YFI-ID Johdatusta strategia-ajatteluun / Kari Pitkänen Pari lähtökohtaa Keskustelua:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YFI-ID 21.8.2014 Johdatusta strategia-ajatteluun / Kari Pitkänen Pari lähtökohtaa Keskustelua:"

Transkriptio

1 YFI-ID Johdatusta strategia-ajatteluun / Kari Pitkänen Pari lähtökohtaa Strategia on johtamisen väline o Strategia ei voi olla kokoelma hyviä asioita, kaikkea kaikille o Silti yhteisön täytyy kokea se omakseen Hyvä strategia on o ytimekäs o johdonmukainen o perusteltavissa Strategia tehdään organisaatiota itseään varten o Strategia ei ole organisaation käyntikortti o Kuitenkin joudutaan ottamaan huomioon organisaation ylemmän tason strategiatavoitteet Strategian laatiminen ydinkysymykset Strategian laatimiseksi on vastattava kolmeen yksinkertaiseen kysymykseen: o Mitä olemme ja miksi olemme olemassa? o Mitä haluamme saavuttaa (strategiakaudella)? o Miten saavutamme tavoitteemme? Miksi hyvän strategian laatiminen sitten on niin vaikeata? Kaksi yleistä vastausta: o Ei osata jäsentää strategiatyön kokonaisuutta o Ei osata/haluta fokusoida keskeisimpiin tavoitteisiin Strategian laatiminen Näistä osasista on hyvä strategia tehty o Toimintaympäristö ja sen muutokset kuvattu o Toiminta-ajatus esitetty miksi olemme olemassa? o Mikä on meille tärkeätä, missä olemme vahvoja? o Tahtotila kiteytetty mitä haluamme saavuttaa? o Keskeiset tavoitteet valittu tavoitteet priorisoitu o Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi esitetty o Tavoitteiden saavuttamisen mittarit esitetty o Toteuttaminen vaiheistettu Yksiköiden strategiatyö JY:n yksiköitä ei ole suunnitelmallisesti nivottu mukaan yliopiston strategiatyöhön TTS-prosessin yhteydessä tiedekunnilta tosin on edellytetty o ensin tutkimusstrategian, ja hieman myöhemmin o koulutusstrategian laadintaa, sekä o tekemään säännönmukaisesti henkilöstösuunnitelman Strategioiden päivittämisestä ei kuitenkaan annettu ohjeita TTS:sta kuitenkin näkee, että käytännön strategiatyötä tehdään, joskin ilmeisesti vaihtelevasti Selkeä yksikön strategia auttaisi fokusoimaan yksikön näkökulmasta, mitä yliopiston nykyisestä rannattomasta tavoitejoukosta on itselle merkittävää Muuten jäädään yliopiston yleisen vision armoille Keskustelua: Missä suhteessa strategia on profilointiin liittyvä? Mitä tutkitaan, miten tutkitaan, miten luodaan edellytyksiä tutkimukselle? Painoalojen valinta Yo:n tasolla profilointi ei voi olla lähtökohtana. Tiedekunnan asema: tuotava strategiassa esille, että pystyvät itse osoittamaan vahvuuksia organisaatiossa (itseanalyysi). Näin ei jää yo:n armoille. Tätä kautta profilointi on tärkeä.

2 Tavoitteen asettelu tulee okm-rahoitusmallin kautta sekä sen kautta, mihin yhteiskunnallisiin haasteisiin halutaan tutkimuksella vastata.

3 YFI:n tutkimusprofiili / Risto Heiskala Voiko YFI olla osa tutkimusyliopistoa? Asetelma Suomalaiset yliopistot ovat opetusyliopistoja. Syntyneet sovittamaan muissa maissa tuotettua perinnettä ja tietoa Suomen oloihin ja antamaan maisterikoulutusta. Tämä heijastuu rahoitusmallissa, joka nykyiseen malliin saakka maksoi pelkistä tutkinnoista ja opetusministeriön vaihtuvista kehittämisprojekteista. Tutkimus on näin Suomessa ollut rahoitettua tutkijoiden vapaa-ajanharrastuksena ja ulkoisilla projekteilla Tutkimusrahoitus: Akatemia, säätiöt, ERC T&K-rahoitus: Tekes, ministeriöt ja muu julkinen hallinto, firmat, EU Tämä muuttuu uudessa OKM:n mallissa, jossa 22-34% rahoituksesta tutkimuksesta julkaisut 13% kilpailtu tutkimusrahoitus 9% tohtorintutkinnot 9% ulkomaalaiset 3% (josta 2% henkilöstö ja 1% tri-tutkinnot) Käytössä olevat resurssit eivät kuitenkaan lisäänny. Haaste Suomalaiset yliopistot ovat kansainvälisesti katsoen tasokkaita ja hyvin rahoitettuja. MUTTA verrattuna maailman parhaisiin tutkimusyliopistoihin niiden rahoitus on kymmenesosa tarvittavasta (mm. Cambridge, Stanford ja Harvard noin JY:n kokoisia, mutta budjetiltaan koko Suomen korkeakoulurahoituksen kokoluokkaa). Suomalaiset yliopistot ovat keskenään suurin piirtein samantasoisia. Esim. yhteiskuntatieteissä vain volyymi vaihtelee. Karkeasti: Helsinki Tampere Turku, Jyväskylä, Itä-Suomi Lappi, Vaasa Tämä muuttuu: 2 kerroksen väkeä (tutkimusyliopistot ja alihankkijat) Vähenevät resurssit ja pienenevät ikäluokat Uuden rahoitusmallin Matteusefekti Strateginen linjaaminen ja työnjako Miltä YFI näyttää? Keskikokoisen yliopiston keskikokoinen laitos: 20 professoria ja 27 muuta senioria, 6 tieteenalaa (filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka, sukupuolentutkimus), 3 maisteriohjelmaa (development & international cooperation, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus, kulttuuripolitiikka) Etu: hyvä mahdollisuus monitieteiseen yhteistyöhön jo laitoksen sisällä

4 Vaara: onko liian fragmentaarinen & yksiköt liian pieniä? Mahdollinen pelastus: tutkimusstrategia, 3 klusteria + 1 läpäisyteema Kestävät sosiaaliset muutosprosessit Muuttuva hyvinvointi Moraalinen ja poliittinen toimijuus Läpäisyteemana kansalaisuuden ja osallisuuden teema Ei paha! Etu: klusterit aidosti monitieteisiä ja kaikki mahtuvat mukaan Etu: Kaikissa klustereissa on ihan oikeasti tutkimusprojekteja (ulk rah ylipäät paljon) Haitta: kaikki mahtuvat mukaan Haitta: eikö kaikissa muissakin Suomen yliopistoissa tutkita näitä? Mitä on tehtävä? Se ei ole minun vaan teidän asianne tietää. Esitänpähän nyt kuitenkin joitain ajatuksia asiasta. Yleisyystaso: käypiä kaikkialla Suomessa, ei vain Jyväskylässä MOT1: Rajoita opetusta! Tutkimusyliopisto ei ole kauppa, lastentarha tai koulu vaan tutkijoiden luostari, josta saa tietoa ja vakaumusta JOS on valmis tekemään asian eteen töitä. JOS opiskelija ei ole tähän valmis, riittää, että hän saa perusvalmiudet työelämään. Perusopetustarjonta pitää siis hoitaa, mutta sen suunnittelussa on käytettävä työtä säästäviä ratkaisuja. Päähuomio tutkimusorientoituneisiin opiskelijoihin, jotka erottuvat opinnäytteitä tehtäessä. EI siis niin kuten nyt jolloin suurin osa opetuspanosta menee huonojen opiskelijoiden ohjaamiseen. Tarvittaessa opinnäytteiden läpäisyn alarajaa voi laskea. Asteikon yläpäässä sen sijaan ei kannata joustaa. Siellä etsitään tulevia tutkijoita. Opinnäytteet tutkimusryhmiin. EI siis 2 erillistä organisaatiota tutkimukseen ja opetukseen. EI myöskään lupaa tehdä opinnäytteitä aiheista, joista ei ole tarjolla ohjausta. Ota mallia Psykologian laitoksesta, jossa tämä kaikki osataan! MOT2: Takaa tutkimusmahdollisuudet! Idleness is the mother of invention! Tutkimus vaatii aikaa onnistua, erehtyä ja perehtyä. Pidä huolta siitä, että sitä on kaikilla akateemiseen henkilökuntaan kuuluvilla. Vastusta OKM:n hankkeita kehittää meille vielä kesälukukausikin. Turvaa jokaiselle akateemisen henkilökunnan jäsenelle vähintään 1 periodi neljästä tutkimusvapaaksi. Jos tämä on liian vaativaa, tarjoa mahdollisuudet edes tutkimusrahoituksen hakemiseen eli vähintään 4 viikkoa opetusvapaata tutkimussuunnitelmaa kohti.

5 Tarjoa myös hallinnollista apua ERC- ja EU-hakuihin, jotka vaativat sitä. Varmistu EU-hakujen ja muiden T&K-hakujen tapauksessa siitä, että hanke ei syö enemmän tutkimusaikaa kuin se tarjoaa. Takaa kaikille akateemisen henkilökunnan jäsenille vähintään 1 konferenssimatka vuodessa ja kaikki tarvittavat kielentarkastuspalvelut. MOT3: Turvaa projektintuojan asema! Palkitse projektin laitokselle tuova professori vapautuksella opetuksesta tai hallinnosta (esim. SAprojektin tapauksessa 20% työajasta). Palkitse projektin laitokselle tuova dosentti lupauksella huolehtia hänen palkastaan projektin keston ajan, jos kyseessä on SA-projekti tai sen mittaluokassa oleva projekti. Jos tuntuu siltä, ettei tähän ole rahaa, lakkaa sitomasta laitoksen kaikkia rahoja palkkoihin (vanha suomalainen tapa, johon on hallinnolliset syynsä). Palkkaa vähän vähemmän ihmisiä, mutta anna heille aito mahdollisuus toimia kuten tutkimusyliopistossa kuuluu. Rohkaise tutkimusprojektien linkittämistä opetukseen. Onnistuu helpoiten opinnäyteohjuksen kautta, mutta voidaan tehdä muunkin opetuksen yhteydessä. MOT4: Luo kriittisiä massoja! Tutkimus onnistuu yksinkin, mutta on hauskempaa ja tuloksekkaampaa yhteisössä, joka tukee ja ymmärtää sitä. Kriittinen massa ei välttämättä tarkoita, että kaikki tutkivat samaa. Riittää, kun ympärillä on keskusteluseuraa, joka ymmärtää, mitä tutkija tekee, ja jonka tutkimuksesta tutkija puolestaan on kiinnostunut. 5 ihmistä samantyyppisten aiheiden äärellä on minimi ja vasta 10 takaa, että tutkimuslinja ei notkahda, kun joku siirtyy eläkkeelle tai töihin muualle. Huomaa: kv. ja kansallisen yhteistyön lisäksi yhteistyö omalla laitoksella on tärkeää Tässä asiassa OKM on kerrankin oikeassa: Suomen yliopistojen pitäisi todellakin linjautua strategisesti. Vain näin saamme käytössä olevin resurssein kriittisiä massoja syntymään. Käynnistä siis heti strategista focusta koskevat neuvottelut laitoksen sisällä ja tiedekunnassa yliopiston sisällä Suomen yliopistojen yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien dekaanien välillä Vaihtoehtona on, että OKM tekee päätökset puolestamme supistuspaineissa!

6 And now is your turn! Keskustelun satoa: Kokousten vähentäminen, miten? Työsuunnitelmiin laitetaan ensin opetus ja ne loput vähät tunnit tutkimukseen. Opetus: perusopintotaso ei tutkimusryhmille. Mikä tutkimusryhmän rooli olisi? Ainakin maisteriryhmät voisi olla yksi vaihtoehto. Miten oppiainejako toteutetaan tämmöisessä monitieteellisessä ympäristössä? Psykalla on motivoituneita opiskelijoita, koska he ovat tulleet opiskelemaan ammatin itselleen. Jos YFIllä ei ole selkeitä oppiaineita, miten saadaan opiskelijat sitoutettua? Meillä on hankala seuloa motivoituneet opiskelijat. Otetaan vähän vähemmän opiskelijoita, jolloin samalla resurssilla saataisiin valmistumaan saman verran. Pitäisi saada kuitenkin valittua ne motivoituneet opiskelijat. Opiskelijavalinta: miten joukkoa yritetään saada oppiman? Ryhmägraduilla voisi säästää resursseja. Kootaan tutkimusryhmiä, joissa joku osaa jonkin osan hyvin, mutta ei kaikkia osia. Yhteensä ryhmän osaaminen olisi kuitenkin koherentti kokonaisuus. Akateeminen vapaaehtoistoiminta: emeritukset & emeritat + muut Passiota on myös muista aiheista kuin mitä nyt tutkitaan (esim. gradujen tekijät). Miten hakemusprosessia voisi helpottaa? Mihin 5% opetusvelvollisuus satsataan? Tutkimuskulujen kattaminen on hankalaa.

7 RYHMÄTYÖT Mikä tai mitkä ovat sellaisia ajassa elävä tai muu ilmiö, johon YFI:n tulisi tutkimuksellisesti puuttua? Ryhmä 1: YFI-laitoksen olemassaolevat tutkimuskärje ovat: moraalinen ja poliittinen toimijuus, kestävät sosiaaliset muutosprosessit, muuttuvat hyvinvointi: Esitämme näihin tutkimuskärkiin konkretisointeina seuraavia neljää teemaa: 1 Eurooppalainen integraatio, Euroopan unioni. - EU:ta tutkitaan monella tavalla, mutta on selvä näkökulmavaje integraation tutkimukseen kansalaisten näkökulmasta. Mitä hallinnon tasolla oikein tapahtuu. Proseduurien tutkimus tarkasti, hallinnon kontrolli vastaan alhaalta tuleva debatti. Debatti johtamisen vastakohtana. Ei deliberaatio -- paikallinen näkökulma integraatioon. 2 Epäsosiaalisuus, itsekkyyttä hyväntekeväisyys hyvinvointiyhteiskunnassa. / yksinäiset miehet / yksinäisyys / epäsosiaalisuuden tutkimus eri tieteiden näkökulmasta - itsekkyyden tutkimus voisi yhdistää sekä filosofian ja sosiaalitieteiden tutkijoita. - Yksinäisyys sukupuoli(en) näkökulmasta 3 Väkivalta monilla tavoilla. (Eri kielissä valta ja väkivalta on erilaisia). Rakenteellinen ja symbolinen (väki)valta. Kontrolli ja valta liittyy toisiinsa. Yhtreiskunnallinen muutosprosessi Byrokratisoitumisen kehitys, vahingoittavat käytännöt, milloin ylitetään väkivallan raja. Asiantuntijausko on byrokratisoitumisen kääntöpuoli. Poliitikot eivät enää uskalla olla poliitikkoja. - Keski-Suomen keskussairaalan yleislääketieteen yksikkö vierailullaan YFI:ssä keväällä 2014 esitti, että YFI keskittyisi väkivallan tutkimukseen. Väkivalta voisi yhdistää monenlaisia tutkimushankkeita toisiinsa. - lähisuhdeväkivalta - politiikan ja väkivallan suhde 4 Tietoteknologian käyttömahdollisuudet ja sen käyttöön liittyvät ongelmat ihmisten arjessa ja palvelujärjestelmissä. Tutkimuksessa ilmenevät haasteet esimerkiksi aineistojen yhteensopimattomuus. (ITtutkijoiden metodologiakeskustelut yhteiskuntatieteilijöiden näkökulmasta "outoja"). Documentality --- dokumentointi sosiaalisen todellisuuden tuottajana. (Psykan laitos on ryhtynyt kehittelemään nettiterapian keinoja). Lisäksi haluamme korostaa sukupuolia kaikkea tutkimusta läpäisevänä teemana. Ryhmä 2 Aiheet, joihin yfissä pitäisi tutkimuksella puuttua - Filosofinen ihmistutkimus human fragility ihmisen, inhimillisen elämän ja yhteisöjen hauraus ja haavoittuvuus altistavat tekijät samalla myös dynaamiset tekijät, jotka ylläpitävät vahvuutta ja elinvoimaa vahvuus ja heikkous konfliktin ja rauhantutkimus ihmiselämän hauraus ja dynaamisuus - Ajatuksena että miten nivoisi yhteen eri oppiaineiden kanssa - Jos mietitään ilman että ajateltaisiin strategisesti - uskonto yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä liitettynä vahvuus ja heikkous akseliin - hengellisyys - kestävä kehitys resurssiviisaus -- - ekososiaalinen sosiaalityö mitä sosiaalityön puolella tehdään näissä asioissa Suomessa on hieman heikot perinteet

8 - Sosiaaliala: lääkärivetoinen SOTE miten palvelujärjestelmät toimii ja miten niitä johdetaan ja millaisia ihmiskuvia siellä on? - Kestävä kehitys sopisi hyvin tähän human fragility ympäristökysymys, palvelujärjestelmät, havoittuvat ihmiset kärsivät ympäristötuhoista eniten - palvelujen tuottamishaaste samoin ympäristökriisit - eriarvoisuus on kestoaihe, mutta sitä pitäisi tarkentaa ja purkaa jotta se olisi toimivampi tutkimisen aiheena - yhteisöjen haavoittuvuus -- kansallisyhteisöt purkautuu, rajapinnat häviää ja asettuu uuteen paikkaan kansallisen solidaarisuuden purkautumen ei esmi. ole intoa hyvinvoinnin jakamiseen, vaan - kansallisen solidaarisuuden purkautuminen uusien kehityksien dynaamisuus kärsimyksen tutkimus ja toisaalta voimistuminen ja uusien yhteisöjen kehittyminen kun vanha purkautuu - ikääntyminen haasteena tietoyhteiskunta skype-mummot, -- teknologia ja arkielämä -- - sosiaalinen isännöinti - terveyden ja lääketieteen tutkimus näillä alueilla on valtavasti mahdollisuuksia tutkimukseen ja tarvetta - laajempi hyvinvointikäsite ei pelkästään liikunta vaan myös muut ulottuvuudet teema josta ollaan huolissaan: demokraattisten käytäntöjen murtuminen tuottaa haurautta ilman vahvaa yhteiskuntaa ja sosiaalisen järjestyksen murtuminen on uhka - yhteiskunnallinen turvallisuus - demokratia-aspekti kohdellaanko ihmisiä toimijoina vai kohteena - vaikuttavuus on avainsana pitää osoittaa, että on tehokas - yhteiskunnallis-teoreettiset innovaatiot: uusi valtiomuoto sosiaaliset innovaatiot - hallinnan ja demokraattisten prosessien tutkiminen - yhteisöjen ja hallinnan tutkimus - ihmisten toimintamahdollisuus - liikunnan ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen kielet, kulttuurit ja hallinnan muodot kielet, kulttuurit ja yhteisöt globaalissa muutoksessa Mitä konkreettisia toimia ehdotatte YFI:n tutkimuksen kehittämiseksi? Ryhmä 3 1. Palkataan tutkimusapulaisia. Hyvää ja halpaa työvoimaa, jolle voisi ulkoistaa "sälän" 2. Tutkimusvapaa, joko yksi periodi vuodessa tai sapattivuosi joka 4 vuosi. 3. Tutkimussuunnitelmien laatimisessa oman ajanhallinnan tehostaminen. SA:n ja isojen säätiöiden hakuajat ovat vakiot. Jokainen tietää ne ja voi aloittaa rahoitushakemuksen valmistelemisen hyvissä ajoin. Sitä ei ole mikään pakko jättää syyskuulle, jolloin lukuvuosi käynnistyy. 4. Ei pitäisi miettiä niinkään sitä, mitä uutta meidän pitäisi tehdä, vaan pohtia sitä, minkä vanhan voisi jättää tekemättä. Ei saisi ottaa uusia tehtäviä tai vastuita, ellei osaa karsia pois vanhoja tehtäviä, muuten kuormittuu liikaa, tulee kiire ja luomiselle tärkeä joutilaisuus ei saa tilaa.

9 5.Lisää hallintoa! Toimistosihteeri on halpaa työvoimaa professoreihin verrattuna ja olisi järkevää, että toimistosihteerit hoitaisivat mahdollisimman suuren osan arjen byrokratiasta: matkalaskut, työsuunnitelmat, soletukset Laitoksella tulisi olla mahdollisuus rahoittaa myös junioreiden ja projektien ulkopuolella toimivien tutkija/opettajien konferenssimatkoja. 7. Kielentarkastukset kuntoon ei ainoastaan artikkelien kohdalla vaan myös hakemusten osalta. 8. Hankepalvelut kuntoon ja tieto siitä, mitä hankepalveluista voi pyytää kaikille. Hankepalveluiden 911- palvelu, olisi hyvä, eli numero jonne voi soitaa, kun ongelma on käsissä. Myös selkeä "pankki" valmiille muotoiluille, kuten tutkimusympäristön kuvaus, open access, aineistojen julkisuus, tutkimusetiikka..., josta voisi saada apua tutkimussuunnitelmaa kirjoitettaessa. 9. Sparraaminen > tutkimussuunnitelman tekovaiheessa rahoituksessa onnistuneet seniorit kommentoimaan suunnitelmia, post.doc -klinikka junioreille > mahdollistaa sekä vertaispalautetteen että seniorien kommentoinnin 10. Tuloksen purkaminen > Kun SA:n tulokset ovat tulleet voitaisiin kääydä porukalla läpi, mikä onnistui ja mikä epäonnistui ja esim. verrata tutkimusympäristökuvauksista saatuja pisteitä. Myös psyykkisesti vapauttavaa purkaa kollektiivisesti vihaa ja kiukkua ja toisaalta antaa mahdollisuuden onnitella voittajia. 11. Juniorien integroiminen tutkimusryhmiin ja sitä kautta kirjoittamaan hakemuksia. Oppivat tekniikan ja käytännnönasiat. 12. Tutkimuksen markkinointi: Tutkakirjaukset kuntoon, www-sivujen uudistaminen ja päivittäminen sekä henk.koht että laitostasolla. sisäinen viestintä kuntoon eli kerrotaan edes toisillemme, mitä on julkaistu, suhteet yliopiston tiedotukseen eli tarjotaan sinne juttujen aiheita. Yleisesti voi sanoa, että keskustelu kietoutui kahden asian ympärille ja ne olivat aika ja raha, oikeammin ajan ja rahan puute vastaan arjen realiteetit. Sen sijaan ryhmä oli luottavainen tutkijakunnan tason ja laadun suhteen. Jos vain aikaa ja rahaa olisi riittämiin, tulos olisi erittäin hyvä ellei täydellinen. Ryhmä 4 1. Tutkimus/hakemusten valmistelu a. Rauhoitusaika hakijalle (vapautus opetus- yms. vastuista b. Tukipalvelut: kielentarkastus nonstop-periaatteella ilman erillistä hakemusta c. Strateginen suunnittelu ja yhteistyö: kartoitetaan mahdolliset synergiat viimeistään keväällä (ennen akatemiahakuja) d. hakemus-workshop vihreille ja vähän kokeneimmillekin > mahdollisuus vertaistukeen ja rakentavaan palautteeseen 2. Kansainvälistyminen a. Systemaattinen erasmus/cimo yms rahojen hyödyntäminen opettaja/tutkijavierailuissa molempiin suuntiin (vaatii koordinaattorin) b. Yliopistojen liikkuvuusrahojen runsaampi hakeminen c. Kunnollinen vuodenkierto-visualisointi laitoksen joka kerrokseen rahojen hakua (myös muut kuin liikkuvuusrahat>)

10 3. Tutkimuksen profilointi a. Sekä yliopiston sisälle että ulkopuolelle b. Kunnolliset promomateriaalit: esim. sofistikoituneet esittelyposterit tutkijoista/tutkimusryhmistä (voi käyttää laitoksella ja kierrättää muualla kun esittelytarpeita c. Jokaisesta tutkijasta kunnollinen esittely suomeksi ja englanniksi nettisivuille, jonka voi tulostaa pdf:nä (tutkijat pitävät huolta, että ajan tasalla) d. Roadshow: Yfin tutkimuksen esittely 4. Tutkimusryhmä a. aineistojen kartoitus -> mahdollinen yhteiskäyttö -> säästää aikaa ym resursseja b. metodologiset kumppanit c. partnerihaku (teemat, aineistot, metodologiat jne.) d. opiskelijat mukaan tutkimuksen tekoon esim. aineiston keruuseen (työelämätaidot karttuvat samalla) 5. Tilat a. asianmukaiset tilat, joissa mahdollisuus sekä yhteistyöhön että vetäytymiseen b. Työntekijöiden kuunteleminen päätöksiä tehtäessä. Tutkijat tuntevat itse parhaiten tarpeensa Miten YFI:n hakemusten läpimenoa voisi parantaa? Ryhmä 5 MOTIVOINTI HAKEMAAN: HALLINNON TUKI & VAPAUTUS OPETUKSESTA - kollektiivinen tsemppausta: hakekaa kaikki - Miten vapauttaa aikaa hakemuksen tekoon? - kurssit valmisteltaisiin jo keväällä - hakijan kurssi voisi alkaa lokakuun alussa ja jatkua kakkosperiodissa? - alkuhässäköissä voisi helpottaa hakijan taakkaa - siirtää sitä syyskuun loppuun - entä muut hakemukset kuin SA HAKEMUSTEN SPARRAUS & TUKI - hakemusten kommentointi, mentorointi ja tsemppaus - keväälle useampia hakuworkshoppeja, jossa menestyneitä mukana asiantuntijoita - läpimenneistä hakemuksista oppiminen - toisten hakemuksista tiedottaminen YFI:n sisällä ennen hakua? - Akatemian itsensä hakuinfot Jyväkylässä: Venäjä, energia, innovaatiot - Teppo: tutkimusympäristökuvaukset, tulossapluunat yhdenmukaistettaisiin - miten ennakoida tärkeitä kriteereitä

11 - anomusretoriikka: fokusoitu teksti; hiljainen tieto TUTKIMUSTA AVUSTAVA HENKILÖKUNTA: OMAT VS TIP - Pekka, Sakarias, Anu, Lea vs / TIP - Sakarias Sokka: tutkimussivut: ohjeita aloitteleville tutkijoille - tohtoriopiskelijoiden ohjaus oppiaineseminaareissa: tipistä puhujia MUUTA - riskianalyysi? - policy relevance, yk vaikuttavuus - tutkimussuunnitelmien laatiminen integroiminen tohtoriseminaareihin - nettiin linkki hakemusten abc Ryhmä 6 Aika (työsuunnitelma) ja ajoitus Rahoituksen hakeminen Mitä laitos voisi tehdä? - Tuki hakemusten tekemiseen: kv-hakuihin jo saatavilla, tdk:ssä henkilökuntaa, jopa rahaakin (hakemus johtoryhmälle) - Tutkimusympäristön kuvaukset - erityisesti uusi henkilökunta - Checklist kv-yhteistyömuotojen mahdollisista, realistisista muodoista (kv-yhteisartikkelit, aineistojen yhteisanalysointi) - Ohjata rahoitusta, jos saaneiden pakeille (miten hanke oli suunniteltu, millaista palautetta saatu, mitä pidettiin realistisena) Mitä voisin itse tehdä? - Matkia muilta - Oman ekspertiisin esiintuonti, ei pelkkiä kirjallisuuskatsauksia siitä mitä muut ovat tehneet - Visualisointi: kaavioit hakemukseen - Mitä luvataan tehdä ja julkaista: suhteuta omaan aikaisempaan näyttöön, ts. pidä realistisena, mutta kunnianhimoisena. - Hyvät kv-kutsut: paitsi konkreettisia kutsuja, toimivat myös suosituskirjeinä Mistä voi hakea lisää? - Akatemia-hakemukset myytävä uudelleen säätiöihin (Kone, TSR). - Akatemiatutkijat hakemaan ERC:n juniorrahoja - Vaikka itsellä jo rahaa, tutkimusryhmä sitä luultavasti tarvitsee.

12 Keskustelua: Tiedekuntaneuvoston suositukset ja tuki ERC-rahoitusta hakeville - tukiryhmä - TIP:n koulutus - mentorointi - asiantuntijaverkosto TIP:n avustavana Tdkneuvoston suositukset tuo lisää työtä. Pitäisi sada myös vapaata hakemusten tekemiseen. Tutkimusavustaja, joka pystyisi tekemään kielenhuoltotöitä, olisi hyvä apu. Kaikki hakemukset kasautuvat samaan aikaan. Onko mahdollista kerätä pooli kielenkääntäjiä, joita voisi käyttää tuntipalkka-pohjaisesti. Yliopiston viestinnässä yksi kielenkääntäjä. Tdkneuvoston suositukset: eläköityvillä halukkuutta mentorointiin?

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT 15.6.2011 Pauli Niemelä TUTKIJAN URAN IDEA TOHTORIKOULUTUS (Tohtori-/tutkijakoulut), ei ilmeisesti laajene jatkossa, mutta

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen rakenteista ja muutosprosesseista. ETL-seminaari 12.5.2011 Miten turvataan tutkimuksen perusta? Erkki Kaukonen, TaSTI

Yliopistotutkimuksen rakenteista ja muutosprosesseista. ETL-seminaari 12.5.2011 Miten turvataan tutkimuksen perusta? Erkki Kaukonen, TaSTI Yliopistotutkimuksen rakenteista ja muutosprosesseista ETL-seminaari 12.5.2011 Miten turvataan tutkimuksen perusta? Erkki Kaukonen, TaSTI Yliopistojen ja tieteen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaneet politiikat

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Opettaja tutkimuksen tekemisen paineissa Työpaja 11

Opettaja tutkimuksen tekemisen paineissa Työpaja 11 Opettaja tutkimuksen tekemisen paineissa Työpaja 11 Elina Pelto Turun yliopisto, Erkki Pesonen Itä-Suomen yliopisto, Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto 21.8.2015 Opettaja tutkimuksen tekemisen paineissa

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

Unelmien innovaatiojärjestelmä. Ammatillisen tietotekniikan koulutuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 10.6.2011

Unelmien innovaatiojärjestelmä. Ammatillisen tietotekniikan koulutuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 10.6.2011 Unelmien innovaatiojärjestelmä Ammatillisen tietotekniikan koulutuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 10.6.2011 (160htv) (390htv) 610M (250M Yot) Nykymalli 380M - Suomen Akatemia TEKES TEKES TEKES Yritykset Perus-

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT 18.5.2016 Humanistinen ala Jussi Nuorteva 16.12.2015 Tavoitteena lisätä digitalisaation hyödyntämistä ja tutkimuksen infrastruktuurien

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Berliinin julkilausuma 2003. ESF + EUROHORCS: Tiekartta 2008 Julkisuus koskee

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio12.9.2013 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun OPTEK seminaari Pekka Ollikainen 24.5.2011 1 www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM# 24.5.11 Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun! Kansallisen oppimisjärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä

Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä Pieksämäki 6.10.2009 Sivu 1 6.10.2009 Kantri ry Esityksen rakenne Miksi ja miten kv-toimintaa Leader kv-hankkeen suunnittelu Leader kv-hankkeen toteuttaminen Sivu

Lisätiedot

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa...

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Eeva-Liisa Kronqvist FT, koordinaattori IP- "Education for Democratic Citizenship dealing with the Challenges ofmulticultural Society Vertailevan kasvatustieteen

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaiskustannusmalliin: Tutkimuslaitoksen tutkijan kannalta

Näkökulmia kokonaiskustannusmalliin: Tutkimuslaitoksen tutkijan kannalta Näkökulmia kokonaiskustannusmalliin: Tutkimuslaitoksen tutkijan kannalta Pyyntö: Tutkimuslaitosten ja tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden kannalta Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet. 28.10.2013. Heikki Mannila 2 Kustannusmalli, mallin toteutus ja muut asiat Kustannusmalli: millä tavoin ulkopuolinen rahoittaja mitoittaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

MRC Oulu lääketieteellisen tiedeyhteisön palveluksessa! Petri Lehenkari

MRC Oulu lääketieteellisen tiedeyhteisön palveluksessa! Petri Lehenkari MRC Oulu lääketieteellisen tiedeyhteisön palveluksessa! Petri Lehenkari Miksi MRC? 1. Tarve luoda aito sairaanhoitopiirin ja yliopiston yhteisorganisaatio 2. Tarve luoda lääketieteellisen tutkimuksen koti

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Ritva Dammert 16.6.2014 Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen 16.6.2014 1. Tervetulosanat / kehitysjohtaja Ritva Dammert 2. Yliopistojen rahoitusmallit

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Koulutusohjelmien kansainvälistyminen

Koulutusohjelmien kansainvälistyminen Pertti Koistinen Koulutusohjelmien kansainvälistyminen Kokemuksia LabourNet tohtorikoulutusohjelmasta Unelma? Päivän noste: suomalaiset yritykset kiinnostavat kansainvälisiä sijoittajia sillä ne ovat alusta

Lisätiedot

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010 2 16.11.2010 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Tampere, Turku & Vaasa, kaikille yhteiset teemat Miten työpaikalla tapahtuva osaaminen tehdään näkyväksi?

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus 2013-2015

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus 2013-2015 Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus ja INKA-aiehakemus; lupaukset ja haasteet Laura Ahonen Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi V 7.5.2013 AVOIN, VIISAS JA VASTUULLINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Jyväskylän

Lisätiedot

Learning Café työskentelyn tulokset

Learning Café työskentelyn tulokset Learning Café työskentelyn tulokset Ryhmä 1: Miten Venäjä-näkökulmaa saadaan suomalaisten korkeakoulujen koulutusohjelmiin? Opiskelijat Venäjälle jo opintojen alkuvaiheessa, toimisi kimmokkeena pidemmille

Lisätiedot

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut 16.4.2015 VARHAISKASVATUKSEN STRATEGISET VALINNAT 2011-2015

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden. 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät

Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden. 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden muuttuviin vaatimuksiin? Anneli Pohjola 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät Sosiaalisen asiantuntijuus? Sanan sosiaalinen etymologia: Sosiaalinen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot