Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet"

Transkriptio

1 Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa, Maarit Muikku

2 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa Väestö ja säteilyvaaraalueella työskentelevät Elintarvike- ja muu tuotanto Suojautuminen sisätiloihin tai lievennetty sisälle suojautuminen Ydinaseen räjäytyksessä suojautuminen väestönsuojiin Alkutuotannon suojaaminen Raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden ja tuotantolaitosten suojaaminen Joditablettien ottaminen Kulkurajoitukset ja alueen eristäminen Elintarvikkeiden ja tavaroiden kaupan rajoitukset Evakuointi Säteilyvaara-alueella työskentelevien henkilöiden suojelu

3 Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa Väestö ja saastuneella alueella työskentelevät Sisälle suojautumisen jatkaminen, lieventäminen, lopettaminen Evakuointi Kulkurajoitukset Saastuneella alueella työskentelevien ja ulkona olevien suojelu Elinympäristö ja elinkeinotoiminta Radioaktiivisten aineiden poisto rakennettu ympäristö (tiet, talot, puistot jne.) sisätilat kulku- ja työvälineet, tavarat Radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen vähentäminen (kiinnittäminen tai peittäminen) Alueen käyttörajoitukset (virkistys- ja elinkeinokäyttö, pois lukien maatalous) Elintarviketuotanto ja vesihuolto Elintarvikkeiden ja juomaveden käyttörajoitukset Elintarviketuotannon, jatkojalostuksen ja raakaveden käyttörajoitukset Elintarviketuotantoa ja veden hankintaa koskevat toimet Elintarvikkeiden jatkojalostus Ihmisten puhdistaminen Elinkeinotoiminta saastuneella alueella Radioaktiivisia aineita sisältävä jäte

4 Elintarvikkeiden saastuminen laskeumatilanteessa Suoraan kasvit, pintakontaminaatio suojaamattomat valmiit tuotteet ja raaka-aineet Välillisesti eläintuotteet saastuneen rehun tai juomaveden kautta kasvit saastuneen kasteluveden kautta, myöhemmässä vaiheessa kulkeutuminen maasta juurioton kautta elintarviketeollisuuden tuotteet tuotantotilat, varastot raaka-aineet tuotannon aikana Vuodenaika vaikuttaa huomattavasti tilanteen vakavuuteen. Ennen tuotteiden toimittamista markkinoille tulee varmistua elintarvikkeiden, juomaveden ja rehun sisältämien radioaktiivisten aineiden määristä. mittaukset alueelliset arvioinnit mittausten perusteella

5 Elintarvikkeet, vesi ja rehu Aktiivisuuspitoisuusrajat säteilyaltistuksen vähentämiseksi asetetaan pitoisuusrajat, joiden ylittyessä kyseisiä tuotteita ei saa käyttää Käyttörajoitukset asetetaan rajoituksia elintarvike- ja rehutuotannolle sekä vesihuollolle, jos arvioidaan että tuotteiden tai juomaveden pitoisuusrajat ylittyvät Toimenpiteet tehdään toimenpiteitä, joiden avulla elintarvikkeiden, juomaveden ja rehun sisältämien radioaktiivisten aineiden määrät pienenevät

6 Elintarvikkeita, vettä ja rehua koskevat aktiivisuuspitoisuusrajat EU:n alueella Komissio määrää käyttöön ennalta asetetut pitoisuusrajat. Noudatettava kaupassa EU:n alueella, viennissä ja tuonnissa Noudattaminen edellyttää: tuotteet mitattava tai arvioitava luotettavasti Neuvosto voi tarvittaessa (puhtaiden elintarvikkeiden saatavuus, tuotantoon liittyvät sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat) päättää tilannekohtaisista pitoisuusrajoista; rajoja voidaan muuttaa ja niiden voimassaoloaikaa säädellä. Tavoitteena, että elintarvikkeista aiheutuva altistus alle 1 msv ensimmäisenä vuonna ja vaikeassakin tilanteessa alle 10 msv. VAL 2 Liite 6 keskimääräinen elintarvikkeiden kulutus. Vaihtelut suuria.

7 Aktiivisuuspitoisuusrajat elintarvikkeille ja juomavedelle ((Euratom) 3954/87, (Euratom) 2218/89, (ETY) 2219/89) Aktiivisuuspitoisuus, Bq/kg Radionuklidi 1 Vauvan ruoka Maitotuotteet ja nestemäiset elintarvikkeet ja juomavesi Muut elintarvikkeet 3 Strontium-isotoopit yhteensä Jodin isotoopit yhteensä Plutonium ja transplutoniumisotoopit yhteensä Yhteensä muut radionuklidit 4, joiden puoliintumisaika on yli 10 vrk, esim. cesium-134 ja cesium Eri radionuklidiryhmille määritellyt toimenpidetasot eivät ole toisistaan riippuvaisia. Kutakin sovelletaan erikseen. 2 Vähän käytettäville elintarvikkeille (esim. mausteet) pitoisuudet voivat olla kymmenkertaisia taulukon peruselintarvikkeiden pitoisuuksiin verrattuina. 3 Ei hiili-14, kalium-40 ja tritium.

8 Tshernobylin onnettomuudesta johtuvat voimassa olevat rajoitukset EU-alueelle tuotavien elintarvikkeiden 134 Cs ja 137 Cs:n pitoisuustasot annettu neuvoston asetuksessa N:o 737/90, voimassaoloaikaa pidennetty usealla asetuksella, viimeksi N:o 1048/2009 (voimassa saakka) Tuontiraja EU:n alueelle ( 134 Cs ja 137 Cs) maitotuotteet ja vauvan ruoka 370 Bq/kg muut elintarvikkeet 600 Bq/kg Komission suositus 2003/274/ Euratom: Jäsenvaltioiden varmistettava, että EU-alueella noudatetaan edellä olevaa pitoisuusrajaa (600 Bg/kg), kun saatetaan markkinoille luonnontuotteita (riista, metsämarjat, -sienet, järvien petokalat) Nämä rajoitukset eivät enää voimassa, jos uudessa tilanteessa otetaan käyttöön ennalta asetetut (87/3954/Euratom) tai uudet tilannekohtaiset raja-arvot.

9 Fukushiman onnettomuudesta johtuvat voimassa olevat rajoitukset Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (voimassa ) Todistus aktiivisuudesta vaaditaan: Tuotteet: sienet, tee, kalastustuotteet, tietyt syötävät luonnonvaraiset kasvit, tietyt vihannekset, tietyt hedelmät, riisi ja soijapapu sekä niistä jalostetut ja saadut tuotteet tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia alueet: Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurit Fukushiman alueelta kaikki elintarvikkeet ja rehut.

10 Fukushiman onnettomuudesta johtuvat voimassa olevat rajoitukset, (EU) N:o 996/2012

11 Fukushiman onnettomuudesta johtuvat voimassa olevat rajoitukset, (EU) N:o 996/2012 Japanin lainsäädännössä säädetyt siirtymätoimenpiteet: a) Maito ja maitotuotteet, mineraalivesi ja vastaavat juomat, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 200 Bq/kg. Muut elintarvikkeet (lukuun ottamatta riisiä, soijapapuja ja niistä jalostettuja tuotteita), jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg. b) Riisistä valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 30. syyskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg. c) Soijapavut, jotka on korjattu ja saatettu markkinoille ennen 31. päivää joulukuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg. d) Soijapavuista valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. joulukuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.

12 Elintarvikkeiden kansainvälinen kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Noudatetaan Codex Alimentarius -rajoja kansainvälisessä kaupassa, sekä tuonnissa että viennissä, jos ei ole voimassa muita säädöksiä, joita ovat EU:n tai kansallinen lainsäädäntö viennin kohdemaan lainsäädäntö Codex Alimentarius -rajojen lähtökohdat elintarvikkeista alle 1 msv altistus tapahtuman jälkeisenä vuotena, oletettu alle 10% kontaminoituneita myöhempien vuosien pitoisuusrajoja ei lasketa, koska oletetaan myytävien kontaminoituneiden tuotteiden määrän vähentyvän markkinamekanismin ja pitoisuuksia alentavien toimien takia Harkitaan kansallisesti rajojen muuttamista, jos altistustavoite ei toteudu tai oletukset eivät päde

13 Elintarvikkeiden kansainvälisessä kaupassa noudatettavat Codex Alimentarius -pitoisuusrajojen suositusarvot (Bq/kg) Radionuklidit Vauvan ruoka Aktiivisuuspitoisuus (Bq/kg) Muut elintarvikkeet 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu, 241 Am yhteensä Sr, 106 Ru, 129 I, 131 I, 235 U yhteensä S, 60 Co, 89 Sr, 103 Ru, 134 Cs, 137 Cs, 144 Ce, 192 Ir yhteensä H, 14 C, 99 Tc yhteensä

14 Rehujen aktiivisuuspitoisuuden enimmäisarvot (cesium-134 ja cesium-137), Komission asetus (Euratom) 770/90 otetaan käyttöön komission päätöksellä pitoisuusrajoja sovelletaan valmisrehuihin rajat eivät takaa sitä, että elintarvikkeiden raja-arvot alittuvat noudattamalla näitä rehujen raja-arvoja; lähellä raja-arvoja olevia pitoisuuksia sisältäviä rehuja voidaan käyttää vain osana ruokintaa Eläinlaji Aktiivisuuspitoisuus, Bq/kg Sika 1250 Siipikarja, lammas, vasikat 2500 Muut 5000

15 Elintarvikkeita ja vettä koskevat toimenpiteet Varhaisvaiheessa Suojaustoimet ennen laskeumaa Jälkivaiheessa Elintarvikkeiden ja juomaveden käyttörajoitukset Elintarviketuotantoa, jatkojalostusta ja raakaveden käyttöä koskevat rajoitukset Elintarviketuotantoa ja veden hankintaa koskevat toimet Jatkojalostukseen liittyvät toimet elintarvikkeiden jalostus eri tuotteiksi tuotantotiloihin ja laitteisiin kohdistuvat toimet veden käsittelyä ja jakelua koskevat toimet

16 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa Väestö ja säteilyvaaraalueella työskentelevät Elintarvike- ja muu tuotanto Suojautuminen sisätiloihin tai lievennetty sisälle suojautuminen Ydinaseen räjäytyksessä suojautuminen väestönsuojiin Alkutuotannon suojaaminen Raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden ja tuotantolaitosten suojaaminen Joditablettien ottaminen Kulkurajoitukset ja alueen eristäminen Elintarvikkeiden ja tavaroiden kaupan rajoitukset Evakuointi Säteilyvaara-alueella työskentelevien henkilöiden suojelu

17 Elintarvike- ja muuta tuotantoa koskevat toimenpiteet varhaisvaiheessa Elintarvikkeiden alkutuotanto Suojaamiseen tulee ryhtyä varhaisvaiheessa nopeasti jo ennen laskeuman saapumista. Elintarvikkeet voivat saastua, vaikka ulkoinen annosnopeus ei edellytä suojautumista esim. jodin kulkeutuminen maitoon laidunkaudella Toimenpiteet riippuvat vuodenajasta Ensisijaisesti turvataan puhtaan rehun ja juomaveden saanti. Toimenpidetaso: ulkoisen säteilyn annosnopeus yli 1 mikrosv/h Ilmassa olevien voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) pitoisuus yhteensä yli 100 Bq/m 3

18 Elintarvike- ja muuta tuotantoa koskevat toimenpiteet varhaisvaiheessa karjatilat eläinten pitäminen sisällä ilmanvaihdon sulkeminen tai pienentäminen, mikäli mahdollista pyritään turvaamaan puhtaan rehun ja juomaveden saanti eläimille, jolloin tuotteet säilyvät puhtaina pelloilla kasvavan rehun talteenotto ennen laskeumaa varastoissa olevan rehun suojaaminen ei sadevettä eläimille viljelytilat valmiin sadon korjuu ja korjatun sadon suojaaminen ennen laskeumaa viljelysten peittäminen (mahdollista ehkä pienillä aloilla) ei sadevettä kasteluun kasvihuoneiden ilmanvaihdon pienentäminen

19 Esimerkkitilanne Ravintoketju: rehu lehmä maito - ihminen Laskeuma: cesium Bq/m 2 (Tšernobyl: laskeuma-alue 2 Suomessa Bq/m 3 ) jodi Bq/m 2 Säteilyannos litrasta maitoa: cesium 0,015 msv jodi 0,007 msv Laidunruoho: Maito: cesium Bq/m 2 cesium Bq/l jodi Bq/m 2 jodi 500 Bq/l

20 Aktiivisuuspitoisuusrajat elintarvikkeille ja juomavedelle ((Euratom) 3954/87, (Euratom) 2218/89, (ETY) 2219/89) Aktiivisuuspitoisuus, Bq/kg Radionuklidi 1 Vauvan ruoka Maitotuotteet ja nestemäiset elintarvikkeet ja juomavesi Muut elintarvikkeet 3 Strontium-isotoopit yhteensä Jodin isotoopit yhteensä Plutonium ja transplutoniumisotoopit yhteensä Yhteensä muut radionuklidit 4, joiden puoliintumisaika on yli 10 vrk, esim. cesium-134 ja cesium Eri radionuklidiryhmille määritellyt toimenpidetasot eivät ole toisistaan riippuvaisia. Kutakin sovelletaan erikseen. 2 Vähän käytettäville elintarvikkeille (esim. mausteet) pitoisuudet voivat olla kymmenkertaisia taulukon peruselintarvikkeiden pitoisuuksiin verrattuina. 3 Ei hiili-14, kalium-40 ja tritium.

21 Elintarvike- ja muuta tuotantoa koskevat toimenpiteet varhaisvaiheessa Muut raaka-aineet ja valmiit tuotteet Toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä aina, jos kannattavaa ja mahdollista tehdä nopeasti Suojataan ulkona olevat raaka-aineet ja tuotteet Sisätiloissa ilmanvaihdon pysäyttäminen, mikäli mahdollista. Pakkauksissa ja suljetuissa tiloissa olevat raaka-aineet ja tuotteet säilyvät puhtaina. Tuotantolaitokset Suljetaan ilmanvaihto ja jos mahdollista, keskeytetään toiminta, kunnes ulkoilma on puhdistunut Ilmastusta vedenkäsittelynä käyttävissä vesilaitoksissa suljetaan ilmanvaihto tai otetaan käyttöön aktiivihiilisuodattimet. Toimenpidetaso: ulkoisen säteilyn annosnopeus yli 10 mikrosv/h ilmassa olevien voimakkaiden gammasäteilijöiden ( 137 Cs, 131 I) pitoisuus yhteensä yli Bq/m 3

22 Elintarvikkeiden ja tavaroiden kauppaa koskevat rajoitukset ja suositukset Elintarvikkeet Varmistettava, että saastuneita elintarvikkeita ei tule myyntiin Komissio päättää ennalta vahvistettujen pitoisuusrajojen käyttöönotosta tilanteen aikana Varmistetaan alusta lähtien rajojen edellyttämä turvallisuustaso Varhaisvaiheessa on syytä noudattaa pitoisuusrajoja ja saattaa ne kansallisesti voimaan Väliaikaiset elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden myynti- ja käyttökiellot mahdollisia Tuotteiden ja tavaroiden kauppa Kansainväliset suositukset raja-arvoista (VAL 2 Liite 4), joiden alittuessa ei ole säteilysuojelullisia esteitä tuotteiden kansainväliselle kaupalle Varhaisvaiheessa on syytä noudattaa rajoja myös kansallisesti ja varmistaa alusta lähtien rajojen edellyttämä turvallisuustaso

23 Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa Väestö ja saastuneella alueella työskentelevät Sisälle suojautumisen jatkaminen, lieventäminen, lopettaminen Evakuointi Kulkurajoitukset Saastuneella alueella työskentelevien ja ulkona olevien suojelu Elinympäristö ja elinkeinotoiminta Radioaktiivisten aineiden poisto rakennettu ympäristö (tiet, talot, puistot jne.) sisätilat kulku- ja työvälineet, tavarat Radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen vähentäminen (kiinnittäminen tai peittäminen) Alueen käyttörajoitukset (virkistys- ja elinkeinokäyttö, pois lukien maatalous) Elintarviketuotanto ja vesihuolto Elintarvikkeiden ja juomaveden käyttörajoitukset Elintarviketuotannon, jatkojalostuksen ja raakaveden käyttörajoitukset Elintarviketuotantoa ja veden hankintaa koskevat toimet Elintarvikkeiden jatkojalostus Ihmisten puhdistaminen Elinkeinotoiminta saastuneella alueella Radioaktiivisia aineita sisältävä jäte

24 Elintarviketuotantoa, jalostusta ja vesihuoltoa koskevat toimet ja rajoitukset jälkivaiheessa Tavoitteena, ettei pitoisuusrajoja ylitetä. Rajat ylittävät tuotteet jätettä, jos ei korvaavaa käyttöä Toimien valintaan vaikuttaa tilanteen laajuus ja voimakkuus, radionuklidit, ajankohta, elintarvikkeet, tuotanto-olosuhteet Otettava huomioon myös muut tekijät kuin altistuksen vähentäminen: alueen elinkelpoisuuden ja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi tuotteiden kelvattava markkinoille. Saastumisen estäminen: Alussa tuotantotilat puhdistettava huolellisesti Myöhemmin raaka-aineiden puhtaus varmistettava, tarvittaessa hankinta puhtaalta alueelta

25 Kotieläintuotantoa koskevat toimet jälkivaiheessa Puhdasrehuruokinta rehun hankinta saastuneen alueen ulkopuolelta ruokintamuutokset karjan siirto puhtaalle alueelle Puhdas juomavesi sade- tai pintaveden käytön välttäminen Rehun lisäaineiden käyttö rehuun lisätään aineita, jotka estävät radioaktiivisten aineiden imeytymistä rehusta eläimiin AFCF (ammoniumferriferrosyanidi, preussinsininen, Giesen suola) vähentää cesiumin siirtymistä maitoon tai lihaan samoin kuin savimineraalit kalsiumin lisääminen vähentää radioaktiivisen strontiumin kulkeutumista eläimiin Teurastukseen liittyvät toimet teurastusajankohdan muuttaminen riittävän pitkäaikainen puhdasrehuruokinta ennen teurastusta Maidontuotannon vähentäminen ruokinnan muuttaminen Tuotantoeläinten määrän vähentäminen

26 Puhdasrehuruokinta Radiocesium kulkeutuu rehusta maitoon ja lihaan muutamassa päivässä. Radiocesiumin poistuminen puhdasrehuruokinnassa, puoliintumisaika: maito 3,5 päivää naudanliha 21 päivää Ref. O. Harbitz, L. Skuterud. Radioaktiv forurensning, 1999.

27 Kasvintuotantoa koskevat toimet jälkivaiheessa Saastuneen kasvuston tai maan pintakerroksen poistaminen, talvella lumen poistaminen tehokas aktiivisuuden vähentämiseksi, haittana suuri jätemäärä Kyntäminen vähentää kasvien juuriottoa; radioaktiiviset aineet sekoittuvat muokkauskerrokseen (laimeneminen), kiinnittyminen saveen syväkyntö (soveltuu huonosti, heikentää viljelymaan laatua, vaatii erityiskoneita) maan pintakerroksen poisto ja hautaaminen syvemmälle kynnettäessä (vaatii erityiskoneita) Lannoitus ja maanparannus kaliumlannoitus vähentää kasvien cesiumin ottoa kalkitus vähentää kasvien strontiumin ottoa Viljeltävien kasvien valinta kasvit, joista valmistettuihin elintarvikkeisiin radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen vähäistä (sokeri, alkoholi) muu kuin elintarviketuotanto, esim. energiatuotantokasvit Saastunutta sade- tai pintavettä ei kasteluun

28 Vesihuoltoa koskevat toimet jälkivaiheessa Vesilaitosten vedenottamon vaihtaminen siirtyminen pohjavedenottamoihin Vedenottokohdan vaihtaminen otto eri kohdalta tai syvyydeltä tai esim. joesta kontaminaatiokohdan yläjuoksulta tai muuten riittävän kaukaa kontaminaatiokohdasta Vedenpuhdistuskäsittelyn tehostaminen vesilaitoksilla ioninvaihto, käänteisosmoosi, aktiivihiilisuodatus, kalvosuodatus Vaihtoehtoinen vesihuolto pullotettu vesi jakelu vesilaitosten tankki- tai säiliöautoilla Veden puhdistaminen käyttöpaikassa aktiivihiilisuodatus, ioninvaihto, käänteisosmoosi soveltuu yksityisille vedenottamoille pienessä mittakaavassa

29 Jatkojalostukseen liittyvät toimet Valmistetaan tuotteita, joihin päätyy vain vähän aktiivisuutta, esim. maidon ohjaus voin, juuston tai maitojauheen valmistukseen säilytysaikana lyhytikäiset radionuklidit häviävät, jodi-131 juuston tai voin cesiumpitoisuus pienempi kuin raaka-aineena käytetyn maidon Valmiissa tuotteessa vain vähän aktiivisuutta, esim. sokerin, alkoholin valmistus Ruoan valmistuksessa radioaktiivisten aineiden vähentäminen pintakontaminaation poisto: pesu, kuorinta sienet: liotus, keitto, suolaus liha, kala: suolaliuoksessa liottaminen, keitto

30 Luonnontuotteet ja omatarveviljely (VAL 2 luku 6.3) ohjeet ja suositukset käytöstä (STUK, elintarviketurvallisuusviranomaiset) ohjeet kotipuutarhojen puhdistustoimista tuotteiden käyttörajoitukset kalastuksen, metsästyksen sekä luonnontuotteiden keräilyn rajoittaminen neuvonta kuluttajille tuotteiden pesu, kuorinta suolaus, kalat, liha sienten käsittely ja käytettävien sienilajien valinta mittauspalvelut

31 Kirjallisuutta Elintarvikeketjun suojaustoimenpiteet laskeumatilanteiden varalle. STUK-A215 Radioaktiivisten aineiden siirtyminen päästöpilven kulkeutumisen aikana tuotettaviin elintarvikkeisiin. STUK-A209 Elintarviketeollisuuslaitosten ja niiden ympäristön puhdistustoimenpiteet säteilytilanteessa. STUK-A212 Vesistöjen ja juomaveden 137 Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteissa. STUK-A241 LFE pdf - Ympäristöterveyden erityistilanteiden opas, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2010:2 Säteily ympäristössä, STUKin Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan osa 2 Luku 6: Radioaktiiviset aineet ja ravinto Luku 9: Säteilyvaaratilanteet ja suojautuminen Library Handbooks (päivitetyt versiot) Management of contaminated food production systems Management of contaminated inhabited area

32 Kiitos mielenkiinnosta!

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kasvis- ja marjateollisuus Versio 5/2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Ainesosan määrän ilmoittaminen Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Eviran ohje 17027/3 Käyttöönotto 25.2.2010 Tuoteturvallisuusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Annika Nurttila

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Maa- ja elintarviketalous 16 Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Helmi Risku-Norja, Ilmo Mäenpää, Kauko Koikkalainen, Pasi Rikkonen ja Pekka Vanhala Talous

Lisätiedot

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma STUK A 260 / KESÄKUU 2015 Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma National Programme for Radiation Safety Research S. Salomaa, M. Muikku, K. Peräjärvi, T. Siiskonen Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot