Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu"

Transkriptio

1 Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu KUNTAUUDISTUSSEMINAARI Meri-Lapin kehittämiskeskus Hannu Leskinen Tornio

2 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013vp) täydentämisestä Esitystä esitetään täydennettäväksi perusteluissa kuvattujen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevien hallituksen linjauksien vuoksi sekä tältä osin vaikutusarvioinnin osalta. Lisäksi esitetään täydennettäväksi perustuslakiarviointia.

3 Oikeuskansleri sote-palvelurakenneuudistuksen perusratkaisujen tulisi olla riittävällä tarkkuudella tiedossa...

4 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Hallinnon ja rakenteiden tulee varmistaa hyvin toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto palvelujen laaja integraatio selkeä ja tehokas hallinto Ihmisten ja väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen

5 Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä Sosiaali- ja terveysalue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kaikki kunnat kuuluvat sote-alueeseen vastuu käsittää kaikki sote-palvelut (sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) Osavastuu voi olla perustason alueella osa kunnista voi kuulua lisäksi perustason alueeseen perustason alue vastaa sosiaalihuollosta ja perusterveydenhuollosta, osaksi myös erikoissairaanhoidosta STM:n luvalla 24/7 päivystys (myös sosiaalihuolto) on kuitenkin sotealueen järjestämisvastuulla

6 Sote-alue Alueet perustuvat maakuntien keskuskaupunkeihin keskuskaupungeilla on velvollisuus toimia vastuukuntana myös kuntayhtymä on mahdollinen, jos sitä kannattaa ½ kunnista joissa on vähintään 2/3 asukkaista Vähintään noin asukkaan kunta oikeus muodostaa sote-alue ja toimia vastuukuntana edellytyksenä riittävä kantokyky Uudenmaan maakunnassa (ml. Metropolialue) on yksi sote-alue

7 Maakuntien keskuskaupungit ja yli asukkaan kaupungit: Maakuntien keskuskaupungit: Yli asukkaan kaupungit, jotka eivät ole maakunnan keskuskaupunkeja:

8 Perustason alue Oikeus perustason alueeseen on, jos kunnan asukasluku on vähintään ja se ei kuulu sote-alueen vastuukunnan työssäkäyntialueeseen kunta voi toimia sen työssäkäyntialueeseen tai toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvien kuntien vastuukuntana < asukkaan kunnilla ei ole velvollisuutta kuulua perustason alueeseen Uudenmaan maakunta Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Vantaan perustason alueet Ns. kehyskunnat eräiden suurten kaupunkien kehyskunnat oikeus järjestää palvelut omille asukkailleen ei oikeutta toimia perustason vastuukuntana

9 asukkaan kunnat asukkaan kunnat Porvoo Vihti Lohja Imatra Kokkola Sastamala Hyvinkää Raahe Nurmijärvi Raisio Rauma Varkaus Järvenpää Tornio Kajaani Jämsä Tuusula Kemi Kirkkonummi Iisalmi Savonlinna Hollola Kerava Hamina Nokia Siilinjärvi Kaarina Valkeakoski Ylöjärvi Lempäälä Kangasala Äänekoski Riihimäki Heinola Raasepori Mäntsälä

10 Alle asukkaan kunnat Kunta saa lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sote-alueelta tai sote-alueelta ja perustason alueelta Kunnan tulee aina kuulua sote-alueeseen Kunta voi lisäksi kuulua perustason alueeseen, jos se kuuluu perustason alueen muodostavan kunnan työssäkäyntialueeseen tai muuhun toiminnalliseen kokonaisuuteen, ja se on itse halukas kuulumaan sote-alueen lisäksi perustason alueeseen Kunnalla on edustus kuntien edustajainkokouksessa edustajainkokous valitsee vastuukunnan yhteisen toimielimen jos sote-alue järjestetään ky-mallilla, edustus yhtymäkokouksessa Kunta osallistuu sote-palvelujen rahoitukseen

11 Esimerkki Sote-alueesta ja perustason alueesta Sote-alue Kunta B: as. Perustason alue Kunta E: 3000 as. Kunta A: as. Sote-alueen vastuukunta Kunta D: as. Perustason alueen vastuukunta Kunta C: 6000 as. Kunta G: as. Kunta F: 8000 as. Sote-alueen vastuukunta A järjestää kaikki palvelut kunnille A C sekä perustason ylittävät palvelut kunnille D G. Perustason alueen vastuukunta D järjestää perustason palvelut kunnille D F. Kunta G on kuntarakennelain 4 d :n tarkoittama > asukkaan kunta, joka voi järjestää perustason palvelut vain omille asukkailleen. Se ei voi toimia vastuukuntana < asukkaan kunnille B, C, E ja F eivät itse järjestä asukkaittensa sote-palveluja. Kunnassa A on yhteinen toimielin, joka vastaa sote-alueen palvelujen järjestämisestä. Kaikilla kunnilla (A G) on edustus sote-alueen kuntien edustajainkokouksessa, joka valitsee sote-alueen vastuukunnan toimielimen. Sote-alue voidaan toteuttaa myös kuntayhtymämallilla, jolloin noudatetaan kuntalain säännöksiä kuntayhtymästä. Kunnassa D on vastaavasti yhteinen toimielin, joka vastaa perustason alueen sote-palvelujen järjestämisestä. Kunnilla D F on edustus perustason kuntien edustajainkokouksessa, joka valitsee perustason alueen vastuukunnan toimielimen

12 Uusi sote-palvelurakenne sote-aluetta ja noin 30 perustason aluetta? Vastuukunta Sote-alue Perustason alue Vastuukunt a Kunta Sote-alue Sote-palvelut järjestävä kunta Kunta Sote-alue Kunta Vastuukunt a Kunta Kunta Kunta 5 aluetta Sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueet (erva) - Alueellinen koordinointi, kehittäminen, tutkimus, koulutus, viranomaistehtävät Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) - kansallinen ohjaus

13 Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä Yhteistoiminta-alue Isäntäkunta Kunta Kunta Kunta Kunta sosiaalipalvelut Yhteistoiminta-alue kuntayhtymä (perusterveydenhuolto) 320 kuntaa Kunta sosiaalipalvelut 20 kpl Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri Erityisvastuualue Erityisvastuualue 15+1 kpl 5 kpl Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) - kansallinen ohjaus

14 Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueet Yhdenvertaisuuden turvaaminen erityisesti sote-alueiden yhteistyötä vaativissa keskitettävissä palveluissa Päällekkäisyyksien, kilpavarustelun sekä palveluvajeiden välttäminen ja voimavarojen tarkoituksenmukainen ohjaus Tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen alueellinen koordinaatio

15 Hallinnon järjestäminen Sote-alueella ja perustason alueella hallinto järjestetään ensisijassa vastuukuntamallilla vastuukunnassa on yhteinen toimielin (lautakunta) johon kuntien edustajainkokous valitsee jäsenet edustajainkokous päättää talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta yhteinen toimielin vastaa operatiivisesta johtamisesta Sote-alueella on mahdollista järjestää toiminta myös kuntayhtymämallilla Erityisvastuualueen toiminnasta vastaa kuntayhtymä

16 Kielelliset oikeudet Muuta huomioitavaa suomi, ruotsi, saame, pohjoismaiset kielet omakielisten erityispalvelujen turvaaminen Rahoitus kunnat rahoittavat toiminnan kunnallisveron tuotolla ja valtionosuuksilla kunnat voivat sopia kustannustenjaosta, jos ei sopimusta, kapitaatioperuste Omaisuusjärjestelyt kunnat sopivat, jos ei sopimusta, omaisuus jää nykyisille omistajille Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä sote-alueen tai perustason alueen vastuukunnan palvelukseen

17 HE-luonnoksen jatkovalmistelu Vaikutusarvioinnin täydentäminen hallinto kustannukset asiakkaiden ja potilaiden asema henkilöstön asema omaisuusjärjestelyt Esitysluonnoksen tekninen viimeistely Lausuntojen perusteella tehtävät muutokset

18 Perustuslakiin liittyvät kysymykset Kuntien äänivalta voiko äänivalta määräytyä yksinomaan kuntien asukasluvun perusteella, vai tarvitaanko ns. äänileikkuri hallinnon selkeys Vastuukuntamalli kunnan velvollisuus toimia vastuukuntana muiden kuntien vaikutusmahdollisuus kuntien mahdollisuus valita kuntayhtymä vastuukunnan sijasta Perustason alueet kuntien ja kuntalaisten yhdenvertaisuus vaikutus sote-integraatioon

19 Uudistuksen jatkoaikataulu HE-luonnos lausunnoille tammikuussa 2014 HE eduskuntaan keväällä 2014 Laki voimaan Kuntien kuuleminen alueista, syksy 2014 Päätös alueista ja niihin kuuluvista kunnista, Uudet alueet aloittavat toimintansa viimeistään

20 Uudistuksen keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään pääsääntöisesti sote-alueilla Sote-alue vastaa kaikkien palvelujen järjestämisestä sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito Sote-alueiden sisällä voi olla perustason palvelut järjestäviä kuntia ja alueita Alueiden hallinto vastuukuntamallilla sote-alueen toiminta voidaan järjestää myös kuntayhtymämallilla Erva-ky koordinoi toiminnan järjestämistä Kaikki kunnat rahoittavat sote-palveluita

21 TILANNE HUUTAA -ALUEELLISTA YHTEISTÄ NÄKEMYSTÄ JA TAHTOA -VAIKUTTAMISTA KANSALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON

22 IRVAILUA - INTEGRAATIO rahoitus- ja järjestämisvastuu sote/muu kunta sos/terveys pth/esh tietojärjestelmät - HALLINNON SELKEYS + TEHOKKUUS Isot/keskisuuret/pienet kunnat Perustaso/sote alue/kiinteistö ky/tuotantoky/erva ky vastuukunta/kuntayhtymä ervan tarpeellisuus

23 Valtakunnallinen kartta

24 Rovaniemi Lumijoki Simo Taivalkoski Merijärvi Oulainen Kalajoki Toholampi Siikajoki Raahe Ylivieska Sievi Nivala Utajärvi Tyrnävä Muhos Pyhäntä Haapavesi Ristijärvi Kruunupyy Pyhäjärvi Veteli Pohjakartta Karttakeskus Oy, Helsinki

25 Kiitos!

26 7 Sosiaali- ja terveysalue ja perustason alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on sosiaali- ja terveysalueita. Kunnan on kuuluttava sosiaali- ja terveysalueeseen. Sosiaali- ja terveysalueella vastuu palvelujen järjestämisestä on alueen vastuukunnalla tai kuntayhtymällä siten kuin 17 ja 19 :ssä säädetään. Kunta voi kuulua sosiaali- ja terveysalueen lisäksi perustason alueeseen jäljempänä 8 :ssä säädetyin perustein. Perustason alueella järjestettävistä palveluista säädetään 11 :ssä. Vastuu palvelujen järjestämisestä perustason alueella on sen vastuukunnalla.

27 8 Sosiaali- ja terveysalueen ja perustason alueen muodostamisen yleiset edellytykset Sosiaali- ja terveysalueen ja perustason alueen on oltava alueellisesti eheitä ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Alueella on oltava taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sosiaali- ja terveysalue muodostuu maakunnan keskuskaupungista tai vähintään asukkaan kunnasta. Lisäksi alueeseen kuuluvat mainittujen

28 kuntien työssäkäyntialueeseen, yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäiseen alueeseen tai samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat muut kunnat. Perustason alue muodostuu vähintään asukkaan kunnasta. Lisäksi perustason alueeseen voi kuulua samaan työssäkäyntialueeseen, yhdys- Kuntarakenteeltaan yhtenäiseen alueeseen tai samaan toiminnallisen kokonaisuuteen kuuluvia muita kuntia.

29 Työssäkäyntialueella voi olla vain yksi sosiaalija terveysalue. Jos kunta ei kuulu sosiaali- ja terveysalueen tai perustason alueen vastuukunnan työssäkäyntialueeseen, yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäiseen alueeseen tai samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, sen tulee kuulua kunnan sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisimpaan alueeseen. Uudenmaan maakuntaan kuuluvien kuntien sosiaali- ja terveysalueet voidaan muodostaa 2 ja 4 momentissa säädetystä poiketen.

30 Edellä 1-3 momentissa tarkoitettuja alueita muodostettaessa tulee pyrkiä alueisiin, joilla voidaan turvata suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Valtioneuvosto päättää kuntia kuultuaan sosiaali- ja terveysalueet, perustason alueet sekä niihin kuuluvat kunnat.

31 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta 3 Sosiaali- ja terveysalueen muodostaminen Sosiaali- ja terveysalue muodostuu järjestämislain 3 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta maakunnan keskuskaupungista ja sen kanssa jäljempänä 3 ja 4 momentin perusteella samaan alueeseen kuuluvista kunnista. Sosiaali- ja terveysalueen voi muodostaa 1 momentissa säädetystä poiketen myös: 1) vähintään noin asukkaan kunta ja samaan työssäkäyntialueeseen, yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäiseen alueeseen tai muutoin samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat kunnat yhdessä; tai

32 2) vähintään noin asukkaan kunta. Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän tai Kuopion työssäkäyntialueella sijaitsevan kunnan, josta vähintään 35 prosenttia ja muilla työssäkäyntialueilla sijaitsevan kunnan, josta vähintään 25 prosenttia käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella, on kuuluttava samaan sosiaali- ja terveysalueeseen työssäkäyntialueen keskuskunnan kanssa. Lisäksi yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäisen alueen muodostavien kuntien on kuuluttava samaan sosiaali- ja terveysalueeseen. Kunnat muodostavat yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäisen alueen, jos kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan

33 kytkeytyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli, taikka jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella sijaitsevaan lähitaajamaan. Muun kuin 3 momentissa tarkoitetun kunnan on kuuluttava kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisimpaan sosiaali- ja terveysalueeseen. Edellä 2 momentissa tarkoitetulla kunnalla on kuitenkin oikeus muodostaa sosiaali- ja terveysalue vain, jos sen asukasluku oli 2 momentin mukainen 31 päivänä joulukuuta 2013 ja sillä on sosiaali- ja terveyspalvelujen

34 järjestämiseksi riittävä kantokyky.työssäkäyntialueella voi olla vain yksi sosiaali- ja terveysalue. Edellä 2 momentissa tarkoitetun kunnan on ilmoitettava valtioneuvostolle x,x.201x mennessä, haluaako se muodostaa sosiaali- ja terveysalueen. 4 Perustason alueen muodostaminen Kunta voi kuulua sosiaali- ja terveysalueen lisäksi perustason alueeseen jäljempänä 2-3 momentissa mainituilla perusteilla.

35 Kunta voi muodostaa perustason alueen jos: 1) sen asukasluku on vähintään noin ; 2) se ei kuulu kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitettuun yhtenäiseen yhdyskuntarakenne- tai työssäkäyntialueeseen maakunnan keskuskaupungin tai muun sosiaalija terveysalueen keskuskunnan kanssa; ja 3) se ei ole sosiaali- ja terveysalueen vastuukunta tai sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän suurin kunta. Jos 2 momentissa tarkoitettu kunta muodostaa perustason alueen ja se on työssäkäyntialueen tai muun toiminnallisen kokonaisuuden keskuskunta, sen on järjestettävä perustason palvelut myös tällaiseen toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluville alle

36 asukkaan kunnille, jos valtioneuvoston niin päättää. Jos tällaiseen toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluva alle asukkaan kunta ilmoittaa, että se ei halua kuulua perustason alueeseen, valtioneuvosto voi päättää kunnan ilmoittamasta kannasta poiketen vain jos siihen on sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi erityisiä syitä. Muussa tapauksessa kunta kuuluu vain 3 :ssä tarkoitettuun sosiaali- ja terveysalueeseen. Edellä 2 momentista poiketen kunta, jossa oli 31 päivänä joulukuuta 2013 vähintään ja enintään asukasta,voi muodostaa yksin perustason alueen kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetulla selvitysalueella, jos

37 1) kuntarakennelain 5 :n tarkoittaman erityisen kuntajakoselvityksen perusteella selvitysalueella toteutuu vähintään kaksi yli asukkaan kuntaa; ja 2) sosiaali- ja terveysalueen vastuukunta ja perustason alueen muodostava kunta sopivat sellaisista hallinnollisista menettelyistä, joilla varmistetaan kunnan asukkaille palvelujen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio.

38 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 47 Perustason alueen rahoitus Perustason alueeseen kuuluvat kunnat vastaavat perustason alueen rahoituksesta siten kuin kuntien välisestä kustannusten jaosta on sovittu 21 :ssä tarkoitetussa yhteistoimintasopimuksessa. Jos kunnat eivät toisin sovi, ne osallistuvat perustason alueen kustannusten rahoitukseen kunnan asukasmäärään perustuvalla maksulla, jota on painotettu kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaskennassa käytettävien, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain x pykälässä tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon määräytymisperusteiden mukaisesti.

39 48 Sosiaali- ja terveysalueen rahoitus Sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvat kunnat vastaavat sosiaali- ja terveysalueen rahoituksesta siten kuin kuntien välisestä kustannusten jaosta on sovittu 21 :ssä tarkoitetussa yhteistoimintasopimuksessa. Jos kunnat eivät toisin sovi, ne osallistuvat sosiaali- ja terveysalueen kustannusten rahoitukseen kunnan asukasmäärään perustuvalla maksulla, jota on painotettu kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaskennassa käytettävien, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain x pykälässä tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon määräytymisperusteiden mukaisesti..

40 Jos sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvat kunnat eivät toisin sovi, alueeseen kuuluva perustason alue osallistuu sosiaali- ja terveysalueen yhteisistä tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin perustason alueen asukasmäärään perustuvalla maksulla. Perustason alue maksaisi asukkaittensa käyttämistä, sosiaali- ja terveyspalvelualueen järjestämistä palveluista käytön mukaan määräytyvällä maksulla.

41 49 Erityisvastuualueen rahoitus Erityisvastuualueen rahoituksesta vastaavat erityisvastuualueeseen kuuluvat sosiaali- ja terveysalueet. Erityisvastuualueen rahoituksesta sovitaan erityisvastuualueen perussopimuksessa. Jos perussopimuksessa ei toisin sovita, erityisvastuualueeseen kuuluvat sosiaalija terveysalueet osallistuvat erityisvastuualueen kustannusten rahoitukseen asukasmäärään perustuvalla maksulla.

42 Länsi-Pohjan KS Episodituottavuus vuosittain, suhdeluku (ka=1) Hoitojaksotuottavuus Vuosittain, suhdeluku (ka=1) Episodituottavuus, indeksi v = 100 Hoitojaksotuottavuus, indeksi v = 100

43 Lapin KS Episodituottavuus vuosittain, suhdeluku (ka=1) Hoitojaksotuottavuus Vuosittain, suhdeluku (ka=1) Episodituottavuus, indeksi v = 100 Hoitojaksotuottavuus, indeksi v = 100

44 Kainuun KS Episodituottavuus vuosittain, suhdeluku (ka=1) Hoitojaksotuottavuus Vuosittain, suhdeluku (ka=1) Episodituottavuus, indeksi v = 100 Hoitojaksotuottavuus, indeksi v = 100

45 Keski-Pohjanmaan KS Episodituottavuus vuosittain, suhdeluku (ka=1) Hoitojaksotuottavuus Vuosittain, suhdeluku (ka=1) Episodituottavuus, indeksi v = 100 Hoitojaksotuottavuus, indeksi v = 100

46 OYS Episodituottavuus vuosittain, suhdeluku (ka=1) Episodituottavuus, indeksi v = 100 1,15 Hoitojaksotuottavuus Vuosittain, suhdeluku (ka=1) 1,13 Hoitojaksotuottavuus, indeksi v = 100 1, ,1 1,09 1,11 1,08 1,1 1,11 1, , ,05 1,

47 SAIRAALOIDEN TUOTTAVUUS JA CASE-MIX V (THL, alustavat tiedot) EPISODITUOTTAVUUS HOITOJAKSOTUOTTAVUUS CASE-MIX -INDEKSI Tuottavuuden vertailu vain samaan sairaalaryhmään! Keskiarvo = 1

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntapäivä 14.3.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Varsinais-Suomen kuntapäivä 14.3.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Varsinais-Suomen kuntapäivä 14.3.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och internationella ärenden Tänään

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 1 (6) Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Ylöjärvi 2. Vastaaja on - Kunta X Kuntanumero 980 3. Jos vastaaja on kunta,

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestämisalueen mahdollisuudet - kuntien lausunnot STMlle - järjestämislain valmistelutilanne

Sosiaali-ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestämisalueen mahdollisuudet - kuntien lausunnot STMlle - järjestämislain valmistelutilanne Sosiaali-ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestämisalueen mahdollisuudet - kuntien lausunnot STMlle - järjestämislain valmistelutilanne Muutosjohtaja Risto Kortelainen Jyväskylän kaupunki Kuntien yhteistyökokous

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Palmulaakso-Nylund 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Forssan kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Saija Helenius 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika 11.3.2014 15:47:48. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika 11.3.2014 15:47:48. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 11.3.2014 15:47:48 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Rautjärven kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Annaleena Rita 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Eksoten lausuntoluonnos 28.2.2014 Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja

Lisätiedot

JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI

JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriiin rapoftteja ja muistioita 2013:15 Sosiaali- ja terveydenhuollon JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI I soslaalt - JA TERVEyStvlt N tsterto Helsinki 2013

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Inga Minkkinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Yliopiston Apteekki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jukka Niemi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 PERUSTURVAJOHTAJAN SELVITYS 10.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS / JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTI 1. KEURUUN SOSIAALI-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SELVITYS TEKNISEN HALLINNON BUDJETIN YLITYKSISTÄ VUONNA 2013 KP Kohde Tili Budjetti Toteutuma Ylitys Selite Kohteet 8000 Tekninen hallinto 4020 Siiviilipalvelumiesten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vesannon kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eerika Korhonen-Pellikka 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - hallintopäällikkö Juha Kukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot