Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki. Strategisesti merkittävä kokous. Otsikko Sivu. 26 Kokouksen järjestäytyminen 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki. Strategisesti merkittävä kokous. Otsikko Sivu. 26 Kokouksen järjestäytyminen 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus AIKA klo 08:30-10:40 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki. Strategisesti merkittävä kokous. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 4 27 Uudenmaan liiton tilinpäätöksen 2015 hyväksyminen 5 28 Uudenmaan liiton henkilöstöraportti 2015 tiedoksi 7 29 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 9 30 Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma tiedoksi Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen hyväksyminen Suomi 100 Uudellamaalla -projektin perustaminen Uudenmaan liitto mukaan kolmeen Interreg Europe -ohjelman hankkeeseen Kuntaliiton vuoden 2016 jäsenmaksun hyväksyminen Ilmoitusasioita Johtajien antamat lausunnot Johtajien päätökset Kokousaikataulu tiedoksi 35

2 PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Blomqvist Thomas Jäsen Enroth Matti Jäsen Herttuainen Auli Jäsen Jalonen Jaakko Jäsen Karimäki Johanna Jäsen Karhuvaara Arja Jäsen Krohn Minerva Jäsen Markkula Markku Jäsen Mäkelä Outi Puheenjohtaja Sainio Jari II varapuheenjohtaja Salonen Pasi I varapuheenjohtaja Taipale Kaarin Jäsen Havula Tapio Varajäsen Heinäluoma Eero Mv:n pj poistui klo kohdalla Juurikkala Timo Mv:n I vpj poistui klo kohdalla Hakola Juha Mv:n II vpj poistui klo kohdalla Savolainen Ossi Maakuntajohtaja Eskelinen Juha Johtaja, aluekehittäminen Vikman-Kanerva Merja Johtaja, aluesuunnittelu Mikkola Jaakko Johtaja, kansainväliset asiat Kanerva Inka Kehittämisjohtaja Autioniemi Paula Hallinto- ja talousjohtaja Elo Seija Tiedottaja POISSA Ansalehto-Salmi Irja Jäsen ilmoittanut esteestä Raatikainen Mika Jäsen Frosterus Anu Varajäsen Heijnsbroek-Wirén Mia Varajäsen ilmoittanut esteestä Karjalainen Anne Varajäsen Virta Sari Varajäsen

3 PÖYTÄKIRJA 3/ ALLEKIRJOITUKSET Outi Mäkelä Puheenjohtaja Paula Autioniemi Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2016 / 2016 Jaakko Jalonen Johanna Karimäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Kokouksen järjestäytyminen MHS Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja pää tös valtaiseksi toteaa, että kyseessä on maakuntavaltuuston hyväksymän perussopimuksen soveltamisohjeen mukainen strategisesti merkittävä kokous, johon on kutsuttu puhe- ja läsnäolo-oikeudella kehyskuntia edustavat varajäsenet. valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (Jaakko Jalonen ja Johanna Karimäki). Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä että kyseessä on strategisesti merkittävä kokous. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Jalonen ja Johanna Karimäki. Merkittiin pöytäkirjaan selostettavina asioina: Interreg Europe -ohjelman hankkeet, johtaja Juha Eskelinen Listan kaava-asiat, johtaja Merja Vikman-Kanerva Toimintakertomus ja henkilöstöraportti 2015, maakuntajohtaja Ossi Savolainen Lähetekeskustelu IHA:n valmistelun käynnistämisestä liiton toimesta, maakuntajohtaja Ossi Savolainen

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Uudenmaan liiton tilinpäätöksen 2015 hyväksyminen 40/ /2016 MHS Tiivistelmä Vuoden 2015 tilinpäätös on euroa ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin tasapainoisena. Toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Varsinaisen toiminnan kohdalla toimintatuottojen toteutuma oli 101,4 % ja toimintakuluissa 96,2 %. Suurin yksittäinen poikkeama tapahtui henkilöstökuluissa, jotka jäivät budjetoidusta euroa. Projektien kokonaiskulut olivat euroa. Tase pysyi edelleen vahvana eikä talousarvioon sisällytettyä varausta aluekehitysrahaston käytöstä toteutettu. Asian yksityiskohtainen selostus Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Lisäksi liitossa on valmistauduttu tulevaan itsehallintoalueuudistukseen. Maakuntahallitus hyväksyi helmikuussa liiton sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja talouden hoidon ohjeistuksen, jota on toimeenpantu erillisillä maakuntajohtajan toimintatapaohjeilla. Liiton toiminnassa ei ole havaittu puutteita toimintavuoden aikana. Valmistelu Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltu johtoryhmän johdolla sekä vastuualueiden ja tiimien yhteistyönä. Yhteistyötoimikunta käsitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan Tilinpäätökseen liittyy tilintarkastusstandardien (ISA) mukainen johdon vahvistusilmoituskirje, jolla ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kirje osoitetaan tilintarkastajalle ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Jatkotoimenpiteet Tilinpäätös annetaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien (PwC Julkistarkastus Oy) tarkastettavaksi, minkä jälkeen tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tämän jälkeen maakuntavaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan. Ohjaava lainsäädäntö Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa (410/2015, 113, 115 ) mm. seuraavaa: Tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen

6 PÖYTÄKIRJA 3/ valtuuston käsiteltäväksi. Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta sekä annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden tuloksen jälkeen tilikauden ylijäämä ,23 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi, valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. Valmistelija: Paula Autioniemi ja Markus Liikkanen Päätös: Maakuntahallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden tuloksen jälkeen tilikauden ylijäämä ,23 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi, valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. Liitteet 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös Vahvistusilmoituskirje

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Uudenmaan liiton henkilöstöraportti 2015 tiedoksi 66/ /2016 MHS Tiivistelmä Tilinpäätöksessä kuvataan liiton tulosta, taloudellista asemaa, rahoitusta ja toimintaa. Henkilöstöraportissa esitetään keskeiset henkilöstöä koskevat tunnusluvut ja kuvataan henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi tehtyä työtä. Asian yksityiskohtainen selostus Henkilöstöraportin vuoden 2015 tunnusluvut viittaavat siihen, että liiton henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään. Henkilöstöjohtamista kehitettiin edellisvuosien tapaan järjestelmällisesti maakuntahallituksen vuonna 2014 hyväksymän henkilöstösuunnitelman pohjalta. Vuoden 2015 henkilöstötunnuslukuja Henkilöstökulut muodostivat vuonna 2015 lähemmäs kaksi kolmasosaa eli 62,8 % (vuonna ,9 %) liiton toteutuneista toimintakuluista. Liiton henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 84, joista 63 työntekijää oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 21 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Henkilöstömäärä pysyi muuttumattomana verrattuna edelliseen vuoteen. Liiton palveluksessa oli vuoden aikana 105 työntekijää ja toteutuneet henkilötyövuodet olivat 83,9 (+ 4,2 % verrattuna edelliseen vuoteen). Viisi työntekijää jäi eläkkeelle. Vapaa-ehtoinen lähtövaihtuvuus oli varsin alhainen, eli 4,6 %. Liiton henkilöstö pysyi poikkeuksellisen terveenä vuonna 2015: Keskimäärin sairauslomapäiviä/työntekijä oli vain 4,3. Henkilöstöjohtamisen painopisteet vuonna 2015 Toimintavuonna 2015 henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet kohdistettiin osaamisen johtamiseen, palkitsemiseen, työhyvinvointiin sekä esimiestyön tukeen. Vuoden merkittävin uudistus oli liiton osaamisen johtamisen toimintamallin määrittely ja osaamisen johtamisen sekä kehityskeskusteluprosessin vieminen uuteen sähköiseen henkilöstövoimavarojen (HRD) kehittämisjärjestelmään. Palkitsemisen saralla maakuntahallitus hyväksyi liiton ylimmän johdon palkkausohjeen ja vahvisti alaisensa johtajien tehtävien vaativuussijoituksen. Palkkausohje sisältää oman työsuorituksen arviointimallin ylimmälle johdolle. Maakuntahallitus hyväksyi myös maakuntajohtajan johtajasopimuksen. Liiton peruspalkkausjärjestelmä päivitettiin vuonna 2014.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Peruspalkkausjärjestelmän kilpailukykyisyyttä tutkittiin vuonna 2015 osallistumalla markkinoiden laajimpaan ja kattavimpaan palkkatutkimukseen. Vuonna 2014 alustavasti valmisteltu liiton tulospalkkiojärjestelmä viimeisteltiin myös käyttöön otettavaksi vuonna Työhyvinvoinnin uusia avauksia vuonna 2015 olivat mm. henkilöstölle järjestetyt Mindfulness-kurssit. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää merkitä vuoden 2015 henkilöstöraportin tiedoksi. Valmistelija: Inka Tikkanen-Pietikäinen Päätös: Täytäntöönpano: Maakuntahallitus päätti merkitä vuoden 2015 henkilöstöraportin tiedoksi. Muutoksenhakukielto (KuntaL 91) Liitteet 3 Henkilöstöraportti 2015

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavan luonnoksesta mennessä. Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa asti. Osayleiskaava-alue käsittää noin 1000 ha:n alueen nykyisen Kirkkonummen kuntakeskuksen pohjoispuolella. Kaavan pääasiallisena tavoitteena on kehittää kuntakeskusta lisäämällä monipuolista asuinrakentamista. Suunnittelualueella asuu nykyisin 1400 asukasta. Kaava mahdollistaa suunnittelualueelle uusia asukkaita noin Annettavan lausunnon pääkohdat Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaava ei ota kaikilta osin huomioon maakuntakaavaa tai sen tavoitteita, koska: Maakuntakaavan valkoisille alueille osayleiskaavan pohjoisosaan osoitetaan asuinrakentamista, mikä hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja pirstoo yhtenäisiä metsäalueita. Kuntakeskus 2. vaiheen täydennysrakentamista tulisi vielä tutkia sijoitettavaksi suunnittelualueen etelä- ja keskiosiin, voimassa olevien maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueelle. Kaavaselostustusta tulee täydentää omalla kappaleella: vertailu maakuntakaavaan. Lisäksi vireillä olevan 4. vaihemaakuntakaavan tilanne ja suunnittelualuetta koskevat merkinnät tulee lisätä selostukseen. Asian vireilletulo Asian taustat Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunta on päättänyt asettaa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavan luonnoksen valmisteluaineiston MRL:n 62 :n ja MRA:n 30 :n mukaisesti nähtäville ja pyytää aineistosta lausunnot. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää noin 1000 ha:n alueen nykyisen Kirkkonummen kuntakeskuksen pohjoispuolella. Alue rajautuu lännessä Meikon luonnonsuojelualueeseen, pohjoisessa Humaljärveen ja idässä Gesterbyntiehen. Suunnittelualueen taajamarakenne on tällä hetkellä asemakaavoitettuja alueita lukuun ottamatta hajanainen. Alue käsittää erityyppisiä alueita: muun muassa asemakaavoitettuja ja rakennettuja tiiviitä omakotiasuinalueita alueen eteläosassa, maatilakeskuksia sekä haja-asutusta alueen keski- ja länsiosassa sekä metsiä, peltoja ja järvenrantaa. Alueen länsiosassa on Meikon luonnonsuojelualue. Kaavan tavoitteet Osayleiskaavan tavoitevuosi on vuodessa Osayleiskaava perustuu Helsingin seudun maankäytön suunnitelmaan (MASU), Kirkkonummen

10 PÖYTÄKIRJA 3/ kehityskuvan 2040 sekä maakuntakaavojen maankäyttö ja suunnitteluperiaatteisiin. Kuntakeskustan kehityskuvaa päivitetään parhaillaan. Kaavan tavoitteena on kehittää kuntakeskusta lisäämällä monipuolista asuinrakentamista. Kaavassa osoitetaan uusia asuinalueita alueen keski-, sekä myös pohjois- ja itäosiin, mikä on edellytyksenä uuden kehämaisen tieyhteyden rakentamiselle. Uusi tieyhteys, Kokoojatie, tulee palvelemaan myös viereisen Sepänkylän - Gesterbyn alueita ja vähentämään tulevaisuudessa myös keskustan läpikulkuliikennettä. Kaava mahdollistaa koko suunnittelualueelle uutta asukasta, jolloin alueen joukkoliikenteen edellytyksiä voidaan parantaa. Alueen länsiosaan Meikon alueelle osoitetaan yhdeksän uutta rakennuspaikkaa omakotirakentamiselle. Kaavassa osoitetut julkiset ja yksityiset palvelutoimintojen ja yritystilojen alueet tuovat uutta työpaikkaa sekä mahdollinen oppimiskeskus Kokoojakadulle tuo 100 työpaikkaa lisää suunnittelualueelle. Kaavassa otetaan huomioon alueen luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot. Kaava-alueen yhdyskuntarakenne muodostuu 6 erillisestä aluekokonaisuudesta. Osayleiskaava toteutuu pääosin laatimalla alueelle vaiheittain asemakaavoja. Maakuntakaava Voimassa olevista maakuntakaavoista suunnittelualuetta koskevat seuraavat merkinnät: (kts liitekartta) taajamatoimintojen alue valkoinen alue luonnonsuojelualue, Natura alue virkistysalue geologinen muodostuma pohjavesialue vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue ulkoilureitti viheryhteystarve 110 V voimajohto Vireillä olevassa 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa suunnittelualueen luoteisosa kuuluu Humaljärven kulttuurimaisemaan, joka on osoitettu maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ominaisuusmerkinnällä. Maakunnalliset kulttuuriympäristöt perustuvat Missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt - selvitykseen (2012). Yleis- ja asemakaavat Kirkkonummen yleiskaavassa YK 2020:ssa, joka tuli lainvoimaiseksi vuonna 2000, suunnittelualueelle on osoitettu yritystoimintojen ja asumisen alue, Meikon luonnonsuojelualue, vesialue, muulta osin alue on maa-ja metsätalousaluetta. Alueella on voimassa kaksi lainvoimaista asema-ja rakennuskaavaa: Gesterbyn asemakaava v ja Neidonkallion asemakaava v Lausunto Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Osayleiskaavan luonnoksessa on otettu huomioon voimassa olevien

11 PÖYTÄKIRJA 3/ maakuntakaavoista Meikon luonnonsuojelualue, virkistysalue, pohjavesialue, ulkoilureitti ja viheryhteystarve ja 110 V:n voimajohto. Alueen täydennysrakentamista on ohjattu pääosin maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle. Kirkkonummen kunnan asukasluku kasvaa voimakkaasti. Väestönkasvuun varaudutaan myös Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavassa, jonka tavoitevuosi on Taajamatoimintojen alueet Voimassa olevissa maakuntakaavoissa Kirkkonummen alueelle on osoitettu laajat taajamatoimintojen alueet, jotka sijoittuvat pääosin liikekeskustan sekä kunnan itä-länsisuunnassa sijaitsevien liikenneyhteyksien: raideliikenteen ja kantatie 51:n ympäristöön. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, joka vahvistettiin ja jonka tavoitevuosi on 2035, käsiteltiin kokonaisuudessaan taajama-ja työpaikka-alueet Uudellamaalla.Siinä Kirkkonummen kuntakeskuksen taajama-aluetta laajennettiin pohjoisosiltaan. Uudenmaan liitto katsoo, että nykyiset maakuntakaavan mukaiset taajamatoimintojen alueet luovat hyvät edellytykset tiiviille ja kuntataloudellisesti edulliselle yhdyskuntarakenteelle. Asuinrakentamisen osoittaminen maakuntakaavan valkoisille alueille Osayleiskaavan luonnoksessa osoitetaan suunnittelualueen pohjoisosaan, maakuntakaavan ns.valkoisille alueille asuntoalueita (A), jonka merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa kerrostaloja, pienkerrostaloja, kytkettyjä asuinrakennuksia, erillispientaloja sekä tarvittavia yksityisiä ja julkisia palveluja. Kaavaselostuksessa ei ole määritelty kokonaisarviota maakuntakaavan valkoisille alueille sijoittuvasta asukasmäärästä. Arvio Humalrannan asukasmäärästä on ja Volsintien alueen, joka osittain sijoittuu maakuntakaavan taajamatoimintojen ja osittain valkoiselle alueelle noin 650 uutta asukasta. Suunnittelualueen pohjois- ja itäosien kautta Volsintieltä Gesterbyntielle osoitetaan uusi kehämainen tieyhteys, Kokoojatie. Kaavaselostuksessa kerrotaan, että kaavatalouden näkökulmasta uuden yhteyden varrelle on osoitettava riittävästi asuinrakennusoikeutta, jotta rakentaminen olisi taloudellisesti perusteltua ja joukkoliikenteen järjestämiseen olisi riittävä palvelutaso. 2. vaihemaakuntakaavan Helsingin seudun valkoisten alueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alue, jolle ei ole maakuntakaavakartalla osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on ensisijaisesti tarkoitettu maa - ja metsätalouden sekä niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Alueelle suuntautuvaa asuin ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Alueelle voi sijoittua muutakin vaikutuksiltaan paikallista maankäyttöä. Humaljärven eteläpuolelle osoitetut tiiviin asumisen alueet, jolle kaavamääräyksen mukaan voi rakentaa muun muassa kerrostaloja, ovat irrallaan muusta kuntakeskuksen tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Ne ovat

12 PÖYTÄKIRJA 3/ noin 3-5 kilometrin päässä kuntakeskuksen palveluista. Vaikka joukkoliikennettä parannettaisiin, lisääntynee yksityisautoilu alueella. Humaljärvi on osoitettu Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa vedenhankinnan kannalta arvokkaaksi pintavesialueeksi. Se tarkoittaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelutoimenpiteisiin. Kaavaluonnoksen ratkaisu osoittaa uutta asuntorakentamista alueen metsäiseen pohjoisosaan hajauttaa kuntakeskuksen yhdyskuntarakennetta, aiheuttaa riskejä järven ekologialle ja pirstoo yhtenäisiä metsäalueita. Uudenmaan liitto katsoo, että Humaljärven eteläpuolelle, ns. Humalrannan ja Volsin pohjoisosan alueelle osoitettu tiivis asuinrakentaminen ei ole täysin maakuntakaavan eikä Kirkkonummen yleiskaavan 2020 mukaista. Uuden tieyhteyden, Kokoojatien, suunniteltu linjaus ja toteuttaminen sekä vaikutukset asuinrakentamisen määrään ja ympäristöön tulee perustella paremmin kaavaselostuksessa. Lisäksi suunnittelualueen yksityinen maanomistus tuo alueen asemakaavoitukseen ja toteuttamiseen epävarmuutta, mikä voi aiheuttaa hajautuvan rakenteen lisääntymistä ja vaikeuttaa kuntataloudellisesti kestävän infran rakentamisen. Kuntakeskus 2. vaiheen täydennysrakentamista tulisi vielä tutkia sijoitettavaksi suunnittelualueen etelä- ja keskiosiiin, nykyisten maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueelle. Kaavaselostustusta tulee täydentää omalla kappaleella: vertailu maakuntakaavaan. Lisäksi vireillä olevan 4. vaihemaakuntakaavan tilanne ja sen suunnittelualuetta koskevat merkinnät tulee lisätä selostukseen. Uudenmaan liitto toivoo, että lausunnossa esille tuodut asiat otetaan huomioon kaavan ehdotusvaiheessa. Liitolla ei ole muuta huomautettavaa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavaluonnoksesta. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää antaa selostusosan mukaisen lausunnon Kirkkonummen kunnalle tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Päätös: Maakuntajohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan niin, että pykälän tiivistelmän Annettavan lausunnon pääkohdat -kappaleen toiseksi luettelon kohdaksi lisätään: Asuntorakentaminen maakuntakaavan valkoisilla alueilla on mahdollista, mutta osayleiskaavassa pitää riittävän hyvin perustella ja osoittaa, että kaavaratkaisulla muodostetaan toimivia paikallisia pientaloasuinalueita. Uusien kerrostaloalueiden osoittaminen valkoiselle alueelle ei ole maakuntakaavan mukaista. Maakuntahallitus päätti antaa selostusosan mukaisen lausunnon Kirkkonummen kunnalle. Pykälän tiivistelmään päätettiin lisätä maakuntajohtajan kokouksessa esittämä muutos. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

13 PÖYTÄKIRJA 3/ Valmistelija: Merja Vikman-Kanerva ja Heli Vauhkonen Täytäntöönpano: Kirkkonummen kunta Pöytäkirjanote tiedoksi Uudenmaan ELY-keskus/Elina Kuusisto Muutoksenhakukielto (KuntaL 91) Liitteet 4 Lausunnon karttaliite: Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2016

14 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista 16/ /2016, 262/ /2013 MHS Tiivistelmä Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on päivitysinventoitu kokonaisuudessaan vuosina Inventointi toteutettiin Uudellamaalla vuoden 2013 aikana Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton yhteistyönä. Päivitysinventoinnissa Uudellemaalle ehdotetaan olemassa olevien 11 maisema-alueen lisäksi kahta uutta maisema-aluetta: Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemia sekä Porkkalan saaristo- ja viljelymaisemaa. Suomenlinnan maisema-aluetta laajennetaan ja nimeksi ehdotetaan Helsingin edustan merimaisema (maisemanähtävyys). Lisäksi ehdotetaan olemassa oleville maisema-alueille rajausmuutoksia. Lausunnon pääkohdat: On ollut tärkeää päivittää maaseudun maisema-alueet yli 20 vuotta vanhasta inventoinnista nykytilannetta vastaaviksi. Maisema-alueelle suunniteltujen hankkeiden mahdollisten maisemaan aiheuttavien muutosten tulkinta ei saa olla liian kapea-alaista. Hankkeet tulee aina käsitellä kunkin maisema-alueen osalta tapauskohtaisesti. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue tulee olla tärkeänä kriteerinä, kun maatalouden ja ympäristöhallinnon tukia jaetaan maisemansuojeluun ja -hoitoon sekä rakennusperinnön kunnostamiseen. Tulevaisuudessa valtakunnalliset inventoinnit: rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-alueet tulee yhdistää yhdeksi inventoinniksi. Asian vireilletulo Asian taustat Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on päivitysinventoitu yhdenmukaisin kriteerein Suomessa vuosina Maakuntahallitus on saanut asian tiedoksi Inventoinnin virallinen kuuleminen järjestettiin valtakunnallisesti ympäristöministeriön ja ELY-keskusten toimesta. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Arvokkaisiin maisema-alueisiin kuuluu myös maisemanähtävyydet, jotka voivat käsittää osittain myös kaupunkiympäristöjä. Arvokkaat maisema-alueet eivät koostu pelkästään luonnonsuojelualueista tai pelkästään rakennetuista kulttuuriympäristöistä, mutta maisema-alueet sisältävät arvokasta rakennusperintöä ja luonnonympäristöä. Tavoitteet Maisema-alueet ovat vakiintuneet 20 vuoden kuluessa osaksi suomalaista alueidenkäytön suunnittelua. Päivitysinventoinnin tuloksista laadittu selvitys tulee korvaamaan valtioneuvoston vuonna 1995 hyväksymän valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman viranomaisinventoinnin. Maisema-alueiden tavoitteena on ylläpitää ja edistää

15 PÖYTÄKIRJA 3/ suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta. Maisema-alueet voivat säilyä vain maaseudun elinkeinojen harjoittamisen ansiosta. Maisema-alueiden suhde maakuntakaavaan Maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) koskevat mm. asioita, joilla on merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. MRL:n 24 :n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä VAT:tien toteutumista. Tavoitteiden mukaiset valtakunnalliset inventoinnit ovat alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. MRL:n 28 :n sisältövaatimusten mukaan maakuntakaavassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota muun muassa maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Se edellyttää, että maisema-alueet osoitetaan ominaisuusmerkinnällä maakuntakaavakartalla ja niille annetaan merkintään liittyvä suunnittelumääräys. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Uudellamaalla Päivitysinventointi toteutettiin Uudellamaalla vuoden 2013 aikana ELY-keskuksen ja iiton yhteistyönä. Päivitysinventoinnin perusteella on ehdotettu kahta uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemat Porkkalan saaristo- ja viljelymaisema. Uudet ehdotetut alueet täydentävät a) merellisenä kohteena (Porkkala) ja b) II Salpausselän maisemana (Bromarv-Tenhola) sekä molemmat kohteet saaristomaisemillaan Uudenmaan aluevalikoimaa, joka on aikaisemmin painottunut pääosin jokilaaksojen viljelymaisemiin. Suomenlinnaa, joka on sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde (RKY 2009) että Unescon maailmanperintökohde, ehdotetaan Helsingin edustan merimaisema maisemanähtävyydeksi. Sen rajaus laajennetaan merialueelle, jolloin se paremmin vastaa maisema-alueen kriteereitä. Päivitysinventoinnissa tarkistettiin myös Uudenmaan olemassa olevat valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaisesti osoitetut 11 maisema-aluekokonaisuutta: Porvoonjokilaakso Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso Kymijoenlaakson Uudenmaan puoleiset osat Vantaanjokilaakso Nummenjoen ja Pusulanjoen viljelymaisemat Degerbyn ja Siuntionjoen kulttuurimaisemat Snappertunan ja Fagervikin ruukinalueen kulttuurimaisemat Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat Fiskarsin ja Antskogin ruukkialueet ja Pohjanpitäjänlahden kulttuurimaisemat Skärlandetin saaristokulttuurimaisema Suomenlinna. Päivitysinventoinnissa tarkistettiin aluerajauksia. Maisema-aluerajauksia on muutettu nykytilannetta paremmin vastaavaksi. Lisäksi maisema-alueiden nimiä on muutettu siten, että ne kuvaavat paremmin alueen luonnetta.

16 PÖYTÄKIRJA 3/ Lausunto Maisema-alueet Maisema-alueiden merkitys alueidenkäytössä Uudenmaan liitto katsoo, että on ollut tärkeää päivittää maaseudun maisema-alueet yli 20 vuotta vanhasta inventoinnista nykytilannetta vastaaviksi. Maaseudun maisemat muuttuvat jatkuvasti sekä luonnossa tapahtuvien muutosten että kulttuurivaikutusten johdosta. Alueidenkäytössä on keskeistä tunnistaa arvokkaat maisema-alueet ja vaalia niitä. Maisemansuojelun ja -hoidon edistämistä velvoittavat kansainväliset ja kansalliset sopimukset sekä kulttuuriympäristöjä koskevat eri lait. Suomi on ratifioinut maisemaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen, joka on tullut Suomessa voimaan vuonna Sopimuksessa todetaan, että maisema on tärkeä osa ihmisen elämänlaatua kaikkialla ja että maisema on osa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin perustaa. Väestön kasvu, yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja kaupungistuminen antavat arvokkaille maisema-alueille yhä tärkeämpiä merkityksiä. Maisema-alueita voidaan hyödyntää monipuolisesti maaseudun kehittämistyössä. Luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävä kehitys, puhtaan ja ekologisen lähiruuan tuottaminen ovat yhteiskunnan haasteita tulevaisuudessa. Maaseudun maisema-alueiden säilyminen ja niiden elinvoimaisuus auttavat näissä haasteissa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet tukevat paitsi maaseudun perinteisiä elinkeinoja myös muita elinkeinoja, joita ovat tulevaisuudessa muun muassa biotalous sekä hyvinvointiin liittyvät palvelut. Päivitysinventointi Päivitysinventoinnin perusteella Uudellemaalle on ehdotettu kahta uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemat sekä Porkkalan saaristo- ja viljelymaisema. Uudenmaan liitto katsoo, että uudet ehdotetut alueet täydentävät hyvin Uudenmaan aluevalikoimaa, joka on aikaisemmin painottunut pääosin jokilaaksojen viljelymaisemiin. Päivitysinventoinnin tuottama aineisto auttaa tunnistamaan alueen arvot ja ominaispiirteet, jotka tulee olla lähtökohtana alueelle kohdistuvissa hankkeissa. Elinvoimainen maaseutu ja sen maisemat muuttuvat jatkuvasti. Maisema -aluerajaukset ovat yleispiirteisiä ja ne käsittävät laajoja alueita. Rajaukset eivät yleensä perustu yksityiskohtaiseen, yksittäisen alueen ominaispiirteiden ja arvojen inventointiin, vaan maisema-alueet ymmärretään laajempina kokonaisuuksina. Luontevan rajan maisema-alueelle voi muodostaa luonnontekijät kuten maaston muodot tai vesistö tai kulttuuritekijät, metsän ja pellon tai tien raja. Siksi maisema-alueita, niiden aluerajauksia sekä niihin mahdollisesti liittyviä ristiriitaisia maankäyttöpaineita tulee aina käsitellä ja arvioida tapauskohtaisesti. Esimerkiksi Helsingin rannikon ja kantakaupungin kehittämisedellytykset kaupunkimaisina tulee turvata myös silloin, jos Suomenlinnan alueen maisemanähtävyyden rajaus muutetaan laajemmaksi Helsingin edustan merimaisemaksi.

17 PÖYTÄKIRJA 3/ Vaikutukset maankäyttöön ja rakentamiseen Maisema-alueiden oikeusvaikutukset maankäyttöön ja muuhun toimintaan ovat asioita, jotka ovat aiheuttaneet huolta ja epäluuloa maisema-alueiden maanomistajissa. Maatalouden harjoittaminen on vahvasti maatalouspolitiikan ja lainsäädännön säätelemää. Maisemiin liittyy lisäksi monia subjektiivisia merkityksiä. Maisema-alue status ei tuo suoraan oikeusvaikutuksia, vaan vaikutukset maankäyttöön ja rakentamiseen tulevat kaavoituksen ja lupakäytäntöjen kautta. On hyvä, että ympäristöministeriö on laatinut kuulemisaineistoon muun aineiston lisäksi selkeän koosteen käytännön kysymyksistä ja vastauksista niihin. Ympäristöministeriö on antanut Pro Agria Etelä ry:lle tehtäväksi laatia maisemaoppaan maisema-alueiden maankäytöstä sekä ohjeita ja suosituksia sittä, miten maisema tulee ottaa huomioon alueenkäytössä ja maankäytön suunnittelussa. Uudenmaan liitto on nähnyt tärkeänä selvittää maisema-alueen vaikutuksia ja mahdollisuuksia maanomistajille. Siksi liitto on omalta osaltaan osallistunut maisemaoppaan laadintaan rahoittamalla erillisen maisemaoppaan pilotin Uudenmaan Porkkalaan, joka on ehdolla valtakunnalliseksi maisema-alueeksi. Pro Agrian laatima maisemaopas on tehty vuorovaikutuksessa Porkkalan alueen maanomistajien ja Kirkkonummen kunnan viranhaltijoiden kanssa. Maisema-alueiden mahdollisuudet Valtakunnallisesti arvokas maisema-aluestatus on tunnustus alueen maanomistajille ja maaseudun ammatinharjoittajille. He ovat vaalineet maisemia kunnioittamalla aikaisempien sukupolvien työtä ja perinteitä sekä omalla työllään pitäneet maaseudun elinvoimaisena. Uudenmaan liitto katsoo, että valtakunnallisesti arvokas maisema-alue tulee olla painoarvoltaan tärkeä kriteeri, kun maatalouden ja ympäristöhallinnon tukia jaetaan maisemansuojeluun ja -hoitoon sekä rakennusperinnön kunnostamiseen. Lisäksi liitto katsoo, että valtakunnallisesti maisema-alueet ovat maaseudun vetovoimatekijöitä. Maisema-alueiden potentiaalia tulisi paremmin hyödyntää elinkeinojen kehittämisessä kuten matkailussa tai lähiruuan markkinoinnissa. Maisema-alueet maakuntakaavassa Uudenmaan liitto näkee, että tulevaisuudessa valtakunnalliset inventoinnit: rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-alueet tulisi yhdistää seuraavalla kierroksella yhdeksi inventoinniksi. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt käsittävät jo sekä maisema-alueet että rakennusperinnön maakunnallisen inventoinnin (2012). On valitettavaa, etteivät päivitysinventoinnin mukaiset uudet maisemarajaukset ja niiden tarkistukset ehtineet Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaan, jossa kulttuuriympäristöteemaa on käsitelty kokonaisuudessaan. Päivitysinventoinnissa ehdotetut muutokset on esitetty

18 PÖYTÄKIRJA 3/ kuitenkin 4. vaihemaakuntakaavan liiteaineistossa. Tulevalla valtioneuvoston uudella päätöksellä päivitysinventoinnin mukaiset aluerajaukset ja muutokset astuvat heti voimaan. Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi täyttää SOVA -lain vaatimukset. Vaikutusten arvioinnissa on pohdittu maisema-alueiden päivitysinventoinnin ympäristövaikutuksia usealta näkökannalta. Vaikutusten arviointi jää kuitenkin hieman yleispiirteiselle tasolle, mikä toisaalta on ymmärrettävää aihepiiri huomioiden. Ainakin maanomistajan kannalta voisi kuitenkin olla tarpeen saada vielä enemmän konkreettista tietoa siitä, miten inventoinnin vaikutukset ilmenevät käytännössä. Erityisesti tämä koskee alueita, joilla vaikutukset ovat uusia tai ulottuvat selvästi aiempaa laajemmalle alueelle. Lopuksi Uudenmaan liitto kiittää ympäristöministeriötä siitä, että liitto on saanut olla mukana maisema-alueiden päivitysinventointityössä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmän (MAPIO) jäsenenä. On hyvä tunnistaa elinvoimaisen maaseudun merkitys yhä nopeammin kaupungistuvassa yhteiskuntakehityksessä ja tukea maaseudun elinkeinoja muun muassa vaalimalla arvokkaita maisema-alueita. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää antaa selostusosan mukaisen lausunnon ympäristöministeriölle tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Valmistelija: Merja Vikman-Kanerva Käsittely: Merkittiin että, maakuntahallituksen jäsen Thomas Blomqvist esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätös: Maakuntahallitus päätti antaa selostusosan mukaisen lausunnon ympäristöministeriölle. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Täytäntöönpano: Ympäristöministeriö/Kirjaamo Pöytäkirjaote tiedoksi Uudenmaan Ely-keskus/Henrik Wager ja Kirsi Hellas Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/ , Kuntalaki 365/ ) Liitteet 5 Lausunnon liitekartta 1: Ehdotetut maisema-alueet ja maisemamaakuntajako 6 Lausunnon liitekartta 2: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Uudellamaalla

19 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma tiedoksi 51/ /2015, 395/03.01/2015 MHS Tiivistelmä Kansallinen maakunnan kehittämisraha (MAKERA) on korvautumassa Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksella (ns. AIKO) aluekehittämistoiminnassa. AIKO-rahoituksella tuetaan maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa rakennemuutosta nopeiden ja kokeiluluontoisten uusien toimenpiteiden avulla sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Asian yksityiskohtainen selostus AIKO-rahoituksen myöntämisen pohjana on maakunnassa laadittu ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma eli varautumissuunnitelma. Varautumissuunnitelma on osa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (TOPSU). Maakuntien liitot päättävät kaikista AIKO-rahoituksen hankkeista. Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellään maakuntien liittoja käynnistämään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistamisen liittämällä ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman osaksi sitä. Suunnitelmassa ei esitetä euromääriä. Uudenmaan liitto valmisteli varautumissuunnitelman yhteistyössä ELYkeskuksen, maakunnan yhteistyöryhmään kuuluvien sidosryhmien sekä kuntien elinkeinotoimijoiden ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Se on toimitettu ministeriöön Uudenmaan varautumissuunnitelman sisältö perustuu Uusimaa -ohjelmassa määriteltyihin lähtökohtiin, jossa kehittämisen perustana on Uudenmaan kasvukolmio. Se muodostuu pääkaupunkiseudun kärkikolmiosta, jossa ovat Espoon T3 (taide, tiede, talous), Helsingin Viikki Biomedicum Pasila- Kalasatama-aluekokonaisuus ja Vantaan Aviapolis. Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaa liittyvät kärkikolmioon kukin omilla vahvuuksillaan. Varautumissuunnitelman ennakointi- ja arviointityö toteutettiin työpajoissa. Tietotyöpajassa Uudenmaan ennakointitoimijat muodostivat käsityksen alueen taustamuuttujista. Itsearviointityöpajassa kuntien, korkeakoulujen, elinkeino- ja kehittämisyhtiöiden edustajat arvioivat taustamuuttujia ja Uudenmaan muutoskykyä. AIKO-rahoituksen kohdentamisessa Uudenmaan liitto pitää keskeisenä sitä, että rahoituksella saadaan käynnistettyä huomattavasti AIKO-rahoituksen mittaluokkaa suurempia/merkittävämpiä aloitteita ja hankkeita. Tämä tarkoittaa, että AIKO-rahoitusta aiotaan käyttää tulosorientoituneesti kansainvälisen rahoituksen hankintaan Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiteemoissa. Vuonna 2016 AIKO-rahoitusta kohdennetaan pääasiallisesti:

20 PÖYTÄKIRJA 3/ Terveys ja hyvinvointi kärkiteemassa tuetaan erityisesti ihmisläheisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ratkaisuja sekä Health Capital Helsinki aloitteeseen kytkeytyviä uusia avauksia. Teollisuuden digitaalinen uudistuminen kärkiteemassa edistetään digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyväksikäyttöä teollisuudessa ja konkreettisia aloitteita, joilla tuetaan alueen yritysten kytkeytymistä uusiin kansainvälisiin arvoketjuihin. Fiksu kansalainen ja Arjen hyvinvointikaupunki kärkiteemoissa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja arkielämän palveluiden kehittämisessä ja tuetaan monialaista verkostoyhteistyötä sekä alueista ja asukkaista lähtevää kehittämistä. Lisäksi keskitytään maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviin teemoihin. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi varautumissuunnitelman kokouksessaan Asian taustat Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tukee eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut on hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla nimisen kärkihankkeen toimenpide, jonka rahoittamiseen on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille Noin puolet rahoituksesta käytetään kaupunkien kasvusopimuksiin ja kasvukäytäviin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen toimiin. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää merkitä ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman tiedoksi. Valmistelija: Päätös: Täytäntöönpano: Oheismateriaali Eija Väätäinen Maakuntahallitus päätti merkitä ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman tiedoksi. Muutoksenhakukielto (KuntaL 91) Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma

21 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen hyväksyminen 395/03.01/2015 MHS Tiivistelmä Uudenmaan liittoa esitetään osallistumaan Smart & Clean -projektiin, jota toteuttamaan perustetaan määräaikainen säätiö. Asian yksityiskohtainen selostus Liiton osallistumiskustannukset säätiön viiden vuoden toiminta-ajalla ovat enintään euroa ja liitolla on oikeus nimetä jäsen säätiön hallintoneuvostoon. Valtion ja pääkaupunkiseudun välille on luonnosteltu kasvusopimus , jonka tavoitteena on luoda kaupungeista älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäalue. Kasvusopimus on kytketty em. Smart & Clean -projektin toteuttamiseen ja liittoa on esitetty sen yhdeksi sopijaosapuoleksi. TEM osoittaa em. kasvusopimuksen kautta Smart & Clean -projektin toteuttamiseen 2,5 miljoonaa euroa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) määrärahaa vuosina Rahoitus kanavoidaan Uudenmaan liitolle, joka tekee rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille. Liitto on ollut mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), ympäristöministeriön (YM), Helsinki Business Hubin ja Sitran kanssa suunnitteluhankkeessa, jonka tavoitteena on määrittää tavoitteet, sisältö, muoto ja aikataulu varsinaiselle Smart & Clean -projektille. Projekti tähtää siihen, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on luoda noin merkittävää hankekokonaisuutta, joilla edistetään pääkaupunkiseudun vetovoimaa ja rakennetaan seudusta kiinnostava referenssialue uusille maailmanluokan ratkaisuille ja liiketoimintamalleille. Määräaikainen säätiö Suunnitteluhankkeen tuloksena esitetään määräaikaisen säätiön perustamista toteuttamaan Smart & Clean -projektia. Säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä projektiin osallistuvien tahojen kanssa ja vastaa projektissa toteutettavien kehittämiskokonaisuuksien koordinoinnista. Säätiön toiminta-aika on viisi vuotta ( saakka) ja sen keskeinen tehtävä on tehdä valmistelutyötä Smart & Clean -hankkeille. Ne voivat olla julkisia hankkeita tai hankintoja, yritysten välisiä hankkeita tai tutkimus- ja kehitysluonteisia projekteja.

22 PÖYTÄKIRJA 3/ Säätiön toiminta liittyy liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin. Säätiö valmistelee kunkin painopisteen alle useampia kehittämis- ja kaupallistamishankekokonaisuuksia yhteistyössä kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä valtion kanssa. Työvälineinä ovat mm. tutkimustoiminta, julkiset ja yksityiset investoinnit, innovatiiviset julkiset hankinnat, aikainen markkinavuoropuhelu, living labit ja pilotointialustat sekä markkinointi ja viestintä. Kehitettävillä ratkaisuilla ja palveluilla tulee olla myös vientipotentiaalia. Säätiössä toimijoita ovat henkilökunta, hallitus, hallintoneuvosto sekä Smart & Clean -asiantuntijaverkosto. Asiantuntijaverkoston tehtävänä on tarjota maailman paras asiantuntijuus projektissa suoritettaviin toimintoihin, erityisesti hankkeiden edistämiseen ja toteutukseen. Verkosto koostuu yritysten, valtion, kaupunkien, tutkimussektorin ja muiden järjestöjen suomalaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista. Osallistuvia organisaatioita ovat esimerkiksi Tekes, Finpro, Cleantech Finland, ulkoasianministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, korkeakoulut; HSL, HSY sekä Climate Leadership Councilin ja ilmastokumppanien jäsenyritykset. Kaupunkiorganisaatioista valitaan teema-alueittain aktiiviset yhteyshenkilöt. Lisäksi Team Finlandin biotalouteen, digitalisaatioon ja cleantechiin liittyvät kasvuohjelmat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Smart & Clean projektin rahoitus Smart & Clean -projektia toteutetaan kolmikantaperiaatteella. Kolmikantaan osallistuvat kaupungit, valtio ja yritykset. Sitra perustaa säätiön ja lahjoittaa säädepääoman euroa. Toiminnan rahoitusta varten kerätään säätiölle 7,5 miljoonan euron rahasto. Smart & Clean -säätiön kehittämien pilottien ja projektien suunnittelu tehdään säätiön rahaston pääomalla. Itse projektien toteutuksen rahoitus suunnitellaan projektikohtaisesti. Projektien rahoitustarve tulee olemaan merkittävä. Rahoitustarvetta on kuitenkaan haastavaa arvioida tarkemmin ennen kuin kehittämiskokonaisuuksien tarkemmat hankesuunnitelmat valmistuvat. Tämä budjetin ulkopuolinen rahoitustarve ei tule kohdistumaan säätiölle, vaan suoraan kullekin projektille ja hankkeiden toteuttajille. Säätiön rahoitusosuudet jakautuvat tasaisesti kolmikannan kesken: Yritykset/yliopistot/tutkimuslaitokset: tavoitteena on 2,5 miljoonan euron rahoitus. Kaupungit/kuntayhtymät: 2,5 miljoonaa euroa. Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Lahti sekä Uudenmaan liitto vastaavat tästä rahoitusosuudesta jakamalla osallistumiskustannukset Valtio/Sitra: 2,5 miljoonaa euroa. Uudenmaan liiton osuus perustettavan säätiön rahoituksesta Uudenmaan liiton osuudeksi kaupunkien/kuntayhtymien 2,5 miljoonan euron 5 vuoden osallistumiskustannuksista on esitetty enintään euroa, joka voidaan maksaa joko kertasijoituksella tai maksamalla euroa vuodessa 5 vuoden ajan. (Uudenmaan liiton käyttösuunnitelmassa on vuosimaksuun varaus tälle vuodelle)

23 PÖYTÄKIRJA 3/ Osallistuminen säätiön hallintoon Perustettavalla säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu enintään 18 jäsentä sekä hallitus, johon kuuluu enintään 9 jäsentä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä, jonka tehtävänä on ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön tarkoituksen toteuttamisessa. Hallintoneuvoston jäsenistä enintään 5 tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden kaupungin esitysten perusteella, enintään 1 Uudenmaan liiton esityksen perusteella, enintään 6 sellaisten pääkaupunkiseudun yritysten, jotka ovat lahjoittaneet tai sitoutuneet lahjoittamaan säätiölle vähintään satakaksikymmentäviisituhatta ( ) euroa, esitysten perusteella, enintään kolme 3 pääkaupunkiseudulla toimivien yliopistojen tai tutkimuslaitosten esitysten perusteella, enintään 2 Suomen valtion esitysten perusteella ja enintään 1 Suomen itsenäisyyden juhlarahaston esityksen perusteella. Ensimmäiset hallintoneuvoston jäsenet ja puheenjohtaja nimetään perustamiskirjassa. Perustamiskirjassa nimettävien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy Muutoin hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on 2 tilikautta. Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus ja osapuolten sitoutuminen siihen Valtio ja pääkaupunkiseudun kunnat ovat neuvotelleet kasvusopimuksesta joka sisältää myös Smart & Clean projektin toteuttamisen. Valtio-osapuolen sitoutuminen sopimuksiin määritellään keväällä 2016 valtioneuvoston periaatepäätöksellä, jossa linjataan valtion tahtotila ja tuki eri sopimusmuodoille julkisen talouden suunnitelman ja talousarvion puitteissa. Valtion rahoitustoimenpiteet edellyttävät eduskunnan päätöstä. Toimenpiteitä toteutetaan valtion talouden ja kaupunkien kehysten ja talousarvioiden puitteissa. Sopimusosapuolet edistävät kasvusopimuksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista omassa päätöksenteossaan. Kasvusopimuksen toimeenpanoa seurataan säännöllisesti elinkeinoministerin johtamassa metropolipolitiikan neuvottelukunnassa. Kasvusopimuksen osapuoliksi on esitetty valtion (TEM, LVM ja YM) ja pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi Lahden kaupunkia ja Uudenmaan liittoa. TEM osoittaa kasvusopimuksen kautta rahoitusta Smart & Clean -projektin toteuttamiseen 2,5 miljoonaa euroa vuosina Rahoitus on osa AIKO- määrärahaa. Tällä määrärahalla toteutettavien hankkeiden rahoitus kanavoidaan Uudenmaan liitolle, joka tekee rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille. Liiton tulee rahoittaa säätiön esittämä hanke, jos se on sopimuksen ja lain mukainen. AIKO-rahoituksen osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia hankkeen julkisen rahoituksen määrästä. Uudenmaan liiton tavoitteena on saada erikseen määriteltävä korvaus AIKO -hankkeiden hallinnoinnista.

24 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää 1. että Uudenmaan liitto osallistuu Smart & Clean projektiin ja määräaikaisen säätiön perustamiseen, nimetä Uudenmaan liiton edustajan perustettavan säätiön hallintoneuvostoon, lahjoittaa perustettavalle määräaikaiselle säätiölle enintään euroa Uudenmaan aluekehitysrahastosta, valtuuttaa maakuntajohtajan sopimaan pääkaupunkiseudun kuntien ja Lahden kaupungin kanssa tarkemmasta summasta. 2. hyväksyä Uudenmaan liiton osalta valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimusluonnoksen , sekä valtuuttaa maakuntajohtajan neuvottelemaan kasvusopimuksen tarkemmista ehdoista ja allekirjoittamaan sopimuksen. Valmistelijat: Juha Eskelinen , Olli Pekka Hatanpää Päätös: Maakuntahallitus päätti 1. että Uudenmaan liitto osallistuu Smart & Clean projektiin ja määräaikaisen säätiön perustamiseen, nimetä maakuntajohtaja Ossi Savolaisen Uudenmaan liiton edustajaksi perustettavan säätiön hallintoneuvostoon, lahjoittaa perustettavalle määräaikaiselle säätiölle enintään euroa Uudenmaan aluekehitysrahastosta, valtuuttaa maakuntajohtajan sopimaan pääkaupunkiseudun kuntien ja Lahden kaupungin kanssa tarkemmasta summasta. 2. hyväksyä Uudenmaan liiton osalta valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimusluonnoksen , sekä valtuuttaa maakuntajohtajan neuvottelemaan kasvusopimuksen tarkemmista ehdoista ja allekirjoittamaan sopimuksen. Täytäntöönpano: Oheismateriaali Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus Perustettavan säätiön perustamisasiakirja Perustettavan säätiön säännöt Luonnos perustettavan säätiön toiminnan sisältökokonaisuuksiksi Luonnos valtion ja pääkaupunkiseudun väliseksi kasvusopimukseksi

25 PÖYTÄKIRJA 3/ Maakuntahallitus Suomi 100 Uudellamaalla -projektin perustaminen 20/06.00/2016, 23/ /2015 MHS Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen selostus Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomi 100 -hankkeen koordinoimaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 valtakunnallista ohjelmatarjontaa. Uudenmaan alueellisesta ohjelmakoordinoinnista, viestinnästä ja avustusten myöntämisestä hankkeille vastaa Uudenmaan liitto. Liitto on valmistellut ohjelman toteuttamista varten Suomi 100 Uudellamaalla -projektin, joka tuodaan maakuntahallitukseen projektin perustamista varten. Suomi 100 Uudellamaalla projekti Projektin kesto on kaksi vuotta ja sen kokonaisbudjetti on euroa. Rahoitus koostuu valtioneuvoston kanslian myöntämästä valtionavustuksesta euroa sekä liiton omarahoituksesta euroa. Projektin budjetista kanavoidaan euroa alueellisten hankkeiden rahoittamiseen. Loput euroa ohjataan alueellisen koordinaation ja viestinnän kuluihin. Projektille rekrytoidaan määräaikainen projektipäällikkö. Suomi 100 Uudellamaalla -projektin tavoitteena on saada uusmaalaiset osallistumaan aktiivisesti juhlavuoden tapahtumiin ja toteutukseen. Keskeiset toimenpiteet projektissa ovat viestintä ja avustusten edelleen välittäminen alueellisille hankkeille. Viestintä Viestinnän tehtävänä on kontaktoida ja innostaa eri toimijoita mukaan juhlavuoden ohjelman tuottamiseen sekä jakaa tietoa ohjelman sisällöstä, osallistumistavoista ja avustuksen hakemisesta. Uudellamaalla on koottu kuntien ja seutujen Suomi 100 -yhdyshenkilöverkosto, jolla varmistetaan tiedon siirtyminen eri toimijoille. Avustuksen myöntäminen alueellisille hankkeille Valtionavustuslain 7 2. momentin perusteella Uudenmaan liitto välittää valtionavustuksia edelleen alueellisille hankkeille. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että hanke on hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan ja että se toteutetaan Uudellamaalla. Uudenmaan alueellisten hankkeiden sisältöä arvioidaan seuraavasti: Miten uusmaalaisuus näkyy hankkeessa? Miten hanke lisää yhteistyötä ja uusmaalaista yhteishenkeä? Yhdistääkö hanke eri toimijoita ja erityisryhmiä, kuinka laajalle yleisölle hanke on suunnattu? Onko hanke alueellisesti vaikuttava? Saadaanko hankkeella aikaan pysyviä tuloksia, onko hankkeella jatkuvuutta, synnyttääkö se uusia traditioita, toteutetaanko hankkeessa jotain uutta ja innovatiivista?

Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS

Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Maakuntahallitus 29 14.03.2016 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS 14.03.2016 29 Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavan

Lisätiedot

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05. UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/2016 1 Maakuntahallitus 14.03.2016 29 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus

Lisätiedot

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista Maakuntahallitus 30 14.03.2016 Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista 16/05.03.05/2016, 262/05.03.05/2013 MHS 14.03.2016 30 Tiivistelmä Valtakunnallisesti arvokkaat

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Smart & Clean -säätiölahjoituksen maksusuunnitelman muutoksien hyväksyminen

Smart & Clean -säätiölahjoituksen maksusuunnitelman muutoksien hyväksyminen Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 163 12.12.2016 Smart & Clean -säätiölahjoituksen maksusuunnitelman muutoksien hyväksyminen 395/03.01/2015 MHS 14.03.2016 32 Tiivistelmä Uudenmaan liittoa

Lisätiedot

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016 2018 TEM/2195/09.01.01/2015 24.5.2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä MUISTIO 6/2017 1 Aika 19.06.2017 klo 08:30-09:50 Paikka, Esterinportti 2, Helsinki, Maakuntasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen avaus 3 31 Puheenjohtajan tilannekatsaus uudistuksen eduskuntakäsittelystä

Lisätiedot

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä MUISTIO 7/2017 1 Aika 21.08.2017 klo 08:34-10:10 Paikka, Esterinportti 2 b, Helsinki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen avaus 3 36 Valmistelun tilannekatsaus 4 37 Uudenmaan maakunnan toiminnan

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016]

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016] PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016] 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr (ruotsiksi Huvudstadsregionens Smart &

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 KOKOUSKUTSU 13.9.2017 Työvaliokunnan jäsenille Lapin liiton työvaliokunnan kokous Lapin liiton työvaliokunnan kokous 1/2017 pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 08:00 Lapin

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 08.12.2017, klo 09:05-11:20 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, 4 krs, 00240 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen toimikaudelle /03.02.

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen toimikaudelle /03.02. Maakuntahallitus 126 11.09.2017 Maakuntahallitus 149 23.10.2017 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen toimikaudelle 2017-2020 415/03.02.00/2017 MHS 11.09.2017 126 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2463/2016 10.03.00 121 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta Valmistelijat /

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä MUISTIO 4/2017 1 Aika 24.04.2017 klo 08:30-10:05 Paikka, Esterinportti 2 B, Helsinki, Maakuntasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus 3 21 Esivalmistelun tilannekatsaus 4 22 Alustava projektisuunnitelma

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Maakuntahallitus 137 25.09.2017 Uusimaa-kaava 2050: laadintaprosessin aikataulun tarkistaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016 72 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05.

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05. Maakuntahallitus 123 11.09.2017 Maakuntahallitus 150 23.10.2017 Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05.00/2016 MHS 11.09.2017 123 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

PAIKKA Botta, Museokatu 10, Helsinki, Chydenius-kabinetti, lounas klo Juhlasalissa. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen järjestäytyminen 4

PAIKKA Botta, Museokatu 10, Helsinki, Chydenius-kabinetti, lounas klo Juhlasalissa. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen järjestäytyminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 31.08.2016 klo 11:30-13:35 PAIKKA Botta, Museokatu 10, Helsinki, Chydenius-kabinetti, lounas klo 11.00 Juhlasalissa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 Kokouksen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen Maakuntahallitus 28 13.03.2017 Maakuntahallitus 136 25.09.2017 Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen 507/03.00.00/2016 MHS 13.03.2017 28 Tiivistelmä

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6 Maakuntahallitus 21.3.2016 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Maisema-alue -kuuleminen Aineisto on kunnissa ja ELY-keskusten

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 25 Kokouksen avaus Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus, evästyskeskustelu

Otsikko Sivu. 25 Kokouksen avaus Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus, evästyskeskustelu MUISTIO 5/2017 1 Aika 22.05.2017 klo 08:30-09:50 Paikka, Esterinportti 2, Helsinki, Maakuntasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen avaus 3 26 Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Kakslauttasen asemakaavan muutos k 101

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Kakslauttasen asemakaavan muutos k 101 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sodankylä Kakslauttasen asemakaavan muutos kortteli 101 Sodankylän Kakslauttasen alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.8.2017 Sodankylän

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET 1 MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET K y m e n l a a k s o n j a E t e l ä - K a r j a l a n m a a k u n n a t Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Vaalien valmistelutoimikunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen: Tuomas Green Pekka Tuurin tilalle

Vaalien valmistelutoimikunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen: Tuomas Green Pekka Tuurin tilalle Maakuntahallitus 131 24.10.2016 Maakuntahallitus 65 24.04.2017 Maakuntahallitus 70 22.05.2017 Vaalien valmistelutoimikunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen: Tuomas Green Pekka Tuurin tilalle 470/00.00.02.05/2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot