Tutustu Diakin koulutuksiin! Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutustu Diakin koulutuksiin! Lue lisää hakemisesta: www.amkhaku.fi Lue lisää meistä: www.diak.fi"

Transkriptio

1 Tutustu Diakin koulutuksiin! Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

2 Tutustu Diakin koulutuksiin! Yleista Diakista : Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa auttamisen asiantuntijoita ihmisten hyvinvointia lisääviin tehtäviin. Toimintamme painottuu diakonia-, kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja tulkkauksen aloille. Tarjoamme käyttöösi valtakunnallisen toimipisteverkoston sekä kattavan tutkimustoiminnan ja työyhteisökoulutuksen. Työelämän osaamisympäristöt kotimaassa ja kansainvälinen vaihtoopiskelu antavat kiinnostavia oppimismahdollisuuksia. HAKEMINEN: Koulutukseen haetaan korkeakoulujen kevään ja syksyn yhteishaussa. Hakulomake täytetään osoitteessa Tulkin koulutuksen valintakokeisiin kuuluu erillinen etukäteistehtävä. Tietoa etukäteistehtävästä ja sen palauttamisesta julkaistaan hakuaikana verkossa STUDY IN ENGLISH: Apply online at It is important to follow all the instructions. More information: or HAKUTOIMISTO: Hakutoimisto Sturenkatu 2, Helsinki puhelin , ADMISSIONS OFFICE: tel , Sturenkatu 2, Helsinki Järvenpääntie 640, Järvenpää Helsingintie 10, Kauniainen Huvilakatu 31, Pieksämäki Metsämiehenkatu 2, Pori Ruukinkatu 2-4, Turku Uusikatu 46, Oulu

3 Sairaanhoitajakoulutus Sairaanhoitaja Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

4 Hoitotyön asiantuntija on ihmistä lähellä Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannen sektorin alueella sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Sairaanhoitajan käden taitojen lisäksi Diakissa opiskellaan erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa elävien ihmisten ja heidän perheidensä kohtaamista ja auttamista sekä monikulttuurista osaamista. Erityistä osaamista tavoitellaan huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemisessa ja auttamisessa. Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät laaja-alaisia käytännöllisiä perustietoja ja -taitoja. Lisäksi tarvitaan hyvät teoreettiset perusteet sairaanhoitajan asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Useat käytännön harjoittelujaksot erilaisissa toimintaympäristöissä tarjoavat mielekkäitä oppimiskokemuksia ja tukevat ammatillista kasvua. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään Helsingin, Oulun, Pieksämäen ja Porin toimipisteissä.

5 Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus Sairaanhoitaja -diakonissa Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

6 Kokonaisvaltaista terveyden edistämistä ja ihmisen tukemista Sairaanhoitaja -diakonissa Diakonissa toimii sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, mutta hänellä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakonian virassa diakoniatyöntekijänä. Työn lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys ja lähimmäisenrakkaus. Diakonissa tekee ennaltaehkäisevää työtä auttamalla ja tukemalla yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Hoito- ja diakoniatyössä diakonissa kohtaa ihmisten arjen myötäeläen ja tarjoten ammattiapua ongelman ratkaisussa. Diakonissa toimii kirkon ja seurakunnan työntekijänä yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelu kestää 4 vuotta. Koulutusta järjestetään Helsingin, Oulun, Pieksämäen ja Porin toimipisteissä.

7 Terveydenhoitajakoulutus Terveydenhoitaja Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

8 Terveyden vaalija ja kansanterveyden asiantuntija Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja toimii terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön asiantuntijana. Hän tukee ja ohjaa elämän eri vaiheissa olevia yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä terveyteen ja elämänhallintaan. Terveydenhoitaja lisää terveyden tasa-arvoa ja toimii terveyden edellytyksiä rakentavan ja riskejä ehkäisevän työn puolesta. Työ on kokonaisvaltaista vaikuttamista hyvinvoinnin osatekijöihin myös yhteiskunnassa. Terveydenhoitaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja alansa kansainvälisissä tehtävissä sekä itsenäisesti että asiantuntijana moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5-4 vuotta. Koulutusta järjestetään Helsingin toimipisteissä.

9 Sosionomikoulutus Sosionomi Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

10 Arjen asiantuntija ja mielekkään elämän edistäjä Sosionomi Sosionomi puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemiseen. Sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään. Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa. Tutkinto antaa valmiudet sosiaalialan asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtäviin. Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehdossa voit valita laajennetut opinnot joko vammaisuuden, vanhuuden tai lapsi- ja perhetyön alueelta. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät 60 op:een laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot voi sisällyttää tämän suuntautumisvaihtoehdon opintoihin. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään Helsingin, Järvenpään, Oulun, Pieksämäen ja Porin toimipisteissä.

11 Sosionomikoulutus, diakoniatyö Sosionomi -diakoni Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

12 Ihmisen rinnalla inhimillisen hädän keskellä Sosionomi -diakoni Sosionomin diakoniatyön koulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon diakonian virkoihin. Koulutuksessa painottuvat ihmisen aineellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä. Työn lähtökohtina ovat kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa. Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä omatoimista selviytymistä. Keskeistä diakoniatyössä on työ oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi, toivon mahdollistaminen ja voimavarojen tukeminen. Diakonia merkitsee avointa vuoropuhelua arkisen elämän ja kristillisen uskon välillä. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettäviä 60 op:n laajuisia varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja ei ole mahdollista sisällyttää sosionomi -diakonin opintoihin. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään Helsingin, Järvenpään, Oulun, Pieksämäen ja Porin toimipisteissä.

13 Sosionomikoulutus, kirkon nuorisotyö Sosionomi -kirkon nuorisotyonohjaaja : Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

14 Elämänmakuista työtä nuorten ja perheiden parissa Sosionomi -kirkon nuorisotyonohjaaja : Sosionomin kristillisen lapsi- ja nuorisotyön koulutus antaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden. Se antaa mahdollisuuden hakea nuorisotyönohjaajan virkoja seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä. Kirkon nuorisotyönohjaaja on hengellisen työn tekijä, kouluttaja ja kehittäjä, jonka työn keskuksessa ovat lapset, nuoret ja perheet. Hän tukee heidän kasvuaan ja edistää heidän osallisuuttaan seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään Järvenpään, Kauniaisten ja Pieksämäen toimipisteissä.

15 Sosionomikoulutus, kirkon varhaiskasvatus Sosionomi -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

16 Elämänmakuista työtä nuorten ja perheiden parissa Sosionomi -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja Sosionomin koulutuksen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja -koulutus antaa kelpoisuuden hakea varhaiskasvatuksen ohjaajan (lapsityönohjaaja) virkoja seurakunnissa. Tutkinto sisältää myös lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskuksessa ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa. Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu seurakunnan kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän kehittämiseen. Hän toimii myös yhteistyössä yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään Järvenpään toimipisteessä.

17 Asioimistulkkauksen koulutus Tulkki Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

18 Tee työtä kielen ja kulttuurin asiantuntijana asioimistulkin tehtävissä Tulkki Asioimistulkin koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin asioimistulkkauksessa viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkauksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Koulutettuja tulkkeja tarvitaan myös maahanmuuttajien oman kielen ohjaustehtävissä. Koulutettujen tulkkien tarve kasvaa koko ajan maahanmuuton lisääntyessä. Laadukkaat tulkkauspalvelut ja korkeatasoinen tulkkikoulutus hyödyttävät koko yhteiskuntaa ja edistävät Suomessa harvinaisten kielten käyttäjien mahdollisuuksista osallistua yhteiskunnan toimintaan. Koulutuksessa opiskelijan toisena työkielenä voi olla mm. arabia, dari, persia (farsi), kurdi (soranin murre), turkki, kiina (mandariini) tai somalia. Tarkista vuosittain vaihtuva kielivalikoima Diakin sivuilta. Hakijan on suomen kielen lisäksi osattava yhtä edellä mainituista kielistä. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään Helsingin ja Turun toimipisteissä.

19 Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus Tulkki Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

20 Viittomakieltä ja tulkkausta elämän kaikilla osa-alueilla Tulkki Tulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa. Tulkki toimii puolueettomasti ja luottamuksellisesti asiakkaidensa itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tulkit työskentelevät kaikilla elämänalueilla kaikenikäisten asiakkaiden kanssa: asioimistulkkaustilanteissa, oppilaitoksissa opiskelutulkkauksessa ja harrastuksissa tai vapaa ajalla vaikkapa teatteriesityksessä. Opinnot painottuvat joko suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen väliseen tulkkaukseen tai tulkkaukseen suomen ja jonkin puhetta tukevan tai korvaavan kommunikaatiomenetelmän välillä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa voi myös syventyä pedagogisten taitojen hankkimiseen. Kirjoitustulkkauksen voi valita molemmissa vaihtoehdoissa vapaasti valittaviksi opinnoiksi. Diakissa tulkkikoulutusta toteutetaan tiiviissä yhteydessä työelämään muun muassa tulkkiyritys DiakOpin kautta. DiakOpissa tehtävä työelämässä oppiminen on sisällytetty opetussuunnitelmaan. Mahdollisuus valita opintojen kuluessa: kielten välinen tulkkaus (suomi - suomalainen viittomakieli) kielensisäinen tulkkaus (suomi - puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät) Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelu kestää 4 vuotta. Koulutusta järjestetään Turun toimipisteessä.

21 Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services Lue lisää hakemisesta: Lue lisää meistä:

22 Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services The degree program trains students for a variety of tasks in social service field in Finland and in international contexts. Studies in English and a multicultural study group offer the students an opportunity to interact and learn in a real international learning environment. The specific focus of the program is on community development work, having emphasis on people s participation and empowerment and on identification and fight against different forms of discrimination in societies. The course aims to train professionals who are competent to work for socially sustainable communities in Finland and abroad. Students learn social work and social policy issues from the Finnish, European and the Global perspectives. They gain skills to carry out social analysis and action, to implement participatory research, and to analyze local conditions in relation to wider economic and social changes. The optional study path within the degree program concentrates on study of Diaconia and focuses on the issues of marginalized youth and other deprived groups in societies. Study of this option enables the members of the Evangelical Lutheran Church of Finland to be ordained as a Deacon. During the study path the ecumenical aspects of the faith are studied and the Christianity is analyzed in a dialogue with other religions. Focus on Community Development Work or Focus on Youth & Community Development Work and Diakonia 210 ECTS

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin.

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. Hakijan opas Syksy 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. SYKSYN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT Hakuaika: 8.9.-22.9.2015 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä,

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulun Hakijan opas KEVÄT 2014 Kevään 2014 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika:

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy Diakonia ammattikorkeakoulu Oy HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Käsitelty: Diakonia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus (1.3., 3.5. ja 6.6.), Toimilupahakemuksen koordinaatioryhmä (16.5., 5.6.

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KOULUTUS JA KELPOISUUS

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KOULUTUS JA KELPOISUUS HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KOULUTUS JA KELPOISUUS SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Keskeiset lait, joissa alan kelpoisuuksiin viitataan...4 3. Alan tutkinnot, osaaminen, työpaikat ja kelpoisuudet...6 Lapsi-

Lisätiedot

DIAKONIATYÖSSÄ. Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana

DIAKONIATYÖSSÄ. Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana DIAKONINEN HOITOTYÖ JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN DIAKONIATYÖSSÄ Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana Jaana Hyvönen Sanna Ranne Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Hakijan opas 2010 julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Toimitus Laurean markkinointipalvelut Hakutoimisto Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kaksoiskelpoinen vai kaksoiskelvoton?

Kaksoiskelpoinen vai kaksoiskelvoton? Kaksoiskelpoinen vai kaksoiskelvoton? Sosionomi (AMK) / kirkon nuorisotyönohjaaja -tutkinto opiskelijoiden arvioinnissa Anni Hinkka Pille Kruus Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hakijan opas KEVÄT 2012

Hakijan opas KEVÄT 2012 Hakijan opas KEVÄT 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu KEVÄÄN 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Hakijan opas KEVÄT 2012 Nuorten koulutus Hakuaika: 5.3. 3.4.2012. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA

TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 2, 2011 Eeva Salmi & Liisa Martikainen TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Eeva Salmi ja Liisa Martikainen: Tulkkauksen koulutus Suomessa

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Palveludiak. Tutkimusta ja kehittämistä työelämän parhaaksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Palveludiak. Tutkimusta ja kehittämistä työelämän parhaaksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu Palveludiak Tutkimusta ja kehittämistä työelämän parhaaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin tutkimusohjelmat: tutkimuksella syrjäytymistä vastaan Diakonia-ammattikorkeakoulun yleisenä tavoitteena on

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Anna-Riikka Ojala Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ Elina Jutila Aino Rantamäki Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE Tässä oppaassa esitellään syksyllä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

KATSAUS SOSIONOMIN SIJOITTUMISEEN KANSAINVÄLISESSÄ KOULUTUS- JA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

KATSAUS SOSIONOMIN SIJOITTUMISEEN KANSAINVÄLISESSÄ KOULUTUS- JA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ KATSAUS SOSIONOMIN SIJOITTUMISEEN KANSAINVÄLISESSÄ KOULUTUS- JA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Jenni Kananen Opinnäytetyö Marraskuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta- ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTO 7 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTA- OSAAMISEN KOULUTUS 12 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRON- MENTAL

Lisätiedot