Tupakaton nuoruus - mission possible

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tupakaton nuoruus - mission possible"

Transkriptio

1 Tupakaton nuoruus - mission possible Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM

2 Tässä esityksessä saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Miten yleistä nuorten tupakointi on? Vaativat kohderyhmät ja vaihtoehtoiset tupakointitavat - mihin tulee kiinnittää erityishuomiota? Miten yleistä on tupakansavulle altistuminen raskausaikana tai kotona kasvuiässä? Miten tupakaton nuoruus mahdollistetaan? Kodin ja vanhempien rooli Muiden kasvattajien ja lähiyhteisöjen rooli Lainsäädännön rooli

3 Nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt % Pojat 4 36 % Tytöt Päivittäin savukkeita polttavien osuudet (%) vuotiaista iän ja sukupuolen mukaan Taulukot: Raisamo S, Pere L, Lindfors P, Tiirikainen M, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 11. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 11:1. Helsinki 11, Sosiaali- ja terveysministeriö. Osuutta ei raportoitu 12-vuotiailta tytöiltä vuosilta 1997 ja

4 Nuorten tupakkakokeilut ovat siirtyneet myöhemmälle iälle % Pojat 1 % Tytöt Tupakkaa kokeilleiden osuudet (%) vuotiaista iän ja sukupuolen mukaan Taulukot: Raisamo S, Pere L, Lindfors P, Tiirikainen M, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 11. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 11:1. Helsinki 11, Sosiaali- ja terveysministeriö

5 Nuorten tupakoinnissa on kuitenkin huomattavia koulutyypin mukaisia eroja % Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Yläkoulu Lukio Ammatillinen koulutus /1 2/3 4/5 6/7 8/9 1/11 Päivittäin tupakoivien nuorten osuudet (%) yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa sukupuolen mukaan 11. Luokka-astevakioidut osuudet, koko maan aineisto (yhdistetyt vuodet). Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkoaineistot: Kouluterveyskysely laajennettu nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen vuonna

6 Päivittäinen tupakointi liittyy nuorilla heikkoon koulumenestykseen ja syrjäytymisvaaraan % v. pojat % v. tytöt Ei koulussa Ammatillinen/huono-kk Ei koulussa Ammatillinen/huono-kk Ammatillinen/hyvä Lukio/huono-kk Ammatillinen/hyvä Lukio/huono-kk Lukio/hyvä Kaikki Lukio/hyvä Kaikki Päivittäinen tupakoivien osuudet (%) koulumuodon ja -menestyksen mukaan vuotiailla. Taulukot: Pere L, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 11. Huono-kk = Huono tai keskinkertainen menestys opinnoissa. Hyvä = Hyvä menestys opinnoissa. Kaikki = Päivittäin tupakoivien osuus ikäryhmässä ilman koulutyypin ja - menestyksen mukaista jaottelua. Koulumenestys itsearvioitu, ei keskiarvoihin perustuva

7 Nuorten asenteet tupakointia kohtaan muuttuneet viime vuosina hyväksyvimmiksi Hyväksyy satunnaisen tupakoinnin Hyväksyy 1 savukkeen päivittäisen tupakoinnin % Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Yläkoulu Lukio Ammatillinen koulutus % Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Yläkoulu Lukio Ammatillinen koulutus /1 2/3 4/5 6/7 8/9 1/11 /1 2/3 4/5 6/7 8/9 1/11 Satunnaisen ja runsaan päivittäisen tupakoinnin hyväksyvien osuudet (%) yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa sukupuolen mukaan 11. Luokka-astevakioidut osuudet, koko maan aineisto (yhdistetyt vuodet). Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkoaineistot: Kouluterveyskysely laajennettu nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen vuonna

8 Raskaudenaikainen tupakointi yhtä yleistä kuin 198-luvun lopussa, passiivinen tupakointi kodin sisätiloissa vähäistä 15 % naisista tupakoi raskauden aikana. Joka kolmas tupakoija lopettaa raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tupakoinnin lopettaneiden määrä on kasvanut. 1 Yleisintä tupakointi on nuorilla synnyttäjillä: alle -vuotiaista joka toinen tupakoi ja vain joka neljäs lopettaa raskausaikana. 5 % työikäisistä ilmoittaa, että heillä tupakoidaan kodin sisätiloissa, vaikka taloudessa asuu alaikäisiä. 2 5 % vuotiaista altistuu tupakansavulle päivittäin vähintään tunnin. 3 1 Perinataalitilasto 1, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2 Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimus 1, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 3 Nuorten terveystapatutkimus 9, Tampereen yliopisto

9 Tehdasvalmisteiset savukkeet yleisimpiä, mutta vaihtoehtoiset tupakointitavat vaativat seurantaa: Nuuskakokeilut yleistyneet sekä pojilla että tytöillä % 5 Pojat % 5 Tytöt Nuuskaa kokeilleiden osuudet (%) vuotiaista iän ja sukupuolen mukaan Taulukot: Raisamo S, Pere L, Lindfors P, Tiirikainen M, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 11. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 11:1. Helsinki 11, Sosiaali- ja terveysministeriö. Osuutta ei raportoitu 12-vuotiailta tytöiltä vuosilta 3 ja

10 Pojilla nousussa sekä päivittäinen että satunnainen nuuskaus, tytöillä satunnainen % 25 Päivittäinen nuuskaaminen, pojat % 25 Satunnainen nuuskaaminen, pojat ja tytöt Yläkoulu Lukio Ammatillinen koulutus Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Yläkoulu Lukio Ammatillinen koulutus /1 2/3 4/5 6/7 8/9 1/11 /1 2/3 4/5 6/7 8/9 1/11 Nuuskaa käyttävien osuudet (%) yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 11. Luokka-astevakioidut osuudet, koko maan aineisto (yhdistetyt vuodet). Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkoaineistot: Kouluterveyskysely laajennettu nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen vuonna 8. Päivittäin nuuskaavien tyttöjen osuus vaihtelee -3 % välillä, joten kuvioon ei ole sisällytetty tyttöjen osuuksia

11 Uusia tulokkaita sähkösavukkeet, vesipiippu, irtotupakka? Sähkösavukkeet olleet paljon esillä mediassa ja niitä on lainvastaisesti mainostettu - onko myös nuorten kiinnostus herännyt? Tilastotietoa käytöstä saadaan aikuisilta vuonna 12, nuorilta 13 Vesipiippukokeiluista kysyttiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 11, jolloin 18-vuotiaista 23 % ilmoitti kokeilleensa kerran tai pari 1 Säännöllisestä käytöstä ei tilastotietoa Itsekäärittyjen savukkeiden suosio on noussut erityisesti 14- ja 18- vuotiailla pojilla. Vuonna 11 päivittäin tupakoivista 14-vuotiaista pojista yli puolet ja 18-vuotiaista lähes kolmannes poltti itsekäärittyjä savukkeita. 1 Huom! 14-vuotiaista pojista kuitenkin vain 4 % tupakoi päivittäin 1 Raisamo S, Pere L, Lindfors P, Tiirikainen M, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 11. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 11:1. Helsinki 11, Sosiaali- ja terveysministeriö

12 Näkökulmia sähkösavukeilmiöön: hakukoneet Kaikki vuodet, Suomi (hakusana: sähkötupakka) Viim. 12 kk, Suomi (hakusana: sähkötupakka) Kaikki vuodet, kansainvälisesti (hakusana: electronic cigarette) TOP 3 hakualueet (syyskuu 12): USA Iso-Britannia Filippiinit Huom! Hakusanalla e-cigarette Suomi oli kaikista maailman hakualueista sijalla 9. Suomessa eniten hakuja: 1. Nurmijärvi 2. Riihimäki 3. Kerava 4. Mikkeli 5. Salo 6. Kouvola 7. Kajaani 8. Rovaniemi 9. Kotka 1. Pori

13 Miten tupakaton nuoruus mahdollistetaan? Vuosien 1-13 toimintasuositukset lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämiseen kokoavat eri toimijat yksiin kansiin Kodit, kunnat, kirkot ja seurakunnat, apteekit, media ja nuorten tapahtumat, elinkeinoelämä, järjestöt ja valtiovalta Koonnut STM:n asiantuntijapaneeli Tutustu myös tietopakettiin -> Tupakoimattomuuden edistäminen

14 Tupakoinnin aloittaminen ja riippuvuuden kehittyminen ovat monen tekijän summia Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden kehittyminen perintö- ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Alkuperäinen kuvio lähteestä Lerman ja Niaura 2, suomentaneet ja muokanneet Tellervo Korhonen, Ulla Broms ja Jaakko Kaprio. Teoksessa: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito - suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12 [päivitetty ]

15 Kodilla ja vanhemmilla on selkeä suojaava tai riskiä kasvattava vaikutus tupakoinnin aloittamiseen Vanhempien tupakointi kasvattaa riskiä tupakoinnin aloittamiselle: esimerkki, asennoituminen, tupakan helppo saatavuus kotona Sikiöaikainen tupakansavualtistus kasvattaa riskiä lapsen tupakoinnin aloittamiselle Vanhempien selkeä kielteinen suhtautuminen lastensa tupakointiin suojaa tupakoinnin aloittamiselta, myös silloin kun vanhempi itse tupakoi Toimenpide: Perheiden savuttomuutta ja vanhempien tupakoinnin lopettamista tuetaan aktiivisesti neuvoloista työterveyshuoltoon Lähteet: Ollila H. Lisätietoa aiheesta: Tupakoinnin aloittamisen riskitekijät [verkkodokumentti]. Teoksessa: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12 [päivitetty ]. Ollila H. Lisätietoa aiheesta: Lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy [verkkodokumentti]. Teoksessa: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12 [päivitetty ]

16 Konkreettisesti: Tupakointi otetaan terveydenhuollossa puheeksi Tupakasta vieroitus on osa jokaisen potilaan hoitoa Käypä hoito - suositukseen perustuvin menetelmin Alueen toimijat tuntevat paikallisen tupakasta vieroituksen hoitoketjun Tupakoivien vanhempien kanssa keskustellaan myös tupakoinnin vaikutuksista lapsiin - fyysiset vaikutukset, lasten huoli vanhempien terveydestä Apuna neuvontakortti, testikortit, Savuton koti lapsen terveyden tukena -haitariesite -> Ammattilaisen tuki tupakasta vieroituksessa on tärkeää Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus, Käypä hoito -suositus. Päivitetty

17 Nuori omaksuu tupakointiin ja savuttomuuteen liittyvät asenteet läheisiltään ja lähiyhteisöistään Nuorten tupakointi on esimerkiksi yleisempää oppilaitoksissa, joissa henkilöstö tupakoi näkyvästi. Vertaisten tupakoinnilla ja suhtautumisella tupakointiin on hyvin voimakas vaikutus nuoriin. Aina kyseessä ei ole suora sosiaalinen paine, vaan vaikutusta säätelevät nuoren näkemykset joukkoon sopeutumisesta, sosiaalisesta hyväksynnästä ja itsenäisyydestä. Kaverit vaikuttavat sekä tupakoinnin aloittamiseen että lopettamiseen. Toimenpide: Kasvattajat eri yhteisöissä välittävät nuorille samansuuntaista viestiä tupakoinnista ja puuttuvat alaikäisten tupakointiin. Lähteet: Ollila H. Lisätietoa aiheesta: Tupakoinnin aloittamisen riskitekijät [verkkodokumentti]. Teoksessa: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12 [päivitetty ]. Ollila H. Lisätietoa aiheesta: Lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy [verkkodokumentti]. Teoksessa: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12 [päivitetty ]

18 Konkreettisesti: Alaikäisten tupakointiin puututaan aina ja tupakoinnista kerrotaan huoltajille, huoltajia kannustetaan olemaan hyväksymättä lastensa tupakointia Alaikäisten parissa työskenneltäessä ei tupakoida Lapsille ja nuorille annetaan ikävaiheeseen sopivaa tietoa tupakoinnin haitoista ja tupakoimattomuuden hyödyistä Myös nuoria tupakoijia kannustetaan tupakoinnin lopettamiseen ja siihen tarjotaan tukea Käypä hoito - suositukseen perustuvin menetelmin - palvelu kokoaa tietoa ja materiaalia kouluille, seurakunnille ja nuorisotoimeen. Pakka- toimintamallin avulla julkinen säätely, vastuulliset markkinat, ehkäisevän päihdetyön toimijat, media sekä kansalaiset voivat yhdistää voimansa myös tupakan suhteen. Lisätietoa: sekä Tiedä ja toimi: Ikärajojen noudattaminen on yhteinen asia -kortti

19 Kunnat päättävät savuttomuuteen siirtymisestä, vahvistaen tupakkalain toteutumista alueensa yhteisöjen ja toimijoiden keskuudessa. Savuttomuudessa huomioidaan paitsi savuttomien elinympäristöjen turvaaminen, myös aloittamisen ehkäisy ja tupakasta vieroituksen tuki Yksityisen sektorin työpaikat päättävät savuttomuuteen siirtymisestä. Apuna Savuton kunta -haitariesite, Tiedä ja toimi: Kunta lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukena, Savuton työpaikka -esite

20 Lainsäädäntö tukee kotien, muiden kasvattajien ja yhteisöjen työtä tupakattoman nuoruuden turvaamiseksi Suoran ja epäsuoran tupakkamainonnan estäminen, tupakan saatavuuden rajoittaminen alaikäisiltä sekä tupakan korkea hinta ovat tehokkaita yhteiskunnan toimia tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi Lakisääteiset savuttomat elinympäristöt tukevat tupakoimattomuutta ja terveyttä koko elinkaarella Toimenpide: Tupakkalain ja tupakkaverotuksen kehittämistä jatketaan muutostarpeisiin reagoiden. Lähteet: Ollila H. Lisätietoa aiheesta: Tupakoinnin aloittamisen riskitekijät [verkkodokumentti]. Teoksessa: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12 [päivitetty ]. Ollila H. Lisätietoa aiheesta: Lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy [verkkodokumentti]. Teoksessa: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12 [päivitetty ]

21 Aikuisväestön tupakoinnin yleisyys Suomessa tärkeiden tupakkapoliittisten tapahtumien valossa Esityksen nimi / Tekijä 21

22 Vuoden 1 tupakkalakimuutoksen vaikutuksia oppilaitoksissa Viikoittain tupakoivista, päivittäin koulualueella tupakoivien osuudet Yläaste Lukio Ammatillinen oppilaitos Henkilöstön päivittäinen tupakointi koulualueella opiskelijoiden ilmoittamana Yläaste Lukio Ammatillinen oppilaitos Luokka-astevakioidut osuudet, koko maan aineisto (yhdistetyt vuodet) -11. Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkoaineistot: Kouluterveyskysely laajennettu nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen vuonna

23 Tupakointi sallittua omassa koulussa Yläaste Lukio Ammatillinen oppilaitos Viikoittain tupakoivista, päivittäin koulun läheisyydessä tupakoivien osuudet Yläaste Lukio Ammatillinen oppilaitos Luokka-astevakioidut osuudet, koko maan aineisto (yhdistetyt vuodet). Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkoaineistot: Kouluterveyskysely laajennettu nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen vuonna

24 Mistä rahoitusta toimintatapojen kehittämiseen? Hankerahoitusta saatavilla mm. Terveyden edistämisen määrärahat, STM KASTE-rahoitus, STM Raha-automaattiyhdistyksen avustukset Monet asiat onnistuvat pienillä työtapojen muutoksilla Päätetään sitoutua yhdessä Suunnitellaan muutokset tai toimenpiteet hyvissä ajoin Hyödynnetään erilaista osaamista ja tehdään moniammatillista yhteistyötä Viestitään uusien toimintatapojen hyödyistä ja perustellaan hyvin

25 Kysymyksiä? Kommentteja? Osoitteesta löydät yhteystietomme sekä kaikkien esityksessä mainittujen aineistojen sähköiset versiot Ajankohtaista: Valtakunnalliset Tupakka ja terveys -koulutuspäivät järjestetään Helsingissä , lisätietoa ja ilmoittautuminen: Valtakunnallinen Savuton kunta -hanke käynnistynyt, Kohti savutonta Suomea -seminaarikiertue lokakuu 12: Joensuu, Pori, Tampere, Helsinki. Lisätietoja Syöpäjärjestöjen nuorten tupakoinnin lopettamisryhmien ohjaajakoulutukset, lisätietoa -> Ammattilaiset -> Koulutus Filha ry:n tupakastavieroituskoulutukset, lisätietoa -> Tupakastavieroituskoulutukset

Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v)

Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 Miehet Naiset 20 10 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 Satu Helakorpi, Anna-Leena Holstila, Suvi Virtanen, Antti Uutela Suomalaisen

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2012 Teemana savuttomuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Alkusanat... 2 Johdanto... 3 Savuttomuuden edistämisen lähtökohtia... 4 Savuttomuuden edistämisen linjauksia... 4

Lisätiedot

Kohti savutonta Suomea

Kohti savutonta Suomea Kohti savutonta Suomea Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset Toimittajat Antero Heloma, Hanna Ollila, Petri Danielsson, Patrick Sandström & Johanna Vakkuri Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen OPAS Tupakatta työelämään Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen 7 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili Silius Kansikuva: Kuvatoimisto

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.2015 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Susanna Nevalainen Hanna Ollila edistäminen kansallisen RAPORTTI 7 2015 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: Elena Elisseeva ScanStockPhoto ISBN 978-952-302-448-9 (painettu) ISSN

Lisätiedot

Nuuska nuorten maailmassa

Nuuska nuorten maailmassa Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä Nuuska nuorten maailmassa 1 Nuuska-julkaisu Sanna-Mari Salomäki ja Johanna Tuisku Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Kirjoittajat: Sanna-Mari

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Kartoitus päihteiden käytöstä kolmella eri kouluasteella Jarmo Juhola Marko Seppälä 2007 Mistä on pienet

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Tupakoimattomana ammattiin

Tupakoimattomana ammattiin Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.) Tupakoimattomana ammattiin opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa Opetushallitus 2000 1 Sisällys Lukijalle 3 1. Uusi tupakkalaki:

Lisätiedot

Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti

Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti So s i a a l i - j a t e r v e y s m i n i s t e r i ö l l e Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.11.2007 tupakkapoliittisia

Lisätiedot

Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Pummila Tiina & Seppänen Sari Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö HUOMATUSSIVU Liite 5. Tupakkatietoa esite puuttuu PDF-julkaisusta

Lisätiedot

Dia-esitys vanhemmil e (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Diojen sisällöt Dia 1: Dia 2:

Dia-esitys vanhemmil e (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Diojen sisällöt Dia 1: Dia 2: Dia-esitys vanhemmille (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Vinkkejä vanhemmille Diojen sisällöt Dia 1: Pohja nuoren tupakoimattomuudelle luodaan jo

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mervi Hara, Hanna Ollila, Olli Simonen (toim.) Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen YHTEINEN VASTUUMME

Mervi Hara, Hanna Ollila, Olli Simonen (toim.) Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen YHTEINEN VASTUUMME sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:58 Mervi Hara, Hanna Ollila, Olli Simonen (toim.) Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen YHTEINEN VASTUUMME Toimintasuositukset lasten ja nuorten

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Kouluterveyspäivät 2011

Kouluterveyspäivät 2011 Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki Telephone: 020 610 6000 www.thl.fi Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Kirjoittajat ja THL

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

NUORTEN TUPAKKATUOTTEIDEN JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ 1977 2011

NUORTEN TUPAKKATUOTTEIDEN JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ 1977 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:10 Susanna Raisamo, Lasse Pere, Pirjo Lindfors, Mikko Tiirikainen ja Arja Rimpelä Nuorten terveystapatutkimus 2011 NUORTEN TUPAKKATUOTTEIDEN

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET 1 NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA 2006 & PÄIHDEOHJELMAN TYÖKALUPAKKI Kun kaikki muutkin -koulutus 2 KOULUTUSOHJELMAN RUNKO Yhteistyö perustuu koulutusohjelmaan,

Lisätiedot

Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005

Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005 Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005 Pauliina Luopa, Minna Räsänen, Jukka Jokela Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ EHYT 2 28.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen www.moodhouse.fi 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA 6 1.1 Päihteet 7 1.2 Nuorisokulttuurien vaikutus 13 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 14 2.1 Yhteistyö 15 2.2

Lisätiedot