Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs."

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. Läsnä: Kivinen Paula Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Moilanen Kari City Kokkola Jansson Lasse Centria amk Oy Pesola Anne puheenjohtaja Kokkolan seudun kehitys Oy Jyrinki Jouni MTK Keski-Pohjanmaa Jylhä Paula Luke Rautio Heikki Pohjanmaan ELY -keskus/yritystoiminta Mäki-Hakola Pertti Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY -keskus Sandberg Jonne Kokkolan kaupunki Kangas Ilkka Kokkolan kaupunki Peltola Markus MTK-metsänomistajat Sundqvist Jarl Pohjanmaan kauppakamari Hollström Marika Keski-Pohjanmaan yrittäjät Matintalo Jarmo Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Laide Erkki ProAgria Keski-Pohjanmaa Pasanen Heidi Rieska-Leader ry Palosaari-Penttilä Pirjo Pirityiset ry Virtanen Esa Akava Pohjanmaa Alpia Arto Kaustisen seutukunta Hänninen Mikko Kaustisen seutukunta Kellomäki Perttu Kokkolan TE -toimisto Hautamäki Jaakko Keskipohjalaiset kylät ry Lyyski Kaj Keski-Pohjanmaan liitto Harjunpää Tiina sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto Rekilä Teppo Keski-Pohjanmaan liitto Rintala Ilkka Keski-Pohjanmaan liitto Sormunen Anne Keski-Pohjanmaan liitto Mäkivirta Merja Keski-Pohjanmaan liitto KOKOUSMUISTIO 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja Anne Pesola avasi kokouksen. Osallistujien toteaminen Sihteeri kirjasi kokouksen osallistujat muistioon.

2 Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan ei huomauttamista. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen Kokouksen muistio hyväksyttiin. 2 MAKO ja Toimeenpanosuunnitelmatyön ajankohtaiskatsaus Tiina Harjunpää esittelin lyhyesti toimeenpanosuunnitelman ajankohtaisia asioita. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistui syksyllä Uuden maakuntaohjelman mukaiset työryhmät käsittelivät syyskuussa järjestäytymiskokouksessaan luonnosta, jonka jälkeen asiakirja on ollut nähtävillä Keski-Pohjanmaan liiton sivuilla. Asiakirja lähetettiin TEMiin lokakuun lopussa jolloin alueellinen hyväksymiskierros saatiin käytyä. Nyt vuosi 2015 on ns. välivuosi, joka tarkoittaa sitä että TEMn ohjeistuksen mukaisesti toimeenpanosuunnitelmasta ei tehdä asiakirjaa tänä vuonna, vaan vasta vuonna Asian suhteen odotetaan ministeriöltä kevään aikana tarkempaa ohjeistusta. Siitä huolimatta työryhmätyöskentelyssä ollaan aktiivisia ja kevään aikana valmistellaan hankelistaukseen pohjautuvaa seurantaa, päivitetään hankkeita ja tarkastellaan kuinka moni ideoista on päässyt toteutusvaiheeseen. Loppukevään/alkukesän työryhmän kokouksessa käydään hanketoiminnan tilannekatsausta päivitettyjen tietojen perusteella ja suunnitellaan syksyn hakukierrosta. Samalla ajatuksia siirretään seuraavaan vuoteen ja uusien hankkeiden ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja syksyn kokouksen teemana on hankkeiden priorisointi ja tulevat vuodet. Teppo Rekilä esitteli Maakuntaohjelman, aluekehittämistyötä ohjaavan asiakirjan ajankohtaiskatsausta. Maakuntaohjelmassa suuressa roolissa olevaa älykkään erikoistumisen strategia on lähtenyt hyvin liikkeelle, toimijat ovat olleet aktiivisesti toteuttamassa strategian tavoitteita. Älykkään energian strategian päätavoite on luoda jotain uutta kemian avulla biotalouden kehittämistoimintaan alueella. Uusi luonnonvarakeskus on aloittanut toimintansa vuoden alusta. Uusi pääjohtaja tulee alueelle vierailemaan tammikuun 26pv. Biolaakso - toimintamalli on lyönyt hyvin läpi myös kansallisella että kansainvälisellä tasolla, ministeriön tasolta on tullut esityksiä mm. biojalostamon sijoittamisesta Kokkolaan ja tätä mahdollisuutta selvitellään. Kysymyksiä ja kommentointia aiheeseen: Aluekehittämisen kenttä on Keski-Pohjanmaan näkökulmasta erittäin haasteellinen ja se herättää kysymyksiä mm. se kuinka hyvin Keski-Suomessa tunnetaan Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma ja sen tavoitteet, kun päätöksenteko ELY -keskuksen osalta on siirtynyt Keski-Suomen ELY -keskukseen. 3 Teemana alueellinen ennakointityö Ennakoinnin ajankohtaiskatsaus, näkökulmana työllisyys Ilkka Rintala esittelee ennakoinnin ajankohtaiskatsausta, näkökulmana koulutus ja työllisyys alueella. Ilkka esittelee Kesu2020 valmistelun vuosikelloa maakunnassa, eli miten koulutuksen kehittämissuunnitelma rakennetaan vuosien ajalle. Kesu2020 valmiina esitettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuussa Työ on aloitettu vuoden 2014 alusta.

3 Esittelyssä maakunnan työpaikkakehitys luvulla, elinkeinorakenne vuonna 2012 toimialoittain, ammattirakenne sekä ikärakenne 2011 maakunnassa. Poistumat toimialoittain (työvoima) lähivuosina siihen liittyen myös muuttoliike on ollut hyvää alueella - miten jatkossa? voidaanko säilyttää positiivinen muuttoliike? Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto Keski-Pohjanmaalla työvoimatarjonta voidaan pitää lähestulkoon nykytasolla myös tulevaisuudessa - miten saadaan työvoimaa alueelle? Työllisyyden kehitys viiden vuoden päähän tarkasteltuna - työllisyysskenaariota on nostettu menestyksellä ylöspäin ennen kaikkea vahvoilla perusteluilla. Haasteena on edelleen toimialakohtainen kehitys - toimialoittain tarkasteltuna ennakoidaan (vatt) alueelle vahvaa kehitystä Soten ja koulutuksen työpaikkoihin ja muilla aloilla on poistumaa (alkutuotanto, jalostus, yksityiset palvelut ja julkinen hallinto) - positiivinen työpaikkakehitys kuitenkin jatkuu pienimuotoisena vuoden 2030 asti ( +300 työpaikkaa) Kommentointia ja keskustelua aiheesta: Vatt:n tuottamien tietojen ja ennusteiden kanssa voidaan olla eri mieltä, mm. työllisyyden kehitys ennusteiden valossa lupaa työpaikkojen kasvua reilusti mm. oppilaitoksiin ja koulutukseen? Kansalliset ennusteet ovat kaukana maakunnan omista arvioista. Kattavammassa KESU -raportissa kevään aikana tulee tarkempaa tietoa luvuista ja lukujen takaa. Viennin kehitys alueellisesti tilastojen valossa/ Jarl Sundqvist, Pohjanmaan kauppakamari Jarl Sundqvist esitteli kokouksessa viennin kehitystä alueella. (ks.esitys!!) Toimialarakenne Kokkolan seutukunnassa (Kokkola, Kannus?) on vahvasti teollisuuspainotteinen. Vastaa kuitenkin koko Keski-Pohjanmaan lukuja pienin muutoksin (esim.alkutuotannon osalta). Kaupan kehittyminen on positiivista Kokkolassa. Teollisuuden osuudessa suurinta osuutta kantavat metalli sekä kemia. Vienti on aktiivisesti mutta harvojen yritysten hallinnassa. Pksektorin mukaan saaminen vientiponnisteluihin on hyvä tavoite. Enemmän on tehtävä sen eteen. Miten voidaan hyödyntää isojen yritysten vientimenestystä? Vastausta siihen ei ole kunnolla saatu, mutta erilaisia mietteitä on olemassa asiaan. Viennin veturialat alueella (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) ovat koneet ja laitteet, metalli, sähkö ja elektroniikka, massa ja paperi, kemia ja muovi, elintarvike sekä kulkuneuvot. Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on Keski-Pohjanmaalla 54 %, yli maan keskiarvon. Viennin kehitys on taantuman jälkeen noususuhdanteinen lähivuosien osalta. 4 Ajankohtaiset hankehaut ja niiden valmistelu: - EAKR / Kaj Lyyski, Keski-Pohjanmaan liitto Kaj Lyyski esitteli ajankohtaiskatsausta liittyen hankehakuihin ja tulevaan kevään haun suunnitteluun. Helmikuun sihteeristön kokoukseen on tavoitteena saada tällä hetkellä käsittelyssä olevia hankkeita.

4 Tällä hetkellä rakennerahastot.fi ja omilla sivuilla Itä- ja Pohjoisten maakuntien kesken on yhteinen ylimaakunnallinen teemahaku meneillään liittyen yhteisiin painopisteisiin jotka ovat kaivannaisala ja puun uudet käyttömuodot. Ylimaakunnallinen haku on auki, useampi kuin yksi maakunta toimijoina mukana. Hakemukset jätetään 16.2 mennessä EURA - järjestelmään sen maakunnan liittoon jossa hakija toimii. Hankkeet liikkeelle ja päätöksille touko/kesäkuun 2015 mennessä. Sen lisäksi on suunnitteilla keväälle maakunnan liiton seuraava haku, ja siihen halutaan löytää painopisteitä/teemoja joihin tämä työryhmä voi esittää muutaman teeman. Haku tulee auki ja informaatiota tulee Keski- Pohjanmaan nettisivuille. Haku on teemahaku ja hankkeet laitetaan suoraan EURA - järjestelmään ja kilpailevat keskenään rahoituksesta. Ehdotuksia hakuteemoiksi otetaan vastaan tässä kokouksessa mutta niitä voi lähettää myös Keski-Pohjanmaan liittoon helmikuun alkuun saakka. Sen mukaisesti lähdetään valikoimaan kevään hakuteema/hakuteemat. Sovitaan että työryhmän jäsenet voivat esittää teemoja joita olisi maks 2-3 sihteerille jonka jälkeen puheenjohtajiston kanssa käydään lyhyt keskustelu teemoista. Keskustelua ja kommentteja: haasteina tilanteessa on ähky kun kaikki haut ovat auki samanaikaisesti, aiheuttaa hakijoille suuren hakuruuhkan. Ongelma on myös - ESR / Jouni Kytösaari, Keski-Pohjanmaan liitto (ks.nettisivuilta materiaali) informaatiota löytyy KPn nettisivuilta ajankohtaista osiosta. Tässä haussa on auki kaikki toimintalinjat 3,4 ja 5. 1haku päättyy helmikuun puolessa välissä ja syyskuun haku päättyy syksyn puolivälissä, eli kaksi hakua vuosittain on auki. Painopisteet ja tarkemmat selvitykset löytyvät.. (ks esitys, löytyy nettisivuilta) Mukana on painopiste mm. toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden työelämävalmiuksien lisääminen erityisesti yrittäjyyskasvatuksen keinoin tämä teema on mm, noussut esiin Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa ja otettu mukaan. Painopisteenä on mm. digitalisaatioon liittyviä kehittämistoimenpiteitä joilla voidaan vastata rakenteellisiin muutoksiin: - kehittää toisen ja korkea-asteen koulutusta siten, että voidaan vastata teollisuus- ja palvelutuotannon Toimintalinja 5: painopisteinä mm. osallisuus sekä monialaisen ammatillisen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen.. Hakuohjeet on myös luotu kattavasti, jotka auttavat hankkeen suunnittelussa ja hakemuksen laadinnassa. Jouni: TL3 teemana maahanmuutto: nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien TL4, teemana: toisen ja korkea-asteen TL5 vaikeasti työllistettävien joukko

5 - Interreg / Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto Anne Sormunen käy läpi maakuntaa koskevat ohjelmat ja haut. Tiedot laitetaan KP liiton nettisivuille, joista löytyy kattavat tiedot Interreg-ohjlemista. (laita tähän linkki!) Interreg itämeri -ohjelma on laajin ohjelma, ns. ohjaava ohjelma Prioriteetit: * innovaatiokapasitteetti * luonnonvarojen tehokas hallinta * kestävät kulkuyhteydet * instutionaalinen kapasiteetti (sisäinen) Konseptihaku auki Interreg Pohjoinen -ohjelma Prioriteetit: * tutkimuksen, teknisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen * pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen * ympäristön suojaaminen ja resurssien kestävän kehityksen edistäminen * työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen Myös yritys voi olla tällä kaudella hakijana sekä kumppanina hankkeissa! 1. haku auki Perämerenkaaren yhdistykseltä on mahdollista hakea valmistelurahoitusta hankkeiden valmisteluun! Interreg Botnia-Atlantica -ohjelma Prioriteetit: * tutkimuksen ja teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen * pk-yrityksen kilpailukyvyn parantaminen * ympäristön suojaaminen ja resurssien kestävän kehityksen edistäminen * kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista Pohjoinen periferia -ohjelma Prioriteetit: * Haku auki Lisätietoja voi kysyä yhteyspäällikkö Anne Sormuselta 5 Ajankohtaista aluekehittämisestä - rahoittajien katsaus - toimijoiden tilannekatsaus Pirityiset ry/pirjo Palosaari-Penttilä Kehyspäätökset maaseutuohjelman osalta on tulleet, kevään aikana on ohjelma käynnistymässä. paljon uusia hankkeita ja ideoita on liikkeellä, mielenkiinnolla odotellaan toiminnan käynnistymistä. Kokkolan kansalaiskehittämisstrategiatyö on valmisteilla, helmikuun lopulla valmiiksi. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/ Paula Kivinen

6 Yliopistokeskuksella tapahtuu paljon, hanketoiminnan osalta aktiivisesti mukana laajalla rintamalla. YT-menettelyiltä on vielä säästytty organisaatiossa, voimakkaasti ulkoisen rahoituksen varassa. Hanketoiminta on suuressa roolissa. Metsäkeskus/ Pertti Mäki-Hakola Organisaatiouudeistus on tehty. Toiminnassa palvelualueet ovat laajentuneet. Nykuisen laajentuneen palvelualueen johtajaksi on nimitetty Jorma Vierula. Alueelliset metsäneuvostot valitaan, KPliitto on esittänyt että keski-pohjanaalle perustettaisiin oma metsäneuvosto, tätä myös metsäkeskus tukee. Professuuri vaasan yliopistolle puualalle, suomen metsäsäätiön myöntämällä rahoituksella valmistellaan asiaa. Yhteinen koulutushanke metsänomistajien koulutushanke jossa myös Koulutusyhtyjmä mukana, alueiden välinen energiahanke myös valmisteilla alueellisen keskustelujen pohjalta valmisteltu ja odotellaan maasetuturahaston aukeamista. Puualan kehittämishankkeita Huomioi: omaksi teemaksi ja keskustelun aiheeksi: metsä. ja puuala!!! City Kokkola/ Kari Moilanen 2012 jälkeen Kokkolan kauppaan on yksityistä rahaa investoitu 50 miljoonaa, huippuvuodet ovat olleet kyseessä. Tälle vuodelle on valmistumassa mm. uusi K-rauta, linja-autoaseman suunnittelu (matkakeskus) kaupan kasvu jatkuu hyvänä. Kaupallisen ydinkeskustan merkittävät korttelit on kartoitettu Kokkolan kaupalla menee hyvin! Huomenna Helsingissä kokoontuu 10 pilottikaupunkia ja vertaillaan tiettyjä tunnuslukuja. Kaustisen seutukunta/arto Alpia SOTE uudistusta rakennetaan, ja siihen varmasti paljopn kunnissa laitetaan paukkuja. Kuntarakenneselvitys on siinä tilanteessa että valtuusto päättää helmikuun puoleenväliin mennessä yhteistyön ratkaisuista miten asiassa edetään. keskusteluissa maankäyttö, kaavoitus, yms. yhteistyötä varmasti löytyy kuntien kesken. Kaupan osalta kivijalkakauppojen tulevaisuus on varma ja siihen uskotaan myös kaustiselta. Kosek/ Anne Pesola Vuodenvaihteessa matkailu yhdistyi Kosekiin, matkamessut parhaillaan meneillään jossa osallistuminen suurella rintamalla. Organisaatiorakenne: yrityskehittämisen tiimi, hallinnon tiimi, aluemarkkinoinnin tiimi (tulomuutto, matkailu, sijoittumis ja toimialapalvelu) Kokkolan matkailu Oy pysyy osakeyhtiönä edelleen omanaan, ja siihen kuuluu kaikki voittoa tavoitteleva toiminta. Kannuksen kaupunki/ Terttu Korte Maakuntaviestit toivon mukaan päästään hiihtämään viikon päästä sunnuntaina. pakkasten takia aikataulua on jouduttu alkuperäisestä siirtämään. työllistävä ja iso hanke kokonaisuudessaan. suuret uudistukset kunnissa odottavat tekijäänsä, eli asioita viedään kunnissa eteenpäin. Hanketoiminnan osalta uutta yritysasiamies rekrytoinnilla, kmaaseuturahaston avautumista odotellaan. Kokkolan kaupunki/ Ilkka Kangas Suurten ja samojen asioiden kanssa painitaan SOTE ja kuntarakenne, odotellaan mm. myös SOTE lain voimaantuloa ja sitä miten asiat organisoituvat. ELäköitymisen vuoksi on myös tapahtumassa organisaatiomuutoksia muutaman vuoden sisään. Hanketoiminnan osalta kaupungilla on kovat paineet säästää ja kuntarahoituksen osalta joudutaan tarkkaan priorisoimaan rahoitettavia hankkeita.

7 6 Muut asiat Pohjanmaan TE -toimisto/ Perttu Kellomäki Ensi viikolla saadaan joulukuun työllisyyskatsaus näkyviin, marraskuun osalta maakuntana ollaan pohjanmaan jälkeen kakkosena työllisyystilastoissa. Tilanne on kuitenkin se että työpaikkoja tulee auki. palkkatukiin ja strarttirahoihin on tulossa leikkauksia ja varojen uudelleen allokointia ja korvamerkintää ministeriön tasolta. Näin ollen palkkatukien Kokonaispotti laskee ja korvamerkitty raha vähenee tuntuvasti. Starttirahoituksen osalta koko pohjanmaalla myydään eioota. Yleinen työryhmän kanta on että tälle asialle pitäisi pystyä tekemään jotain ja vaikuttamaan Akava Pohjanmaa/ Esa Virtanen Akavan viime syksynä oli Akava -päivät Kokkolassa Port Towerissa. Tänä vuonna on myös tulossa. Akateeminen yrittäjyys on pidemmän aikaa ollut kehittämisteemana. Centria amk Oy/ Lasse Jansson Ortanisaatiomuutos vuoden vaihteessa TK yksikkö omaksi, vetäjänä Vesa Martinkauppi, palvelupäällikkö Jani rättö, esko sääskilahti. Lassen vastuualueena TK hankkeet. Pohjanmaan ELY -keskus/ Heikki Rautio Euroopan komissio on hyväksynyt mannersuomen maaseudun kehittämisohjleman. MMM on tehnyt alustavan aikataulun ohjelman avautumisesta. Pyrkimyksenä on että kaikki kehittämisohjelman tukien haut aukeaisivat vielä kevään aikana. Helmikuussa on pienempiä hyakuja (neuvonta) nuoren viljelijän aloitustuki, yritys ja hanketuet huhti-toukokuussa, uutena elementtinä yritysten perustamistuki, maks euroa. päätöksenteko menee syksylle. RR- puolella EAKR tukien päätöksenteko alkamassa yritystukien osalta (Ole ja Tomppa) Kaustisen seutukunta/ Mikko Hänninen Kaustisen seutukunnassa yrityselämän osalta investointeja tehdään koko ajan ja eletään mielenkiintoisia aikoja. Osa investoinneista on ollut pakko tehdä ilman julkista tukia ohjelmakauden vaihdoksen myötä kun tuet eivät ole olleet vielä käytössä. Yrityspalvelut ovat maakunnassa yhdistyneet (kokkola ja kaustisen seutukunta). Toimintamalli otetaan käyttöön, ja pystytään paremmin lpalvelemaan yrityksiä. Ei muita asioita. 7 Seuraava kokous Seuraava kokous touko-kesäkuulle. aika sovitaan lähempänä ajankohtaa. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13

8

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Perjantaina 29.5.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 /2011 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 18.5.2011 klo 9.00-16.10 Kokouspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys 19.2.2013 Tiina Isotalus ja Anne Sormunen 2012 Sisällysluettelo Alueesta... 5 1. Nykytilan kartoitus... 6 1.1. SWOT -analyysi... 6 1.2. Toimintaympäristön kuvaus...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 PÖYTÄKIRJA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.20, 8.6. klo 9 11.30, Paikka Läsnä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

1 Toimitusjohtajan katsaus

1 Toimitusjohtajan katsaus Osavuosiraportti 2/2008 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Hanketoiminta 2/2008...3 2.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...4 2.2 REINO -projekti...4 3 KOSEKin tilastot huhti-kesäkuu 2008...6 4 Tilanne

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

1 Toimitusjohtajan katsaus

1 Toimitusjohtajan katsaus Osavuosiraportti 1/2008 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Hanketoiminta 1/2008...3 2.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...4 2.2 REINO -projekti...4 3 KOSEKin tilastot tammi-maaliskuu 2008...6 4

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot