Tuoko vapaaehtoistyö kirkon iholle?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoko vapaaehtoistyö kirkon iholle?"

Transkriptio

1 Tuoko vapaaehtoistyö kirkon iholle? Anne Birgitta Pessi

2 Mikä tekee sinut onnelliseksi tänään, syksyn raikkaana iltapäivänä? 2

3 Milloin olet viimeksi kokenut merkityksellisyyttä? 3

4 Kontekstuaaliset tekijät: terveys, perhe, ihmissuhteet, työ Persoonallisuus: korkea itsetunto, itsekontrolli, optimismi, ulospäinsuuntautuneisuus, toisten auttaminen Institutionaaliset tekijät: uskonto, vapaus, vaikutusmahdollisuudet Jonkin verran: taloudelliset tekijät Ei eroja: tausta (sukupuoli, ikä, koulutus, jne.) 4

5 5

6 Mikä tuo ihmiselle merkityksellisyyttä? Do I matter? Myötätunto on syvin mahdollinen merkityksellisyyden lähde Ei uusi ismi vaan arkista: toiset eivät minulle ilmaa, minä en toisille 6

7 Mikä tuo ihmiselle merkityksellisyyttä? Do I matter? Myötätunto on syvin mahdollinen merkityksellisyyden lähde Ei uusi ismi vaan arkista: toiset eivät minulle ilmaa, minä en toisille Kytkös onnellisuuteen 7

8 CO = mukana elämistä, jakamista, kohtaamista, vahvistamista, ihmisyyttä PASSION = intohimo, ilo, riemu, innostus PASSION = kärsimys, suru, harmistus, uupumus, ongelma Dynaamista! Eikä vain `vaaleanpunaista tai pliisua! Esim. viha ja agressio hyvän motiivina. Toisen ilon ja innostuksen jakaminen hänen kanssaan tuo iloa, valoa, energiaa. Toisen kärsimyksen näkeminen tuntuu pahalta. 8

9 We re all compassionate beasts 9

10 We re all compassionate beasts Yksilö-biologinen perusta Vagushermo: `lämmin tunne rinnassa ; oksitosiini-hormoni Aivojen mielihyväalue: esim. rahan antaminen hyvään vai suklaa? Evoluution vahva voima; Darwinn vahvin vietti Myös eläimillä; esim. apinan empatiapaasto jo pikkuvauvoilla mm. empatiaitku mitkä yhteisöt jäivät henkiin? parinvalinta tänäänkin! Kristinuskon todeksi, lihaksi tuova pinta! Kasvatuksen ydin! Työ ja vapaaehtoistyö. 10

11 Myötätunto mullistava voima Sekä kriiseissä että arjessa Esim. hyväntahtoinen jutustelu vieraan kanssa parantaa kognitiivisia kykyjämme Samoin jos näemme jonkun auttavan jotakuta Millä tavoin varhaiskasvatus työ ja vapaaehtoistyö edistää myötätunnon mullistavan voiman edistämistä? vapaaehtoisuus suuri mahdollisuus hehkun levittämiseen samoin myötätunnon voima ja väylä potentaali rekrytointiin (palkkatyö ja vapaaehtoistoiminta) 11

12 Myötätunto on inhimillisyyttä Myötätunto ei ole erillinen tai kapea siivu meitä vaan lähellä, ja sekoittuu, muihin tunteisiin ja yleiseen inhimillisyyteen. Esim. labrakokeissa ei pystytä erottamaan myötätuntoa ilmeistä mutta kylläkin sokkona kosketuksesta Mille inhimillisyys pohjaa? Mitä siitä seuraa? 12

13 Kaikki myötätuntoinen, yhteisöllinen toiminta kuten vapaaehtoisuus, kuorolaulu tai vaikkapa vain hymy naapurille sosiaalinen pääoma ( sosiaalinen liima ) (luottamus, verkostot, vastavuoroisuus) vahva kansalaisyhteiskunta, vahva talous, onnellinen Suomi 13

14 Vapaaehtoistoiminta iholle, kasvoina mitä? 1. Palkaton auttamistyö: autetaan apua tarvitsevia, usein palkatut työntekijät organisoijina 2. Kansalaisyhteiskunta: yhteinen toiminta ongelmien ratkaisemiseksi 3. Harrastus: oman kiinnostuksenkohteen toteuttaminen vapaaehtoistoiminnassa (urheilu, kulttuuri jne.) Mitä tarkoittaa kirkon kannalta esim. kasvatusalalla? Erityisesti varhaiskasvatuksessa?

15 Organisaatiolähtöinen vapaaehtoistoiminta Yhteisölähtöinen vapaaehtoistoiminta Rakenne Tehtävät rekrytointi Vapaaehtoiset tehtävät Kulttuuri Prosessi Toiminta VE sitoutuu tehtävään Heterogeenisyys Tavoite-orientaatio vahva Eksplikoidut odotukset Suoritus palkitaan Alhainen sitoutuminen Sopii palvelutoimintaan Vapaaehtoisten tukemat organisaatiot VE sitoutuu yhteisöön Usein homogeenisyys Sosiaalinen orientaatio vahva Implisiittiset odotukset Rooli, sitoutuminen palkitaan Korkea sitoutuminen Sopii vaikuttamistoimintaan Vapaaehtoisuudesta nousevat organisaatiot

16 Vapaaehtoistoiminta TULEEKO kirkko iholle? Kirkon ja toimintalogiikka ja kulttuuri monin paikoin julkisyhteisön byrokraattinen logiikka ja kulttuuri Vapaaehtoistoimintakin helposti organisaatiolähtöistä Kirkon historiassa keskeinen kontrolli (yleensä oppiin liittyen) leimaa myös osallistumista Tämä vaikeuttaa yhteisölähtöistä vapaaehtoistoimintaa Kirkon imago monin paikoin hierarkkinen ja byrokraattinen Lisäksi tuomitsevuus ja kontrolli näkyvät mediassa Kirkko ei ole kaikille lähestyttävä

17 Kirkon iholle tulon mahdollisuuksia! Lähtökohdat huippuhyvät (arvot, sanoma, ihmiskuva, yhteiskunnallinen toiminta instituutiona jne.) Mutta voiko kontrolli ja organisaatiolähtöisyys vähetä niin, että yhteisölähtöisyys on laajemmin mahdollista? Miten kirkko erottautuu muusta vapaaehtoistoiminnasta? Mitä muu yhteiskunta ei osaa, pysty tuottamaan? Kuitenkin ilman että sulkee liikaa pois? Myötätunnon hehku! Merkitykselisyyden etsintä! Kansalaistoiminta tuo nykyään merkitystä yksilön elämään ja on osa merkitys-, arvo- ja identiteettipohdintoja kasvatus, usko! Mitä Rakkauden vallankumouksellinen näkökulma voi tuoda osallistumiseen, osallisuuteen, kansalaistoimintaan?

18 Myötätunnon maisemakuva Suomessa Valtaosa (67%) kokee auttamisen henkilökohtaisesti tärkeäksi tai hyvin tärkeäksi; olemme auttaneet sangen runsaasti, erityisesti motiiveina ilo ja myötätunto Alle kolmannes yhtyy väitteeseen ihmisten tulisi huolehtia ennen kaikkea itsestään. Reilusti yli puolet: Ihmisten tulisi huolehtia nykyistä enemmän toisten hyvinvoinnista Toiset ihmiset ovat yleisesti ottaen auttavaisia. Emme ole enää samassa veneessä Vapaaehtoistoimintaan valmis jopa puolet! 30-40% jo mukana.

19 Eniten osallistutaan urheiluun tai liikuntaan (30%), toiseksi useimmin terveys- ja sosiaalipalveluihin (25%) ja kolmanneksi kasvatusasioihin (22%). (Sangen) runsaasti aikaa toimintaan: lähes 18 h / kk (2001) n. 10 h/kk (2011) Toiminnasta kiinnostuneista: * kertaluontoinen, hetkittäinen toiminta 56% esim. keikkavapaaehtoisuus * lyhytkestoinen, projektimainen 46% * pitkäaikainen, sitoutunut (34%) 19

20 20

21 Minkä asioiden edistämiseksi tai parissa olisitte valmis tekemään vapaaehtoistoimintaa? % vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=1099) Lapset, nuoret Eläimet, luonto Liikunta, urheilu Vanhukset Lähiympäristö, asukastoiminta Kulttuuri, musiikki, taide Ympäristö, kestävä kehitys Ihmisoikeudet Pelastuspalvelut Kansainvälisyys Vammaiset Maanpuolustus Kehitysyhteistyö Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus Syrjäytyneet, päihdeongelmaiset Poliittinen tai yhteiskunnallinen toiminta Uskonto Ammattiyhdistystoiminta Jokin muu Ei osaa sanoa % TUTKIMUS OY T Kuvio 16

22 Suuri tilaus, suuret mahdollisuudet vapaaehtoistoiminnalle Yhteiskunnallinen tarve ja mahdollisuudet kasvavat (huoltosuhde, hyvinvointimalli) Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen helpottuu ja yleistyy Yksilöllisyys korostuu yksilön motiivit, tarpeet, kiinnostukset Merkityksien, pehmeiden arvojen etsintä Auttamishalu, halu olla tarpeellinen, halu vaikuttaa asioihin, halu liittyä toisiin eivät vähene Tarvitaan jopa aiempaa enemmän arvopohjaisia, välittämisen, tasa-arvon ja huolenpidon kenttiä ja toimintaa Organisaatiolähtöinen toiminta ammattimaistuu voimakkaasti, tarjonta kasvaa toisaalta vahvat ruohonjuuritason hankkeet! Kirkon erottauduttava: arvopohjalla, toiminnan sisällöillä ja/tai toiminnan tavalla

23 Esim. sitoutuminen vapaaehtoistoimintaan Mikä auttaa sinua jaksamaan vapaaehtoistoiminnassa - eli mikä sitouttaa sinut toimintaan pidemmäksi aikaa? * toiminnan mielekkyys * sosiaaliset sidokset * myönteinen palaute 23

24 Tulevaisuuden kirkko 1/2 (Henrietta Grönlund) Palkkatyöntekijöiden väheneminen todennäköistä Toimintaa jouduttaneen karsimaan Lakisääteiset tehtävät jäävät, entä muu? Mitä voidaan tehdä vapaaehtoistoimin ja miten? Organisaatiolähtöinen toiminta ja kontrolli vievät paljon työntekijäresurssia Miten kohti yhteisölähtöisempää kirkkoa seurakuntalaisten kirkkoa? Hengellisyys yhä useammin etsimistä, yksilöllistä Tarvitaan kysymisen, pohtimisen paikkoja Hengellisyys kytkeytyy yhteiskunnallisiin kysymyksiin Sekä identiteettipohdintoihin. Ja toiminnallisuuteen Kansalaisyhteiskuntanäkökulma näkyvämmäksi kirkon toimintaan osallistumisessa? Vapaaehtoistoiminta väylänä kirkkoon? Mitä juuri kasvatuksessa? Varhaiskasvatuksessa?

25 Tulevaisuuden kirkko 2/2 (Henrietta Grönlund) Näkemys seurakunnasta yhteisönä ja yhteisöllisyys seurakunnan perustana Kirkon arvopohja tarjoaa vastapainoa neljän koon yhteiskunnassa (kiire, kuluttaminen, kilpailu, kyynisyys) Kirkolla on täydelliset arvolähtökohdat tavoittaa paljon suomalaisia myös vapaaehtoistoiminnan keinoin Kirkon vapaaehtoistoiminta sisällöllisesti sitä, mikä suomalaisia vapaaehtoistoiminnassa kiinnostaa (auttaminen, heikomman puolella oleminen, ihmisarvo) Auttamistyö on tärkein syy kuulua kirkkoon Tämä puhuttelee myös tämän ajan hengellistä etsijää Kirkko on luotettu Organisatorisesti erinomainen lähtökohta

26 Jätä mieleesi, jätä pohdintaan! Varhaiskasvatus tulee ihmisten iholle! Ihmisyyden ydin, esim. myötätunnon mullistavan voiman kautta Kuinka myös vapaaehtoisuus tulisi paremmin kirkon iholle? Kuinka varhaiskasvatuksen arjessa? Mitä hehkumme työyhteisössämme, seurakuntalaisten, lasten suuntaan? Myötätunto myös itseen! 26

27 Jätä mieleesi, jätä pohdintaan! Varhaiskasvatus tulee ihmisten iholle! Ihmisyyden ydin, esim. myötätunnon mullistavan voiman kautta Kuinka myös vapaaehtoisuus tulisi paremmin kirkon iholle? Kuinka varhaiskasvatuksen arjessa? Mitä hehkumme työyhteisössämme, seurakuntalaisten, lasten suuntaan? Myötätunto myös itseen! (Taputappa olalle! <3 ) 27

Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013. Anne Birgitta Pessi

Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013. Anne Birgitta Pessi Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013 Anne Birgitta Pessi Vapaaehtoistoiminnan suomalainen maisemakuva tänään ja tulevaisuudessa Auttamisen tila ja tulevaisuus ylipäätään? Minun hyvä elämä? Toiminnan motiivit

Lisätiedot

Pyhäkoulusymposium 28.1.2012. Dosentti, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi

Pyhäkoulusymposium 28.1.2012. Dosentti, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi Pyhäkoulusymposium 28.1.2012 Dosentti, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi Vapaaehtoistoiminnan suomalainen maisemakuva tänään ja tulevaisuudessa Auttamisen tila ja tulevaisuus ylipäätään? Minun hyvä elämä?

Lisätiedot

Espoo 15.2.2012 Anne Birgitta Pessi

Espoo 15.2.2012 Anne Birgitta Pessi Espoo 15.2.2012 Anne Birgitta Pessi Vapaaehtoistoiminnan suomalainen maisemakuva tänään ja tulevaisuudessa Auttamisen tila ja tulevaisuus ylipäätään? Miksi mukaan? Miten uusia mukaan? 2 Onnittelut! 3 Aikamme

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus 2.7.20 Otantatutkimus Oy Toteutettu RAY:n tuella Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 003 vastaajalta kysyttiin

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle. VAPAAEHTOISTOIMINTA KASVATTAJANA ELÄMÄNKULUSSA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

D iakonian. tutkimus

D iakonian. tutkimus 1 2007 D iakonian tutkimus Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja Toimitussihteeri Diakonian yliopettaja, dosentti Kari Latvus kari.latvus@diak.fi, puhelin 0400-9799 21 Päätoimittaja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus Yhteinen aloitusilta 30.1.2014 www.yhdistysverkosto.net Tervetuloa! Yhteisökoordinaattori Alicia Perho www.yhdistysverkosto.net Illan runko Klo 17.00 Koulutuksen avaus

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille projektissa toimineiden tukihenkilöiden kokemuksia sosiaalisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille projektissa toimineiden tukihenkilöiden kokemuksia sosiaalisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin Tukihenkilöverkko Lapin lapsiperheille projektissa toimineiden tukihenkilöiden kokemuksia sosiaalisesta tuesta Sirpa Vähänikkilä Pro gradu - tutkielma Kevät

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot