KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina klo Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. Läsnä: Rosenqvist Olli varajäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Moilanen Kari City Kokkola Jansson Lasse Centria amk Oy Pesola Anne Kokkolan seudun kehitys Oy Jyrinki Jouni MTK Keski-Pohjanmaa Jylhä Paula Metla Rautio Heikki Pohjanmaan ELY -keskus/yritystoiminta Viitasaari Tatu varajäsen Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY -keskus Sandberg Jonne Kokkolan kaupunki Ilkka Kangas Kokkolan kaupunki Peltola Markus Metsänomistajien liitto, Länsi-Suomi Sundqvist Jarl Pohjanmaan kauppakamari Hollström Marika Keski-Pohjanmaan yrittäjät Uunila Toni varajäsen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Hämäläinen Jyrki varajäsen ProAgria Keski-Pohjanmaa Oulasmaa Kirsti varajäsen Rieska-Leader ry Palosaari-Penttilä Pirjo Pirityiset ry Virtanen Esa Akava Pohjanmaa Alpia Arto Kaustisen seutukunta Hänninen Mikko Kaustisen seutukunta Kellomäki Perttu Kokkolan TE -toimisto Hautamäki Jaakko Keskipohjalaiset kylät ry Lyyski Kaj Keski-Pohjanmaan liitto Harjunpää Tiina Keski-Pohjanmaan liitto Rekilä Teppo Keski-Pohjanmaan liitto Rintala Ilkka Keski-Pohjanmaan liitto

2 KOKOUSMUISTIO 1 Kokouksen avaus Kaj Lyyski toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Osallistujien toteaminen Käytiin läpi osallistujien esittäytymiskierros. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta kaudelle Tiina toimii sihteerinä, puheenjohtajaksi valitaan Anne Pesola ja varapuheenjohtajaksi Jonne Sandberg. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan ei huomauttamista. 2 Toimeenpanosuunnitelmatyön periaatteet Tiina Harjunpää kävi läpi Toimeenpanosuunnitelmatyöskentelyn pääperiaatteita. Esitys on kokousmuistion liitteenä (1). Työryhmistä pyydettiin nimeämispyynnöt, kun uusi maakuntaohjelma hyväksyttiin kesäkuun valtuuston kokouksessa. Ryhmiä kasattiin uudelle maakuntaohjelmakaudelle elokuun loppuun saakka. Työryhmien lopulliset kokoonpanot tarkentuvat syksyn aikana ja työryhmien uusille jäsenille on lähetetty listaus jäsenistä sekä ilmoitetuista varajäsenistä. Jonkin verran muutoksia ja päivityksiä tehdään joustavasti työn aikana ja päivitetyt kokoonpanot pyritään lähettämään tiedoksi jäsenille vuoden alussa ensimmäisen kokouskutsun yhteydessä. Työryhmät kokoontuvat 3-4 kertaa vuosittain pohtimaan ajankohtaisia asioita aluekehittämisessä sekä jakamaan tietoa tulevista tapahtumista sekä hankkeista. Työryhmätyöskentelyn tärkeimpiä tavoitteita on saada aikaan yhteinen näkemys alueella toteutettavista maakuntaohjelmaa tukevista kehittämishankkeista. Hankelistauksia kerätään kevään aikana ja priorisointikokoukset käydään syyskuussa. Keskustelua ja kommentteja: Kaksivuotinen asiakirja asettaa haasteita mm. toimijoille, kun pitää nähdä melko tarkasti kahden vuoden päähän, paisuuko hankekoko ja jäykistääkö hankeprosessia? Tavoitteena kuitenkin on aikaansaada ja ylläpitää nopeaa ja joustavaa hanketoimintaa maakunnassa. 3 Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia Teppo esittelee ajankohtaiskatsausta, maakuntastrategia hyväksytty keväällä, valmisteilla tiivistelmä josta tehdään myös kieliversiot joka tiivistää asiat muutamaan sivuun. Strategia on elinkeinoelämäpainotteinen, visiona elinvoimainen kestävän kasvun maakunta. Toimialoittaista näkökulmaa ei korosteta työssä. Älykkään erikoistumisen strategia on poikkeus joka painottuu kemiaan sekä luonnonvara-alaan. Tuulivoima on toimivan puolella iso kehittämiskohde. Tuulivoima kiinnostaa aluetta ja lupaprosesseja ja suunnitteluita on lukuisia maakunnassa meneillään. Uudet panoramakuvat ovat Keski-Pohjanmaan liiton sivuilla nähtävillä tuulimyllyjen paikoista. Ympäristölupien

3 osalta kehittämistyötä tehdään yhteisesti ELY -keskusten kanssa jotta asiat saadaan sujuvammiksi. Uusi luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa vuoden alusta, edunvalvontaa on tehty alueella jotta täällä säilytetään asema ja saadaan mahdollinen strateginen yksikkö alueelle, 10 paikkaa yhteensä on jaossa. Puutuote- ja kaivannaispuolella on tulossa ensi vuoden alussa ylimaakunnallinen teemahaku. Yrittävä Keski-Pohjanmaan painotukset: Kaj Lyyski esitteli Yrittävä Keski-Pohjanmaan painopisteitä maakuntastrategiasta, maakuntastrategiaan on listattu kehittämisen kärjet vuosille ja tavoitteita seurataan tietyillä mittareilla. Tavoitteet ja mittarit on esitetty liitteenä (2). Painopisteitä pyritään nostamaan esille rahoitusvälineiden näkökulmasta, tärkeimpinä rahoitusinstrumentteina on tällä hetkellä EU -ohjelma sekä jonkin verran työllisyyden hoitoon kansallista kehittämisrahoitusta. Kansallinen MKR on poistumassa vuoden 2015 alussa. Rahoitusmahdollisuudet alueella on kuitenkin hyvät verrattuna moneen muuhun alueeseen. Kasvuhakuisten yritysten tukeminen nousee keskiöön, tuottavuus ja laatu ovat kasvun edellytyksiä kasvuhakuiselle yritykselle. Hautomotoimintaa ei ole tällä hetkellä alueella, nyt haetaan ensimmäistä kertaa uutta konseptia, uusia muotoja hautomotoiminnalle jota kautta uutta yritystoimintaa saadaan aikaiseksi. Työllisyyden edistäminen nousee ensiarvoisen tärkeään ja haasteelliseen asemaan. Kuntien vastuu pitkäaikaisten työttömien osalta nousee ja korostuu. Nopeampaa ja joustavampaa reagointia työttömien työllistymiseen, proaktiivisuutta. Sähköisten palvelujen kehittämisessä on mahdollisuus säästöihin esim. kuntasektorilla, näitä hankkeita toivotaan käynnistettäväksi. Maaseudun potentiaali on maakunnassa vahva ja sitä on syytä huomioida jatkossakin, kansainvälisyys on aina ajankohtainen. Kommentteja ja keskustelua: Kaustisen seutukunta: kansainvälistyminen on tärkeää mutta se ei saa olla kehittämistoimintojen edellytys.. alueella suuri osa mikroyrityksiä joilla kansainvälistyminen ei ole ajankohtaista. ProAgria: maataloudesta on puhuttava kriisitoimialana nykytilanteen osalta, Ukrainan kriisi on tiukentanut tilannetta tuntuvasti. Maidon osalta vienti venäjälle on loppunut. Tämä on vaikuttanut elintarvikkeiden hintoihin tuntuvasti. 10 % maidontuottajista on tällä hetkellä, jotka pystyvät kannattavaan kasvuun. Maitokiintiöt poistuvat EU:sta, Euroopassa tuotantoa kasvatetaan ja kilpailua tulee markkinoille lisää. Maatalouden kustannusrakenne on suomessa kilpailuherkkä. Viljapuolella sato on historian suurin, hinta on puolittunut viime vuodesta. Jos hintataso vakiintuu tälle tasolle, kylväminen ei ole enää kannattavaa useilla tiloilla. Ohjelmakauden muutosten myötä tukitasot putoavat. Peruskannattavuus tilapäisesti häviää osalta tiloilta. Tilakohtaiset selvitykset ovat nyt paikallaan. Kosek Oy: biokaasutusprosessin kehittämistä Oulun eteläisen kanssa. Suomessa puuttuu yksi taso, tekniikka osataan, logistiikka ja tuotanto hallitaan mutta kuka ostaa? kuka on asiakas? Biokaasun markkinahinta? Hyvin helposti olisi korvattavissa maakaasun tuonti kotimaisella biokaasulla, olisi löydettävä toimija joka haluaa lähteä tätä kehittämään ja myymään. 4 Toimeenpanosuunnitelma Tiina Harjunpää esittelin meneillään olevan toimeenpanosuunnitelman valmistelun vaiheita. Ohjeistus toimeenpanosuunnitelmatyöhön tulee aluekehityslainsäädännöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt vuoden toimeenpanosuunnitelmatyöhön

4 liittyvän ohjeistuksen. Ohje on liitteenä (3). Maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmat tulee palauttaa ministeriölle mennessä. Tähän on kuitenkin pyydetty TEM:ltä lisäaikaa, jotta alueellinen hyväksymiskierros saadaan tehtyä. Näin ollen asiakirja toimitetaan luonnoksena ministeriölle syyskuun loppuun mennessä ja hyväksytetään sihteeristössä sekä MYR:ssä lokakuun aikana. Asiakirja menee myös maakuntahallitukselle tiedoksi. Hyväksytty asiakirja lähetetään TEM:lle MYR:n kokouksen jälkeen. Toimeenpanosuunnitelmasta on lähetetty työryhmän jäsenille alustava luonnos, jota on mahdollisuus kommentoida mennessä. Tarkempi toimeenpanosuunnitelman työstämisaikataulu on muistion liitteenä (4). Käydään läpi luonnosversiota ja tähän mennessä ilmoitettuja hankkeita. Hankelistaus on asiakirjan tausta- ja pohjalomake, jota päivitetään vuoden aikana työryhmäkokouksia ja toimeenpanosuunnitelmaa varten. Hankelistauksen perusteella kerätään ajankohtaisimmat kehittämishankkeet. Sovitaan, että toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään kommenttien ja kokousten perusteella ja päivitetty versio laitetaan suoraan Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuille jossa asiakirjaan voi tutustua. Päivityksiä tehdään syyskuun loppuun saakka. Kommentteja ja keskustelua: Keskustelua mm. siitä, olisiko syytä tehdä alueella pk-yritysten kasvustrategia. Kansallinen toimintaympäristö pitäisi huomioida paremmin konkreettisissa pk-yritysten kehittämistoiminnoissa. Uuteen ympäristöön, uuteen yrittäjyyteen tukevia elementtejä tarvitaan mukaan. Yrittäjyyskasvatuksen korostaminen koulutyössä nuorisolle. 5 Ajankohtaista aluekehittämisestä Rahoittajien tilannekatsaus: Keski-Pohjanmaan liitto: Aluehallintouudistus on lyöty lukkoon seuraavaksi maakuntaohjelmakaudeksi ja EU - ohjelmakaudeksi. Sen myötä on tehty radikaaleja päätöksiä, Suomessa 4 RR ELY -keskusta, Keski-Pohjanmaa kuuluu Keski-Suomen ELY -keskuksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä että päätäntävaltaa käyttää Keski-Suomen ELY -keskus. Ministeriö patisti myös maakunta tekemään tiivistä yhteistyötä johtuen teknisen avun pienentymisestä. Tämä asia koskettaa Keski-Pohjanmaan liiton organisaatiota, jatkossa tekninen tuki pienenee 0,7 henkilötyövuoteen. Maakunnat tekivät Etelä- Ja Länsi-Suomessa RR liittoja koskevan yhteistyösopimuksen. Pohjoisen maakunnat säilyttävät itsenäisen päätöksenteon omissa liitoissaan ja toimivat vanhan mallin mukaisesti. Toiveita: Pohjanmaan ELY -keskuksen tilastoinnit pitäisi jatkossa toimittaa maakuntatasolla, ei ELY -tasolla. TE -toimistouudistus ei ole toiminut maakunnan näkökulmasta toivotulla tavalla, ja siihen tilanteeseen toivotaan parannusta sekä yhteistyön lujittamista alueella. Yritystukipäätökset RR osalta ELY -keskuksessa, Tom ja Ole ovat siirtyneet Keski-Suomen palvelukseen ja valmistelevat yritystukipäätökset. Marko ja Jouni toimivat myös jatkossa ESR -ohjelman valmistelijoina alueen hankkeiden osalta. Huoli on jatkossa miten kansalliset tukipäätökset jatkossa ELY -keskuksessa hoidetaan. Kehittämispalvelut/konsultointipalvelut: rahoitus on Pohjois-Suomen rahoitusta, päätäntävaltaa pitäisi tuoda alueelle, nyt päätöksiä tehdään Keski-Suomessa. Maaseuturahaston toiminta on ollut alueella erinomaista. EU - ohjelman käynnistyminen tuo muutoksia mm,. maksatusten käsittely on joustavampaa. FlatRate ja LumpSum helpottavat. Yleiskustannusmallit otetaan käyttöön myös Keski- Pohjanmaan liitossa. Vastaavasti valmistelupuoli tulee haasteellisemmaksi. Sähköinen asiointi tulee kautta linjan EURA 2014 järjestelmän kautta. Edellisellä kaudella hankkeet ovat olleet 3 -vuotisia, jotka tahtovat venyä 4 -vuotisiksi. Nyt on valmisteltu

5 toimintaperiaatetta jossa suositaan jämäkkyyttä projektin toteuttamiseen 2-vuotisilla hankkeilla ja kolmannen vuoden rahoitus myönnetään saavutettujen tulosten perusteella. Näistä tullaan informoimaan hakijoita infotilaisuudella vielä myöhemmin. Ideahaku tuli nopealla aikataululla: Hakemuksia tuli yhteensä 85 kappaletta, ja niitä on käyty läpi hanketiimin osalta. Hankkeiden osalta käydään jatkoneuvotteluja hakijoiden, rahoittajien ja kuntarahoittajien kanssa. Ensi viikolla käydään rahoittajien kanssa alustavat neuvottelut jonka jälkeen hakijoille lähetetään kommentit hankkeista. Tämä mahdollistaa hankkeiden jalostamisen ja edelleen kehittämisen ennen kuin ne laitetaan viralliseen hakuprosessiin EURAan. Ideahaun ja teemahaun ohella on kuitenkin käytössä jatkuva haku kuten aikaisempinakin vuosina. Ministeriön ohjeistus on huomattavasti tiukempi kuin aikaisempi, mikä soveltuu rahoitettavaksi ELYn ja liiton kautta. Päätöksentekoon päästään EURA -järjestelmästä. Toimijoiden tilannekatsaus: Pirityiset ry: Pirityiset ry toimii uudella ohjelmakaudella Kaustisen sekä Kokkolan alueella. Puolet rahoituksesta on tällä kaudella mennyt yritysten kehittämistoimintaan. Strategia valmistunut luettavissa Ensi vuoden alkupuolella on toiveissa saada hanketoiminta liikkeelle. Keski-Pohjanmaan liiton MKR rahalla tehdään kansalaistoimijalähtöinen strategia. Parhaat käytännöt kilpailu on ollut käynnissä maaseuturahoituksen osalta käynnissä, Pictural Oy Kaustiselta on loppukilpailussa 5 parhaan joukossa. Pohjanmaan TE-toimisto: TE -toimistouudistuksessa yritetään tukea alueella tehtävää työtä resurssien vähentyessä. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi on tehty työtä mutta aika on erittäin haasteellinen ja huolestuttava tilanne. Työttömyys on kovasti kasvanut mutta täällä on ollut aktiivista toimintaa enemmän kuin muualla. Työkokeiluja ja oppisopimuspaikkoja haetaan aktiivisesti nuorille. Uusyrittäjyysaktiivisuus on ollut hyvällä tasolla pitkään mutta nyt on lähdetty hienoiseen laskuun. Mielenkiintoista on nähdä miten kehittyy. uusyrittäjyyden tukeminen eri keinoin on yksi kehittämisen painopiste. Vapaita liiketiloja keskustassa, tämä ei hyvä signaali, samalla yleistyöttömyys on kasvanut alueella. Ennakoinnin osalta keskustelukumppanit ovat vähentyneet ELY -keskusten vähennysten myötä, miten jatkossa ennakointia alueella toteutetaan ja nyt te -toimistossa kehitetään ennakointia ja seutukohtaisia tietoja voisi olla saatavilla paremmin. KP Koulutusyhtymä, aikuiskoulutus: Koulutusyhtymä on aktiivisesti ideahaussa mukana. biotalouden hankkeissa mukana hyvät prosessilaboratoriot. Tuulivoimaosaajan ammattitutkinto uutena, Lestijärvellä toteutetaan ensimmäinen koulutus. City Kokkola ry: Seinäjoen kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä kaupunkikeskustan kehittämisen merkeissä. Kaupan investoinnit keskustassa on huomattavat. Kansalaistoimijalähtöisen strategian valmistelutyössä mukana, sen lisäksi rakennetaan Pohjanmaan kauppakamarin kanssa yhteistyössä kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmaa. Paljon on tapahtumassa kaupan ja keskustan kehittämisessä. Rieska-Leader ry: tulevan kauden strategiassa vahva paino yritysten kehittämisessä myös jatkossa. Nuorten osuus on suuri, nuorten työllisyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisuihin on tavoitteena löytää keinoja välityömarkkina-tyylisiä ratkaisuja, ESR - rahoitus on tässä rahoitusinstrumenttina. ProAgria: Ympäristöpuolen osaajan palkkaaminen harkinnassa maankäyttöratkaisujen edistämiseksi ja kuntien yhteistyöhön.

6 Kosek Oy: Keski-Pohjanmaa oli viime vuonna suurimman kasvun maakunta. Viennin osuus on neljänneksen. Paljon meneillään ja Kosekin ja Kokkolan matkailun yhdistäminen vuoden vaihteeseen mennessä, taloushallintojärjestelmien uudistaminen on meneillään koko kaupunkikonsernissa. Käynnissä olevat hankkeet huolestuttavat aiemmilta vuosilta sidottuna lähes 700 tuhatta tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten hankkeet tulevat toteutumaan. Painetta ensi vuoteen on valtavasti. Kaustisen seutukunnalta terveisiä ja toivoi että Kuntarahoittajaryhmä saataisiin toimimaan. Tähän pistetään odotuksia. jotta prosessia voitaisiin kehittämään ja päästäisiin yhteisesti asioista keskustelemaan. Ideahaun ideoiden osalta toivotaan realistisempaa otetta mm. kustannusarvion laatimiseen. Ministeriön linjauksista ja ELY -keskuksista on syytä olla huolissaan, koska henkilöresurssit vähenevät uhkaavasti. Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius: Eri yksiköt odottavat uuden ohjelmakauden hanketoiminnan käynnistämistä, uusia hankeideoita on laitettu liikkeelle, aktiivisena mm. ideahaussa. Pohjanmaan kauppakamari: Kansainvälistymistä, kasvua ja yrittäjyyttä tukevat selkärangat ovat kasitie, päärata, Kokkolan satama, ja lentoliikenne. Lokakuun lopussa tulee asiantuntija puhumaan meriliikennestrategian toteuttamisessa suomessa. Raideliikenteen osalta asiat ovat hyvin. Kasitien kehittämistyötä on pyritty nostamaan esille, yhteistyössä kehittämistoimia. Lentokentän portaali on avattu matkaketjujen yhdistäminen järkevästi Keski- Pohjanmaan alueella. Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö: Organisaatiomuutos on tällä hetkellä meneillään ja alueyksikköjen määrä vähenee 13:sta viiteen. Uutta rahoitusta on tullut alueelle käyttöön; Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ovat saaneet käyttämättä jääneitä varoja yhteensä miljoonan joilla voidaan kehittämistoimenpiteitä suorittaa. Pohjanmaan ELY -keskus, maaseutuelinkeinot: ELY -keskuksen uusin tieto henkilöstön vähentämisestä on haasteellinen ja toivotaan että Keski-Pohjanmaalta ei joudu henkilöstöä vähentämään. Maaseuturahaston tekninen tuki on kuitenkin pysyvä ja vähentämisuhka ei koske maaseuturahastoa. Maaseuturahastolla on enemmän rahoitusta jaossa tälle kaudelle kuin aikaisemmalle. Uusia säännöksiä laista ja asetuksista odotellaan, hakujen aukeaminen mahdollista ehkä ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähköinen haku ja yksinkertaistetut kustannukset helpottavat hankkeiden toteutusta. Valintakriteerit ja pisteytys tulevat käyttöön kaikkiin hakemuksiin. Maatilainvestoinneissa viimeinen haku on meneillään. Hakemukset ovat puolittuneet viidessä vuodessa. RR -puolella kehittämisavustus ja toimintaympäristön tuki haut ovat auenneet. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 7 Seuraava kokous Sovitaan myöhemmin loppuvuodeksi 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.43

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 15.1.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Perjantaina 29.5.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 /2011 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 18.5.2011 klo 9.00-16.10 Kokouspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys 19.2.2013 Tiina Isotalus ja Anne Sormunen 2012 Sisällysluettelo Alueesta... 5 1. Nykytilan kartoitus... 6 1.1. SWOT -analyysi... 6 1.2. Toimintaympäristön kuvaus...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010

Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010 Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 KOSEKin tilastot tammi-huhtikuu 2010...3 3 Tilanne vastuutoimialoilla tammi-huhtikuu 2010...7 3.1 ICT...7 3.2 Kemia...7 3.3

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta AIKA 15.04.2015 klo 10:05-12:01 PAIKKA Kaupungintalo Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veivo Sointu 10:05-12:01 Puheenjohtaja Manninen Paula 10:05-12:01 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot