Zinforo taustamateriaalia Joulukuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Zinforo taustamateriaalia Joulukuu 2012"

Transkriptio

1 Zinforo taustamateriaalia Joulukuu 2012 Johdanto Seitsemänkymmentä vuotta sitten penisilliinihoidon kehittäminen mullisti bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoidon. Antibiootit ovat enemmän kuin mikään muu lääkehoito muuttaneet maailmaa ja pelastaneet miljoonia ihmishenkiä. Taistelu bakteereja vastaan on kuitenkin vaikeaa, koska ne kehittyvät ja muuttuvat pysyäkseen hengissä. Vaikutamme myös osaltamme itse tähän kehitykseen, kun antibioottien avulla tuhoamme niille herkkiä bakteereja. Näin luomme tilaa resistenttien bakteerien lisääntymiselle ja leviämiselle. Mitä enemmän antibiootteja käytetään tietyllä maantieteellisellä alueella, sitä suurempi on riski, että alueella syntyy ja leviää resistenttejä bakteereja. Etelä-Euroopassa, kuten Ranskassa, Espanjassa ja Kreikassa käytetään huomattavasti enemmän antibiootteja kuin Suomessa, ja siellä resistenttien bakteereiden ongelma onkin selvästi suurempi kuin täällä. Suomessa MRSA-tartuntojen määrä vuonna 2003 oli 16,50 / asukasta kohden. 1 MRSA-kantajien määrä on ollut viimeisten vuosien ajan kasvussa: vuonna 2010 kantajia oli 23,90 / asukasta kohden, vastaava luku vuonna 2011 oli 25,21. 2 Zinforo Keftaroliinifosamiili (kauppanimeltä Zinforo) on uusi laskimoon annettava kefalosporiiniantibiootti sellaisten aikuispotilaiden hoitoon, joilla on vaikea iho- ja pehmytkudosinfektio (cssti - complicated Skin and Soft Tissue Infections) tai avosyntyinen keuhkokuume (CAP - Community Acquired Pneumonia). Lääke on ensimmäinen antibiootti, joka ainoana hoitokeinona käytettäessä yhdistää kefalosporiinien hyvän siedettävyyden ja tehokkuuden monia bakteereita vastaan (Zinforo valmisteyhteenveto). Nämä bakteerit voivat aiheuttaa vakavia ihotulehduksia ja keuhkokuumeen mukaan lukien vaikeahoitoiset bakteerikannat kuten metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA). Keftaroliinifosamiili on yksi harvoista uusista markkinoille tuoduista antibiooteista. AstraZenecalla on lisäksi useita eri tutkimusvaiheissa olevia antibiootteja, joita yritys toivoo voivansa tuoda markkinoille lähivuosina. Yritys on myös mukana lukuisissa resistenssiongelmaan ja järkevään antibioottien käyttöön liittyvissä yhteistyöhankkeissa päättäjien ja tutkijoiden kanssa niin yksittäisissä maissa kuin Euroopan unionissa. cssti ja CAP cssti (komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot) ja CAP (avosyntyinen keuhkokuume) ovat infektioita, joihin liittyy korkea sairastuvuus ja kuolleisuus. Ne aiheuttavat vaikeita haasteita terveydenhuollolle. Arvioidaan, että cssti aiheuttaa yli 1,3 miljoonaa sairaalahoitotapausta vuosittain Euroopassa. 3 CAP puolestaan aiheuttaa noin miljoona sairaalahoitoa vaativaa tapausta joka vuosi. 4,5 cssti cssti on vaikeahoitoinen infektio ihossa ja ihonalaisissa pehmytkudoksissa, kuten sidekudoksessa ja lihaksissa. Tauti voi esiintyä syvällä sijaitsevissa paiseissa, selluliitissä ja infektoituneissa kirurgisissa haavoissa. cssti on yleisimpiä antibioottihoitoisia sairaalainfektioita, ja se edustaa noin 12 % kaikista antibioottihoidoista sairaaloissa Euroopassa.

2 CAP Avosyntyinen keuhkokuume (CAP) on akuutti infektio keuhkoissa potilaalla, joka ei ole ollut sairaalahoidossa tai pitkäaikaishoidossa missään hoitolaitoksessa. Arvion mukaan näiden tapausten määrä on vuodessa 2 12 /1000 henkilöä Euroopassa. Vastaavan luvun on arvioitu olevan neljä kertaa suurempi iäkkäillä henkilöillä nuoriin verrattuna. Koska 30 %:n Euroopan väestöstä vuonna 2060 voidaan laskea kuuluvan luokkaan "iäkkäät", tulee CAP-ongelma kasvamaan merkittävästi tulevaisuudessa. 6 Esimerkkejä miltä cssti ja CAP voivat näyttää: Vakava leikkauksen jälkeinen ihoinfektio ja tulehdus MRSAinfektio amputoidussa raajassa Selluliittiä oikeassa kädessä Bakteerikeuhkokuume miespotilaalla Keuhkokuume naispotilaalla Bakteerikeuhkokuume iäkkäällä potilaalla, jolla puolustuskyky alentunut Kuvat: Science Photo Library Ltd Zinforo täyttää tarpeen, johon ei aiemmin ole ollut vastausta CAP ja cssti voidaan liittää sairastuvuuteen, kuolleisuuteen, terveydenhuollon resurssien käyttöön ja terveydenhoitokustannuksiin. Vaikka on olemassa monia antibiootteja näiden tautien hoitoon, kliiniset tutkimukset osoittavat, että monet potilaat eivät saa tehokasta ensihoitoa. 7-10

3 Antibiootiresistenttien mikro-organismien lisääntyminen on huolenaihe koko maailmassa ja suuri uhka kansanterveydelle. Euroopassa altistuu vuosittain potilasta metisilliiniresistenteille Staphylococcus aureus -infektioille (MRSA), mikä on tavallisin syy iho- ja pehmytkudosinfektioille (cssti). Tämän odotetaan lisäävän vuosittaisia sairaanhoidon kokonaiskustannuksia 380 miljoonalla eurolla. Historiallisesti MRSA on ollut selvästi sairaalahoitoon liittynyt ongelma, mistä on tullut nimi sairaalainfektio. Viime vuosien aikana tilanne on kuitenkin muuttunut, ja MRSA-infektiot liitetään yhä useammin tartuntoihin muualla kuin terveydenhuollossa. 11 MRSA on levinnyt ensisijaisesti hoitolaitosten sisällä ja niiden välillä, ja siitä on näin tullut suurin terveydenhuoltohygienian ongelma maailmassa. Viime vuosina MRSA-infektioita on kuitenkin levinnyt lisääntyvässä määrin myös hoitolaitosten ulkopuolelle. Vakavat MRSA-infektiot ovat tähän asti olleet harvinaisia Pohjoismaissa, mutta niiden määrässä on ollut nähtävissä tasaista nousua sen jälkeen, kun vuonna 2004 MRSA-infektioiden ilmoitusvelvollisuus tuli tartuntatautilakiin. 12 Tietyt potilaat ovat erityisen herkkiä, mikä tuo lisähaasteita heitä hoitavalle lääkärille. Jos cssti- tai CAP-potilaalla on muita terveyteen liittyviä riskejä kuten korkea ikä tai muu perussairaus, heidän ennusteensa on usein huonompi kuin ei herkiksi määriteltävillä potilailla, sairaus voi edetä nopeammin, toipuminen on hitaampaa ja mahdollisuus saada resistenttejä bakteerikantoja on suurempi. Keftaroliinifosamiili voi auttaa vastaamaan näihin hoitohaasteisiin tinkimättä lääkkeen siedettävyydestä. Näin keftaroliinifosamiili toimii kehitetty erilaiseksi 13 Keftaroliinifosamiilin kehityksessä tavoitteena on ollut aiemmin käytössä olleista kefalosporiineista poikkeava lääke. Sillä on uusi vaikutusmekanismi, joka tuhoaa laajan kirjon tavallisia infektioita aiheuttavia bakteereita, kuten MRSA. Lääke sitoutuu penisilliiniä sitoviin proteiineihin (PBP) ja estää niiden toimintaa. PBP:t ovat tärkeitä bakteerisolun seinämän syntetisoinnissa ja korjauksessa. Kun niitä estetään, bakteereiden kasvu hidastuu ja / tai bakteerit kuolevat, jolloin tartunnan leviäminen pysähtyy. Keftaroliinifosamiili on kehitetty niin, että sillä on sukulaisuutta tiettyihin resistenssiin liittyviin PBP:hin, kuten MRSA:han (PBP2a), ja penisilliinille resistentteihin pneumokokkeihin (PBP2x/2a/2b). Tämän vuoksi keftaroliinifosamiili toisin kuin muut β-laktaamiantibiootit vaikuttaa näihin vaikeasti hoidettaviin bakteerikantoihin. Keftaroliinifosamiili ei häiritse eikä metaboloi maksan CYP 450 entsyymejä 13 Tämän vuoksi keftaroliinifosamiilin annostus voidaan pitää pienenä, ja sen yhteisvaikutus muiden lääkitysten kanssa on vähäisempi. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä potilaille, joilla on muita sairauksia ja joiden hoidossa käytetään useita lääkkeitä. Kliiniset tutkimukset CANVAS ja FOCUS 13 Keftaroliinifosamiilin teho ja siedettävyys on osoitettu neljässä vaiheen III tutkimukseessa, jossa potilasta sai keftaroliinifosamiilia 600 mg:n annoksen 60 minuutin aikana joka 12. tunti.

4 Kahdessa tutkimuksessa oli cssti-potilaita (CANVAS 1 ja 2) ja kahdessa CAP-potilaita, joilla oli keskivaikea tai vaikea CAP-infektio (FOCUS 1 ja 2): CANVAS 1 ja 2 -tutkimukset osoittivat, että ainoana lääkkeenä käytetty keftaroliinifosamiili (600 mg joka 12. tunti) saavutti vastaavan (ei huonompaa) tehon kuin vankomysiinin ja aztreonaamin yhdistelmä (1 g kumpaakin joka 12. tunti) aikuisilla cssti-potilailla (mukaan lukien MRSA:n aiheuttamat infektiot). FOCUS 1 ja 2 -tutkimukset osoittivat, että keftaroliinifosamiili (600 mg joka 12. tunti) saavutti vastaavan (ei huonompaa) tehon kuinkeftriaksoni (1 g joka 24. tunti) ja numeerisesti korkeamman määrän parantuneita aikuisia CAP-potilaita (mukaan lukien potilaat, joiden kuolleisuusriski oli kohonnut esimerkiksi iän takia). Tutkimuksissa keftaroliinifosamiililla oli tasainen kliininen teho myös herkissä potilasryhmissä. Näin se voi auttaa vastaamaan nykyisten hoitosuositusten haasteisiin tällaisten potilasryhmien hoidossa. Kliiniset tutkimukset osoittivat keftaroliinifosamiilin siedettävyyden olevan samalla tasolla muiden kefalosporiinien kanssa. Tavallisimmat haittavaikutukset, joita esiintyi 3 % potilaista, olivat ripuli, päänsärky, pahoinvointi ja kutina. Nämä haitat olivat usein lieviä tai kohtalaisia. Euroopan lääkearviointivirasto (EMA) myönsi keftaroliinifosamiilille myyntiluvan Euroopan unionissa Lupa kattaa kaikki jäsenmaat, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin. 14 Tarkempaa tietoa Zinforo-valmisteesta löytyy valmisteyhteenvedosta. 13 AstraZeneca AstraZeneca on maailmanlaajuinen, innovatiivinen biofarmasia-alan yritys, joka keskittyy reseptilääkkeiden kehittämiseen ja markkinointiin. AstraZeneca on alan johtava lääkevalmistaja, joka panostaa ruoansulatuskanavan sairauksien, sydän- ja verisuonisairauksien, neurologisten sairauksien, hengitys- ja tulehdussairauksien, syöpäsairauksien ja tartuntatautien hoitoon. Lisätietoja Petra Eurenius, External Communications Manager, AstraZeneca Marketing Company: +46 (0) Viitteet 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta: MRSA-tartuntojen määrä 2003, 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta: MRSA-kantajien määrä , 3 Pulgar S, Mehra M, Quintana A, Kempel A. The epidemiology of hospitalised cases of skin and soft tissue infection in Europe. Clin Microbiol Infect 2008;14(Suppl.7):S Kleinpell RM, Elpern EH. Community-acquired pneumonia: updates in assessment and management. Crit Care Nurs Q 2004;27: Welte T, Köhnlein T. Global and local epidemiology of community-acquired pneumonia: the experience of the

5 CAPNETZ Network. Semin Respir Crit Care Med 2009;30: Eurostat. Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies. 7 Edelsberg J, Berger A, Weber DJ, Mallick R, Kuznik A, Oster G. Clinical and economic consequences of failure of initial antibiotic therapy for hospitalized patients with complicated skin and skin-structure infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29: Zilberberg MD, Shorr AF, Micek ST, et al. Epidemiology and outcomes of hospitalizations with complicated skin and skin-structure infections: implications of healthcare-associated infection risk factors. Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30: Eagye KJ, Kim A, Laohavaleeson S, Kuti JL, Nicolau DP. Surgical site infections: does inadequate antibiotic therapy affect patient outcomes? Surg Infect 2009;10: Garcia-Vidal C, Carratalà J. Early and late treatment failure in community-acquired pneumonia. Semin Respir Crit Care Med 2009;30: Edelsberg J, Berger A, Weber DJ, Mallick R, Kuznik A, Oster G. Clinical and economic consequences of failure of initial antibiotic therapy for hospitalized patients with complicated skin and skin-structure infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29: Tartuntatautilaki. 13 Zinforo (ceftaroline fosamil) European Summary of Product Characteristics Valmisteyhteenveto 14 human_med_ jsp&mid=wc0b01ac058001d124 A121212T FIN-00

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011 Alkuperäistutkimus tieteessä Tommi Kärki HuK, tutkimushoitaja Outi Lyytikäinen LT, dosentti, ylilääkäri outi.lyytikainen@thl.fi THL, Tartuntatautien seurannan ja torjunnan osasto, Sairaalainfektioohjelma

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia Omaisluovutuksen on oltava vapaaehtoista Lääkärin perusperiaatteisiin itsestään selvästi kuuluu, että potilaalle ei aiheuteta haittaa (primum non nocere). Siirtoihin liittyviä eettisiä pohdintoja on vuosien

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Puheenjohtajan palsta Tuhkaa ja timantteja Takana on kummallinen talvi. Vanhan ajan sääolot, kovia

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas Tuberkuloosi Hengitysliitto Heli ry:n opas Minkälainen sairaus tuberkuloosi on? Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama tartuntatauti, joka ilmenee yleisimmin keuhkoissa. 2 Tuberkuloosi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ TOUKO KESÄKUU 5 6/2002 MAJ JUNI Pääkirjoitus: Terveys 2000 -tutkimus tuotti myös yllätyksiä Sivu 1 Suomalaisen terveysseurannan uusi peruskivi Sivu 2 Toimintakyky parantunut Sivu 2 Verenkiertoelinten sairaudet

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA MAKUU- HAAVAT KAATU- MISET KUSTAN- NUKSET HOIDON LAATU HENKILÖSTÖ- PULA INFEKTIOT TYÖ- HYVIN- VOINTI Päättäjänä SINÄ Ratkaiset 1. Tulevaisuuden haasteet erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja Suomen seura ry Tavoitteet ja rajaukset Tämän suosituksen tavoitteena on yhtenäistää glaukoomapotilaiden hoitokäytäntöjä antamalla näyttöön perustuvat

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot