Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2"

Transkriptio

1 Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisja jälkivaiheessa, Maarit Muikku

2 Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Väestö ja saastuneella alueella työskentelevät Sisälle suojautumisen jatkaminen, lieventäminen, lopettaminen Evakuointi Kulkurajoitukset Saastuneella alueella työskentelevien ja ulkona olevien suojelu Elinympäristö ja elinkeinotoiminta Radioaktiivisten aineiden poisto rakennettu ympäristö (tiet, talot, puistot jne.) sisätilat kulku- ja työvälineet, tavarat Radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen vähentäminen (kiinnittäminen tai peittäminen) Alueen käyttörajoitukset (virkistys- ja elinkeinokäyttö, pois lukien maatalous) Elintarviketuotanto ja vesihuolto Elintarvikkeiden ja juomaveden käyttörajoitukset Elintarviketuotannon, jatkojalostuksen ja raakaveden käyttörajoitukset Elintarviketuotantoa ja veden hankintaa koskevat toimet Elintarvikkeiden jatkojalostus Ihmisten puhdistaminen Elinkeinotoiminta saastuneella alueella Radioaktiivisia aineita sisältävä jäte

3 Elinympäristö käsittää rakennetun, viljellyn ja luonnontilaisen ympäristön. Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan mm. asuin- ja liiketoimintaalueita, teollisuusalueita, tie-, satama-, lentokenttä- ja varastoalueita, puistoja, leikkikenttiä sekä muita rakennettuja ulkoilu-alueita (esimerkiksi golf-kentät, laskettelukeskukset, leirintäalueet, yleiset uimarannat). Luonnontilaisella ympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi metsiä, suoalueita, luonnonniittyjä, avoimia kallio- tai kivikkoalueita ja vesialueita.

4 Annoskriteerit: Tavoitteena, että elinympäristöstä aiheutuva annos ei ylitä 10 millisv ensimmäisenä vuonna ja seuraavina vuosina altistus saadaan mahdollisimman nopeasti niin pieneksi kuin se on mahdollista ja järkevää. Tässä ei oteta huomioon altistusta elintarvikkeiden kautta tai varhaisvaiheen altistusta. Otetaan huomioon altistus eri alueilla oleskellessa, sekä sisällä että ulkona. HUOM! Yksittäiset toimenpidetasot eivät välttämättä takaa, että saastuneesta elinympäristöstä johtuva altistus jää alle 10 millisv:n.

5 Puhdistus ja muut altistusta rajoittavat toimet Priorisointi Säteilyvaaratilanteet erilaisia -> tarvittavat toimet voivat vaihdella Toimet kohdistetaan elinympäristöön, jossa joko ihmiset ovat ajastaan paljon tai oleskelee paljon ihmisiä Esim. asunnot, koulut, päiväkodit, kaupat, toimistot, tuotantolaitokset, pihat, leikkikentät, puistot, tiet Sisätilojen puhdistus tärkeää erityisesti tilat, joissa oleskellaan paljon aloitetaan mahdollisimman nopeasti, toistetaan Rakennettu ympäristö ihmisten välitön elinympäristö (rakennukset, kulkuväylät, pihat) Kulkuneuvot ja työkoneet, ulkona olleet työvälineet ja tavarat Huom. Muistetaan suojavaatetus ja hengityssuojaimet puhdistustöissä

6 Sisätilat Toimenpidetasot: Sisätilojen perussiivous Ulkoisen säteilyn annosnopeus ulkona yli 1 mikrosv/h Voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) laskeuma ulkona yli Bq/m 2 Sisätilojen kaikkien pintojen perusteellinen puhdistus Ulkoisen säteilyn annosnopeus ulkona yli 10 mikrosv/h Voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) laskeuma ulkona yli Bq/m 2

7 Sisätilat Toimet Tehokas, perusteellinen, tavallinen siivous (imurointi, pyyhkiminen, pesu) Tuotantolaitoksissa myös rakenteet ja laitteet (esim. ilmanvaihtoväylät) Toistetaan tarvittaessa Suojaudutaan puhdistettaessa (vaatetus, hengityssuojat) Jätteen lajittelu (pölypussit, ilmanvaihtosuodattimet tai jäte) Puhdistustuloksen varmistus yleisissä tiloissa

8 Rakennettu ympäristö Toimenpidetaso: Rakennetun ympäristön kiireellinen puhdistus Ulkoisen säteilyn annosnopeus ulkona yli 10 mikrosv/h Voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) laskeuma ulkona yli Bq/m 2 Annoskriteeri: Toimia jatketaan, kunnes annosnopeus alle 1µSv/h (käyttö- ja kulkurajoitukset voidaan poistaa) Kiireellinen puhdistus alueilla, joilla ei ole evakuoitu, mutta saastuneita tai voimakkaasti saastuneita väestö väliaikaisesti evakuoitu ja alueet mahdollista saada nopeasti takaisin asuinkäyttöön Puhdistustoimet voivat olla perusteltuja myös vähemmän saastuneilla alueilla

9 Toimet (VAL 2, liite 2) Rakennettu ympäristö Rakennettu ympäristö: rakennusten ulkopinnat, tiet, kadut ja muut peitetyt alueet, maa- ja viheralueet (nurmikot, hiekkapinnat, hoitamattomat taajama-alueet) sekä puut ja pensaat Valintaan ja priorisointiin vaikuttavat kontaminaation määrä, sääolosuhteet, alueen laajuus, pintojen laatu, tehokkuus, vuodenaika, väestö alueella Aloitetaan ihmisten välittömästä elinympäristöstä Ensin helposti ja laajasti toteutettavat (ruohonleikkuu, lumen poisto, pihojen ja kulkuväylien puhdistus) Jos poisto ei ole mahdollista, peitetään tai kiinnitetään pintaan (pölyämisen estävät sidonta-aineet, maalaaminen, hiekalla peitto, asfaltointi, kyntäminen)

10 Kulkuneuvot ja työkoneet Toimenpidetaso: Kulkuneuvojen ja työkoneiden puhdistus Ulkoisen säteilyn annosnopeus yli 1 mikrosv/h Voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) laskeuma yli Bq/m 2 Jos annosnopeus kulkuneuvon tai työkoneen sisällä puhdistuksen jälkeen yli 1 mikrosv/h => voi käyttää tilapäisiin ja lyhytkestoisiin ajoihin ja tehtäviin, altistusta tulee seurata Jos annosnopeus kulkuneuvon tai työkoneen sisällä puhdistuksen jälkeen yli 10 mikrosv/h => ei saa käyttää

11 Kulkuneuvot ja työkoneet Toimet Puhdistetaan vesipesulla (erityishuomio saastuneella alueella lokasuojat, alustat, renkaat) Saastuneella alueella käytössä olevat puhdistettava säännöllisin väliajoin Puhdistus aina tarpeen, jos yleismittarilla taustatason ylitys Tarkistus- ja puhdistuspisteet puhtaan ja saastuneen alueen rajoilla

12 Työvälineet ja tavarat Toimenpidetaso: Työvälineiden puhdistus Ulkoisen säteilyn annosnopeus yli 1 mikrosv/h Voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) laskeuma yli Bq/m 2 Jos annosnopeus työvälineen tai tavara pinnalla puhdistuksen jälkeen yli 1 mikrosv/h => suojattava muovilla, käytettävyys arvioidaan tapauskohtaisesti Jos annosnopeus työvälineen tai tavara pinnalla puhdistuksen jälkeen yli 10 mikrosv/h => varastoitava väliaikaisesti paikkaan, jossa eivät aiheuta lisäaltistusta

13 Toimet Työvälineet ja tavarat Ulkona suojaamattomana olleet tavarat tulee puhdistaa ja arvioida tavaran käytettävyys Vesipesu, muu puhdistus tai ulomman pakkauskerroksen poisto Saastuneitten materiaalien käsittelyssä käytettävät työvälineet puhdistettava säännöllisin väliajoin Puhdistus aina tarpeen, jos yleismittarilla taustatason ylitys Tarkistus- ja puhdistuspisteet puhtaan ja saastuneen alueen rajoilla

14 Puhdistuspaikat Puhdistuspaikat puhdistetaan säännöllisin välein Työntekijät suojattava (suoja-asut, hengityssuojaimet) Pesuvedet viemäriverkostoon, ei yleensä tarvita pesuvesien keräystä Pakkausmateriaalien keräyspiste Myös raide- ja vesiliikenne sekä lentokentät ja rajanylityspaikat Rakentamaton ympäristö Puhdistaminen jälkivaiheessa ei ole yleensä tarkoituksenmukaista, koska resurssit tarvitaan välittömän elinympäristön puhdistamiseen. Säteilyaltistuksen pienentämiseksi käytetään alueella kulku- ja käyttörajoituksia.

15 Maa- ja vesialueiden käyttörajoitukset Välitön elinympäristö pyritään puhdistamaan, jottei sen käyttöä tarvitse rajoittaa Muualla altistusta pienennetään käyttörajoituksilla lähinnä virkistyskäytön rajoittaminen voidaan rajoittaa myös alueen tulevaa käyttöä esim. maatalous- tai asuntotuotantoon Toimenpidetasot: Rakennettujen virkistyspaikkojen käytön rajoittaminen Ulkoisen säteilyn annosnopeus ulkona yli 1 mikrosv/h Voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) laskeuma ulkona yli Bq/m 2 Luonnontilaisten alueiden virkistyskäytön rajoittaminen Ulkoisen säteilyn annosnopeus ulkona yli 10 mikrosv/h Voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) laskeuma ulkona yli Bq/m 2

16 Maa- ja vesialueiden käyttörajoitukset Virkistyskäytön rajoittamisessa otettava huomioon sekä saastumisvaara että ulkoinen annosnopeus Esim. leikkikenttien käyttöä, yleisötapahtumia, liikkumista puistoissa ja vapaa-ajan alueiden käyttöä koskevia rajoituksia; voidaan usein purkaa tai lieventää muutaman kuukauden kuluttua Vesialueilla liikkumista ei todennäköisesti ole tarvetta rajoittaa, vaikka esim. kalastukselle rajoituksia. Myös rannoilla oleskelua voi olla tarve rajoittaa. Vaikka sienestystä ja marjastusta jouduttaisiin rajoittamaan pitemmäksikin aikaa, voidaan kulku- ja oleskelurajoitukset purkaa aiemmin Lemmikkieläinten ulkoiluttamisessa huomattava, että ne tuovat turkissaan sisätiloihin radioaktiivisia aineita

17 Elinkeinotoiminta saastuneella alueella Saastuminen voi koskea tuotantoa: esim. teollisuus, metsätalous, ammattikalastus, turvetai biopolttoainetuotanto muuta elinkeinotoimintaa: esim. kauppa, kuljetukset, tuonti, vienti, keskusvarastot, matkailu, vapaa-ajan palvelut Huomioitava työntekijöiden altistus tuotettavien tavaroiden tai raaka-aineiden saastuminen asiakkaille aiheutuva altistus Tarvitaan puhdistustoimia mahdollisesti tuotannon tai muun elinkeinotoiminnan rajoittamista tai uudelleen suuntaamista

18 Elinkeinotoiminta saastuneella alueella Tuotteiden hyväksyttävyys arvioitava erikseen huomioiden niiden saastuneisuus ja käyttötarkoitus. Muiden maiden viranomaiset voivat asettaa tiukempia puhtausvaatimuksia tuontitavaroille, VAL 2 liitteessä 4 on esitetty kansainväliset raja-arvot. Tavoitteena, ettei tuotteista aiheutuva altistus ylitä luokkaa 10 mikrosv vuodessa. Metsätaloudessa metsänhoidollisilla toimenpiteillä (lannoitus, hakkuuajankohdat) voidaan vähentää radioaktiivisten aineiden pääsyä lopputuotteisiin. Myös raaka-aineen käyttöä voidaan suunnata uudelleen (paperin valmistus).

19 Kiitos mielenkiinnosta!

Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet

Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa, 20.5.2013 Maarit Muikku Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen

Lisätiedot

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset)

VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN. Ydinviesti (sis. vaikutuspyrkimys) Taustaa (sis. mahdolliset toimintaehdotukset) Perustelumuistio 1 (7) VARAUTUMINEN SÄTEILYVAARATILANTEISIIN Teema 5: Ympäristö terveyden ja hyvinvoinnin voimavaraksi Sisältö 2: Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, Varautuminen ympäristöterveyden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot