KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN TOIMIVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN TOIMIVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN TOIMIVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Perjantaina klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. Läsnä: Jokela Anne Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jansson Lasse Centria amk Oy Pesola Anne Kokkolan seudun kehitys Oy Ingalsuo Jouni MTK Keski-Pohjanmaa Airiola Susanna Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ympäristö Leino Vesa Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus Palosaari-Penttilä Pirjo Pirityiset ry. Sandberg Jonne Kokkolan kaupunki Piiparinen Pauli Kokkolan kaupunki Koivu Veli-Pekka Kokkolan kaupunki/kaavoituspalvelut Hagström Michael Puheenjohtaja Kokkolan kaupunki/ympäristöpalvelut Witting Torbjörn Kokkolan satama Erkkilä Tapio Kannuksen kaupunki Enlund Juha Keski-Pohjanmaan yrittäjät Peltola Markus MTK-metsänomistajat Ylkänen Yrjö Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski- Pohjanmaan alueyksikkö Kallioinen Minna Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Nisula Ritva-Liisa Pro Agria Keski-Pohjanmaa Löfberg Mats Pohjanmaan TE -toimisto Puusaari Alpo Rieska-Leader ry Erkkilä Esa Keskipohjalaiset kylät ry. Vähämäki Sari-Kaarina Akava Pohjanmaa Penttilä Jari Kaustisen seutukunta Koskela Heikki Kaustisen seutukunta Järvelä Pirkko Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Lahtinen Hannu GTK Patana Juha Maanmittauslaitos Räisänen Janna Keski-Pohjanmaan liitto Rekilä Teppo Keski-Pohjanmaan liitto Harjunpää Tiina Sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto Sammallahti Markus Keski-Pohjanmaan liitto

2 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja Michael Hagström avasi kokouksen. Osallistujien toteaminen Käytiin läpi osallistujien esittelykierros ja todettiin osallistujat muistioon. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan ei huomauttamista, esityslista hyväksytään. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen Kokouksen muistio on ollut tutustuttavana liiton nettisivuilla, sekä jaettuna kokousmateriaalin liitteenä (2), edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 2 Teemana Kokkolan Satama: Torbjörn Witting esitteli Kokkolan sataman ajankohtaiskatsausta. Kokkolan sataman sloganina on The cape size & panamax port. Nykyinen väylä valmistui 2013 tarve kuitenkin cape size -luokan 14 metrin väylälle. Suomessa on kaksi 15 m väylää, ei yhtään 14 metrin väylää. Suunnitelmia on tehty, ympäristöluvat on laitettu hakuprosessiin. Syväsataman kunnostus on myös meneillään. Virallinen kustannusarvio on 56 miljoonaa euroa tällä hetkellä, LiVille on esitetty sataman omien laskemien mukaisena kustannusarviona noin 35 miljoonan euron luokkaa, mistä on tulossa tarkistuslaskelma LiVistä. Raideliikenteen vaikutus Kokkolan satamalle on merkittävä. Viime vuonna raiteilla kulki 6.4 tonnia tavaraa läpi Kokkolan satamaan, joka on yksi vilkkaimmista satamista Suomessa. Kaksoisraidehankkeen ansiosta saadaan liikennettä joustavammin Kokkolan satamaan. Iisalmen raidehankekokonaisuus on teollisuuden vienti- ja tuontiteollisuuden kannalta tärkeä. Kokkolan satama on suurin satama raaka-aineen viennissä ja tuonnissa. 3:ksi suurin satama yleisten satamien luokassa. Rahtiliikenteen kertymä on noususuhdanteinen jo 2000-luvun alusta lähtien. Sataman investiointikokonaisuus 10 vuoden aikana on noin 83 miljoonaa. Satamaa on rakennettu ennakoivasti ja systemaattisesti pala kerrallaan, kokonaisuutta kohden. Viime vuoden Kokkolan seudun teollisuuden osuus 27 %, Pohjois-Suomi 31 % ja Venäjän liikenne 42 %. Kokkolan sataman ydinosaamista ovat rautamalmit, ym. rikasteet. Satama-alue sekä suurteollisuusalue ovat sijoittuneet samalle alueelle, ja alueen teollisuus voi hyödyntää satamaa hyvin. Syväsataman kehitys on yhtenä isona projektina jo 2000 luvun alusta. Ajankohtaisena hankkeena on mm. Hopeakiven sataman investointi, josta on jätetty Keski-Pohjanmaan liitolle hankehakemus. Hankkeessa tehdään nopealla tempolla kaikki rakenneosat asfalttiin saakka. Asfaltointi ei kuulu varsinaiseen hankkeeseen vaan se täydentää hanketta. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä euroa. Penkereet alueelle on vasta rakennettuja.

3 3 Toimijoiden ajankohtaiskatsaus Kosek Oy, Anne Pesola Kosekin organisaatiomuutos on tehty vuoden vaihteessa; jako kolmeen tiimiin. Toiminta on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle. Valtion taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut huomattavia vähennyksiä, myös mm. alueellisten yrityspalveluiden osalta. Alueelta on tehty esitys että seudulliset kehitysyhtiöt voisivat tarjota apua tähän. Esityksen pohjalta on lähtenyt valmisteluprosessi, jossa on selvitys alueellisten kehittämisyhtiöiden tilanteesta ja miten lähipalveluyksikkö toimisi alueilla. Muistio on tällä hetkellä hallitusneuvottelujen työpöydällä. Maanmittauslaitos, Juha Patana Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyprosessi on jaettu kolmeen alueeseen: etelä, pohjoinen ja länsi - johon Keski-Pohjanmaalla kuulutaan. Keski-Pohjanmaalla peltotilusjärjestelyt ovat käynnissä 3 kohteessa: Kannus, Perho ja Kokkola-Alaviirre- Väliviirre. Päätöstä odottelee muutama lisää. Tilusten kulkujärjestely käynnistyy uutena pilottina. Yhteismetsät -pilotissa ovat mukana. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, Susanna Airiola Yt -neuvottelut ovat päätösvaiheessa, irtisanomiset koskevat noin 12 henkilöä. Resurssien vähentyessä on keskitytty lakisääteisiin toimintoihin. Muutamia vesien kunnostushankkeita on meneillään. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, Vesa Leino ELY liikennevastuualueelle muutoksia, mm. että väkeä ei saa palkata lisää. Yhden elyn alaisuuteen keskitetään resursseja. Tienpidon osalta hallitus päättää nostetaanko perusväylänpitorahoitusta, jolloin voitaisiin pysäyttää tieverkon heikkeneminen. Päällystystyöt ja erillinen oikealle kääntyvien kaista sekä vaihtuva nopeusrajoitus Kajaanintien ja kasitien risteykseen on tulossa toteutettavaksi. Suunnitelmia on tehty mm. Kokkolan kaupungin kanssa Ykspihlajan eritasoliittymästä sekä Kannuksen kaupungin kanssa keskustan kiertoliittymästä. Keliber Läntän kaivosten toteutuminen, rahoituksesta tieyhteyksien siirtämiseen ja rakentamisesta on neuvoteltu. Jatketaan neuvotteluja, mahdollisuutena myös EAKR -hankkeena toteuttaminen. Kokkolan kaupunki, Michael Hagström 3. vaarallisen jätteen alue on suunnitteilla Keski-Pohjanmaalle, tämä tulee huomioitavaksi myös maakuntakaavatasolla. Ajankohtaisena ovat olleet Vattajan ympäristöluvat. SINNE -hanke on lähdössä toteutukseen, rahoittajana Keski-Suomen ELY -keskus. Kokkola tekee oman kuntarahoituspäätöksen vielä kevään aikana. Pohjanmaan TE-toimisto, Mats Löfberg Matti Sykkö on jäämässä eläkkeelle. TE -toimistoilla ovat uudet aukioloajat tulleet voimaan, verkkopalvelut sekä puhelinpalvelut ovat toiminnassa joka päivä. Toimenpiderahoja on alueella niukasti, mm. strattirahoitusta sekä sanssirahoitusta (palkkatuki) ei pystytä enää myöntämään. Kannuksen kaupunki, Tapio Erkkilä Kannuksessa on meneillään ratahanke, joka on suuruusluokkaa 85 miljoonaa euroa. Kaupungin strategiassa painopisteenä on infraan ja ympäristöön panostaminen, jota on lähdetty toteuttamaan. Alempiasteisen tieverkon kunto on suurena huolena. Hallitusohjelmaan täytyisi saada kehittämisrahoitusta kunnostukseen. Puuhuollon turvaamiseksi oli mahdollisuus saada hankerahoitusta tiestön kunnossapitoon, voisiko samankaltainen hankerahoitus olla mahdollinen esim. tuulivoiman turvaamiseksi? Yhteismetsähankkeet nähdään mahdollisuutena.

4 Suomen metsäkeskus, Etelä-ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö, Yrjö Ylkänen Organisaatiomuutos on tehty ja maaliskuun alusta on menty uudella mallilla. Nyt toimitaan suuremmalla palvelualueella, johon kuuluvat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa sekä Keski-Pohjanmaa. Metsäpuolen rahoituslakiuudistus on myös meneillään ja on suunniteltu tulevaksi voimaan Nykyisen lain mukaiset tukihakemuksien viimeinen jättöpäivä on ja päätökset niistä on tehtävä kesäkuun loppuun mennessä. Positiivinen tilanne kehittämistyön osalta, hankkeita on lähdössä liikkeelle ja sitä myötä uusien työntekijöiden rekrytointi on tarpeellista. Alueellisen metsäohjelman valmistelu on käynnistynyt, alueellinen metsäneuvoston on valittu ja työ alkaa kesäkuussa. Keskipohjalaiset kylät ry, Esa Erkkilä Tuulivoima puhuttaa kylillä kovasti ja minkälaisia vaikutuksia sillä on asukkaisiin. Neuvotteluja on käyty kylän kehittämisrahasta tuulivoimarakentajien kanssa Pohjois- Pohjanmaalla. Leader -rahoitus on lähtenyt liikkeelle uuden sähköisen HYRRÄ ohjelman myötä. Yrityksille ja toimijoille on tilanne ollut haasteellinen kun rahoitusta ei ole ollut haettavissa. Nyt tilanne normalisoituu kesän aikana. 4 Keski-Pohjanmaan liiton ajankohtaiskatsaus Aluesuunnittelu Janna Räisänen - 4. vaihemaakuntakaava tuulivoimasta lähtee ministeriöön vahvistettavaksi, kesto ollut keskimäärin 1,5 vuotta. - Kaupan palvelurakenneselvitys on valmistunut - 5. vaihemaakuntakaavan OAS tullee nähtäville syksyllä - Alempiasteisen tieverkon osalta on meneillään taajamien ulkopuolisen logistiikan ja tienpidon selvityshanke yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, sekä Pohjanmaan kanssa (maakuntaliitot ja ELY), mistä työpaja on tulossa Seinäjoella toukokuun lopussa. - Vähäliikenteisten teiden priorisointi hankkeessa arvotetaan paikkatietoperusteisesti alempiasteisen tieverkon merkittävyyttä - Toimiva KPn osalta hankelistausta päivitetään Jannan toimesta liikennehankkeiden osalta jatkossa erillisellä taulukolla. Liikenteen ja infran hankkeet on poimittu toimeenpanosuunnitelman hankelistauksesta ja muokattu oma taulukko, jota nyt kuntien kanssa päivitetään ja tullaan pitämään ajantasalla. MAKO & toimeenpanosuunnitelma, Tiina Harjunpää Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tehdään uuden aluekehittämislain mukaisesti joka toinen vuosi. Voimassa oleva toimeenpanosuunnitelma jätettiin ministeriölle syksyllä Uuden hallitusohjelman myötä TEM tulee lähettämään ohjeistuksen tämän vuoden mahdollisten täydennysten osalta. Mahdollinen aikataulu päivityksille ja täydennyksille on Voimassa olevan toimeenpanosuunnitelman hankelistausta on päivitetty kevään aikana. Kokouksen liitteenä (2) on päivitetyt seurantatiedot hankkeiden osalta. Kesäelokuun aikana lähetetään uusien hankkeiden pyyntö kaikille toimijoille. Vastausaikaa on elokuun loppuun Syyskuussa priorisointikokoukset jossa katse on jo tulevaan vuoteen 2016 ja tulevan toimeenpanosuunnitelman tekoon.

5 5 Muut asiat Ei muita asioita. 6 Seuraava kokous Seuraava kokous syksylle, Tiina palaa aikataulujen kanssa myöhemmin. 7 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:08

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Perjantaina 29.5.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 15.1.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2014 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 8.10.2014 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 /2011 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 18.5.2011 klo 9.00-16.10 Kokouspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 40 Kokouksen avaus 41 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 43 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10. 1 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017 toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 6/2011 1 (22)

Hämeen liitto Pöytäkirja 6/2011 1 (22) 1 (22) Aika: 20.6.2011 klo 9.00 11.40 Paikka: Aulangon Kievari (ent. Katajiston kartano) Aulangon Puisto Hämeenlinna 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 96 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 1/2015 Kokousaika: 16.2.2015 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys 19.2.2013 Tiina Isotalus ja Anne Sormunen 2012 Sisällysluettelo Alueesta... 5 1. Nykytilan kartoitus... 6 1.1. SWOT -analyysi... 6 1.2. Toimintaympäristön kuvaus...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010

Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010 Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 KOSEKin tilastot tammi-huhtikuu 2010...3 3 Tilanne vastuutoimialoilla tammi-huhtikuu 2010...7 3.1 ICT...7 3.2 Kemia...7 3.3

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 4/2008

1 Hanketoiminta 4/2008 Osavuosiraportti 4/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 4/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...3 1.2 REINO projekti...3 1.3 YES- yrittäjyyskasvatuskeskukset projekti, Keski-Pohjanmaa...4 1.4 KP-LENTO,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 1 b 4 Alueiden kehittämisyksikkö PÖYTÄKIRJA LS 22.11.2011 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika 17.12.2012 klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot