Tietoyhteiskuntaneuvoston kokous. Smolna 10. lokakuuta 2006, Klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoyhteiskuntaneuvoston kokous. Smolna 10. lokakuuta 2006, Klo. 10.00-12.30"

Transkriptio

1 Tietoyhteiskuntaneuvoston kokous Smolna 10. lokakuuta 2006, Klo

2 KOTU-jaosto Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes

3 KOTU-jaosto Tavoitteena innostava LUMOUS Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto

4 KOTU-jaosto LUMOUS Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa Esityksen aiheet Lähtökohdat ja perusteet LUMOUS ohjelma ja toimintatapa Tahtotila vuoteen 2015 Toimeenpano

5 KOTU-jaosto LUMOUS ja tietoyhteiskuntastrategia LUMOUS-ohjelma on osa kansallisen tietoyhteiskuntastrategian toteutusta LUMOUS on yksi toimenpide-ehdotus monet tietoyhteiskuntastrategian ehdotukset pyrkivät samoihin tavoitteisiin toteutusvaiheessa määritellään ja käynnistetään uusia kärkihankkeita resurssit määriteltävä tarkemmin LUMOUS on myös toimintatapa! koulutus, tutkimus ja tuotekehitys sekä saatujen tulosten hyödyntäminen otettava huomioon kokonaisuutena tietoyhteiskuntastrategian toimeenpanossa

6 LUMOUS Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa KOTU-jaosto Ohjelman ja uuden toimintatavan tarve kokonaisuudessa, joka koostuu koulutuksesta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä niissä saavutettujen tulosten hyödyntämisestä on parantamismahdollisuuksia ja -tarpeita innovaatiojärjestelmän perusta on kunnossa osaaminen ja osaavat yksilöt ovat tulevaisuuden kilpailukyvyn perusta Suomi-ilmiön ydin

7 KOTU-jaosto LUMOUS-ohjelman laadintaan osallistuneet Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys (KOTU) -jaosto: Eero Silvennoinen, Tekes, puheenjohtaja Kari-Pekka Estola, Nokia, jäsen Mika Kalliomaa, Pääesikunta, jäsen Ella Kiesi, Opetushallitus, jäsen Tero Kuitunen, kauppa- ja teollisuusministeriö, varapuheenjohtaja Marja Kylämä, opetusministeriö, sihteeri Paavo Löppönen, Suomen Akatemia, jäsen Eero Pekkarinen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, jäsen Liisa Souri, Opetusalan ammattijärjestö, OAJ, jäsen Paula Viertola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, jäsen Janne Sariola, TalentHaus, asiantuntija Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, asiantuntija

8 KOTU-jaosto Keskeiset haasteet - 1 Strateginen tahtotila ja tavoitteet Tarvitaan yhteinen tahtotila koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen alueella.

9 KOTU-jaosto Keskeiset haasteet - 2 tuotekehitys koulutus Innovointi Uuden luominen Innovointi Uuden luominen tutkimus Innovointi Uuden luominen Koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä tukevissa palvelujen, toimintojen ja tukirakenteiden kokonaisuudessa ja yhteistoiminnassa on tehottomuutta ja parantamismahdollisuuksia. Kehityshankkeet jäävät irralliseksi ja niiden tulokset eivät siirry eteenpäin.

10 KOTU-jaosto Ratkaisuna LUMOUS Tulee kehittää positiivinen ja innostava, uusi toimintatapa koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen välisen yhteistyön tehostamiseksi. koulutus tuotekehitys tutkimus Tietoyhteiskunnan ydin on toimintatapa, jossa koulutus, tutkimus ja tuotekehitys sekä osaamisen hyödyntäminen toimivat saumattomassa yhteistyössä. Kukin näistä osa-alueista vaikuttaa positiivisesti toisiinsa, eikä osa-alueita tule tarkastella erillään.

11 LUMOUS-toimintatapa Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa KOTU-jaosto koulutus tutkimus Innovointi Uuden luominen Strateginen tahtotila ja tavoitteet tuotekehitys Innovointi Uuden luominen Palvelut, toiminnot ja tukirakenteet Innovointi Uuden luominen JOHTAMINEN PERUSTOIMINTA KÄRKIHANKKEET

12 LUMOUS ohjelma ja toimintatapa KOTU-jaosto Haasteellisimmat alueet LUMOUS ohjelman tuloksena syntyvässä toimintatavassa ovat johtaminen, perustoiminta ja kärkihankkeet ja näiden välinen tiedon- ja kokemusten siirto. Toimintatapaan kuuluu olennaisesti luova, dynaaminen ja kaikkia hyödyttävä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö. Parhaat ideat osataan tuotteistaa ja saatuja tuloksia osataan hyödyntää tehokkaasti. Toimintaa seurataan ja arvioidaan ja saadut kokemukset otetaan huomioon jatkuvassa toiminnan kehittämisessä.

13 KOTU-jaosto Tahtotila vuoteen 2015 Oppiva, uudistuva ja luovasti toimiva yhteistyön yhteiskunta, jossa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet laajasti.

14 KOTU-jaosto LUMOUS ohjelman ja toimintatavan toimeenpano

15 KOTU-jaosto Toimenpidekokonaisuudet Strateginen ajattelu ja johtaminen Strategisen ajattelun ja johtamisen kehittäminen koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen kokonaisuuden ja yhteistyön edistämiseksi Perustoiminta Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen perustoiminnan vahvistaminen ja kärkihankkeiden tulosten hyödyntäminen Kärkihankkeet Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen kärkihankkeiden valinta ja käynnistäminen

16 LUMOUS-toimeenpano KOTU-jaosto Strateginen tavoite Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen ja osaamisen hyödyntämisen saumaton ja strategialähtöisesti johdettu yhteistyö. Strateginen ajattelu ja johtaminen 1. Strategisen huippuosaamisen keskittymien ja osaamiskeskusohjelmien hyödyntäminen strategisen tahtotilan ja tavoitteiden vahvistamiseksi 2. Uuden hallituksen nimittämä tietoyhteiskuntaneuvotteluelin strategisena yhteistyöfoorumina 3. KOTU II koulutus, tutkimus ja tuotekehitys teemaryhmän jatko? 4. KOTU-jaoston seminaari tammikuussa 2007

17 LUMOUS-toimeenpano KOTU-jaosto Strateginen tavoite Koulutuksessa ja työelämässä tarjotaan hyvät mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Eri ikäiset ihmiset haluavat kehittää osaamistaan jatkuvasti. Elinikäinen oppiminen. Perustoiminta 1. Oppilaitosten johtamisen ja strategisen ajattelun vahvistaminen tietoyhteiskunnan näkökulmasta 2. Kehitetään opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taitoja - täydennyskoulutuksen vahvistaminen 3. Palvelujen ja työvälineiden kehittäminen (oppimisympäristöt, oppimateriaali jne.) yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa

18 LUMOUS-toimeenpano KOTU-jaosto Kärkihankkeet 3. Strateginen tavoite Kärkihankkeet on toteutettu kriteerien mukaisesti. 1. LUMOUS-Living Labs I Pedagogisen osaamisen ja menetelmien kehittäminen ja tuotteistaminen tietoyhteiskuntanäkökulmasta 2. LUMOUS-Living Labs II Alueellinen korkeakoulu- ja yritysyhteistyö tutkimuksen & kehittämisen näkökulmasta 3. Strategisen huippuosaamisen keskittymät

19 Kärkihankkeiden valintakriteerit KOTU-jaosto Osaamisen kehittäminen Uudet toimintatavat sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen esim. mobiilisuus Avoin, joustava yhteistyö oppimisen ja yhdessä tekemisen verkosto koulutus, tutkimus ja tuotekehitys - yritykset ja julkinen sektori yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut, oppilaitokset, koulut valtakunnallisia ja kansainvälisiä hankkeita Hankkeiden tulokset tuotteistetaan ja hyödynnetään laajasti täydennyskoulutuksessa oppimisaihioissa oppimateriaaleissa verkkotyökaluissa tietopankeissa Oppimisen, koulutuksen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tuotteistaminen ja markkinointi myös kansainvälisesti

20 AJANKOHTAISTA TT-NEUVOSTOSTA TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTO Esko-Olavi Seppälä Tiede- ja teknologianeuvosto Esko-Olavi Seppälä / SB

21 Valtioneuvosto Tiede- ja teknologianeuvosto Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Muut ministeriöt Suomen Akatemia Tekes Sitra Korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset Yritykset, yksityiset tutkimuslaitokset, rahastot ja säätiöt, tieteelliset seurat Esko-Olavi Seppälä / SB

22 KYMMENEN JOHTOAJATUSTA KANSALLINEN STRATEGIA: KESTÄVÄN JA TASAPAINOISEN KEHITYKSEN TURVAAMINEN TOTEUTUMINEN VAATII KORKEAA TYÖLLISYYTTÄ JA TUOTTAVUUTTA SEKÄ HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄ TTN:N KEINOT TÄSSÄ: KOULUTUS-, TIEDE-, TEKNOLOGIA- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA LINJARAPORTTI 2006: KEHITTÄMISOHJELMA, JOKA YHDISTÄÄ TOIMINTOJEN SISÄLLÖT, RAHOITUKSEN JA RAKENTEET SISÄLLÖT: KV. HUIPPUTASO KAIKKEIN TÄRKEIMMILLÄ ALOILLA RAHOITUS: --> 4 % BKT:STA VUOTEEN 2010 MENNESSÄ. SUUNNATAAN SISÄLLÖLLISIIN TAVOITTEISIIN RAKENTEET: VnP RAKENTEELLISET TOIMET <--> HORISONTAALIYHTEISTYÖ INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN SISÄINEN TOIMINTAKYKY! HENKISET RESURSSIT! Esko-Olavi Seppälä / SB

23 LINJAUS 2006: TIEDE, TEKNOLOGIA, INNOVAATIOT TRENDIT: kansainvälistyminen kotimaassa ja ulkomailla elinkeino- ja yhteiskuntarakenteen jatkuva muutos innovaatiodynamiikkaan kohdistuvat kilpailutekijät t&k-toiminnan meneillään olevat muutokset KEHITTÄMISTOIMIEN TAVOITTEET: edistää innovaatiojärjestelmän kokonaistoimivuutta ja uusiutumiskykyä vahvistaa osaamisperustaa parantaa tutkimuksen laatua ja kohdentumista vahvistaa tutkimustulosten käyttöönottoa ja kaupallistamista taata toiminnoille riittävät taloudelliset edellytykset Esko-Olavi Seppälä / SB

24 LÄHIVUOSIEN KEHITTÄMISOHJELMA SISÄLLÖT <--> RESURSSIEN SUUNTAAMINEN: keskeisten kohdealueiden tunnistaminen oikeiden rahoitusinstrumenttien valinta asianmukaisen infrastruktuurin varmistaminen STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄT: tutkimustoiminta ennakoi tarpeita 5-10 vuoden jänteellä vaativat uudenlaista sitoutumista, joka voi olla eriasteista selkeä yhteinen visio ja kohdennettu strategia ydinryhmän osallistujat muodostavat ns. voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön Esko-Olavi Seppälä / SB

25 STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄT VIISI AIHEALUETTA: energia ja ympäristö metallituotteet ja koneenrakennus metsäklusteri terveys ja hyvinvointi tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut KTM ASETTAMASSA JOHTORYHMÄÄ (YHDESSÄ OPM:N KANSSA) Esko-Olavi Seppälä / SB

26 RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS : toimintojen priorisointi kansallinen ja kansainvälinen profiloituminen ennakointiin tukeutuva valikoiva päätöksenteko <==> laatu, relevanssi, fragmentoitumisen vähentäminen! MINISTERIÖIDEN TOIMEENPANORAPORTIT TTN:N KÄSITTELYSSÄ Esko-Olavi Seppälä / SB

27 TUTKIMUSRAHOITUS 4 % BKT:STA VUONNA 2010 <==> VALTIO M TTN ESITTÄÄ 400 M :N TASOKOROTUSTA : - strategisen huippuosaamisen keskittymät infrastruktuurit 20 - tutkijanuran kehittäminen 50 - tutkijakoulujen kehittäminen 15 - Suomen Akatemian yleiskustannusosuus 20 - kilpailtu tutkimus- ja teknologiarahoitus 60 - yliopistojen perusrahoituksen tutkimusosuus 60 - tekniikan alan tutkimus ja koulutus 20 - sektoritutkimus, ml. VTT:n perusrahoitus 25 Esko-Olavi Seppälä / SB

28 KÄYNNISSÄ OLEVIA HANKKEITA OSAAMISKESKITTYMÄT (<--> SM:N OSKE-OHJELMA) KANSALLINEN INFRASTRUKTUURIPOLITIIKKA SEKTORITUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN TUTKIJANURAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN HALLITUSOHJELMA 2007! Esko-Olavi Seppälä / SB

29 LISÄÄ TIETOA Esko-Olavi Seppälä / SB

30 OSAAMISEN HAASTEET TYÖELÄMÄN MURROKSESSA TEK 1 / Tietoyhteiskuntaneuvoston kokous johtaja Jukka Mäkelä, TEK ry

31 Korkeakoulutuksen laatu, haasteet kasvaa SERVICE INDUSTRIES REDESIGN OF WORK AND ORGANIZATION Source: Korhonen, K. Educating Engineers of the 21 st Century The Challenges of Higher Engineering Education in Finland. GLOBAL COMPETITION basic IT skills multidisciplinarity foreign languages networking commitment creativity global village to quality attitude teamwork GOOD GENERAL EDUCATION commitment communication handle stress to sustainable learn how to entrepreneurial development learn attitude cope with manage time constant change self-steering ability to search, classify and analyze information RAPID DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY LIFELONG LEARNING ARRIVAL OF INFORMATION SOCIETY TEK 2 / SUSTAINABLE DEVELOPMENT

32 Learning Society Framework for education good general education higher lever on average education from subject-based to skill-based curriculum TEK 3 / well managed educational chain NEW SKILL REQUIREMENTS MORE SKILL REQUIREMENTS MORE DEMANDING SKILL REQUIREMENTS FAST CHANGING SKILL REQUIREMENTS new learning technologies in use continuous guality improvement of education close co-operation between university and industry lifelong learning

33 Vaaran merkkejä suomalaiset peruskoulut menestyvät kansainvälisessä vertailussa keskimäärin hyvin, mutta yliopistot korkeintaan keskinkertaisesti korkea-asteen koulutuksen haasteet kasvavat, erityisesti yliopistoissa. Riman nousuun on vastattu lisäämällä määrää. korkein, etenkin teknillinen, opetus kärsii jatkuvasta resurssipulasta, etenkin suhteessa maailman kärkeen elinikäisen oppimisen rakenteet eivät ole kehittyneet TEK 4 /

34 Lukion laajan matematiikan opiskelijamäärät eivät riitä edes teknillisen korkeakoulutuksen tarpeisiin. TEK Teknillisten korkeakoulujen sisäänotot ja laajan matematiikan kirjoittaneet /

35 Teknillisen korkeakoulutuksen laatu Opettajien määrä on polkenut paikallaan huolimatta teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien opiskelijamäärän rajusta kasvusta. Teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti 1981, 1991, 2004 TEK 6 /

36 Teknillisen korkeakoulutuksen laatu Teknillisen alan korkeakoulutuspaikkakunnat Suomessa 2006 TEK 7 / Ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutuspaikat Suomessa 2006 Kemi Rovaniemi Pysyvän DIkoulutuksen paikkakunnat Oulu Raahe Ylivieska Kokkola Kajaani DImuuntokoulutus Mariehamn Vaasa/Vasa Seinäjoki Jyväskylä Tampere Pori Valkeakoski Rauma Lahti Hämeenlinna Forssa Turku Riihimäki Salo Espoo-Vantaa Kuopio Varkaus Mikkeli Imatra Lappeenranta Kotka Joensuu Ekenäs Helsinki/Helsingfors

37 Osaamisella on keskeinen merkitys tulevaisuuden hyvinvoinnin luomisessa. TEK 8 / Jotta Suomi houkuttelisi sekä huippuosaajia että yrityksiä, yliopistokoulutuksen tulee olla kansainvälistä huipputasoa. painopiste on siirrettävä koulutusmääristä koulutuksen laatuun ja sisältöön yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän verkostoitumista on tuettava teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien perusrahoitusta tulee nostaa ja autonomiaa lisätä diplomi-insinööriopintojen aloituspaikkoja tulee laskea 3500 opiskelijaan/vuosi opiskelija/opettaja-suhdeluku tulee puolittaa 15 opiskelijaan per opettaja DI-koulutusta ei saa enää pirstoa uusille paikkakunnille

38 Teknillisen korkeakoulutuksen yhteinen visio ja strategia Pienen maan rajalliset panokset tulee kohdentaa taitavasti, jotta teknillisen korkeakoulutuksen avulla voidaan luoda uutta hyvinvointia. Keskeisten sidosryhmien tulee yhdessä määritellä, miten kehitetään muun muassa: korkeakoulujen työnjakoa ja vahvuusalueisiin keskittymistä strategisia kumppanuuksia ja verkostoitumista resurssointia eri tutkintojen tavoitteita koulutuksen laadunvarmistusta ja ennakointia TEK 9 /

39 Tietoyhteiskuntaneuvosto TEHO-TIVI:n täytäntöönpanoehdotuksia -verkottamisella tehokkuutta -innovaatiot ja niiden hyödyntäminen Neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo Valtiovarainministeriö

40 Tehostamishyötyjä palveluissa Merkittävien laadullisten ja määrällisten hyötyjen aikaansaaminen palveluissa voi edellyttää: asiakaslähtöisyyttä ja vastuullista asiakkuutta toimintamallien ja palvelukäytäntöjen uudistamista prosessien uudistamista ja yhteensovittamista tehokasta teknologian hyödyntämistä henkilöstön tehtävien, toimenkuvien ja osaamisen kehittämistä muutoksia palvelurakenteissa ja organisaatioissa ohjaus-, johtamis- ja kannustekäytäntöjen kehittämistä VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

41 Kehitystyöstä hyötyjä Palvelutuotannon huono tuottavuuskehitys haaste Kehitystyön laadulliset ja määrälliset hyödyt näkyvät käyttöaste, kustannus- ja menokehitys palvelujen saatavuus, laatu ja laadunhallinta voimavarojen oikea käyttö ja vapautuminen työtehtävät, työhyvinvointi, palkkaus tulokset, vaikutukset ja hyvinvointi VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

42 Verkottaminen Kehitystyön verkottaminen - yhteishankkeet, rahoitus ja ohjaus Yhteistyö, työnjako ja kilpailu Rakenneuudistuksia käsittelevä foorumi Palvelurakenneohjelma tai organisaatioiden kokoaminen Yhteentoimivuutta edistävät standardit Yhteistyöllä tuloksia, ei byrokratiaa VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

43 Innovaatioiden tuotteistus ja monistus Arviointi, onko innovaatio monistettavissa Tuotteistus/konseptointi kuka vastaa Hankerahoituksesta osa innovaatioiden, hyvien käytäntöjen levittämiseen Innovaatioiden levittäminen, esim. Sitran ja Tekesin roolit, markkinointirahasto TIVI -keinot käyttöön, innovaatiopankki Muu ohjaus tukemaan Lainsäädäntö- ja järjestelmätason ongelmat käsittelyyn VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

44 Innovaatiopankki - luonnostelua Kansallinen innovaatio- ja tuottavuuspalvelujen verkosto Julkisten palvelujen innovaatiopankki ja tutkimusportaali Päätöksentekijöiden innovaatiopalvelut Asiantuntijoiden ja kehittäjien innovaatiopalvelut Julkisen sektorin työntekijöiden idea- ja kehitysfoorumi Kansalaisten palauteja ideapankki Yhteisesti sovittu tekninen ja toiminnallinen rajapinta Yksityisen sektorin tuottavuus- ja innovaatiopalvelut Tuottavuusportaali Muut tuottavuutta ja Muut tuottavuutta ja innovaatioita Muut tuottavuutta ja innovaatioita tukevat palvelut innovaatioita tukevat palvelut tukevat palvelut VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

45 Innovaatiopankki Standardit ja muut suositukset Hyvät käytännöt - kriteerit, raportointimallit Teknologia- ja palveluinnovaatiot - kriteerit ja raportointimallit Hanketiedot Sähköiset työvälineet, mallit ja palvelualustat Osaajat; organisaatiot ja henkilöt Artikkelit, keskustelupalstat Tapahtumatiedot Kehitystyön veturi? VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

46 Muuta asiaan liittyvää Vuorovaikutteiset, asiakaslähtöiset ja helppokäyttöiset TIVI -sovellutukset ja palvelumallit Erityisryhmien palveluinnovaatioiden tuotteistus Ikääntyvän väestön palvelut Omistusoikeudet sopimusehdoissa Onnistumisesta palkitseminen? VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

47 Kiitoksia ajastanne! Tarkemmin: Mahdolliset kommentit: VALTIOVARAINMINISTERIÖ Raili Mäkitalo

48 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Katrina Harjuhahto-Madetoja Strategian johtoryhmän puheenjohtaja Suomi-ilmiö

49 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Tietoyhteiskuntastategian rakenne Esipuhe ja tiivistelmä Nykytilanteen ja muutosvoimien analyysi Vuosi 2015: visio, painopistealueet, tahtotilat ja strategiset tavoitteet Vuodet : toimenpide-esitykset mahdollisine vastuutahoineen Toimeenpano-ohjelma Liitteet ja kirjallisuusluettelo Suomi-ilmiö Täydennetään tulevaisuustarinoilla ja sanastolla

50 Suomi on edelleen selvästi yksi uudistumisen edelläkävijöistä Kärjessä Maan sijoitus asiakaspalvelujohtajuudessa vuonna 2005 Tyytyväisyyden riski USA Ranska Jäämässä jälkeen? Alankomaat Italia Ruotsi Malesia Saksa Portugali Liikkumassa kohti arvonluomista Kanada Australia Tanska Merkittävän muutoksen edessä Iso-Britannia Espanja Suomi Japani Norja Suomea nostavat erityisesti: Kehittyvä konsernitason IT-ohjaus Aktiivinen tietoyhteiskuntastrategia- ja ohjelmatyö Belgia Etelä-Afrikka Irlanti Brasilia Jälkipäässä Ei kehity Kehittyy Asiakaspalvelustrategian tila Accenture 2006

51 Suomi on globaali johtaja sekä sähköisten julkisten palveluiden käytössä että asennoitumisessa niitä kohtaan 100 Mahdollisuuksia Ruotsi Australia Kanada Innokkaat käyttäjät Suomi Julkishallinnon sähköisten palveluiden käyttäjät, % Norja Tanska Alankomaat Italia USA Malesia Singapore Belgia Irlanti Saksa Brasilia Iso-Britannia Espanja Portugali Japani Etelä-Afrikka Ranska Horroksessa Haastavat Kansalaisten kiinnostus julkishallinnon sähköisiä palveluita kohtaan, % Accenture 2006

52 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia KIINA-ILMIÖSTÄ SUOMI-ILMIÖÖN KIINA-ILMIÖ Jos Kiina-ilmiöllä tarkoitetaan maailmantalouden rakenteellista muutosta, jossa yritykset siirtävät toimintojaan edullisempaan toimintaympäristöön SUOMI-ILMIÖ tarvitsemme vastapainoksi uutta Suomi-ilmiötä. Sen ytimessä on oivallus siitä, että osaamista, rakenteita ja liiketoimintaympäristöä kehittämällä hyvä elämä on mahdollinen yksilöille ja yrityksille myös kiristyvän kilpailun olosuhteissa. Suomi-ilmiö

53 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Hyvä elämä tietoyhteiskunnassa Suomen uudistuminen kansainvälisesti vetovoimaiseksi, ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi osaamis- ja palveluyhteiskunnaksi Osaavat ja oppivat yksilöt ja työyhteisöt Ideat tuotteiksi ja palveluiksi, uudistunut innovaatiojärjestelmä Työ, perhe-elämä ja vapaa-aika tasapainossa Suomesta ihmisläheinen ja kilpailukykyinen palveluyhteiskunta Luottamus tietoyhteiskunnan toimijoihin ja palveluihin Yhteentoimiva ja esteetön tietoyhteiskuntainfrastruktuuri Suomi-ilmiö Tasapainoisen sosiaalisen ja alueellisen tietoyhteiskuntakehityksen varmistaminen

54 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Kärkihankkeet Palvelurakenteiden uudistamisen politiikkaohjelman käynnistäminen Tietoverkkojen yhteysnopeuksien kasvattaminen ja tietoyhteiskuntainfrastruktuurin yhteentoimivuuden varmistaminen Elinikäisen oppimisen edellytysten varmistaminen Työelämän pelisääntöjen uudistaminen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Innovaatiojärjestelmän uudistaminen Tekijänoikeusjärjestelmän jatkokehittäminen Pk-sektorin yritysten liiketoiminnan sähköistymisen edistäminen Kansainvälinen vaikuttaminen, erityisesti EU-tasolla, sekä tiivis yhteistyö Aasian maiden ja lähialueiden kanssa Suomi-ilmiö Toimenpide-esityksiä 72 kpl

55 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Suomi-ilmiö TOIMEENPANO-OHJELMA 1) Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu kansallisesta tietoyhteiskuntastrategiasta. (tietoyhteiskuntaohjelma) 2) Viestintä- ja jalkauttamissuunnitelman sekä riskianalyysin laatiminen strategian käytäntöön viemiseksi ja kansallisen tahtotilan luomiseksi. (tietoyhteiskuntaohjelma ja tietoyhteiskuntaneuvosto) 3) Strategiaan sisältyvien toimenpide-esitysten tarkempi kuvaaminen. (tietoyhteiskuntaohjelma) 4) Tietoyhteiskuntapolitiikkaosion sisällyttäminen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. (hallitusneuvottelijat) 5) Yhteistyö- ja neuvotteluelimen asettaminen tietoyhteiskuntapolitiikan tueksi. Elimeen kutsutaan keskeiset ministerit sekä julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijat. Toimielin keskittyy strategian toimeenpanoon ja seurantaan sekä konkreettisiin aloitteisiin tietoyhteiskuntapolitiikan edistämiseksi. (valtioneuvosto)

56 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Suomi-ilmiö TOIMEENPANO-OHJELMA 6) Toimeenpanosuunnitelman laatiminen strategian toimenpideesitysten pohjalta. (neuvotteluelin, ministeriöt, VM/ValtIT, SM/KuntaIT, Kuntaliitto) 7) Tietoyhteiskuntakehityksen mittareiden tuottaminen ja jatkokehittäminen. Penetraatiomittareiden ohella tulee nykyistä enemmän kiinnittää huomiota vaikuttavuuden ja tuottavuushyötyjen mittaamiseen. (Tilastokeskus, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, ministeriöt, kansainvälinen yhteistyö) 8) Selvitys tietoyhteiskuntakehityksen keskeisistä lainsäädännöllisistä esteistä ja haasteista. Selvitys kytketään hallituksen lainsäädäntöohjelmaan. (valtioneuvosto) 9) Strategian päivittämistarpeen ja toteuttamisvaiheen arviointi hallituskauden puolivälissä ja päättyessä sekä seuraavan hallituskauden alussa. (neuvotteluelin, valtioneuvosto)

57 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia MITEN TÄHÄN PÄÄDYTTIIN? Suomi-ilmiö

58 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Työpajat ja tulevaisuusverstaat (huhti-toukokuu) noin 150 osallistujaa Erillisiä työpajatilaisuuksia (mm. tekijänoikeudet ja työelämä) Perehtyminen muiden maiden strategisiin valintoihin Laajat kommentointikierrokset Lukuisia sidosryhmätilaisuuksia Haastattelukierros (elo-syyskuu) Suomi-ilmiö

59 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Suomi-ilmiö

60 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Suomi-ilmiö

61 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Poimintoja toimenpide-esityksistä Suomesta ihmisläheinen ja kilpailukykyinen palveluyhteiskunta Toimenpide: Julkishallinnon palvelurakenteiden uudistamisen politiikkaohjelman käynnistäminen. Palveluita ja palveluiden tuotantotapoja arvioidaan koko julkishallinnon tasolla asiakas- ja prosessilähtöisesti, tieto- ja viestintätekniikan ja olemassa olevien tietovarantojen hyödyntämisen sekä rakenteiden ja toimintamallien uudistamisen näkökulmasta. (valtioneuvosto) Toimenpide: Monikanavaisen, asiakas-, prosessi- ja aluelähtöisen yhteispalveluuudistuksen toteuttaminen julkishallinnossa. (palvelurakenneohjelma, SM, VM) Toimenpide: Kansallisen digitaalisen kirjaston (ml. kulttuuriperinnön digitalisointi) perustaminen ja Kansalliskirjaston digitointiyksikön toiminnan vahvistaminen ja laajentaminen. Vapaakappalelain uudistaminen opetusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaisesti ja sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen järjestäminen. Radio- ja televisioaineiston pysyväissäilytyksen järjestäminen Suomen elokuvaarkiston yhteyteen. (OPM, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen elokuva-arkisto, muistiorganisaatiot, viranomaiset) Suomi-ilmiö

62 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Poimintoja toimenpide-esityksistä Ideat tuotteiksi ja palveluiksi, uudistunut innovaatiojärjestelmä Toimenpide: Julkisten rahoitusmallien, strategioiden ja toimintatapojen luominen yksityiselle ja julkiselle sektorille palveluinnovaatioiden kehittämiseen, tuotteistamiseen ja levittämiseen. Tavoitteena myös kansainväliset palvelumarkkinat. (VM, SM, KTM, Tekes, Sitra) Toimenpide: Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma julkisten hankintojen mahdollisuuksista tuotekehitystoiminnan edistäjinä. (KTM, VM, EU-komissio) Toimenpide: Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma julkisen sektorin tuottaman tiedon uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä. (VM, KTM, OPM, Tilastokeskus) Toimenpide: Rahoitustuen suuntaaminen mikroyritysten ja kolmannen sektorin pienille ja innovatiivisille tietoyhteiskunnan kehittämishankkeille. (rahoittajatahot) Suomi-ilmiö

63 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Poimintoja toimenpide-esityksistä Osaavat ja oppivat yksilöt ja työyhteisöt Toimenpide: Korkean tason työelämän tulevaisuusfoorumin perustaminen. (valtioneuvosto, elinkeinoelämä ja ammattiyhdistysliike) Toimenpide: Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma elinikäisen oppimisen edistämistarpeista ja -mahdollisuuksista. (OPM, TM, STM, Kuntaliitto, ammattijärjestöt, vapaan sivistystyön järjestöt, elinkeinoelämä) Toimenpide: Pk-yritysten henkilöstön osaamistason kehittäminen. Koulutusta tulee suunnata erityisesti aloittaville yrittäjille, mutta myös toiminnassa olevien yritysten henkilöstölle. Tärkeätä on tuoda esille yritystoimintaa edistäviä tieto- ja viestintätekniikan käyttötapoja. (KTM, TM, korkeakoulut, elinkeinoelämä) Toimenpide: Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa integroidaan tiiviisti opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. (OPH, korkeakoulut, koulutuksen järjestäjät, Kuntaliitto) Suomi-ilmiö

64 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Poimintoja toimenpide-esityksistä Yhteentoimiva tietoyhteiskuntainfrastruktuuri, tietoyhteiskunnan kivijalka Toimenpide: Kansalliseksi tavoitteeksi asetetaan, että kotitalouksille, yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille on kattavasti tarjolla 100 Mb/s laajakaistayhteyksiä. Asian toteuttamisen varmistamiseksi laaditaan kansallinen toimintasuunnitelma. Uudisrakennuksissa ja peruskorjauskohteissa laajennetaan valokuidun käyttöä, jolloin päästään aina 1 Gb/s yhteyksiin. (valtioneuvosto) Toimenpide: Tietoyhteiskunnan haavoittuvuuteen liittyvien riskien kartoittaminen ja toimenpidesuunnitelma tämän pohjalta. Sisältää tietoverkkojen käytettävyyden sekä muun kriittisen infrastruktuurin määrittelyn ja varmistamisen. (LVM, VM, SM, PLM, STM, kaikki organisaatiot) Toimenpide: Tietotekniikan standardoinnin kansallisen koordinoinnin järjestäminen. (KTM, SFS) Suomi-ilmiö

65 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Suomi-ilmiö

66 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Jalkauttamista, viestintää ja toimeenpanoa Version 1.1 taitto ja painatus Ł julkistetaan lokakuun lopussa Taustamateriaalin viimeistely Mediapaketin kasaus Käännös (englanti ja ruotsi)łlokakuussa Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu Jalkauttamissuunnitelma, mm. sidosryhmäkierros, seminaarit Moni toimija käynnistänyt jalkauttamisen omalla tahollaan :) Toimenpide-esitysten tarkennus ja konkretisointi (tarkempi kuvaus, nykytila, vastuutahot, aikataulut, mahdolliset lisäresurssitarpeet) Esittelymateriaalit (suomi ja englanti) Suomi-ilmiö

67 Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia KIITOS Ja nyt ei muuta kuin toimeen! Tulevaisuus voidaan luoda. Suomi-ilmiö

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015 Wanha Satama, 26. syyskuuta 2006, Klo. 10.00-11.

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015 Wanha Satama, 26. syyskuuta 2006, Klo. 10.00-11. Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015 Wanha Satama, 26. syyskuuta 2006, Klo. 10.00-11.30 Tilaisuuden ohjelma 10.00 Tilaisuuden avaus Pääministeri

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Erikoiskirjastopäivä 2007 Kirkkohallitus 5.2.2007 Erikoiskirjastojen rooli tietoyhteiskunnassa - kansallisen tietoyhteiskuntastrategian näkökulma Katrina Harjuhahto-Madetoja Ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto 15.1.2007 1 (18) LUMOUS 2007 2015 LUOVA MONIMUOTOINEN OPPIMINEN UUDISTUVASSA SUOMESSA -OHJELMA

Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto 15.1.2007 1 (18) LUMOUS 2007 2015 LUOVA MONIMUOTOINEN OPPIMINEN UUDISTUVASSA SUOMESSA -OHJELMA Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys - 15.1.2007 1 (18) LUMOUS 2007 2015 LUOVA MONIMUOTOINEN OPPIMINEN UUDISTUVASSA SUOMESSA -OHJELMA Ohjelma hyväksytty KOTU-ssa 15.1.2007 15.1.2007 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA TAVOITTEENA LUOVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILU- KYKYINEN SUOMI

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA TAVOITTEENA LUOVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILU- KYKYINEN SUOMI KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA TAVOITTEENA LUOVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILU- KYKYINEN SUOMI Projektisuunnitelma 22.3.2006 (LUONNOS) 2(11) Sisällysluettelo: 1 Strategiaprosessin tausta 3 2 Strategianprosessin

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen suunnittelu - paljon puhetta, vähän villoja?

Käyttäjälähtöinen suunnittelu - paljon puhetta, vähän villoja? Käyttäjälähtöinen suunnittelu - paljon puhetta, vähän villoja? Katrina Harjuhahto-Madetoja CEO, Finnish Association of Business School Graduates Board Expert Member, Dimes Association Ihmisen kokoisia

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Yhteistyöehdotus NPDLohjelmaan osallistumisesta OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Kehitysjohtaja Mika Silvennoinen Ohjelmajohtaja Vesa Äyräs New Pedagogies for Deep Learning oppimisen muutoksen tukena

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Koulutuksen ja nuorison EU-ohjelmat uudistuvat Erasmus+ alkaa 2014, Oulu Anne Tornberg Lyhyesti Luovista Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

Tutkimuksen huippulaatu menestystekijänä

Tutkimuksen huippulaatu menestystekijänä Tutkimuksen huippulaatu menestystekijänä Rehtori Aino Sallinen Elinkeinoelämän keskusliiton EK-päivä Mistä eväät uuteen nousuun Jyväskylä 31.3.2009 Perusteesit Globaalitalouden kehitys johtaa tiedon intressin

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007

Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007 Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007 Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaamiseen panostaminen on välttämätöntä koska 1(2) Suomi tarvitsee menestyäkseen

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot