Teknologiateollisuuden yritysten ja toimialan viestintä. Nora Elers Johtaja, Viestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiateollisuuden yritysten ja toimialan viestintä. Nora Elers Johtaja, Viestintä 26.3.2014"

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden yritysten ja toimialan viestintä Nora Elers Johtaja, Viestintä

2 Syyt muutokselle Pirstaloitunut media + Mielikuva + Kustannukset 2

3 Muuttuva viestinnän kenttä Viestinnän toimintaympäristö on viimeisten vuosien aikana elänyt voimakkaassa murroksessa. Perinteisen media on vähentynyt, mediat pienenevät Syy: sähköisen viestinnän räjähdysmäinen kasvu ja sosiaalisen median suosio. Yhteisöviestinnästä tullut aiempaa läpinäkyvämpää ja vuorovaikutteisempaa. Tietoja luodaan ja käsitellään nyt useilla eri julkisuuden kentillä. Tiedon leviäminen on monesti ennakoimatonta. Hektisessä murrosvaiheessa on huolehdittava siitä, että organisaation brändi ja alaa koskevat viestit ovat selkeitä, strategian mukaisia ja yhtenäisiä. 3

4 Julkisuuden kenttiä Julkisuuden kentillä kohdataan erilaisten sidosryhmien edustajia Kentät voivat olla julkisia, sisäisiä, avoimia, suljettuja, fyysisiä tai virtuaalisia. Media Netin Työpaikan käytävät keskustelupalstat Twitter Työntekijöiden lähipiirit Asiantuntijafoorumit Facebook Kansalaisjärjestöt

5 Pari faktaa Suomesta Sosiaalisen median suosio kasvaa Facebook: 2 miljoonaa aktiivista käyttäjää Twitter: yli puoli miljoonaa rekisteröitynyttä, aktiivisia yli YouTube: kolmanneksi suosituin verkkosivusto (Google.fi ja Google.com menevät ohi) Instagramin käyttö on huimassa nousussa Samaan aikaan perinteisessä mediassa HS irtisanoi 37 MTV irtisanoi 20 + vähensi lisäksi 14 Alma Media irtisanoi jo aiemmin, kuten moni muu media Lisää media-ytitä on tulossa... 5

6 Etelä-Saimaan toimituspäällikkö FBsivullaan

7 Brändinhallinta Brändi on mielikuva, joka organisaatiosta syntyy kohderyhmän edustajan korvien välissä. Brändinhallinnalla pyritään vaikuttamaan siihen, että mielikuva olisi toivotunlainen ja yhtenäinen. Brändi liittyy läheisesti maineeseen. Brändinhallinta tarkoittaa Teknologiateollisuudessa että viestintää johdetaan keskitetysti viestinnän yhdenmukaisuutta koordinoidaan Tavoiteprofiili eli tavoiteltu mielikuva on määritelty 7

8 Mielikuva nyt? Mitä tulee mieleen teknologiateollisuudesta?

9 Kokoomataulukko + yhteiskuntavastuuindeksi 2013 (N=1007) Vihreällä 3 parasta kussakin osa-alueessa punaisella 3 heikointa Niiden %-osuus, jotka kokevat yhteiskuntavastuun toteutuvan vähintään kohtuullisesti Ympäristö ja ilmasto Työllisyys Kansantalous Investoinnit Verojen maksu Työhyvinvointi Tuote- /palvelulaatu YHTEIS- KUNTA- VASTUU- INDEKSI * Päivittäistavarakaupat 26 % 20 % 12 % 39 % 26 % 34 % 25 % Kunnat 24 % 25 % 17 % 12 % 32 % 45 % 23 % Valtio 20 % 23 % 16 % 10 % 27 % 38 % 20 % Energiayhtiöt 33 % 8 % 10 % 26 % 21 % 18 % 19 % Elintarviketeollisuusyritykset 21 % 12 % 9 % 35 % 16 % 21 % 19 % Metsäteollisuusyritykset 23 % 7 % 9 % 29 % 12 % 14 % 16 % Elektroniikkateollisuusyritykset 14 % 7 % 9 % 29 % 7 % 9 % 13 % Konepajateollisuusyritykset 9 % 8 % 8 % 28 % 11 % 15 % 13 % Kuljetusalan yritykset 9 % 11 % 6 % 20 % 15 % 17 % 12 % Kemianteollisuusyritykset 14 % 5 % 7 % 23 % 8 % 12 % 12 % Rakennusalan yritykset 10 % 10 % 7 % 13 % 16 % 12 % 11 % Finanssisektori 8 % 5 % 15 % 15 % 8 % 10 % 10 % KESKIARVO 18 % 12 % 10 % 23 % 16 % 20 % 16 % * Yhteiskuntavastuuindeksi =keskiarvo viidestä osa-alueesta (kansantalouden osalta 2:n alakysymyksen keskiarvo)

10 Mielikuva jatkossa! Mitä tulee mieleen teknologiateollisuudesta?

11 Teknologiateollisuuden tavoitemielikuva Energiatehokkaiden vähäpäästöisten tuotteiden jatkuvaa kehitystä Kestävän rakennetun ympäristön suunnittelua Jatkuvaa ymp.vaikutusten arviointia Laatu nostaa Suomen Laatu tärkein maailmankartalle kilpailutekijä Cleantech Kestävää kehitystä Merkittävä vientitulojen tuoja Minimoidaan haitalliset ympäristövaikutukset Hightech Julkisen sektorin rahoittaja Hyvinvointia Suomelle Vastuullinen Teknologiateollisuusala työntekijää suoraan välillisesti Reilu neuvottelija työntekijöiden kanssa Reilu ja hyvä työnantaja Rakentavaa ja avointa yhteiskunnallista keskustelua Huolehtii työntekijöistään Nuorten työllistäjä Kiinnostavia töitä, houkutteleva ala Vaikuttamista verkostoissa Hyvät yhteistyöverkostot 80 % kaikesta tuotekehityksestä Alan tuotteet maailman huippua Merkittävää tuotekehitystä Yhteistyötä oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa Tarvelähtoisyys Innovatiivinen ja osaava Vahva panostus osaamisen kehittämiseen Osaamisen kärkimaa Kasvattaa tulevaisuuden osaajia Kansainvälistä osaamista Digitalisaation mahdollisuudet Ajassa elävä ja uudistuva Älyratkaisut (teollisuus, rakennukset, infra...) Automatisaatio, robotiikka Kv-markkinoilla Tehokas ja kilpailukykyinen Suunnannäyttäjä Jatkuvaa kasvua hakeva Ratkaisukeskeisyys Yrittäjähenkisyys 11

12 Hyödyt Myönteinen mielikuva Helpottaa vaikuttamistyötä 12

13 Viestinnän kohderyhmiä, keinoja ja kanavia

14 Kohderyhmät Henkilöstö Jäsenet Alaa seuraavat sekä lainsäädäntöä valmistelevat ja valvovat viranomaiset Poliittiset päättäjät (eduskunta ja mepit + avustajat) Media EK ja tärkeimmät liitot, ennen kaikkea vientiliitot Työmarkkinatoimijat (Metalli, Pro, YTN...) Kansainväliset yhteistyötahot (tärkeimmät sisarliitot, EU:n keskusliitot) Alan kannalta keskeiset tutkimus- ja oppilaitokset Nuoret, koululaiset, opiskelijat, opettajat Suuri yleisö 14

15 Mediaviestintä Jatkuva vuoropuhelu median kanssa tekee Teknologiateollisuuden tavoitteet tutuiksi ja helpottaa asioiden saamista julkisuuteen Vuonna 2014 Teknologiateollisuuden viestintä keskittyy toimituskohtaisten teematapaamisten järjestämiseen sekä kahdenkeskisiin toimittajatapaamisiin Tiedotustilaisuuksia järjestetään vain, kun niille on todellista tarvetta Asiantuntijahaastatteluja ja mielipidekirjoituksia strategian painopistealueilta tarjotaan medialle entiseen tapaan Alueasiantuntijat alue- ja paikallismedian palveluksessa (suhteiden jatkuvaa ylläpitoa). 15

16 Muutama sana somesta Some = sosiaalinen media = verkkoviestintäympäristöt, joissa käyttäjillä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja Sosiaalinen media on murtanut ammattilaisten viestintämonopolin ja yksisuuntaisen joukkoviestinnän valta-aseman kaikessa viestinnässä Viestinnän painopiste on siirtymässä informoinnista vuorovaikutukseen ja dialogiin Verkostoitujien erilaiset mielipiteet on hyväksyttävä

17

18 Muutamia yleisiä some-vinkkejä 1. Mene mukaan! Luo käyttäjätunnus, valitse salasana, jota ei ole helppo arvata 2. Tutustu mediaan ja tyyliin! Miten kyseisessä mediassa on tapana keskustella? Minkälaista kieltä, kuvamaailmaa tai keskustelua siellä on? Minkälaisia asioita ihmiset jakavat keskenään? Ketkä ovat suosittuja ja seurattuja hahmoja? 3. Kuuntele ja katsele! Ymmärrä aiheet ja asiat Tunnista dialogin osapuolet ja foorumi 4. Osallistu! Kun se on kiinnostavaa ja järkevää Älä provosoidu (kaikesta sanomisestasi jää jälki)

19

20

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot