KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Perjantaina klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. Läsnä: Kivinen Paula Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Moilanen Kari City Kokkola Jansson Lasse Centria amk Oy Pesola Anne puheenjohtaja Kokkolan seudun kehitys Oy Jyrinki Jouni MTK Keski-Pohjanmaa Heino Esa varajäsen Luke Rautio Heikki Pohjanmaan ELY -keskus/yritystoiminta Ylkänen Yrjö Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski- Pohjanmaan alueyksikkö Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY -keskus Sandberg Jonne Kokkolan kaupunki Kangas Ilkka Kokkolan kaupunki Korte Terttu Kannuksen kaupunki Peltola Markus MTK-metsänomistajat Sundqvist Jarl Pohjanmaan kauppakamari Hollström Marika Keski-Pohjanmaan yrittäjät Matintalo Jarmo Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Laide Erkki ProAgria Keski-Pohjanmaa Pasanen Heidi Rieska-Leader ry Palosaari-Penttilä Pirjo Pirityiset ry Virtanen Esa Akava Pohjanmaa Alpia Arto Kaustisen seutukunta Hänninen Mikko Kaustisen seutukunta Kellomäki Perttu Kokkolan TE -toimisto Hautamäki Jaakko Keskipohjalaiset kylät ry Lyyski Kaj Keski-Pohjanmaan liitto Harjunpää Tiina sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto Rekilä Teppo Keski-Pohjanmaan liitto Sammallahti Markus Keski-Pohjanmaan liitto

2 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja Anne Pesola avasi kokouksen. Osallistujien toteaminen Käytiin läpi osallistujien esittelykierros ja todettiin osallistujat muistioon. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan ei huomauttamista, esityslista hyväksyttiin. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen Kokouksen muistio on ollut tutustuttavana liiton nettisivuilla, edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 2 Teemana Kokkolan Elinkeino-ohjelma: Anne Pesola esitteli Kokkolan elinkeino-ohjelmaa. Virallinen ja hyväksytty ohjelma on kokousmuistion liitteenä (2). Ohjelma pohjautuu Kokkolan kaupungin strategiaan. Nykytilan kuvaus: Palvelut sekä teollisuus ja rakentaminen muodostavat suurimman osan elinkeinorakenteesta (58 %). Yritysten määrä vuosittain on nousujohteinen. Pohjanmaat ovat menestyneet hyvin BKT:n kehityksellä mitattuna luvulla. Kehittämisen kärjet: - kemia, prosessi ja teknologiateollisuus parasta kemiaa Kokkolassa o suurteollisuusalue o tki toimijat o metalliteollisuus o prosessiteollisuus o teknologiateollisuus o bioenergia ja muut biosovellukset, joissa kemian prosesseja o kemianteollisuuden sivutuotteiden kaupallistaminen o laserpinnoitus o kemikaalien valmistus o logistiikka o kunnossapito ja turvallisuus o energia o kaivos - cleantech o Cleantech klusteri: älykkäät järjestelmät ja ohjelmistot energiatehokkuus ja uudet energiamuodot puurakentaminen teknologiateollisuus

3 - Vene o Veneklusteri: Veneenrakennus/ tuotanto Suunnittelu luovat alat (Design) Moottorit ja propulsiojärjestelmät Ympäristöystävälliset valmistusmenetelmät Puu Kemikaalien valmistus Muu alihankinta o Kokkola Marine Technology Center tavoitteena - biotalous o Biolaakso -verkosto o Kokkolan biojalostamo tavoitteena - Palvelut Kokkolasta parasta palvelua o Terveys-, hyvinvointi- ja elämyspalvelut o Työhyvinvointi o Terveys- ja sosiaalipalvelut o Terveysteknologia (LifeScience) o Elämyspalvelut ja hyvinvointimatkailu o Hyvinvointi-, terveys- ja liikuntapalvelut o Kauppa ja palvelut - läpileikkaavat teemat: o digitalisaatio o kansainvälisyys o t&k osaaminen o verkostot Elinkeino-ohjelman pohjalle rakennetaan Kosekin toiminnallinen strategia syksyn aikana. 3 Keski-Pohjanmaan liiton ajankohtaiskatsaus Aluekehitys, Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan liitto Keski-Pohjanmaan liitossa henkilöstömuutoksia Ilkka Rintala siirtyi Kokkolan kaupungille ja sen myötä organisaatiossa pohditaan kuinka työtehtävien osalta asiat hoituvat jatkossa. Tällä hetkellä valmistelusta vastaa kaksi henkilöä (Kaj ja Tiina) ja valmisteluprosessista kaksi henkilöä (Merja ja Tuija). Markus Sammallahti on työharjoittelussa toiminnassa mukana. Tutkija Timo Aron tutkimuksen mukaan alue on pärjännyt hyvin, kannattaa tutustua esitykseen joka löytyy Keski-Pohjanmaan liiton sivuilta: Tilastojen ja kehityksen valossa on pärjätty erinomaisesti, rohkeiden ja oikeiden ratkaisujen ja hyvän kehittämistyön tuloksena.

4 Kevään haussa painotettiin mm. Sähköisten palvelujen kehittämistä, tähän ovat toimijat vastanneet hyvin. Hakemuksia käsitellään Keski-Pohjanmaan liitossa kevään ja alkukesän aikana päätöksille siten että suurimmasta osasta saadaan päätökset tehtyä ennen kesälomia, sihteeristö ja maakuntahallitus Hakemukset tukevat osaamisen tason nostamista ja olemassa olevien oppimisympäristöjen kehittämistä. Kokouksessa Kaj Lyyski kävi läpi tällä hetkellä hankeprosesseissa olevia hankkeita. Yhteistä huolta kannetaan valtion palveluiden järjestämisestä ja resursseista mm. elinkeinotoiminnan kehittämisen osalta. Tällä hetkellä Kokkolan yksikköön on jäämässä yksi henkilö. Keinoja tilanteen kehittämiseen ja parantamiseen tarvitaan ja niitä on lähdetty yhteisesti miettimään. Edunvalvontaohjelmaa valmistellaan liitossa Teppo Rekilän toimesta. Keskeiset asiat ovat - infra, tiestö mukaan lukien alempi tieverkko - satama, väylän syventäminen, investointihankkeessa ollaan jo mukana - mitä kannattaa nostaa esille edunvalvontaohjelmaan? ESR hakuteemat kesä-syksy 2015 Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan liitto ESR -hankkeiden päätökset tekee Keski-Suomen ELY. Toimintaa kohdistetaan työllistämisen edistämiseen, osaamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Haku on tulossa kesäkuun alusta auki syyskuulle saakka. ELY -keskus lähtee painottamaan toimintalinjaa 5 syrjäytymisen ehkäisy ja köyhyyden torjuminen, tähän toivotaan mm. kaupunki LEADER -tyylistä kehittämistoimintaa aktiivisesti mukaan, millä tavoin kolmas sektori ja järjestöt voivat edesauttaa työllisyyttä. Sosiaalirahaston puolen painotukset: - työllisyyden edistäminen, pilotointia. Kokeilla tehdä asioita vähän eri tavalla, uusia rohkeita malleja. Hakuteemoihin on nyt mahdollisuus vaikuttaa, toivotaan ideoita ja esityksiä mahdollisimman pikaisesti, jotta voidaan huomioida avautuvassa haussa. - Nuorten hyödyntäminen, sosiaalisessa mediassa pitäisi ottaa enemmmän huomioon vuodesta lähtien on ollut uravalmennus koulutus käynnissä, nuorten kieli on erilainen kuin aikaisemmin. Uusia toimintamalleja edelleen toivotaan. Perusongelmana edelleen taustalla työnhaku. - Työllisyysväylä ajattelu edelleen tärkeää!! Olisi hyvä saada tällaista projektia liikkeelle - Monimuotokoulutusta, ohjausta opiskelijoita yritysten suuntaan tällainen palvelu täytyisi olla projekteissa mukana ja mahdollista. - Hyviä käytäntöjä kannattaisi edelleen kaivaa esille ja uudistaa! Työryhmän esitys: kutsutaan Ilkka Rintala työryhmän työhön mukaan. MAKO & toimeenpanosuunnitelma Tiina Harjunpää Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tehdään uuden aluekehittämislain mukaisesti joka toinen vuosi. Voimassa oleva toimeenpanosuunnitelma jätettiin ministeriölle syksyllä Uuden hallitusohjelman myötä TEM tulee lähettämään ohjeistuksen tämän vuoden täydennysten osalta. Mahdollinen aikataulu päivityksille ja täydennyksille on lokakuu 2015.

5 Voimassa olevan toimeenpanosuunnitelman hankelistausta on päivitetty kevään aikana. Kokouksen liitteenä (3) on päivitetty tilannekatsaus hankkeiden nykytilasta. Kesä-elokuun aikana lähetetään uusien hankkeiden pyyntö kaikille toimijoille. Vastausaikaa on elokuun loppuun Syyskuussa priorisointikokoukset jossa katse on jo tulevaan vuoteen 2016 ja tulevan toimeenpanosuunnitelman tekoon. 4 Toimijoiden ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY -keskus, Heikki Rautio Suurelta osin hanketoiminta on lähtenyt liikkeelle ja HYRRÄ -ohjelma on toiminnassa. Hakemuksia on tullut vireille ja toiminta on alkanut. Päätöksenteko ja maksatus alkavat järjestelmässä lomien jälkeen syksyllä. Hakijat ovat olleet aktiivisia ja hankkeita on sähköisesti järjestelmään jätetty. Resurssipula on toimistolla näkyvää. Yrityspuolella hankkeita valmistelee Tom Saksa ja maatalouden yritystoiminnan puolella Heikki Rautio. Kaustisen seutukunta, Mikko Hänninen Yritysneuvonnan näkökulmasta asennoidutaan sähköisten hakujen käyttöön ja ohjeistukseen yrityksille. Työ lisääntyy kun päästään hakemaan hankkeita. Haasteina ovat hankkeiden koko ja uudet ohjeet vaikuttavat pienimuotoisten hankkeiden jättämiseen, mm. Uutena vaatimuksena ovat liiketoimintasuunnitelmat. Kysyntää on kuljetusalan liikennelupakoulutuksen osalta. Pohjanmaan TE -toimisto, Perttu Kellomäki Toimenpiderahojen suhteen palkkatukea ja starttirahaa ei voida enää myöntää, rahoitus on loppu tältä vuodelta. Alueilta on lähtenyt esitys TEM:iin ja että purettaisiin korvamerkintä jotta rahoitusta voitaisiin em. Toimenpiteisiin käyttää. Henkilöstöä on vähentynyt sitä mukaa kun määräaikeiset sopimukset ovat rauenneet. Aukioloaikoja on muutettu, toimipaikat tulevat suurten haasteiden eteen, kuinka moni säilyy? Energiaa vie myös teknisten järjestelmien toimimattomuus. Työpaikkoja ilmoitetaan avoimeksi paranevaan tahtiin alueella. Heikkoina signaaleja on mm. rakennusalan työttömien kasvaminen kesää vasten. Rakennusala ei vedä tällä hetkellä. Yrityspalvelupuolen uudistus: helpommin työllistettävien palveluihin yksityisten palveluiden osuutta lisätään. Kommentteja: - Asia vaatisi alueellista edunvalvontaa, yhtenä keinona olisi valtakunnallisten ohjelmien purkaminen ja määrärahojen lisäosoittaminen. Tilanteeseen on reagoitu ja siihen pyritään alueelta vaikuttamaan. - Rakennusalalla on rakennemuutos menossa, työt ovat siirtyneet muualle rakentamisessa. Tämä olisi huomioitava jo koulutuksessa. MTK Keski-Pohjanmaa, Jouni Jyrinki Maatalouden tilanne on edelleen haasteellinen. Liitossa olevaan edunvalvontaohjelmaan huomioita: - Uuden hallitusohjelman huomioiminen: o Tiestön kunnossapitoon on tulossa rahoitusta. Tämä on perusedellytys maaseudun elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, vaikuttaa mm. myös Biotalouteen ja sen toimivuuteen (logistiset ratkaisut). o Kivihiilen käytöstä luopuminen energian tuotannossa - tämän tavoitteeseen vastaaminen on valtava. Metsäkoneenkäyttäjien koulutusta tarvitaan jatkossa enemmän. Nämä tavoitteet tukevat uutta maaseutuyrittäjyyttä

6 - Kunnille annetaan vapaammat kädet toimia, miten Keski-Pohjanmaalla eteenpäin? SOTE -rakenteet edellä lähdetään rakentamaan toimintamallia ja rakenteita. - ELYjen AVIen ja maistraattien koulutus miten aluehallinto järjestetään? - Maaseutuhallinnossa siirrytään kolmiportaiseen järjestelmään. - Maakuntakaavoja ei enää ympäristöministeriöön lähetetä vaan ne hoidetaan kokonaan maakuntavetoisesti. Kaavakysymyksissä ELYjen rooli on jatkossa konsultoiva. Byrokratian esteet on poistettu ja nyt on mahdollista ottaa asiat omaan hoitoon. Yrittäjyyteen rohkaisemiseen! Viestiä yrittäjien näkökulmista ja kommenteista tarvitaan tähän työhön! Luonnonvarakeskus, Esa Heino Kolme asiaa missä Luonnonvarakeskus on tällä hetkellä. Vuoden alusta METLA, MTT, ja RKTL sekä Tilasto-osasto MMM:stä yhdistyi Luonnonvarakeskukseksi LUKE. Yt -neuvottelut ovat alkaneet. Yt:n piiriin kuuluu LUKE:ssa yli 700 ihmistä. Ratkaisuja pitäisi tulla kesäkuun aikana. Toimipaikkakysymykset ratkeavat kesäkuussa. Laboratorioita tullaan keskittämään, tämä on haasteena jos Kannus menettää laboratorionsa. Luonnonvarakeskuksen organisoituminen jatkossa Suomessa on noin 10 strategisesti ja alueellisesti tärkeän toimipaikan kautta. Siinä joukossa tulisi Keski- Pohjanmaan olla. Uudessa hallitusohjelmassa on myös maininta, että SYKE yhdistetään myös Luonnonvarakeskukseen. Akava, Esa Virtanen Viime vuonna päätoimisia akavalaisia yrittäjiä 17 tuhatta joista on 48 % naisia, suurin ryhmä lääkärit, tekniikka ja luonnontieteet sekä kaupallinen. Tilastotietoa on muistion liitteenä (4, 5) AKAVA pohjanmaa mm. Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts AKAVA -päivä Vaasassa lisää tietoja AKAVAn sivuilla: Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö, Yrjö Ylkänen Organisaatiouudistus on toteutettu ja metsäkeskuksen palvelut on järjestetty viiteen alueeseen. Keski-Pohjanmaa kuuluu Läntiseen alueeseen. Uudet alueelliset metsäneuvostot on valittu, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäneuvosto käynnistää toimintansa. Alueellinen metsäohjelman valmistelu aloitetaan metsäneuvoston voimin. Hyvä tilanne on lähteä valmistelemaan metsäohjelmaa, hallitusohjelmassakin puuta liikkeelle -tavoite. Luontopuoli on riittävästi ja hyvin huomioituna. Hankevalmistelua tehdään aktiivisesti, puurakentamisen liiketoimintaprofessuurin valmistelua alueelle. Seuraavan kokouksessa käsitellään AMO -alueellista metsäohjelmaa ProAgria ry, Erkki Laide Yrittäjät ovat ajan hermoilla, hankkeita valmistellaan ja kehittämisaktiivisuutta löytyy. Viljelijöiden palkkaus/tukihaku on toteutettu. Maaseutuyritys 2020 esiselvityshankkeessa on tehty kysely Maatilojen ajatuksista toiveista kehittämisideoista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tilayrityksissä henki on hyvä ja toimintaa suunnitellaan. Haasteina jaksaminen ja työhyvinvointi, miten siihen voidaan vastata? Suunnitteilla on ennakoivaa sosiaalista työtä tiloille ja maaseutuyrityksille, jossa työterveyshuolto on yhteistyökumppanina. VISKURI -hanke haussa EAKR - ohjelmasta, jossa pienryhmätoiminnan kautta tuotetaan tarpeita ja kehitetään maatilojen ja yritysten toimintaa, joka synnyttää uusia kehittämishankkeita,

7 5 Muut asiat toimintamalleja ja investointeja yritysten toimintaan, osaava yrittäjä toiminnan elinehtona. ELYjen rahoituksella mahdollisuus investoinnin toteutettavuustutkimuksen tekemiselle yrityksille. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Paula Kivinen Tilanne yliopistokeskuksessa tällä hetkellä hyvä, hanketoimintaa on aktiivisesti lähdössä liikkeelle. Maaseutuyrittäjyyspuolella myös aktiivisia, Agribisnes -hanketta ollaan jatkamassa. Hyvinvointi- Työhyvinvointiasia on tärkeä ja ajankohtainen asia. Rieskaleader, Heidi Pasanen Rieskaleader toimintaa alueena Kannus ja Ylivieskan seutukunta. Liikeohjelmassa paneudutaan vahvasti yrittäjyyden edistämiseen. Ensi viikolla on valtakunnallinen LEADER -viikko. Rieskaleaderillä on tälle kaudelle enemmän julkista tukea kuin viime kaudella. Tämän kauden kokonaisrahoitus on reilut 12 miljoonaa euroa ja rahoitukselle on käyttöä. HYRRÄ -hankkeiden osalta yritystukihakemuksia on tullut kiitettävästi, ensimmäisiä hallituksen päätöksiä tehdään jo kesän aikana. Yrittäjyyshanke yritysryhmien luomiseksi on mietinnässä hanke. Nuorten yrittäjyyskasvatuksessa mukana ERASMUS+ kansainvälinen hanke joissa järjestetään nuorille innovaatioleirejä, yms. Yrityskasvatuksen puolella. Kokkolan kaupunki, Ilkka Kangas Kaupunki ja kaupungin konserni muutoksessa ja muutos jatkuu. Energia ja satama ovat yhtiöitetty. Vuoden parin sisällä tapahtuu vaihtuvuutta: energiajohtaja, henkilöstöjohtaja, rahoitusjohtaja, sote, tekpa, keskushallinnon osalta suunnittelujohtaja on jäämässä eläkkeelle ja tänään viimeistä päivää töissä. Suunnittelujohtajan virka on lakkautettu ja strategiapäällikön paikka on laitettu auki ja hakuaika päättyy Yksikkö ja osasto lakkaavat ja siirretään strategiapäällikkö ja Ilkka siirtyvät elinvoimayksikköön. Keski-Pohjanmaan kuntarahoittajien kanssa ovat ottaneet käyttöön sähköinen kuntarahoitusmenettely. Edelleen otetaan myös paperiversioita vastaan, mutta jatkossa siirrytään sähköiseen toimintaan. Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla on kehitteillä ja toimintamallia kehitetään yhteistyössä Pirityiset ry ja Action Österbottenin kanssa. Vuoden vaihteessa saatiin valmiiksi kuntarakenneselvitys, jossa tultiin tulokseen että alueelle ei löytynyt halua kuntaliitoksiin mutta yhteistyön kehittämiseen kyllä. Kosek Oy, Anne Pesola KasvuOpen -tilaisuus on käynnistetty, alueella ollaan finaalivaiheessa. Kansainvälistymisen osalta Kiina -esiselvityshanke käynnistymässä sekä ABC -hanke on meneillään. Kova pula on mm. veneiden sisustuksen osaajista. Kosekilla Yritystulkki -ohjelma käyttöön. Yritystulkki on avoin ohjelma, jonka kautta voi tehdä liiketoimintasuunnitelman ja sisältää paljon muuta tärkeää tietoa yrityksille ja yrityskehittäjien työkaluksi. Valtakunnallisella taholla tehdään yhteistyössä elinkeinopalvelujen kehittämiseksi alueilla. Valtion taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut huomattavia vähennyksiä, myös muista yritysten palveluiden osalta. Tästä on tehty esitys että seudulliset kehitysyhtiöt voisivat tarjota apua tähän. Esityksen pohjalta on lähtenyt valmisteluprosessi jossa on selvitetty alueellisten kehittämisyhtiöiden tilanteesta ja miten lähipalveluyksikkö toimisi alueilla. Keski-Pohjanmaa voisi olla pilottialue, miten palveluja voitaisiin järjestää. Ensi viikolla järjestetään alueelliset keskustelut. Ei muita asioita.

8 6 Seuraava kokous Seuraava kokouksen ajankohta sovitaan syyskuulle, aikataulu lähempänä ajankohtaa. 7 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 4/2008

1 Hanketoiminta 4/2008 Osavuosiraportti 4/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 4/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...3 1.2 REINO projekti...3 1.3 YES- yrittäjyyskasvatuskeskukset projekti, Keski-Pohjanmaa...4 1.4 KP-LENTO,

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Kokkolassa 23.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s.

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s. SUUPOHJA-info 2/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Ohjelmatyö taitekohdassa Useat kehittämisohjelmat ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Suupohjassa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot