Sähkösavuke tuo uusia haasteita tupakan sääntelylle ja tupakointirajoituksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkösavuke tuo uusia haasteita tupakan sääntelylle ja tupakointirajoituksille"

Transkriptio

1 Sähkösavuke tuo uusia haasteita tupakan sääntelylle ja tupakointirajoituksille Päihdetiedotusseminaari Petri Danielsson Tutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vieraileva tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähkösavuke / Petri Danielsson 1

2 Esityksen rakenne 1. Yleistä sähkösavukkeesta 2. Yleisyys ja käyttäjät 3. Sääntelyn nykytila 4. Sääntelyn ongelmakohtia 5. Johtopäätökset Sähkösavuke / Petri Danielsson 2

3 1. Yleistä sähkösavukkeesta Konsepti savuton ja tupakaton savuke esiteltiin jo 60-luvulla Tupakkayhtiöt, erityisesti Philip Morris, kehittelivät 80- ja 90- luvuilla sähköisesti kuumennettavaa savuketta Paloivat pienemmällä lämmöllä ja tuottivat siten vähemmän palamiskaasuja Tarkoituksena kehitellä tuote, joka tuottaisi vähemmän sivusavua (huomaa ajankohta: 80- ja 90-luvun keskustelu ympäristön tupakansavun haitoista ja uudet tupakointirajoitukset) Nykymuotoinen sähkösavuke kehitettiin Kiinassa 2000-luvun alkupuolella, kiinalainen elektroniikkayhtiö Ruyan aloitti tuotannon 2006 Suuri osa sähkösavukkeista valmistetaan edelleen Kiinassa Sähkösavuke / Petri Danielsson 3

4 1. Yleistä sähkösavukkeesta Tuote vuodelta 1993 (Philip Morris Inc.) Sähkösavuke / Petri Danielsson 4

5 1. Yleistä sähkösavukkeesta Tuote vuodelta 1999 (Philip Morris Inc.) Sähkösavuke / Petri Danielsson 5

6 1. Yleistä sähkösavukkeesta Tuote vuodelta 2000 (R.J. Reynolds) Sähkösavuke / Petri Danielsson 6

7 1. Yleistä sähkösavukkeesta Nykymuotoinen sähkösavuke 1. Patruuna, joka sisältää nestettä (vesi, glyseroli, propyleeniglykoli, aromit, joissakin myös nikotiinia) 2. Lämmityselementti 3. Akku tai paristo Kaikki mallit eivät näytä ulkoisesti tavalliselta savukkeelta, mutta toimintaperiaate on pääosin sama Sähkösavuke / Petri Danielsson 7

8 2. Yleisyys ja käyttäjät Hakukone Googlessa hakujen määrä sanoille electronic cigarette ja e-cigarette alkoi nousta vuonna 2008 ja nousi viime vuodenvaihteeseen asti Yhdysvalloissa tietoisuus sähkösavukkeesta nousi vuodesta 2009 vuoteen %:sta 32 %:iin (Regan ym. 2011) Sähkösavuke / Petri Danielsson 8

9 2. Yleisyys ja käyttäjät Käytön yleisyydestä Suomessa ei toistaiseksi tietoa, mutta käynnissä useita väestökyselyitä, joilla tätä voidaan pian monitoroida Googlessa hakujen määrä hakusanalla sähkötupakka nousi viime vuodenvaihteeseen asti, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun Sähkösavuke / Petri Danielsson 9

10 2. Yleisyys ja käyttäjät Käyttäjien profiili (itseilmoitettu, internet-survey) (Etter & Bullen 2011) Enemmistö miehiä Keski-ikä 41 vuotta 97 % käytti nikotiinia sisältäviä patruunoita Noin viisi patruunallista päivässä Käyttötarkoitukset 84 % koska vähemmän haitallista kuin tupakka 67 % lopettamisen oireisiin 77 % tupakoinnin lopettamiseen 39 % tupakoidakseen paikoissa, joissa tupakointi kielletty Sähkösavuke / Petri Danielsson 10

11 3. Sääntelyn nykytila: Yhdysvallat Keskeinen kysymys: lääke vai tupakkatuote? FDA:n (Yhdysvaltain lääkeviranomainen) käsityksen mukaan kyseessä oli lääke, koska tuotetta markkinoitiin terapeuttisilla väitteillä FDA:n mukaan valmistajien piti joko toimittaa virastolle lääkelupaan tarvittavat dokumentit tai tuotteen myynti kiellettäisiin Hallinto-oikeudessa valmistajan edustaja kuitenkin esitti, että sähkösavukkeita ei ole tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen, vaan kyseessä joko tupakan komplementti tai substituutti Oikeuden päätöksellä sähkösavuke katsotaan siis Yhdysvalloissa tupakkatuotteeksi, ja kuuluu näin ollen tupakkalainsäädännön alaan niin kauan kun markkinoinnissa ei käytetä terapeuttisia väitteitä Sähkösavuke / Petri Danielsson 11

12 3. Sääntelyn nykytila: Suomi Fimea kielsi 2008 nikotiinia sisältävien patruunoiden myynnin, koska patruunat luokiteltiin lääkeaineeksi 2010 Fimea tarkisti kantaansa siltä osin, että vähän nikotiinia sisältävät patrunnat luokiteltiin itsehoitolääkkeeksi, joita voi tilata ulkomailta Suurempia pitoisuuksia sisältävät patruunat edellyttävät reseptiä (jota tämän tyyliselle tuotteelle ei käytännössä tällä hetkellä saa) Tupakkalain näkökulmasta laite on tupakkajäljitelmä Kaikki myynninedistäminen kielletty Myyntirajoitteet eivät kuitenkaan koske tupakkajäljitelmiä, eli myynti sallittua alle 18-vuotiaille Myöskään tupakointirajoitukset (esimerkiksi sisätiloissa) eivät koske sähkösavuketta (pl. Itse määritetyt rajoitukset) Sähkösavuke / Petri Danielsson 12

13 4. Sääntelyn ongelmakohtia: tutkimusnäyttö Tällä hetkellä noin parikymmentä vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistua artikkelia Internetissä lisäksi kymmeniä raportteja tai selvityksiä erilaisten järjestöjen ja valmistajien sivuilla Tutkimukset käsittelevät pääosin käyttäjien profiilia tai yleisemmin tupakkapolitiikkaa ja sen tavoitteita (harm reduction-keskustelu) Vain muutama käsittelee eksplisiittisesti terveyshaittoja Joissakin tutkimuksissa (FDA 2009) nesteistä löydetty pieniä määriä terveydelle haitallisia yhdisteitä (mm. nitrosamiineja), toisissa taas jäämiä ei löydetty tai määrät pieniä (esim. Laugesen 2008) Nesteiden sisältö on tutkimuksissa vaihdellut koostumuksen suhteen, myös tuoteselosteeseen verrattuna Sähkösavuke / Petri Danielsson 13

14 4. Sääntelyn ongelmakohtia: rajoitusten ratio? Suomen kireä ja rajoituksiin perustuva tupakkapolitiikka on perustunut tupakoinnin ja tupakansavun terveyshaittoihin Esimerkiksi perustuslakivaliokunta katsonut, että tupakoinnin vähentämiseksi tähtäävät toimenpiteet joko yleisen edun vaatimia (PeVL 4/1976 vp) tai niihin liittyy merkittäviä yhteiskunnallisia intressejä (PeVL 19/2006 vp) Vuoden 1995 tupakointirajoitukset: - - useat lääketieteelliset julkaisut ovat osoittaneet, että ympäristön tupakansavulle altistuminen vaarantaa myös tupakoimattoman terveyden - - (HE 116/1993 vp) Rajoitusten ja kieltojen legitimiteetti on ollut ja on edelleen riippuvainen tieteellisen tutkimustiedon antamasta tuesta Sähkösavuke / Petri Danielsson 14

15 4. Sääntelyn ongelmakohtia Terveyspuolen toimijat uuden haasteen edessä, koska sähkösavuke poikkeaa luonteeltaan tupakasta Tutkimusnäytöstä ei varmuutta -> self-serving bias, eli takerrutaan omia näkemyksiä vahvistaviin tuloksiin Pienet valmistajat ja epäselvä kaupallinen agenda (lopettamisen apuvälinen vai itsenäinen tuote?) Tupakkayhtiöiden roolista ei varmuutta (vrt. huhut, joiden mukaan Philip Morris aikeissa ostaa Ryuanin toiminnan) Terveyspuolella huoli saavutusten rapautumisesta Sähkösavukkeen avulla voidaan kiertää tupakointirajoituksia, koska käytön kieltämiselle ei yhtä objektiivisia perusteita Tupakointiaktin re-normalisoituminen arkipäiväiseksi Sähkösavuke / Petri Danielsson 15

16 4. Sääntelyn ongelmakohtia Sähkösavukkeen käytön todellinen luonne ei ole vielä selvillä Jos tuotetta siirtyisivät käyttämään vain ne henkilöt, jotka nykytilanteessa ovat kykenemättömiä tai haluttomia lopettamaan tupakoinnin ja käyttäisivät tuotetta samalla tavalla kuin nykyään savuketta, tilanne ei välttämättä aiheuttaisi ongelmia. Tästä ei kuitenkaan ole mitään takeita tai edes näyttöä Madaltaako tuote kynnystä aloittaa tavallisten savukkeiden käyttö? Esim. toffee-nikotiini-yhdistelmät -> pehmeä maku yhdistettynä addiktoivaan ainesosaan Käytetäänkö sähkösavuketta kuten tavallista savuketta, vai onko käyttäminen pitkäkestoisempaa ja jatkuvampaa? Käyttävätkö tupakoivat henkilöt sähkösavuketta tupakoinnin korvikkeena silloin, kun rajoitukset estävät tupakoinnin? (Ja siten ylläpitävät riippuvuutta) Sähkösavuke / Petri Danielsson 16

17 4. Sääntelyn ongelmakohtia Uusi käyttäjäsegmentti, vanhat markkinointikeinot Sähkösavuke / Petri Danielsson 17

18 5. Johtopäätökset 1. Sähkösavuke on varsin todennäköisesti vähemmän haitallinen vaihtoehto kuin perinteinen savuke, mutta tämä edellyttää että muut tekijät pysyvät ennallaan 2. Ankaraa sääntelyä (ml. tupakointirajoitukset) on nykytiedon valossa vaikea perustella objektiivisesti. Tämä aiheuttaa ongelmia niin lainsäädännöllisestä näkökulmasta kuin paikallisessa päätöksenteossakin 3. Tilanne saattaa muuttua lähitulevaisuudessa nopeastikin kun tutkimustiedon määrä lisääntyy ja riskit tunnetaan paremmin 4. Sääntely esimerkiksi tupakkatuotteena saattaisi olla pragmaattisin lähestymistapa. Tämä toisi tuotteen yksityiskohtaisemman laadunvalvonnan alaiseksi ja selvemmin rajoitusten piiriin Sähkösavuke / Petri Danielsson 18

19 Kiitos! Lähteet Etter, Jean-Francois & Bullen, Chris (2011) electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Addiction Laugesen, Murray (2008) Second Safety Report on the Ruyan e- cigarette. Health New Zealand Ltd. (pdf-julkaisu) Regan A, Promoff G, Dube S & Arrazola R (2011) Electronic Nicoine delivery systems: adult use and awareness of the ecigarette in the USA. Tobacco Control 2011 Nov. 28 (ahead of print) Sähkösavuke / Petri Danielsson 19

väitteitä ja faktaa Nuuska ja sähkösavuke Suomen ASH ry

väitteitä ja faktaa Nuuska ja sähkösavuke Suomen ASH ry väitteitä ja faktaa Nuuska ja sähkösavuke Suomen ASH ry Tietoa nuuskasta ja sähkösavukkeista Nuuska ja sähkösavukkeet ovat löytäneet tiensä tupakkatuotteita käyttävien ihmisten arkeen. Monet uskovat niiden

Lisätiedot

Vapers Finland Ry. Vapers Finland Ry 1 LAUSUNNON YLEISPERUSTELUT

Vapers Finland Ry. Vapers Finland Ry 1 LAUSUNNON YLEISPERUSTELUT LAUSUNNON YLEISPERUSTELUT Tupakointi on keskeinen kansanterveydellinen ongelma, jota on pyritty ratkaisemaan jo vuosikymmenien ajan. Hallituksen lakialoitteessa tupakoinnin todetaan vähentyneen etenkin

Lisätiedot

SÄHKÖTUPAKOINTI KORVAUSHOITONA TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA - KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA

SÄHKÖTUPAKOINTI KORVAUSHOITONA TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA - KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA SÄHKÖTUPAKOINTI KORVAUSHOITONA TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA - KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA Heli Kaartinen Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kohti savutonta Suomea

Kohti savutonta Suomea Kohti savutonta Suomea Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset Toimittajat Antero Heloma, Hanna Ollila, Petri Danielsson, Patrick Sandström & Johanna Vakkuri Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

VESIPIIPPU VÄITTEITÄ JA FAKTAA

VESIPIIPPU VÄITTEITÄ JA FAKTAA VESIPIIPPU VÄITTEITÄ JA FAKTAA Suomen ASH ry VESIPIIPPU VÄITTEITÄ JA FAKTOJA Vesipiippua polttavat erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Heitä kiehtoo vesipiipun käytön sosiaalisuus. Lisäksi moni uskoo

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2012 Teemana savuttomuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Alkusanat... 2 Johdanto... 3 Savuttomuuden edistämisen lähtökohtia... 4 Savuttomuuden edistämisen linjauksia... 4

Lisätiedot

Uudet nikotiinituotteet koukuttavat. Minttu Tavia Asiantuntija, VTM Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014

Uudet nikotiinituotteet koukuttavat. Minttu Tavia Asiantuntija, VTM Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014 Uudet nikotiinituotteet koukuttavat Minttu Tavia Asiantuntija, VTM Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014 Tupakoinnin suosio laskenut Miesten tupakointi on 1980-luvulta lähtien vähentynyt ja myös naisten tupakointi

Lisätiedot

HE 227/2008 vp. kohtana.

HE 227/2008 vp. kohtana. HE 227/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan toimenpiteistä tupakoinnin

Lisätiedot

Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti

Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti So s i a a l i - j a t e r v e y s m i n i s t e r i ö l l e Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.11.2007 tupakkapoliittisia

Lisätiedot

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson. Neuvotteleva virkamies Meri Paavola

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson. Neuvotteleva virkamies Meri Paavola Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tupakkatuote) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan komission 19

Lisätiedot

K E V Y T S A V U K E O I K E U D E N K Ä Y N T I Kantaja N.S:n haastehakemus 3.3.2005

K E V Y T S A V U K E O I K E U D E N K Ä Y N T I Kantaja N.S:n haastehakemus 3.3.2005 Kantaja: N. S. (310156) K E V Y T S A V U K E O I K E U D E N K Ä Y N T I Kantaja N.S:n haastehakemus 3.3.2005 Kantajan asiamiehet: asianajaja, varatuomari Leo Koskenvuo siviilioikeuden professori Erkki

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen edut

Tupakoinnin vähentämisen edut Tupakoinnin vähentämisen edut Onko 5 savuketta päivässä parempi vaihtoehto kuin 20? Tupakoida vai olla tupakoimatta? Onko muita vaihtoehtoja kuin joko-tai? Voisiko henkilölle, joka ei halua tai kykene

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 21/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lisätiedot

HE 105/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkatuotteiden. kajäljitelmien ja tupakointivälineiden vähit-

HE 105/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkatuotteiden. kajäljitelmien ja tupakointivälineiden vähit- HE 105/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien täismyynnissä.

Lisätiedot

Tupakkapolitiikan uusi aika. Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset. Johdanto

Tupakkapolitiikan uusi aika. Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset. Johdanto Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset Johdanto Savukkeet ja muutamat muut tupakkaa sisältävät tuotteet on tarkoin suunniteltu sellaisiksi, että ne aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta. Monet

Lisätiedot

Tupakoimattomana ammattiin

Tupakoimattomana ammattiin Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.) Tupakoimattomana ammattiin opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa Opetushallitus 2000 1 Sisällys Lukijalle 3 1. Uusi tupakkalaki:

Lisätiedot

Tupakka ja talous. Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakka ja talous S U O M E N A S H

Tupakka ja talous. Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakka ja talous S U O M E N A S H Tupakka tappaa tänä vuonna 4 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2030 se tappaa jo 10 miljoonaa ihmistä vuosittain, enemmän kuin mikään muu yksittäinen kuolinsyy. Näistä kuolemantapauksista 7 miljoonaa tapahtuu

Lisätiedot

Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa. Mitä meistä ulkomaillakin ajatellaan?

Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa. Mitä meistä ulkomaillakin ajatellaan? Mervi Hara Satu Lipponen Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa Mitä meistä ulkomaillakin ajatellaan? Suomen ASH ry Suomen Syöpäyhdistys ry Mervi Hara ja Satu Lipponen Teksti on vapaasti lainattavissa,

Lisätiedot

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ EHYT 2 28.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan

Lisätiedot

TOBACCO OR HEALTH IN THE EUROPEAN UNION

TOBACCO OR HEALTH IN THE EUROPEAN UNION TOBACCO OR HEALTH IN THE EUROPEAN UNION PAST, PRESENT AND FUTURE THE ASPECT CONSORTIUM Kooste toimista Kooste toimista Raportin luvussa 1 kuvataan tupakan käytön vaikutukset yksilöiden ja väestön terveyteen

Lisätiedot

Savuna. ilmaan. Ravintolassa ei saa enää polttaa. Tätä vauhtia marihuana-sätkä. Teksti Leena Sharma Kuvat Piia Arnoud

Savuna. ilmaan. Ravintolassa ei saa enää polttaa. Tätä vauhtia marihuana-sätkä. Teksti Leena Sharma Kuvat Piia Arnoud Savuna ilmaan Ravintolassa ei saa enää polttaa. Tätä vauhtia marihuana-sätkä upakoitsijoilla on näinä päivinä perin vähän aihetta iloon. Baarit ovat nyt savuttomia. Työnantaja toisensa jälkeen kieltää

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Kartoitus päihteiden käytöstä kolmella eri kouluasteella Jarmo Juhola Marko Seppälä 2007 Mistä on pienet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

MERVI HARA SATU LIPPONEN. Tupakkayhtiöt - ELOKUVIEN KUMMIT

MERVI HARA SATU LIPPONEN. Tupakkayhtiöt - ELOKUVIEN KUMMIT MERVI HARA SATU LIPPONEN Tupakkayhtiöt - ELOKUVIEN KUMMIT Mervi Hara ja Satu Lipponen Teksti on vapaasti lainattavissa, kun lähde mainitaan. Ulkoasu ja taitto: Kirsi-Marja Puuras ISBN 978-951-96539-7-6

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Muuntohuumeiden valvonta

Muuntohuumeiden valvonta Muuntohuumeiden valvonta HEINI KAINULAINEN & KATJA PIHLAINEN & ELINA KOTOVIRTA Muuntohuumeina pidetään huumausaineiden kaltaisia ja niiden tavoin käytettäviä, usein synteettisiä aineita, joita ei valvota

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN 5 n 2014 Päihdetyön erikoislehti 16 6 TIIMI Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi

Lisätiedot

Oppirahoja vai ongelmia?

Oppirahoja vai ongelmia? Oppirahoja vai ongelmia? Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy Maria Kristiina Heiskanen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipolitiikka Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.2015 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot