Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 2/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 2/2015"

Transkriptio

1 Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 2/2015 Vertia Oy Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja

2 Yhteenveto Rakennuksen ilmavuotokohdat voivat aiheuttaa muun muassa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin, vetoisuutta sekä pölyn, mikrobien ja radonin pääsyä sisäilmaan. Tässä raportissa on käsitelty laajaa aineistoa pientalojen ja muidenkin rakennustyyppien tiiveysmittauksia ja vuotokohtien paikannuksia vuosilta Esimerkiksi uusien pientalojen otos oli 1213 kappaletta. Tiiveys mitataan painekoemenetelmällä ja vuotokohdat paikannetaan yleensä lämpökameralla sekä käsin tunnustellen 50 pascalin alipaineessa. Mitattujen uudispientalojen ilmanvuotolukujen q50 keskiarvo oli vuosilta ,3 (m3/m2h) ja uusimmassa vuosineljänneksessä 1,0. Ilmanvuotoluvut ovat jatkuvasti pienentyneet, eli parantuneet. Olemassa olevissa pientaloissa vastaava keskiarvo oli 3,7. Mitatut rakennukset edustavat todennäköisesti hieman yleistä keskiarvoa parempia tuloksia, sillä kaikkia rakennuksia ei mitata ollenkaan. Mikäli rakennuksen ilmanvuotolukua ei mitata, käytetään ilmanvuotolukuna q50 4,0:aa. Löydetyt vuotokohdat ovat luokiteltu raportissa tyyppi- ja suuruusluokkiin. Uudispientaloasunnoista löydettiin keskimäärin 13,1 kappaletta (0,2 suurta, 1,6 kohtalaista ja 11,3 pientä). Merkittävimmät yksittäiset vuotokohdat olivat seinä-alapohjaliitoksen tiivistys, oven tiiviste ja seinä-yläpohjaliitoksen tiivistys.

3 Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden tekemiin tiiveysmittauksiin vuosina Tavoitteena on tuoda hyödyllistä tietoa ilmatiiveydestä rakentajille, suunnittelijoille ja rakennuttajille. Pääasiassa tarkastellaan uusien pientalojen tuloksia, mutta myös kerrostaloasuntoja ja muita rakennustyyppejä sivutaan. Ilmatiiveyden merkitys Eriste ja tiiviys yhdessä muodostavat talon eristyksen. Varsinkin, kun eristekerrokset vahvenevat, tiiveyden merkitys kasvaa. Vuotokohdissa lämmin sisäilman virtaus ulos voi aiheuttaa vesihöyryn tiivistymistä vedeksi rakenteissa. Paksut eristekerrokset alentavat talon vaipan lämpötilaa, ja pienetkin vuodot voivat aiheuttaa vakavan riskin rakenteille. Vuotokohdat aiheuttavat lisäksi noin % lisälämmitystarpeen. Hyvään tiiviyteen päästään oikeilla materiaalivalinnoilla, mutta ennen kaikkea huolellisella työllä. Tiiveysmittaus ja sen yhteydessä suoritettava lämpökuvaus ovat paras tae vaipan rakenteen oikeellisuudesta, tiiviydestä ja toimivuudesta. Niiden avulla saadaan selvitettyä vuotokohtien sijainnit sekä kuinka paljon vuotoa on yhteensä. Vuotoja voidaan yleensä myös korjata tiiveysmittauksen yhteydessä ja sen jälkeen, jolloin talon tiiveys paranee entisestään. Talon ilmatiiveyden vaikutukset energiankulutukseen tyypillisessä omakotitalossa: Tiiviin talon edut: Kosteus ei pääse tiivistymään rakenteisiin vuotokohdista Toimiva ilmanvaihto, vähemmän epäpuhtauksia (pöly, mikrobit, radon) Vedottomuus Lämmitysenergian säästö Laitteisto- ja rakennevalinnoissa säästöä mitoitusvaiheessa Paloturvallisuus Ääniolosuhteet Hajuolosuhteet (mm. tupakka, rasva ja pakokaasut) On syytä muistaa, että tiiviissä talossa ilma ei vaihdu riittävästi ilman jatkuvaa ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtoa ei saa sulkea tai asettaa säästön takia liian pienelle. Ilmanvaihto poistaa mm. kosteutta ja siten pitää talon kuivana ja rakenteet terveenä. Ilmanvaihto poistaa myös hiilidioksidia ja epäpuhtauksia sisäilmasta, mikä on välttämätöntä hyvän asumisviihtyvyyden ja terveyden kannalta. Nykyaikainen energiatehokas talo vaatii hyvää ilmatiiveyttä toimiakseen, etenkin kasvaneiden eristepaksuuksien ja koneellisen ilmanvaihdon takia. Ilmanvuotoluku Tiiviysmittauksen tuloksena saadaan rakennuksen ilmanvuotoluku q50. Se kertoo vuotoilmamäärän suhteessa ulkovaipan pinta-alaan, kun paine-ero ulkovaipan yli on 50 pascalia (kuutiota tunnissa yhden ulkovaippaneliön läpi keskimäärin). Mitä pienempi luku, sen parempi ilmatiiveys. Ulkovaippaan lasketaan kuuluvaksi alapohja, yläpohja ja seinät ikkunoineen ja ovineen. Ilmanvuotolukua käytetään rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennassa sekä energiatodistusta laadittaessa. Ilmanvuotoluku on vanhoissa pientaloissa noin 4. Mikäli halutaan käyttää pienempää lukua kuin 4, on se osoitettava mittaamalla. Uusissa rakennuksissa päästään kuitenkin lähes aina alle neljän ilmanvuotolukuun (jopa 99 % mitatuista uudiskohteista).

4 Ilmanvuotoluku q50 Ilmanvuotoluvut 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Ilmatiiveyden kehitys uusissa pientaloissa 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 I/2015 II/2015 Vuosineljännes Kuvaajassa on ilmanvuotoluvun keskiarvo eri vuosineljänneksillä. Mittaukset ovat järjestetty mittauspäivämäärän mukaan vuosineljänneksiin. Vuosineljännesten tulosten syklisyyden saattaa aiheuttaa pientalojen aikataulukysymykset. Yleisin aikataulu pientalolle on aloitus keväällä ja valmistuminen jouluksi. Yksikerroksiset ja pienet kohteet valmistuvat useammin jo syksyllä ja suuremmat kohteet vasta ensi vuoden keväällä tai kesällä. Lisäksi höyrynsulkuteippien liimapinnan pitäminen talvella tehdyissä tiivistyksissä voi olla heikompi, mikä voi myös osaltaan aiheuttaa kevään mitattujen kohteiden yleensä heikommat tulokset. Tiiveystulosten kehitykseen vaikuttaa myös asiakaskunnan muutos.

5 Osuus uudiskohteista 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ilmatiiveys uusissa pientaloissa ( ), keskiarvo 1,3 Ilmanvuotoluku q50 (m3/m2h) Otos Keskiarvo (q50) 1213 uutta pientaloa 1,30 (m3/h*m2) Alle yhden pääsee noin 44 % kohteista. 95 % kohteista pääsee ilmanvuotoluvussa alle kolmeen. Pientaloiksi on laskettu omakotitalot, erillistalot, paritalot, rivitalot ja loma-asunnot. Vertailun vuoksi oheiseen kuvaajaan on koottu kahden aiemman Tampereen Teknillisen Yliopiston tutkimuksen tulokset. Vanhojen pientalojen keskiarvo oli 3,7 otoksen ollessa 170 pientaloa.

6 q50 Osuus uudiskohteista 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Ilmatiiveys uusissa kerrostaloasunnoissa ( ), keskiarvo 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 Ilmanvuotoluku q50 (m3/m2h) 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 Otos Keskiarvo (q50) 235 uutta kerrostaloasuntoa (asuntokohtaisesti mitattu) 0,82 (m3/h*m2) Ilmanvuotolukuun 0,5 tai alle pääsee noin 41 % kohteista. Valtaosa, eli 82 % kohteista, pääsee 1,0:aan tai alle. Mukana ovat vain asuntokohtaisesti mitatut kerrostaloasunnot. Asuinkerrostalo voidaan mitata siten, että vähintään 20 % asunnoista mitataan, jolloin keskiarvoa voidaan käyttää koko rakennuksen ilmanvuotolukuna. Vaihtoehtoisesti voidaan mitata koko rappukäytävä tai rakennus kerrallaan. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,1 Ilmatiiveys kerrosluvun mukaan uusissa pientaloissa ( ) 2,0 1,3 1,4 1,8 1 krs 1,5 krs 2 krs 2,5 krs 3 krs 1 krs 1,5 krs 2 krs 2,5 krs 3 krs Otokset Kuvaajassa on pientalojen ilmatiiveyksien keskiarvot kerrosluvun mukaan. Kerroslukuun on laskettu maanalaiset ja - päälliset kerrokset yhteensä. Kerrosten määrällä tarkoitetaan kerrostasojen määrää. Ilmatiiveys heikkenee kerrosluvun mukaan. Selkeästi heikoimmat vuotoluvut on 1,5-kerroksisissa taloissa. Jostain syystä 2,5-kerroksisissa ei havaita samaa selkeää poikkeamaa kuin 1,5-kerroksisissa. 1,5-kerroksisten talojen välipohjan tiiveys on yleensä haastavampi toteuttaa kuin esimerkiksi 2-kerroksisen.

7 q50 (m3/m2h) q50 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,2 Ilmatiiveys rakennuksen tyypin mukaan uudisrakennuksissa ( ) 1,7 1,1 2,4 0,8 1,2 Omakotitalo Paritalo Rivitalo Loma-asunto Kerrostaloasunto Kerrostalo rappukäytävä 1,8 Muu Omakotitalo Paritalo Rivitalo Lomaasunto Kerrostaloasunto Kerrostalo rappu Otokset Muu Yksittäisissä kerrostaloasunnoissa on hieman parempi tiiveys kuin pientaloissa tai muissa rakennuksissa. Tämä voi osittain selittyä sillä, että kerrostaloasunnot ovat usein tehty betonista. Heikoin tiiveys on loma-asunnoissa, mutta pienestä otoksesta johtuen syvempiä johtopäätöksiä niistä ei voida tehdä. Loma-asunnoista noin 3/4 oli hirsitaloja. 4,0 Ilmatiiveys ulkoseinärakenteen mukaan uusissa pientaloissa ( ) 3,0 2,0 1,0 0,0 1,06 1,11 1,80 Kivitalo Puutalo Hirsitalo

8 Osuus uudiskohteista 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Puutalot Kivitalot Hirsitalot q50 (m3/m2h) Kivitalot Puutalot Hirsitalot Otokset Aiempiin tutkimuksiin nähden puutalot ja hirsitalot ovat tehneet selvän harppauksen parempaan ilmatiiveydessä. Myös kivitalot ovat kehittyneet merkittävästi.

9 Ilmavuotokohdat Esimerkki vuotokohdasta. Kuvassa vuotokohta yläpohja-seinäliitoksessa. Lämpökuvassa musta, violetti ja sininen kuvastavat kylmää kohtaa, josta vuotoilma tulee alipainetilanteessa. Vuotokohtien paikannus tehdään tiiveysmittauksen yhteydessä, kun rakennus on 50 pascalia alipaineistettuna. Tyypillisesti löydetyt vuotokohdat vastaavat % kohteen ilmanvuotoluvusta, mutta tämä on tapauskohtaista. Löydetyt vuotokohdat ovat kuitenkin vuotokohdista tärkeimpiä, koska ne ovat yleensä pistemäisiä, vetoa aiheuttavia vuotokohtia. Niillä on siis erityinen vaikutus lämpöviihtyvyyteen ja rakenteen kosteustekniseen toimintaan. Paikannus tehdään lämpökameralla ja käsin tunnustellen. Myös merkkisavua voidaan hyödyntää paikannuksessa. Vuotokohdat eivät ota kantaa rakennusvirheeseen. Myös ajankohdalla on merkitystä, sillä suuressa lämpötilaerossa talvitilanteessa havaitaan kaikki pienetkin vuodot. Vuotoluokitus Vuotoluokitus on suuntaa-antava. Aivan pienimpiä vuotoja ei raportoida. Asiakkaan tai kirvesmiehen ollessa paikalla, näistä voidaan kuitenkin mainita. Esimerkiksi ikkunan tiivisteen nurkasta tuleva hyvin pieni vuoto tai pieni niitinreikä höyrynsulussa lukeutuvat näihin. Kaikki seuraavissa luokissa olevat löydetyt vuodot on raportoitu ja eritelty suuruusluokittain. Pieni vuoto Ilmavuoto havaitaan epäilyksettä aistinvaraisesti tai merkkisavuilla, mutta se on voimakkuudeltaan pientä. Vuodon voi tuntea aistinvaraisesti ainoastaan hyvin läheltä. Vuotopaikka on pistemäinen tai hyvin pienikokoinen. Vuodon korjaaminen ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi vähäinen ikkunan tiivistevuoto tai pieni vuoto huonosti kiinnittyneestä höyrynsulkuteipistä. Kohtalainen vuoto Ilmavuoto on selkeästi aistinvaraisesti tuntuvaa ja vuotokohta silmin havaittava. Vuodon havaitsee aistinvaraisesti jo cm etäisyydeltä. Vuoto kuvataan ja raportoidaan ja sen korjausta suositellaan mikäli se on järkevästi toteutettavissa. Esimerkiksi sähkörasian kautta tuleva tuntuvampi vuoto tai irronnut höyrynsulun teippaus pieneltä matkalta.

10 Suuri vuoto Voimakkaasti tuntuvaa ilmavuotoa ja vuotokohta usein silminnähden suuri. Vedon tunteen saattaa tuntea jo huoneeseen tullessa tai sen tuntee jo etäämmältä esimerkiksi seistessä vuotokohdan alla. Vuoto kuvataan ja raportoidaan ja sen korjaamista suositellaan ehdottomasti. Esimerkiksi kokonaan puuttuva ikkunan karmin saumaus runkoon, tiivistämätön ilmanvaihtokanavan läpivienti (pelkkä X-viilto höyrynsulussa), kokonaan unohtunut höyrynsulun sauman teippaus. Löydettyjen vuotokohtien keskimäärät, uudet pientalot Ikkunat Ovet Seinä-seinäliitokset Seinässä Alapohja-seinäliitokset Välipohja-seinäliitokset Yläpohja-seinäliitokset Yläpohja Alapohja IV ja muut läpiviennit Hormi Sähköasennukset Muu 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Otos 679 uutta pientaloa Eniten vuotokohtia löytyy ovista ja ikkunoista. Ikkunoissa on kuitenkin selvästi vähemmän kohtalaisia tai suuria vuotoja. Välipohja-seinäliitoksista on huomattava, että vain noin puolessa kohteista on ollut välipohja, joten yli 1-kerroksisissa näiden osuus on merkittävämpi. Seuraavissa kuvaajissa näemme tarkemmin vuotokohtien sijainnit tai syyt eri alaluokissa.

11 Ikkunoiden vuotokohdat, uudet pientalot Ikkunan tiivisteestä Ikkunan säätö puutteellinen tai tiiviste ei vastaa karmiin. Ikkunan karmin ja seinän välisestä uretaanitiivistyksestä Ikkunan karmin ja seinän välisestä tiivistyksestä Ikkunan karmin ja seinän välistä Tiivistys puuttuu. Ikkunan karmin ja seinän välistä vuotoa. Syy piilossa. Ikkunan yläpuolisesta painumavarasta Ikkunan yläpuolisesta painumavarasta Tiivistys puuttuu. Ilmavuotoa sälekaihtimen säätimen läpivientiaukosta. Ilmavuotoa ikkunan korvausilmaventtiilistä, vaikka se on suljettu ja tiivistetty. Ikkunan karmista Ikkunan puitteista Ikkunan yli menevän höyrynsulun viillosta Varsinainen vuotopaikka epäselvä. Ikkunan karmin ja toisen ikkunan karmin välistä 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

12 Ovien vuotokohdat, uudet pientalot Oven tiivisteestä Oven tiivisteestä Oven säätö puutteellinen. Oven tiivisteestä Ovi on käyrä. Ilmavuotoa kynnyksen alta. Ilmavuotoa kynnyksen alta. Tiivistys puuttuu Oven karmin ja seinän välisestä tiivistyksestä Oven karmin ja seinän välistä Tiivistys puuttuu. Oven karmin ja seinän välistä Syy piilossa. Ilmavuotoa oven painumavaran tiivistyksestä. Ilmavuotoa oven painumavarasta. Tiivistys puuttuu. Oven karmista Oven puitteista (eli ovesta itsestään) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

13 Seinän vuotokohdat, uudet pientalot Höyrynsulkumuovin sauman teippauksesta Höyrynsulkumuovissa olevasta reiästä Ilmansulkupaperin sauman teippauksesta Ilmansulkupaperissa olevasta reiästä Uretaanilevyjen välisestä tiivistyksestä Hirsien välisestä liitoksesta Harkkoseinän tasoituksesta Seinästä Vuotopaikka piilossa, ei näe tarkemmin. Ilmavuotoa ulkoseinän läpi menevän kannatinpalkin tyveltä. Ilmavuotoa hirsikehikon kiristyspultin aukosta. Ulkoseinän ja väliseinän liitoskohdasta ilmavuotoa Ilmavuotoa seinässä olevan tarkastusluukun alta (esim. putkikotelointi) Ikkunan tai oven kohdalla ilmavuotoa seinästä (esim. puiden välistä) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

14 Seinä-alapohja, -välipohja, -yläpohja ja -seinä liitokset, uudet pientalot Seinän ja alapohjan välisestä tiivistyksestä Seinän ja alapohjan liitoksesta Vuotopaikka piilossa, ei näe tarkemmin. Oven kynnyksen ilmansulusta Seinän ja yläpohjan välisestä tiivistyksestä Seinän ja yläpohjan välisestä liitoksesta Vuotopaikka piilossa, ei näe tarkemmin. Seinän ja välipohjan välisestä tiivistyksestä Ilmavuotoa seinän ja välipohjan liitoksesta. Vuotopaikka piilossa, ei näe tarkemmin. Ilmansulun tiivistyksestä välipohjan vasoihin Kahden ulkoseinän liitoksesta Kahden ulkoseinän liitoksesta Syy piilossa, ei näe tarkemmin. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

15 Yläpohjan vuotokohdat, uudet pientalot Höyrynsulkumuovin sauman teippauksesta Höyrynsulkumuovissa olevasta reiästä Ilmansulkupaperin sauman teippauksesta Ilmansulkupaperissa olevasta reiästä Uretaanilevyjen välisestä tiivistyksestä Uretaanilevyssä olevasta reiästä Ullakon luukun tiivisteestä Tarkastus- tai muusta luukusta Alaslaskun takaa Syy piilossa, ei näe tarkemmin. Sisäkatossa olevasta aukosta Syy piilossa, ei näe tarkemmin. Luukun tiivistyksestä yläpohjaan 0,0 0,1 0,2 0,3

16 Ilmanvaihtoasennusten vuotokohdat, uudet pientalot IV-kanavan tai muun putken läpivientikauluksen asennuksesta IV-kanavan tai muun putken vain teippaamalla tiivistettävän putken läpiviennin teippauksessa Raitisilmakanavan läpiviennistä IV-kanavan tai muun putken läpiviennistä Vuotopaikka on piilossa, ei näe tarkemmin. IV-koneen yläpuolelta IV-koneen kiinnityslevyn tiivistyksestä Ilmavuotoa IV-koneen suljettavan kannen tiivisteestä. Ilmavuotoa ilmalämpöpumpun johtoläpiviennistä Ilmavuotoa ilmanvaihtokanavasta, vaikka ulko- ja jäteilma on suljettu. Ilmavuotoa keskuspölynimurin poistoputken läpiviennistä. IV-kanavan tai muun putken läpiviennistä 0,0 0,1 0,2 Hormin vuotokohdat, uudet pientalot Hormin tiivistyksestä yläpohjaan Hormin tasoituksesta Hormista ilmavuotoa, tasoitus puuttuu. 0,0 0,1 0,2 0,3

17 Sähköasennusten vuotokohdat, uudet pientalot Sähköjohdon läpivientiputkesta Sähköjohdon läpivientiputken teippauksesta höyrynsulkumuoviin Sähköjohdon läpiviennin uretaanitiivistyksestä Sähköjohdon läpiviennin puuttuvasta tiivistyksestä Ilmavuotoa sähköläpiviennistä. Vuotopaikka on piilossa, ei näe tarkemmin. Ilmavuotoa sähkökeskuksen kautta. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Alapohjan vuotokohdat, uudet pientalot Ilmavuotoa alapohjan putkiläpiviennistä Ilmavuotoa alapohjan suojaputken kautta Ilmavuotoa teknisen tilan tiivistyskannesta Ilmavuotoa alapohjassa olevasta reiästä 0,0 0,1 0,2

18 Merkittävimmät vuotokohdat, uudet pientalot Seinän ja alapohjan välisestä tiivistyksestä (Seinä-alapohja) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Oven tiivisteestä (Ovet) Seinän ja yläpohjan välisestä tiivistyksestä (Seinä-yläpohja) Oven tiivisteestä Oven säätö puutteellinen. (Ovet) Sähköjohdon läpiviennin puuttuvasta tiivistyksestä (Sähköasennukset) Ilmavuotoa sähköläpiviennistä. Vuotopaikka on piilossa, ei näe tarkemmin. (Sähköasennukset) Seinän ja yläpohjan välisestä liitoksesta Vuotopaikka piilossa, ei näe tarkemmin. (Seinäyläpohja) Höyrynsulkumuovin sauman teippauksesta (Yläpohja) Ilmavuotoa alapohjan suojaputken kautta (Alapohja) IV-koneen yläpuolelta (Ilmanvaihtoasennukset) IV-kanavan tai muun putken läpiviennistä (Ilmanvaihtoasennukset) Ilmavuotoa alapohjan putkiläpiviennistä (Alapohja) Hormin tiivistyksestä yläpohjaan (Hormi) Oven karmin ja seinän välisestä tiivistyksestä (Ovet) IV-kanavan tai muun putken läpivientikauluksen asennuksesta (Ilmanvaihtoasennukset)

19 Viimeisessä kuvaajassa on esitetty 15 merkittävintä yksittäistä vuotokohtaa. Ne on järjestetty suuruusjärjestykseen kohtalaisten ja suurien ilmavuotokohtien summana. Osa vuotokohdista voidaan korjata asiakkaan toimesta vielä juuri ennen mittausta vuotokohtien paikannuksen aikana.

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 4/2014 Vertia Oy 11.1.2015 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Tiiveysmittausten koosteraportti Rakennusliike Mallikas, tammi-kesäkuu 2015

Tiiveysmittausten koosteraportti Rakennusliike Mallikas, tammi-kesäkuu 2015 Tiiveysmittausten koosteraportti Rakennusliike Mallikas, tammi-kesäkuu 2015 Vertia Oy 26.6.2015 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja heikki.jussila@vertia.fi 040 900 5609 www.vertia.fi Kohtalaiset + suuret

Lisätiedot

Tiiveysmittausten koosteraportti

Tiiveysmittausten koosteraportti Tiiveysmittausten koosteraportti Timon Talot Oy, heinä-syyskuu 2014 Vertia Oy 5.11.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja heikki.jussila@vertia.fi 040 900 5609 www.vertia.fi Yhteenveto Yleisarvio Ilmatiiveydessä

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa

Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 141 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS 1 2013 Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS Rakennusten ilmanpitävyyden mittaaminen rakennusten laadunvalvontamittauksena on yleistynyt merkittävästi

Lisätiedot

Rakennuksen tiiviysmittaus

Rakennuksen tiiviysmittaus Tommi Leppänen Rakennuksen tiiviysmittaus Opinnäytetyö Talotekniikka Syyskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tommi Leppänen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikka Nimeke Rakennuksen

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö

Lisätiedot

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus

Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus 1 RTS 08: 18.1.008 Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus Tässä ohjekortissa esitetään ilmanpitävyyden laadunvarmistuksen periaatteet, jotka soveltuvat käytettäväksi teollisessa talovalmistuksessa.

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia

Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia Image size: 7,94 cm x 25,4 cm TERVE TALO-KOULUTUS Seinäjoki 5.2.2015 TkL Timo Turunen, Ramboll

Lisätiedot

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen ISOVER 5.1. 1.10.2010 ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen Johdanto Tänä päivänä asunnoilta odotetaan paljon muutakin kuin suojaa luonnonvoimia vastaan. Talojen tulee

Lisätiedot

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä

Lisätiedot

TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI

TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI Mittauksentie 5 05150 Mittala 00001 Projektinumero Ilmatiiveysluokitus q50 n50 Alle 0,6 A 0,7-1,0 B 0,8 0,8 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 Yli 4,1 C D E F G Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS kortti 10 pientalot TOIMIVA ILMANVAIHTO Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda sisälle raitista ilmaa ja kuljettaa ulos sisäilman epäpuhtaudet,

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1706/2008 MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin

Lisätiedot

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta 2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT VTT- sertifioitua tutkimusta Sisällys Sisällys... 2 LÄMPÖKUVAUS... 3 Johdanto... 3 Mittausten tarkoitus... 3 Lämpökamera... 3 Milloin olisi aihetta tilata lämpökuvaus?...

Lisätiedot

Energiaa säästävä pientalo

Energiaa säästävä pientalo Matalaenergiarakentaminen Energiaa säästävä pientalo Suunnitteluohje matalaenergiarakentamiseen Versio 1.0 1 Matalaenergiarakentaminen Alkusanat Suomessa kiinteistöjen energiankulutus on lähes 30 % energian

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114

Tutkimusraportti. Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114 Tutkimusraportti Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus Projekti 306114 4.11.14 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus...

Lisätiedot

EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA

EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA Lähiöohjelma 2008 2011 YM69/611/2008 EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA SISÄISEN TIIVIYDEN MITTAMINEN YHTEENVETO 2009 2010 TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Sivu 1 / 22 Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Tässä ohjeessa esitetään ohjeita rakennusten rakenteiden ilmatiiviyden tarkastamisesta merkkiainetutkimuksilla. Ohjeiden mukaisia

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Mallitie 01600 Vantaa Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti Pekka

Lisätiedot

2.4 Ilmanvaihto. 2.4.1 Ilmanvaihtojärjestelmät, yleistä Ilmanvaihdon rooli hyvän sisäilmaston luomisessa. Ilmanvaihdon tarve

2.4 Ilmanvaihto. 2.4.1 Ilmanvaihtojärjestelmät, yleistä Ilmanvaihdon rooli hyvän sisäilmaston luomisessa. Ilmanvaihdon tarve 2.4 Ilmanvaihto 2.4.1 Ilmanvaihtojärjestelmät, yleistä Ilmanvaihdon rooli hyvän sisäilmaston luomisessa Sisäilmasto voidaan jakaa kahteen osaan: sisäilman laatuun ja lämpöoloihin. Sisäilman laadun ratkaisee

Lisätiedot

Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta

Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Lajunen Markus Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikan koulutusohjelma 2007 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot