1. Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket"

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖPALVELUT: YMPÄRISTÖKASVATUKSEN JA YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON NYKYTILA HÄMEENKYRÖN KOULUISSA JA PÄIVÄKODEISSA (YHTEENVETO KYSELYLOMAKKEISTA 2012) PAULIINA HILTUNEN HELSINGIN YLIOPISTO YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS YHTEENVETO

2 1 Sisällys Aluksi s Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket s Hämeenkyrön kunnan kierrätyskeskus Helmi s / 4. Ympäristöasioiden käsittely: tunnit ja yhteydet sekä sisällöt s Aikuisten ja lasten suhtautuminen ympäristöasioihin s. 4. Ympäristökasvatuksen määrä s Kestävä kehitys s Lähiruoan hyödyntäminen s Jätteiden lajittelun ja ympäristöasioiden käsittelyn nykytilanne s. 10. Ympäristöasioiden tärkeys s Vihreä Lippu s Ympäristötempaukset s Toiveita ympäristöpalveluille s. 9 Lopuksi s. 9 Liitteet s. 10

3 2 Aluksi Tämä kysely on toteutettu keväällä 2012 Hämeenkyrön kunnan alueella. Kysely on toimitettu kunnan jokaiseen kouluun ja päiväkotiin, joita on yhteensä 20 (9 koulua, 11 päiväkotia). Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 7 koulua ja 7 päiväkotia eli yhteensä 14 yksikköä. Näistä yksiköistä Mahnalan ympäristökoulu ja Pappilanmetsän päiväkoti ovat suuntautuneet kokonaisvaltaisesti ympäristökasvatukseen jokapäiväisessä toiminnassaan. Näiden yksiköiden vastaukset ovat osin hyvin ilmeisiä, joten yhteenvedossa ei ole peitelty heidän osuuksiaan. Yhteenveto lähetetään kaikkiin yksiköihin ja sen toivotaan antavan vinkkejä ja ideoita ympäristökasvatustoimintaan. Tulevaisuuden tavoitteissa siintää, että Hämeenkyrön kunnan alueelle saataisiin yhtenäinen linja koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatusasioissa. 1. Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket Yksiköissä tehdään paljon retkiä monipuolisiin kohteisiin. Retkiä tehdään monessa yksikössä hyvin usein (päivittäin/ viikoittain/ kuukausittain) ja joillakin yksiköillä on vakiintuneet ajat tietyille kohteille. Suosittuja kohteita ovat lähimetsät, leikkipuistot, museot, luonnonpuistot, marjatilat, maatilat, karjatilat, niityt, puistot sekä pellot. Retkikohteina mainittiin monesti myös hyötyjätekeräyspisteet, Seitsemisen kansallispuisto, jätelaitokset, jätteenkäsittelylaitos, Ulvaanharjun kota, Osaran maaseutuoppilaitos, Kiviniityn kotieläinpuisto, Koukkujärven kaatopaikka, jätevedenpuhdistamo, tilataideteos hiekkamontulla (Teletappimaa), Heiskan pihapiiri, Hämeenkyrön kirkko, jäähalli, urheilukenttä sekä kotiseutumuseo. Teemapäivinä nousivat esiin Metsä-päivä ja Suomi puhtaaksi päivässä tapahtuma. Monissa yksiköissä tehdään sieni- ja marjaretkiä, pyöräretkiä ja suunnistetaan lähialueilla. Lähes kaikissa yksiköissä on myös käynyt useita vierailijoita eri tahoilta kertomassa ympäristöasioista (mm. kierrätys ja energia). Joissain yksiköissä toimii lisäksi oma luontokerho ja Pappilanmetsän päiväkodissa on istutettu lähipuistoon oma puu, jonka kasvua seurataan.

4 3 2. Hämeenkyrön kunnan Kierrätyskeskus Helmi Hämeenkyrön kunnan Kierrätyskeskus Helmi oli osalle yksiköiden henkilökunnasta tuttu, osalle ei. Osa yksiköistä oli vieraillut siellä lasten kanssa kerran tai useasti. Ne, jotka eivät olleet vierailleet, kiinnostuivat paikasta hyvänä retkikohteena. 3. / 4. Ympäristöasioiden käsittely: tunnit ja yhteydet sekä sisällöt Suurin osa kouluista käsittelee ympäristöasioita läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa (ympäristö- ja luonnontieto, biologia, maantieto, fysiikka ja kemia) opetussuunnitelman mukaisesti. Monet haluavat edetä pienin askelin omassa luokassa ja saada käytänteet osaksi toimintakulttuuria ja päivittäisiä toimintoja. Usein ympäristöasioita käsitellään myös erilaisten projektien yhteydessä, kierrätysteema-askarteluissa sekä yhteisinä teemapäivinä. Yhdessä kylässä järjestettiin kierrätystapahtuma, missä paikalla oli jäteauto ja toimintana suunnistustehtäviä ja kierrätysrasti. Ympäristökoulussa ympäristöasiat ovat kiinteä osa koulun toimintakulttuuria ja arkea, periaatteella kestävää kehitystä edistävää kasvatusta koulun arjessa. Päiväkodit käsittelevät ympäristöasioita päivittäin arjen kasvatustilanteissa, mutta myös suunnitellusti. Esimerkiksi metsäretkien yhteydessä lapset nostavat aiheeksi monenlaisia ympäristöasioita. Keskustelua aiheesta tapahtuu siis silloin, kun siihen on luonteva yhteys. Vanhemmat tuovat paljon materiaalia kierrätysaskarteluun ja askartelussa käytetään myös luonnonmateriaaleja. Hankinnoissa huomioidaan kestävyys ja taloudellisuus ja lelujen kierrätystä tehdään eri ryhmien välillä. Kouluissa ja päiväkodeissa käsitellään monenlaisia ympäristöasioita. Tärkeimpinä nousivat esiin kierrätys ja sen aloittaminen, jätteiden lajittelu, vesi ja energia, vuoden- ja vuorokaudenajat, luonnonilmiöt, sää, roskaaminen sekä kestävä kehitys. Myös kulutuksen ja jätteen vähentäminen, joukkoliikennevälineet, luonnonsuojelu, jokamiehenoikeudet, lähi- ja luomuruoka (ruokien alkuperä), ilmastonmuutos, hiilijalanjälki sekä rakennettu ympäristö ovat aiheita, joita käsitellään monipuolisesti. Luonnon kiertokulku, luonnon ja ympäristön kauneusarvot, eläimet ja kasvit sekä opetussuunnitelman ja Vihreän Lipun toimintasuunnitelman mukaiset asiat ovat myös osana monen yksikön opetusta ja toimintaa.

5 4 5. Aikuisten ja lasten suhtautuminen ympäristöasioihin Kaikista vastauksista kävi ilmi, että ympäristöasioihin suhtautuminen on pääosin positiivista niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Monet totesivat, että kun edetään pienin askelin, ei kukaan kuormitu liikaa. Kierrätys on monessa yksikössä itsestään selvää. Lapset nauttivat ympäristöasioista suuresti, vaikka he eivät tietenkään innostu aina kaikesta. Etenkin pienet lapset ovat kiinnostuneita omasta ympäristöstään ja monet ovat tarkkoja roskaamisen suhteen. Pihalla olevat roskat haittaavat kouluissakin useaa oppilasta sekä myös aikuisia. Lapset kokevat aiheen tärkeänä ja mielenkiintoisena ja siirtävät omilla toimintatavoillaan ympäristöasioita koteihin. Monessa yksikössä myös henkilökunta on hyvin sitoutunut ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Mahnalan ympäristökoulussa ympäristöasiat ovat luonnollinen osa kaikkia toimintoja ja vanhemmatkin ovat kiitelleet toimintaa. Yksiköissä pyritään kunnioittamaan ja opettamaan lapsia kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä. Ympäristöasioista toivotaankin tulevan pysyvä ja luonteva osa arkea. Muutamissa vastauksissa ilmeni myös negatiivista suhtautumista tai yleisesti negatiivisia asioita aiheeseen liittyen. Negatiiviseksi koettiin ihmisten syyllistäminen ympäristöasioilla ja tiedon välityksen huumorintajuttomuus. Kierrätyksen ja jätteiden lajittelun järjestäminen on joissain paikoissa puutteellista. Hankalana koetaan nimenomaan kierrätettävän jätteen kuljetus eri paikkoihin, kun kaikkia astioita ei yksikön pihassa ole. Autoliikenne yksikön läheisyydessä koettiin myös negatiiviseksi.. Ympäristökasvatuksen määrä Suurimmaksi osaksi ympäristökasvatusta todettiin olevan yksiköissä sopivasti. Ympäristöasiat ovat kouluissa luontevasti esillä omina osuuksinaan oppiaineissa. Osa vastanneista kertoi, että toki sitä voisi olla enemmänkin ja aina voisi parantaa. Joissakin yksiköissä oltiin sitä mieltä, että ympäristökasvatusta on vähän. Ympäristökasvatusta yritetään monessa yksikössä pääsääntöisesti mahduttaa arkeen mahdollisimman paljon siinä määrin kuin muu opiskelu ja toiminta antavat myöten. Joissain yksiköissä keväällä ja syksyllä on enemmän aiheeseen liittyvää opetusta ja kasvatusta. Ympäristökasvatuksen todettiin olevan paljon kiinni opettajien/ohjaajien kiinnostuksesta. Ympäristökasvatukseen suuntautuneet yksiköt totesivat aiheeseen liittyvää toimintaa olevan paljon, eivätkä millään pystyisi enempään.

6 5 7. Kestävä kehitys Kestävän kehityksen käsittely on yksiköissä vaihtelevaa ja moninaista. Päiväkodeissa kestävää kehitystä on käsitelty suunnilleen kaikkien ikäryhmien (1--vuotiaat) kanssa keskustelun ja leikin kautta, erilaisilla retkillä sekä arjen pienillä teoilla. Yleisesti ei siis niinkään käsitteenä pienten lasten kanssa, mutta esimerkiksi miten leluja voi korvata, miten pahvilaatikosta voi askarrella, käsipaperin käyttöä ja veden kulutusta. Jotkut yksiköt ilmoittivat, että aihetta ei ole vielä käsitelty. Kouluissa aihetta on käsitelty pääsääntöisesti joka luokalla, mutta erityisesti 3-luokasta ylöspäin. Aihe on esillä opettajankokouksissa, joissa annetaan esimerkiksi vinkkejä aiheeseen. Kestävä kehitys on kouluissa hyvin oppikirjajohtoista (luonnonvarojen tuhlauksen estäminen, omasta ympäristöstä huolehtiminen), mutta aihe tulee esille myös päivittäisissä rutiineissa sekä projektiluontoisesti. Mahnalan ympäristökoulussa kestävä kehitys on luonnollinen osa koulun toimintakulttuuria ja arkea. 8. Lähiruoan hyödyntäminen Lähiruoka-asian suhteen yksiköt olivat suurimmaksi osaksi samassa tilanteessa. Asiasta on jollakin tasolla puhuttu, mutta valitettavasti asia ei ole yksikön päätettävissä, vaikka lähiruokaa mielellään suosittaisiin. Toiveet asian suhteen ovat monessa paikassa suuret. Ruoka tulee kuitenkin monille yksiköille keskuskeittiöstä, eikä sen alkuperään pysty vaikuttamaan. Ajatuksena lähiruoka kuulostaa siis hyvältä, mutta ei tiedetä, voiko asiaan vaikuttaa. Suurin syy tähän on rahoitus. Joissain yksiköissä on kuitenkin päästy jollakin lailla suosimaan lähiruokaa ja luomuruokaa. Lähija luomuruoka on tietenkin yksi ympäristökoulun toiminnan peruspilareista. Tämän lisäksi muutamassa muussakin yksikössä tehdään itse välipaloja ja leipomuksia Sapere-hankkeen avulla ja Pro peruna projekti on toteutunut ainakin yhdessä yksikössä. Pappilanmetsän päiväkoti on Portaat luomuun -ohjelman tasolla neljä; keittäjä valmistaa aamu- ja välipalat itse käyttäen paljon luomu- ja lähiruokaa välttäen eineksiä.

7 9. Jätteiden lajittelun ja ympäristöteemojen käsittelyn nykytilanne Seuraaviin kuviin on koottu jätteiden lajitteluun sekä erilaisiin teemoihin liittyvät vastaukset. Kuvassa 1 on jätteiden lajittelun nykytilanne kaikissa 14 yksikössä. Paperi, pahvi, kartonki ja ongelmajäte lajitellaan useimmissa paikoissa. Myös lasi, metalli ja biojäte lajitellaan monessa yksikössä. Muovinkeräystä ei ole Hämeenkyrön alueella järjestetty, joten sen lajittelu on vähäistä. Lisäksi puu on luultavasti sellainen materiaali, joka ennemmin poltetaan kuin kierrätetään. Jätteiden lajittelu Yksiköiden määrä paperi pahvi kartonki lasi metalli biojäte muovi ongelmajäte puu kaikki (14) Kuva 1. Jätteiden lajittelun nykytilanne kaikissa yksiköissä (yhteensä 14). Kuvassa 2 on jätteiden lajittelun nykytilanne eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan. Kuvasta voidaan nähdä, että melkein kaikki päiväkodit lajittelevat lasin ja biojätteen, mutta kouluista alle puolet lajittelevat nämä. Syynä on mitä luultavimmin jäteastioiden puute. Muuten lajittelu on suurin piirtein tasaista koulujen ja päiväkotien välillä.

8 7 Jätteiden lajittelu Yksiköiden määrä paperi pahvi kartonki lasi metalli biojäte muovi ongelmajäte puu päiväkodit (7) koulut (7) Kuva 2. Jätteiden lajittelun nykytilanne eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan (molempia yhteensä 7). Kuvassa 3 on esitetty erilaisten ympäristöön liittyvien teemojen käsittelyn nykytilanne kaikissa yksiköissä sekä eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan. Kaiken kaikkiaan näitä teemoja on käsitelty lähes kaikissa yksiköissä, eikä eroja päiväkotien ja koulujen tilanteiden suhteen ole. Teemojen käsittely Yksiköiden määrä kierrätys veden säästäminen energian säästäminen jätteiden lajittelu kaikki (14) päiväkodit (7) koulut (7) Kuva 3. Erilaisten ympäristöön liittyvien teemojen käsittelyn nykytilanne kaikissa yksiköissä sekä eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan. Yksiköitä yhteensä 14, kumpaakin 7.

9 8 10. Ympäristöasioiden tärkeys Ympäristöasiat koettiin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi aiheeksi jokaisessa yksikössä niin teoriassa kuin käytännössäkin. Lapsille luodaan jo pienenä pysyviä ajatus- ja toimintamalleja, mikä on tulevaisuutta ajatellen hyvin oleellista. Lapset ovat tulevia kuluttajia ja päättäjiä. Tässäkin kohdassa vastauksissa korostui se, että pienin askelin on hyvä edetä, koska kouluissa ja päiväkodeissa on myös monia muitakin tärkeitä asioita, jotka vaativat huomiota. 11. Vihreä Lippu Suurimmalle osalle yksiköistä Vihreä Lippu oli tuttu, mutta kiinnostusta sen hankkimiseen ei ole. Monet totesivat perusjuttujen riittävän, eikä isompi profiili ole tällä hetkellä keskeistä. Monet totesivat lisäksi kuulleensa, että Vihreä Lippu-toiminta on melko työllistävää. Toiminta koetaan siis osin haastavana ja siinä on paljon raportoitavaa. Kaksi yksikköä kuitenkin mainitsi, että ehkä tulevaisuudessa lipun voisi hankkia eli kiinnostusta on hieman. Kahdella yksiköllä (Mahnalan ympäristökoulu ja Pappilanmetsän päiväkoti) on pysyvä Vihreä Lippu ja toiminta pyörii jokapäiväisessä arjessa vuosittain vaihtuvin teemoin. Vihreä Lippu toiminta on alkanut näissä yksiköissä vuosina 1999 ja 2000 ja molemmat yksiköt ovat saaneet pysyvän käyttöoikeuden lipulle vuonna Kokemukset Vihreä Lippu toiminnasta ovat olleet positiivisia ja palaute perheiltä erittäin hyvää. Toisesta yksiköstä todetaankin: Pienet teot ovat lastemme tulevaisuutta varten, haluamme säilyttää palan puhdasta luontoa heillekin. 12. Ympäristötempaus Kaikki vastanneet ovat olleet kiinnostuneita ympäristötempauspäivään. Ympäristötempaus on tunnin mittainen ympäristökasvatushetki, jossa käsitellään ympäristöasioita leikin, kisailun ym. keinoin. Tempausten sisältö vaihtelee ikäluokan mukaan. Pauliina Hiltunen järjestää ympäristötempaukset huhti-toukokuun aikana kaikille halukkaille yksiköille aikataulujen puitteissa.

10 9 13. Toiveita ympäristöpalveluille Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluilta toivottiin yhteistyötä mm. oppituntivierailujen merkeissä. Toivottiin myös, että ympäristöpalvelut järjestäisi teemapäiviä, antaisi uusia ideoita ja teemaiskuja ympäristöasioihin liittyen. Olisi myös hienoa, jos kaikille yksiköille saataisiin retkipäivät esimerkiksi kunnan Kierrätyskeskus Helmeen, Tippavaaran vastaanottopisteeseen, jätevedenpuhdistamolle sekä Koukkujärven kaatopaikalle. Näissä voisi olla tehtäväratoja ja muuta toimintaa teeman mukaisesti. Toivottiin myös, että yleinen ulkotilojen siivous ja rakenteiden kunnossapito olisi tehokkaampaa sekä järjestettäisiin kierrätysastiat kaikille jätteille ja niille kunnan järjestämä tyhjennys. Lopuksi Hämeenkyrön kunnan kouluissa ja päiväkodeissa käsitellään ympäristöasioita monella tavalla ja monissa yhteyksissä. Ympäristökasvatusta saadaan varmasti pikkuhiljaa lisättyä, kunhan edetään pienin askelin ja kaikille sopivalla tavalla. Yleisesti ympäristökasvatustoiminnasta vastaa yksikössä yksi tai muutama henkilö, jolloin heidän harteillaan on paljon. Innostus ja kiinnostus täytyy säilyä aihetta kohtaan ja välittyä myös koko työyhteisöön asioiden etenemiseksi. Tässä täytyy tukea toinen toistaan ja olla yhteyksissä myös muiden yksiköiden opettajiin ja ohjaajiin. On hyvin positiivista, miten paljon ympäristöasioita kuitenkin käsitellään ja lasten kanssa mennään ulos retkille toteamaan lähiympäristön ihmeitä. Tärkeää on antaa lasten kokea ja ajatella sekä antaa aikaa myös heidän oivalluksilleen ja ihmettelylleen. Hämeenkyrössä on erinomaiset puitteet ympäristön kokemiselle monenlaisissa merkeissä, joten sitä kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Arvostus ympäristöä kohtaan lähtee pienistä jutuista Opiskelijana olen kyselyn lopputulokseen erittäin tyytyväinen! 70 % yksiköistä vastasi kyselyyn ja käsiteltävää dataa tuli siis paljon. Haluan kiittää kaikkia vastanneita ja kannustan teitä jatkamaan hienoa työtänne ympäristökasvatuksen parissa. Minuun saa olla yhteydessä asian tiimoilta milloin vain. ystävällisin terveisin Pauliina Hiltunen, opiskelija (tuleva ympäristökasvattaja)

11 10 LIITTEET Saatekirje Hei! Toimin tänä keväänä harjoittelijana Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluissa ja toteutan projektin liittyen lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Teen selvityksen kunnan koulujen ja päiväkotien ympäristöasioiden käsittelyn ja hoidon nykytilasta. Tulevaisuuden tavoitteena olisi muodostaa yhtenäinen linja ympäristökasvatusasioissa Hämeenkyrön alueen kouluissa ja päiväkodeissa. Pyydänkin teitä täyttämään oheisen lomakkeen ja palauttamaan sen tiistaihin.3. mennessä. Lomakkeen voisi täyttää sellainen henkilö, joka vastaa ympäristöasioista yksikössänne. Voin myös halutessanne järjestää kevään aikana (esimerkiksi huhtikuussa) ympäristötempauksen koulullanne/päiväkodillanne. Tempaus sopisi erinomaisesti päiväkotiryhmille sekä peruskoulun alaluokille. Tempauksen sisältönä on ympäristöaiheisia leikkejä, kisailua, tietopakettia, rastirataa ym. ikäluokan mukaan. Voin räätälöidä tempauksen omien kiinnostuksienne mukaan. Ilmoittakaa halukkuudestanne tempaukseen lomakkeessa. Hämeenkyrön kunta osallistuu jälleen tänä keväänä Suomi puhtaaksi päivässä kampanjaan. Tarkoituksena on siivota Hämeenkyrön alueita yhteistyössä. Toivommekin koulujen ja päiväkotien osallistuvan tapahtumaan. Tarkka ajankohta on torstai 10.5., ja kunta tukee tapahtuman järjestämistä. Ilmoittakaa halukkuudestanne osallistua tapahtumaan lomakkeessa. Ystävällisin terveisin, Pauliina Hiltunen, opiskelija Kaisa Pieniluoma, ympäristösihteeri Helsingin yliopisto Hämeenkyrön kunta, p Kyselyn palautus tiistaihin mennessä Kaisa Pieniluomalle Hollitie 7, Hämeenkyrö tai

12 11 Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalvelut: Kyselylomake 2012 Ympäristökasvatuksen & ympäristöasioiden hoidon nykytila pvm. Koulu/Päiväkoti: Vastaaja (nimi, toimi): Yhteystiedot (puh.,s-posti): 1. Tehdäänkö yksikössänne retkiä ympäristöön/siihen liittyviin muihin kohteisiin (esim. luonnonpuistot, lähimetsät, museot, jätelaitokset ym.)? Mihin; koska viimeksi? 2. Onko Hämeenkyrön kunnan kierrätyskeskus Helmi tuttu? Onko siellä vierailtu? 3. Missä yhteyksissä/millä tunneilla ja kuinka usein ympäristöasioita käsitellään? 4. Mitä ympäristöasioita käsitellään? 5. Miten lapset ja yksikkönne aikuiset suhtautuvat ympäristöasioihin? Mikä on positiivista/negatiivista?. Onko ympäristökasvatusta yksikössänne mielestäsi paljon vai vähän? Pitäisikö sitä olla enemmän/vähemmän? 7. Onko aihetta kestävä kehitys käsitelty? Minkä ikäluokkien kanssa ja millä tavalla? 8. Onko yksikössänne mietitty hyödyntää lähiruokaa ruoanvalmistuksessa?

13 12 9. Kiinnitetäänkö yksikössänne huomiota seuraaviin asioihin (rasti ruutuun): kierrätys veden säästäminen energian säästäminen jätteiden lajittelu muu, mitä: Mitä jätteitä toimipisteessänne lajitellaan (rasti ruutuun): paperi pahvi kartonki lasi metalli biojäte muovi ongelmajäte puu muu, mitä: 10. Kuinka tärkeänä koet ympäristöasiat yksikkönne kannalta? 11. Jos yksiköllänne ei ole Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran myöntämää Vihreää Lippua, olisiko kiinnostusta hankkia se? Jos Vihreä Lippu on, millaisia kokemuksia siitä on? 12. Onko yksiköllänne kiinnostusta ympäristötempaukseen kevään aikana (Pauliina Hiltunen järjestää)? Kertokaa myös, jos tempaukselle on jotain erityisiä toiveita. 13. Onko yksiköllänne toiveita kunnan ympäristönpalveluille yhteistyön merkeissä? Suomi puhtaaksi päivässä -kampanja (torstai ): 1. Haluatteko osallistua Suomi puhtaaksi päivässä -siivoustapahtumaan? 2. Tarvitsetteko lisäopastusta tapahtuman järjestämiseksi?

14 13 3. Tarvitsetteko tarvikkeita? Jos tarvitsette, mitä ja kuinka paljon? 4. Tarvitsetteko apua/haluatteko osallistua kerättyjen jätteiden yhteiseen poiskuljettamiseen? 5. Kertokaa myös, minkä alueen haluatte siivota (esim. kadunnimi, alue). Kiitos vastauksistanne tärkeän aiheen edistämiseksi! t. Pauliina

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Opiskelijan kommenttipuheenvuoro. Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu

Opiskelijan kommenttipuheenvuoro. Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu Opiskelijan kommenttipuheenvuoro Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu 1 Mikä toi minut energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaksi? Lähipiirissäni ympäristöasiat

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2.

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2. POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) Hyvät vanhemmat, Lapsellenne on varattu tutkimusaika OYS:n lastenneurologian yksikköön. Toivomme, että pyydätte opettajaa täyttämään oheisen lomakkeen lapsenne koulunkäynnistä.

Lisätiedot

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2. Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.2012 Olarin lukio Espoossa N. 400 opiskelijaa Joista 100 matematiikka- ja

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Juupajoen. peruskoulun. yhteistyösuunnitelma

Juupajoen. peruskoulun. yhteistyösuunnitelma Juupajoen peruskoulun yhteistyösuunnitelma 2 0 1 7 JOHDANTO Juupajoen kunnan yhteistyösuunnitelma on laadittu osaksi uutta opetussuunnitelmaa. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma Pelipuiston päiväkodin ökasvatussuunnitelma Päivähoito kantaa vastuun toimintansa aiheuttamasta ristökuormituksesta ottamalla huomioon kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Lapsia kasvatetaan ristötietoisuuteen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Avoin päiväkoti SoPeVa Laurintie 31 p. 044 7829247 (tiedustelut, ilmoittautumiset ja varaukset) Facebook -> Avoin päiväkoti Sopeva

Avoin päiväkoti SoPeVa Laurintie 31 p. 044 7829247 (tiedustelut, ilmoittautumiset ja varaukset) Facebook -> Avoin päiväkoti Sopeva Avoin päiväkoti SoPeVa Laurintie 31 p. 044 7829247 (tiedustelut, ilmoittautumiset ja varaukset) Facebook -> Avoin päiväkoti Sopeva Syyskuun 2015 ohjelma Viikko 37 Maanantai 7.9 8.30 16.00 *Perhekerhoon

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6 Arviointi lukuvuoden aikana Lukuvuoden aikana tehtävän arvioinnin tarkoituksena on arvioida, kuinka hyvin lapset ovat oppineet juuri opetetun asian ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä.

Lisätiedot

KULTTUURI LÄHIYMPÄRISTÖSSÄMME. Tiina Lepistö Lastentarhanopettaja Päiväkoti Seuravuorenkatu 7

KULTTUURI LÄHIYMPÄRISTÖSSÄMME. Tiina Lepistö Lastentarhanopettaja Päiväkoti Seuravuorenkatu 7 KULTTUURI LÄHIYMPÄRISTÖSSÄMME Tiina Lepistö Lastentarhanopettaja Päiväkoti Seuravuorenkatu 7 1 Päiväkotimme Perustettu 1992 Sijaitsee Paattisilla kirkonkylämäisessä maalaisympäristössä 80 lasta 1-6 -vuotiaita

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Osaamisella hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. LAADUNARVIOINTI -Ilmajoki- Eeva Hujala ja Piia Roos Tampereen yliopisto

Osaamisella hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. LAADUNARVIOINTI -Ilmajoki- Eeva Hujala ja Piia Roos Tampereen yliopisto Osaamisella hyvinvointia varhaiskasvatuksessa LAADUNARVIOINTI -Ilmajoki- Eeva Hujala ja Piia Roos Tampereen yliopisto Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin vastausprosentit Alkumittaus 71% 97% Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Rajattomasti kestävä kehitys

Rajattomasti kestävä kehitys Rajattomasti kestävä kehitys Maailmankansalainen ja media Raimo Salo Maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Kohderyhmä Valmistavan opetuksen

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA. Pitkäniemen päiväkoti, Nokia Syksy 2014

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA. Pitkäniemen päiväkoti, Nokia Syksy 2014 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA Pitkäniemen päiväkoti, Nokia Syksy 2014 Johdanto: Minkälainen meidän luontopäiväkotimme on? Ympäristökasvatuksen kohderyhmät Kenelle ympäristökasvatus kuuluu? Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri lapsille ja nuorille Kesä- Metakka suunnitelma 2016

Taide ja kulttuuri lapsille ja nuorille Kesä- Metakka suunnitelma 2016 k -Pohjois-Karjalan kulttuurirahaston tuella- Taide ja kulttuuri lapsille ja nuorille Kesä- Metakka suunnitelma 2016 1 Metakan kalenteri 2016 Tiistai Keskiviikko Torstai Viikko 26 Musiikki Yhdessä Ekobändi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot