Parkkinen Nina MARATA HARJOITTELU 2 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Harjoitteluraportti R640SN HELSINGIN YLIOPISTO, RURALIA INSTITUUTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkkinen Nina MARATA HARJOITTELU 2 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Harjoitteluraportti R640SN 19.3.2012 HELSINGIN YLIOPISTO, RURALIA INSTITUUTTI"

Transkriptio

1 Parkkinen Nina MARATA HARJOITTELU 2 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Harjoitteluraportti R640SN Tuovinen Tiina HELSINGIN YLIOPISTO, RURALIA INSTITUUTTI Helsingin yliopisto on monitieteinen tutkimusyliopisto, joka on perustettu vuonna Lähes tutkijan ja opettajan yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla. Opiskelijoita on , sekä lisäksi aikuiskoulutukseen osallistuvaa opiskelijaa. (Helsingin yliopisto 2011) Ruralia-instituutti on maaseudun kehittämiseen erikoistunut Helsingin yliopiston erillinen laitos. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tehtävänä on edistää maaseudun elinkeinoja ja elinolosuhteita. Toiminnot tehtävän toteuttamiseksi ovat tutkimus, opetus, kehittäminen ja koulutus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Ruralia-instituutti toimii kolmella osaamisalalla: luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet, maaseutu ja yhteiskunta sekä yrittäjyys ja osuustoiminta. Ruralia-instituutin toimintayksiköt sijaitsevat Mikkelissä ja Seinäjoella. Yksiköissä työskentelee yhteensä noin kahdeksankymmentä henkilöä. Instituutti toimii yliopistokeskuksissa molemmilla paikkakunnilla. (Ruralia-instituutti 2011.) Ruralia-instituutti tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa alueellisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Se on mukana erilaisissa yhteistutkimushankkeissa, yhteisprojekteissa ja koulutusyhteistyössä. EU:n puiteohjelmahankkeet ovat eräs esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä. Kansallisia yhteishankkeita ovat mm. yliopistolliset opetusverkostot. Ruralian keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat maaseutuyrittäjät, maaseudun asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja yliopisto- ja aikuisopiskelijat. (Siiskonen 2010) Ruralia-instituutti toimii myös aktiivisesti yhteistyössä ainelaitosten ja muiden erillisten laitosten kanssa. Se osallistuu aktiivisesti Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskusten toimintaan. (Ruralia-instituutti 2011) Mikkelin ammattikorkeakoulu on myös eräs Ruralia-instituutin yhteistyökumppaneista, lähinnä Elintarvikeosaa-

2 miskeskus Ekoneumin kautta. Ovathan sekä Ruralia, että MAMK Ekoneumin jäsenorganisaatioita, Mikkelin maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen lisäksi. 2 Tehtäväni Ruralia-instituutissa Minä toimin harjoittelijana Ruralia-instituutin Mikkelin toimipisteessä. Halusin Ruralia-instituuttiin harjoittelijaksi siksi, että minua kiinnostaa elintarvikealalta nimenomaan koulutus-, konsultaatio- ja tutkimustyö. Tämä paikka on niitä harvoja Mikkelissä, jossa voin kyseisiä asioita harjoitella. Koulutukseni takia minut sijoitettiin ns. elintarvikesiipeen. Koska instituutin toimintatapana ovat pääasiassa erilaisten hankkeiden toteuttamiset, riippuivat minunkin työtehtäväni meneillään olevista hankkeista. Minut sijoitettiin mukaan Maukas-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä lähija luomuruuan käyttöä ammattikeittiöissä etenkin julkisella sektorilla, mutta myös yksityisyrityssektorilla. Työtehtäväni liittyivätkin enimmäkseen juuri Maukas-projektiin. Työtehtäviini kuului mm. erilaisten tietojen etsimistä netistä, asiakasrekisterien päivittämistä, lain pykälien tutkimista, erilaisten laitosten sijoittamista Suomen kartalle, reseptien etsimistä ja myös niiden testaamista käytännössä. Pääsin käytännössä osallistumaan tuotekehitystyöhön yhdessä Ruralian tuotekehittelijän, Raija Alatalon kanssa. Laadimme reseptejä kevätsipulista ja suippokaalista eräälle vihannesten tuottajalle ja testasimme reseptit keittiössä, kuvasimme annokset ja maistatimme niitä Ruralian henkilökunnalle. Pääsin myös osallistumaan erilaisiin koulutuksiin, kuten julkisen kilpailutuksen opiskelua, sähköisen myynnin ja sosiaalisen median koulutukseen, PTY:n tuotekorttikoulutukseen, ym. Osallistuin myös Muuttuva Venäjä-luennolle. Olin myös maatalousyrittäjien kanssa tutustumismatkalla Polvijärvellä kahteen luomulihan tuottajan karjatilaan, sekä osallistuin Ruralian henkilökunnan kevätretkelle Olavinlinnaan. Tuolla matkalla tutustuimme myös mm. ja Juvalla sijaitseviin Rapion Myllyyn TeaHouseen. Harjoittelussa saavuttamani tavoitteet Tavoitteenani ennen harjoittelua oli päästä tutustumaan elintarvikealan tutkimus- ja kehitystyöhön Mikkelissä, ja mahdollisesti luoda suhteita tulevaa työpaikkaa ajatellen. Tavoitteenani oli lisäksi selvittää itselleni, kiinnostaisiko minua tulevaisuudessa juuri

3 3 Ruralia-instituutin tarjoaman kaltainen työ, olihan se täysin uudenlaista minulle, eikä minulla ollut aiempaa kokemusta eikä juurikaan mielikuvaa työtehtävistä. Se kuitenkin oli itselleni selvää jo restonomiopintoja aloittaessani, etten halua jatkossa suoranaisia keittiö-, sali- tai muita ravintola-alan pelkästään fyysisiä töitä tehdä, ja siksi Ruralian tarjoama työ kiinnosti minua kovasti. Harjoittelun edetessä huomasin, että tämä työ oli mielestäni erittäin mielenkiintoista ja juuri sen tapaista, jota haluaisin jatkossakin tehdä. Suoritin Ruralia-instituutin ja Ekoneum ry:n kautta myös projektiopintoni osallistumalla Herkkujen-Suomi projektiin. Näin ollen sain mielestäni aika kattavan käsityksen työnkuvasta. Työtehtäviini kuului mielestäni sopivassa suhteessa teoriaa ja myös käytännön työtä, etenkin tuotekehitykseen ja Herkkujen Suomi-projektiin liittyen. Lisäksi pidin siitä, että Ruraliassa on mahdollista osallistua monipuolisesti erilaisiin koulutuspäiviin, ja työhön kuuluu jatkuvasti tiedon päivittämistä ja uuden tiedon etsimistä. Näin ollen voidaan sanoa, että saavutin tavoitteeni siltä osin hyvin. Yhteys opintoihini sekä omat tietoni ja taitoni työssä Mielestäni ensimmäisen vuoden opintoni palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa tukivat hyvin tehtäviäni Ruraliassa. Etenkin kursseista elintarvikkeet ja elintarvikelainsäädäntö, ravitsemus sekä työelämän viestintätaidot oli mielestäni hyötyä Ruraliassa työskennellessäni. Ruokatuotanto ja elintarvikehygienia ja puhtaanapito puolestaan olivat hyödyllisiä tuotekehittelyä ajatellen. Jatkossa haluaisin osallistua myös aistinvaraisen arvioinnin kurssille. Siitä olisi taatusti hyötyä jos haluaisin enemmänkin paneutua tuotekehittelypuolelle, jota en myöskään näe huonona vaihtoehtona. Englannin kielen päivittämisestä olisi myös hyötyä ja projektiosaamisen tunnit auttavat ymmärtämään Ruralian toimintatapoja. Mielestäni hoidin annetut työtehtävät hyvin. Toki ymmärrän, ettei minulla ollut vielä tietotaitoa itsenäiseen työskentelyyn koulutus- tai kokemuspohjallani, mutta uskon, että sopeutuisin hyvin työyhteisöön ja olen nopea oppimaan ja sisäistämään uusia asioita. Tieteellisiä artikkeleja ja julkaisuja en ole koskaan tehnyt, eikä niitä harjoitteluajaltani toki vaadittukaan. Käsittääkseni ne kuitenkin kuuluvat olennaisena osana yliopistomaailmaan ja erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, joita Ruraliassa toteutetaan.

4 4 Eräs tehtäväni oli etsiä ja kartoittaa Etelä-Savon teurastamot sekä juureskuorimot. Nämä haluttiin nimenomaan asettaa Suomen kartalle siten, että yhdellä silmäyksellä näkyisi, kuinka paljon niitä on, ja missä ne sijaitsevat. Yliopistolla ja siten Ruralialla oli käytössä Mapinfo-karttaohjelma. Kävi kuitenkin ilmi, ettei kukaan Ruraliassa osannut tuota ohjelmaa käyttää, eikä siihen myöskään löytynyt ajan tasaisia ohjeita. Eräs projektipäällikkö opiskeli parhaillaan ohjelmaa, mutta hänkin oli aivan alkutekijöissä, eikä pystynyt paljoa auttamaan. Näin ollen paneuduin tehtävään aivan ummikkona. Koneelleni ohjelmaa ei saanut kuin englanninkielisenä versiona, joten tämä vaikeutti vielä tehtävääni. Muutaman päivän ohjelman kanssa taisteltuani sain kun sainkin teurastamot ja kuorimot sijoitettua kartalle, ja voin sanoa, että olen tyytyväinen itseeni onnistuttuani tehtävässä. Toisin sanoen opin myös alkeet Mapinfo-ohjelmasta, josta voi joskus olla hyötyä. Koska Ruralia toimii kiinteässä yhteistyössä eteläsavolaisten ruoka-alan toimijoiden, tuottajien ja yrittäjien kanssa, pidän eräänä tärkeänä asiana sitä, että harjoitteluni myötä sain aika kattavan kuvan tästä verkostosta. Ammattikeittiöille suunnatun kyselytutkimuksen myötä perehdyin myös alueen ammattikeittiöiden perustietoihin. Luomuelintarvikkeet tulivat myös tutuiksi, samoin kuin luomutuotantoa koskevat säädökset osittain. Osallistuin myös sokkotutkimukseen, jossa vertailimme luomun ja tavallisten elintarvikkeiden maku- ja rakenne-eroja. Luomu vei voiton, mutta todella niukasti. Työpaikka Ruraliasta? Koska Ruralia-instituutti on Helsingin yliopistoon kuuluva laitos, edellytetään siellä tutkimustyöhön osallistuvilta yliopistokoulutusta. Työskentelyni aikana Helsingin yliopistolta tuli päätös, ettei työhön voida palkata, ellei hakijalla ole vähintään maisterin koulutusta. Tämä tietysti latisti hieman työintoani, koska kävi selväksi, ettei minulla olisi tulevaisuutta Ruraliassa. Sitä ennen HY oli palkannut myös yliopistokoulutusta omaamattomia henkilöitä. Tästä esimerkkinä mm. Hanna-Maija Väisänen, joka toimi ohjaajanani työssä. Hänellä oli ammattikorkeakoulututkinto, muistaakseni insinöörin paperit. Tosin hän työnsä ohella opiskeli maisterin tutkintoa varten, mutta alun perin hänet oli palkattu taloon amk-tutkinnolla. Pian tajusin kuitenkin, että harjoittelustani joka tapauksessa varmasti oli hyötyä.

5 5 Hyvien kokemusteni pohjalta haluaisin jatkossa työskennellä jossakin samankaltaisissa työtehtävissä. Tämän vuoksi olenkin sopinut suorittavani syventävän vaiheen harjoitteluni Mikkelin ammattikorkeakoulussa projektitöihin osallistuen. Toivon, että tämä olisi samankaltaista työtä, kuin Ruraliassa ja että näiden työkokemusten pohjalta voisin jatkossa hakeutua samankaltaisiin palkallisiin töihin. Osallistuttuani Herkkujen Suomi-projektiin meillä on ollut myös alustavia suunnitelmia projektinjohtajana toimineen Sari Mäkinen-Hankamäen kanssa yhteistyöstä myös tulevaisuudessa. Hän saattaa tarvita tuotekehittelijää johonkin projektiin, ja maaliskuussa 2012 kuulin eräältä Ruralian projektijohtajalta, että minun toivotaan osallistuvan myös tämän vuotiseen Herkkujen Suomi projektiin. Tästä en kuitenkaan vielä ole saanut mitään virallista tietoa, mielelläni kuitenkin lähtisin projektiin mukaan. Ruraliassa oli mielestäni erittäin hyvä työilmapiiri ja yhteishenki, mikä mielestäni on todella tärkeää työpaikalla. Tunsin itseni heti tervetulleeksi, ja kaikki kohtelivat minua ystävällisesti ja auttoivat tarvittaessa. Mielestäni olikin mukava kuulla kommentteja, että aivan kuin olisin pitempäänkin ollut talossa ja kuulunut porukkaan. Siksi minusta on nytkin mukava aloittaa opinnäytetyötäni, jossa Ruralia-instituutti on eräänä osallisena. Tiedän, että saan myös sieltä tarvittaessa apua kouluni lisäksi, ja on kiva tehdä yhteistyötä ennestään tuttujen ja mukavien ihmisten kanssa. Liitteet Harjoittelusuunnitelma Harjoittelusopimus Harjoittelupalaute/opiskelija Harjoittelupalaute/työelämä Harjoittelun arviointilomake Työtodistus MAUKAS-hankkeen tiivistelmä

6 LÄHTEET: 6 Helsingin yliopiston nettisivut WWW-dokumentti. Ei päivitystietoa. Luettu Ruralia instituutti kotisivut WWW-dokumentti.http://www.helsinki.fi/ruralia/. Ei päivitystietoa. Luettu Siiskonen, Pirjo Ruralia-lehti 1/2010. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Seinäjoki: I-print Oy.

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot