1. Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket"

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖPALVELUT: YMPÄRISTÖKASVATUKSEN JA YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON NYKYTILA HÄMEENKYRÖN KOULUISSA JA PÄIVÄKODEISSA (YHTEENVETO KYSELYLOMAKKEISTA 2012) PAULIINA HILTUNEN HELSINGIN YLIOPISTO YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS YHTEENVETO

2 1 Sisällys Aluksi s Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket s Hämeenkyrön kunnan kierrätyskeskus Helmi s / 4. Ympäristöasioiden käsittely: tunnit ja yhteydet sekä sisällöt s Aikuisten ja lasten suhtautuminen ympäristöasioihin s. 4. Ympäristökasvatuksen määrä s Kestävä kehitys s Lähiruoan hyödyntäminen s Jätteiden lajittelun ja ympäristöasioiden käsittelyn nykytilanne s. 10. Ympäristöasioiden tärkeys s Vihreä Lippu s Ympäristötempaukset s Toiveita ympäristöpalveluille s. 9 Lopuksi s. 9 Liitteet s. 10

3 2 Aluksi Tämä kysely on toteutettu keväällä 2012 Hämeenkyrön kunnan alueella. Kysely on toimitettu kunnan jokaiseen kouluun ja päiväkotiin, joita on yhteensä 20 (9 koulua, 11 päiväkotia). Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 7 koulua ja 7 päiväkotia eli yhteensä 14 yksikköä. Näistä yksiköistä Mahnalan ympäristökoulu ja Pappilanmetsän päiväkoti ovat suuntautuneet kokonaisvaltaisesti ympäristökasvatukseen jokapäiväisessä toiminnassaan. Näiden yksiköiden vastaukset ovat osin hyvin ilmeisiä, joten yhteenvedossa ei ole peitelty heidän osuuksiaan. Yhteenveto lähetetään kaikkiin yksiköihin ja sen toivotaan antavan vinkkejä ja ideoita ympäristökasvatustoimintaan. Tulevaisuuden tavoitteissa siintää, että Hämeenkyrön kunnan alueelle saataisiin yhtenäinen linja koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatusasioissa. 1. Ympäristöön ja siihen liittyviin kohteisiin suuntautuvat retket Yksiköissä tehdään paljon retkiä monipuolisiin kohteisiin. Retkiä tehdään monessa yksikössä hyvin usein (päivittäin/ viikoittain/ kuukausittain) ja joillakin yksiköillä on vakiintuneet ajat tietyille kohteille. Suosittuja kohteita ovat lähimetsät, leikkipuistot, museot, luonnonpuistot, marjatilat, maatilat, karjatilat, niityt, puistot sekä pellot. Retkikohteina mainittiin monesti myös hyötyjätekeräyspisteet, Seitsemisen kansallispuisto, jätelaitokset, jätteenkäsittelylaitos, Ulvaanharjun kota, Osaran maaseutuoppilaitos, Kiviniityn kotieläinpuisto, Koukkujärven kaatopaikka, jätevedenpuhdistamo, tilataideteos hiekkamontulla (Teletappimaa), Heiskan pihapiiri, Hämeenkyrön kirkko, jäähalli, urheilukenttä sekä kotiseutumuseo. Teemapäivinä nousivat esiin Metsä-päivä ja Suomi puhtaaksi päivässä tapahtuma. Monissa yksiköissä tehdään sieni- ja marjaretkiä, pyöräretkiä ja suunnistetaan lähialueilla. Lähes kaikissa yksiköissä on myös käynyt useita vierailijoita eri tahoilta kertomassa ympäristöasioista (mm. kierrätys ja energia). Joissain yksiköissä toimii lisäksi oma luontokerho ja Pappilanmetsän päiväkodissa on istutettu lähipuistoon oma puu, jonka kasvua seurataan.

4 3 2. Hämeenkyrön kunnan Kierrätyskeskus Helmi Hämeenkyrön kunnan Kierrätyskeskus Helmi oli osalle yksiköiden henkilökunnasta tuttu, osalle ei. Osa yksiköistä oli vieraillut siellä lasten kanssa kerran tai useasti. Ne, jotka eivät olleet vierailleet, kiinnostuivat paikasta hyvänä retkikohteena. 3. / 4. Ympäristöasioiden käsittely: tunnit ja yhteydet sekä sisällöt Suurin osa kouluista käsittelee ympäristöasioita läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa (ympäristö- ja luonnontieto, biologia, maantieto, fysiikka ja kemia) opetussuunnitelman mukaisesti. Monet haluavat edetä pienin askelin omassa luokassa ja saada käytänteet osaksi toimintakulttuuria ja päivittäisiä toimintoja. Usein ympäristöasioita käsitellään myös erilaisten projektien yhteydessä, kierrätysteema-askarteluissa sekä yhteisinä teemapäivinä. Yhdessä kylässä järjestettiin kierrätystapahtuma, missä paikalla oli jäteauto ja toimintana suunnistustehtäviä ja kierrätysrasti. Ympäristökoulussa ympäristöasiat ovat kiinteä osa koulun toimintakulttuuria ja arkea, periaatteella kestävää kehitystä edistävää kasvatusta koulun arjessa. Päiväkodit käsittelevät ympäristöasioita päivittäin arjen kasvatustilanteissa, mutta myös suunnitellusti. Esimerkiksi metsäretkien yhteydessä lapset nostavat aiheeksi monenlaisia ympäristöasioita. Keskustelua aiheesta tapahtuu siis silloin, kun siihen on luonteva yhteys. Vanhemmat tuovat paljon materiaalia kierrätysaskarteluun ja askartelussa käytetään myös luonnonmateriaaleja. Hankinnoissa huomioidaan kestävyys ja taloudellisuus ja lelujen kierrätystä tehdään eri ryhmien välillä. Kouluissa ja päiväkodeissa käsitellään monenlaisia ympäristöasioita. Tärkeimpinä nousivat esiin kierrätys ja sen aloittaminen, jätteiden lajittelu, vesi ja energia, vuoden- ja vuorokaudenajat, luonnonilmiöt, sää, roskaaminen sekä kestävä kehitys. Myös kulutuksen ja jätteen vähentäminen, joukkoliikennevälineet, luonnonsuojelu, jokamiehenoikeudet, lähi- ja luomuruoka (ruokien alkuperä), ilmastonmuutos, hiilijalanjälki sekä rakennettu ympäristö ovat aiheita, joita käsitellään monipuolisesti. Luonnon kiertokulku, luonnon ja ympäristön kauneusarvot, eläimet ja kasvit sekä opetussuunnitelman ja Vihreän Lipun toimintasuunnitelman mukaiset asiat ovat myös osana monen yksikön opetusta ja toimintaa.

5 4 5. Aikuisten ja lasten suhtautuminen ympäristöasioihin Kaikista vastauksista kävi ilmi, että ympäristöasioihin suhtautuminen on pääosin positiivista niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Monet totesivat, että kun edetään pienin askelin, ei kukaan kuormitu liikaa. Kierrätys on monessa yksikössä itsestään selvää. Lapset nauttivat ympäristöasioista suuresti, vaikka he eivät tietenkään innostu aina kaikesta. Etenkin pienet lapset ovat kiinnostuneita omasta ympäristöstään ja monet ovat tarkkoja roskaamisen suhteen. Pihalla olevat roskat haittaavat kouluissakin useaa oppilasta sekä myös aikuisia. Lapset kokevat aiheen tärkeänä ja mielenkiintoisena ja siirtävät omilla toimintatavoillaan ympäristöasioita koteihin. Monessa yksikössä myös henkilökunta on hyvin sitoutunut ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Mahnalan ympäristökoulussa ympäristöasiat ovat luonnollinen osa kaikkia toimintoja ja vanhemmatkin ovat kiitelleet toimintaa. Yksiköissä pyritään kunnioittamaan ja opettamaan lapsia kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä. Ympäristöasioista toivotaankin tulevan pysyvä ja luonteva osa arkea. Muutamissa vastauksissa ilmeni myös negatiivista suhtautumista tai yleisesti negatiivisia asioita aiheeseen liittyen. Negatiiviseksi koettiin ihmisten syyllistäminen ympäristöasioilla ja tiedon välityksen huumorintajuttomuus. Kierrätyksen ja jätteiden lajittelun järjestäminen on joissain paikoissa puutteellista. Hankalana koetaan nimenomaan kierrätettävän jätteen kuljetus eri paikkoihin, kun kaikkia astioita ei yksikön pihassa ole. Autoliikenne yksikön läheisyydessä koettiin myös negatiiviseksi.. Ympäristökasvatuksen määrä Suurimmaksi osaksi ympäristökasvatusta todettiin olevan yksiköissä sopivasti. Ympäristöasiat ovat kouluissa luontevasti esillä omina osuuksinaan oppiaineissa. Osa vastanneista kertoi, että toki sitä voisi olla enemmänkin ja aina voisi parantaa. Joissakin yksiköissä oltiin sitä mieltä, että ympäristökasvatusta on vähän. Ympäristökasvatusta yritetään monessa yksikössä pääsääntöisesti mahduttaa arkeen mahdollisimman paljon siinä määrin kuin muu opiskelu ja toiminta antavat myöten. Joissain yksiköissä keväällä ja syksyllä on enemmän aiheeseen liittyvää opetusta ja kasvatusta. Ympäristökasvatuksen todettiin olevan paljon kiinni opettajien/ohjaajien kiinnostuksesta. Ympäristökasvatukseen suuntautuneet yksiköt totesivat aiheeseen liittyvää toimintaa olevan paljon, eivätkä millään pystyisi enempään.

6 5 7. Kestävä kehitys Kestävän kehityksen käsittely on yksiköissä vaihtelevaa ja moninaista. Päiväkodeissa kestävää kehitystä on käsitelty suunnilleen kaikkien ikäryhmien (1--vuotiaat) kanssa keskustelun ja leikin kautta, erilaisilla retkillä sekä arjen pienillä teoilla. Yleisesti ei siis niinkään käsitteenä pienten lasten kanssa, mutta esimerkiksi miten leluja voi korvata, miten pahvilaatikosta voi askarrella, käsipaperin käyttöä ja veden kulutusta. Jotkut yksiköt ilmoittivat, että aihetta ei ole vielä käsitelty. Kouluissa aihetta on käsitelty pääsääntöisesti joka luokalla, mutta erityisesti 3-luokasta ylöspäin. Aihe on esillä opettajankokouksissa, joissa annetaan esimerkiksi vinkkejä aiheeseen. Kestävä kehitys on kouluissa hyvin oppikirjajohtoista (luonnonvarojen tuhlauksen estäminen, omasta ympäristöstä huolehtiminen), mutta aihe tulee esille myös päivittäisissä rutiineissa sekä projektiluontoisesti. Mahnalan ympäristökoulussa kestävä kehitys on luonnollinen osa koulun toimintakulttuuria ja arkea. 8. Lähiruoan hyödyntäminen Lähiruoka-asian suhteen yksiköt olivat suurimmaksi osaksi samassa tilanteessa. Asiasta on jollakin tasolla puhuttu, mutta valitettavasti asia ei ole yksikön päätettävissä, vaikka lähiruokaa mielellään suosittaisiin. Toiveet asian suhteen ovat monessa paikassa suuret. Ruoka tulee kuitenkin monille yksiköille keskuskeittiöstä, eikä sen alkuperään pysty vaikuttamaan. Ajatuksena lähiruoka kuulostaa siis hyvältä, mutta ei tiedetä, voiko asiaan vaikuttaa. Suurin syy tähän on rahoitus. Joissain yksiköissä on kuitenkin päästy jollakin lailla suosimaan lähiruokaa ja luomuruokaa. Lähija luomuruoka on tietenkin yksi ympäristökoulun toiminnan peruspilareista. Tämän lisäksi muutamassa muussakin yksikössä tehdään itse välipaloja ja leipomuksia Sapere-hankkeen avulla ja Pro peruna projekti on toteutunut ainakin yhdessä yksikössä. Pappilanmetsän päiväkoti on Portaat luomuun -ohjelman tasolla neljä; keittäjä valmistaa aamu- ja välipalat itse käyttäen paljon luomu- ja lähiruokaa välttäen eineksiä.

7 9. Jätteiden lajittelun ja ympäristöteemojen käsittelyn nykytilanne Seuraaviin kuviin on koottu jätteiden lajitteluun sekä erilaisiin teemoihin liittyvät vastaukset. Kuvassa 1 on jätteiden lajittelun nykytilanne kaikissa 14 yksikössä. Paperi, pahvi, kartonki ja ongelmajäte lajitellaan useimmissa paikoissa. Myös lasi, metalli ja biojäte lajitellaan monessa yksikössä. Muovinkeräystä ei ole Hämeenkyrön alueella järjestetty, joten sen lajittelu on vähäistä. Lisäksi puu on luultavasti sellainen materiaali, joka ennemmin poltetaan kuin kierrätetään. Jätteiden lajittelu Yksiköiden määrä paperi pahvi kartonki lasi metalli biojäte muovi ongelmajäte puu kaikki (14) Kuva 1. Jätteiden lajittelun nykytilanne kaikissa yksiköissä (yhteensä 14). Kuvassa 2 on jätteiden lajittelun nykytilanne eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan. Kuvasta voidaan nähdä, että melkein kaikki päiväkodit lajittelevat lasin ja biojätteen, mutta kouluista alle puolet lajittelevat nämä. Syynä on mitä luultavimmin jäteastioiden puute. Muuten lajittelu on suurin piirtein tasaista koulujen ja päiväkotien välillä.

8 7 Jätteiden lajittelu Yksiköiden määrä paperi pahvi kartonki lasi metalli biojäte muovi ongelmajäte puu päiväkodit (7) koulut (7) Kuva 2. Jätteiden lajittelun nykytilanne eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan (molempia yhteensä 7). Kuvassa 3 on esitetty erilaisten ympäristöön liittyvien teemojen käsittelyn nykytilanne kaikissa yksiköissä sekä eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan. Kaiken kaikkiaan näitä teemoja on käsitelty lähes kaikissa yksiköissä, eikä eroja päiväkotien ja koulujen tilanteiden suhteen ole. Teemojen käsittely Yksiköiden määrä kierrätys veden säästäminen energian säästäminen jätteiden lajittelu kaikki (14) päiväkodit (7) koulut (7) Kuva 3. Erilaisten ympäristöön liittyvien teemojen käsittelyn nykytilanne kaikissa yksiköissä sekä eroteltuna päiväkotien ja koulujen mukaan. Yksiköitä yhteensä 14, kumpaakin 7.

9 8 10. Ympäristöasioiden tärkeys Ympäristöasiat koettiin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi aiheeksi jokaisessa yksikössä niin teoriassa kuin käytännössäkin. Lapsille luodaan jo pienenä pysyviä ajatus- ja toimintamalleja, mikä on tulevaisuutta ajatellen hyvin oleellista. Lapset ovat tulevia kuluttajia ja päättäjiä. Tässäkin kohdassa vastauksissa korostui se, että pienin askelin on hyvä edetä, koska kouluissa ja päiväkodeissa on myös monia muitakin tärkeitä asioita, jotka vaativat huomiota. 11. Vihreä Lippu Suurimmalle osalle yksiköistä Vihreä Lippu oli tuttu, mutta kiinnostusta sen hankkimiseen ei ole. Monet totesivat perusjuttujen riittävän, eikä isompi profiili ole tällä hetkellä keskeistä. Monet totesivat lisäksi kuulleensa, että Vihreä Lippu-toiminta on melko työllistävää. Toiminta koetaan siis osin haastavana ja siinä on paljon raportoitavaa. Kaksi yksikköä kuitenkin mainitsi, että ehkä tulevaisuudessa lipun voisi hankkia eli kiinnostusta on hieman. Kahdella yksiköllä (Mahnalan ympäristökoulu ja Pappilanmetsän päiväkoti) on pysyvä Vihreä Lippu ja toiminta pyörii jokapäiväisessä arjessa vuosittain vaihtuvin teemoin. Vihreä Lippu toiminta on alkanut näissä yksiköissä vuosina 1999 ja 2000 ja molemmat yksiköt ovat saaneet pysyvän käyttöoikeuden lipulle vuonna Kokemukset Vihreä Lippu toiminnasta ovat olleet positiivisia ja palaute perheiltä erittäin hyvää. Toisesta yksiköstä todetaankin: Pienet teot ovat lastemme tulevaisuutta varten, haluamme säilyttää palan puhdasta luontoa heillekin. 12. Ympäristötempaus Kaikki vastanneet ovat olleet kiinnostuneita ympäristötempauspäivään. Ympäristötempaus on tunnin mittainen ympäristökasvatushetki, jossa käsitellään ympäristöasioita leikin, kisailun ym. keinoin. Tempausten sisältö vaihtelee ikäluokan mukaan. Pauliina Hiltunen järjestää ympäristötempaukset huhti-toukokuun aikana kaikille halukkaille yksiköille aikataulujen puitteissa.

10 9 13. Toiveita ympäristöpalveluille Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluilta toivottiin yhteistyötä mm. oppituntivierailujen merkeissä. Toivottiin myös, että ympäristöpalvelut järjestäisi teemapäiviä, antaisi uusia ideoita ja teemaiskuja ympäristöasioihin liittyen. Olisi myös hienoa, jos kaikille yksiköille saataisiin retkipäivät esimerkiksi kunnan Kierrätyskeskus Helmeen, Tippavaaran vastaanottopisteeseen, jätevedenpuhdistamolle sekä Koukkujärven kaatopaikalle. Näissä voisi olla tehtäväratoja ja muuta toimintaa teeman mukaisesti. Toivottiin myös, että yleinen ulkotilojen siivous ja rakenteiden kunnossapito olisi tehokkaampaa sekä järjestettäisiin kierrätysastiat kaikille jätteille ja niille kunnan järjestämä tyhjennys. Lopuksi Hämeenkyrön kunnan kouluissa ja päiväkodeissa käsitellään ympäristöasioita monella tavalla ja monissa yhteyksissä. Ympäristökasvatusta saadaan varmasti pikkuhiljaa lisättyä, kunhan edetään pienin askelin ja kaikille sopivalla tavalla. Yleisesti ympäristökasvatustoiminnasta vastaa yksikössä yksi tai muutama henkilö, jolloin heidän harteillaan on paljon. Innostus ja kiinnostus täytyy säilyä aihetta kohtaan ja välittyä myös koko työyhteisöön asioiden etenemiseksi. Tässä täytyy tukea toinen toistaan ja olla yhteyksissä myös muiden yksiköiden opettajiin ja ohjaajiin. On hyvin positiivista, miten paljon ympäristöasioita kuitenkin käsitellään ja lasten kanssa mennään ulos retkille toteamaan lähiympäristön ihmeitä. Tärkeää on antaa lasten kokea ja ajatella sekä antaa aikaa myös heidän oivalluksilleen ja ihmettelylleen. Hämeenkyrössä on erinomaiset puitteet ympäristön kokemiselle monenlaisissa merkeissä, joten sitä kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Arvostus ympäristöä kohtaan lähtee pienistä jutuista Opiskelijana olen kyselyn lopputulokseen erittäin tyytyväinen! 70 % yksiköistä vastasi kyselyyn ja käsiteltävää dataa tuli siis paljon. Haluan kiittää kaikkia vastanneita ja kannustan teitä jatkamaan hienoa työtänne ympäristökasvatuksen parissa. Minuun saa olla yhteydessä asian tiimoilta milloin vain. ystävällisin terveisin Pauliina Hiltunen, opiskelija (tuleva ympäristökasvattaja)

11 10 LIITTEET Saatekirje Hei! Toimin tänä keväänä harjoittelijana Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluissa ja toteutan projektin liittyen lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Teen selvityksen kunnan koulujen ja päiväkotien ympäristöasioiden käsittelyn ja hoidon nykytilasta. Tulevaisuuden tavoitteena olisi muodostaa yhtenäinen linja ympäristökasvatusasioissa Hämeenkyrön alueen kouluissa ja päiväkodeissa. Pyydänkin teitä täyttämään oheisen lomakkeen ja palauttamaan sen tiistaihin.3. mennessä. Lomakkeen voisi täyttää sellainen henkilö, joka vastaa ympäristöasioista yksikössänne. Voin myös halutessanne järjestää kevään aikana (esimerkiksi huhtikuussa) ympäristötempauksen koulullanne/päiväkodillanne. Tempaus sopisi erinomaisesti päiväkotiryhmille sekä peruskoulun alaluokille. Tempauksen sisältönä on ympäristöaiheisia leikkejä, kisailua, tietopakettia, rastirataa ym. ikäluokan mukaan. Voin räätälöidä tempauksen omien kiinnostuksienne mukaan. Ilmoittakaa halukkuudestanne tempaukseen lomakkeessa. Hämeenkyrön kunta osallistuu jälleen tänä keväänä Suomi puhtaaksi päivässä kampanjaan. Tarkoituksena on siivota Hämeenkyrön alueita yhteistyössä. Toivommekin koulujen ja päiväkotien osallistuvan tapahtumaan. Tarkka ajankohta on torstai 10.5., ja kunta tukee tapahtuman järjestämistä. Ilmoittakaa halukkuudestanne osallistua tapahtumaan lomakkeessa. Ystävällisin terveisin, Pauliina Hiltunen, opiskelija Kaisa Pieniluoma, ympäristösihteeri Helsingin yliopisto Hämeenkyrön kunta, p Kyselyn palautus tiistaihin mennessä Kaisa Pieniluomalle Hollitie 7, Hämeenkyrö tai

12 11 Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalvelut: Kyselylomake 2012 Ympäristökasvatuksen & ympäristöasioiden hoidon nykytila pvm. Koulu/Päiväkoti: Vastaaja (nimi, toimi): Yhteystiedot (puh.,s-posti): 1. Tehdäänkö yksikössänne retkiä ympäristöön/siihen liittyviin muihin kohteisiin (esim. luonnonpuistot, lähimetsät, museot, jätelaitokset ym.)? Mihin; koska viimeksi? 2. Onko Hämeenkyrön kunnan kierrätyskeskus Helmi tuttu? Onko siellä vierailtu? 3. Missä yhteyksissä/millä tunneilla ja kuinka usein ympäristöasioita käsitellään? 4. Mitä ympäristöasioita käsitellään? 5. Miten lapset ja yksikkönne aikuiset suhtautuvat ympäristöasioihin? Mikä on positiivista/negatiivista?. Onko ympäristökasvatusta yksikössänne mielestäsi paljon vai vähän? Pitäisikö sitä olla enemmän/vähemmän? 7. Onko aihetta kestävä kehitys käsitelty? Minkä ikäluokkien kanssa ja millä tavalla? 8. Onko yksikössänne mietitty hyödyntää lähiruokaa ruoanvalmistuksessa?

13 12 9. Kiinnitetäänkö yksikössänne huomiota seuraaviin asioihin (rasti ruutuun): kierrätys veden säästäminen energian säästäminen jätteiden lajittelu muu, mitä: Mitä jätteitä toimipisteessänne lajitellaan (rasti ruutuun): paperi pahvi kartonki lasi metalli biojäte muovi ongelmajäte puu muu, mitä: 10. Kuinka tärkeänä koet ympäristöasiat yksikkönne kannalta? 11. Jos yksiköllänne ei ole Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran myöntämää Vihreää Lippua, olisiko kiinnostusta hankkia se? Jos Vihreä Lippu on, millaisia kokemuksia siitä on? 12. Onko yksiköllänne kiinnostusta ympäristötempaukseen kevään aikana (Pauliina Hiltunen järjestää)? Kertokaa myös, jos tempaukselle on jotain erityisiä toiveita. 13. Onko yksiköllänne toiveita kunnan ympäristönpalveluille yhteistyön merkeissä? Suomi puhtaaksi päivässä -kampanja (torstai ): 1. Haluatteko osallistua Suomi puhtaaksi päivässä -siivoustapahtumaan? 2. Tarvitsetteko lisäopastusta tapahtuman järjestämiseksi?

14 13 3. Tarvitsetteko tarvikkeita? Jos tarvitsette, mitä ja kuinka paljon? 4. Tarvitsetteko apua/haluatteko osallistua kerättyjen jätteiden yhteiseen poiskuljettamiseen? 5. Kertokaa myös, minkä alueen haluatte siivota (esim. kadunnimi, alue). Kiitos vastauksistanne tärkeän aiheen edistämiseksi! t. Pauliina

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opas

Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 2008 Tiivistelmä Selvityksen lähtökohtana on kaksi kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa,

Lisätiedot

Luonto ja ympäristökoulut asiantuntevaa ja monipuolista palvelua Luonto ja ympäristökoulujen tila 2010

Luonto ja ympäristökoulut asiantuntevaa ja monipuolista palvelua Luonto ja ympäristökoulujen tila 2010 Luonto ja ympäristökoulut asiantuntevaa ja monipuolista palvelua Luonto ja ympäristökoulujen tila 2010 Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa hanke Suomen luonto ja ympäristökoulujen

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Jätehuollon yleisopas

Jätehuollon yleisopas - Ympäristösi hyväksi - Jätehuollon yleisopas vinkkejä ympäristökasvattajalle eta l a k e u d e n pp i etappi.com Jätehuollon yleisopas vinkkejä ympäristökasvattajalle Tämä opas on laadittu ensisijaisesti

Lisätiedot

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri Opettajan lisämateriaali Tämä opettajan lisämateriaali täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä opasta Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Se on laadittu helpottamaan Lennu-materiaalien

Lisätiedot

YMPÄRISTOKASVATUSTA!

YMPÄRISTOKASVATUSTA! YMPÄRISTOKASVATUSTA! Lähde mukaan Mahnalan vuoteen - kestävää kehitystä edistävää kasvatusta koulun arjessa Mahnalan Ympäristökoulun ympäristökasvatusjulkaisu 2009 Toimittaneet Annukka Alppi ja Sari Mantila-Savolainen

Lisätiedot

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma

Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma Turun yliopisto Rauman OKL Ympäristökasvatus opetustyössä 9.9.2009-21.4.2010 Rautiainen Sari Sisällys 1. Johdanto...3 2. Ympäristökasvatus päivähoidossa...3

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE...

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Kummikoulun kansio ympäristötekoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Kummikoulun kansio ympäristötekoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Kummikoulun kansio ympäristötekoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster 2 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa 2011. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa

Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa 2011. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa 011,,,,, ja Helmikuu 01 Sisällys Johdanto... Kyselyn toteutus... Yhteiskunta, ympäristönsuojelu ja taloudellinen kasvu... Ympäristöasenteet ja toiminta...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Kato mitä aarteita mä löysin!

Kato mitä aarteita mä löysin! Kato mitä aarteita mä löysin! Luontokokemusten tallennus ja jakaminen lasten, ohjaajien ja vanhempien välillä Life-based Service Design Ontologia 30.11.2013 Mari Myllylä & Outi Ugas Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista Ulos oppimaan Suomen Luonto- ja ympäristökoulut Hanna Salminen Maija Venäläinen ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista - aineistoluonnos käsikirjaksi BSR-Eagle hanke saa osarahoituksen Euroopan Unionin

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot