKON VUOKRAAMINEN JOROISTEN MUSIIKKIPÄIVIEN PÄÄTÖSKONSERTTIA VARTEN Kn 154, Kn 154, Pirkko Parviainen-Hämäläinen ja Anna-Riitta Oxman ovat lähettäneet Varkauden seurakunnalle seuraavan sähköpostin: Varkauden seurakunta Arvoisat päättäjät! Hakemus Varkauden pääkirkko /konserttipaikka Joroisten Musiikkiyhdistys on perinteisesti järjestänyt päätöskonsertin Juvan kirkossa. Siellä on perjantaina 1.8. Martti Talvelan muistokonsertti, sen vuoksi päätöskonsertti joudutaan siirtämään Juvalta muualle. Mielestämme Varkauden pääkirkko on keskeisellä paikalla ja erinomaisesti soveltuu Jorma Hynnisen ja Ilkka Paanasen konserttitilaksi. Ehdotamme yhteistyötä Varkauden seurakunnan kanssa, niin että järjestäisimme konsertin yksityistilaisuutena, johon voisimme myydä lippuja. Varkauden seurakunnalle antaisimme vuokran vastikkeena seurakuntalaisten käyttöön 50 lippua. Musiikkiyhdistys vastaa konsertin tuottamisesta. Konserttipäivä on 3.8. klo ja lipun hinta on 25 per henkilö. Musiikkipäivien ohjelma julkaistaan joulukuun alussa. Toivomme Teiltä mahdollisimman pikaista myönteistä päätöstä. Joroisten Musiikkiyhdistys ry. Puolesta Pirkko Parviainen-Hämäläinen, puh Anna-Riitta Oxman, puh

17 17 Pääkirkon vuokraaminen Joroisten musiikkipäivien päätöskonserttia varten Kn 154, Linjapäätöksenä on, että seurakuntalaisilla tulee olla vapaan pääsyn mahdollisuus kirkkoon. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että kirkon käyttöoikeus myönnetään Joroisten Musiikkiyhdistys ry:lle konsertin järjestämiseen ehdolla, että tilaisuuteen myydään pääsylippujen sijasta ohjelmia, joiden maksu on vapaaehtoinen.

18 18 SOL -PALVELUIDEN VIRHEELLINEN LASKUTUS Kn 155, Kn 155, Varkauden seurakunta on ostanut siivouspalveluita SOL palvelut OY:ltä. Hallintojohtaja ja ylivahtimestari ovat useissa vuosipalavereissa kyseenalaistaneet kirkon lisätunnit nimikkeellä laskutetut siivoustyöt. Kyseiset työt ovat siivousyhtiöltä erikseen tilattavia esim. lattian vahauksia tai ikkunoiden pesuja, jotka eivät sisälly normaaliin ylläpitosiivoukseen. SOL:n palveluesimies Pitkänen on ilmoittanut sähköpostitse, että yhtiön edustajat ovat selvittäneet seurakunnan laskutuksen ja lisälaskutukset perustuvat palveluvastaavan ilmoittamiin lisätöihin. Sama palveluvastaava on työskennellyt seurakunnan kohteissa alusta pitäen, joten he ovat päätyneet siihen, että yritys ei ole laskuttanut mitään perusteettomasti. Samalla palveluesimies on huomauttanut, että asiakkaalla on itsellään laskun tarkastamisessa 8 päivän huomautusaika. Laskun maksettuaan asiakas myös hyväksyy laskun oikeaksi. Neuvottelussa SOL:n edustaja edellytti, että seurakunnan tulee selvittää väitetyt liikaa laskutetut Majakkaa (=Ahlströminkatu 19) koskevat summat. Perusteluna oli, että SOL:n järjestelmästä ei kyseinen tieto hänen mukaansa ole saatavissa. Edellisen johdosta on seurakunnan kirjanpidosta haettu laskut vuodesta 2005 lähtien. Niihin aikoihin solmittiin sopimus Majakan siivouksesta. Laskujen mukaan on SOL päällekkäislaskuttanut Majakan siivoustyöstä kuukausittain vaihtelevia summia vuodesta 2009 lähtien, jolloin tuntimäärä on kolminkertaistunut yhtäkkiä ja selittämättömästi. Ylimääräinen laskutus on ollut palveluvastaavan ilmoitukseen perustuva tuntimäärä, vaikka Majakan siivouksesta on toisaalla laskutettu kuukausittainen "könttäsumma".

19 19 Sol -palveluiden virheellinen laskutus Kn 155, Ylimääräinen laskutus on päättynyt viime vuoden loppupuolella, mikä osoittaa, että laskutus on SOL:inkin edustajien mielestä ollut päällekkäistä. Kun laskelmat ja valokuvatut kuitit oli toimitettu siivousyhtiölle, lähetettiin sieltä palveluesimiehen toimesta luettelo Kirkkoherranviraston "majakan" lisälaskutuksesta vuodelta 2012: tammikuu 51,5 h, helmikuu 56 h, maaliskuu 57 h, huhtikuu 59 h, toukokuu 50 h, kesäkuu 55 h, heinäkuu 49,5 h, elokuu 54 h, syyskuu 60 h, tuntihintana 21,24. Lokakuun alusta lukien ko. laskutus oli päättynyt. Tilanteesta on reklamoitu useissa SOL:n kanssa järjestetyissä vuosipalavereissa, joissa mm. palveluvastaava Jaana Pitkänen ja ylivahtimestari Carita Suhonen ovat olleet mukana. Pitkänen on ilmoittanut, että kyseiset tunnit ovat olleet siivoojan (Luostarinen) ilmoittamia Majakan työtunteja ja ettei hän ole tiennyt Fingridiltä "perityn sopimuksen olemassaolosta. Seurakunnalta on laskutettu neljän vuoden aikana yhteensä arviolta n euroa ylimääräistä. 24. syyskuuta 2013 lähetti palvelujohtaja Uotinen seuraavan viestin: Viitaten keskusteluihimme ja lähettämääsi korvausvaateeseen, SOL on käynyt palveluesimieheltä ja palvelupäälliköltä saadun materiaalin läpi. Pahoittelemme ja olemme huolestuneita siitä että tällainen virhe on päässyt tapahtumaan. Tämän kaltaisen virheen pitäisi kohteesta vastaavan esimiehen havaita ja puuttua välittömästi. Nyt niin ei kuitenkaan valitettavasti ole tapahtunut ja näin pitkään tapahtuneen virhelaskutukseen olisi pitänyt havahtua myös muilla tasoilla, toisin sanoen SOLin palvelujohdossa ja hallinnossa sekä myös asiakkaan puolelta.

20 20 Sol -palveluiden virheellinen laskutus Kn 155, Ehdotamme että hyvitämme menneiden vuosien ylimääräisestä laskutuksesta euroa, kertasuorituksena. Tai vaihtoehtoisesti voimme hyvittää osan tekemällä lisätöitä Teidän tarpeiden mukaisesti. Toivomme pääsevämme tässä asiassa yhteiseen molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ja yhteistyömme voisi jatkua hedelmällisesti, tapahtuneesta huolimatta. Hallintojohtaja vastasi esitettyyn tarjoukseen puhelimitse ja myöhemmin sähköpostitse, ettei hänellä ole valtuuksia "vapauttaa" SOL:ia liikaa laskutetusta maksusta ja uudisti vaatimuksen koko eurosta, jota summaa oli jo kohtuullistettu eurolla laskelman mukaisesta eurosta mahdollisen aiheellisen lisätyön vuoksi. Koska osapuolten välillä on virheellisestä laskutuksesta johtuva luottamuspula, irtisanoi hallintojohtaja Majakkaa koskevan siivoussopimuksen. Tämän jälkeen on johtaja Timo Sairanen lähettänyt seuraavan esityksen: Uudistan vielä tarjouksemme sopia asia kohtuullisella summalla. Pyydämme, että viette asian kirkkoneuvoston käsittelyyn. Te olette reklamoineet asiasta kovin myöhään, joten euroa on meidän näkökulmastamme kohtuusumma. Asianajajan kanssa käydyssä keskustelussa on todettu mm., ettei asian vieminen oikeuskäsittelyyn välttämättä nostaisi tuomittavaa korvausmäärää, mikäli saatavaan sovelletaan kolmen vuoden saatavien vanhenemissääntöä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy Sairasen esityksen euron korvaussummasta ja päättää, että asia on loppuun käsitelty. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen paheksuen SOL:n toimintaa.

21 21 LAPSITYÖN KOORDINOINNIN JA ORGANISOINNIN HOITAMINEN LÄHTIEN Kn 156, Kn 102, Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , pykälä 16, lakkauttaa lapsityönohjaajan viran ja siirtää viranhaltijan vakinaista täyttämistä vailla olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan. Koska täytäntöönpanopäätös asiassa on tekemättä, on vs. kirkkoherra Jarkko Piippo määrännyt viranhaltijapäätöksellä nro 107/2013 Kaija Puustisen hoitamaan täyttämättä olevaa nuorisotyönohjaajan virkaa ajalle sekä jatkanut viranhaltijapäätöksellä nro 108/2013 lastenohjaaja Paula Bomanin viransijaisuutta lapsityönohjaajana ajalle Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) lakkauttaa lapsityönohjaajan viran alkaen; 2) siirtää Kaija Puustisen vakinaista täyttämistä vailla olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan alkaen; sekä 3) antaa tehtäväksi Kasvatustyön johtokunnalle valmistella hallinnolle esitys kokouksessaan lapsityön lähiesimiesja koordinointitehtävän hoitamisesta jatkossa. KJK 49, Liite nro 3 Ktj esitys: Kirkkoneuvoston tehtäväksi annon mukaisesti kasvatustyön johtokunta esittää edelleen hallinnolle, että 1. lapsityön koordinointi ja organisointi tehtävää hoitavan työsopimussuhteisen henkilön tehtävänimikkeeksi vahvistetaan vastaava lastenohjaaja

22 22 Lapsityön koordinoinnin ja organisoinnin hoitaminen lähtien Kn 156, vastaavan lastenohjaajan työnkuva hyväksytään liitteen nro 3 mukaisena 3. vastaavaksi lastenohjaajaksi kelpoisia ovat henkilöt, joilla on piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 95) 2 :n mukainen tutkinto ja erikoistumisopinnot tai piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 90) 4 :n tarkoittama kelpoisuus tai muu soveltuva alan kirkollinen koulutus tai tutkinto 4. vastaavan lastenohjaajan tehtävä laitetaan sisäiseen hakuun 5. vastaavan lastenohjaajan vaativuusryhmäksi vahvistetaan 502, joka on sama kuin seurakuntamme nuorisotyönohjaajien vaativuusryhmä Kjk päätös: Hjsto 93, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja: Henkilöstöjaosto päättää asiasta puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen pohjalta. Asian käsittely siirretään. Kn 156, Kirkkoherran sijaisuuksia hoitava pastori Jarkko Piippo ja kasvatustyön johtaja Timo Laakso on kutsuttu kokoukseen kuultaviksi.

23 23 Lapsityön koordinoinnin ja organisoinnin hoitaminen lähtien Kn 156, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hylkää johtokunnan esityksen ja toteaa lapsityön koordinoinnin sisältyvän kasvatustyön johtajan virkatehtäviin. Merkittiin, että kasvatustyön johtaja Timo Laakso ja kirkkoherran sijaisuuksia hoitava kappalainen Jarkko Piippo olivat asiantuntijoina läsnä asian esittelyn ajan. Käsittely: Puheenjohtaja: Keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto hylkää johtokunnan esityksen ja päättää palkata lastenohjaaja Paula Bomanin edelleen vastaavaksi lastenohjaajaksi määräaikaisesti vuoden 2015 loppuun saakka nykyisin työsopimusehdoin oman suostumuksensa nojalla.

24 24 KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kn 157, Kn 157, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat: 1) Pöytäkirjoja (liitteet) - Henkilöstöjaosto 11/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 1/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 2/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 3/2013, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 1/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 2/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 3/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 4/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 5/2013, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 6/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 1/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 2/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 3/2013, Kangaslammin kappelineuvoston pöytäkirja 4/2013, Hautainhoitorahaston johtokunnan pöytäkirja 1/2013, Hautainhoitorahaston johtokunnan pöytäkirja 2/2013, Hautainhoitorahaston johtokunnan pöytäkirja 3/2013, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 1/2013, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 2/2013, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 3/2013, ) Kapitulin päätös - Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Miina Karastin hoitamaan avoinna olevaa Varkauden seurakunnan I kappalaisen virkaa lukien toistaiseksi enintään siihen saakka, kun virka vakinaisesti täytetään. Merkittiin tiedoksi.

25 25 KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Kn 158, Kn 158, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille ottamat asiat. Kirjattavia asioita ei ollut.

26 26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 159, Kn 159, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014. Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.2.2014 klo 16.00 16.16 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun sali Ahonen Kauko Aro Jorma Hämäläinen Marja-Muusa Laitinen Pertti

Lisätiedot

1/2013 2.1.2013 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston valitseminen vuosiksi 2013 2014 4 Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 2.7.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.7.2015 klo 17:00 17:45 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.6.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.6.2014 klo 17.30 18.21 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun Sali Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.6.2016 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.6.2016 klo 17.00 17.59 Paikka Takkakabinetti, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 6.6.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 5.6.2013 klo 17.30-19.00 Paikka Puurtilan seurakuntakoti, Murhilahdentie 94 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 8.6.2017 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.6.2017 klo 17.00 17.30 Paikka Majakan takkakabinetti, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 8.10.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 2.10.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.10.2014 klo 18.00 19.13 Paikka Majakan takkakabinetti, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Eskelinen Reino

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 4.9.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17:00 17:41 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 17.10.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.10.2013 klo 17.30 18.15 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.1.2017 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.1.2017 klo 18.00 18.25 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 9.8.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.8.2013 klo 17.30 19.06 Paikka Puurtilan seurakuntakoti, Murhilahdentie 94, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.5.2016 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.5.2016 klo 18.00 18.40 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 AIKA 8.6.2017 klo 16.30 17.30 PAIKKA Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 14.9.2017 klo 16.30-18.52. PAIKKA Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 10.1.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 8.1.2014 klo 17.30 18.00 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2015 Kirkkoneuvosto maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2015 Kirkkoneuvosto maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18. 179 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18.00 alkaen kahvitarjoilua 17.30 18.00 KOKOUSPAIKKA seurakuntatalo, takasali ESITYSLISTA 154 Kokouksen avaus 155 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Kurun kappelineuvosto 10.1.2017-1- Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 10.1.2017 klo 17.44 18.54 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja, läsnä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston varajäsen A-M Siiran tilalla. kirkkovaltuuston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston varajäsen A-M Siiran tilalla. kirkkovaltuuston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKOVALTUUSTO p. 08-561 4500 Aika Torstaina 21.9.2017 klo 20.58-21.20 Paikka Kokkokankaan seurakuntakeskus, Sali Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1 TIKKAKOSKEN AENEUVOSTO AIKA klo 18.58 20.25 PAIKKA Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 81 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Seurakuntaneuvosto SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko klo

RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Seurakuntaneuvosto SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko klo 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Seurakuntaneuvosto 30.8.2017 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00-18.10 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Aho

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

MUUT KUTSUTUT Outi Leino, kirkkovaltuuston pj Kalle S. Norri, talouspäällikkö, sihteeri

MUUT KUTSUTUT Outi Leino, kirkkovaltuuston pj Kalle S. Norri, talouspäällikkö, sihteeri 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika 16.05.2016 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone Paikalla: JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Torsti Äärelä, pj Leena Hafrén Jarmo Arvola Arvo Laakso Taina Mäkinen Seija

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot